Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 552.71 560 566 573 580 595

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4.5 -4.5 -2 -2 -2
Stopa Bezrobocia 10.40 11.2 11.2 11.9 11.9 11.9
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.00 3 3 1.2 1.2 1.2
Dług Publiczny do PKB 15.70 28 28 30 30 30
Budżet Państwa do PKB 8.80 4 4 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4.5 -4.5 -2 -2 -2
PKB 10.82 8 8 9.3 9.3 9.3
Pkb Per Capita 2613.00 2480 2480 2400 2400 2400
Pkb Per Capita Ppp 3298.10 2700 2700 2500 2500 2500

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 10.40 11.2 11.2 11.9 11.9 11.9
Populacja 5.45 5.45 5.5 5.6 5.6 5.63

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.00 3 3 1.2 1.2 1.2
Eksport 10034000000.00 4700 4700 6500 6500 6500
Wydobycie Ropy Naftowej 293.00 460 480 470 470 450

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 15.70 28 28 30 30 30
Budżet Państwa do PKB 8.80 4 4 7 7 7

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.90 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
Składki Ubezpieczeniowe 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4


Republika Konga - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.