PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-06
PKB 14.5 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3435 2019-06
Rolnictwo w PKB 97.4 2019-06
Budownictwo w PKB 221 2019-06
Przemysł w PKB 365 2019-06
Górnictwo w PKB 18.9 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 449 2019-06
Usługi w PKB 724 2019-06
Transport w PKB 53.5 2019-06
Media w PKB 30.7 2019-06
Środki Trwałe Brutto 770 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 24.6 2019-09
Populacja 4.85 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1005500 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 44.2 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 334100 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 40.4 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.59 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-10
Cpi Transport 99.27 2019-10
Inflacja Żywności 3.12 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.3 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.3 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -416 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -403 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.8 2017-12
Eksport 90.6 2019-09
Import 506 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2831 2019-06
Indeks Terroryzmu 5.18 2018-12
Przyjazdy Turystów 503 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.3 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 812 2019-06
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 5826 2017-03
Adresy IP 339971 2017-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.86 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2241 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Palestyna - Wskaźniki ekonomiczne.