Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.36 2019-12
Indeks Giełdowy 20097 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-09
Stopa Bezrobocia 6.4 2019-10
Inflacja 1.87 2019-11
Stopa Procentowa 2.25 2019-12
Bilans Handlowy 403 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -1163 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 26.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 47 2019-10
Optymizm Konsumentów 90 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-09
PKB 222 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 137845 2019-09
Środki Trwałe Brutto 31734 2019-09
Pkb Per Capita 6454 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12794 2018-12
Rolnictwo w PKB 6667 2019-09
Budownictwo w PKB 7913 2019-09
Przemysł w PKB 17264 2019-09
Górnictwo w PKB 16866 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 7329 2019-09
Usługi w PKB 14535 2019-09
Transport w PKB 7537 2019-09
Media w PKB 2517 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2019-10
Pracujący 4932 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 338 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 1850 2019-10
Płaca Minimalna 930 2019-10
Populacja 32.16 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 93.6 2019-10
Koszty Utrzymania Rodziny 1710 2018-12
Koszty Utrzymania 995 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1250 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.87 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 136 2019-11
Inflacja Bazowa 2.23 2019-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 114 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 2019-11
Cpi Transport 119 2019-11
Inflacja Żywności 0.92 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.11 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-12
Stopa Międzybankowa 3.62 2019-12
Podaż Pieniądza M0 49873 2019-10
Podaż Pieniądza M1 97983 2019-10
Podaż Pieniądza M2 213310 2019-10
Rezerwy Walutowe 66775 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 199402 2019-10
Stopa Depozytowa 2.65 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 403 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -1163 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Eksport 4112 2019-10
Import 3709 2019-10
Dług Zagraniczny 81999 2019-09
Terms of Trade 94.52 2019-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 839 2019-09
Przyjazdy Turystów 4419430 2018-12
Rezerwy Złota 34.68 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 56 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1169 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.84 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 26.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2018-12
Bilans Budżetu -1387 2019-11
Wydatki Rządowe 14858 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 10586 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 9283 2019-11
Rating Kredytowy 65 2019-12
Wydatki Wojskowe 2689 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 47 2019-10
Produkcja Przemysłowa 1.38 2019-09
Zmiany Zapasów -1246 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.09 2019-10
Szybkość Internetu 6232 2017-03
Adresy IP 1032242 2017-03
Index Konkurencyjności 61.66 2019-12
Ranking Konkurencyjności 65 2019-12
Produkcja Miedzi 203762 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 76 2019-12
Produkcja złota 10667 2019-09
Produkcja Stali 105 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 90 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 89687 2019-09
Kredyt Konsumencki 78976 2019-10
Kredyt dla Sectora Prywatnego 369398 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.7 2019-11
Cena Benzyny 0.94 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Peru - Wskaźniki ekonomiczne.