PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.60 2.2 2 2.5 2.2 2.2
PKB 14.50 16.3 16.3 16.3 16.3 16.7
Środki Trwałe Brutto 989.50 981 999 1002 1011 1034
Pkb W Cenach Stałych 3915.30 3543 3469 3964 4001 4089
Rolnictwo w PKB 97.40 103 98.37 98.62 99.54 102
Budownictwo w PKB 221.10 217 223 224 226 231
Przemysł w PKB 365.40 365 369 370 373 382
Górnictwo w PKB 18.90 18.2 19.09 19.14 19.32 19.74
Administracja Publiczna w PKB 449.00 470 453 455 459 469
Usługi w PKB 724.50 733 732 734 740 757
Transport w PKB 53.50 63.79 54.04 54.17 54.68 55.88
Media w PKB 30.70 40.95 31.01 31.08 31.38 32.07
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 24.60 23.5 23.5 22.5 22.5 22
Populacja 4.85 5.1 5.1 5.1 5.1 5.21
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.58 2 2 2.6 3.5 3.5
Inflacja Żywności 3.12 2.6 2.6 2.6 3.5 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.66 103 104 105 105 109
Cpi Transport 99.66 101 102 101 103 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.30 103 102 102 102 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.40 2.9 3 3 3 3
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -382.50 0 -363 -363 -382 -382
Saldo Obrotów Bieżących -387.00 -500 -500 -500 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.80 -13 -13 -13 -13 -13.5
Import 471.80 459 449 449 504 508
Eksport 89.30 95 86 86 107 111
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 16.20 16 16 16 16 16
Budżet Państwa do PKB 1.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Wydatki Rządowe 789.00 757 766 799 806 824


Palestyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.