Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 4.03 4.02 4.04 4.05 4.07 4.1
Indeks Giełdowy 10322.04 10147 9956 9769 9585 9217
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.85 2.9 2.94 2.99 3.04 3.13

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.80 2 2.3 1.9 1.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.70 -1 8.8 8 5.8 3.8
Stopa Bezrobocia 5.10 6.4 7.5 7.2 6.9 4.2
Inflacja 2.10 2.4 2.9 2.8 3.1 3.1
Stopa Procentowa 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
Bilans Handlowy -1573.60 -1700 -1850 -1650 -1620 -1620
Saldo Obrotów Bieżących -1080.00 -600 -990 -990 -920 -850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.4
Dług Publiczny do PKB 35.20 48 48 48 48 50
Budżet Państwa do PKB -4.30 -10 -10 -10 -10 -6.8
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.6 1 1 0.9 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 5.80 2 2.3 1.9 1.7 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.70 -1 8.8 8 5.8 3.8
PKB 250.08 255 255 255 255 263
Pkb W Cenach Stałych 40330.20 43280 41723 43557 42669 44291
Środki Trwałe Brutto 13766.50 11843 13674 14868 14565 15118
Pkb Per Capita 12131.40 11900 11900 11900 11900 12200
Pkb Per Capita Ppp 29909.00 29300 29300 29300 29300 29800
Rolnictwo w PKB 2185.20 2994 3005 2360 2312 2400
Budownictwo w PKB 2376.90 2692 2848 2567 2515 2610
Przemysł w PKB 9148.80 9472 8745 9881 9679 10047
Administracja Publiczna w PKB 1712.40 1774 1959 1849 1812 1881
Usługi w PKB 13080.00 13291 12374 14126 13839 14365

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 5.10 6.4 7.5 7.2 6.9 4.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.00 17.2 18 19.1 15.4 18.5
Przeciętne Wynagrodzenia 5565.00 4800 5820 5601 5435 6111
Wynagrodzenia w Przemyśle 4922.00 3650 5082 4757 4363 5336
Płaca Minimalna 460.77 550 550 550 550 550
Populacja 19.41 19.25 19.25 19.25 19.16 19.04
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 7.40 4 4.5 4.5 5 5
Wskaźnik Zatrudnienia 66.00 68.3 68.3 68.3 69.5 69.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.10 2.4 2.9 2.8 3.1 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.40 103 104 104 103 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.07 112 110 111 118 118
Inflacja Bazowa 2.50 3.5 3.5 3.5 2.6 2.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.10 111 112 113 120 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.71 1 2.5 2.5 3.8 3.5
Cpi Transport 100.50 102 103 103 103 106
Inflacja Żywności 3.24 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111.32 113 114 114 114 118

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
Stopa Międzybankowa 1.40 1.89 1.89 1.89 3.31 1.89
Stopa Pożyczkowa 1.75 2 2 2 2 2
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5.00 6 6 6 6 6
Stopa Depozytowa 0.75 1 1 1 1 1

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -1573.60 -1700 -1850 -1650 -1620 -1620
Saldo Obrotów Bieżących -1080.00 -600 -990 -990 -920 -850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.4
Eksport 6029.80 5500 5350 5350 4800 4900
Import 7603.40 7350 7000 7000 6500 6700
Przyjazdy Turystów 24682.00 151000 174200 182000 98000 125000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 35.20 48 48 48 48 50
Budżet Państwa do PKB -4.30 -10 -10 -10 -10 -6.8
Bilans Budżetu -85981.90 -15032 -15032 -15032 -14988 -14988
Wydatki Rządowe 2336.80 2281 2598 2524 2472 2566
Wydatków Rządowych W Pkb 36.00 43.5 43.5 43.5 43.5 44

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa 0.40 6.2 15.8 8 5.5 5.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.10 5 6 6 8 4.2
Produkcja w Górnictwie -9.30 4 6 6 5 5
Koniunktura w Przemyśle -6.10 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.6 1 1 0.9 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.10 1.7 3.5 3.5 7 5
Wydatki Konsumpcyjne 41096.30 43084 39657 44384 43480 45132
Kredyt Konsumencki 49552.41 49079 52792 53445 52426 54419
Optymizm Konsumentów -26.10 -18 -20 -21 -23 -14
Cena Benzyny 1.24 1.18 0.93 0.88 1.12 1.12

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Budowlana 9.30 4 4 4 5 5


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.