Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 35.08 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2021-03
Stopa Bezrobocia 4.9 2021-03
Inflacja 4.12 2021-07
Bilans Handlowy -154 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 249 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 64.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -1 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Przypadki koronawirusa 10757 2021-09
Śmierć koronawirusa 203 2021-09
Odzyskany koronawirus 3583 2021-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2021-03
PKB 12.62 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 44757 2021-03
Pkb Per Capita 1722 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 5280 2020-12
Rolnictwo w PKB 3209 2021-03
Budownictwo w PKB 1031 2021-03
Przemysł w PKB 7729 2021-03
Górnictwo w PKB 1058 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 2770 2021-03
Usługi w PKB 5112 2021-03
Transport w PKB 3044 2021-03
Środki Trwałe Brutto 10734 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 11 2021-05
Populacja 6.67 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.12 2021-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 246 2021-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 235 2021-07
Inflacja Bazowa 4.92 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 227 2021-07
Cpi Transport 211 2021-07
Inflacja Żywności 3.7 2021-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.35 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Podaż Pieniądza M1 66693 2021-06
Podaż Pieniądza M2 153017 2021-06
Podaż Pieniądza M3 178513 2021-06
Stopa Depozytowa 2.15 2020-12
Rezerwy Walutowe 3215 2021-06
Stopa Procentowa 9.59 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -154 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 249 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 2020-12
Eksport 610 2021-06
Import 580 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 177 2021-07
Rezerwy Złota 0 2021-06
Rachunek kapitałowy 117 2021-03
Dług Zagraniczny 12007 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 53.1 2021-03
Indeks Terroryzmu 2.36 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -1 2020-12
Bilans Budżetu 2.4 2021-06
Wydatki Rządowe 16637 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 8409 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 5770 2021-02
Rating Kredytowy 25 2021-09
Dług Publiczny 311540 2021-06
Wydatki Wojskowe 78.3 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2021-12

Biznes Ostatni okres
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 16.7 2021-06
Szybkość Internetu 3118 2017-03
Adresy IP 100378 2017-03
Index Konkurencyjności 51.52 2019-12
Ranking Konkurencyjności 109 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 22 2020-12
Ranking Korupcji 159 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 142 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 338 2021-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 147066 2020-12
Cena Benzyny 1.09 2021-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 10757 2021-09
Śmierć koronawirusa 203 2021-09
Odzyskany koronawirus 3583 2021-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nikaragua - Wskaźniki ekonomiczne.