Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 14.69 14.91 15.08 15.25 15.42 15.78
Indeks Giełdowy 1457.50 928 597 384 247 102

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.25 2 -1.5 -0.8 3 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 2 1.7 1.5 2.1 2.2
Stopa Bezrobocia 33.40 36.8 36 36 36 36
Inflacja 3.50 3.5 3.4 3.2 3 3
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
Bilans Handlowy -8268.41 -3000 -3000 -5550 -6400 -6000
Saldo Obrotów Bieżących -4001.50 -1000 -1300 2000 2000 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Dług Publiczny do PKB 69.60 70.2 72 72 72 72
Budżet Państwa do PKB -9.50 -9.4 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.25 2 -1.5 -0.8 3 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 2 1.7 1.5 2.1 2.2
PKB 10.70 11 12.5 12.5 12.5 12.5
Pkb W Cenach Stałych 32741.40 28386 35460 32097 33233 36240
Produkt Narodowy Brutto 173343.23 187866 176810 176290 175943 180700
Środki Trwałe Brutto 19654.00 24085 20047 19988 19949 20488
Pkb Per Capita 5312.95 4800 4800 4800 4800 5350
Pkb Per Capita Ppp 8893.81 9410 9410 9410 9410 9750
Rolnictwo w PKB 2630.90 1072 1828 961 2670 1868
Budownictwo w PKB 472.40 1250 793 575 479 810
Przemysł w PKB 3548.00 2800 4355 3157 3601 4451
Górnictwo w PKB 2869.20 2927 2958 2935 2912 3023
Administracja Publiczna w PKB 3955.70 3179 4506 3942 4015 4605
Transport w PKB 1005.00 1524 823 1022 1020 841

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 33.40 36.8 36 36 36 36
Populacja 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 71.3 71.5 71.5 71.5 71.5
Pracujący 725742.00 640000 670000 670000 670000 670000
Bezrobotni Zarejestrowani 364411.00 410000 395000 395000 395000 395000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.10 50.3 49 49 49 49

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 3.50 3.5 3.4 3.2 3 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 146.49 147 149 151 151 151
Inflacja Żywności 5.20 6 4.9 5 5.5 5
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Importowych 107.20 107 107 107 107 108
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135.11 138 140 139 139 142
Cpi Transport 148.62 149 150 150 150 151

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
Podaż Pieniądza M1 63154.40 63500 61000 62400 62400 62000
Podaż Pieniądza M2 123049.50 124000 125000 122000 122000 120000
Rezerwy Walutowe 40945.47 34500 34300 33800 33800 34000
Stopa Depozytowa 4.16 5.4 4.16 3.91 3.91 3.91
Stopa Pożyczkowa 7.50 7.5 7.25 7.25 7.25 7.25
Podaż Pieniądza M0 7516.20 7300 7000 7500 7500 7250
Bilans Banku Centralnego 43821.60 35800 35000 34000 34000 34500

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -8268.41 -3000 -3000 -5550 -6400 -6000
Saldo Obrotów Bieżących -4001.50 -1000 -1300 2000 2000 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Import 17297.74 19000 20500 21100 21100 21000
Eksport 9029.32 13450 14100 15000 15000 15000
Rachunek kapitałowy -3373.10 -750 1000 -300 -300 -600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1822.87 -1200 400 280 280 500
Dług Zagraniczny 33065.00 32500 33100 33100 33100 33100
Terms of Trade 109.70 110 110 110 110 108
Przyjazdy Turystów 1595973.00 1300000 1450000 1450000 1450000 1450000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 69.60 70.2 72 72 72 72
Budżet Państwa do PKB -9.50 -9.4 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Wydatki Rządowe 39311.00 29914 40097 39979 39901 40979
Dług Publiczny 111507.00 112000 114000 114000 114000 114000
Wydatki Wojskowe 417.00 430 470 470 470 470

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja w Górnictwie -1.50 16 45 12 12 15

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 99451.00 87330 101440 101142 100943 103672
Rozporządzalny Dochód Osobisty 173907.00 142163 177385 176863 176516 181288


Namibia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.