Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 10328 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2020-03
Stopa Bezrobocia 18.19 2020-05
Inflacja -1 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-05
Bilans Handlowy -141543 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -322025 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 62.27 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9 2018-12
Przypadki koronawirusa 781 2020-07
Śmierć koronawirusa 14 2020-07
Odzyskany koronawirus 315 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2020-03
PKB 5.49 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 910 2020-03
Pkb Per Capita 8246 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 21379 2019-12
Środki Trwałe Brutto 331525 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.19 2020-05
Pracujący 184607 2020-04
Przeciętne Wynagrodzenia 773 2020-05
Populacja 0.62 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 12.7 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 632 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 168 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-03
Cpi Transport 103 2020-03
Wskaźnik Cen Importowych 125 2020-05
Inflacja Żywności 1.3 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Kredyty dla Sektora prywatnego 1081107 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -141543 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -322025 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.5 2018-12
Eksport 18792 2020-05
Import 160335 2020-05
Rachunek kapitałowy -312621 2020-03
Przyjazdy Turystów 1658 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 769973 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 54001 2020-03
Indeks Terroryzmu 1 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.27 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu 2963958 2019-09
Wydatki Rządowe 196526 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 1523704078 2019-09
Dług Publiczny 3134 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1520740120 2019-09
Rating Kredytowy 35 2020-07
Wydatki Wojskowe 77.5 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 12.9 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.3 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 17 2020-03
Zmiany Zapasów 38989 2019-09
Szybkość Internetu 6689 2017-03
Adresy IP 73349 2017-03
Index Konkurencyjności 60.82 2019-12
Ranking Konkurencyjności 73 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2019-12
Ranking Korupcji 66 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 50 2019-12
Produkcja w Górnictwie 21.3 2020-03

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -19.1 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 883196 2019-09
Kredyt Konsumencki 1373894 2020-05
Cena Benzyny 1.21 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.2 2020-05

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1122 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 44 2019-09
Produkcja Budowlana 31.4 2019-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 781 2020-07
Śmierć koronawirusa 14 2020-07
Odzyskany koronawirus 315 2020-07
Łóżka OIOM 391 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czarnogóra - Wskaźniki ekonomiczne.