Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.41 2020-03
Indeks Giełdowy 13893 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-02
Inflacja 1.9 2020-02
Stopa Procentowa 1.25 2020-03
Bilans Handlowy 283 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -26.1 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 26.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 48.2 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 671 2020-03
Śmierć koronawirusa 16 2020-03
Odzyskany koronawirus 16 2020-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-12
PKB 220 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 143699 2019-12
Środki Trwałe Brutto 35233 2019-12
Pkb Per Capita 6454 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12794 2018-12
Rolnictwo w PKB 6777 2019-12
Budownictwo w PKB 9027 2019-12
Przemysł w PKB 18460 2019-12
Górnictwo w PKB 17484 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 8037 2019-12
Usługi w PKB 15557 2019-12
Transport w PKB 7715 2019-12
Media w PKB 2598 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-02
Pracujący 4998 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 380 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 1887 2020-01
Płaca Minimalna 930 2020-02
Populacja 32.5 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 92.9 2020-02
Koszty Utrzymania Rodziny 1710 2018-12
Koszty Utrzymania 995 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1250 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 137 2020-02
Inflacja Bazowa 2.21 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 120 2020-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 124 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 2020-02
Cpi Transport 120 2020-02
Inflacja Żywności 1.34 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.14 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2020-03
Stopa Międzybankowa 2.95 2020-03
Podaż Pieniądza M0 52145 2020-01
Podaż Pieniądza M1 103745 2020-01
Podaż Pieniądza M2 225308 2020-01
Rezerwy Walutowe 67797 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 197496 2020-01
Stopa Depozytowa 2.65 2016-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 283 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -26.1 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Eksport 3895 2020-01
Import 3611 2020-01
Dług Zagraniczny 79956 2019-12
Terms of Trade 97.45 2020-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 851 2019-12
Przyjazdy Turystów 4371787 2019-12
Rezerwy Złota 34.68 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 64 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3107 2019-12
Indeks Terroryzmu 2.84 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 26.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2018-12
Bilans Budżetu -2166 2020-02
Wydatki Rządowe 19609 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 9814 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 10459 2020-02
Rating Kredytowy 65 2020-03
Wydatki Wojskowe 2689 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 48.2 2020-02
Produkcja Przemysłowa -5.37 2019-12
Zmiany Zapasów -4057 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.98 2020-01
Szybkość Internetu 6232 2017-03
Adresy IP 1032242 2017-03
Index Konkurencyjności 61.66 2019-12
Ranking Konkurencyjności 65 2019-12
Produkcja Miedzi 225496 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 76 2019-12
Produkcja złota 10063 2019-12
Produkcja Stali 95 2020-02

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 87683 2019-12
Kredyt Konsumencki 81102 2020-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 376365 2020-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.7 2020-02
Cena Benzyny 0.91 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 671 2020-03
Śmierć koronawirusa 16 2020-03
Odzyskany koronawirus 16 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Peru - Wskaźniki ekonomiczne.