Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.57 2020-08
Indeks Giełdowy 17983 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 16.3 2020-06
Inflacja 1.86 2020-07
Stopa Procentowa 0.25 2020-07
Bilans Handlowy 434 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -1444 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 27.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 28.8 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 483133 2020-08
Śmierć koronawirusa 21276 2020-08
Odzyskany koronawirus 335756 2020-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.4 2020-03
PKB 227 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 123111 2020-03
Środki Trwałe Brutto 23520 2020-03
Pkb Per Capita 6487 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12848 2019-12
Rolnictwo w PKB 6567 2020-03
Budownictwo w PKB 6194 2020-03
Przemysł w PKB 14454 2020-03
Górnictwo w PKB 15036 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 6837 2020-03
Usługi w PKB 12057 2020-03
Transport w PKB 7284 2020-03
Media w PKB 2518 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.3 2020-06
Pracujący 2198 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 427 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1543 2020-06
Płaca Minimalna 930 2020-06
Populacja 32.5 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 83.7 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.86 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134 2020-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 138 2020-07
Inflacja Bazowa 1.61 2020-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 111 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 138 2020-07
Cpi Transport 119 2020-07
Inflacja Żywności 2.31 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.46 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-07
Stopa Międzybankowa 1.29 2020-08
Podaż Pieniądza M0 64745 2020-06
Podaż Pieniądza M1 135201 2020-06
Podaż Pieniądza M2 271328 2020-06
Rezerwy Walutowe 74560 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 231152 2020-06
Stopa Depozytowa 4.78 2017-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 434 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -1444 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2019-12
Eksport 2680 2020-06
Import 2246 2020-06
Dług Zagraniczny 80356 2020-03
Terms of Trade 98.38 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 494 2020-03
Przyjazdy Turystów 4371787 2019-12
Rezerwy Złota 34.7 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 46 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 670 2020-03
Indeks Terroryzmu 2.84 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2019-12
Bilans Budżetu -3011 2020-06
Wydatki Rządowe 13274 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 6138 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 7551 2020-06
Rating Kredytowy 65 2020-08
Wydatki Wojskowe 2689 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 28.8 2020-06
Produkcja Przemysłowa -41.94 2020-05
Zmiany Zapasów 2391 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -32.75 2020-05
Szybkość Internetu 6232 2017-03
Adresy IP 1032242 2017-03
Index Konkurencyjności 61.66 2019-12
Ranking Konkurencyjności 65 2019-12
Produkcja Miedzi 128407 2020-05
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 76 2019-12
Produkcja złota 3927 2020-05
Produkcja Stali 40 2020-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 83342 2020-03
Kredyt Konsumencki 76967 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 410194 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.65 2020-07
Cena Benzyny 0.8 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 483133 2020-08
Śmierć koronawirusa 21276 2020-08
Odzyskany koronawirus 335756 2020-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Peru - Wskaźniki ekonomiczne.