Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 4.14 4.18 4.2 4.21 4.23 4.26
Indeks Giełdowy 8872.04 8708 8545 8384 8226 7910
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.48 3.57 3.62 3.68 3.74 3.86

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.90 1.9 2 1.9 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.30 -8.5 -7 6.8 9 8.8
Stopa Bezrobocia 5.30 8.3 8 7.5 7.5 6.9
Inflacja 2.50 2.5 2.4 2.9 2.8 3.1
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
Bilans Handlowy -1513.90 -1700 -1700 -1850 -1650 -1620
Saldo Obrotów Bieżących -1002.00 -720 -600 -990 -990 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 35.20 49.5 55 55 55 55
Budżet Państwa do PKB -4.30 -8.9 -10 -10 -10 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.60 0.4 0.6 1 1 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.90 1.9 2 1.9 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.30 -8.5 -7 6.8 9 8.8
PKB 250.08 228 255 255 255 255
Pkb W Cenach Stałych 38348.30 44712 40026 40657 40956 46142
Środki Trwałe Brutto 12568.30 11001 11358 11125 13423 11353
Pkb Per Capita 12131.40 10000 11900 11900 11900 11900
Pkb Per Capita Ppp 29909.00 28500 29300 29300 29300 29300
Rolnictwo w PKB 2762.00 3135 2776 2813 2950 3235
Budownictwo w PKB 2618.00 2261 2274 2529 2796 2333
Przemysł w PKB 8037.60 11029 9184 8898 8584 11381
Administracja Publiczna w PKB 1800.90 1824 1614 1666 1923 1883
Usługi w PKB 11373.10 13440 12025 12486 12146 13871

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 5.30 8.3 8 7.5 7.5 6.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.90 15.3 19.3 19 18.5 15.4
Przeciętne Wynagrodzenia 5337.00 4800 5820 5601 5435 6111
Wynagrodzenia w Przemyśle 4572.00 3650 5082 4757 4363 5336
Płaca Minimalna 460.77 542 550 550 550 550
Populacja 19.41 19.28 19.25 19.25 19.25 19.16
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 2.20 6.5 4 4.5 4.5 5
Wskaźnik Zatrudnienia 65.20 68.3 68.3 68.3 68.3 69.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 2.50 2.5 2.4 2.9 2.8 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.36 103 103 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.49 112 110 111 111 118
Inflacja Bazowa 2.30 3.5 3.5 3.5 3.5 2.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.30 116 111 112 113 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.66 -0.8 1 2.5 2.5 3.8
Cpi Transport 100.50 102 102 103 103 106
Inflacja Żywności 4.96 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.53 112 113 114 114 116

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 2
Stopa Międzybankowa 1.95 3.31 1.95 2.2 2.2 3.31
Stopa Pożyczkowa 2.00 3.75 2.25 2.5 2.5 3.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Depozytowa 1.00 1.75 1.25 1.5 1.5 1.75

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -1513.90 -1700 -1700 -1850 -1650 -1620
Saldo Obrotów Bieżących -1002.00 -720 -600 -990 -990 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -3.1 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Eksport 4598.20 4700 5500 5350 5350 4800
Import 6112.10 6400 7350 7000 7000 6500
Przyjazdy Turystów 12986.00 74300 151000 174200 182000 98000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 35.20 49.5 55 55 55 55
Budżet Państwa do PKB -4.30 -8.9 -10 -10 -10 -10
Bilans Budżetu -54702.10 -15032 -15032 -15032 -15032 -14988
Wydatki Rządowe 2388.00 1860 2940 2143 2550 1920
Wydatków Rządowych W Pkb 36.00 41.3 43.5 43.5 43.5 43.5

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -5.10 -3.9 6.2 15.8 8 5.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.90 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.20 -5 5 6 6 8
Produkcja w Górnictwie -10.30 -8 4 6 6 5
Koniunktura w Przemyśle -6.10 -9 -2 -1.5 -1 -0.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.60 0.4 0.6 1 1 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 -4.5 1.7 3.5 3.5 7
Wydatki Konsumpcyjne 36449.70 43446 40556 40473 38928 44837
Kredyt Konsumencki 49234.50 48572 44905 46104 51821 50126
Optymizm Konsumentów -26.10 -27 -18 -20 -21 -23
Cena Benzyny 1.07 1.18 0.93 0.88 0.84 1.12

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana 12.40 4 4 4 4 5


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.