Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Indeks Giełdowy 1312.27 1289 1271 1254 1237 1204
Waluta 14.50 14.37 14.52 14.68 14.83 15.15
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.86 -0.3 -0.6 0.7 1.4 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 -1.2 0.3 0.6 0.8 1.3
Stopa Bezrobocia 33.40 33.8 33.8 33.8 33.8 34.6
Inflacja 2.60 3.4 3.7 3.8 3.8 4
Stopa Procentowa 6.50 6.25 6.25 6 6 5.5
Bilans Handlowy -5645.80 -1900 -1450 -2440 -2600 -2500
Saldo Obrotów Bieżących -1053.40 1300 300 -420 -700 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7
Dług Publiczny do PKB 45.10 51 51 51 51 52
Budżet Państwa do PKB -4.40 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.86 -0.3 -0.6 0.7 1.4 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.80 -1.2 0.3 0.6 0.8 1.3
PKB 14.52 16 16 16 16 18
Pkb W Cenach Stałych 35986.00 34746 35790 36094 36274 36745
Produkt Narodowy Brutto 180548.92 178382 180820 181091 181993 184359
Środki Trwałe Brutto 19971.00 19731 20001 20031 20131 20392
Pkb Per Capita 6073.20 5870 5870 5870 5870 5760
Pkb Per Capita Ppp 9897.63 10150 9509 9509 9426 9426
Rolnictwo w PKB 909.40 787 1351 912 917 929
Budownictwo w PKB 914.10 768 773 917 921 933
Przemysł w PKB 4541.60 4506 4728 4555 4578 4637
Górnictwo w PKB 3419.42 3691 3037 3430 3447 3492
Administracja Publiczna w PKB 5226.40 3977 4094 5242 5268 5337
Transport w PKB 1103.86 1231 1005 1107 1113 1127
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 33.40 33.8 33.8 33.8 33.8 34.6
Populacja 2.48 2.56 2.56 2.56 2.56 2.6
Bezrobotni Zarejestrowani 364411.00 372000 372000 372000 372000 373500
Stopa Bezrobocia Młodzieży 46.10 48 48 48 48 47.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.20 71 71 71 71 71.3
Pracujący 725742.00 760000 760000 760000 760000 757000
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.60 3.4 3.7 3.8 3.8 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138.54 141 142 143 144 150
Inflacja Żywności 1.70 4 4.3 4.5 4.4 4.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135.16 138 139 140 140 146
Cpi Transport 137.55 136 141 142 143 148
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 6.50 6.25 6.25 6 6 5.5
Rezerwy Walutowe 29752.38 34800 35700 35300 35600 36400
Stopa Depozytowa 5.90 5.4 5.65 5.65 5.4 5.4
Stopa Pożyczkowa 10.25 10 10 9.75 9.75 9.75
Podaż Pieniądza M0 7121.41 8028 8600 8600 8600 8030
Bilans Banku Centralnego 34109.60 38000 33600 37200 37300 38500
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -5645.80 -1900 -1450 -2440 -2600 -2500
Saldo Obrotów Bieżących -1053.40 1300 300 -420 -700 -1000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7
Import 19842.60 16400 14800 21200 20300 21000
Eksport 14196.80 14500 13350 18760 17700 18500
Rachunek kapitałowy -392.50 -1333 -700 -700 -700 -1620
Przyjazdy Turystów 1530246.00 1610000 1610000 1610000 1610000 1648000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -679.40 2300 1480 900 1550 1650
Dług Zagraniczny 32155.60 36400 36400 36400 36400 35700
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 45.10 51 51 51 51 52
Budżet Państwa do PKB -4.40 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.5
Wydatki Rządowe 27927.00 27592 27969 28011 28150 28516
Dług Publiczny 86647.30 97000 97000 97000 97000 97000
Wydatki Wojskowe 436.00 380 380 380 380 420
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 32.00 32 32 32 32 32
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja w Górnictwie 2.50 -5 4.8 12 15 25
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 87400.00 86351 87531 87662 88099 89244
Rozporządzalny Dochód Osobisty 142724.00 141011 142938 143152 143866 145736


Namibia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.