Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3.30 3.29 3.3 3.31 3.32 3.34
Indeks Giełdowy 20783.49 20450 20278 20107 19938 19605
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.43 5.44 5.46 5.48 5.5 5.54
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -1.20 1.4 1.6 1.6 1.6 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 4.6 3.4 3.7 3.9 4
Stopa Bezrobocia 6.30 6.4 6.8 7.5 7 7.2
Inflacja 2.29 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
Stopa Procentowa 2.75 2.75 3 3.25 3.25 4
Bilans Handlowy 29.40 1180 1150 1150 1150 1130
Saldo Obrotów Bieżących -1664.03 -1300 150 150 150 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4
Dług Publiczny do PKB 26.80 29 29 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -3.50 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3
Koniunktura w przemyśle 49.80 50 52 54 56 59
Optymizm Konsumentów 92.00 95 95 95 98 98
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -1.20 1.4 1.6 1.6 1.6 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 4.6 3.4 3.7 3.9 4
PKB 222.24 220 220 225 225 225
Pkb W Cenach Stałych 127354.16 140007 146002 132066 132321 151842
Środki Trwałe Brutto 26948.84 31402 36980 27946 28000 38459
Pkb Per Capita 6453.92 6600 6600 6750 6750 6750
Pkb Per Capita Ppp 12794.21 13000 13000 13300 13300 13300
Rolnictwo w PKB 6360.00 6848 6647 6595 6608 6912
Budownictwo w PKB 7136.00 8043 9782 7400 7414 10173
Przemysł w PKB 16066.00 17522 19559 16660 16693 20342
Górnictwo w PKB 15833.00 17535 17672 16419 16450 18379
Administracja Publiczna w PKB 6495.00 7298 7904 6735 6748 8220
Usługi w PKB 12889.00 14783 15594 13366 13392 16218
Transport w PKB 7683.00 7706 7734 7967 7983 8044
Media w PKB 2570.00 2537 2618 2665 2670 2723
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.30 6.4 6.8 7.5 7 7.2
Bezrobotni Zarejestrowani 329.70 330 330 330 330 345
Przeciętne Wynagrodzenia 1744.18 1794 1680 1680 1680 1700
Płaca Minimalna 930.00 930 930 930 930 930
Populacja 32.16 32.54 32.54 32.7 32.7 32.7
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3830.00 4350 4350 4350 4350 4500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1250.00 1280 1280 1280 1280 1350
Koszty Utrzymania Rodziny 1710.00 1740 1740 1740 1740 1780
Koszty Utrzymania 995.00 950 950 950 950 1000
Wskaźnik Zatrudnienia 93.70 62.9 63.7 63.7 63.7 65
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.29 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132.50 133 133 134 136 136
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135.19 133 132 132 132 134
Inflacja Bazowa 2.30 2.27 2.3 2.3 2.3 2.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.45 108 108 108 108 109
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.09 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
Inflacja Żywności 2.06 2.5 2.8 2.7 2.7 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135.29 135 136 138 138 139
Cpi Transport 117.60 119 121 121 120 124
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.75 2.75 3 3.25 3.25 4
Stopa Międzybankowa 4.43 4.54 4.54 4.79 4.71 4.79
Kredyty dla Sektora prywatnego 194446.39 195342 197800 200063 202030 205712
Stopa Depozytowa 2.65 2.65 2.65 2.9 2.9 2.9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 29.40 1180 1150 1150 1150 1130
Saldo Obrotów Bieżących -1664.03 -1300 150 150 150 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4
Import 3559.00 3500 3500 3500 3500 3670
Eksport 3588.50 4680 4650 4650 4650 4800
Dług Zagraniczny 80696.00 78141 80432 83682 83843 83649
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 26.80 29 29 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -3.50 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3 -3.3
Wydatki Rządowe 12785.54 14813 20050 13259 13284 20852
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 49.80 50 52 54 56 59
Produkcja Przemysłowa -6.77 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.63 3.3 3.6 3.7 3.9 3.9
Produkcja Miedzi 188003.57 220000 220000 220000 220000 245000
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 92.00 95 95 95 98 98
Wydatki Konsumpcyjne 84957.22 90828 88039 88101 88271 91560
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.91 0.85 0.85 1.1 1.13 1.1
Cena Benzyny 0.96 0.84 0.82 0.8 0.83 0.8


Peru - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.