Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 643.98 638 646 655 664 683

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 3.8 3.8 3.2 3.2 3.2
Stopa Bezrobocia 23.00 23.7 23.7 24 24 24
Stopa Procentowa 4.00 4.5 4.5 5 5 4
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.50 6.5 6.5 4 4 4
Dług Publiczny do PKB 85.00 75 75 80 80 80
Budżet Państwa do PKB 1.40 3 3 1.8 1.8 1.8
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 3.8 3.8 3.2 3.2 3.2
PKB 12.52 10 10 10 10 12
PKB Per Capita 1614.77 1620 1620 1620 1620 1650
PKB Per Capita PPP 3449.15 3000 3000 3000 3000 3400

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 23.00 23.7 23.7 24 24 24
Populacja 5.52 5.63 5.76 5.76 5.76 5.76

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 4.00 4.5 4.5 5 5 4

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.50 6.5 6.5 4 4 4
Eksport 4009085264.00 6500 7400 7400 7400 7400
Wydobycie Ropy Naftowej 261.00 360 380 380 380 380

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 85.00 75 75 80 80 80
Budżet Państwa do PKB 1.40 3 3 1.8 1.8 1.8

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.90 18 18 18.9 18.9 18.9
Składki Ubezpieczeniowe 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4


Republika Konga - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.