Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 3.91 3.96 4.02 4.08 4.14 4.26
Indeks Giełdowy 18920.73 18655 17972 17315 16680 15481
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 1 1.3 0.9 1.1 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 1.7 1.5 2.1 2.3 2.5
Stopa Bezrobocia 7.30 7.3 7.9 8.5 8.4 8
Inflacja 8.41 8 7.56 6 3.74 3
Stopa Procentowa 6.75 7 8 8.5 8.5 8.5
Bilans Handlowy -149.00 1408 1458 1511 1511 1900
Saldo Obrotów Bieżących -2848.75 -2146 -1389 -2209 -1504 -1454
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 36.00 34 34 35 35 35
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 35.60 45 45 47 49 50
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 1 1.3 0.9 1.1 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 1.7 1.5 2.1 2.3 2.5
PKB 223.25 230 230 237 237 237
Pkb W Cenach Stałych 140964.55 142486 148323 135772 144207 152031
Środki Trwałe Brutto 34672.16 36536 38826 33082 35470 39797
PKB Per Capita 6506.00 6701 6701 6902 6902 6902
PKB Per Capita PPP 12648.00 12841 12841 13123 13123 13123
Rolnictwo w PKB 7222.00 7315 7330 7374 7388 7514
Budownictwo w PKB 10071.00 9321 10222 10282 10303 10478
Przemysł w PKB 19035.00 17647 19321 19435 19473 19804
Górnictwo w PKB 16139.00 16017 16381 16478 16510 16791
Administracja Publiczna w PKB 8540.00 7855 8668 8719 8736 8885
Usługi w PKB 16046.00 15291 16287 16383 16415 16694
Transport w PKB 6885.00 6996 6988 7030 7043 7163
Media w PKB 3968.00 3513 4028 4051 4059 4128

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 7.30 7.3 7.9 8.5 8.4 8
Pracujący 5015.40 5200 5300 5300 5300 5600
Bezrobotni Zarejestrowani 396.30 461 433 433 433 410
Przeciętne Wynagrodzenia 1700.30 1700 1700 1700 1700 1700
Płaca Minimalna 1025.00 1025 1025 1025 1025 1025
Populacja 32.78 32.94 32.94 33.09 33.09 33.09
Wskaźnik Zatrudnienia 92.70 91.4 91.5 91.5 91.5 91.8

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 8.41 8 7.56 6 3.74 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.13 106 108 108 108 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 143.79 134 134 134 134 134
Inflacja Bazowa 6.25 3.9 3.6 3.6 3.6 3.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 134.48 132 133 133 133 137
Wskaźnik Cen Importowych 155.77 176 178 178 178 180
Wskaźnik Cen Eksportowych 160.15 156 158 158 158 164
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.67 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Inflacja Żywności 11.44 12 10.5 8.5 7.5 6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.53 161 168 106 106 173
Cpi Transport 107.08 107 108 108 108 109

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 6.75 7 8 8.5 8.5 8.5
Stopa Międzybankowa 0.81 1.06 2.06 2.56 2.56 2.56
Podaż Pieniądza M0 80057.00 82527 83081 83634 84188 85295
Podaż Pieniądza M1 141426.00 145271 146061 146850 147640 149220
Podaż Pieniądza M2 287364.00 290792 292970 295148 297327 301683
Rezerwy Walutowe 73996.00 79500 80700 80700 80700 82000
Kredyty dla Sektora prywatnego 258680.77 254699 254357 264462 264489 260716
Stopa Depozytowa 0.70 0.95 1.95 2.45 2.45 2.45

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -149.00 1408 1458 1511 1511 1900
Saldo Obrotów Bieżących -2848.75 -2146 -1389 -2209 -1504 -1454
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 4923.90 4469 4526 4575 4575 4600
Eksport 4774.80 5877 5984 6086 6086 6500
Dług Zagraniczny 101572.00 104100 104500 104500 104500 108500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 945.47 840 840 840 840 870
Przyjazdy Turystów 444331.00 400000 400000 400000 400000 450000
Rezerwy Złota 34.68 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 36.00 34 34 35 35 35
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2 -2 -2
Bilans Budżetu -5713.26 -4300 -12900 -12900 -12900 -13200
Wydatki Rządowe 16302.80 18172 23319 16635 16678 23902
Dochody Budżetu Państwa 14628.60 10500 12600 12600 12600 13600

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 35.60 45 45 47 49 50
Produkcja Przemysłowa 2.40 -0.5 1.5 2.2 3.3 3.6
Zmiany Zapasów -4316.44 -5300 -8700 -8700 -8700 -8700
Produkcja Miedzi 195233.72 202285 203295 204305 204305 206999

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wydatki Konsumpcyjne 96111.98 93743 91650 92319 98323 93941
Kredyt Konsumencki 90933.63 74496 78657 85752 91292 80624
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 0.57 0.82 1.82 2.32 2.32 2.32
Cena Benzyny 1.02 1.06 1.1 1.14 1.18 1.18


Peru - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.