Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 119.06 119 120 120 120 121

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Stopa Bezrobocia 4.44 3 3 3 3 3
Inflacja 7.11 5.6 4 5.1 5.1 5.4
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5 5
Bilans Handlowy -100478.90 -91900 -113337 -113337 -113337 -116900
Saldo Obrotów Bieżących -84708.20 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4
Dług Publiczny do PKB 37.70 42 42 42 45 45
Budżet Państwa do PKB -5.40 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
PKB 33.66 29.3 29.3 29.3 30.9 30.9
PKB Per Capita 1028.46 920 920 920 920 920
PKB Per Capita PPP 3800.07 4020 4020 4020 4020 4020
Środki Trwałe Brutto 247495.00 318636 251207 253682 253682 257488
Pkb W Cenach Stałych 971500.00 1033481 986073 995788 995788 1010724
Rolnictwo w PKB 274188.00 298481 278301 281043 281043 285258
Budownictwo w PKB 54499.00 59630 55316 55861 55861 56699
Przemysł w PKB 55288.00 61423 56117 56670 56670 57520
Górnictwo w PKB 4210.00 4628 4273 4315 4315 4380
Administracja Publiczna w PKB 17918.00 19409 18187 18366 18366 18641
Usługi w PKB 134385.00 131844 136401 137745 137745 139811
Transport w PKB 87841.00 100541 89159 90037 90037 91388
Media w PKB 26295.00 21178 26689 26952 26952 27357

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 4.44 3 3 3 3 3
Populacja 29.13 29.47 29.47 29.47 29.93 29.93

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 7.11 5.6 4 5.1 5.1 5.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 146.09 143 144 145 150 150
Inflacja Żywności 5.73 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5 5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -100478.90 -91900 -113337 -113337 -113337 -116900
Saldo Obrotów Bieżących -84708.20 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4
Eksport 12774.20 12690 12690 12690 12949 12949
Import 167407.20 126027 126027 126027 129849 129849
Rezerwy Złota 6.43 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19478.70 14524 14524 14524 17202 17202

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 37.70 42 42 42 45 45
Budżet Państwa do PKB -5.40 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5
Wydatki Wojskowe 425.00 393 393 393 393 393
Wydatki Rządowe 114598.00 118594 116317 117463 117463 119225

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek od Towarów i Usług 15.00 13 13 13 13 13

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Zmiany Zapasów 320487.00 510000 510000 510000 510000 510000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wydatki Konsumpcyjne 717453.00 794679 728215 735389 735389 746420


Nepal - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.