Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 545.03 556 563 570 577 592

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.80 0.2 0.2 0.2 1.2 1.2
Stopa Bezrobocia 10.40 11.9 11.9 11.9 12.7 12.7
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.20 1.2 1.2 1.2 1.2 -7
Dług Publiczny do PKB 83.67 95 95 95 90 90
Budżet Państwa do PKB 8.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 1.8
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.80 0.2 0.2 0.2 1.2 1.2
PKB 10.82 9.3 9.3 9.3 9.3 10
Pkb Per Capita 2613.00 2400 2400 2400 2400 2500
Pkb Per Capita Ppp 3298.10 2500 2500 2500 2500 2650

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 10.40 11.9 11.9 11.9 12.7 12.7
Populacja 5.52 5.6 5.6 5.63 5.63 5.76

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.20 1.2 1.2 1.2 1.2 -7
Eksport 5580830919.00 6500 6500 6500 6500 7400
Wydobycie Ropy Naftowej 263.00 470 470 450 450 410

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 83.67 95 95 95 90 90
Budżet Państwa do PKB 8.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 1.8

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 18.90 18 18.9 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4


Republika Konga - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.