Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Indeks Giełdowy 752.80 734 727 720 714 700
Waluta 106.15 107 107 108 108 109
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9
Stopa Bezrobocia 12.10 11 12.1 11.6 10.9 10
Inflacja 1.60 1.8 2 2.6 2.7 2.9
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Bilans Handlowy -394.30 -607 -580 -580 -580 -390
Saldo Obrotów Bieżących -365.80 -120 -350 -450 -250 -400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.20 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1 -5.1
Dług Publiczny do PKB 54.50 51 51 47.5 47.5 47.5
Budżet Państwa do PKB 0.60 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 15 15 15 10 15
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9
PKB 50.51 53 53 55 55 55
Pkb W Cenach Stałych 892631.00 967919 1012537 1006662 924766 1050001
Środki Trwałe Brutto 221776.30 249363 273964 272374 229760 284100
Pkb Per Capita 6880.50 7200 7200 8000 8000 8000
Pkb Per Capita Ppp 16035.36 16500 16500 17000 17000 17000
Rolnictwo w PKB 46872.90 78059 73384 72958 48560 76099
Budownictwo w PKB 32560.20 46127 49195 48910 33732 51016
Przemysł w PKB 201341.70 201302 213567 212327 208590 221469
Administracja Publiczna w PKB 106145.70 108942 118684 117995 109967 123075
Usługi w PKB 141745.70 155414 162959 162013 146849 168988
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 12.10 11 12.1 11.6 10.9 10
Przeciętne Wynagrodzenia 55380.00 49022 58000 58000 58000 60000
Płaca Minimalna 308.04 308 308 340 340 340
Populacja 7.00 6.96 6.96 6.92 6.92 6.92
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62.5 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.60 1.8 2 2.6 2.7 2.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 197.90 198 199 203 204 205
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 -0.3 0.1 0.4 0.3 0.2
Inflacja Żywności 2.10 2.2 2.4 2.5 2.6 3.3
Cpi Transport 178.20 182 181 182 184 186
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Stopa Międzybankowa 2.03 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
Stopa Depozytowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Pożyczkowa 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -394.30 -607 -580 -580 -580 -390
Saldo Obrotów Bieżących -365.80 -120 -350 -450 -250 -400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.20 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1 -5.1
Import 2116.20 2150 2230 2490 2550 2500
Eksport 1673.50 1850 1480 1910 2000 1650
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 54.50 51 51 47.5 47.5 47.5
Budżet Państwa do PKB 0.60 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
Wydatki Rządowe 207889.50 211075 239776 238385 215374 248648
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 15 15 15 10 15
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.05 37.8 37.8 37.8 37.05 37.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 17.15 17.9 17.9 17.9 17.15 17.9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -6.10 1.4 1.9 2 2.2 2.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.10 3.8 3.6 3.6 3.8 4.1
Cena Benzyny 1.47 1.43 1.39 1.36 1.32 1.32
Wydatki Konsumpcyjne 821099.70 915408 956913 951360 850659 992318


Serbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.