Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 110.20 108 109 110 110 111
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1 1 1 1 1
Stopa Bezrobocia 11.90 12.1 12.1 12.1 12.1 11.6
Inflacja -0.50 0.3 0.5 0.7 1 1.3
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy -29320.00 -8190 -8193 -8195 -8193 -8196
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1 1 1 1 1
PKB 9.90 10 10 10 10 10
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 11.90 12.1 12.1 12.1 12.1 11.6
Populacja 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja -0.50 0.3 0.5 0.7 1 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.4 0.3 0.1 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.62 110 110 110 111 112
Inflacja Żywności 0.60 0.3 0.5 0.8 1 1.5
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -29320.00 -8190 -8193 -8195 -8193 -8196
Przyjazdy Turystów 12399.00 9000 8000 10100 13500 13800
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana -0.30 1 1 1 1.3 1.3


Nowa Kaledonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.