Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.31 2019-11
Indeks Giełdowy 9725 2019-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.55 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-09
Inflacja 3.4 2019-10
Stopa Procentowa 2.5 2019-11
Bilans Handlowy -1189 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -765 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 16 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-09
PKB 240 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 42773 2019-06
Środki Trwałe Brutto 11681 2019-06
Pkb Per Capita 11535 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24544 2018-12
Rolnictwo w PKB 3049 2019-06
Budownictwo w PKB 2507 2019-06
Przemysł w PKB 10048 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1751 2019-06
Usługi w PKB 12853 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-09
Pracujący 4979 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 261 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.2 2019-06
Koszty Pracy 148 2019-06
Wolne Etaty 1.11 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 5041 2019-09
Płaca Minimalna 446 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 4317 2019-09
Populacja 19.52 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 66.4 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 7966 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 53.9 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2160 2018-12
Koszty Utrzymania 1300 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 556 2019-06
Wydajność 128 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 12 2019-08
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2880 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1430 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.4 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-10
Inflacja Bazowa 2.9 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.06 2019-09
Cpi Transport 100 2019-10
Inflacja Żywności 4.16 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.43 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-11
Stopa Międzybankowa 2.81 2019-11
Podaż Pieniądza M0 72820 2019-09
Podaż Pieniądza M1 256884 2019-09
Podaż Pieniądza M2 400422 2019-09
Podaż Pieniądza M3 400422 2019-09
Bilans Banków 510781 2019-09
Rezerwy Walutowe 39400 2019-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2019-11
Bilans Banku Centralnego 206837 2019-09
Stopa Depozytowa 1.5 2019-11
Stopa Pożyczkowa 3.5 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1189 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -765 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Eksport 6099 2019-09
Import 7288 2019-09
Dług Zagraniczny 108238 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 856 2019-06
Rezerwy Złota 104 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 70 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 493 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 312306 2019-08
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -24820 2019-09
Wydatki Rządowe 2274 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 35 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 107785 2019-09
Dług Publiczny 323602 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 132605 2019-09
Wnioski o Azyl 100 2019-06
Rating Kredytowy 51.52
Wydatki Wojskowe 4258 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -4.8 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.9 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.1 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 73.1 2019-12
Zmiany Zapasów -5951 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 168445 2019-09
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -0.6 2019-10
Index Konkurencyjności 64.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 51 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 47 2018-12
Ranking Korupcji 61 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4493 2019-08
Zamówienia W Przemyśle 1.3 2019-08
Produkcja w Górnictwie -1 2019-09
Nowe Zamówienia 146 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 41246 2019-06
Kredyt Konsumencki 48893 2019-09
Optymizm Konsumentów -7.5 2019-10
Cena Benzyny 1.31 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 34.2 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 3864 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 96.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.