Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 33.15 33.38 33.54 33.69 33.84 34.16
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.70 -5.5 -2.9 0.3 1 1.5
Stopa Bezrobocia 5.20 7 6.8 6.5 6 6.5
Inflacja 6.13 6 5.8 5.6 5.4 5.3
Bilans Handlowy -73.60 -190 -190 -190 -190 -180
Saldo Obrotów Bieżących 194.80 -280 90 120 120 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.60 -0.2 1 1 1 1
Dług Publiczny do PKB 52.50 55 56 56 56 56
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.70 -5.5 -2.9 0.3 1 1.5
PKB 13.12 14.9 15.6 15.6 15.6 15.6
Pkb W Cenach Stałych 46318.60 42836 43362 44975 46458 43479
Pkb Per Capita 1860.43 1900 2000 2000 2000 2000
Pkb Per Capita Ppp 4910.00 5700 5900 5900 5900 5900
Środki Trwałe Brutto 10667.60 10072 10196 10358 10700 10223
Rolnictwo w PKB 4305.20 3733 3779 4180 4318 3789
Budownictwo w PKB 929.00 1118 1132 902 932 1135
Przemysł w PKB 7044.00 6801 6884 6840 7065 6903
Górnictwo w PKB 625.00 599 606 607 627 608
Administracja Publiczna w PKB 2686.00 2641 2673 2608 2694 2680
Usługi w PKB 5187.00 4070 4120 5037 5203 4131
Transport w PKB 3747.00 3428 3470 3638 3758 3479
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.20 7 6.8 6.5 6 6.5
Przeciętne Wynagrodzenia 10.89 13 13 13 13 13.6
Populacja 6.47 6.52 6.57 6.57 6.57 6.57
Koszty Utrzymania Rodziny 7510.00 7900 7900 7900 7900 7750
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 13600.00 13082 13082 13082 13082 13092
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5400.00 5700 5700 5700 5700 5620
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 6.13 6 5.8 5.6 5.4 5.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 228.00 231 229 236 240 243
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 255.80 262 262 260 263 273
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 2.6 3 2.8 2.6 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5
Inflacja Żywności 6.10 5.8 5.3 4.9 4.5 4.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 212.80 219 217 222 223 230
Cpi Transport 193.30 195 194 201 201 205
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Depozytowa 1.25 2 2.25 2.25 2.25 2.25
Rezerwy Walutowe 2078.00 2400 2400 2400 2400 2550
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -73.60 -190 -190 -190 -190 -180
Saldo Obrotów Bieżących 194.80 -280 90 120 120 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.60 -0.2 1 1 1 1
Eksport 439.80 475 475 475 475 500
Import 513.40 665 665 665 665 680
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 52.50 55 56 56 56 56
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 15389.60 17215 17426 14943 15436 17473
Dług Publiczny 222601.50 260000 260000 260000 260000 265000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.50 -5.5 -3.1 0.5 1.4 2.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 154414.30 153353 155234 149936 154878 155653
Cena Benzyny 0.95 0.85 0.83 0.82 0.8 0.83


Nikaragua - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.