Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.36 2019-09
Indeks Giełdowy 19456 2019-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.43 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-08
Inflacja 2.04 2019-08
Stopa Procentowa 2.5 2019-09
Bilans Handlowy 456 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -1145 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 26.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 45 2019-08
Optymizm Konsumentów 92 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
PKB 222 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 137267 2019-06
Środki Trwałe Brutto 30684 2019-06
Pkb Per Capita 6454 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12794 2018-12
Rolnictwo w PKB 9660 2019-06
Budownictwo w PKB 8072 2019-06
Przemysł w PKB 17876 2019-06
Górnictwo w PKB 16312 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 6639 2019-06
Usługi w PKB 14252 2019-06
Transport w PKB 7698 2019-06
Media w PKB 2557 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-08
Pracujący 4932 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 305 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1796 2019-08
Płaca Minimalna 930 2019-08
Populacja 32.16 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 94.2 2019-08
Koszty Utrzymania Rodziny 1710 2018-12
Koszty Utrzymania 995 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1250 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.04 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 136 2019-08
Inflacja Bazowa 2.29 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 117 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 130 2019-08
Cpi Transport 119 2019-08
Inflacja Żywności 1.78 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-09
Stopa Międzybankowa 3.87 2019-09
Podaż Pieniądza M0 50168 2019-08
Podaż Pieniądza M1 99025 2019-08
Podaż Pieniądza M2 212707 2019-08
Rezerwy Walutowe 68414 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 196028 2019-08
Stopa Depozytowa 2.65 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 456 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -1145 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Eksport 3989 2019-07
Import 3533 2019-07
Dług Zagraniczny 82479 2019-06
Terms of Trade 95.84 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 845 2019-06
Przyjazdy Turystów 4419430 2018-12
Rezerwy Złota 34.68 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 57 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3094 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.95 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 26.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2018-12
Bilans Budżetu -4849 2019-08
Wydatki Rządowe 14283 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 9048 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 11492 2019-08
Rating Kredytowy 60.2
Wydatki Wojskowe 2689 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 45 2019-08
Produkcja Przemysłowa 0.28 2019-06
Zmiany Zapasów -1252 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.28 2019-07
Szybkość Internetu 6232 2017-03
Adresy IP 1032242 2017-03
Index Konkurencyjności 61.26 2018-12
Ranking Konkurencyjności 63 2018-12
Produkcja Miedzi 203321 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 68 2018-12
Produkcja złota 10896 2019-07
Produkcja Stali 110 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 92 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 90583 2019-06
Kredyt Konsumencki 77217 2019-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 361718 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.89 2019-08
Cena Benzyny 0.95 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Peru - Wskaźniki ekonomiczne.