Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.61 2020-10
Indeks Giełdowy 17472 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -27.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -30.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 16.5 2020-09
Inflacja 1.82 2020-09
Stopa Procentowa 0.25 2020-10
Bilans Handlowy 321 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -124 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 27.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 28.8 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 897594 2020-10
Śmierć koronawirusa 34362 2020-10
Odzyskany koronawirus 822316 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -27.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -30.2 2020-06
PKB 227 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 95817 2020-06
Środki Trwałe Brutto 11722 2020-06
Pkb Per Capita 6487 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12848 2019-12
Rolnictwo w PKB 9780 2020-06
Budownictwo w PKB 2632 2020-06
Przemysł w PKB 11728 2020-06
Górnictwo w PKB 10753 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 6911 2020-06
Usługi w PKB 7741 2020-06
Transport w PKB 3450 2020-06
Media w PKB 2063 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.5 2020-09
Pracujący 3750 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 743 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1525 2020-09
Płaca Minimalna 930 2020-09
Populacja 32.5 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 83.5 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.82 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 135 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 138 2020-09
Inflacja Bazowa 1.56 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 119 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135 2020-09
Cpi Transport 125 2020-09
Inflacja Żywności 1.78 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.14 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-10
Stopa Międzybankowa 1.22 2020-10
Podaż Pieniądza M0 64745 2020-06
Podaż Pieniądza M1 135201 2020-06
Podaż Pieniądza M2 271328 2020-06
Rezerwy Walutowe 72428 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 242222 2020-09
Stopa Depozytowa 4.78 2017-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 321 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -124 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2019-12
Eksport 3075 2020-08
Import 2754 2020-08
Dług Zagraniczny 82314 2020-06
Terms of Trade 103 2020-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 559 2020-06
Przyjazdy Turystów 4371787 2019-12
Rezerwy Złota 34.7 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 30 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 251 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.84 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2019-12
Bilans Budżetu -5924 2020-09
Wydatki Rządowe 13513 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 7826 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 10750 2020-09
Rating Kredytowy 65 2020-10
Wydatki Wojskowe 2689 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 28.8 2020-06
Produkcja Przemysłowa -13.23 2020-08
Zmiany Zapasów 2547 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -9.82 2020-08
Szybkość Internetu 6232 2017-03
Adresy IP 1032242 2017-03
Index Konkurencyjności 61.66 2019-12
Ranking Konkurencyjności 65 2019-12
Produkcja Miedzi 193852 2020-08
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 76 2019-12
Produkcja złota 6968 2020-08
Produkcja Stali 30 2020-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 70597 2020-06
Kredyt Konsumencki 74755 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 418104 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.64 2020-09
Cena Benzyny 0.78 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 897594 2020-10
Śmierć koronawirusa 34362 2020-10
Odzyskany koronawirus 822316 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Peru - Wskaźniki ekonomiczne.