Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.05 2021-05
Indeks Giełdowy 11591 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.11 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2020-12
Stopa Bezrobocia 5.5 2021-03
Inflacja 3.05 2021-03
Stopa Procentowa 1.25 2021-03
Bilans Handlowy -1889 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -1463 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 47.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Przypadki koronawirusa 1063949 2021-05
Śmierć koronawirusa 28799 2021-05
Odzyskany koronawirus 1005623 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2020-12
PKB 250 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 42537 2020-12
Środki Trwałe Brutto 12699 2020-12
Pkb Per Capita 12131 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 29909 2019-12
Rolnictwo w PKB 2988 2020-12
Budownictwo w PKB 2174 2020-12
Przemysł w PKB 9423 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 1752 2020-12
Usługi w PKB 13180 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2021-03
Pracujący 4937 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 291 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16 2020-12
Koszty Pracy 122 2020-12
Wolne Etaty 0.95 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5497 2021-02
Płaca Minimalna 458 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 4729 2021-02
Populacja 19.33 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.67 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 65.8 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 7818 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.2 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 450 2020-12
Wydajność 121 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.8 2021-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.05 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2021-03
Inflacja Bazowa 2.3 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.84 2021-03
Cpi Transport 99.99 2021-03
Inflacja Żywności 1.59 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 29.05 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 5588267 2021-05
Przypadki koronawirusa 1063949 2021-05
Śmierć koronawirusa 28799 2021-05
Odzyskany koronawirus 1005623 2021-05
Łóżka OIOM 403 2013-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2021-03
Stopa Międzybankowa 1.44 2021-05
Podaż Pieniądza M0 90494 2021-03
Podaż Pieniądza M1 343532 2021-03
Podaż Pieniądza M2 499199 2021-03
Podaż Pieniądza M3 499199 2021-03
Bilans Banków 623086 2021-03
Rezerwy Walutowe 43186 2021-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5 2021-03
Bilans Banku Centralnego 221941 2021-03
Stopa Depozytowa 0.75 2021-03
Stopa Pożyczkowa 1.75 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1889 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -1463 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Eksport 5786 2021-02
Import 7676 2021-02
Dług Zagraniczny 123616 2021-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 815 2020-06
Rezerwy Złota 104 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 66 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 122 2021-02
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Przyjazdy Turystów 20424 2021-02

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Bilans Budżetu -16566 2021-03
Wydatki Rządowe 2556 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 36 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 38260 2021-03
Dług Publiczny 358742 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 54825 2021-03
Wnioski o Azyl 495 2020-08
Rating Kredytowy 55 2021-05
Wydatki Wojskowe 5098 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.6 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.4 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 73.8 2021-06
Zmiany Zapasów -292 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 125042 2021-03
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 3.5 2021-04
Index Konkurencyjności 64.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 51 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2020-12
Ranking Korupcji 69 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4697 2021-02
Zamówienia W Przemyśle 3.1 2021-02
Produkcja w Górnictwie -16.8 2021-02
Nowe Zamówienia 156 2021-02

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.6 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 40928 2020-12
Kredyt Konsumencki 49565 2021-03
Cena Benzyny 1.35 2021-04

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.6 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 4456 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 95.8 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.