Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.1 2021-09
Indeks Giełdowy 17980 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 41.9 2021-06
Stopa Bezrobocia 9.5 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 63.76 2021-09
Inflacja 4.95 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 21271177 2021-09
Stopa Procentowa 1 2021-09
Bilans Handlowy 916 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -2104 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 35.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 42.9 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Przypadki koronawirusa 2163312 2021-09
Śmierć koronawirusa 198860 2021-09
Odzyskany koronawirus 1688091 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 41.9 2021-06
PKB 202 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 136415 2021-06
Środki Trwałe Brutto 34262 2021-06
Pkb Per Capita 5685 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 11261 2020-12
Rolnictwo w PKB 6616 2021-03
Budownictwo w PKB 8920 2021-03
Przemysł w PKB 16761 2021-03
Górnictwo w PKB 14909 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 7054 2021-03
Usługi w PKB 11826 2021-03
Transport w PKB 6300 2021-03
Media w PKB 2606 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.5 2021-08
Pracujący 4666 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 484 2021-07
Przeciętne Wynagrodzenia 1590 2021-07
Płaca Minimalna 930 2021-06
Populacja 32.63 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 90.6 2021-07

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 63.76 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 21271177 2021-09
Przypadki koronawirusa 2163312 2021-09
Śmierć koronawirusa 198860 2021-09
Odzyskany koronawirus 1688091 2021-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.95 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 141 2021-08
Inflacja Bazowa 2.58 2021-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 155 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 138 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 150 2021-08
Cpi Transport 132 2021-08
Inflacja Żywności 6.1 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.98 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2021-09
Stopa Międzybankowa 0.81 2021-09
Podaż Pieniądza M0 81530 2021-07
Podaż Pieniądza M1 153316 2021-07
Podaż Pieniądza M2 301457 2021-07
Rezerwy Walutowe 74459 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 251541 2021-07
Stopa Depozytowa 1.86 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 916 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -2104 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 2020-12
Eksport 4942 2021-07
Import 4026 2021-07
Dług Zagraniczny 93134 2021-06
Terms of Trade 113 2021-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 835 2021-06
Przyjazdy Turystów 896523 2020-12
Rezerwy Złota 34.68 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 41 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 455 2021-06
Indeks Terroryzmu 2.14 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Bilans Budżetu -116 2021-08
Wydatki Rządowe 16719 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 16223 2021-08
Wydatki Budżetu Państwa 13882 2021-08
Rating Kredytowy 65 2021-09
Wydatki Wojskowe 2720 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 42.9 2021-07
Produkcja Przemysłowa 5.59 2021-07
Zmiany Zapasów -3006 2021-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 12.94 2021-07
Szybkość Internetu 6232 2017-03
Adresy IP 1032242 2017-03
Index Konkurencyjności 61.66 2019-12
Ranking Konkurencyjności 65 2019-12
Produkcja Miedzi 182705 2021-06
Indeks Percepcji Korupcji 38 2020-12
Ranking Korupcji 94 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 76 2019-12
Produkcja złota 8289 2021-06
Produkcja Stali 105 2020-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 90547 2021-06
Kredyt Konsumencki 72291 2021-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 442457 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.6 2021-08
Cena Benzyny 0.9 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Peru - Wskaźniki ekonomiczne.