Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 585.00 600 605 609 614 623
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.40 5.3 5 5.1 5.4 5.7
Stopa Bezrobocia 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Inflacja -3.60 -3.4 -3 -2.7 3 3.3
Stopa Procentowa 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Bilans Handlowy -280440.00 -171428 -171428 -171428 -171428 -191428
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.40 -17 -20 -20 -20 -20
Dług Publiczny do PKB 29.70 33 32 32 32 32
Budżet Państwa do PKB -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.40 5.3 5 5.1 5.4 5.7
PKB 9.24 9.5 10.3 10.3 10.3 10.3
Pkb Per Capita 398.50 410 425 425 425 425
Pkb Per Capita Ppp 932.00 950 975 975 975 975
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Koszty Utrzymania Rodziny 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 98900.00 99900 99900 99900 99900 100900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 79700.00 78900 78900 78900 78900 78900
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -3.60 -3.4 -3 -2.7 3 3.3
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.25 4.25 4 4 4
Stopa Depozytowa 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -280440.00 -171428 -171428 -171428 -171428 -191428
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.40 -17 -20 -20 -20 -20
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 29.70 33 32 32 32 32
Budżet Państwa do PKB -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19


Niger - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.