Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Indeks Giełdowy 11150.23 10801 10551 10308 10070 9595
Waluta 1.04 1.03 1.02 1.01 1.01 0.99

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.20 2.5 3 3 3 3
Stopa Bezrobocia 20.63 22 21.8 21.8 21.8 21.3
Inflacja 11.70 8.5 7.2 6.5 4.5 4.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Bilans Handlowy -210401.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących -183802.55 -210000 -200000 -250000 -250000 -203042
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -25.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -12
Dług Publiczny do PKB 103.28 85.8 85.8 85.8 85.8 83
Budżet Państwa do PKB -10.10 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.20 2.5 3 3 3 3
PKB 4.78 6.08 6.08 6.08 6.08 6.44
Pkb W Cenach Stałych 938.31 1096 1562 1290 966 1329
PKB Per Capita 6522.56 8000 8300 8300 8300 8300
PKB Per Capita PPP 18278.73 21100 21400 21400 21400 21400
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 12.40 3.3 3.3 4.5 4.5 4.5
Środki Trwałe Brutto 256286.00 295922 277846 263975 263975 271894

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 20.63 22 21.8 21.8 21.8 21.3
Przeciętne Wynagrodzenia 876.00 800 800 800 800 800
Płaca Minimalna 532.54 331 331 331 331 331
Populacja 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Wynagrodzenia w Przemyśle 700.00 690 690 690 690 690

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 11.70 8.5 7.2 6.5 4.5 4.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119.60 120 117 117 124 122
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 182.90 182 182 184 190 190
Inflacja Żywności 20.60 10 8 6 6 5
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118.00 114 114 114 114 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.50 7.5 5.5 4 3.7 3.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -210401.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących -183802.55 -210000 -200000 -250000 -250000 -203042
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -25.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -12
Import 286166.00 236200 236200 236200 236200 236200
Eksport 57558.00 42500 42500 42500 42500 42500
Przyjazdy Turystów 111455.00 29000 38500 38500 38500 38500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 103.28 85.8 85.8 85.8 85.8 83
Budżet Państwa do PKB -10.10 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Bilans Budżetu -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Wydatki Rządowe 273368.00 224676 249394 281569 281569 290016

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 32.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24.00 24 24 24 24 24

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Przemysłowa -20.10 8 8 9 9 6.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.20 0.2 0.5 0.2 0.2 1.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.00 28 32 36 36 22.2
Produkcja w Górnictwie -8.80 -40 -42 -20 -20 -20

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 18.10 6.1 5.7 5.7 5.7 5.7
Wydatki Konsumpcyjne 980768.00 898197 963754 1010191 1010191 1040497
Cena Benzyny 1.79 1.85 1.92 1.99 2.06 2.06
Kredyt Konsumencki 1496964.00 1447075 1459836 1474453 1509550 1518687
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.40 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4


Czarnogóra - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.