Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 119.88 120 121 122 122 123

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 -6 -6 3.5 3.5 3.5
Stopa Bezrobocia 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Inflacja 5.80 6 6.5 7 7 8
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5 5
Bilans Handlowy -110703.10 -110382 -110773 -112582 -112582 -113337
Saldo Obrotów Bieżących -84708.20 -56500 -57000 -57000 -57000 -57000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -9.8 -9.8 -8.5 -8.5 -8.5
Dług Publiczny do PKB 30.20 32.5 32.5 31.8 31.8 31.8
Budżet Państwa do PKB -5.40 -10.5 -10.5 -11 -11 -11

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 -6 -6 3.5 3.5 3.5
PKB 30.64 27.5 27.5 29.3 29.3 29.3
Pkb Per Capita 859.00 830 830 870 870 870
Pkb Per Capita Ppp 3416.80 2690 2690 2690 2792 2874
Środki Trwałe Brutto 247495.00 273909 232645 256157 256157 240788
Pkb W Cenach Stałych 971500.00 892893 913210 1005503 1005503 945172
Rolnictwo w PKB 274188.00 251488 257737 283785 283785 266758
Budownictwo w PKB 54499.00 51389 51229 56406 56406 53022
Przemysł w PKB 55288.00 53176 51971 57223 57223 53790
Górnictwo w PKB 4210.00 3985 3957 4357 4357 4096
Administracja Publiczna w PKB 17918.00 15754 16843 18545 18545 17432
Usługi w PKB 134385.00 123712 126322 139088 139088 130743
Transport w PKB 87841.00 84642 82571 90915 90915 85461
Media w PKB 26295.00 19199 24717 27215 27215 25582

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Populacja 28.34 29.01 29.01 29.47 29.47 29.47

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 5.80 6 6.5 7 7 8
Inflacja Żywności 7.80 5.5 3.5 3 3 3.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133.54 140 141 142 143 152

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 5.00 5 5 5 5 5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -110703.10 -110382 -110773 -112582 -112582 -113337
Saldo Obrotów Bieżących -84708.20 -56500 -57000 -57000 -57000 -57000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -9.8 -9.8 -8.5 -8.5 -8.5
Eksport 9936.70 10866 11431 10578 10578 12690
Import 120639.80 121248 122204 123160 123160 126027
Rezerwy Złota 6.40 6.44 6.49 6.49 6.49 6.49
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13064.80 11846 11846 14524 14524 14524

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 30.20 32.5 32.5 31.8 31.8 31.8
Budżet Państwa do PKB -5.40 -10.5 -10.5 -11 -11 -11
Wydatki Wojskowe 397.00 393 393 393 393 393
Wydatki Rządowe 114598.00 106408 107722 118609 118609 111492

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Zmiany Zapasów 320487.00 510000 510000 510000 510000 510000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 717453.00 647228 674406 742564 742564 698010


Nepal - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.