Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 111 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.2 2017-12
Inflacja 4.4 2019-04
Stopa Procentowa 6.5 2019-05
Bilans Handlowy -109030 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -152156 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.1 2018-12
PKB 24.47 2017-12
Pkb Per Capita 728 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 2443 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 950033 2018-12
Rolnictwo w PKB 267458 2018-12
Budownictwo w PKB 55121 2018-12
Przemysł w PKB 56018 2018-12
Górnictwo w PKB 4261 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 16763 2018-12
Usługi w PKB 131079 2018-12
Transport w PKB 90039 2018-12
Media w PKB 21065 2018-12
Środki Trwałe Brutto 317265 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2017-12
Populacja 29.3 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.4 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 165 2019-03
Inflacja Żywności 2.8 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -109030 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -152156 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.2 2018-12
Eksport 7911 2018-12
Import 116941 2018-12
Rezerwy Złota 6.4 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13504 2017-12
Terms of Trade 143 2019-03
Indeks Terroryzmu 5.3 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 113731 2018-12
Wydatki Wojskowe 397 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3369 2017-03
Adresy IP 181620 2017-03
Zmiany Zapasów 311052 2017-12
Index Konkurencyjności 50.79 2018-12
Ranking Konkurencyjności 109 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2018-12
Ranking Korupcji 124 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 110 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 689298 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 85.26 2011-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nepal - Wskaźniki ekonomiczne.