Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.59 2019-07
Indeks Giełdowy 11482 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 10 2019-03
Inflacja 0.3 2019-05
Stopa Procentowa 2.25 2019-06
Bilans Handlowy -18708 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -8476 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 65.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Optymizm Konsumentów 79.1 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-03
PKB 118 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 239551 2019-03
Środki Trwałe Brutto 314963 2018-12
Pkb Per Capita 3357 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7509 2017-12
Rolnictwo w PKB 30747 2019-03
Budownictwo w PKB 11780 2019-03
Przemysł w PKB 33452 2019-12
Górnictwo w PKB 3847 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 19659 2019-03
Usługi w PKB 28903 2019-03
Transport w PKB 8828 2019-03
Media w PKB 5025 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10 2019-03
Pracujący 10897 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1211 2019-03
Populacja 35.2 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 41.6 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.1 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2019-05
Inflacja Żywności -0.7 2019-05
Inflacja Bazowa 1.2 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117 2019-05
Cpi Transport 113 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-06
Podaż Pieniądza M1 851554 2019-05
Podaż Pieniądza M2 1013474 2019-05
Podaż Pieniądza M3 1316719 2019-05
Bilans Banków 1383386 2019-05
Rezerwy Walutowe 237916 2019-05
Stopa Depozytowa 3.1 2018-12
Bilans Banku Centralnego 324271 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -18708 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -8476 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Eksport 25779 2019-04
Import 44487 2019-04
Rachunek kapitałowy -3940 2019-03
Przyjazdy Turystów 12280000 2018-12
Rezerwy Złota 22.1 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0.16 2019-03
Dług Zagraniczny 493341 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3597 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.04 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Wydatki Rządowe 210014 2018-12
Rating Kredytowy 53.75
Wydatki Wojskowe 3465 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.7 2019-03
Zmiany Zapasów 56051 2018-12
Szybkość Internetu 5168 2017-03
Adresy IP 3732705 2017-03
Index Konkurencyjności 58.49 2018-12
Ranking Konkurencyjności 75 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2018-12
Ranking Korupcji 73 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 60 2018-12
Produkcja w Górnictwie -7 2019-03
Produkcja Stali 45 2017-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 79.1 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 636065 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Maroko - Wskaźniki ekonomiczne.