Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.34 2020-01
Indeks Giełdowy 10105 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.26 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-09
Stopa Bezrobocia 4 2019-11
Inflacja 4 2019-12
Stopa Procentowa 2.5 2020-01
Bilans Handlowy -1491 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -729 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 16 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-09
PKB 240 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 42820 2019-09
Środki Trwałe Brutto 12536 2019-09
Pkb Per Capita 11535 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24544 2018-12
Rolnictwo w PKB 2971 2019-09
Budownictwo w PKB 2531 2019-09
Przemysł w PKB 9980 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1743 2019-09
Usługi w PKB 12816 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 2019-11
Pracujący 4989 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 259 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.5 2019-09
Koszty Pracy 116 2019-09
Wolne Etaty 1.11 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 5196 2019-11
Płaca Minimalna 446 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4568 2019-11
Populacja 19.52 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.9 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 66.7 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 7978 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.8 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 2160 2018-12
Koszty Utrzymania 1300 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 504 2019-09
Wydajność 161 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 11.6 2019-11
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2880 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-12
Inflacja Bazowa 2.9 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.4 2019-11
Cpi Transport 100 2019-12
Inflacja Żywności 5.08 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2020-01
Stopa Międzybankowa 3 2020-01
Podaż Pieniądza M0 73905 2019-11
Podaż Pieniądza M1 265447 2019-11
Podaż Pieniądza M2 411921 2019-11
Podaż Pieniądza M3 411921 2019-11
Bilans Banków 523951 2019-11
Rezerwy Walutowe 37450 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2020-01
Bilans Banku Centralnego 198152 2019-11
Stopa Depozytowa 1.5 2020-01
Stopa Pożyczkowa 3.5 2020-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1491 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -729 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Eksport 5999 2019-11
Import 7490 2019-11
Dług Zagraniczny 107103 2019-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 856 2019-06
Rezerwy Złota 104 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 70 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 371 2019-11
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 176455 2019-11
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -34750 2019-11
Wydatki Rządowe 2555 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 35 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 137425 2019-11
Dług Publiczny 323602 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 172174 2019-11
Wnioski o Azyl 225 2019-10
Rating Kredytowy 55 2020-01
Wydatki Wojskowe 4258 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -7.7 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.6 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 73.1 2019-12
Zmiany Zapasów -7659 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 168445 2019-09
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 0.3 2019-12
Index Konkurencyjności 64.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 51 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4901 2019-11
Zamówienia W Przemyśle -1.1 2019-11
Produkcja w Górnictwie -5.4 2019-11
Nowe Zamówienia 149 2019-11
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.2 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 41668 2019-09
Kredyt Konsumencki 49324 2019-11
Optymizm Konsumentów -4.6 2019-12
Cena Benzyny 1.31 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 24 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 124 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 3423 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 96.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.