Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Indeks Giełdowy 9395.76 9435 9311 9189 9068 8828
Waluta 10.26 10.31 10.34 10.36 10.39 10.45

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 1.4 1.7 2 2.2 2.4
Stopa Bezrobocia 9.20 11.3 12.2 12.8 13.4 14
Inflacja 1.10 2 1.7 1.6 1.5 1.4
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2 2
Bilans Handlowy -16392.00 -19700 -16500 -18700 -18700 -20200
Saldo Obrotów Bieżących -6048.60 -16100 4000 -6800 -6800 -6800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -3.9 -3.9 -3.9 -3.7 -3.7
Dług Publiczny do PKB 65.20 75 75 75 78 78
Budżet Państwa do PKB -3.60 -7.3 -7.3 -7.3 -6 -6
Optymizm Konsumentów 77.80 55 60 63 66 70
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.00 38 38 38 38 38

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 1.4 1.7 2 2.2 2.4
PKB 120.00 125 125 125 130 130
Pkb W Cenach Stałych 256864.00 250105 255247 262001 262515 268289
Środki Trwałe Brutto 314963.00 317168 320317 321262 321892 328973
Pkb Per Capita 3357.40 3415 3415 3415 3440 3440
Rolnictwo w PKB 29096.00 32035 30293 29678 29736 30390
Budownictwo w PKB 12075.00 11999 12355 12317 12341 12612
Górnictwo w PKB 3982.00 3619 3876 4062 4070 4159
Administracja Publiczna w PKB 21082.00 20924 21144 21504 21546 22020
Usługi w PKB 30963.00 30567 31187 31582 31644 32340
Transport w PKB 9545.00 9315 9720 9736 9755 9970
Media w PKB 5894.00 6096 6032 6012 6024 6156

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 9.20 11.3 12.2 12.8 13.4 14
Pracujący 10975.00 12150 12150 11170 11170 11300
Bezrobotni Zarejestrowani 1107.00 1145 1145 1140 1140 1140
Populacja 35.60 36 36 35.8 36.3 36.1
Wskaźnik Zatrudnienia 41.60 41.7 40.1 40.1 40.1 41.56
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.90 23.2 29 26.5 26.5 28

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.10 2 1.7 1.6 1.5 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120.80 124 122 123 123 125
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.20 107 107 107 107 107
Inflacja Żywności 1.20 1.4 1.2 1.4 1.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.6 -0.1 0.7 0.3 0.8
Inflacja Bazowa 0.60 1 0.9 1 0.7 1.3
Cpi Transport 111.90 115 115 114 114 116

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2 2
Podaż Pieniądza M2 1068605.00 1065000 1075000 1100000 1100000 1100000
Bilans Banków 1412234.00 1460000 1420000 1462537 1462537 1462537
Rezerwy Walutowe 250960.00 242000 233000 234152 234152 240152
Stopa Depozytowa 3.10 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Bilans Banku Centralnego 324529.15 335606 327500 340000 340000 355000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -16392.00 -19700 -16500 -18700 -18700 -20200
Saldo Obrotów Bieżących -6048.60 -16100 4000 -6800 -6800 -6800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -3.9 -3.9 -3.9 -3.7 -3.7
Import 40751.00 43200 40500 45000 45000 47600
Eksport 24359.00 23500 24000 26300 26300 27400
Przyjazdy Turystów 13000000.00 11000000 11000000 11000000 12570000 12570000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5928.00 5200 7300 6500 6500 7300
Dług Zagraniczny 511720.67 497941 501300 514905 514905 523802

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 65.20 75 75 75 78 78
Budżet Państwa do PKB -3.60 -7.3 -7.3 -7.3 -6 -6
Wydatki Rządowe 210014.00 211484 213584 214214 214634 219355

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.00 38 38 38 38 38
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa 2.40 1.8 2.6 3.3 3.3 3.5
Produkcja w Górnictwie -1.10 -1.3 3.6 3.5 3.5 4.2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 77.80 55 60 63 66 70
Wydatki Konsumpcyjne 636065.00 640517 646878 648786 650058 664357


Maroko - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.