Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3.56 3.56 3.58 3.59 3.6 3.63
Indeks Giełdowy 17981.82 17410 17126 16844 16568 16016
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.00 10 -1 1.6 1.8 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.40 -7 -4 1.5 2.3 3.7
Stopa Bezrobocia 16.30 16 15.3 14.8 14.3 13.5
Inflacja 1.86 1.6 1.5 1.8 2.1 2.4
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Bilans Handlowy 434.00 180 1130 850 850 1130
Saldo Obrotów Bieżących -1444.00 -1300 -560 -1250 -1250 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -2 -2 -2 -2.1 -2.1
Dług Publiczny do PKB 27.50 30 30 29 29 29
Budżet Państwa do PKB -2.70 -7 -7 -5.5 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle 28.80 30 32 34 32 30
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.00 10 -1 1.6 1.8 2.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.40 -7 -4 1.5 2.3 3.7
PKB 226.85 199 199 219 219 219
Pkb W Cenach Stałych 123111.36 133329 137951 124958 125943 143055
Środki Trwałe Brutto 23520.41 30645 33996 23873 24061 35253
Pkb Per Capita 6486.63 6190 6190 6300 6300 6300
Pkb Per Capita Ppp 12847.89 12030 12030 12400 12400 12400
Rolnictwo w PKB 6567.00 6480 6506 6666 6718 6747
Budownictwo w PKB 6194.00 7662 8666 6287 6336 8987
Przemysł w PKB 14454.00 16810 17722 14671 14786 18377
Górnictwo w PKB 15036.00 16276 16785 15262 15382 17406
Administracja Publiczna w PKB 6837.00 7072 7716 6940 6994 8001
Usługi w PKB 12057.00 14026 14935 12238 12334 15487
Transport w PKB 7284.00 7274 7406 7393 7452 7680
Media w PKB 2518.00 2431 2494 2556 2576 2586

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 16.30 16 15.3 14.8 14.3 13.5
Pracujący 2197.90 3200 3680 3850 4020 4760
Bezrobotni Zarejestrowani 427.40 385 380 375 373 370
Przeciętne Wynagrodzenia 1542.70 1680 1700 1700 1700 1700
Płaca Minimalna 930.00 930 930 930 930 970
Populacja 32.50 32.7 32.82 32.82 32.82 33.15
Wskaźnik Zatrudnienia 83.70 87 88 90 91 92

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.86 1.6 1.5 1.8 2.1 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134.49 134 135 136 137 138
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 137.62 132 134 134 134 134
Inflacja Bazowa 1.61 1.9 2 2 2.2 2.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.55 109 109 109 109 109
Wskaźnik Cen Importowych 111.46 106 108 110 112 115
Wskaźnik Cen Eksportowych 113.30 112 114 116 118 121
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.46 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4
Inflacja Żywności 2.31 1.9 1.8 1.9 2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 138.39 132 135 135 135 138
Cpi Transport 119.26 120 122 122 124 125

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa 1.29 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
Rezerwy Walutowe 74560.00 76000 76500 76500 76500 78000
Kredyty dla Sektora prywatnego 231151.67 188035 190649 208513 234033 197703
Stopa Depozytowa 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 434.00 180 1130 850 850 1130
Saldo Obrotów Bieżących -1444.00 -1300 -560 -1250 -1250 -120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.50 -2 -2 -2 -2.1 -2.1
Import 2246.10 3350 3670 3800 3800 3710
Eksport 2679.70 4130 4750 4650 4650 4750
Dług Zagraniczny 80356.00 83900 83900 83900 83900 83649
Transfery Pieniężne od Emigrantów 494.00 900 940 940 940 940
Przyjazdy Turystów 4371787.00 4390000 4390000 4450000 4450000 4450000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 27.50 30 30 29 29 29
Budżet Państwa do PKB -2.70 -7 -7 -5.5 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -3010.60 1400 1150 1150 1150 1150
Wydatki Rządowe 13274.41 14185 18530 13474 13580 19215
Wydatki Wojskowe 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 28.80 30 32 34 32 30
Produkcja Przemysłowa -41.94 -18 -8 -3 8.6 3.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -32.75 -6 -3.5 -1.9 7.5 3.2
Produkcja Miedzi 128407.18 212000 235000 218000 218000 240000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 83341.54 86548 84176 84592 85258 87291
Kredyt Konsumencki 76967.40 75272 77324 82064 80050 80185
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.65 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Cena Benzyny 0.80 0.85 0.8 0.76 0.73 0.69


Peru - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.