Ostatni Poprzedni
Waluta 35.56 35.41
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.7 3.8 Procent
Stopa Bezrobocia 4.9 4.8 Procent
Inflacja 6.41 5.86 Procent
Bilans Handlowy -110 -103 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących -61.1 138 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 6 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 64.8 56.8 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -1 0.3 Procent Pkb
Podatek Dochodowy Firmy 30 30 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 30 Procent
Ostatni Poprzedni
Roczne Tempo Wzrostu PKB 16.7 3.8 Procent
PKB 12.62 12.61 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 44772 44915 Nio Million
PKB Per Capita 1922 1985 USD
PKB Per Capita PPP 5280 5452 USD
Rolnictwo w PKB 3490 3323 Nio Million
Budownictwo w PKB 1011 1042 Nio Million
Przemysł w PKB 6772 7693 Nio Million
Górnictwo w PKB 1185 1058 Nio Million
Administracja Publiczna w PKB 2792 2770 Nio Million
Usługi w PKB 5484 5112 Nio Million
Transport w PKB 3448 3044 Nio Million
Środki Trwałe Brutto 10734 10840 Nio Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 4.9 4.8 Procent
Przeciętne Wynagrodzenia 11 11 Tysiące Nio / Miesiąc
Populacja 6.67 6.54 Milion
Ostatni Poprzedni
Inflacja 6.41 5.86 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 250 248 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 237 236 Punkty
Inflacja Bazowa 5.07 4.86 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 235 231 Punkty
Cpi Transport 215 212 Punkty
Inflacja Żywności 8.68 8.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.73 0.65 Procent
Ostatni Poprzedni
Podaż Pieniądza M1 68537 66693 Nio Million
Podaż Pieniądza M2 155841 153017 Nio Million
Podaż Pieniądza M3 182225 178513 Nio Million
Stopa Depozytowa 2.15 3.07 Procent
Rezerwy Walutowe 3590 3312 W Mln Usd
Stopa Procentowa 9.63 8.62 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -110 -103 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących -61.1 138 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 6 Procent Pkb
Eksport 610 572 W Mln Usd
Import 721 674 W Mln Usd
Transfery Pieniężne od Emigrantów 175 177 W Mln Usd
Rezerwy Złota 0 0 Ton
Rachunek kapitałowy -163 -5.3 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 12007 12077 W Mln Usd
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 250 -13.1 W Mln Usd
Indeks Terroryzmu 2.36 2.95
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 64.8 56.8 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -1 0.3 Procent Pkb
Bilans Budżetu 2.4 626 Nio Million
Wydatki Rządowe 16637 15912 Nio Million
Dochody Budżetu Państwa 8409 8045 Nio Million
Wydatki Budżetu Państwa 5770 6545 Nio Million
Rating Kredytowy 25
Dług Publiczny 327200 310935 Nio Million
Wydatki Wojskowe 78.3 76.9 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 30 30 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 30 Procent
Podatek od Towarów i Usług 15 15 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 9.1 8.6 Procent
Szybkość Internetu 3118 2971 KBps
Adresy IP 100378 98943 IP
Index Konkurencyjności 51.52 51.5 Punkty
Ranking Konkurencyjności 109 104
Indeks Percepcji Korupcji 22 22 Punkty
Ranking Korupcji 159 161
Łatwość Prowadzenia Biznesu 142 132
Produkcja Energii Elektrycznej 338 383 Gigawatogodzina
Ostatni Poprzedni
Wydatki Konsumpcyjne 147066 147957 Nio Million
Cena Benzyny 1.16 1.16 Usd / Litr
Ostatni Poprzedni
Zakażenia Koronawirusem 13646 13589 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 219 218 Osoby


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nikaragua - Wskaźniki ekonomiczne.