PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2019-03
PKB 14.5 2017-12
Pkb Per Capita 2923 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 3505 2019-03
Rolnictwo w PKB 102 2019-03
Budownictwo w PKB 214 2019-03
Przemysł w PKB 361 2019-03
Górnictwo w PKB 18 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 464 2019-03
Usługi w PKB 725 2019-03
Transport w PKB 63.1 2019-03
Media w PKB 40.5 2019-03
Środki Trwałe Brutto 752 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 29.1 2018-12
Populacja 4.95 2017-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 984200 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.1 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 411600 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 44.7 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.53 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-07
Cpi Transport 99.6 2019-07
Inflacja Żywności 0.97 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.49 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -414 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -306 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.8 2017-12
Eksport 90.7 2019-04
Import 505 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2721 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.33 2017-12
Przyjazdy Turystów 503 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.3 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 802 2019-03
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 5826 2017-03
Adresy IP 339971 2017-03
Zmiany Zapasów 34.8 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.28 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2602 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Palestyna - Wskaźniki ekonomiczne.