Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 15.11 15.42 15.58 15.74 15.91 16.24
Indeks Giełdowy 1292.45 1262 1228 1196 1164 1101

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.72 -0.4 0.7 -0.6 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.50 -3 7.2 7 3.1 3.4
Stopa Bezrobocia 33.40 36.8 36.8 36.8 36.8 37.7
Inflacja 2.40 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Stopa Procentowa 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25 3.25
Bilans Handlowy 917.60 -2000 -4800 -4100 -3000 -4550
Saldo Obrotów Bieżących -478.60 -1400 -1400 -500 -700 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
Dług Publiczny do PKB 53.30 66 66 66 66 70
Budżet Państwa do PKB -4.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.72 -0.4 0.7 -0.6 1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.50 -3 7.2 7 3.1 3.4
PKB 12.37 11 11 11 11 12.4
Pkb W Cenach Stałych 32169.00 34847 32998 34331 28386 35928
Produkt Narodowy Brutto 173649.85 163231 168440 186153 187866 168291
Środki Trwałe Brutto 30378.00 28555 29467 32565 24085 29441
Pkb Per Capita 5766.00 4800 4800 4800 4800 5350
Pkb Per Capita Ppp 9637.20 9410 9410 9410 9410 9750
Rolnictwo w PKB 1006.40 1539 928 2781 1072 1587
Budownictwo w PKB 967.40 880 844 764 1250 908
Przemysł w PKB 3438.80 4532 3840 3983 2800 4672
Górnictwo w PKB 2377.30 3286 3494 3149 2927 3388
Administracja Publiczna w PKB 5110.10 4149 3747 4093 3179 4277
Transport w PKB 708.00 867 1106 759 1524 894

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 33.40 36.8 36.8 36.8 36.8 37.7
Populacja 2.46 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 71.3 71.3 71.3 71.3 71.5
Pracujący 725742.00 670000 670000 670000 670000 720000
Bezrobotni Zarejestrowani 364411.00 380000 380000 380000 380000 375000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.10 48.8 48.8 48 48 48

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.40 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141.81 142 143 143 158 145
Inflacja Żywności 7.60 5 4.7 4.3 4 3.2
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
Wskaźnik Cen Importowych 107.20 107 107 107 107 108
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133.44 138 136 136 155 142
Cpi Transport 135.70 141 141 137 157 144

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 3.75 3.5 3.5 3.25 3.25 3.25
Rezerwy Walutowe 30517.67 35000 34000 35000 35000 35500
Stopa Depozytowa 5.70 5.7 5.45 5.45 5.4 5.2
Stopa Pożyczkowa 7.50 7.5 7.25 7.25 10 7
Podaż Pieniądza M0 7384.38 8600 8600 8600 8600 8030
Bilans Banku Centralnego 31761.50 36700 36500 37000 37000 37500

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 917.60 -2000 -4800 -4100 -3000 -4550
Saldo Obrotów Bieżących -478.60 -1400 -1400 -500 -700 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.2
Import 13124.80 16800 17500 20000 18000 20500
Eksport 14042.50 12000 13400 13600 13450 15000
Rachunek kapitałowy -650.50 1300 300 -1000 -750 -600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2082.35 -1400 1400 800 1200 1600
Dług Zagraniczny 32155.60 38000 38000 38000 38000 36500
Terms of Trade 109.70 110 110 110 110 108
Przyjazdy Turystów 1595973.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 53.30 66 66 66 66 70
Budżet Państwa do PKB -4.50 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6
Wydatki Rządowe 39480.00 37111 38296 42323 29914 38262
Dług Publiczny 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Wydatki Wojskowe 436.00 380 380 380 420 420

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja w Górnictwie -22.60 12 5 -3 6 15

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 107747.00 101282 104515 115505 87330 104422
Rozporządzalny Dochód Osobisty 131952.00 124035 127993 141453 142163 127880


Namibia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.