PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 -1.5 2.5 2.2 2.2 2.2
PKB 15.00 16.3 16.3 16.3 16.7 16.7
Pkb W Cenach Stałych 4016.40 3848 3964 4105 4105 4195
Rolnictwo w PKB 269.90 252 273 276 276 282
Budownictwo w PKB 224.90 223 228 230 230 235
Przemysł w PKB 439.60 432 445 449 449 459
Górnictwo w PKB 17.50 18.16 17.72 17.89 17.89 18.28
Administracja Publiczna w PKB 405.00 377 410 414 414 423
Usługi w PKB 748.00 756 757 764 764 781
Transport w PKB 58.70 59.55 59.43 59.99 59.99 61.31
Media w PKB 40.30 41.09 40.8 41.19 41.19 42.09
Środki Trwałe Brutto 989.50 981 1002 1011 1011 1034

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 24.00 25 25.5 26 26.5 27.5
Populacja 4.98 5.1 5.1 5.1 5.23 5.23

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.24 2 2.6 3.5 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.93 96.77 99.8 101 101 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.10 -1.8 0.5 2.5 3.5 3
Cpi Transport 98.82 102 101 103 102 107
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.26 104 105 105 105 109
Inflacja Żywności 2.75 2.6 2.6 3.5 3.5 3.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -389.10 -363 -363 -397 -397 -397
Saldo Obrotów Bieżących -413.00 -500 -500 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.40 -13 -13 -13 -13.5 -13.5
Eksport 84.80 86 86 107 107 111
Import 473.90 449 449 504 504 508

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 16.20 17.9 17.9 17.9 18.8 18.8
Budżet Państwa do PKB 1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -3.2 -3.2
Wydatki Rządowe 789.00 753 799 806 806 824


Palestyna - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.