Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 4.22 4.24 4.26 4.28 4.3 4.34
Indeks Giełdowy 12418.76 12081 11850 11624 11402 10971
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.93 4.01 4.09 4.17 4.25 4.43

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.80 1.3 0.5 1.3 1.1 1.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.00 8 3.2 4 4.5 6.5
Stopa Bezrobocia 5.10 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9
Inflacja 5.25 3.8 4.1 2.4 2.5 3
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
Bilans Handlowy -2185.60 -1750 -2400 -2700 -2550 -2950
Saldo Obrotów Bieżących -1555.00 -1300 -1390 -1400 -1350 -1450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.10 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4 -4.4
Dług Publiczny do PKB 47.30 50.3 50.3 52.9 52.9 52.9
Budżet Państwa do PKB -9.20 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2 -6.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.1 0.7 0.5 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.80 1.3 0.5 1.3 1.1 1.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.00 8 3.2 4 4.5 6.5
PKB 248.72 288 288 315 315 315
Pkb W Cenach Stałych 44037.40 43557 43792 45391 46019 46639
Środki Trwałe Brutto 13490.50 14868 13207 13599 14098 14065
Pkb Per Capita 11664.85 11900 11900 12200 12200 12200
Pkb Per Capita Ppp 28832.62 29300 29300 29800 29800 29800
Rolnictwo w PKB 2473.60 2360 2969 2886 2585 3162
Budownictwo w PKB 2192.00 2567 2258 2319 2291 2405
Przemysł w PKB 9389.20 9881 9811 9885 9812 10449
Administracja Publiczna w PKB 1797.60 1849 1810 1835 1878 1928
Usługi w PKB 13898.90 14126 13705 14096 14524 14596

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 5.10 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.30 21.3 21.3 21.1 21.1 21.1
Przeciętne Wynagrodzenia 5780.00 5668 6154 6068 6062 6554
Wynagrodzenia w Przemyśle 5090.00 4856 5427 5212 5340 5779
Płaca Minimalna 466.72 460 460 500 500 500
Populacja 19.33 19.25 19.16 19.04 19.04 19.04
Wiek Emerytalny Kobiet 61.67 61.67 61.67 61.92 61.92 61.92
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 7.60 4.7 4.2 4.9 4.9 6.5
Wskaźnik Zatrudnienia 60.80 67 67.2 67.8 67.8 68.4

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 5.25 3.8 4.1 2.4 2.5 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.24 104 104 103 103 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.67 111 118 112 113 114
Inflacja Bazowa 2.20 2.5 2.6 2 2 2.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 125.90 117 119 120 126 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.96 5.9 5.5 2.5 2.3 2.7
Cpi Transport 102.97 104 105 102 103 108
Inflacja Żywności 2.70 0.5 2.2 2.2 2.5 2.7
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 115.35 115 116 116 117 119

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
Stopa Międzybankowa 1.46 1.46 1.46 1.46 1.71 1.96
Stopa Pożyczkowa 1.75 1.75 3.75 1.75 2 2.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5.00 5 5 5 5 5
Stopa Depozytowa 0.75 0.75 1.75 0.75 1 1.25

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -2185.60 -1750 -2400 -2700 -2550 -2950
Saldo Obrotów Bieżących -1555.00 -1300 -1390 -1400 -1350 -1450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.10 -4.8 -4.8 -4.4 -4.4 -4.4
Import 8547.10 8200 7800 8900 8500 8650
Eksport 6361.50 6450 5400 6200 5950 5700
Przyjazdy Turystów 70331.00 182000 98000 170000 170000 150000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 47.30 50.3 50.3 52.9 52.9 52.9
Budżet Państwa do PKB -9.20 -7.5 -7.5 -6.2 -6.2 -6.2
Wydatki Rządowe 2482.10 2524 2710 2560 2594 2886
Wydatków Rządowych W Pkb 42.40 43.5 43.5 44 44 44

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa 5.90 8 5.5 6.3 6.5 4.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.00 0.4 0.3 1.3 0.1 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.60 7 5 3.5 4.2 4.8
Produkcja w Górnictwie -8.20 -0.5 -0.3 0.8 1.5 0.5
Koniunktura w Przemyśle 0.00 2.9 1.7 2 1.5 0.8

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.1 0.7 0.5 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.10 2.5 2.8 4.5 5.3 6.5
Wydatki Konsumpcyjne 40337.30 44384 42406 43896 42152 45163
Kredyt Konsumencki 52297.64 53445 50126 51547 53770 53984
Cena Benzyny 1.40 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Budowlana -1.20 5.3 5.8 6.5 3.2 8.2


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.