Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15.3 2019-08
Indeks Giełdowy 1183 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.62 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2 2019-03
Stopa Bezrobocia 33.4 2018-12
Inflacja 3.6 2019-07
Stopa Procentowa 6.5 2019-08
Bilans Handlowy -2696 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 1113 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 45.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 32 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.62 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2 2019-03
PKB 14.52 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 27026 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 180549 2018-12
Środki Trwałe Brutto 19971 2018-12
Pkb Per Capita 6073 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 9898 2018-12
Rolnictwo w PKB 925 2019-03
Budownictwo w PKB 789 2019-03
Przemysł w PKB 2834 2019-03
Górnictwo w PKB 2992 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 3265 2019-03
Usługi w PKB 2258 2019-03
Transport w PKB 1425 2019-03
Media w PKB 593 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 33.4 2018-12
Populacja 2.48 2018-12
Pracujący 725742 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.2 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 8590 2018-12
Koszty Utrzymania 8360 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 364411 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 33300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3240 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.1 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.6 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138 2019-07
Inflacja Żywności 3.9 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135 2019-07
Cpi Transport 136 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 174 2017-12
Deflator Pkb 177 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.24 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-08
Podaż Pieniądza M1 52229 2019-06
Podaż Pieniądza M2 108019 2019-06
Rezerwy Walutowe 33434 2019-06
Stopa Depozytowa 5.9 2018-12
Bilans Banku Centralnego 34656 2019-05
Stopa Pożyczkowa 10.5 2019-06
Podaż Pieniądza M0 6838 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2696 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 1113 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2018-12
Eksport 13304 2019-03
Import 15999 2019-03
Rachunek kapitałowy 1031 2019-03
Dług Zagraniczny 32156 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1829 2019-03
Terms of Trade 136 2017-12
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2018-12
Wydatki Rządowe 27927 2018-12
Dług Publiczny 86647 2018-12
Rating Kredytowy 55
Wydatki Wojskowe 436 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 32 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -1011 2018-12
Szybkość Internetu 2922 2017-03
Adresy IP 170593 2017-03
Index Konkurencyjności 52.67 2018-12
Ranking Konkurencyjności 100 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2018-12
Ranking Korupcji 52 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 107 2018-12
Produkcja w Górnictwie 2.5 2019-03
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 87400 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 142724 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Namibia - Wskaźniki ekonomiczne.