Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 98.60 97.98 98.36 98.74 99.13 99.91
Indeks Giełdowy 743.80 733 722 712 701 679

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.40 1.4 1.9 1.5 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.30 0.8 6.5 3 2.2 3.7
Stopa Bezrobocia 9.90 10.6 10.9 10.3 9.5 9
Inflacja 1.10 1.3 1.7 2.3 2.9 2.9
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1.5
Bilans Handlowy -683.20 -390 -900 -530 -390 -390
Saldo Obrotów Bieżących -21.20 -470 -350 -220 -390 -390
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.90 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5
Dług Publiczny do PKB 52.00 60 60 60 60 57
Budżet Państwa do PKB 0.20 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -2.5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 15 10 10 15 15

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.40 1.4 1.9 1.5 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.30 0.8 6.5 3 2.2 3.7
PKB 51.41 45 45 45 45 51.8
Pkb W Cenach Stałych 1311669.10 1209320 1213285 1298100 1288018 1335674
Środki Trwałe Brutto 355562.30 270987 260607 308467 306071 317396
Pkb Per Capita 7213.18 7100 7100 7100 7100 7250
Pkb Per Capita Ppp 18179.80 18000 18000 18000 18000 18500
Rolnictwo w PKB 91921.90 63455 75731 103051 102251 106034
Budownictwo w PKB 82934.00 49823 61534 67793 67267 69756
Przemysł w PKB 266550.60 261603 243685 265616 263553 273305
Administracja Publiczna w PKB 136698.10 132629 141828 127903 126910 131605
Usługi w PKB 221769.80 198262 188722 219043 217342 225384

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 9.90 10.6 10.9 10.3 9.5 9
Przeciętne Wynagrodzenia 66092.00 60000 63059 62963 63026 66339
Płaca Minimalna 366.04 366 366 366 366 380
Populacja 6.96 6.88 6.88 6.88 6.88 6.84
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 8.20 5.5 5.5 5.5 5.2 5.2

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 1.10 1.3 1.7 2.3 2.9 2.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 202.00 203 205 205 207 213
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Inflacja Żywności 1.90 4 4.1 4.5 5.5 4.7
Cpi Transport 170.20 177 166 173 173 178
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 1 2.5 2.7 3.1 4

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1.5
Stopa Międzybankowa 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.13
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.35
Stopa Pożyczkowa 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.15

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -683.20 -390 -900 -530 -390 -390
Saldo Obrotów Bieżących -21.20 -470 -350 -220 -390 -390
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.90 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.5
Import 2589.10 2350 2200 2150 2150 2500
Eksport 1906.00 1450 1670 1750 1650 1720

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 52.00 60 60 60 60 57
Budżet Państwa do PKB 0.20 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -2.5
Wydatki Rządowe 278896.90 241854 273983 251392 249439 258669

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 15 10 10 15 15
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.05 37.8 37.05 37.05 37.8 37.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.15 17.9 17.15 17.15 17.9 17.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa 2.50 2.5 3.5 3.3 3.2 2.1

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.20 2 5.4 4.5 5 3.5
Kredyt Konsumencki 1244766.00 1139972 1261359 1273840 1270986 1318012
Cena Benzyny 1.48 1.36 1.29 1.23 1.16 1.11
Wydatki Konsumpcyjne 948574.40 863980 909962 973886 966322 1002076


Serbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.