Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.3 2019-07
Indeks Giełdowy 20783 2019-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.43 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-06
Inflacja 2.29 2019-06
Stopa Procentowa 2.75 2019-07
Bilans Handlowy 29.4 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -1664 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 26.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 49.8 2019-06
Optymizm Konsumentów 92 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-03
PKB 222 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 127354 2019-03
Środki Trwałe Brutto 26949 2019-03
Pkb Per Capita 6454 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12794 2018-12
Rolnictwo w PKB 6360 2019-03
Budownictwo w PKB 7136 2019-03
Przemysł w PKB 16066 2019-03
Górnictwo w PKB 15833 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 6495 2019-03
Usługi w PKB 12889 2019-03
Transport w PKB 7683 2019-03
Media w PKB 2570 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2019-06
Pracujący 4897 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 330 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1744 2019-05
Płaca Minimalna 930 2019-05
Populacja 32.16 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 93.7 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1710 2018-12
Koszty Utrzymania 995 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3830 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1250 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.29 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135 2019-06
Inflacja Bazowa 2.3 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135 2019-06
Cpi Transport 118 2019-06
Inflacja Żywności 2.06 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.09 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-07
Stopa Międzybankowa 4.43 2019-07
Podaż Pieniądza M0 47740 2019-05
Podaż Pieniądza M1 93558 2019-05
Podaż Pieniądza M2 204730 2019-05
Rezerwy Walutowe 66714 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 194446 2019-05
Stopa Depozytowa 2.65 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 29.4 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -1664 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Eksport 3588 2019-05
Import 3559 2019-05
Dług Zagraniczny 80696 2019-03
Terms of Trade 94.3 2019-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 800 2019-03
Przyjazdy Turystów 4419430 2018-12
Rezerwy Złota 34.7 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 51 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2781 2019-03
Indeks Terroryzmu 2.95 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 26.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2018-12
Bilans Budżetu -1042 2019-06
Wydatki Rządowe 12786 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 9896 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 8276 2019-06
Rating Kredytowy 60.2
Wydatki Wojskowe 2689 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 49.8 2019-06
Produkcja Przemysłowa -6.77 2019-05
Zmiany Zapasów -459 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.63 2019-05
Szybkość Internetu 6232 2017-03
Adresy IP 1032242 2017-03
Index Konkurencyjności 61.26 2018-12
Ranking Konkurencyjności 63 2018-12
Produkcja Miedzi 188004 2019-04
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 68 2018-12
Produkcja Stali 110 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 92 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 84957 2019-03
Kredyt Konsumencki 74980 2019-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 347727 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.91 2019-06
Cena Benzyny 0.96 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Peru - Wskaźniki ekonomiczne.