Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 16.19 16.41 16.58 16.75 16.93 17.28
Indeks Giełdowy 1132.73 1074 1045 1017 990 936

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.47 -4 -3 -2.5 1.3 -2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.10 -8 -3 1.2 2 2.1
Stopa Bezrobocia 33.40 37 36.8 36.8 36.8 36.8
Inflacja 2.40 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25
Bilans Handlowy -5954.86 -3600 -2000 -4800 -4100 -3000
Saldo Obrotów Bieżących 5110.40 -1400 -1400 -700 -500 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 53.30 70 64 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -4.50 -8.6 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.47 -4 -3 -2.5 1.3 -2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.10 -8 -3 1.2 2 2.1
PKB 12.37 10.3 11 11 11 11
Pkb W Cenach Stałych 32024.80 34106 32998 32409 32665 34822
Produkt Narodowy Brutto 173649.85 159758 168440 175734 177123 163113
Środki Trwałe Brutto 30378.00 27948 29467 30743 30986 28535
Pkb Per Capita 5766.00 5200 4800 4800 4800 4800
Pkb Per Capita Ppp 9637.20 9250 9410 9410 9410 9410
Rolnictwo w PKB 2419.80 1506 824 2449 2468 1538
Budownictwo w PKB 752.90 877 867 762 768 895
Przemysł w PKB 3565.80 4182 4135 3609 3637 4270
Górnictwo w PKB 2918.40 3216 3494 2953 2977 3284
Administracja Publiczna w PKB 3818.10 4061 3747 3864 3894 4146
Transport w PKB 1160.00 841 1125 1174 1183 859

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 33.40 37 36.8 36.8 36.8 36.8
Populacja 2.46 2.56 2.6 2.6 2.6 2.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 71 71.3 71.3 71.3 71.3
Pracujący 725742.00 630000 670000 670000 670000 670000
Bezrobotni Zarejestrowani 364411.00 385000 380000 380000 380000 380000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.10 48.8 48.8 48 48 48

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 2.40 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141.57 142 143 143 145 145
Inflacja Żywności 6.60 6.4 5 4.7 4.3 4
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.70 97 97.6 97.6 97.6 97.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5
Wskaźnik Cen Importowych 107.20 106 107 107 107 107
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133.41 138 137 136 136 142
Cpi Transport 138.31 141 141 137 141 144

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25
Rezerwy Walutowe 33384.82 35000 35000 34000 35000 35000
Stopa Depozytowa 5.70 5.4 5.7 5.45 5.45 5.4
Stopa Pożyczkowa 7.50 10 7.5 7.25 7.25 10
Podaż Pieniądza M0 7070.23 8600 8600 8600 8600 8030
Bilans Banku Centralnego 35706.60 35000 36700 36500 37000 37000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -5954.86 -3600 -2000 -4800 -4100 -3000
Saldo Obrotów Bieżących 5110.40 -1400 -1400 -700 -500 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Import 16789.20 14500 16800 17500 20000 18000
Eksport 10834.34 12500 12000 13400 13600 13450
Rachunek kapitałowy 5217.80 -1000 1300 300 -1000 -750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2082.35 -2000 -1400 1400 800 1200
Dług Zagraniczny 32155.60 38500 38000 38000 38000 38000
Terms of Trade 109.70 109 110 110 110 110
Przyjazdy Turystów 1595973.00 1300000 1450000 1450000 1450000 1450000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 53.30 70 64 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -4.50 -8.6 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2
Wydatki Rządowe 39480.00 36322 38296 39954 40270 37084
Dług Publiczny 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Wydatki Wojskowe 436.00 380 380 380 380 420

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja w Górnictwie 2.80 -10 12 5 -3 6

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wydatki Konsumpcyjne 107747.00 99127 104515 109040 109902 101209
Rozporządzalny Dochód Osobisty 131952.00 121396 127993 133535 134591 123945


Namibia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.