Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.09 2020-09
Indeks Giełdowy 9116 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.38 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.5 2020-06
Stopa Bezrobocia 5.4 2020-07
Inflacja 2.7 2020-08
Stopa Procentowa 1.5 2020-08
Bilans Handlowy -1323 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -960 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 35.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.9 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Przypadki koronawirusa 105298 2020-09
Śmierć koronawirusa 4236 2020-09
Odzyskany koronawirus 43244 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -12.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.5 2020-06
PKB 250 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 38348 2020-06
Środki Trwałe Brutto 12568 2020-06
Pkb Per Capita 12131 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 29909 2019-12
Rolnictwo w PKB 2762 2020-06
Budownictwo w PKB 2618 2020-06
Przemysł w PKB 8038 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1801 2020-06
Usługi w PKB 11373 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2020-07
Pracujący 4897 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 284 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.4 2020-03
Koszty Pracy 157 2020-06
Wolne Etaty 0.71 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5468 2020-07
Płaca Minimalna 461 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 4609 2020-07
Populacja 19.41 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 65.4 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 7802 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.1 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 473 2020-03
Wydajność 109 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.2 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2020-08
Inflacja Bazowa 2.6 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.75 2020-07
Cpi Transport 100 2020-08
Inflacja Żywności 5.45 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.5 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2020-08
Stopa Międzybankowa 1.81 2020-09
Podaż Pieniądza M0 83113 2020-07
Podaż Pieniądza M1 301275 2020-07
Podaż Pieniądza M2 446125 2020-07
Podaż Pieniądza M3 446125 2020-07
Bilans Banków 563996 2020-07
Rezerwy Walutowe 41265 2020-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6 2020-07
Bilans Banku Centralnego 227695 2020-07
Stopa Depozytowa 1.25 2020-07
Stopa Pożyczkowa 2.25 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1323 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -960 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Eksport 5552 2020-07
Import 6875 2020-07
Dług Zagraniczny 111452 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 815 2020-06
Rezerwy Złota 104 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 70 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 202 2020-07
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 12986 2020-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2019-12
Bilans Budżetu -50826 2020-07
Wydatki Rządowe 2388 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 36 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 74416 2020-07
Dług Publiczny 358742 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 125242 2020-07
Wnioski o Azyl 60 2020-04
Rating Kredytowy 55 2020-09
Wydatki Wojskowe 4258 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -9.9 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.3 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.2 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 66.9 2020-09
Zmiany Zapasów -35857 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 98279 2020-06
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -5.9 2020-08
Index Konkurencyjności 64.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 51 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5222 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -32.7 2020-05
Produkcja w Górnictwie -10.3 2020-07
Nowe Zamówienia 129 2020-06

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.9 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 36450 2020-06
Kredyt Konsumencki 48994 2020-07
Optymizm Konsumentów -26.1 2020-04
Cena Benzyny 1.11 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 6.9 2020-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 4114 2020-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 96.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 105298 2020-09
Śmierć koronawirusa 4236 2020-09
Odzyskany koronawirus 43244 2020-09
Łóżka OIOM 403 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.