Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 11063.92 10801 10551 10308 10070 9595

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.40 10 5.8 5.8 4 3
Stopa Bezrobocia 23.27 22.8 22.5 22.3 22 21.8
Inflacja 3.10 2.7 3 2.9 2.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Bilans Handlowy -235468.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -25.90 -16.1 -16.1 -13.5 -13.5 -13.5
Dług Publiczny do PKB 103.28 95.2 95.2 85.8 85.8 85.8
Budżet Państwa do PKB -10.10 -3.6 -3.6 0.1 0.1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.40 10 5.8 5.8 4 3
PKB 4.78 5.62 5.62 6.08 6.08 6.08
Pkb W Cenach Stałych 858.58 1324 1225 908 893 1262
Pkb Per Capita 7292.67 8000 8000 8000 8000 8300
Pkb Per Capita Ppp 18278.73 21100 21100 21100 21100 21400
Środki Trwałe Brutto 228011.00 336359 330125 241236 237131 340028

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 23.27 22.8 22.5 22.3 22 21.8
Przeciętne Wynagrodzenia 791.00 800 800 800 800 800
Płaca Minimalna 331.33 331 331 331 331 331
Populacja 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Wynagrodzenia w Przemyśle 603.00 690 690 690 690 690

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 3.10 2.7 3 2.9 2.5 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.60 108 113 109 110 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 171.40 172 178 176 176 177
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.80 111 114 114 114 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.00 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflacja Żywności 3.80 1.8 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -235468.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -25.90 -16.1 -16.1 -13.5 -13.5 -13.5
Import 268088.00 236200 236200 236200 236200 236200
Eksport 32619.50 42500 42500 42500 42500 42500
Przyjazdy Turystów 172906.00 108000 29000 29000 29000 38500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 103.28 95.2 95.2 85.8 85.8 85.8
Budżet Państwa do PKB -10.10 -3.6 -3.6 0.1 0.1 0.1
Bilans Budżetu -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Wydatki Rządowe 177686.00 231791 294907 187992 184793 303754

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 32.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24.00 24 24 24 24 24

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa -5.20 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 19.10 4.3 6.1 6.1 6.1 5.7
Wydatki Konsumpcyjne 745909.00 986820 922630 789172 775745 950309
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.80 -11 14.4 14.4 14.4 14.4
Cena Benzyny 1.63 1.55 1.47 1.4 1.33 1.26
Kredyt Konsumencki 1420754.00 1535278 1475031 1471889 1472562 1519282


Czarnogóra - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.