Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 4.32 4.3 4.33 4.35 4.37 4.42
Indeks Giełdowy 9542.83 9115 8959 8805 8653 8358
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.21 4.25 4.33 4.41 4.49 4.66
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.7 1 1 0.9 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 3.8 3.9 3.9 3.7 3.6
Stopa Bezrobocia 3.90 4 4.1 3.8 3.7 4
Inflacja 3.90 3.9 4.2 3.6 3.5 3.4
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
Bilans Handlowy -1755.50 -1000 -1790 -990 -1350 -1700
Saldo Obrotów Bieżących -1464.00 -820 -680 -620 -980 -480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.50 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Dług Publiczny do PKB 35.10 37.3 37.3 39.5 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.9 -3.9 -4 -4 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.2 0.5 0.9 0.1 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.7 1 1 0.9 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 3.8 3.9 3.9 3.7 3.6
PKB 239.55 250 250 275 275 275
Pkb W Cenach Stałych 42772.90 43020 43478 44038 43953 45043
Środki Trwałe Brutto 11681.00 10586 10841 10987 10966 11231
Pkb Per Capita 11534.90 12000 12000 13000 13000 13000
Pkb Per Capita Ppp 24543.99 25000 25000 25300 25300 25300
Rolnictwo w PKB 3048.80 3319 2995 3185 3179 3103
Budownictwo w PKB 2507.10 2204 2246 2332 2328 2327
Przemysł w PKB 10048.30 10589 10704 10491 10470 11089
Administracja Publiczna w PKB 1750.70 1771 1759 1801 1797 1822
Usługi w PKB 12853.00 12863 13071 13319 13293 13542
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.90 4 4.1 3.8 3.7 4
Przeciętne Wynagrodzenia 5091.00 4975 5382 5454 5486 5652
Wynagrodzenia w Przemyśle 4429.00 4320 4721 4702 4724 4957
Płaca Minimalna 446.02 446 446 500 520 542
Populacja 19.52 19.45 19.45 19.33 19.33 19.33
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 60.92 61.17 61.42 61.42 61.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1430.00 1376 1559 1544 1530 1637
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2880.00 2542 3139 3110 3082 3296
Koszty Utrzymania Rodziny 2160.00 2442 2354 2333 2311 2472
Wskaźnik Zatrudnienia 64.20 67.3 65.5 65.8 68.7 68.3
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.90 3.9 4.2 3.6 3.5 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.06 104 104 104 107 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.80 106 107 109 109 111
Inflacja Bazowa 3.20 3.5 3.6 3.8 3.7 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.30 111 112 114 113 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.20 3.2 3.3 3 2.6 2.2
Cpi Transport 100.09 105 104 104 104 108
Inflacja Żywności 5.15 4.9 4.6 4.5 4.4 4.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
Stopa Międzybankowa 2.90 2.91 2.91 2.91 3.16 3.16
Stopa Pożyczkowa 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75
Stopa Depozytowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1755.50 -1000 -1790 -990 -1350 -1700
Saldo Obrotów Bieżących -1464.00 -820 -680 -620 -980 -480
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.50 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Import 7596.60 7750 7850 8081 7313 8580
Eksport 5841.10 6660 5850 6669 6049 6365
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 35.10 37.3 37.3 39.5 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.9 -3.9 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 2273.70 2622 2452 2340 2336 2540
Wydatków Rządowych W Pkb 35.00 36 36 38 38 38
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 16.00 16 16 16 16 16
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35.00 35 35 35 35 35
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -6.40 -1 3 3.2 3.4 3.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.30 0.6 1 0.5 0.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.40 -2.5 0.1 3.3 3.5 3.8
Koniunktura w przemyśle 0.00 -0.3 -1 0.5 1.2 1.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.2 0.5 0.9 0.1 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.90 10 9.2 5.5 3.8 3.5
Wydatki Konsumpcyjne 41245.50 41444 42263 42832 42750 43785
Optymizm Konsumentów -10.20 -9.5 -11.5 -7.5 -7 -6.3
Cena Benzyny 1.31 1.25 1.22 1.18 1.15 1.15


Rumunia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.