Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 113.73 115 116 116 117 118
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.10 6.2 6.2 6.2 6.2 5.6
Stopa Bezrobocia 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Inflacja 6.20 5 5.2 5.6 5.4 5.4
Stopa Procentowa 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.5
Bilans Handlowy -103928.80 -90400 -90400 -90400 -91900 -91900
Saldo Obrotów Bieżących -265365.90 -56500 -56500 -56500 -57000 -57000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.20 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.5
Dług Publiczny do PKB 30.40 28.5 28.5 28.5 28.5 29
Budżet Państwa do PKB -8.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.6
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.10 6.2 6.2 6.2 6.2 5.6
PKB 28.81 33.3 33.3 33.3 33.3 35
Pkb Per Capita 812.20 860 860 860 860 887
Pkb Per Capita Ppp 2724.00 2690 2690 2690 2690 2690
Środki Trwałe Brutto 317265.00 336935 336935 336935 336935 355804
Pkb W Cenach Stałych 950033.00 1008935 1008935 1008935 1008935 1065435
Rolnictwo w PKB 267458.00 284040 284040 284040 284040 299947
Budownictwo w PKB 55121.00 58539 58539 58539 58539 61817
Przemysł w PKB 56018.00 59491 59491 59491 59491 62823
Górnictwo w PKB 4261.00 4525 4525 4525 4525 4779
Administracja Publiczna w PKB 16763.00 17802 17802 17802 17802 18799
Usługi w PKB 131079.00 139206 139206 139206 139206 147001
Transport w PKB 90039.00 95621 95621 95621 95621 100976
Media w PKB 21065.00 22371 22371 22371 22371 23624
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Populacja 28.09 29.01 29.01 29.01 29.01 29.47
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 6.20 5 5.2 5.6 5.4 5.4
Inflacja Żywności 7.00 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132.82 130 134 139 140 148
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -103928.80 -90400 -90400 -90400 -91900 -91900
Saldo Obrotów Bieżących -265365.90 -56500 -56500 -56500 -57000 -57000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.20 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.5
Eksport 8598.10 8700 8700 8700 9100 9100
Import 112526.80 99100 99100 99100 101000 101000
Rezerwy Złota 6.43 6.44 6.44 6.44 6.49 6.49
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17512.80 11000 11000 11000 11000 11000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 30.40 28.5 28.5 28.5 28.5 29
Budżet Państwa do PKB -8.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.6
Wydatki Wojskowe 397.00 393 393 393 393 393
Wydatki Rządowe 113731.00 120782 120782 120782 120782 127546
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Zmiany Zapasów 377968.00 510000 510000 510000 510000 510000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 689298.00 732034 732034 732034 732034 773028
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Odsetek Mieszkań Własnościowych 85.26 80 80 80 80 80


Nepal - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.