Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 14.78 2019-10
Indeks Giełdowy 1288 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.6 2019-06
Stopa Bezrobocia 33.4 2018-12
Inflacja 3.7 2019-08
Stopa Procentowa 6.5 2019-09
Bilans Handlowy -2696 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -3099 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 45.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 32 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.6 2019-06
PKB 14.52 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 25515 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 180549 2018-12
Środki Trwałe Brutto 19971 2018-12
Pkb Per Capita 6073 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9898 2018-12
Rolnictwo w PKB 901 2019-06
Budownictwo w PKB 718 2019-06
Przemysł w PKB 2980 2019-06
Górnictwo w PKB 2377 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 2612 2019-06
Usługi w PKB 2258 2019-06
Transport w PKB 1348 2019-06
Media w PKB 638 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 33.4 2018-12
Populacja 2.48 2018-12
Pracujący 725742 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.2 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 8590 2018-12
Koszty Utrzymania 8360 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 364411 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 33300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3240 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.1 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.7 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138 2019-08
Inflacja Żywności 4.1 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135 2019-08
Cpi Transport 136 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 174 2017-12
Deflator Pkb 177 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-09
Podaż Pieniądza M1 53330 2019-08
Podaż Pieniądza M2 111792 2019-08
Rezerwy Walutowe 33425 2019-08
Stopa Depozytowa 5.9 2018-12
Bilans Banku Centralnego 34110 2019-08
Stopa Pożyczkowa 10.25 2019-08
Podaż Pieniądza M0 8021 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2696 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -3099 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2018-12
Eksport 13304 2019-03
Import 15999 2019-03
Rachunek kapitałowy -611 2019-06
Dług Zagraniczny 32156 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1829 2019-03
Terms of Trade 136 2017-12
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Wydatki Rządowe 27927 2018-12
Dług Publiczny 86647 2018-12
Rating Kredytowy 55
Wydatki Wojskowe 436 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 32 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -1011 2018-12
Szybkość Internetu 2922 2017-03
Adresy IP 170593 2017-03
Index Konkurencyjności 54.46 2019-12
Ranking Konkurencyjności 94 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2018-12
Ranking Korupcji 52 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 107 2018-12
Produkcja w Górnictwie 2.5 2019-03
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 87400 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 142724 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Namibia - Wskaźniki ekonomiczne.