Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.29 2019-09
Indeks Giełdowy 9359 2019-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.23 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-07
Inflacja 3.9 2019-08
Stopa Procentowa 2.5 2019-08
Bilans Handlowy -1756 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -1464 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 16 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-06
PKB 240 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 42773 2019-06
Środki Trwałe Brutto 11681 2019-06
Pkb Per Capita 11535 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24544 2018-12
Rolnictwo w PKB 3049 2019-06
Budownictwo w PKB 2507 2019-06
Przemysł w PKB 10048 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1751 2019-06
Usługi w PKB 12853 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-07
Pracujący 4980 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 262 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.4 2019-03
Koszty Pracy 148 2019-06
Wolne Etaty 1.11 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5091 2019-07
Płaca Minimalna 446 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 4429 2019-07
Populacja 19.52 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 64.2 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 7732 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.9 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2160 2018-12
Koszty Utrzymania 1300 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 497 2019-03
Wydajność 128 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 12.9 2019-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2880 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.9 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-08
Inflacja Bazowa 3.2 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.2 2019-07
Cpi Transport 100 2019-08
Inflacja Żywności 5.15 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 2.89 2019-09
Podaż Pieniądza M0 71750 2019-07
Podaż Pieniądza M1 391421 2019-07
Podaż Pieniądza M2 391421 2019-07
Podaż Pieniądza M3 391421 2019-07
Bilans Banków 498172 2019-07
Rezerwy Walutowe 40226 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2019-08
Bilans Banku Centralnego 205162 2019-07
Stopa Depozytowa 1.5 2019-07
Stopa Pożyczkowa 3.5 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1756 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -1464 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Eksport 5841 2019-07
Import 7597 2019-07
Dług Zagraniczny 107611 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 856 2019-06
Rezerwy Złota 104 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 70 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 314 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 301092 2019-07
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -16926 2019-07
Wydatki Rządowe 2274 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 35 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 88075 2019-07
Dług Publiczny 314908 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 105001 2019-07
Wnioski o Azyl 100 2019-06
Rating Kredytowy 51.52
Wydatki Wojskowe 4258 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -6.4 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.3 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.4 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 74.7 2019-09
Zmiany Zapasów -5951 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 147972 2019-06
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w przemyśle 0 2019-08
Index Konkurencyjności 63.46 2018-12
Ranking Konkurencyjności 52 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2018-12
Ranking Korupcji 61 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4963 2019-07
Zamówienia W Przemyśle 7.3 2019-07
Produkcja w Górnictwie -7.4 2019-07
Nowe Zamówienia 147 2019-07
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.9 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 41246 2019-06
Kredyt Konsumencki 48073 2019-07
Optymizm Konsumentów -10.2 2019-08
Cena Benzyny 1.31 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 39.5 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 4225 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 96.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.