Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 113.82 114 115 115 116 117
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.10 6 6.2 6.2 6.2 6.2
Stopa Bezrobocia 3.20 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Inflacja 6.00 4.8 5 5.2 5.6 5.4
Stopa Procentowa 6.00 5.5 6 6.5 6.5 6.5
Bilans Handlowy -103928.80 -90400 -90400 -90400 -90400 -91900
Saldo Obrotów Bieżących -204431.60 -56500 -56500 -56500 -56500 -57000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.20 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3
Dług Publiczny do PKB 30.40 28.3 28.5 28.5 28.5 28.5
Budżet Państwa do PKB -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.10 6 6.2 6.2 6.2 6.2
PKB 28.81 29 33.3 33.3 33.3 33.3
Pkb Per Capita 812.20 775 800 800 800 800
Pkb Per Capita Ppp 2724.00 2620 2690 2690 2690 2690
Środki Trwałe Brutto 317265.00 286279 286823 336935 336935 302024
Pkb W Cenach Stałych 950033.00 928534 930297 1008935 1008935 979603
Rolnictwo w PKB 267458.00 268171 268680 284040 284040 282920
Budownictwo w PKB 55121.00 53575 53677 58539 58539 56522
Przemysł w PKB 56018.00 55186 55290 59491 59491 58221
Górnictwo w PKB 4261.00 4158 4166 4525 4525 4387
Administracja Publiczna w PKB 16763.00 17438 17471 17802 17802 18397
Usługi w PKB 131079.00 118455 118680 139206 139206 124970
Transport w PKB 90039.00 90332 90503 95621 95621 95300
Media w PKB 21065.00 19028 19064 22371 22371 20074
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.20 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Populacja 28.09 28.25 28.41 28.41 28.41 28.41
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 6.00 4.8 5 5.2 5.6 5.4
Inflacja Żywności 6.30 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 131.87 131 130 130 134 140
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 6.00 5.5 6 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -103928.80 -90400 -90400 -90400 -90400 -91900
Saldo Obrotów Bieżących -204431.60 -56500 -56500 -56500 -56500 -57000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.20 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3
Eksport 8598.10 8700 8700 8700 8700 9100
Import 112526.80 99100 99100 99100 99100 101000
Rezerwy Złota 6.43 6.44 6.44 6.44 6.44 6.49
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17512.80 11758 11000 11000 11000 11000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 30.40 28.3 28.5 28.5 28.5 28.5
Budżet Państwa do PKB -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Wydatki Rządowe 113731.00 106551 106753 120782 120782 112411
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 15.00 13 13 13 13 13
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Zmiany Zapasów 377968.00 450000 510000 510000 510000 510000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 689298.00 713982 715338 732034 732034 753250
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Odsetek Mieszkań Własnościowych 85.26 82 80 80 80 80


Nepal - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.