Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Indeks Giełdowy 9709.31 9613 9481 9350 9221 8961
Waluta 1.19 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -20.20 -6.5 -4 16 10 5.8
Stopa Bezrobocia 18.56 21 21.5 19 19 18
Inflacja 0.10 1 1 1.8 1.8 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Bilans Handlowy -133338.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.50 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1
Dług Publiczny do PKB 62.27 70 73 73 73 73
Budżet Państwa do PKB -2.00 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -20.20 -6.5 -4 16 10 5.8
PKB 5.49 4.8 5.1 5.1 5.1 5.1
Pkb W Cenach Stałych 918.91 1209 1133 873 1066 1245
Pkb Per Capita 8545.48 7500 8000 8000 8000 8000
Pkb Per Capita Ppp 21378.60 20200 21100 21100 21100 21100
Środki Trwałe Brutto 281455.00 336759 333341 276272 326488 346525

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 18.56 21 21.5 19 19 18
Przeciętne Wynagrodzenia 782.00 800 800 800 800 800
Populacja 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Wynagrodzenia w Przemyśle 610.00 690 690 690 690 690

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.10 1 1 1.8 1.8 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.10 110 107 106 107 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 168.70 172 170 171 171 174
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.50 111 111 111 111 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.90 1 1 1 1 1.3
Inflacja Żywności 1.70 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -133338.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.50 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1
Import 164040.00 236200 236200 236200 236200 236200
Eksport 30701.70 42500 42500 42500 42500 42500
Przyjazdy Turystów 60384.00 20700 36200 75000 108000 29000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 62.27 70 73 73 73 73
Budżet Państwa do PKB -2.00 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Wydatki Rządowe 217589.00 208120 266554 165632 252403 214156

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24.00 24 24 24 24 24

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -12.40 -11 5.5 6.8 6.8 6.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -36.60 -3.5 2.8 4.3 4.3 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 770100.00 895466 894885 772260 893316 921435
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.50 15.5 12 9 9 14.4
Cena Benzyny 1.34 1.24 1.09 1.04 0.99 1.18
Kredyt Konsumencki 1395707.00 1323222 1269485 1315497 1613559 1361596


Czarnogóra - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.