Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 3.77 3.81 3.84 3.87 3.91 3.97
Indeks Giełdowy 19833.91 19002 18198 17429 16690 15308
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 2 1 2.3 0.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 3.7 1.7 1.5 2.1 3
Stopa Bezrobocia 8.30 8.8 8.6 8.5 8.5 8
Inflacja 7.96 7.41 6.32 5.95 5.43 3
Stopa Procentowa 5.00 6 7 8 8.5 8.5
Bilans Handlowy 1069.00 1316 1408 1458 1511 1900
Saldo Obrotów Bieżących -1283.79 -1347 -2146 -1389 -2209 -1454
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -0.5 -0.5 -0.5 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 35.40 38 38 38 40 40
Budżet Państwa do PKB -2.60 -3.5 -3.5 -3.5 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 44.50 44 45 45 47 50
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 2 1 2.3 0.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 3.7 1.7 1.5 2.1 3
PKB 202.01 238 238 238 238 254
Pkb W Cenach Stałych 146130.96 141406 142486 148323 149200 152773
Środki Trwałe Brutto 38252.31 35530 36536 38826 39056 39991
PKB Per Capita 5792.19 6700 6700 6700 6700 6900
PKB Per Capita PPP 11260.85 11900 12400 12500 12500 12500
Rolnictwo w PKB 7222.00 10238 7315 7330 7374 7550
Budownictwo w PKB 10071.00 9446 9321 10222 10282 10529
Przemysł w PKB 19035.00 19017 17647 19321 19435 19900
Górnictwo w PKB 16139.00 15284 16017 16381 16478 16873
Administracja Publiczna w PKB 8540.00 7435 7855 8668 8719 8928
Usługi w PKB 16046.00 14589 15291 16287 16383 16775
Transport w PKB 6885.00 6629 6996 6988 7030 7198
Media w PKB 3968.00 2553 3513 4028 4051 4148

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 8.30 8.8 8.6 8.5 8.5 8
Pracujący 5051.00 5100 5200 5300 5300 5600
Bezrobotni Zarejestrowani 455.00 456 461 433 433 410
Przeciętne Wynagrodzenia 1646.60 1700 1700 1700 1700 1700
Płaca Minimalna 930.00 1025 1025 1025 1025 1025
Populacja 32.63 33.64 33.64 33.64 33.64 34.2
Wskaźnik Zatrudnienia 91.70 91.3 91.4 91.5 91.5 91.8

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 7.96 7.41 6.32 5.95 5.43 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.82 103 105 106 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 143.79 134 134 134 134 134
Inflacja Bazowa 5.02 4.1 3.9 3.6 3.6 3.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129.57 131 132 133 133 137
Wskaźnik Cen Importowych 173.10 174 176 178 178 180
Wskaźnik Cen Eksportowych 154.59 154 156 158 158 164
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.96 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2
Inflacja Żywności 11.78 7.5 6 5 4 4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.38 153 159 165 106 170
Cpi Transport 102.57 103 103 104 104 104

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 5.00 6 7 8 8.5 8.5
Stopa Międzybankowa 0.81 1.81 2.81 3.81 4.31 4.31
Podaż Pieniądza M0 78822.00 81974 82527 83081 83634 85295
Podaż Pieniądza M1 141954.00 144481 145271 146061 146850 149220
Podaż Pieniądza M2 284764.00 288613 290792 292970 295148 301683
Rezerwy Walutowe 76018.00 79000 79500 80700 80700 82000
Kredyty dla Sektora prywatnego 259022.30 258640 254699 254357 264462 261988
Stopa Depozytowa 1.86 3.36 4.36 5.36 5.86 5.86

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 1069.00 1316 1408 1458 1511 1900
Saldo Obrotów Bieżących -1283.79 -1347 -2146 -1389 -2209 -1454
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70 -0.5 -0.5 -0.5 -1 -1
Import 4679.10 4414 4469 4526 4575 4600
Eksport 5748.00 5730 5877 5984 6086 6500
Dług Zagraniczny 103677.00 102400 104100 104500 104500 108500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 945.47 700 840 840 840 870
Przyjazdy Turystów 444331.00 400000 400000 400000 400000 450000
Rezerwy Złota 34.68 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 35.40 38 38 38 40 40
Budżet Państwa do PKB -2.60 -3.5 -3.5 -3.5 -3 -3
Bilans Budżetu 7370.52 -2300 -4300 -12900 -12900 -13200
Wydatki Rządowe 22974.86 17338 18172 23319 23457 24019
Dochody Budżetu Państwa 22370.70 9600 10500 12600 12600 13600

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 44.50 44 45 45 47 50
Produkcja Przemysłowa 3.66 -2.5 -0.5 1.5 2.2 3.6
Zmiany Zapasów -7942.54 -1700 -5300 -8700 -8700 -8700
Produkcja Miedzi 172334.01 201275 202285 203295 204305 206999

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 90295.41 93897 93743 91650 92192 94399
Kredyt Konsumencki 83988.12 75255 74496 78657 85752 81017
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 0.54 2.05 3.05 4.05 4.55 4.55
Cena Benzyny 0.98 1.01 1.05 1.09 1.13 1.13


Peru - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.