Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3.36 3.33 3.34 3.35 3.36 3.39
Indeks Giełdowy 19455.72 19251 19088 18925 18764 18447
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.49
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.4 1.6 1.6 1.6 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 3 3.4 3.7 3.9 4
Stopa Bezrobocia 5.80 6 6.8 7.5 7 7.2
Inflacja 2.04 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy 456.00 500 1450 820 1100 1080
Saldo Obrotów Bieżących -1144.65 -1300 150 -500 -1000 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4
Dług Publiczny do PKB 26.80 29 29 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -3.50 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3
Koniunktura w przemyśle 45.00 50 52 54 56 59
Optymizm Konsumentów 92.00 95 95 95 98 98
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.4 1.6 1.6 1.6 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 3 3.4 3.7 3.9 4
PKB 222.24 220 220 225 225 225
Pkb W Cenach Stałych 137267.30 137842 146006 132102 142621 151846
Środki Trwałe Brutto 30684.11 30938 36980 27928 31881 38459
Pkb Per Capita 6453.92 6600 6600 6750 6750 6750
Pkb Per Capita Ppp 12794.21 13000 13000 13300 13300 13300
Rolnictwo w PKB 9660.00 6743 6647 6613 10037 6912
Budownictwo w PKB 8072.00 7920 9782 7429 8387 10173
Przemysł w PKB 17876.00 17254 19559 16667 18573 20342
Górnictwo w PKB 16312.00 17267 17672 16430 16948 18379
Administracja Publiczna w PKB 6639.00 7186 7904 6749 6898 8220
Usługi w PKB 14252.00 14557 15594 13366 14808 16218
Transport w PKB 7698.00 7588 7734 7967 7998 8044
Media w PKB 2557.00 2498 2618 2666 2657 2723
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.80 6 6.8 7.5 7 7.2
Bezrobotni Zarejestrowani 305.20 330 340 410 350 345
Przeciętne Wynagrodzenia 1795.88 1794 1680 1680 1680 1700
Płaca Minimalna 930.00 930 930 930 930 930
Populacja 32.16 32.54 32.54 32.7 32.7 32.7
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3830.00 4350 4350 4350 4350 4500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1250.00 1280 1280 1280 1280 1350
Koszty Utrzymania Rodziny 1710.00 1740 1740 1740 1740 1780
Koszty Utrzymania 995.00 950 950 950 950 1000
Wskaźnik Zatrudnienia 94.20 93.7 93.5 93 93.5 93.3
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.04 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132.12 133 133 134 136 136
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135.65 133 132 132 132 134
Inflacja Bazowa 2.29 2.27 2.3 2.3 2.3 2.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.83 108 108 108 108 109
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
Inflacja Żywności 1.78 2.1 2.4 2.3 2.5 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 130.10 135 136 138 138 139
Cpi Transport 118.68 119 121 121 120 124
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.25 2.25 2.25 2.25
Stopa Międzybankowa 3.87 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
Kredyty dla Sektora prywatnego 196028.05 192354 197800 200063 201380 205712
Stopa Depozytowa 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 456.00 500 1450 820 1100 1080
Saldo Obrotów Bieżących -1144.65 -1300 150 -500 -1000 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4
Import 3533.00 3300 3200 3280 3150 3670
Eksport 3989.00 3800 4650 4100 4250 4750
Dług Zagraniczny 82479.00 76946 80432 83682 83843 83649
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 26.80 29 29 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -3.50 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3
Wydatki Rządowe 14282.85 14358 19779 13149 14840 20570
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 45.00 50 52 54 56 59
Produkcja Przemysłowa 0.28 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.28 3.3 3.6 3.7 3.9 3.9
Produkcja Miedzi 203320.77 210000 220000 210000 200000 235000
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 92.00 95 95 95 98 98
Wydatki Konsumpcyjne 90583.31 89439 88039 87930 94116 91560
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.89 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
Cena Benzyny 0.95 0.91 0.88 0.86 0.83 0.83


Peru - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.