Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.22 2021-09
Indeks Giełdowy 12441 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.99 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13 2021-06
Stopa Bezrobocia 5.1 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 52.31 2021-09
Inflacja 5.25 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10006305 2021-09
Stopa Procentowa 1.25 2021-08
Bilans Handlowy -2186 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -1555 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 47.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 16 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Przypadki koronawirusa 1180097 2021-09
Śmierć koronawirusa 36109 2021-09
Odzyskany koronawirus 1045351 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13 2021-06
PKB 249 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 44037 2021-06
Środki Trwałe Brutto 13490 2021-06
Pkb Per Capita 11665 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 28833 2020-12
Rolnictwo w PKB 2474 2021-06
Budownictwo w PKB 2192 2021-06
Przemysł w PKB 9389 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 1798 2021-06
Usługi w PKB 13899 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2021-07
Pracujący 4969 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 259 2021-07
Bezrobocie Długoterminowe 2 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.3 2021-03
Koszty Pracy 140 2021-06
Wolne Etaty 0.79 2021-09
Przeciętne Wynagrodzenia 5780 2021-07
Płaca Minimalna 467 2021-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 5090 2021-07
Populacja 19.33 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 61.67 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -9.4 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 60.8 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 7453 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.3 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 303 2021-06
Wydajność 134 2021-06
Wzrost Wynagrodzeń 7.6 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 52.31 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10006305 2021-09
Przypadki koronawirusa 1180097 2021-09
Śmierć koronawirusa 36109 2021-09
Odzyskany koronawirus 1045351 2021-09
Łóżka OIOM 403 2013-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.25 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 2021-07
Inflacja Bazowa 2.2 2021-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 126 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.96 2021-07
Cpi Transport 103 2021-08
Inflacja Żywności 2.7 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 115 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.24 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2021-08
Stopa Międzybankowa 1.46 2021-09
Podaż Pieniądza M0 95004 2021-08
Podaż Pieniądza M1 379722 2021-08
Podaż Pieniądza M2 533282 2021-08
Podaż Pieniądza M3 533282 2021-08
Bilans Banków 651319 2021-08
Rezerwy Walutowe 46730 2021-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5 2021-07
Bilans Banku Centralnego 250648 2021-08
Stopa Depozytowa 0.75 2021-08
Stopa Pożyczkowa 1.75 2021-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2186 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -1555 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.1 2020-12
Eksport 6362 2021-07
Import 8547 2021-07
Dług Zagraniczny 131985 2021-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 896 2021-03
Rezerwy Złota 104 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 67 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 501 2021-06
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Przyjazdy Turystów 70331 2021-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.2 2020-12
Bilans Budżetu -42566 2021-07
Wydatki Rządowe 2482 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 42.4 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 97100 2021-07
Dług Publiczny 490953 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 139665 2021-07
Wnioski o Azyl 790 2021-02
Rating Kredytowy 55 2021-09
Wydatki Wojskowe 5579 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 5.9 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.6 2021-03
Stopa Utylizacji Surowców 75 2021-09
Zmiany Zapasów 8780 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 130485 2021-06
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 0 2021-08
Index Konkurencyjności 64.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 51 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2020-12
Ranking Korupcji 69 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4669 2021-06
Zamówienia W Przemyśle 39 2021-06
Produkcja w Górnictwie -8.2 2021-03
Nowe Zamówienia 170 2021-07

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.1 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 40337 2021-06
Kredyt Konsumencki 52945 2021-08
Cena Benzyny 1.4 2021-08

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.2 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 4891 2021-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 95.8 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.