Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 4.12 4.13 4.15 4.16 4.18 4.22
Indeks Giełdowy 8745.68 8458 8300 8143 7990 7683
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.80 3.89 3.95 4.02 4.08 4.21

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 1.5 1.9 2 2.1 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 -9.3 -8.5 -7 12 8.8
Stopa Bezrobocia 5.20 7.7 8.3 8 7.5 6.9
Inflacja 2.60 2.1 2.5 2.4 2.9 3.1
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
Bilans Handlowy -1321.30 -1000 -1700 -1850 -1650 -1620
Saldo Obrotów Bieżących -775.00 -780 -720 -600 -990 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -3.1 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 35.20 49.5 49.5 55 55 55
Budżet Państwa do PKB -4.30 -8.9 -8.9 -10 -10 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.30 0.5 0.4 0.6 1 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 1.5 1.9 2 2.1 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 -9.3 -8.5 -7 12 8.8
PKB 250.08 228 228 255 255 255
Pkb W Cenach Stałych 43716.90 41493 40026 40657 48963 43548
Środki Trwałe Brutto 11962.50 12148 11358 11125 13398 12357
Pkb Per Capita 12131.40 10000 10000 11900 11900 11900
Pkb Per Capita Ppp 29909.00 28500 28500 29300 29300 29300
Rolnictwo w PKB 3024.40 2879 2776 2813 3387 3020
Budownictwo w PKB 2719.60 2453 2274 2529 3046 2474
Przemysł w PKB 9567.60 9671 9184 8898 10716 9992
Administracja Publiczna w PKB 1791.90 1689 1614 1666 2007 1756
Usługi w PKB 13425.70 12418 12025 12486 15037 13083

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.20 7.7 8.3 8 7.5 6.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.40 17.7 17.7 17.4 16.9 16.9
Przeciętne Wynagrodzenia 5188.00 5394 5820 5601 5435 6111
Wynagrodzenia w Przemyśle 4205.00 4619 5082 4757 4363 5336
Płaca Minimalna 446.02 535 542 550 550 550
Populacja 19.41 19.33 19.28 19.25 19.25 19.16
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 2.20 7 6.5 4 4.5 5
Wskaźnik Zatrudnienia 65.40 69 68.3 68.3 68.3 69.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.60 2.1 2.5 2.4 2.9 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.58 102 103 103 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.82 110 110 111 111 113
Inflacja Bazowa 2.30 3.6 3.5 3.5 3.5 2.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.00 110 111 112 112 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.46 -1 -0.8 1 2.5 3.8
Cpi Transport 100.00 102 102 102 103 106
Inflacja Żywności 5.35 4.4 4.5 4.5 4.5 3.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.78 111 112 113 114 116

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 2.25
Stopa Międzybankowa 1.89 1.8 1.8 1.8 2.05 2.05
Stopa Pożyczkowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Depozytowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -1321.30 -1000 -1700 -1850 -1650 -1620
Saldo Obrotów Bieżących -775.00 -780 -720 -600 -990 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -3.1 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5
Eksport 4843.30 5800 4700 5500 5350 4800
Import 6164.60 6800 6400 7350 7000 6500
Przyjazdy Turystów 1307.00 297000 192500 192500 192500 194600

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 35.20 49.5 49.5 55 55 55
Budżet Państwa do PKB -4.30 -8.9 -8.9 -10 -10 -10
Bilans Budżetu -43645.20 -15126 -15032 -15032 -15032 -14988
Wydatki Rządowe 2304.10 2476 2940 2143 2581 3198
Wydatków Rządowych W Pkb 36.00 41.3 41.3 43.5 43.5 43.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -28.00 -10 -7 -7 3.5 5.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 15.10 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -31.10 -7 -5 5 6 8
Produkcja w Górnictwie -17.40 -10 -8 4 6 5
Koniunktura w Przemyśle -5.90 -7 -3 -2 -1.5 -0.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.30 0.5 0.4 0.6 1 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.90 -12 -4.5 1.7 3.5 7
Wydatki Konsumpcyjne 43518.90 40376 40556 40473 48741 44125
Kredyt Konsumencki 48521.86 47377 44905 46104 54025 48857
Optymizm Konsumentów -26.10 -32 -27 -23 -20 -18
Cena Benzyny 1.10 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana 14.60 6 4 4 4 5


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.