Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 4.33 4.28 4.3 4.32 4.35 4.39
Indeks Giełdowy 9718.49 9357 9198 9042 8888 8588
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.48 4.33 4.41 4.49 4.58 4.75
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 1 1 0.9 0.9 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6
Stopa Bezrobocia 3.90 4.1 3.8 3.7 4.1 4
Inflacja 3.40 4.2 3.6 3.5 3.5 3.4
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.75 3 3
Bilans Handlowy -1189.10 -1790 -990 -1350 -1350 -1700
Saldo Obrotów Bieżących -765.00 -680 -620 -980 -650 -480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.50 -3.4 -3 -3 -3 -3
Dług Publiczny do PKB 35.10 37.3 39.5 39.5 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.9 -4 -4 -4 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.5 0.9 0.1 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 1 1 0.9 0.9 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6
PKB 239.55 250 275 275 275 275
Pkb W Cenach Stałych 42772.90 43478 44038 44355 44355 45043
Środki Trwałe Brutto 11681.00 10841 10987 12113 12113 11231
Pkb Per Capita 11534.90 12000 13000 13000 13000 13000
Pkb Per Capita Ppp 24543.99 25000 25300 25300 25300 25300
Rolnictwo w PKB 3048.80 2995 3185 3162 3162 3103
Budownictwo w PKB 2507.10 2246 2332 2600 2600 2327
Przemysł w PKB 10048.30 10704 10491 10420 10420 11089
Administracja Publiczna w PKB 1750.70 1759 1801 1815 1815 1822
Usługi w PKB 12853.00 13071 13319 13329 13329 13542
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.90 4.1 3.8 3.7 4.1 4
Przeciętne Wynagrodzenia 5041.00 4400 5382 5454 5486 4800
Wynagrodzenia w Przemyśle 4317.00 3550 4721 4702 4724 3650
Płaca Minimalna 446.02 446 500 520 535 542
Populacja 19.52 19.56 19.44 19.44 19.44 19.44
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 61.17 61.42 61.42 61.42 61.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1430.00 1400 1559 1544 1530 1480
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2880.00 2850 3139 3110 3082 2900
Koszty Utrzymania Rodziny 2160.00 2300 2354 2333 2311 2400
Wskaźnik Zatrudnienia 66.40 65.5 65.8 68.7 69 68.3
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 3.40 4.2 3.6 3.5 3.5 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.50 104 104 103 104 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.21 107 108 109 109 112
Inflacja Bazowa 2.90 3.6 3.8 3.7 3.6 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.10 112 112 114 113 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.06 3.3 3 2.6 2.4 2.2
Cpi Transport 100.10 104 104 104 104 108
Inflacja Żywności 4.16 4.6 4.5 4.4 4.4 4.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.75 3 3
Stopa Międzybankowa 2.83 2.83 2.83 3.08 3.33 3.33
Stopa Pożyczkowa 3.50 3.5 3.5 3.75 4 4
Stopa Depozytowa 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1189.10 -1790 -990 -1350 -1350 -1700
Saldo Obrotów Bieżących -765.00 -680 -620 -980 -650 -480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.50 -3.4 -3 -3 -3 -3
Import 7288.50 7850 8081 7313 8471 8580
Eksport 6099.40 5850 6669 6049 7245 6365
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 35.10 37.3 39.5 39.5 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.9 -4 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 2273.70 2452 2340 2358 2358 2540
Wydatków Rządowych W Pkb 35.00 36 38 38 38 38
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -4.80 3 3.2 3.4 3.6 3.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.90 1 0.5 0.4 0.5 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.10 0.1 3.3 3.5 3.6 3.8
Koniunktura w Przemyśle -0.60 -1 0.5 1.2 0.3 1.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.5 0.9 0.1 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.00 9.2 5.5 3.8 3.6 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 41245.50 42263 42832 42772 42772 43785
Optymizm Konsumentów -7.50 -11.5 -7.5 -7 -7.2 -6.3
Cena Benzyny 1.31 1.16 1.13 1.1 1.06 1


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.