Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 3.44 3.48 3.49 3.5 3.52 3.54
Indeks Giełdowy 13785.72 13672 13448 13227 13010 12577
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 -1.5 -0.8 1.1 1.6 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -2 -1.3 0.3 1.5 2.5
Stopa Bezrobocia 7.10 8.1 8.5 8.9 9.3 9.5
Inflacja 1.82 2.3 2.4 2.4 2.3 2.4
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2
Bilans Handlowy 0.00 1100 780 1130 850 1130
Saldo Obrotów Bieżących -26.10 -1000 -1300 -560 -1250 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.4 -1.4 -1.4 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 26.80 30 30 30 29 29
Budżet Państwa do PKB -3.50 -7 -7 -7 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle 48.20 38 40 45 47 50
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 -1.5 -0.8 1.1 1.6 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -2 -1.3 0.3 1.5 2.5
PKB 220.00 220 225 225 228 228
Pkb W Cenach Stałych 143698.53 135978 137267 144130 145854 147733
Środki Trwałe Brutto 35233.45 30606 31598 35339 35762 36223
Pkb Per Capita 6453.92 6467 6750 6750 6900 6900
Pkb Per Capita Ppp 12794.21 13300 13300 13300 12821 13700
Rolnictwo w PKB 6777.00 9584 6671 6797 6879 6967
Budownictwo w PKB 9027.00 7951 7888 9054 9162 9280
Przemysł w PKB 18460.00 17668 17307 18515 18737 18978
Górnictwo w PKB 17484.00 16162 16756 17536 17746 17975
Administracja Publiczna w PKB 8037.00 6584 7281 8061 8158 8263
Usługi w PKB 15557.00 14038 14441 15604 15790 15994
Transport w PKB 7715.00 7645 7489 7738 7831 7932
Media w PKB 2598.00 2532 2503 2606 2637 2671

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 7.10 8.1 8.5 8.9 9.3 9.5
Pracujący 4997.60 4840 4890 4950 4850 4900
Bezrobotni Zarejestrowani 380.10 350 325 345 420 350
Przeciętne Wynagrodzenia 1886.94 1680 1680 1700 1700 1700
Płaca Minimalna 930.00 930 930 930 930 970
Populacja 32.50 32.7 32.7 32.82 32.82 33.15
Wskaźnik Zatrudnienia 92.90 93.5 93.8 93.3 93.3 93.1
Koszty Utrzymania Rodziny 1710.00 1740 1740 1780 1780 1740
Koszty Utrzymania 995.00 950 950 1000 1000 1000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3830.00 4350 4350 4500 4500 4500

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.82 2.3 2.4 2.4 2.3 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132.96 135 135 136 136 139
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 136.56 132 132 134 134 134
Inflacja Bazowa 2.21 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.21 109 109 109 109 109
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.65 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4
Inflacja Żywności 1.34 1.7 1.9 2.1 2.3 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132.68 138 133 136 136 139
Cpi Transport 119.56 120 121 123 122 126

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2
Stopa Międzybankowa 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Rezerwy Walutowe 67797.00 74000 76000 76500 76500 78000
Kredyty dla Sektora prywatnego 197495.84 191883 195017 199098 200458 204075
Stopa Depozytowa 2.65 2.65 2.65 2.9 2.65 2.9

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 0.00 1100 780 1130 850 1130
Saldo Obrotów Bieżących -26.10 -1000 -1300 -560 -1250 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -1.4 -1.4 -1.4 -1.5 -1.5
Import 3611.24 3150 3350 3670 3800 3710
Eksport 3894.53 4250 4130 4750 4650 4750
Dług Zagraniczny 79956.00 76946 83900 83900 83900 83649
Transfery Pieniężne od Emigrantów 851.38 910 900 940 940 940
Przyjazdy Turystów 4371787.00 4390000 4390000 4390000 4450000 4450000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 26.80 30 30 30 29 29
Budżet Państwa do PKB -3.50 -7 -7 -7 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -2165.95 1400 1400 1150 1150 1150
Wydatki Rządowe 19609.40 14021 14726 19668 19904 20160
Wydatki Wojskowe 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 48.20 38 40 45 47 50
Produkcja Przemysłowa -5.37 3.1 3.3 3.3 3.3 2.9
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.98 3.4 3.6 3.9 3.7 3.2
Produkcja Miedzi 225496.01 200000 212000 235000 218000 240000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wydatki Konsumpcyjne 87683.48 89677 89104 87947 88999 90145
Kredyt Konsumencki 81101.88 75051 77582 80789 82318 82809
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Cena Benzyny 0.91 0.86 0.82 0.78 0.74 0.7


Peru - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.