Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 3.36 3.4 3.41 3.43 3.44 3.46
Indeks Giełdowy 20096.56 19911 19747 19582 19419 19099
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 1.6 1.6 1.6 1.2 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.7 3.7 3.9 4 3.8
Stopa Bezrobocia 6.40 6.3 7.5 7 6.7 7.2
Inflacja 1.87 1.9 2.3 2.3 2.4 2.4
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy 402.80 1150 1150 820 1100 1130
Saldo Obrotów Bieżących -1163.31 -300 -500 -1000 -1300 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Dług Publiczny do PKB 26.80 29 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -3.50 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Koniunktura w Przemyśle 47.00 52 54 56 58 59
Optymizm Konsumentów 90.00 95 95 98 97 98
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 1.6 1.6 1.6 1.2 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.7 3.7 3.9 4 3.8
PKB 222.24 220 225 225 225 225
Pkb W Cenach Stałych 137844.72 147048 146624 132102 142621 152930
Środki Trwałe Brutto 31733.78 37148 37041 27928 31881 38634
Pkb Per Capita 6453.92 6600 6750 6750 6750 6750
Pkb Per Capita Ppp 12794.21 13000 13300 13300 13300 13300
Rolnictwo w PKB 6667.00 6685 6666 6613 10037 6953
Budownictwo w PKB 7913.00 9838 9810 7429 8387 10232
Przemysł w PKB 17264.00 19673 19616 16667 18573 20460
Górnictwo w PKB 16866.00 17775 17723 16430 16948 18486
Administracja Publiczna w PKB 7329.00 7950 7927 6749 6898 8268
Usługi w PKB 14535.00 15684 15639 13366 14808 16312
Transport w PKB 7537.00 7779 7757 7967 7998 8090
Media w PKB 2517.00 2633 2626 2666 2657 2739
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.40 6.3 7.5 7 6.7 7.2
Bezrobotni Zarejestrowani 338.20 340 410 350 325 345
Przeciętne Wynagrodzenia 1850.38 1680 1680 1680 1680 1700
Płaca Minimalna 930.00 930 930 930 930 930
Populacja 32.16 32.27 32.37 32.37 32.37 32.37
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3830.00 4350 4350 4350 4350 4500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1250.00 1280 1280 1280 1280 1350
Koszty Utrzymania Rodziny 1710.00 1740 1740 1740 1740 1780
Koszty Utrzymania 995.00 950 950 950 950 1000
Wskaźnik Zatrudnienia 93.60 93.5 93 93.5 93.8 93.3
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.87 1.9 2.3 2.3 2.4 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132.42 133 134 136 135 136
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135.98 132 132 132 132 134
Inflacja Bazowa 2.23 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.79 109 109 109 109 109
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.11 0.2 0.3 0.3 0.1 0.4
Inflacja Żywności 0.92 2.4 2.3 2.5 2.4 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132.77 135 138 138 133 139
Cpi Transport 118.77 121 121 120 121 124
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Stopa Międzybankowa 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
Kredyty dla Sektora prywatnego 199401.98 184000 196461 200063 201380 187000
Stopa Depozytowa 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 402.80 1150 1150 820 1100 1130
Saldo Obrotów Bieżących -1163.31 -300 -500 -1000 -1300 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Import 3709.22 3200 3280 3150 3350 3670
Eksport 4112.01 4650 4100 4250 4130 4750
Dług Zagraniczny 81999.00 76946 80432 83682 83900 83649
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 26.80 29 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -3.50 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Wydatki Rządowe 14858.05 20153 20095 13149 14840 20959
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 47.00 52 54 56 58 59
Produkcja Przemysłowa 1.38 2.6 2.9 3.1 3.3 3.3
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.09 2.3 3 3.4 3.6 3.9
Produkcja Miedzi 203762.50 220000 210000 200000 212000 235000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 90.00 95 95 98 97 98
Wydatki Konsumpcyjne 89687.33 88108 87854 87930 94116 91632
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Cena Benzyny 0.94 0.88 0.85 0.83 0.81 0.76


Peru - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.