Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 587.75 588 592 596 599 607
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 5.2 5.3 5 5.1 5.7
Stopa Bezrobocia 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Inflacja -3.50 -3.2 -2.8 -2.4 0.5 2
Bilans Handlowy -250156.00 -171161 -171428 -171428 -171428 -191428
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.40 -17 -17 -20 -20 -20
Dług Publiczny do PKB 29.70 33 33 32 32 32
Budżet Państwa do PKB -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 5.2 5.3 5 5.1 5.7
PKB 9.24 9.5 9.5 10.3 10.3 10.3
Pkb Per Capita 398.50 410 410 425 425 425
Pkb Per Capita Ppp 932.00 950 950 975 975 975
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Koszty Utrzymania Rodziny 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 98900.00 98900 99900 99900 99900 100900
Płace Nisko Wykwalifikowanych 79700.00 79700 78900 78900 78900 78900
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -3.50 -3.2 -2.8 -2.4 0.5 2
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Depozytowa 6.49 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -250156.00 -171161 -171428 -171428 -171428 -191428
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.40 -17 -17 -20 -20 -20
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 29.70 33 33 32 32 32
Budżet Państwa do PKB -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19


Niger - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.