Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 14.57 14.74 14.92 15.1 15.28 15.65
Indeks Giełdowy 1360.05 937 602 387 249 103

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -6.11 -3.5 -2 -1.5 -0.8 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.50 7.5 2.7 2.3 2.1 2.4
Stopa Bezrobocia 2.79 36.8 36.8 36 36 36
Inflacja 4.10 3.8 3.6 3.4 3.2 3
Stopa Procentowa 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25 3.25
Bilans Handlowy -8268.41 -5100 -3000 -5550 -6400 -6000
Saldo Obrotów Bieżących -4001.50 -700 -1000 -1300 2000 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 -2.1 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8
Dług Publiczny do PKB 69.60 70.2 70.2 72 72 72
Budżet Państwa do PKB -9.50 -8.5 -8.5 -8.2 -8.2 -8.2
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -6.11 -3.5 -2 -1.5 -0.8 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.50 7.5 2.7 2.3 2.1 2.4
PKB 10.70 11 11 12.5 12.5 12.5
Pkb W Cenach Stałych 31938.70 35075 28386 36113 35973 36980
Produkt Narodowy Brutto 173343.23 187542 187866 178023 177330 182296
Środki Trwałe Brutto 19654.00 25247 24085 20185 20106 20669
Pkb Per Capita 5312.95 4800 4800 4800 4800 5350
Pkb Per Capita Ppp 8893.81 9410 9410 9410 9410 9750
Rolnictwo w PKB 930.20 3046 1072 1825 1818 1869
Budownictwo w PKB 537.80 595 1250 768 765 786
Przemysł w PKB 3001.20 3907 2800 4361 4344 4466
Górnictwo w PKB 2979.30 3146 2927 2978 2966 3049
Administracja Publiczna w PKB 3891.70 4086 3179 4555 4537 4664
Transport w PKB 1005.00 765 1524 868 864 889

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 2.79 36.8 36.8 36 36 36
Populacja 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 71.3 71.3 71.5 71.5 71.5
Pracujący 725742.00 640000 640000 670000 670000 670000
Bezrobotni Zarejestrowani 364411.00 410000 410000 395000 395000 395000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.10 50.3 50.3 49 49 49

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 4.10 3.8 3.6 3.4 3.2 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 146.00 147 147 149 151 151
Inflacja Żywności 7.30 6.5 6 4.9 5 4.5
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
Wskaźnik Cen Importowych 107.20 107 107 107 107 108
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 134.97 138 138 140 139 142
Cpi Transport 147.30 144 141 146 152 145

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25 3.25
Podaż Pieniądza M1 61385.80 63700 63500 61000 62400 62000
Podaż Pieniądza M2 121787.20 127000 124000 125000 122000 120000
Rezerwy Walutowe 39007.97 33400 34500 34300 33800 34000
Stopa Depozytowa 4.16 4.16 5.4 3.91 3.66 3.66
Stopa Pożyczkowa 8.50 8.5 10 8.25 8 8
Podaż Pieniądza M0 8622.59 8400 7300 7000 7500 7250
Bilans Banku Centralnego 41862.10 37000 35800 35000 34000 34500

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -8268.41 -5100 -3000 -5550 -6400 -6000
Saldo Obrotów Bieżących -4001.50 -700 -1000 -1300 2000 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 -2.1 -2.1 -1.8 -1.8 -1.8
Import 17297.74 17800 19000 20500 21100 21000
Eksport 9029.32 13600 13450 14100 15000 15000
Rachunek kapitałowy -3373.10 -1000 -750 1000 -300 -600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 251.54 -1000 -1200 400 280 500
Dług Zagraniczny 33065.00 32500 32500 33100 33100 33100
Terms of Trade 109.70 110 110 110 110 108
Przyjazdy Turystów 1595973.00 1300000 1300000 1450000 1450000 1450000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 69.60 70.2 70.2 72 72 72
Budżet Państwa do PKB -9.50 -8.5 -8.5 -8.2 -8.2 -8.2
Wydatki Rządowe 39311.00 43116 29914 40372 40215 41341
Dług Publiczny 111507.00 112000 112000 114000 114000 114000
Wydatki Wojskowe 417.00 430 430 470 470 470

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja w Górnictwie -39.00 25 16 45 12 15

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wydatki Konsumpcyjne 99451.00 118433 87330 102136 101738 104587
Rozporządzalny Dochód Osobisty 173907.00 189219 142163 178602 177907 182889


Namibia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.