Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 4.07 4.07 4.1 4.14 4.17 4.24
Indeks Giełdowy 20000.39 19076 18319 17592 16893 15578
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 2.3 1.3 2 1 2.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.40 4 2.7 0.3 2 5.4
Stopa Bezrobocia 9.60 9.2 9 8.7 8.7 8.5
Inflacja 5.66 6.3 5.3 4 3.1 2.2
Stopa Procentowa 2.00 2 2.5 2.5 2.5 2.75
Bilans Handlowy 1590.20 1130 940 940 940 1040
Saldo Obrotów Bieżących -1019.46 -120 -120 -120 -120 -80
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 1.1 0.7 0.7 0.7 0.7
Dług Publiczny do PKB 35.40 39 35 35 35 35
Budżet Państwa do PKB -8.90 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 33.60 52.5 48 48 48 51.3
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 2.3 1.3 2 1 2.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.40 4 2.7 0.3 2 5.4
PKB 202.01 219 219 219 219 232
Pkb W Cenach Stałych 140123.69 158588 131557 136852 142926 155159
Środki Trwałe Brutto 35925.54 40063 33352 34365 36644 42398
Pkb Per Capita 5792.19 6050 6050 6300 6300 6300
Pkb Per Capita Ppp 11260.85 11900 11900 12400 12400 12500
Rolnictwo w PKB 7137.00 7210 6758 9827 7280 7493
Budownictwo w PKB 9521.00 10611 9167 9550 9711 11849
Przemysł w PKB 18458.00 21217 17361 18513 18827 20548
Górnictwo w PKB 14885.00 19170 15317 14930 15183 18349
Administracja Publiczna w PKB 7138.00 8574 7244 7159 7281 9040
Usługi w PKB 14068.00 16915 12397 14110 14349 16539
Transport w PKB 6785.00 8390 6500 6805 6921 6675
Media w PKB 2599.00 2840 2676 2607 2651 2852

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 9.60 9.2 9 8.7 8.7 8.5
Pracujący 4714.40 4760 4760 4760 4760 5000
Bezrobotni Zarejestrowani 500.50 620 620 620 620 600
Przeciętne Wynagrodzenia 1600.20 1700 1700 1700 1700 1700
Płaca Minimalna 930.00 970 970 970 970 970
Populacja 32.63 33.15 33.15 33.15 33.15 33.48
Wskaźnik Zatrudnienia 90.40 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 5.66 6.3 5.3 4 3.1 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142.90 144 145 144 146 147
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 143.01 134 134 134 134 134
Inflacja Bazowa 3.39 3.2 3.5 3.3 2.8 2.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124.98 126 125 125 123 125
Wskaźnik Cen Importowych 157.64 115 115 115 115 117
Wskaźnik Cen Eksportowych 137.61 121 121 121 121 122
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.36 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3
Inflacja Żywności 6.70 4.2 2.8 2.8 2.5 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 155.03 146 149 148 154 149
Cpi Transport 134.62 135 136 136 136 137

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 2.00 2 2.5 2.5 2.5 2.75
Stopa Międzybankowa 0.81 0.81 1.31 1.31 1.31 1.56
Rezerwy Walutowe 78281.00 78000 78000 78000 78000 78000
Kredyty dla Sektora prywatnego 250668.25 253322 247312 250160 255450 267001
Stopa Depozytowa 1.86 1.86 2.36 2.36 2.36 2.61

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 1590.20 1130 940 940 940 1040
Saldo Obrotów Bieżących -1019.46 -120 -120 -120 -120 -80
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 1.1 0.7 0.7 0.7 0.7
Import 4174.80 3710 3710 3710 3710 3710
Eksport 5765.00 4650 4650 4650 4650 4750
Dług Zagraniczny 98137.00 83900 83900 83900 83900 83649
Transfery Pieniężne od Emigrantów 887.31 940 940 940 940 940
Przyjazdy Turystów 896523.00 2700000 2700000 2700000 2700000 3510000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 35.40 39 35 35 35 35
Budżet Państwa do PKB -8.90 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu -4224.36 1150 1150 1150 1150 1150
Wydatki Rządowe 17867.95 21734 14923 16769 18225 25749
Wydatki Wojskowe 2720.00 2690 2690 2690 2690 2690

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 33.60 52.5 48 48 48 51.3
Produkcja Przemysłowa 5.78 3.8 3.8 3.8 3.8 3.2
Produkcja Miedzi 202681.40 225000 225000 225000 225000 225000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 92175.52 95023 87473 90818 94019 94721
Kredyt Konsumencki 74379.88 79736 74283 72788 74715 81958
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.57 0.57 1.07 1.07 1.07 1.32
Cena Benzyny 1.01 0.76 0.91 0.87 0.82 0.78


Peru - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.