Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 17.63 17.87 18.06 18.25 18.44 18.82
Indeks Giełdowy 1111.92 1092 1063 1035 1007 952

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.59 -3.7 -3.5 -3 -2.5 -2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 -5.3 -5 -3 -1.4 -2
Stopa Bezrobocia 33.40 36 36 36.8 36.8 36.8
Inflacja 2.10 1.7 2 2.3 2.5 3
Stopa Procentowa 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Bilans Handlowy -3429.50 -2440 -2600 -2600 -2600 -2500
Saldo Obrotów Bieżących -432.10 -420 -700 -700 -700 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7
Dług Publiczny do PKB 45.10 60 60 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -4.40 -12.5 -12.5 -8 -8 -8
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.59 -3.7 -3.5 -3 -2.5 -2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 -5.3 -5 -3 -1.4 -2
PKB 12.37 10.3 10.3 11 11 11
Pkb W Cenach Stałych 34971.00 35104 34751 33922 34481 34056
Produkt Narodowy Brutto 173649.85 175764 164967 168440 171219 161668
Środki Trwałe Brutto 30378.00 29530 28859 29467 29953 28282
Pkb Per Capita 5766.00 5200 5200 4800 4800 4800
Pkb Per Capita Ppp 9637.20 9250 9250 9410 9410 9410
Rolnictwo w PKB 722.00 830 1507 700 712 1477
Budownictwo w PKB 894.00 861 905 867 881 887
Przemysł w PKB 4263.00 4372 4319 4135 4203 4232
Górnictwo w PKB 3602.00 3341 3321 3494 3552 3255
Administracja Publiczna w PKB 3863.00 5003 4193 3747 3809 4109
Transport w PKB 1160.00 1073 868 1125 1144 851

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 33.40 36 36 36.8 36.8 36.8
Populacja 2.46 2.56 2.56 2.6 2.6 2.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 71 71 71 71 71.3
Pracujący 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
Bezrobotni Zarejestrowani 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.10 48 48 48 48 47.2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.10 1.7 2 2.3 2.5 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140.28 141 141 143 144 146
Inflacja Żywności 4.70 4.3 3 2.7 3 3.1
Wskaźnik Cen Eksportowych 101.90 103 103 103 103 103
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 -0.3 0.2 0.3 0.5 0.5
Wskaźnik Cen Importowych 105.10 106 106 106 106 106
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133.28 137 138 137 137 142
Cpi Transport 134.42 139 140 141 138 145

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.00 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5
Rezerwy Walutowe 31758.97 35300 35600 35600 35600 36400
Stopa Depozytowa 5.70 5.45 5.45 5.2 5.2 5.2
Stopa Pożyczkowa 7.75 7.75 7.75 7.5 7.5 7.5
Podaż Pieniądza M0 10167.71 8600 8600 8600 8600 8030
Bilans Banku Centralnego 31564.40 37200 37050 36700 36500 37000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -3429.50 -2440 -2600 -2600 -2600 -2500
Saldo Obrotów Bieżących -432.10 -420 -700 -700 -700 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7
Import 18833.50 21200 20300 20300 20300 21000
Eksport 15404.10 18760 17700 17700 17700 18500
Rachunek kapitałowy 1347.50 -700 -700 -700 -700 -1620
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -679.40 900 1550 1550 1550 1650
Dług Zagraniczny 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
Terms of Trade 103.20 104 104 104 104 104
Przyjazdy Turystów 1530246.00 1610000 1610000 1640000 1640000 1640000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 45.10 60 60 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -4.40 -12.5 -12.5 -8 -8 -8
Wydatki Rządowe 39480.00 38282 37506 38296 38927 36756
Dług Publiczny 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Wydatki Wojskowe 436.00 380 380 380 380 420

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja w Górnictwie 2.50 12 15 15 15 25

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 107747.00 100605 102360 104515 106239 100312
Rozporządzalny Dochód Osobisty 142724.00 138942 135588 138442 140726 132876


Namibia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.