Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 3.67 3.65 3.66 3.67 3.69 3.71
Indeks Giełdowy 20483.68 20847 20505 20168 19838 19176
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 8.00 1.8 2.1 2.3 2.3 2.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.70 28 8 6 2.7 5.4
Stopa Bezrobocia 15.30 15.6 15.3 14.9 14.4 13
Inflacja 2.60 2.1 2.3 2.4 2.3 2.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 1.5
Bilans Handlowy 749.30 1130 850 1130 1130 1130
Saldo Obrotów Bieżących 738.68 -1250 -1250 -120 -120 -80
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
Dług Publiczny do PKB 27.50 39 39 39 39 38
Budżet Państwa do PKB -2.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 49.50 51.5 52 52.5 48 51.3
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 8.00 1.8 2.1 2.3 2.3 2.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.70 28 8 6 2.7 5.4
PKB 226.85 219 219 219 219 232
Pkb W Cenach Stałych 141187.61 123086 135877 149659 145000 157740
Środki Trwałe Brutto 38678.45 15894 30667 40999 39723 43213
Pkb Per Capita 6486.63 6300 6300 6300 6300 6400
Pkb Per Capita Ppp 12847.89 12400 12400 12400 12400 12720
Rolnictwo w PKB 6785.00 12652 7122 7192 6968 7580
Budownictwo w PKB 10810.00 3672 8224 11459 11102 12077
Przemysł w PKB 18745.00 14674 17351 19870 19251 20943
Górnictwo w PKB 16739.00 13731 16365 17743 17191 18701
Administracja Publiczna w PKB 8247.00 8705 8096 8742 8470 9214
Usługi w PKB 15088.00 9708 14394 15993 15495 16857
Transport w PKB 6096.00 4705 5897 6462 6261 6811
Media w PKB 2602.00 2657 2646 2758 2672 2907

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 15.30 15.6 15.3 14.9 14.4 13
Pracujący 4117.10 4020 4250 4760 4760 5000
Bezrobotni Zarejestrowani 742.50 645 630 620 620 600
Przeciętne Wynagrodzenia 1538.30 1700 1700 1700 1700 1700
Płaca Minimalna 930.00 930 930 970 970 970
Populacja 32.50 32.82 32.82 33.15 33.15 33.48
Wskaźnik Zatrudnienia 84.70 84.9 90.1 91.7 91.7 91.7

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.60 2.1 2.3 2.4 2.3 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137.30 137 137 140 139 142
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 139.43 134 134 134 134 134
Inflacja Bazowa 1.69 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.62 109 109 109 109 109
Wskaźnik Cen Importowych 139.40 112 113 115 115 117
Wskaźnik Cen Eksportowych 125.21 118 120 121 121 122
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.84 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3
Inflacja Żywności 2.66 2 2 2.2 1.8 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 141.92 136 135 142 141 144
Cpi Transport 126.47 122 124 127 127 130

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 1.5
Stopa Międzybankowa 0.68 0.68 0.68 0.93 0.93 0.93
Rezerwy Walutowe 79942.00 76500 76500 78000 78000 78000
Kredyty dla Sektora prywatnego 241139.51 295874 261599 258194 247650 272136
Stopa Depozytowa 1.86 1.86 1.86 2.11 2.11 2.11

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 749.30 1130 850 1130 1130 1130
Saldo Obrotów Bieżących 738.68 -1250 -1250 -120 -120 -80
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.9
Import 3457.40 3800 3800 3710 3710 3710
Eksport 4206.60 4650 4650 4650 4650 4750
Dług Zagraniczny 88382.00 83900 83900 83900 83900 83649
Transfery Pieniężne od Emigrantów 806.56 940 940 940 940 940
Przyjazdy Turystów 896523.00 2700000 2700000 2700000 2700000 3510000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 27.50 39 39 39 39 38
Budżet Państwa do PKB -2.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
Bilans Budżetu -2195.42 1150 1150 1150 1150 1150
Wydatki Rządowe 23489.78 16415 16687 24899 24124 26244
Wydatki Wojskowe 2695.00 2670 2670 2690 2690 2690

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 49.50 51.5 52 52.5 48 51.3
Produkcja Przemysłowa 7.21 8.6 5.5 3.8 3.8 3.2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.18 12 5 3.2 3.2 3.7
Produkcja Miedzi 176401.51 205000 221000 225000 225000 225000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 86411.77 90344 88140 91596 88745 96543
Kredyt Konsumencki 73878.75 98518 80735 79255 75873 83535
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.66 0.65 0.65 0.9 0.9 0.9
Cena Benzyny 0.87 0.74 0.7 0.76 0.64 0.6


Peru - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.