Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 18.80 18.83 19.02 19.22 19.42 19.82
Indeks Giełdowy 872.01 868 845 823 801 757

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.86 -2.5 0.7 1.5 -0.8 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 -3.8 0.6 1 1.2 1.4
Stopa Bezrobocia 33.40 36 36 36 36.8 36.8
Inflacja 2.50 3.5 3 2.6 2.3 3
Stopa Procentowa 5.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
Bilans Handlowy -5645.80 -1450 -2440 -2600 -2600 -2500
Saldo Obrotów Bieżących -1053.40 300 -420 -700 -700 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7
Dług Publiczny do PKB 45.10 60 60 60 64 64
Budżet Państwa do PKB -4.40 -8.6 -8.6 -8.6 -7 -7
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.86 -2.5 0.7 1.5 -0.8 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 -3.8 0.6 1 1.2 1.4
PKB 15.00 15.39 16 16 18 18
Pkb W Cenach Stałych 36293.00 35345 35974 36656 36729 37169
Produkt Narodowy Brutto 173649.85 177118 181091 175386 175734 177842
Środki Trwałe Brutto 19971.00 19592 20031 20171 20211 20453
Pkb Per Capita 6073.20 5870 5870 5870 5760 5760
Pkb Per Capita Ppp 9897.63 9769 9769 9769 9769 10115
Rolnictwo w PKB 1578.00 1317 850 1594 1597 1616
Budownictwo w PKB 862.00 678 809 871 872 883
Przemysł w PKB 4542.00 5067 4505 4587 4597 4652
Górnictwo w PKB 3496.00 2941 3442 3531 3538 3580
Administracja Publiczna w PKB 4414.00 3946 5154 4458 4467 4521
Transport w PKB 913.00 998 1102 922 924 935

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 33.40 36 36 36 36.8 36.8
Populacja 2.46 2.56 2.56 2.56 2.6 2.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 71 71 71 71 71.3
Pracujący 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
Bezrobotni Zarejestrowani 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.10 48 48 48 48 47.2

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.50 3.5 3 2.6 2.3 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139.85 142 142 142 143 146
Inflacja Żywności 2.80 3.6 3.3 3 2.7 3.1
Wskaźnik Cen Eksportowych 101.90 103 103 103 103 103
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.31 0.6 0.3 0.5 0.3 0.5
Wskaźnik Cen Importowych 105.10 106 106 106 106 106
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132.95 139 139 139 136 143
Cpi Transport 138.15 140 141 141 141 145

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 5.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
Rezerwy Walutowe 30961.07 35700 35300 35600 35600 36400
Stopa Depozytowa 5.90 5.9 5.9 5.4 5.9 5.4
Stopa Pożyczkowa 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Podaż Pieniądza M0 7117.57 8600 8600 8600 8600 8030
Bilans Banku Centralnego 31564.40 33600 37200 37300 37300 38500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -5645.80 -1450 -2440 -2600 -2600 -2500
Saldo Obrotów Bieżących -1053.40 300 -420 -700 -700 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7
Import 19842.60 14800 21200 20300 20300 21000
Eksport 14196.80 13350 18760 17700 17700 18500
Rachunek kapitałowy -392.50 -700 -700 -700 -700 -1620
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -679.40 1480 900 1550 1550 1650
Dług Zagraniczny 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
Terms of Trade 103.20 104 104 104 104 104
Przyjazdy Turystów 1530246.00 1610000 1610000 1610000 1640000 1640000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 45.10 60 60 60 64 64
Budżet Państwa do PKB -4.40 -8.6 -8.6 -8.6 -7 -7
Wydatki Rządowe 27927.00 27396 28011 28206 28262 28601
Dług Publiczny 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Wydatki Wojskowe 436.00 380 380 380 380 420

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja w Górnictwie 2.50 4.8 12 15 15 25

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wydatki Konsumpcyjne 87400.00 85739 87662 88274 88449 89510
Rozporządzalny Dochód Osobisty 142724.00 140012 143152 144151 144437 146169


Namibia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.