Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 33.05 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.2 2018-09
Inflacja 6.09 2019-07
Bilans Handlowy -73.6 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 195 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 52.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.7 2018-12
PKB 13.12 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 46319 2018-12
Pkb Per Capita 1860 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4910 2018-12
Rolnictwo w PKB 4305 2018-12
Budownictwo w PKB 929 2018-12
Przemysł w PKB 7044 2018-12
Górnictwo w PKB 625 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 2686 2018-12
Usługi w PKB 5187 2018-12
Transport w PKB 3747 2018-12
Środki Trwałe Brutto 10668 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.2 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 10.89 2018-12
Populacja 6.39 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 7510 2018-12
Koszty Utrzymania 4680 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 13600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5400 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.09 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 228 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 256 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2019-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 217 2019-07
Inflacja Bazowa 5.9 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 211 2019-07
Cpi Transport 194 2019-07
Inflacja Żywności 6 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Podaż Pieniądza M1 47230 2019-04
Podaż Pieniądza M2 121491 2019-04
Podaż Pieniądza M3 122303 2019-04
Stopa Depozytowa 1.25 2017-12
Rezerwy Walutowe 2062 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -73.6 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 195 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.6 2018-12
Eksport 440 2019-02
Import 513 2019-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 144 2019-05
Rachunek kapitałowy 110 2019-03
Dług Zagraniczny 11654 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 123 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.75 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Bilans Budżetu -303 2018-12
Wydatki Rządowe 15390 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 6003 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 4631 2018-12
Rating Kredytowy 32.5
Dług Publiczny 222602 2018-12
Wydatki Wojskowe 81.3 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.5 2019-02
Szybkość Internetu 3118 2017-03
Adresy IP 100378 2017-03
Index Konkurencyjności 51.5 2018-12
Ranking Konkurencyjności 104 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 132 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 480 2019-01
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 154414 2018-12
Cena Benzyny 1.02 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nikaragua - Wskaźniki ekonomiczne.