Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 9.61 9.65 9.68 9.7 9.73 9.79
Indeks Giełdowy 12486.85 12013 11935 11857 11781 11628
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 3.1 2.7 3.4 3.8 3.7
Stopa Bezrobocia 9.40 9.7 8.3 9.2 9.4 9.2
Inflacja 0.40 0.7 0.8 1 1.1 1.4
Stopa Procentowa 2.25 2 2 2 2 2
Bilans Handlowy -15904.00 -18950 -19700 -16500 -18700 -20200
Saldo Obrotów Bieżących -6048.60 -6400 -16100 4000 -6800 -6800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -2.9
Dług Publiczny do PKB 65.20 66 66 66 66 67
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
Optymizm Konsumentów 74.80 85 81 80 83 84
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.00 38 38 38 38 38
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 3.1 2.7 3.4 3.8 3.7
PKB 118.50 125 125 125 125 130
Pkb W Cenach Stałych 250980.00 250068 251719 256810 257804 267343
Środki Trwałe Brutto 314963.00 319845 319215 325672 326932 339028
Pkb Per Capita 3357.40 3415 3415 3415 3415 3440
Rolnictwo w PKB 29787.00 31224 32241 32894 33021 34243
Budownictwo w PKB 12148.00 12146 12077 12321 12369 12826
Górnictwo w PKB 3811.00 4125 3643 3716 3731 3869
Administracja Publiczna w PKB 20791.00 20642 21060 21485 21569 22367
Usługi w PKB 30666.00 30672 30765 31387 31508 32674
Transport w PKB 9558.00 9221 9375 9565 9602 9957
Media w PKB 5931.00 6301 6136 6260 6284 6517
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 9.40 9.7 8.3 9.2 9.4 9.2
Pracujący 10747.00 11000 12150 12150 11170 11300
Bezrobotni Zarejestrowani 1114.00 1135 1145 1145 1140 1140
Populacja 35.20 36 36 36 35.8 36.1
Wskaźnik Zatrudnienia 40.70 41.4 41.7 40.1 40.1 41.56
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.70 24.6 23.2 29 26.5 28
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.40 0.7 0.8 1 1.1 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.20 120 122 122 123 124
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.00 107 107 107 107 107
Inflacja Żywności -0.70 0.8 1.2 1.2 1.4 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 -0.3 0.5 0.4 0.7 0.8
Cpi Transport 112.80 112 114 114 114 116
Inflacja Bazowa 0.60 1 0.9 0.9 1.3 1.9
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.25 2 2 2 2 2
Podaż Pieniądza M2 1046410.00 1055000 1065000 1075000 1100000 1100000
Rezerwy Walutowe 246817.00 228260 242000 233000 234152 240152
Bilans Banków 1402065.00 1456807 1460000 1420000 1462537 1462537
Stopa Depozytowa 3.10 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Bilans Banku Centralnego 326476.15 320502 335606 327500 340000 355000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -15904.00 -18950 -19700 -16500 -18700 -20200
Saldo Obrotów Bieżących -6048.60 -6400 -16100 4000 -6800 -6800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.50 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -2.9
Import 39084.00 47250 43200 40500 45000 47600
Eksport 23180.00 28300 23500 24000 26300 27400
Przyjazdy Turystów 12280000.00 12450000 12450000 12450000 12450000 12570000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4403.00 4000 5200 7300 6500 7300
Dług Zagraniczny 511720.67 497941 507155 501300 514905 523802
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 65.20 66 66 66 66 67
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
Wydatki Rządowe 210014.00 213269 212849 217154 217995 226060
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.00 38 38 38 38 38
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa 1.60 3.2 1.8 2.6 3.3 3.5
Produkcja w Górnictwie -1.10 3.2 -1.3 3.6 3.5 4.2
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 74.80 85 81 80 83 84
Wydatki Konsumpcyjne 636065.00 645924 644652 657691 660235 684664


Maroko - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.