Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 4.31 4.31 4.33 4.35 4.37 4.41
Indeks Giełdowy 10096.29 9861 9748 9637 9528 9311
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.28 4.61 4.69 4.77 4.85 5.02
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 1 0.9 0.9 1.1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 3.9 3.7 3.9 4.1 4.2
Stopa Bezrobocia 4.00 3.8 3.7 4.1 4 3.9
Inflacja 4.00 3.1 2.8 2.9 3 2.8
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.75 3 3 3
Bilans Handlowy -1491.00 -990 -1350 -1226 -1700 -1620
Saldo Obrotów Bieżących -729.00 -620 -980 -1100 -1050 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.50 -5 -5 -5 -5 -5.4
Dług Publiczny do PKB 35.10 39.5 39.5 39.5 39.5 40
Budżet Państwa do PKB -3.00 -4 -4 -4 -4 -5.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 0.9 0.1 0.5 0.4 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 1 0.9 0.9 1.1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 3.9 3.7 3.9 4.1 4.2
PKB 239.55 275 275 275 275 310
Pkb W Cenach Stałych 42820.40 42798 43169 43377 44576 46448
Środki Trwałe Brutto 12536.30 10677 11789 12699 13050 13598
Pkb Per Capita 11534.90 13000 13000 13000 13000 14000
Pkb Per Capita Ppp 24543.99 25300 25300 25300 25300 25900
Rolnictwo w PKB 2971.40 3096 3077 3010 3093 3223
Budownictwo w PKB 2531.40 2267 2530 2564 2635 2746
Przemysł w PKB 9980.40 10195 10141 10110 10390 10826
Administracja Publiczna w PKB 1743.10 1750 1767 1766 1815 1891
Usługi w PKB 12815.70 12944 12972 12982 13341 13901
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.00 3.8 3.7 4.1 4 3.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.50 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Przeciętne Wynagrodzenia 5196.00 5454 5512 5394 5421 5611
Wynagrodzenia w Przemyśle 4568.00 4702 4746 4619 4660 4824
Płaca Minimalna 446.02 500 520 535 542 550
Populacja 19.52 19.33 19.33 19.33 19.28 19.16
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 61.42 61.42 61.42 61.42 61.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 11.60 8 7.5 7 6.5 3.5
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1430.00 1544 1537 1530 1523 1576
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2880.00 3110 3096 3082 3067 3175
Koszty Utrzymania Rodziny 2160.00 2333 2322 2311 2300 2381
Wskaźnik Zatrudnienia 66.70 65.8 68.7 69 68.3 69.5
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 4.00 3.1 2.8 2.9 3 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.42 104 103 103 104 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.43 109 109 110 110 113
Inflacja Bazowa 2.90 3.8 3.7 3.6 3.5 2.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.90 116 115 115 115 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.40 4.5 4 3.6 3.2 3.1
Cpi Transport 100.00 103 103 103 103 106
Inflacja Żywności 5.08 4.5 4.4 4.4 4.5 3.5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.31 111 111 111 112 115
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.75 3 3 3
Stopa Międzybankowa 3.00 3.02 3.27 3.52 3.52 3.52
Stopa Pożyczkowa 3.50 3.5 3.75 4 4 4
Stopa Depozytowa 1.50 1.5 1.75 2 2 2
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -1491.00 -990 -1350 -1226 -1700 -1620
Saldo Obrotów Bieżących -729.00 -620 -980 -1100 -1050 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.50 -5 -5 -5 -5 -5.4
Import 7489.70 8081 7313 8471 8580 9344
Eksport 5998.80 6669 6049 7245 6365 6906
Przyjazdy Turystów 176455.00 191000 297000 297000 192500 194600
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 35.10 39.5 39.5 39.5 39.5 40
Budżet Państwa do PKB -3.00 -4 -4 -4 -4 -5.6
Bilans Budżetu -34749.80 -15126 -15126 -15126 -15032 -14988
Wydatki Rządowe 2555.40 2275 2295 2589 2660 2772
Wydatków Rządowych W Pkb 35.00 38 38 38 38 37.4
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa -7.70 2.1 3.4 3.1 2.9 3.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.60 3.3 3.5 3.6 3.2 3.6
Produkcja w Górnictwie -5.40 1.1 1.5 1.2 0.9 1.1
Koniunktura w Przemyśle 0.30 0.5 1.2 0.3 1.5 1.8
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 0.9 0.1 0.5 0.4 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.20 5.5 3.8 3.6 3.5 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 41667.60 41627 41627 42209 43376 45198
Kredyt Konsumencki 49324.24 46281 47618 49528 51347 53503
Optymizm Konsumentów -4.60 -7.5 -7 -7.2 -6.3 -4
Cena Benzyny 1.31 1.44 1.47 1.51 1.55 1.55
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 24.00 8 7 6 4 5


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.