Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.11 2020-11
Indeks Giełdowy 9174 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.35 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6 2020-09
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-09
Inflacja 2.2 2020-10
Stopa Procentowa 1.5 2020-11
Bilans Handlowy -1541 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -1438 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 35.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.7 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Przypadki koronawirusa 418645 2020-11
Śmierć koronawirusa 10047 2020-11
Odzyskany koronawirus 296844 2020-11

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6 2020-09
PKB 250 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 38348 2020-06
Środki Trwałe Brutto 12568 2020-06
Pkb Per Capita 12131 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 29909 2019-12
Rolnictwo w PKB 2762 2020-06
Budownictwo w PKB 2618 2020-06
Przemysł w PKB 8038 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1801 2020-06
Usługi w PKB 11373 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-09
Pracujący 4906 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 285 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.9 2020-06
Koszty Pracy 157 2020-06
Wolne Etaty 0.81 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 5414 2020-09
Płaca Minimalna 461 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 4638 2020-09
Populacja 19.41 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1.9 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 65.2 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 7706 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.1 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 543 2020-06
Wydajność 109 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 7.4 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 98.3 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2020-10
Inflacja Bazowa 2.2 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.91 2020-09
Cpi Transport 100 2020-10
Inflacja Żywności 4.34 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.22 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2020-11
Stopa Międzybankowa 1.89 2020-11
Podaż Pieniądza M0 84792 2020-09
Podaż Pieniądza M1 315306 2020-09
Podaż Pieniądza M2 460999 2020-09
Podaż Pieniądza M3 460999 2020-09
Bilans Banków 577166 2020-09
Rezerwy Walutowe 39147 2020-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5 2020-11
Bilans Banku Centralnego 212444 2020-09
Stopa Depozytowa 1 2020-11
Stopa Pożyczkowa 2 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1541 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -1438 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Eksport 6071 2020-09
Import 7612 2020-09
Dług Zagraniczny 117224 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 815 2020-06
Rezerwy Złota 104 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 70 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 202 2020-07
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 12986 2020-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2019-12
Bilans Budżetu -69972 2020-09
Wydatki Rządowe 2388 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 36 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 96335 2020-09
Dług Publiczny 358742 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 166307 2020-09
Wnioski o Azyl 495 2020-08
Rating Kredytowy 55 2020-11
Wydatki Wojskowe 4258 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.8 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.5 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.1 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 69.3 2020-12
Zmiany Zapasów -35857 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 134258 2020-09
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -7.3 2020-10
Index Konkurencyjności 64.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 51 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5222 2019-12
Zamówienia W Przemyśle 14.2 2020-09
Produkcja w Górnictwie -9.3 2020-09
Nowe Zamówienia 167 2020-09

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.7 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.5 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 36450 2020-06
Kredyt Konsumencki 49486 2020-09
Optymizm Konsumentów -26.1 2020-04
Cena Benzyny 1.09 2020-10

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 17.3 2020-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 4289 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 96.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 418645 2020-11
Śmierć koronawirusa 10047 2020-11
Odzyskany koronawirus 296844 2020-11
Łóżka OIOM 403 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.