Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 4.05 4.06 4.08 4.1 4.11 4.15
Indeks Giełdowy 11591.48 11289 11077 10869 10664 10254
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.11 3.16 3.21 3.26 3.32 3.42

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.80 2 3.5 1.3 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 8.8 5.8 4.3 4.7 4.6
Stopa Bezrobocia 5.50 7.5 7.2 6.9 6.5 4.9
Inflacja 3.05 3.2 3.3 3.4 2.4 2.8
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
Bilans Handlowy -1889.30 -2250 -1650 -1620 -2400 -2700
Saldo Obrotów Bieżących -1463.00 -990 -900 -920 -930 -850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -4.8 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4
Dług Publiczny do PKB 47.30 52.9 52.9 52.9 55.2 55.2
Budżet Państwa do PKB -9.20 -7.5 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.30 1 0.9 0.7 0.5 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.80 2 3.5 1.3 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 8.8 5.8 4.3 4.7 4.6
PKB 250.08 288 288 288 315 315
Pkb W Cenach Stałych 42537.20 43280 41723 46142 44366 46407
Środki Trwałe Brutto 12699.20 11843 13674 11353 13245 13855
Pkb Per Capita 12131.40 11900 11900 11900 12200 12200
Pkb Per Capita Ppp 29909.00 29300 29300 29300 29800 29800
Rolnictwo w PKB 2987.70 2994 3005 3235 3116 3260
Budownictwo w PKB 2173.90 2692 2848 2333 2267 2372
Przemysł w PKB 9423.10 9472 8745 11381 9828 10280
Administracja Publiczna w PKB 1752.00 1774 1959 1883 1827 1911
Usługi w PKB 13180.40 13291 12374 13871 13747 14380

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.50 7.5 7.2 6.9 6.5 4.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.00 19.3 20.9 15.4 20.3 18.7
Przeciętne Wynagrodzenia 5497.00 5682 5621 5658 6154 6554
Wynagrodzenia w Przemyśle 4729.00 4826 4752 4847 5427 5779
Płaca Minimalna 458.07 460 460 460 500 500
Populacja 19.33 19.25 19.25 19.16 19.04 19.04
Wiek Emerytalny Kobiet 61.67 61.67 61.67 61.67 61.92 61.92
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 4.80 4.7 4.7 4.2 4.9 6.5
Wskaźnik Zatrudnienia 65.80 6.8 67 67.2 67.8 68.4

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.05 3.2 3.3 3.4 2.4 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.38 103 103 104 103 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.75 109 110 118 112 114
Inflacja Bazowa 2.30 2.3 2.5 2.6 2 2.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.30 112 112 116 118 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.84 1.9 1.9 2.9 2.5 2.7
Cpi Transport 99.99 103 104 104 102 107
Inflacja Żywności 1.59 2.9 3.1 3.2 2.2 2.7
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113.23 114 114 115 116 118

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
Stopa Międzybankowa 1.44 1.55 1.55 3.31 1.55 2.05
Stopa Pożyczkowa 1.75 1.75 1.75 3.75 1.75 2.25
Stopa Depozytowa 0.75 0.75 0.75 1.75 0.75 1.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5.00 5 5 5 5 5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -1889.30 -2250 -1650 -1620 -2400 -2700
Saldo Obrotów Bieżących -1463.00 -990 -900 -920 -930 -850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -4.8 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4
Import 7675.80 7000 8200 7800 8300 8400
Eksport 5786.50 5350 6450 5400 5900 5700
Przyjazdy Turystów 20424.00 174200 182000 98000 170000 150000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 47.30 52.9 52.9 52.9 55.2 55.2
Budżet Państwa do PKB -9.20 -7.5 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2
Bilans Budżetu -16565.60 -15032 -15032 -14988 -14988 -14988
Wydatki Rządowe 2555.80 2281 2598 1920 2666 2788
Wydatków Rządowych W Pkb 36.00 43.5 43.5 43.5 43.5 44

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -2.60 15.8 8 5.5 6.3 4.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.00 0.9 0.4 0.3 1.3 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.40 9 7 5 3.5 5
Produkcja w Górnictwie -16.80 -0.7 -0.5 -0.3 0.8 0.5
Koniunktura w Przemyśle 3.50 -1.5 -1 -0.5 0.2 0.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.30 1 0.9 0.7 0.5 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.60 3.3 2.5 2.8 4.5 6.5
Wydatki Konsumpcyjne 40927.90 43084 39657 44837 42688 44651
Kredyt Konsumencki 49564.67 49079 52792 50126 51230 53586
Cena Benzyny 1.35 1.18 1.12 1.12 1.01 0.96

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana 1.60 6.2 5.3 5.8 6.5 8.2


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.