PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 1.9 2.2 2 1.9 2
PKB 14.50 15 15.5 15.5 15.5 15.5
Środki Trwałe Brutto 770.20 831 834 768 767 848
Pkb W Cenach Stałych 3434.70 3553 3563 3582 3575 3624
Rolnictwo w PKB 97.40 98.94 99.24 104 104 101
Budownictwo w PKB 221.10 241 241 219 219 245
Przemysł w PKB 365.40 399 400 369 368 406
Górnictwo w PKB 18.90 18.34 18.4 18.4 18.36 18.71
Administracja Publiczna w PKB 449.00 449 451 475 474 458
Usługi w PKB 724.50 737 740 741 740 752
Transport w PKB 53.50 63.59 63.77 64.49 64.36 64.86
Media w PKB 30.70 40.56 40.68 41.39 41.31 41.37
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.59 2.2 2 2 2.6 3.5
Inflacja Żywności 3.12 2.6 2.6 2.6 2.6 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.22 102 103 104 105 106
Cpi Transport 99.27 106 101 102 101 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.30 104 103 103 103 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.30 2.9 2.9 3 3 3
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -415.80 -382 -382 -382 -382 -382
Saldo Obrotów Bieżących -403.00 -500 -500 -500 -500 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.80 -12.5 -13 -13 -13 -13
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 17.50 18 17 17 17 17
Budżet Państwa do PKB 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Wydatki Rządowe 812.20 912 914 820 818 930


Palestyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.