Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 9.64 2020-01
Indeks Giełdowy 12597 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.4 2019-09
Inflacja 1.2 2019-12
Stopa Procentowa 2.25 2019-12
Bilans Handlowy -15904 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -6049 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 65.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Optymizm Konsumentów 77.8 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-09
PKB 118 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 250980 2019-09
Środki Trwałe Brutto 314963 2018-12
Pkb Per Capita 3357 2018-12
Rolnictwo w PKB 29787 2019-09
Budownictwo w PKB 12148 2019-09
Przemysł w PKB 33043 2019-09
Górnictwo w PKB 3811 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 20791 2019-09
Usługi w PKB 30666 2019-09
Transport w PKB 9558 2019-09
Media w PKB 5931 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.4 2019-09
Pracujący 10747 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1114 2019-09
Populacja 35.2 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 40.7 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.7 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-11
Inflacja Żywności 0.6 2019-12
Inflacja Bazowa 0.1 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2019-12
Cpi Transport 113 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-12
Podaż Pieniądza M1 880772 2019-11
Podaż Pieniądza M2 1046410 2019-11
Podaż Pieniądza M3 1344352 2019-11
Bilans Banków 1412234 2019-11
Rezerwy Walutowe 246817 2019-11
Stopa Depozytowa 3.1 2018-12
Bilans Banku Centralnego 324529 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -15904 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -6049 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2018-12
Eksport 23180 2019-11
Import 39084 2019-11
Rachunek kapitałowy -685 2019-09
Przyjazdy Turystów 12280000 2018-12
Rezerwy Złota 22.12 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.16 2019-08
Dług Zagraniczny 511721 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4403 2019-06
Indeks Terroryzmu 1.22 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2018-12
Wydatki Rządowe 210014 2018-12
Rating Kredytowy 53 2020-01
Wydatki Wojskowe 3465 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 31 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.6 2019-09
Zmiany Zapasów 56051 2018-12
Szybkość Internetu 5168 2017-03
Adresy IP 3732705 2017-03
Index Konkurencyjności 60.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 75 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 53 2019-12
Produkcja w Górnictwie -1.1 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.8 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 636065 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Maroko - Wskaźniki ekonomiczne.