Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.21 2019-07
Indeks Giełdowy 9088 2019-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.49 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-05
Inflacja 3.8 2019-06
Stopa Procentowa 2.5 2019-07
Bilans Handlowy -1482 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -1210 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 16 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-03
PKB 240 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 42385 2019-03
Środki Trwałe Brutto 10574 2019-03
Pkb Per Capita 11535 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24544 2018-12
Rolnictwo w PKB 3066 2019-03
Budownictwo w PKB 2245 2019-03
Przemysł w PKB 10097 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 1733 2019-03
Usługi w PKB 12819 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-05
Pracujący 4979 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 255 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.4 2019-03
Koszty Pracy 161 2019-03
Wolne Etaty 1.18 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 5078 2019-05
Płaca Minimalna 446 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 4370 2019-05
Populacja 19.52 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 64.2 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 7732 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 54.4 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2160 2018-12
Koszty Utrzymania 1300 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 497 2019-03
Wydajność 123 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2880 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.8 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Inflacja Bazowa 3.2 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.79 2019-05
Cpi Transport 100 2019-06
Inflacja Żywności 5 2019-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.23 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-07
Stopa Międzybankowa 2.96 2019-07
Podaż Pieniądza M0 70448 2019-05
Podaż Pieniądza M1 239384 2019-05
Podaż Pieniądza M2 389251 2019-05
Podaż Pieniądza M3 389251 2019-05
Bilans Banków 495129 2019-05
Rezerwy Walutowe 36706 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2019-01
Bilans Banku Centralnego 193097 2019-05
Stopa Depozytowa 1.5 2019-07
Stopa Pożyczkowa 3.5 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1482 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -1210 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Eksport 6273 2019-05
Import 7754 2019-05
Dług Zagraniczny 103082 2019-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 861 2019-03
Rezerwy Złota 104 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 70 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 57.02 2019-05
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 139818 2019-01
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -10372 2019-05
Wydatki Rządowe 2253 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 35 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 41623 2019-05
Dług Publiczny 314908 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 51995 2019-05
Wnioski o Azyl 100 2019-02
Rating Kredytowy 51.52
Wydatki Wojskowe 4258 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -1.6 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.9 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.4 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 75.2 2019-06
Zmiany Zapasów -24.7 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 149498 2019-03
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w przemyśle -0.2 2019-06
Index Konkurencyjności 63.46 2018-12
Ranking Konkurencyjności 52 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2018-12
Ranking Korupcji 61 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 52 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4916 2019-04
Zamówienia W Przemyśle 2.4 2019-03
Produkcja w Górnictwie -2.4 2019-05
Nowe Zamówienia 157 2019-05
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 41225 2019-03
Kredyt Konsumencki 46752 2019-05
Optymizm Konsumentów -7.6 2019-06
Cena Benzyny 1.35 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 23.8 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 4133 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 96.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.