Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 15.85 16.04 16.23 16.42 16.61 17
Indeks Giełdowy 1677.91 1614 1553 1494 1437 1330

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -1.39 -0.8 3 0.7 0.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 2.5 2.7 3 3.2 3.5
Stopa Bezrobocia 33.40 36 36 36 36 34.5
Inflacja 5.60 5 4.7 4.4 3.8 4.5
Stopa Procentowa 4.25 4.5 4.75 5 5.25 6
Bilans Handlowy -5348.69 -6100 -6100 -6000 -6000 -7700
Saldo Obrotów Bieżących -3080.00 2000 2000 -700 -700 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6
Dług Publiczny do PKB 69.60 72 72 72 72 75
Budżet Państwa do PKB -9.50 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -1.39 -0.8 3 0.7 0.7 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 2.5 2.7 3 3.2 3.5
PKB 10.70 12.5 12.5 12.5 12.5 13.4
Pkb W Cenach Stałych 36372.00 34775 34914 37463 37536 38774
Produkt Narodowy Brutto 177995.29 177677 178023 183335 183691 189752
Środki Trwałe Brutto 20227.00 19850 19889 20834 20874 21563
PKB Per Capita 4084.24 4300 4300 4300 4300 4500
PKB Per Capita PPP 8893.81 9410 9410 9750 9750 9750
Rolnictwo w PKB 1918.00 2804 1165 1976 1979 2045
Budownictwo w PKB 654.00 613 552 674 675 697
Przemysł w PKB 3995.00 3689 3787 4115 4123 4259
Górnictwo w PKB 3867.00 3096 3669 3983 3991 4122
Administracja Publiczna w PKB 4321.00 4064 5189 4451 4459 4606
Transport w PKB 844.00 888 884 869 871 900

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 33.40 36 36 36 36 34.5
Populacja 2.50 2.6 2.6 2.64 2.64 2.64
Pracujący 725742.00 670000 670000 670000 670000 705000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 71.5 71.5 71.5 71.5 71.3
Bezrobotni Zarejestrowani 364411.00 395000 395000 395000 395000 380000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.10 49 49 49 49 47.4

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 5.60 5 4.7 4.4 3.8 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 153.01 153 153 155 157 162
Inflacja Żywności 5.70 6 5.7 6 5.7 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 137.15 142 141 141 142 147
Cpi Transport 169.87 171 172 173 173 174
Wskaźnik Cen Importowych 128.20 107 107 108 108 108
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.40 0.7 0.4 0.5 0.2 0.4
Wskaźnik Cen Eksportowych 106.90 97.6 97.6 98 98 98

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 4.25 4.5 4.75 5 5.25 6
Podaż Pieniądza M1 68171.60 62400 62400 62000 62000 60500
Podaż Pieniądza M2 129097.70 122000 122000 120000 120000 117000
Rezerwy Walutowe 40751.41 33800 33800 34000 34000 34000
Stopa Depozytowa 4.02 4.27 4.52 4.77 5.02 5.52
Bilans Banku Centralnego 41784.30 34000 34000 34500 34500 32000
Stopa Pożyczkowa 7.75 8 8.25 8.5 8.75 9.25
Podaż Pieniądza M0 7166.72 7500 7500 7250 7250 7100

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -5348.69 -6100 -6100 -6000 -6000 -7700
Saldo Obrotów Bieżących -3080.00 2000 2000 -700 -700 -1500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6
Import 22821.24 21100 21100 21000 21000 23000
Eksport 17472.54 15000 15000 15000 15000 15300
Rachunek kapitałowy -1746.40 -300 -300 -600 -600 -1200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 450.00 280 280 500 500 500
Dług Zagraniczny 33065.00 33100 33100 33100 33100 34000
Terms of Trade 119.90 110 110 108 108 108
Przyjazdy Turystów 1595973.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1480000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 69.60 72 72 72 72 75
Budżet Państwa do PKB -9.50 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Wydatki Rządowe 41185.00 41537 41618 42421 42503 43905
Dług Publiczny 111507.00 114000 114000 114000 114000 115000
Wydatki Wojskowe 417.00 470 470 470 470 500

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja w Górnictwie -1.50 12 12 15 15 8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 107529.00 99327 99520 110755 110970 114631
Rozporządzalny Dochód Osobisty 172750.00 178937 179286 177933 178278 184160


Namibia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.