Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 35.08 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.9 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-12
Inflacja 4.11 2021-03
Bilans Handlowy -154 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 138 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 57.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 5649 2021-05
Śmierć koronawirusa 184 2021-05
Odzyskany koronawirus 3583 2021-05

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.9 2020-12
PKB 12.52 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 45834 2020-12
Pkb Per Capita 1763 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5407 2019-12
Rolnictwo w PKB 3964 2020-12
Budownictwo w PKB 1188 2020-12
Przemysł w PKB 6935 2020-12
Górnictwo w PKB 911 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 2773 2020-12
Usługi w PKB 5831 2020-12
Transport w PKB 3624 2020-12
Środki Trwałe Brutto 10836 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 11 2021-02
Populacja 6.67 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.11 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 243 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 230 2021-03
Inflacja Bazowa 3.4 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 222 2021-03
Cpi Transport 205 2021-03
Inflacja Żywności 5.5 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Podaż Pieniądza M1 66633 2021-02
Podaż Pieniądza M2 152320 2021-02
Podaż Pieniądza M3 177899 2021-02
Stopa Depozytowa 2.15 2020-12
Rezerwy Walutowe 3259 2021-03
Stopa Procentowa 9.51 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -154 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 138 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 2020-12
Eksport 426 2020-12
Import 580 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 191 2021-03
Rezerwy Złota 0 2020-12
Rachunek kapitałowy 269 2020-12
Dług Zagraniczny 11721 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13.1 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.36 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2020-12
Bilans Budżetu -2519 2020-12
Wydatki Rządowe 16637 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 7975 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 7029 2020-12
Rating Kredytowy 25 2021-05
Dług Publiczny 282999 2020-12
Wydatki Wojskowe 81.3 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.6 2020-12
Szybkość Internetu 3118 2017-03
Adresy IP 100378 2017-03
Index Konkurencyjności 51.52 2019-12
Ranking Konkurencyjności 109 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 22 2020-12
Ranking Korupcji 159 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 142 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 348 2021-02

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 147066 2020-12
Cena Benzyny 1.05 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 5649 2021-05
Śmierć koronawirusa 184 2021-05
Odzyskany koronawirus 3583 2021-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nikaragua - Wskaźniki ekonomiczne.