Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Indeks Giełdowy 11442.18 11315 11167 11020 10876 10587
Waluta 8.92 8.96 8.98 9.01 9.03 9.08

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.20 3 9.1 4.5 4.7 3.5
Stopa Bezrobocia 12.70 12.3 11.8 11.5 11.1 10.5
Inflacja 0.20 0.5 1.3 0.8 1.1 1.4
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy -10752.00 -14500 -17100 -10700 -15977 -12000
Saldo Obrotów Bieżących 1510.40 -7800 -20600 -8000 -12000 -12000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8
Dług Publiczny do PKB 66.10 85 85 85 85 80
Budżet Państwa do PKB -3.60 -6 -6 -6 -6 -5
Optymizm Konsumentów 60.60 58 68 75 80 80
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.00 38 38 38 38 38

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.20 3 9.1 4.5 4.7 3.5
PKB 118.73 117 117 117 117 122
Pkb W Cenach Stałych 234059.00 254259 230853 244592 245060 253637
Środki Trwałe Brutto 318567.00 328124 347557 332903 333540 345214
Pkb Per Capita 3396.10 3240 3240 3240 3240 3350
Rolnictwo w PKB 27046.00 29144 31208 28263 28317 29308
Budownictwo w PKB 10651.00 12468 10799 11130 11152 11542
Górnictwo w PKB 3967.00 4147 4221 4146 4153 4299
Administracja Publiczna w PKB 21791.00 22306 23989 22772 22815 23614
Usługi w PKB 28230.00 31388 28459 29500 29557 30591
Transport w PKB 6672.00 9425 4650 6972 6986 7230
Media w PKB 5884.00 6087 5709 6149 6161 6376

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 12.70 12.3 11.8 11.5 11.1 10.5
Pracujący 10166.00 10750 10800 11200 11300 11500
Bezrobotni Zarejestrowani 1482.00 1270 1150 1180 1200 1200
Populacja 35.60 36.3 36.3 36.3 36.1 36.4
Wskaźnik Zatrudnienia 37.90 40.1 40.1 40.7 40.7 41.56
Stopa Bezrobocia Młodzieży 32.30 24.7 26.2 28 26 25

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.20 0.5 1.3 0.8 1.1 1.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.70 122 103 104 104 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.60 107 107 107 107 107
Inflacja Żywności -0.10 2.5 1.3 2.1 2.2 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.70 -0.3 0.2 0.4 0.3 0.4
Inflacja Bazowa 0.20 1 1.2 0.8 1.3 1.5
Cpi Transport 102.30 110 99.68 103 103 105

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Podaż Pieniądza M2 1164080.00 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000
Bilans Banków 1519265.00 1535000 1545000 1555000 1555000 1560000
Rezerwy Walutowe 291845.00 294000 289000 292000 292500 293500
Stopa Depozytowa 3.00 3 3 3 3.1 3
Bilans Banku Centralnego 420199.29 437000 442000 445000 443000 450000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -10752.00 -14500 -17100 -10700 -15977 -12000
Saldo Obrotów Bieżących 1510.40 -7800 -20600 -8000 -12000 -12000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8
Import 35497.00 37100 35200 38500 37000 40000
Eksport 24745.00 20000 24500 24700 25000 25000
Rachunek kapitałowy 7184.20 -9550 -7724 -5700 -6400 -7000
Przyjazdy Turystów 13000000.00 12250000 12250000 12250000 12250000 12250000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4816.00 3500 4200 6000 4500 6800
Dług Zagraniczny 524035.09 557000 557000 557000 557000 545000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 66.10 85 85 85 85 80
Budżet Państwa do PKB -3.60 -6 -6 -6 -6 -5
Wydatki Rządowe 222967.00 229656 243257 233001 233446 241617
Wydatki Wojskowe 3465.00 3450 3450 3450 3450 3470

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 31 31 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 38.00 38 38 38 38 38
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -2.60 2 2.5 3.5 3 3
Produkcja w Górnictwie 3.60 3.2 -0.8 2.8 2.6 2.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 60.60 58 68 75 80 80
Wydatki Konsumpcyjne 653804.00 673418 713300 683225 684533 708491


Maroko - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.