Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-06
Indeks Giełdowy 10649 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 2018-12
Stopa Bezrobocia 16.42 2019-04
Inflacja 0.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Bilans Handlowy -181800 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -317621 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 62.27 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 2018-12
PKB 4.77 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1143 2018-12
Pkb Per Capita 7813 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 16409 2017-12
Środki Trwałe Brutto 318354 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.42 2019-04
Pracujący 200595 2019-04
Przeciętne Wynagrodzenia 767 2019-04
Płaca Minimalna 288 2018-06
Populacja 0.62 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 10.8 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 626 2018-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 170 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-05
Cpi Transport 108 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 135 2019-04
Inflacja Żywności 4.1 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.3 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Kredyty dla Sektora prywatnego 1003461 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -181800 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -317621 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.5 2018-12
Eksport 31565 2019-05
Import 241297 2019-04
Rachunek kapitałowy -291592 2019-03
Przyjazdy Turystów 95000 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 757435 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 61481 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.04 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.27 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -159232125 2018-12
Wydatki Rządowe 196746 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 1746354112 2018-12
Dług Publiczny 3094 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 1905586237 2018-12
Rating Kredytowy 40
Wydatki Wojskowe 77.5 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -27.6 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -24.1 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.9 2019-04
Zmiany Zapasów 9236 2018-09
Szybkość Internetu 6689 2017-03
Adresy IP 73349 2017-03
Index Konkurencyjności 59.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 71 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2018-12
Ranking Korupcji 67 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 50 2018-12
Produkcja w Górnictwie 19.7 2019-04
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.4 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 846527 2018-09
Kredyt Konsumencki 1273239 2019-04
Cena Benzyny 1.44 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.6 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1098 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 55 2018-09
Produkcja Budowlana 12.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czarnogóra - Wskaźniki ekonomiczne.