Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 4.22 4.17 4.2 4.22 4.24 4.29
Indeks Giełdowy 9134.42 8664 8517 8373 8230 7953
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.61 4.74 4.82 4.9 4.98 5.14
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 3 2.5 2.8 3 3.3
Stopa Bezrobocia 3.90 3.5 3.6 3.7 3.8 4
Inflacja 3.80 3.8 3.8 3.3 3.2 3
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
Bilans Handlowy -1481.60 -1000 -1790 -990 -1350 -1700
Saldo Obrotów Bieżących -1210.00 -820 -680 -620 -980 -480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.50 -4.6 -4.6 -4.7 -4.7 -4.7
Dług Publiczny do PKB 35.10 37.3 37.3 39.5 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.9 -3.9 -4 -4 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 0.2 0.5 0.3 0.5 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 3 2.5 2.8 3 3.3
PKB 239.55 250 250 275 275 275
Pkb W Cenach Stałych 42385.00 41869 43325 43242 42949 44712
Środki Trwałe Brutto 10574.30 10368 10660 10639 10559 11001
Pkb Per Capita 11534.90 12000 12000 13000 13000 13000
Pkb Per Capita Ppp 24543.99 25000 25000 25300 25300 25300
Rolnictwo w PKB 3065.90 3207 3038 3032 3011 3135
Budownictwo w PKB 2244.90 2134 2191 2186 2172 2261
Przemysł w PKB 10096.80 10335 10687 10666 10594 11029
Administracja Publiczna w PKB 1733.10 1721 1768 1764 1752 1824
Usługi w PKB 12819.10 12512 13024 12999 12911 13440
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.90 3.5 3.6 3.7 3.8 4
Przeciętne Wynagrodzenia 5078.00 4465 4400 4400 4400 4800
Wynagrodzenia w Przemyśle 4370.00 4259 3550 3550 3550 3650
Płaca Minimalna 446.02 446 446 500 500 500
Populacja 19.52 19.5 19.5 19.46 19.46 19.46
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 60.92 61.17 61.42 61.42 61.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2880.00 2507 2850 2850 2850 2900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1430.00 1305 1400 1400 1400 1480
Koszty Utrzymania Rodziny 2160.00 2163 2300 2300 2300 2400
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.80 3.8 3.8 3.3 3.2 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.84 103 103 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.29 106 107 108 107 112
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.40 112 112 112 114 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.79 5 4.6 3.4 3.3 3.5
Cpi Transport 100.00 104 103 103 103 106
Inflacja Żywności 5.00 3.8 4.2 4.4 4 4.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
Stopa Międzybankowa 2.97 3.31 3.31 3.31 3.07 3.31
Stopa Pożyczkowa 3.50 3.75 3.75 3.75 3.5 3.75
Stopa Depozytowa 1.50 1.75 1.75 1.75 1.5 1.75
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1481.60 -1000 -1790 -990 -1350 -1700
Saldo Obrotów Bieżących -1210.00 -820 -680 -620 -980 -480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.50 -4.6 -4.6 -4.7 -4.7 -4.7
Import 7754.30 6940 6540 7240 7360 6780
Eksport 6272.70 5940 4750 6250 6010 5080
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 35.10 37.3 37.3 39.5 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.9 -3.9 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 2252.60 1884 1803 1799 2434 1860
Wydatków Rządowych W Pkb 35.00 36 36 38 38 38
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -1.60 2.6 3 3.1 3.4 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.90 0.6 1 0.5 0.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.40 2.8 3 3.3 3.5 3.6
Koniunktura w przemyśle -0.20 0.3 0.4 0.5 0.8 1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 0.2 0.5 0.3 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.70 10 9.2 5.5 3.8 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 41224.70 40378 42099 42018 41734 43446
Optymizm Konsumentów -7.60 -13.8 -15.4 -14 -17 -18
Cena Benzyny 1.35 1.24 1.21 1.18 1.21 1.18


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.