Rumunia - Płaca Minimalna - PrognozyRumunia praca Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 4.3 4 4.2 4.5 4.8 5.4
Pracujący 4946 4958 4959 4959 4959 4959
Bezrobotni Zarejestrowani 303 298 299 299 299 299
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 1.74 1.73 1.71 1.7 1.64
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.6 16.63 16.63 16.63 16.63 16.63
Koszty Pracy 139 125 125 124 124 124
Wolne Etaty 1.25 1.25 1.27 1.25 1.27 1.25
Przeciętne Wynagrodzenia 4449 4100 4200 4442 4441 4800
Wynagrodzenia w Przemyśle 3877 3420 3500 4382 4507 3650
Płaca Minimalna 407 407 450 450 450 500
Populacja 19.52 19.52 19.45 19.39 19.45 19.36
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 60.92 61.17 60.92 60.92 61.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65 65 65 65 65
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.8 54.39 54.11 56.84 56.53 54.5
Koszty Utrzymania Rodziny 2210 2300 2400 2162 2173 2400
Koszty Utrzymania 1370 1293 1298 1303 1308 1309
Wydajność 128 133 133 133 133 133
Zatrudnienie na Pół Etatu 555 534 562 586 566 561
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1350 1400 1400 1244 1233 1480
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2760 2800 2850 2253 2227 2900
Zmiana Zatrudnienia -0.3 -0.18 -0.21 -0.27 -0.25 -0.25
Wskaźnik Zatrudnienia 65.5 63.29 63.19 65.37 65.11 63.32
Zatrudnienie na Pełny Etat 7635 7774 7684 7900 7952 7801
[+]