Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 3.60 3.61 3.62 3.64 3.65 3.68
Indeks Giełdowy 18066.53 17867 17574 17286 17002 16435
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -27.20 -1 1.6 1.8 2.1 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -30.20 -10 1.5 25 15 8.5
Stopa Bezrobocia 16.50 15.9 15.9 15.6 15.3 14.9
Inflacja 1.82 1.8 2 2.1 2.3 2.4
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy 321.30 1130 1130 850 850 1130
Saldo Obrotów Bieżących -124.47 -560 -1250 -1250 -1250 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
Dług Publiczny do PKB 27.50 30 29 29 29 29
Budżet Państwa do PKB -2.70 -7 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle 28.80 32 34 32 31 30
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -27.20 -1 1.6 1.8 2.1 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -30.20 -10 1.5 25 15 8.5
PKB 226.85 199 219 219 219 219
Pkb W Cenach Stałych 95816.51 152930 129373 124877 119771 158588
Środki Trwałe Brutto 11722.01 38634 31871 23842 14653 40063
Pkb Per Capita 6486.63 6190 6300 6300 6300 6300
Pkb Per Capita Ppp 12847.89 12030 12400 12400 12400 12400
Rolnictwo w PKB 9780.00 6953 6099 6711 12225 7210
Budownictwo w PKB 2632.00 10232 8124 6300 3290 10611
Przemysł w PKB 11728.00 20460 16614 14666 14660 21217
Górnictwo w PKB 10753.00 18486 15736 15262 13441 19170
Administracja Publiczna w PKB 6911.00 8268 7233 6940 8639 8574
Usługi w PKB 7741.00 16312 14001 12113 9676 16915
Transport w PKB 3450.00 8090 6944 7414 4313 8390
Media w PKB 2063.00 2739 2338 2556 2579 2840

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 16.50 15.9 15.9 15.6 15.3 14.9
Pracujący 3749.90 3680 3850 4020 4250 4760
Bezrobotni Zarejestrowani 742.70 667 655 645 630 620
Przeciętne Wynagrodzenia 1562.70 1700 1700 1700 1700 1700
Płaca Minimalna 930.00 930 930 930 930 970
Populacja 32.50 32.82 32.82 32.82 32.82 33.15
Wskaźnik Zatrudnienia 83.50 84.5 84.7 84.9 90.1 91.7

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.82 1.8 2 2.1 2.3 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134.53 135 136 137 138 138
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 137.91 134 134 134 134 134
Inflacja Bazowa 1.56 2 2 2.2 2.2 2.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.05 109 109 109 109 109
Wskaźnik Cen Importowych 118.90 108 110 112 113 115
Wskaźnik Cen Eksportowych 115.22 114 116 118 120 121
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.14 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Inflacja Żywności 1.78 1.8 1.9 2 2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 134.60 135 135 135 138 138
Cpi Transport 124.94 122 122 124 128 125

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Stopa Międzybankowa 1.22 4.79 1.24 1.24 1.24 4.79
Rezerwy Walutowe 72428.00 76500 76500 76500 76500 78000
Kredyty dla Sektora prywatnego 241823.60 187000 178734 208413 288940 193926
Stopa Depozytowa 4.78 2.9 4.78 4.78 4.78 2.9

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 321.30 1130 1130 850 850 1130
Saldo Obrotów Bieżących -124.47 -560 -1250 -1250 -1250 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
Import 2753.50 3670 3800 3800 3800 3710
Eksport 3074.80 4750 4650 4650 4650 4750
Dług Zagraniczny 82314.00 83900 83900 83900 83900 83649
Transfery Pieniężne od Emigrantów 558.99 940 940 940 940 940
Przyjazdy Turystów 4371787.00 1890000 2700000 2700000 2700000 2700000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 27.50 30 29 29 29 29
Budżet Państwa do PKB -2.70 -7 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -8686.92 1150 1150 1150 1150 1150
Wydatki Rządowe 13513.08 20959 17372 13410 16891 21734
Wydatki Wojskowe 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 28.80 32 34 32 31 30
Produkcja Przemysłowa -11.24 -8 -3 8.6 5.5 3.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -9.82 -3.5 -1.9 12 5 3.2
Produkcja Miedzi 198796.48 235000 218000 218000 218000 240000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wydatki Konsumpcyjne 70597.13 91632 78915 84592 88246 95023
Kredyt Konsumencki 75086.45 76891 72491 82067 96209 79736
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.64 1.1 0.65 0.65 0.65 1.1
Cena Benzyny 0.78 0.8 0.8 0.76 0.73 0.76


Peru - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.