Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.05 2021-03
Indeks Giełdowy 10221 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.61 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Inflacja 3 2021-01
Stopa Procentowa 1.25 2021-01
Bilans Handlowy -1952 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -1320 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 35.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Przypadki koronawirusa 801994 2021-03
Śmierć koronawirusa 20350 2021-03
Odzyskany koronawirus 741471 2021-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-12
PKB 250 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 40330 2020-09
Środki Trwałe Brutto 13766 2020-09
Pkb Per Capita 12131 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 29909 2019-12
Rolnictwo w PKB 2185 2020-09
Budownictwo w PKB 2377 2020-09
Przemysł w PKB 9149 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 1712 2020-09
Usługi w PKB 13080 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Pracujący 4911 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 296 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19 2020-09
Koszty Pracy 121 2020-09
Wolne Etaty 0.95 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5906 2020-12
Płaca Minimalna 458 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 5208 2020-12
Populacja 19.41 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 66 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 7826 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.1 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 472 2020-09
Wydajność 116 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 8.1 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2020-12
Inflacja Bazowa 1.8 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.12 2021-01
Cpi Transport 100 2021-01
Inflacja Żywności 2.88 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.33 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2021-01
Stopa Międzybankowa 1.46 2021-03
Podaż Pieniądza M0 90277 2021-01
Podaż Pieniądza M1 339091 2021-01
Podaż Pieniądza M2 490466 2021-01
Podaż Pieniądza M3 490466 2021-01
Bilans Banków 611483 2021-01
Rezerwy Walutowe 42559 2021-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5 2021-01
Bilans Banku Centralnego 228145 2021-01
Stopa Depozytowa 0.75 2021-01
Stopa Pożyczkowa 1.75 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1952 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -1320 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Eksport 5071 2020-12
Import 7024 2020-12
Dług Zagraniczny 125453 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 815 2020-06
Rezerwy Złota 104 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 70 2020-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 375 2020-12
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Przyjazdy Turystów 16430 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2019-12
Bilans Budżetu -105907 2020-12
Wydatki Rządowe 2337 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 36 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 141023 2020-12
Dług Publiczny 358742 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 246930 2020-12
Wnioski o Azyl 495 2020-08
Rating Kredytowy 55 2021-03
Wydatki Wojskowe 4258 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.6 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.9 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.1 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 71.5 2021-03
Zmiany Zapasów -6813 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 152262 2020-12
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -3.1 2021-02
Index Konkurencyjności 64.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 51 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2020-12
Ranking Korupcji 69 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4913 2020-12
Zamówienia W Przemyśle 7.7 2020-12
Produkcja w Górnictwie -9.3 2020-09
Nowe Zamówienia 142 2020-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 41096 2020-09
Kredyt Konsumencki 48852 2021-01
Cena Benzyny 1.3 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 11.5 2020-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 3530 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 96.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 801994 2021-03
Śmierć koronawirusa 20350 2021-03
Odzyskany koronawirus 741471 2021-03
Łóżka OIOM 403 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.