PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 3.8 3.8 3.8 3.8 4.5
PKB 15.56 16.7 17 17 17 17
PKB Per Capita PPP 5394.07 2244 2244 2244 2244 2244
Środki Trwałe Brutto 942.90 914 1049 979 979 1097
Pkb W Cenach Stałych 3817.00 3881 4164 3962 3962 4351
Rolnictwo w PKB 226.80 240 289 235 235 303
Budownictwo w PKB 177.20 184 202 184 184 211
Przemysł w PKB 390.30 420 425 405 405 444
Górnictwo w PKB 11.30 14.01 13.42 11.73 11.73 14.02
Administracja Publiczna w PKB 460.30 491 511 478 478 534
Usługi w PKB 758.80 824 822 788 788 859
Transport w PKB 62.90 64.56 73.32 65.29 65.29 76.62
Media w PKB 39.20 41.94 35.82 40.69 40.69 37.43

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 24.00 26 25 25 25 25
Populacja 5.30 5.23 5.33 5.33 5.33 5.33

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 3.16 5 3.5 2.5 2 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.38 107 104 110 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.10 6 5 3 3 2
Inflacja Żywności 3.60 6 4 3 3 3.5
Cpi Transport 105.11 114 102 105 101 103
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.49 108 106 108 109 107

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -562.50 -350 -440 -385 -385 -415
Saldo Obrotów Bieżących -623.00 -375 -400 -400 -400 -400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.20 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Eksport 122.50 130 110 105 105 115
Import 685.00 480 550 490 490 530

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 21.30 18.8 18.2 18.2 18.2 18.2
Budżet Państwa do PKB 1.90 -2 0.5 0.5 0.5 0.5
Wydatki Rządowe 720.50 973 948 748 748 991

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Przemysłowa 14.13 0.21 0.19 0.23 0.23 0.25

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Pozwolenia Na Budowę 3179.00 2600 2500 2500 2500 2500


Palestyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.