Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 14.30 14.45 14.6 14.75 14.91 15.22
Indeks Giełdowy 1402.15 1341 1306 1271 1237 1170

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 8.43 0.7 -0.6 1 -0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.00 8 7.5 2.7 2.7 3.2
Stopa Bezrobocia 33.40 36.8 36.8 36.8 36 36
Inflacja 3.10 2.4 2.7 3.2 3.2 2.5
Stopa Procentowa 3.75 3.5 3.25 3.25 3.25 3.25
Bilans Handlowy -3476.34 -6200 -5100 -3000 -6350 -6200
Saldo Obrotów Bieżących -855.50 -1500 -700 -1000 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 69.60 70.2 70.2 70.2 72 72
Budżet Państwa do PKB -12.50 -10 -10 -10 -8 -8
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 8.43 0.7 -0.6 1 -0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.00 8 7.5 2.7 2.7 3.2
PKB 12.37 11 11 11 11 12.4
Pkb W Cenach Stałych 35164.00 35075 34366 36113 36113 37269
Produkt Narodowy Brutto 173343.23 187542 186674 178023 178023 183720
Środki Trwałe Brutto 30378.00 32808 32656 31198 31198 32197
Pkb Per Capita 5766.00 4800 4800 4800 4800 5350
Pkb Per Capita Ppp 9637.20 9410 9410 9410 9410 9750
Rolnictwo w PKB 1777.20 3046 1111 1825 1825 1884
Budownictwo w PKB 747.70 595 769 768 768 792
Przemysł w PKB 4246.40 3907 3634 4361 4361 4501
Górnictwo w PKB 2899.60 3146 2522 2978 2978 3073
Administracja Publiczna w PKB 4435.20 4086 5441 4555 4555 4701
Transport w PKB 845.00 765 908 868 868 896

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 33.40 36.8 36.8 36.8 36 36
Populacja 2.50 2.6 2.6 2.6 2.6 2.64
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 71.3 71.3 71.3 71.5 71.5
Pracujący 725742.00 640000 640000 640000 670000 670000
Bezrobotni Zarejestrowani 364411.00 390000 390000 390000 375000 375000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.10 48.8 48.8 48.8 47 47

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.10 2.4 2.7 3.2 3.2 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 144.37 144 145 146 148 150
Inflacja Żywności 6.60 4.7 5.3 6 4.9 4.5
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.70 97.6 97.6 97.6 97.6 98
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.49 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4
Wskaźnik Cen Importowych 107.20 107 107 107 107 108
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 134.91 136 137 138 139 141
Cpi Transport 141.16 138 142 140 143 144

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.75 3.5 3.25 3.25 3.25 3.25
Podaż Pieniądza M1 63176.50 64200 63700 63500 61000 60500
Podaż Pieniądza M2 125205.50 135000 132000 116000 112000 114000
Rezerwy Walutowe 32355.74 34000 35000 35000 34300 35500
Stopa Depozytowa 4.16 4.16 3.91 5.4 3.66 3.66
Stopa Pożyczkowa 7.50 7.5 7.25 10 7 7
Podaż Pieniądza M0 6655.25 8400 7600 7300 7000 6800
Bilans Banku Centralnego 34866.60 34500 37000 35600 35000 34500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -3476.34 -6200 -5100 -3000 -6350 -6200
Saldo Obrotów Bieżących -855.50 -1500 -700 -1000 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
Import 19147.82 18500 20000 19800 20500 21200
Eksport 15671.48 13400 13600 13450 137000 15000
Rachunek kapitałowy -2634.50 300 -1000 -750 1000 -600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1264.47 -600 -1000 -1400 400 800
Dług Zagraniczny 30852.00 38000 38000 38000 40000 40000
Terms of Trade 109.70 110 110 110 110 108
Przyjazdy Turystów 1595973.00 1300000 1300000 1300000 145000 1450000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 69.60 70.2 70.2 70.2 72 72
Budżet Państwa do PKB -12.50 -10 -10 -10 -8 -8
Wydatki Rządowe 39480.00 42638 42441 40546 40546 41843
Dług Publiczny 111507.00 112000 112000 112000 114000 114000
Wydatki Wojskowe 427.00 430 430 430 470 470

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja w Górnictwie -20.80 4 25 14 8 15

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 107747.00 116367 115828 110656 110656 114197
Rozporządzalny Dochód Osobisty 173907.00 189219 188343 178602 178602 184318


Namibia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.