Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 115 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.2 2017-12
Inflacja 6.2 2019-06
Stopa Procentowa 6 2019-07
Bilans Handlowy -103929 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -204432 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.1 2018-12
PKB 28.81 2018-12
Pkb Per Capita 812 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 2724 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 950033 2018-12
Rolnictwo w PKB 267458 2018-12
Budownictwo w PKB 55121 2018-12
Przemysł w PKB 56018 2018-12
Górnictwo w PKB 4261 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 16763 2018-12
Usługi w PKB 131079 2018-12
Transport w PKB 90039 2018-12
Media w PKB 21065 2018-12
Środki Trwałe Brutto 317265 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2017-12
Populacja 29.3 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.2 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 128 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 165 2019-03
Inflacja Żywności 4.7 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -103929 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -204432 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.2 2018-12
Eksport 8598 2019-03
Import 112527 2019-03
Rezerwy Złota 6.4 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17513 2018-12
Terms of Trade 143 2019-03
Indeks Terroryzmu 5.3 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 30.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 113731 2018-12
Wydatki Wojskowe 397 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3369 2017-03
Adresy IP 181620 2017-03
Zmiany Zapasów 377968 2018-12
Index Konkurencyjności 50.79 2018-12
Ranking Konkurencyjności 109 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2018-12
Ranking Korupcji 124 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 110 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 689298 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 85.26 2011-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Nepal - Wskaźniki ekonomiczne.