Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.28 2020-07
Indeks Giełdowy 8457 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.19 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-05
Inflacja 2.6 2020-06
Stopa Procentowa 1.75 2020-05
Bilans Handlowy -1251 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -931 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 35.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 20.2 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Przypadki koronawirusa 30175 2020-07
Śmierć koronawirusa 1817 2020-07
Odzyskany koronawirus 20969 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2020-03
PKB 250 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 43717 2020-03
Środki Trwałe Brutto 11962 2020-03
Pkb Per Capita 12131 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 29909 2019-12
Rolnictwo w PKB 3024 2020-03
Budownictwo w PKB 2720 2020-03
Przemysł w PKB 9568 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 1792 2020-03
Usługi w PKB 13426 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-05
Pracujący 4909 2020-04
Bezrobotni Zarejestrowani 250 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.4 2020-03
Koszty Pracy 165 2020-03
Wolne Etaty 0.84 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 5201 2020-04
Płaca Minimalna 446 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4175 2020-04
Populacja 19.41 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 65.4 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 7900 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.1 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 498 2019-12
Wydajność 121 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 8.8 2020-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-04
Inflacja Bazowa 2.2 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2 2020-05
Cpi Transport 100 2020-06
Inflacja Żywności 5.35 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2020-05
Stopa Międzybankowa 2 2020-07
Podaż Pieniądza M0 82623 2020-05
Podaż Pieniądza M1 297237 2020-05
Podaż Pieniądza M2 445554 2020-05
Podaż Pieniądza M3 445554 2020-05
Bilans Banków 568272 2020-05
Rezerwy Walutowe 40269 2020-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6 2020-04
Bilans Banku Centralnego 223834 2020-05
Stopa Depozytowa 1.5 2020-04
Stopa Pożyczkowa 2.5 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1251 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -931 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Eksport 3755 2020-05
Import 5006 2020-05
Dług Zagraniczny 106556 2020-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1137 2019-12
Rezerwy Złota 104 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 70 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -132 2020-04
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 34220 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2019-12
Bilans Budżetu -36765 2020-05
Wydatki Rządowe 2304 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 36 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 49626 2020-05
Dług Publiczny 358742 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 86391 2020-05
Wnioski o Azyl 335 2020-03
Rating Kredytowy 55 2020-07
Wydatki Wojskowe 4258 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -38.6 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -27.7 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -17.7 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 73.4 2020-06
Zmiany Zapasów -306 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 138996 2020-03
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -9.8 2020-06
Index Konkurencyjności 64.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 51 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5222 2019-12
Zamówienia W Przemyśle 5.4 2020-02
Produkcja w Górnictwie -7.3 2020-03
Nowe Zamówienia 89.3 2020-04

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 20.2 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.2 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 43519 2020-03
Kredyt Konsumencki 48237 2020-05
Optymizm Konsumentów -26.1 2020-04
Cena Benzyny 1.03 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 12.2 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 3062 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 96.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 30175 2020-07
Śmierć koronawirusa 1817 2020-07
Odzyskany koronawirus 20969 2020-07
Łóżka OIOM 403 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.