Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 607.50 594 599 603 608 618
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 5 5 5 6.9 6.9
Inflacja 1.10 1.8 3.5 3.7 3.5 4
Stopa Procentowa 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -42.80 -13 -13 -10 -10 -10
Dług Publiczny do PKB 17.00 25 25 28 28 28
Budżet Państwa do PKB -5.10 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.90 5 5 5 6.9 6.9
PKB 11.26 9.2 9.2 9.6 9.6 9.6
Pkb Per Capita 2651.70 2720 2720 2790 2790 2790
Pkb Per Capita Ppp 5024.10 5120 5120 5220 5220 5220
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.10 1.8 3.5 3.7 3.5 4
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Stopa Depozytowa 2.45 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -42.80 -13 -13 -10 -10 -10
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 17.00 25 25 28 28 28
Budżet Państwa do PKB -5.10 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4


Republika Konga - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.