Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.65 2019-11
Indeks Giełdowy 11627 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 9.4 2019-09
Inflacja 0.3 2019-09
Stopa Procentowa 2.25 2019-09
Bilans Handlowy -15822 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -21013 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 65.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Optymizm Konsumentów 74.8 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 2019-06
PKB 118 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 248366 2019-06
Środki Trwałe Brutto 314963 2018-12
Pkb Per Capita 3357 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7509 2017-12
Rolnictwo w PKB 31812 2019-06
Budownictwo w PKB 11916 2019-06
Przemysł w PKB 34034 2019-12
Górnictwo w PKB 3594 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 20779 2019-06
Usługi w PKB 30355 2019-06
Transport w PKB 9250 2019-06
Media w PKB 6054 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.4 2019-09
Pracujący 10747 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1114 2019-09
Populacja 35.2 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 40.7 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.7 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-09
Inflacja Żywności -1 2019-09
Inflacja Bazowa 1 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2019-09
Cpi Transport 113 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-09
Podaż Pieniądza M1 879605 2019-09
Podaż Pieniądza M2 1044136 2019-09
Podaż Pieniądza M3 1342441 2019-09
Bilans Banków 1402065 2019-09
Rezerwy Walutowe 240202 2019-09
Stopa Depozytowa 3.1 2018-12
Bilans Banku Centralnego 342535 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -15822 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -21013 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Eksport 22866 2019-09
Import 38688 2019-09
Rachunek kapitałowy -16046 2019-06
Przyjazdy Turystów 12280000 2018-12
Rezerwy Złota 22.12 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.16 2019-07
Dług Zagraniczny 512560 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3597 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.04 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Wydatki Rządowe 210014 2018-12
Rating Kredytowy 53.75
Wydatki Wojskowe 3465 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2 2019-06
Zmiany Zapasów 56051 2018-12
Szybkość Internetu 5168 2017-03
Adresy IP 3732705 2017-03
Index Konkurencyjności 60.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 75 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 43 2018-12
Ranking Korupcji 73 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 53 2019-12
Produkcja w Górnictwie -1.1 2019-06
Produkcja Stali 45 2017-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 74.8 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 636065 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Maroko - Wskaźniki ekonomiczne.