Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 592 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 0.3 2018-12
Inflacja -1.8 2019-11
Stopa Procentowa 4.5 2019-12
Bilans Handlowy -280440 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -114 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -13.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.1 2019-09
PKB 9.24 2018-12
Pkb Per Capita 398 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 932 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.3 2018-12
Populacja 22.44 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 267400 2018-12
Koszty Utrzymania 83400 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 98900 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 79700 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.8 2019-11
Inflacja Żywności -2.6 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 62.4 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-12
Podaż Pieniądza M0 667 2019-08
Podaż Pieniądza M2 1280 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -280440 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -114 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -13.1 2018-12
Eksport 105010 2019-03
Import 385451 2019-03
Rachunek kapitałowy -162 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 8 2019-08
Terms of Trade 60.4 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.6 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 209 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 19 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -3.4 2018-12
Szybkość Internetu 831 2017-03
Adresy IP 4785 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 50.3 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 32 2019-12
Ranking Korupcji 120 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 132 2019-12
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.4 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niger - Wskaźniki ekonomiczne.