Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 11149 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 14.9 2019-07
Inflacja -0.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-09
Bilans Handlowy -192252 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -327554 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 62.27 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-06
PKB 5.45 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1130 2019-06
Pkb Per Capita 8227 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 17278 2018-12
Środki Trwałe Brutto 377654 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.9 2019-07
Pracujący 215181 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 776 2019-08
Płaca Minimalna 288 2018-06
Populacja 0.62 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 11.6 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 604 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 170 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-09
Cpi Transport 106 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 134 2019-08
Inflacja Żywności 3.1 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.8 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Kredyty dla Sektora prywatnego 1003461 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -192252 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -327554 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.5 2018-12
Eksport 34558 2019-08
Import 226810 2019-08
Rachunek kapitałowy -243534 2019-06
Przyjazdy Turystów 220915 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 858113 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 60198 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.04 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.27 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -38730633 2019-06
Wydatki Rządowe 225232 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 931347266 2019-06
Dług Publiczny 3134 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 970077899 2019-06
Rating Kredytowy 40
Wydatki Wojskowe 77.5 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 9 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 34.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.8 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6.6 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.9 2019-08
Zmiany Zapasów 12495 2019-06
Szybkość Internetu 6689 2017-03
Adresy IP 73349 2017-03
Index Konkurencyjności 60.82 2019-12
Ranking Konkurencyjności 73 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 45 2018-12
Ranking Korupcji 67 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 50 2018-12
Produkcja w Górnictwie 15.4 2019-08
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.5 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 904879 2019-06
Kredyt Konsumencki 1303429 2019-08
Cena Benzyny 1.48 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.3 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1098 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 50 2019-06
Produkcja Budowlana 12.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Czarnogóra - Wskaźniki ekonomiczne.