Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.68 2019-09
Indeks Giełdowy 11526 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 8.5 2019-06
Inflacja 0.3 2019-07
Stopa Procentowa 2.25 2019-08
Bilans Handlowy -20166 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -8476 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 65.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Optymizm Konsumentów 74.9 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-03
PKB 118 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 239551 2019-03
Środki Trwałe Brutto 314963 2018-12
Pkb Per Capita 3357 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7509 2017-12
Rolnictwo w PKB 30747 2019-03
Budownictwo w PKB 11780 2019-03
Przemysł w PKB 33452 2019-12
Górnictwo w PKB 3847 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 19659 2019-03
Usługi w PKB 28903 2019-03
Transport w PKB 8828 2019-03
Media w PKB 5025 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.5 2019-06
Pracujący 11082 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1026 2019-06
Populacja 35.2 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.1 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 22.3 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2019-07
Inflacja Żywności -1.2 2019-07
Inflacja Bazowa 1.3 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117 2019-07
Cpi Transport 113 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-08
Podaż Pieniądza M1 868330 2019-07
Podaż Pieniądza M2 1030860 2019-07
Podaż Pieniądza M3 1339940 2019-07
Bilans Banków 1408770 2019-07
Rezerwy Walutowe 235489 2019-07
Stopa Depozytowa 3.1 2018-12
Bilans Banku Centralnego 328869 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -20166 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -8476 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Eksport 20407 2019-07
Import 40573 2019-07
Rachunek kapitałowy -3940 2019-03
Przyjazdy Turystów 12280000 2018-12
Rezerwy Złota 22.12 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.16 2019-05
Dług Zagraniczny 490594 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3597 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.04 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Wydatki Rządowe 210014 2018-12
Rating Kredytowy 53.75
Wydatki Wojskowe 3465 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2 2019-06
Zmiany Zapasów 56051 2018-12
Szybkość Internetu 5168 2017-03
Adresy IP 3732705 2017-03
Index Konkurencyjności 58.49 2018-12
Ranking Konkurencyjności 75 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2018-12
Ranking Korupcji 73 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2018-12
Produkcja w Górnictwie -7 2019-03
Produkcja Stali 45 2017-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 74.9 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 636065 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Maroko - Wskaźniki ekonomiczne.