Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.46 2020-04
Indeks Giełdowy 7670 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 5 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.9 2020-02
Inflacja 3.1 2020-02
Stopa Procentowa 2 2020-03
Bilans Handlowy -1323 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 149 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Przypadki koronawirusa 3864 2020-04
Śmierć koronawirusa 148 2020-04
Odzyskany koronawirus 374 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 2019-12
PKB 250 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 43744 2019-12
Środki Trwałe Brutto 12413 2019-12
Pkb Per Capita 11535 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24544 2018-12
Rolnictwo w PKB 3034 2019-12
Budownictwo w PKB 2485 2019-12
Przemysł w PKB 10037 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 1764 2019-12
Usługi w PKB 13142 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2020-02
Pracujący 4973 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 257 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.7 2019-12
Koszty Pracy 114 2019-12
Wolne Etaty 0.95 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 5225 2020-01
Płaca Minimalna 446 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4424 2020-01
Populacja 19.41 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60.92 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.9 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 66 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 7978 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.8 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2160 2018-12
Koszty Utrzymania 1300 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 504 2019-09
Wydajność 173 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 11.6 2019-11
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2880 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1430 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-02
Inflacja Bazowa 2.8 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.9 2020-02
Cpi Transport 100 2020-02
Inflacja Żywności 4.09 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2020-03
Stopa Międzybankowa 2.4 2020-04
Podaż Pieniądza M0 75461 2020-02
Podaż Pieniądza M1 273792 2020-02
Podaż Pieniądza M2 423524 2020-02
Podaż Pieniądza M3 423524 2020-02
Bilans Banków 539985 2020-02
Rezerwy Walutowe 39006 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 6 2020-02
Bilans Banku Centralnego 212822 2020-02
Stopa Depozytowa 1.5 2020-01
Stopa Pożyczkowa 3.5 2020-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1323 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 149 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Eksport 5692 2020-01
Import 7015 2020-01
Dług Zagraniczny 109928 2020-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1048 2019-09
Rezerwy Złota 104 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 70 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 296 2019-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 176455 2019-11

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Bilans Budżetu -714 2020-01
Wydatki Rządowe 3213 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 35 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 12913 2020-01
Dług Publiczny 323602 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 13627 2020-01
Wnioski o Azyl 370 2019-11
Rating Kredytowy 55 2020-04
Wydatki Wojskowe 4258 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 16 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 2.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 35 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -3.1 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.6 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 74.2 2020-03
Zmiany Zapasów -55.4 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 156195 2019-12
Szybkość Internetu 16991 2017-03
Adresy IP 3664561 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -2.6 2020-03
Index Konkurencyjności 64.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 51 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 44 2019-12
Ranking Korupcji 70 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 55 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5222 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -1.1 2019-11
Produkcja w Górnictwie -5.4 2019-11
Nowe Zamówienia 144 2020-01

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.5 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 44324 2019-12
Kredyt Konsumencki 49460 2020-02
Optymizm Konsumentów -11.1 2020-03
Cena Benzyny 1.08 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 23.1 2019-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 124 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 3100 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 96.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3864 2020-04
Śmierć koronawirusa 148 2020-04
Odzyskany koronawirus 374 2020-04
ICU Beds 403 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rumunia - Wskaźniki ekonomiczne.