Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 10994 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-03
Stopa Bezrobocia 14.9 2019-07
Inflacja -0.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-07
Bilans Handlowy -197930 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -327554 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 62.27 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-03
PKB 5.45 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 865 2019-03
Pkb Per Capita 8227 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 17278 2018-12
Środki Trwałe Brutto 275794 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.9 2019-07
Pracujący 213488 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 775 2019-06
Płaca Minimalna 288 2018-06
Populacja 0.62 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 11.6 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 586 2019-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 171 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-07
Cpi Transport 107 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 133 2019-06
Inflacja Żywności 2.7 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.9 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Kredyty dla Sektora prywatnego 1003461 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -197930 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -327554 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.5 2018-12
Eksport 36777 2019-06
Import 234707 2019-06
Rachunek kapitałowy -243534 2019-06
Przyjazdy Turystów 160395 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 858113 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 60198 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.04 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.27 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -159232125 2018-12
Wydatki Rządowe 170165 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 1746354112 2018-12
Dług Publiczny 3094 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 1905586237 2018-12
Rating Kredytowy 40
Wydatki Wojskowe 77.5 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 5.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 25.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.6 2019-06
Zmiany Zapasów 20015 2019-03
Szybkość Internetu 6689 2017-03
Adresy IP 73349 2017-03
Index Konkurencyjności 59.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 71 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2018-12
Ranking Korupcji 67 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 50 2018-12
Produkcja w Górnictwie 7.5 2019-06
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.2 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 779403 2019-03
Kredyt Konsumencki 1284377 2019-05
Cena Benzyny 1.43 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.6 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1098 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 55 2018-09
Produkcja Budowlana 12.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czarnogóra - Wskaźniki ekonomiczne.