Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.56 2020-01
Indeks Giełdowy 1310 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.86 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-09
Stopa Bezrobocia 33.4 2018-12
Inflacja 2.6 2019-12
Stopa Procentowa 6.5 2019-12
Bilans Handlowy -5646 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -1053 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 45.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 32 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.86 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.8 2019-09
PKB 14.52 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 35986 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 180549 2018-12
Środki Trwałe Brutto 19971 2018-12
Pkb Per Capita 6073 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9898 2018-12
Rolnictwo w PKB 909 2019-09
Budownictwo w PKB 914 2019-09
Przemysł w PKB 4542 2019-09
Górnictwo w PKB 3419 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 5226 2019-09
Usługi w PKB 3175 2019-09
Transport w PKB 1104 2019-09
Media w PKB 516 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 33.4 2018-12
Populacja 2.48 2018-12
Pracujący 725742 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.2 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 8590 2018-12
Koszty Utrzymania 8360 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 364411 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 33300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3240 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.1 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139 2019-12
Inflacja Żywności 1.7 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135 2019-12
Cpi Transport 138 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 174 2017-12
Deflator Pkb 177 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-12
Podaż Pieniądza M1 56481 2019-11
Podaż Pieniądza M2 115258 2019-11
Rezerwy Walutowe 29752 2019-11
Stopa Depozytowa 5.9 2018-12
Bilans Banku Centralnego 34110 2019-08
Stopa Pożyczkowa 10.25 2019-11
Podaż Pieniądza M0 7121 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5646 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -1053 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2018-12
Eksport 14197 2019-09
Import 19843 2019-09
Rachunek kapitałowy -392 2019-09
Dług Zagraniczny 32156 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -679 2019-06
Terms of Trade 136 2017-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 1530246 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Wydatki Rządowe 27927 2018-12
Dług Publiczny 86647 2018-12
Rating Kredytowy 47 2020-01
Wydatki Wojskowe 436 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 32 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -1011 2018-12
Szybkość Internetu 2922 2017-03
Adresy IP 170593 2017-03
Index Konkurencyjności 54.46 2019-12
Ranking Konkurencyjności 94 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2018-12
Ranking Korupcji 52 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 104 2019-12
Produkcja w Górnictwie 2.5 2019-03
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 87400 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 142724 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Namibia - Wskaźniki ekonomiczne.