Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 35.79 35.87 35.94 36.02 36.09 36.24

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.10 2.5 2.8 3.5 2.2 2
Stopa Bezrobocia 3.70 4.8 4.6 4.6 4.6 4.6
Inflacja 9.95 10 10 7.9 6.4 4
Bilans Handlowy -105.40 -180 -180 -180 -180 -180
Saldo Obrotów Bieżących -176.60 125 270 110 110 110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.60 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -3.2
Dług Publiczny do PKB 64.80 63 61 61 61 55
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.10 2.5 2.8 3.5 2.2 2
PKB 12.62 11.6 11.6 12 12 12
Pkb W Cenach Stałych 50545.20 46438 47876 52314 51657 53361
PKB Per Capita 1922.33 1750 1750 1750 1750 1780
PKB Per Capita PPP 5280.14 5400 5400 5400 5400 5470
Środki Trwałe Brutto 13358.00 12272 12545 13826 13652 14102
Rolnictwo w PKB 4380.00 3661 4051 4533 4476 4624
Budownictwo w PKB 1510.00 1022 1209 1563 1543 1594
Przemysł w PKB 7843.00 7002 7891 8118 8016 8280
Górnictwo w PKB 1191.00 1193 1203 1233 1217 1257
Administracja Publiczna w PKB 2827.00 2859 2873 2926 2889 2984
Usługi w PKB 6647.00 5656 5583 6880 6793 7017
Transport w PKB 4066.00 3530 3536 4208 4155 4292

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.70 4.8 4.6 4.6 4.6 4.6
Przeciętne Wynagrodzenia 11.00 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
Populacja 6.67 6.71 6.71 6.79 6.79 6.79

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 9.95 10 10 7.9 6.4 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 267.05 269 273 277 281 288
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.22 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5
Inflacja Żywności 16.20 18 15 13 7.5 4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 240.30 246 254 256 255 266
Cpi Transport 238.70 241 243 244 245 247
Inflacja Bazowa 7.23 7.2 7.6 7.3 5.8 4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Depozytowa 2.15 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Stopa Procentowa 8.66 9.5 9.5 10 10 10
Rezerwy Walutowe 3697.40 2550 2550 2550 2550 2550

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -105.40 -180 -180 -180 -180 -180
Saldo Obrotów Bieżących -176.60 125 270 110 110 110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.60 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -3.2
Eksport 584.20 500 500 500 500 500
Import 689.60 680 680 680 680 680
Transfery Pieniężne od Emigrantów 174.80 162 162 160 160 160

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 64.80 63 61 61 61 55
Budżet Państwa do PKB -1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Bilans Budżetu 2.40 193 193 193 193 193
Wydatki Rządowe 16637.00 17053 17103 17219 17003 17564
Wydatki Wojskowe 78.30 83 83 83 83 83
Dług Publiczny 327199.70 256000 256000 240000 240000 240000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 9.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 147066.30 150743 151184 152214 150302 155258
Cena Benzyny 1.33 1.38 1.42 1.47 1.52 1.52


Nikaragua - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.