Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 552.77 561 568 575 582 597

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4.5 -2 -2 -2 -2
Stopa Bezrobocia 10.40 11.2 11.9 11.9 11.9 11.9
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.00 3 1.2 1.2 1.2 1.2
Dług Publiczny do PKB 15.70 28 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB 8.80 -3.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4.5 -2 -2 -2 -2
PKB 10.82 8 9.3 9.3 9.3 9.3
Pkb Per Capita 2613.00 2480 2400 2400 2400 2400
Pkb Per Capita Ppp 3298.10 2700 2500 2500 2500 2500

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 10.40 11.2 11.9 11.9 11.9 11.9
Populacja 5.45 5.5 5.6 5.6 5.6 5.63

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.00 3 1.2 1.2 1.2 1.2
Eksport 10034000000.00 4700 6500 6500 6500 6500
Wydobycie Ropy Naftowej 303.00 480 470 470 470 450

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 15.70 28 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB 8.80 -3.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.90 18 18.9 18.9 18.9 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4


Republika Konga - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.