Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2021-04
Indeks Giełdowy 19053 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.7 2020-12
Stopa Bezrobocia 15.3 2021-03
Inflacja 2.6 2021-03
Stopa Procentowa 0.25 2021-04
Bilans Handlowy 749 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 739 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 27.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 49.5 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 1719088 2021-04
Śmierć koronawirusa 57954 2021-04
Odzyskany koronawirus 1653411 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.7 2020-12
PKB 227 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 141188 2020-12
Środki Trwałe Brutto 38678 2020-12
Pkb Per Capita 6487 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12848 2019-12
Rolnictwo w PKB 6785 2020-12
Budownictwo w PKB 10810 2020-12
Przemysł w PKB 18745 2020-12
Górnictwo w PKB 16739 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 8247 2020-12
Usługi w PKB 15088 2020-12
Transport w PKB 6096 2020-12
Media w PKB 2602 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 15.3 2021-03
Pracujący 4117 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 742 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1538 2021-02
Płaca Minimalna 930 2020-12
Populacja 32.5 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 84.7 2021-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 139 2021-03
Inflacja Bazowa 1.69 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 139 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 125 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 142 2021-03
Cpi Transport 126 2021-03
Inflacja Żywności 2.66 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.84 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 3.98 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 1310719 2021-04
Przypadki koronawirusa 1719088 2021-04
Śmierć koronawirusa 57954 2021-04
Odzyskany koronawirus 1653411 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.68 2021-04
Podaż Pieniądza M0 76326 2021-02
Podaż Pieniądza M1 153270 2021-02
Podaż Pieniądza M2 306864 2021-02
Rezerwy Walutowe 79942 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 241140 2021-01
Stopa Depozytowa 1.86 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 749 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 739 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2019-12
Eksport 4207 2021-02
Import 3457 2021-02
Dług Zagraniczny 88382 2020-12
Terms of Trade 111 2021-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 807 2020-12
Przyjazdy Turystów 896523 2020-12
Rezerwy Złota 34.68 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 40 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1892 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.14 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2019-12
Bilans Budżetu -2195 2021-03
Wydatki Rządowe 23490 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 12447 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 11427 2021-03
Rating Kredytowy 65 2021-04
Wydatki Wojskowe 2695 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 49.5 2020-12
Produkcja Przemysłowa 7.21 2021-01
Zmiany Zapasów -10137 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.18 2021-02
Szybkość Internetu 6232 2017-03
Adresy IP 1032242 2017-03
Index Konkurencyjności 61.66 2019-12
Ranking Konkurencyjności 65 2019-12
Produkcja Miedzi 176402 2021-01
Indeks Percepcji Korupcji 38 2020-12
Ranking Korupcji 94 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 76 2019-12
Produkcja złota 7470 2021-01
Produkcja Stali 105 2020-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 86412 2020-12
Kredyt Konsumencki 73879 2021-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 418553 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.66 2021-03
Cena Benzyny 0.87 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Peru - Wskaźniki ekonomiczne.