Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 9930.69 10801 10551 10308 10070 9595

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 25.80 10 2.2 2.5 3 3
Stopa Bezrobocia 24.12 22.3 22 22 21.8 21.3
Inflacja 4.60 3.9 3.5 2.9 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Bilans Handlowy -187131.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -25.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -12
Dług Publiczny do PKB 103.28 85.8 85.8 85.8 85.8 83
Budżet Państwa do PKB -10.10 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 25.80 10 2.2 2.5 3 3
PKB 4.78 6.08 6.08 6.08 6.08 6.44
Pkb W Cenach Stałych 1523.89 1271 943 1096 1562 1310
PKB Per Capita 6522.56 8000 8000 8000 8300 8300
PKB Per Capita PPP 18278.73 21100 21100 21100 21400 21400
Środki Trwałe Brutto 289552.00 345269 251639 295922 296791 355627

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 24.12 22.3 22 22 21.8 21.3
Przeciętne Wynagrodzenia 799.00 800 800 800 800 800
Płaca Minimalna 331.33 331 331 331 331 331
Populacja 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Wynagrodzenia w Przemyśle 579.00 690 690 690 690 690

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 4.60 3.9 3.5 2.9 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.60 110 111 111 112 114
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 169.51 174 179 178 174 177
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.90 114 114 114 114 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 4.5 4 2.5 2 1
Inflacja Żywności 7.20 1.8 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -187131.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -25.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -12
Import 226178.00 236200 236200 236200 236200 236200
Eksport 39047.00 42500 42500 42500 42500 42500
Przyjazdy Turystów 29517.00 29000 29000 29000 38500 38500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 103.28 85.8 85.8 85.8 85.8 83
Budżet Państwa do PKB -10.10 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Bilans Budżetu -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Wydatki Rządowe 219840.00 311891 246238 224676 225336 321247

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 32.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24.00 24 24 24 24 24

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Przemysłowa -3.40 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 52.10 6.1 6.1 6.1 5.7 5.7
Wydatki Konsumpcyjne 878862.00 1009909 821021 898197 900834 1040206
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.90 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
Cena Benzyny 1.58 1.5 1.43 1.35 1.29 1.22
Kredyt Konsumencki 1430553.00 1533586 1530319 1447075 1459836 1579593


Czarnogóra - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.