Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-09
Indeks Giełdowy 9895 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2020-03
Stopa Bezrobocia 18.26 2020-07
Inflacja -0.5 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-08
Bilans Handlowy -148325 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -316461 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 62.27 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9 2018-12
Przypadki koronawirusa 8114 2020-09
Śmierć koronawirusa 133 2020-09
Odzyskany koronawirus 4997 2020-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2020-03
PKB 5.49 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 910 2020-03
Pkb Per Capita 8545 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 21379 2019-12
Środki Trwałe Brutto 287783 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.26 2020-07
Pracujący 174170 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 778 2020-07
Populacja 0.62 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 12.7 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 610 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.5 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 169 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-08
Cpi Transport 99.7 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 127 2020-07
Inflacja Żywności 1.4 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Kredyty dla Sektora prywatnego 1096622 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -148325 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -316461 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.5 2018-12
Eksport 32014 2020-07
Import 180339 2020-07
Rachunek kapitałowy -337621 2020-06
Przyjazdy Turystów 32855 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 769973 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 54001 2020-03
Indeks Terroryzmu 1 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.27 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -217443988 2020-06
Wydatki Rządowe 172533 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 837077935 2020-06
Dług Publiczny 3134 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1054521923 2020-06
Rating Kredytowy 35 2020-09
Wydatki Wojskowe 77.5 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -12.4 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -13.4 2020-06
Zmiany Zapasów 29719 2020-03
Szybkość Internetu 6689 2017-03
Adresy IP 73349 2017-03
Index Konkurencyjności 60.82 2019-12
Ranking Konkurencyjności 73 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2019-12
Ranking Korupcji 66 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 50 2019-12
Produkcja w Górnictwie -6.7 2020-06

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -31.9 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 804438 2020-03
Kredyt Konsumencki 1389444 2020-07
Cena Benzyny 1.35 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2020-07

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 940 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 27 2020-03
Produkcja Budowlana 4.6 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 8114 2020-09
Śmierć koronawirusa 133 2020-09
Odzyskany koronawirus 4997 2020-09
Łóżka OIOM 391 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czarnogóra - Wskaźniki ekonomiczne.