Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Indeks Giełdowy 10564.98 10493 10348 10206 10064 9781
Waluta 1.21 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.90 -4 16 10 5.8 3
Stopa Bezrobocia 20.28 21.5 19 19 18 16
Inflacja -1.00 -0.6 1.8 1.8 1.6 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Bilans Handlowy -133814.70 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.50 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1 -13.5
Dług Publiczny do PKB 62.27 73 73 73 73 75
Budżet Państwa do PKB -2.00 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.2
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -26.90 -4 16 10 5.8 3
PKB 5.49 5.1 5.1 5.1 5.1 5.5
Pkb W Cenach Stałych 1203.32 1209 1133 873 1245 1245
Pkb Per Capita 8545.48 8000 8000 8000 8000 8300
Pkb Per Capita Ppp 21378.60 21100 21100 21100 21100 21400
Środki Trwałe Brutto 281455.00 336759 333341 276272 346525 346525

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 20.28 21.5 19 19 18 16
Przeciętne Wynagrodzenia 784.00 800 800 800 800 800
Populacja 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Wynagrodzenia w Przemyśle 603.00 690 690 690 690 690

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -1.00 -0.6 1.8 1.8 1.6 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.70 105 107 107 106 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 169.00 169 171 173 178 173
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.00 111 111 111 114 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.60 1.2 1.8 2.2 2.5 2.5
Inflacja Żywności 1.20 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -133814.70 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.50 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1 -13.5
Import 171508.60 236200 236200 236200 236200 236200
Eksport 37693.90 42500 42500 42500 42500 42500
Przyjazdy Turystów 8089.00 36200 75000 108000 29000 38500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 62.27 73 73 73 73 75
Budżet Państwa do PKB -2.00 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.2
Bilans Budżetu -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Wydatki Rządowe 217589.00 208120 266554 165632 214156 214156

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24.00 24 24 24 24 24

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -2.80 5.5 6.8 6.8 6.5 6.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -11.90 2.8 4.3 4.3 6.1 5.7
Wydatki Konsumpcyjne 770100.00 895466 894885 772260 921435 921435
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.30 10 9 -11 14.4 14.4
Cena Benzyny 1.38 1.24 1.09 1.04 1.18 1.18
Kredyt Konsumencki 1402180.00 1323222 1269485 1315497 1361596 1361596


Czarnogóra - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.