PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2018-12
PKB 8 2016-12
Pkb Per Capita 1997 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 3595 2018-12
Rolnictwo w PKB 115 2018-12
Budownictwo w PKB 235 2018-12
Przemysł w PKB 376 2018-12
Górnictwo w PKB 18.9 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 449 2018-12
Usługi w PKB 748 2018-12
Transport w PKB 64.5 2018-12
Media w PKB 37.5 2018-12
Środki Trwałe Brutto 822 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 29.1 2018-12
Populacja 4.95 2017-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 984200 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.1 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 411600 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 44.7 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.82 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-05
Cpi Transport 99.99 2019-05
Inflacja Żywności 1.77 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.8 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -363 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -399 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.8 2017-12
Eksport 93.8 2019-03
Import 457 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2721 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.33 2017-12
Przyjazdy Turystów 503 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.3 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 942 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.88 2019-04
Szybkość Internetu 5826 2017-03
Adresy IP 339971 2017-03
Zmiany Zapasów 36 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.28 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2602 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Palestyna - Wskaźniki ekonomiczne.