PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.80 1.8 1.9 2.2 2 2
PKB 14.50 15 15 15.5 15.5 15.5
Pkb Per Capita 2923.40 2249 2212 2249 2249 2249
Środki Trwałe Brutto 751.70 823 831 834 840 848
Pkb W Cenach Stałych 3504.60 3518 3553 3563 3674 3624
Rolnictwo w PKB 101.60 97.97 98.94 99.24 118 101
Budownictwo w PKB 214.40 238 241 241 241 245
Przemysł w PKB 360.80 395 399 400 384 406
Górnictwo w PKB 18.00 18.16 18.34 18.4 19.32 18.71
Administracja Publiczna w PKB 464.40 445 449 451 459 458
Usługi w PKB 725.20 730 737 740 764 752
Transport w PKB 63.10 62.96 63.59 63.77 65.92 64.86
Media w PKB 40.50 40.16 40.56 40.68 38.33 41.37
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.53 2.4 2.2 2 2 3.5
Inflacja Żywności 0.97 2.5 2.6 2.6 2.6 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.88 114 113 103 104 117
Cpi Transport 99.60 106 106 101 102 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.49 108 104 103 103 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.00 3.1 2.9 2.9 3 3
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -414.00 -380 -382 -382 -382 -382
Saldo Obrotów Bieżących -306.00 -440 -500 -500 -500 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.80 -12.5 -12.5 -13 -13 -13
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 17.50 18 18 17 17 17
Budżet Państwa do PKB 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Wydatki Rządowe 802.30 903 912 914 963 930


Palestyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.