Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 4.32 4.37 4.39 4.41 4.42 4.46
Indeks Giełdowy 8814.37 8538 8378 8220 8065 7755
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.13 4.27 4.34 4.41 4.48 4.62

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -11.5 1.5 1.9 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 -14.4 -9.3 -8.5 -7 8.8
Stopa Bezrobocia 4.60 6.5 7.7 8.3 8.5 6.9
Inflacja 2.70 2.8 2.6 2.5 3 2.8
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2.25
Bilans Handlowy -1855.10 -1350 -1226 -1700 -2215 -1620
Saldo Obrotów Bieżących -1155.00 -980 -1100 -1050 -1050 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -5 -5 -5 -5.4 -5.4
Dług Publiczny do PKB 35.20 39.5 39.5 39.5 42 42
Budżet Państwa do PKB -4.30 -8.9 -8.9 -8.9 -10 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.00 0.1 0.5 0.4 0.4 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 -11.5 1.5 1.9 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 -14.4 -9.3 -8.5 -7 8.8
PKB 250.00 275 275 275 310 310
Pkb W Cenach Stałych 43744.00 41233 41493 40026 40682 43548
Środki Trwałe Brutto 12413.00 11260 12148 11358 11544 12357
Pkb Per Capita 11534.90 13000 13000 13000 14000 14000
Pkb Per Capita Ppp 24543.99 25300 25300 25300 23647 25900
Rolnictwo w PKB 3033.50 2939 2879 2776 2821 3020
Budownictwo w PKB 2485.30 2417 2453 2274 2311 2474
Przemysł w PKB 10037.10 9687 9671 9184 9335 9992
Administracja Publiczna w PKB 1764.30 1688 1689 1614 1641 1756
Usługi w PKB 13141.90 12390 12418 12025 12222 13083

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 4.60 6.5 7.7 8.3 8.5 6.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.70 17.7 17.7 17.7 17.9 17.9
Przeciętne Wynagrodzenia 5386.00 5512 5394 5820 5453 6111
Wynagrodzenia w Przemyśle 4574.00 4746 4619 5082 4634 5336
Płaca Minimalna 446.02 520 535 542 550 550
Populacja 19.41 19.33 19.33 19.28 19.25 19.16
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2160.00 2322 2311 2300 2246 2415
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2880.00 3096 3082 3067 2995 3221
Wzrost Wynagrodzeń 8.80 7.5 7 6.5 4 5
Wskaźnik Zatrudnienia 66.00 68.7 69 68.3 68.3 69.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.70 2.8 2.6 2.5 3 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.46 103 103 103 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.39 109 110 110 111 113
Inflacja Bazowa 2.30 3.7 3.6 3.5 3.5 2.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.30 115 115 116 115 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.65 4 3.6 3.2 3.4 3.1
Cpi Transport 100.01 103 103 102 103 105
Inflacja Żywności 5.72 4.4 4.4 4.5 4.5 3.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.76 111 111 112 113 115

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2.25
Stopa Międzybankowa 2.25 2.04 1.79 1.79 1.79 2.29
Stopa Pożyczkowa 2.50 2.25 2 2 2 2.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Depozytowa 1.50 1.25 1 1 1 1.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -1855.10 -1350 -1226 -1700 -2215 -1620
Saldo Obrotów Bieżących -1155.00 -980 -1100 -1050 -1050 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -5 -5 -5 -5.4 -5.4
Eksport 5439.90 6049 7245 6365 6365 6906
Import 7295.00 7313 8471 8580 8580 9344
Przyjazdy Turystów 34220.00 297000 297000 192500 192500 194600

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 35.20 39.5 39.5 39.5 42 42
Budżet Państwa do PKB -4.30 -8.9 -8.9 -8.9 -10 -10
Bilans Budżetu -28504.70 -15126 -15126 -15032 -15032 -14988
Wydatki Rządowe 3212.80 2192 2476 2940 2988 3198
Wydatków Rządowych W Pkb 36.00 41.3 41.3 41.3 43.5 43.5

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa -14.50 -9.5 -10 -7 2.9 5.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -12.40 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -17.70 -15 -7 -5 5 8
Produkcja w Górnictwie -7.30 -5 -10 -8 4 5
Koniunktura w Przemyśle -17.40 -20 -18 -17 -14 -12

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.00 0.1 0.5 0.4 0.4 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.90 -16.7 -12 -4.5 1.7 7
Wydatki Konsumpcyjne 44323.70 39761 40376 40556 41221 44125
Kredyt Konsumencki 48595.15 45483 47377 44905 46104 48857
Optymizm Konsumentów -26.10 -37 -32 -27 -23 -18
Cena Benzyny 0.97 1.03 0.97 0.93 0.88 0.84

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 47.80 7 6 4 4 5


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.