Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 18.23 2020-04
Indeks Giełdowy 953 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.86 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-12
Stopa Bezrobocia 33.4 2018-12
Inflacja 2.5 2020-02
Stopa Procentowa 5.25 2020-03
Bilans Handlowy -5646 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -1053 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 45.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 32 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Przypadki koronawirusa 16 2020-04
Śmierć koronawirusa 0 2020-04
Odzyskany koronawirus 3 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.86 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-12
PKB 15 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 36293 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 173650 2019-12
Środki Trwałe Brutto 19971 2018-12
Pkb Per Capita 6073 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9898 2018-12
Rolnictwo w PKB 1578 2019-12
Budownictwo w PKB 862 2019-12
Przemysł w PKB 4542 2019-12
Górnictwo w PKB 3496 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 4414 2019-12
Usługi w PKB 3550 2019-12
Transport w PKB 913 2019-12
Media w PKB 617 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 33.4 2018-12
Populacja 2.46 2019-12
Pracujący 725742 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.2 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 8590 2018-12
Koszty Utrzymania 8360 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 364411 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 33300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3240 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.1 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140 2020-02
Inflacja Żywności 2.8 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 2020-02
Cpi Transport 138 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 105 2018-12
Deflator Pkb 177 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.31 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.25 2020-03
Podaż Pieniądza M1 58404 2020-01
Podaż Pieniądza M2 114626 2020-01
Rezerwy Walutowe 30961 2020-01
Stopa Depozytowa 5.9 2018-12
Bilans Banku Centralnego 31564 2019-11
Stopa Pożyczkowa 10.25 2020-01
Podaż Pieniądza M0 7118 2020-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5646 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -1053 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2018-12
Eksport 14197 2019-09
Import 19843 2019-09
Rachunek kapitałowy -392 2019-09
Dług Zagraniczny 32156 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -679 2019-06
Terms of Trade 103 2018-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Przyjazdy Turystów 1530246 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Wydatki Rządowe 27927 2018-12
Dług Publiczny 86647 2018-12
Rating Kredytowy 47 2020-04
Wydatki Wojskowe 436 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 32 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -1011 2018-12
Szybkość Internetu 2922 2017-03
Adresy IP 170593 2017-03
Index Konkurencyjności 54.46 2019-12
Ranking Konkurencyjności 94 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2019-12
Ranking Korupcji 56 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 104 2019-12
Produkcja w Górnictwie 2.5 2019-03

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 87400 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 142724 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 16 2020-04
Śmierć koronawirusa 0 2020-04
Odzyskany koronawirus 3 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Namibia - Wskaźniki ekonomiczne.