Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 33.05 33.35 33.45 33.54 33.63 33.82
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.70 -3 -2.2 -1 0.3 1.5
Stopa Bezrobocia 6.20 7 7 6.8 6.5 6.5
Inflacja 6.09 5.3 5.4 4.5 5 5.3
Bilans Handlowy -73.60 -195 -190 -190 -190 -180
Saldo Obrotów Bieżących 194.80 240 -280 90 120 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.60 -0.2 -0.2 1 1 1
Dług Publiczny do PKB 52.50 55 55 56 56 56
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.70 -3 -2.2 -1 0.3 1.5
PKB 13.12 14.9 14.9 15.6 15.6 15.6
Pkb W Cenach Stałych 46318.60 43252 42836 43362 45855 43479
Pkb Per Capita 1860.43 1900 1900 2000 2000 2000
Pkb Per Capita Ppp 4910.00 5700 5700 5900 5900 5900
Środki Trwałe Brutto 10667.60 10170 10072 10196 10561 10223
Rolnictwo w PKB 4305.20 3769 3733 3779 4262 3789
Budownictwo w PKB 929.00 1129 1118 1132 920 1135
Przemysł w PKB 7044.00 6867 6801 6884 6974 6903
Górnictwo w PKB 625.00 604 599 606 619 608
Administracja Publiczna w PKB 2686.00 2666 2641 2673 2659 2680
Usługi w PKB 5187.00 4110 4070 4120 5135 4131
Transport w PKB 3747.00 3461 3428 3470 3710 3479
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.20 7 7 6.8 6.5 6.5
Przeciętne Wynagrodzenia 10.89 11.18 13 13 13 13.6
Populacja 6.39 6.52 6.45 6.51 6.51 6.51
Koszty Utrzymania Rodziny 7510.00 7900 7900 7900 7900 7750
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 13600.00 13082 13082 13082 13082 13092
Płace Nisko Wykwalifikowanych 5400.00 5700 5700 5700 5700 5620
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 6.09 5.3 5.4 4.5 5 5.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 228.10 227 231 233 239 243
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 255.80 260 262 262 262 273
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 4.7 4 4 4 4.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Inflacja Żywności 6.00 4.8 4.5 4.5 4.3 3.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 211.10 217 219 219 222 230
Cpi Transport 194.30 202 195 199 200 205
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Depozytowa 1.25 2 2 2.25 2.25 2.25
Rezerwy Walutowe 2062.50 2450 2400 2400 2400 2550
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -73.60 -195 -190 -190 -190 -180
Saldo Obrotów Bieżących 194.80 240 -280 90 120 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.60 -0.2 -0.2 1 1 1
Eksport 439.80 470 475 475 475 500
Import 513.40 665 665 665 665 680
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 52.50 55 55 56 56 56
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
Wydatki Rządowe 15389.60 17382 17215 17426 15236 17473
Dług Publiczny 222601.50 275000 260000 260000 260000 265000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.50 -3.2 -2 -2 -2 2.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 154414.30 154842 153353 155234 152870 155653
Cena Benzyny 1.02 0.99 0.97 0.94 0.92 0.92


Nikaragua - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.