Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 4.38 4.38 4.4 4.42 4.44 4.49
Indeks Giełdowy 13018.82 12587 12340 12098 11861 11401
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.49 5.6 5.72 5.84 5.96 6.22

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 2.1 1.6 0.7 2.3 2.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.40 4.6 4.6 4.3 6.5 5
Stopa Bezrobocia 5.20 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflacja 8.19 8.3 8 7.7 6.9 6
Stopa Procentowa 2.00 2.25 2.5 2.5 3 3
Bilans Handlowy -2159.00 -2450 -1950 -2450 -2300 -2500
Saldo Obrotów Bieżących -1509.00 -1600 -1650 -1600 -1650 -1600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.10 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.1
Dług Publiczny do PKB 47.30 52.9 52.9 52.9 52.9 55.2
Budżet Państwa do PKB -9.20 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -5.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.5 0.6 0.2 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 2.1 1.6 0.7 2.3 2.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.40 4.6 4.6 4.3 6.5 5
PKB 248.72 315 315 315 315 339
Pkb W Cenach Stałych 44081.90 45653 46063 45977 46947 49295
Środki Trwałe Brutto 13295.70 13677 14111 13867 14160 14868
PKB Per Capita 10830.14 12200 12200 12200 12200 12200
PKB Per Capita PPP 28832.62 29800 29800 29800 29800 29800
Rolnictwo w PKB 2989.90 2902 2587 3118 3184 3343
Budownictwo w PKB 2150.40 2332 2293 2243 2290 2405
Przemysł w PKB 9223.10 9942 9821 9620 9823 10314
Administracja Publiczna w PKB 1792.60 1846 1880 1870 1909 2005
Usługi w PKB 14257.20 14178 14538 14870 15184 15943

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 5.20 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.30 20 20 20 20 20
Przeciętne Wynagrodzenia 5944.00 6068 6062 6013 6330 6754
Wynagrodzenia w Przemyśle 5318.00 5212 5340 5187 5664 6043
Płaca Minimalna 466.72 500 500 500 500 540
Populacja 19.33 19.04 19.04 19.04 19.04 19.04
Wiek Emerytalny Kobiet 61.67 61.92 61.92 61.92 61.92 62.08
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 6.60 4.9 4.9 4.9 6.5 6.7
Wskaźnik Zatrudnienia 62.30 67.8 67.8 67.8 68.4 68.4

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 8.19 8.3 8 7.7 6.9 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.71 109 108 109 108 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.43 112 113 114 115 118
Inflacja Bazowa 3.40 2 2 2 2.3 2.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 146.90 143 146 141 156 163
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 32.21 22.9 18.8 7.2 6.5 4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118.76 123 124 125 127 135
Inflacja Żywności 6.69 4.5 3.7 3.5 3.4 2.9
Cpi Transport 100.13 100 101 101 101 102

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 2.00 2.25 2.5 2.5 3 3
Stopa Międzybankowa 2.90 3.15 3.4 3.4 3.9 3.9
Stopa Pożyczkowa 3.00 3.25 3.5 3.5 4 4
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5.00 5 5 5 5 5
Stopa Depozytowa 1.00 1.25 1.5 1.5 2 2

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -2159.00 -2450 -1950 -2450 -2300 -2500
Saldo Obrotów Bieżących -1509.00 -1600 -1650 -1600 -1650 -1600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.10 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.1
Import 9246.70 9350 8800 9450 9200 9600
Eksport 7087.70 6900 6850 7000 6900 7100
Przyjazdy Turystów 70331.00 170000 170000 170000 150000 162500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 47.30 52.9 52.9 52.9 52.9 55.2
Budżet Państwa do PKB -9.20 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -5.9
Wydatki Rządowe 2588.90 2575 2596 2700 2757 2895
Wydatków Rządowych W Pkb 42.40 44 44 44 44 44

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Przemysłowa -1.90 -6.3 6.5 6.5 4.6 4.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.50 1.3 0.1 0.1 0.4 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.60 3.5 4.2 4.2 4.8 5.5
Produkcja w Górnictwie -8.20 0.8 1.5 1.5 0.5 0.5
Koniunktura w Przemyśle -0.30 2 1.5 1.5 0.8 0.8

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.5 0.6 0.2 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.50 4.5 5.3 5.3 6.5 6.5
Wydatki Konsumpcyjne 43037.20 44149 42193 44888 45835 48126
Kredyt Konsumencki 53568.10 51845 53821 55713 57050 59903
Cena Benzyny 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13 1.08

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Budowlana 2.50 6.5 3.2 3.2 8.2 9


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.