04/10/2020 Rzeczywisty Poprzedni
NC
Independence Referendum


NOWA KALEDONIA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Nowa Kaledonia - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.