Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 33.92 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.2 2018-12
Inflacja 6.13 2019-08
Bilans Handlowy -116 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 195 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 52.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.7 2018-12
PKB 13.12 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 46319 2018-12
Pkb Per Capita 1860 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4910 2018-12
Rolnictwo w PKB 4305 2018-12
Budownictwo w PKB 929 2018-12
Przemysł w PKB 7044 2018-12
Górnictwo w PKB 625 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 2686 2018-12
Usługi w PKB 5187 2018-12
Transport w PKB 3747 2018-12
Środki Trwałe Brutto 10668 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 10.89 2018-12
Populacja 6.47 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 7510 2018-12
Koszty Utrzymania 4680 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 13600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.13 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 228 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 256 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2019-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 218 2019-08
Inflacja Bazowa 6.2 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 213 2019-08
Cpi Transport 193 2019-08
Inflacja Żywności 6.1 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Podaż Pieniądza M1 45412 2019-10
Podaż Pieniądza M2 125511 2019-10
Podaż Pieniądza M3 125988 2019-10
Stopa Depozytowa 1.25 2017-12
Rezerwy Walutowe 2213 2019-10
Stopa Procentowa 12.48 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -116 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 195 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.6 2018-12
Eksport 460 2019-04
Import 576 2019-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 134 2019-06
Rachunek kapitałowy 110 2019-03
Dług Zagraniczny 11603 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 123 2019-03
Indeks Terroryzmu 2.95 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Bilans Budżetu -303 2018-12
Wydatki Rządowe 15390 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 6003 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 4631 2018-12
Rating Kredytowy 26 2020-01
Dług Publiczny 222602 2018-12
Wydatki Wojskowe 81.3 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.5 2019-02
Szybkość Internetu 3118 2017-03
Adresy IP 100378 2017-03
Index Konkurencyjności 51.52 2019-12
Ranking Konkurencyjności 109 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 22 2019-12
Ranking Korupcji 161 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 142 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 480 2019-01
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 154414 2018-12
Cena Benzyny 0.94 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nikaragua - Wskaźniki ekonomiczne.