Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 11041.87 10878 10728 10580 10433 10140

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.50 16 10 5.8 5.8 3
Stopa Bezrobocia 22.60 22 23 19 17.5 17
Inflacja 0.80 0.9 1.5 1.6 1.4 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Bilans Handlowy -113998.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.00 -16.1 -16.1 -16.1 -13.5 -13.5
Dług Publiczny do PKB 74.91 95.2 95.2 95.2 85.8 85.8
Budżet Państwa do PKB -2.00 -3.6 -3.6 -3.6 0.1 0.1
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.50 16 10 5.8 5.8 3
PKB 5.49 5.62 5.62 5.62 6.08 6.08
Pkb W Cenach Stałych 1158.28 873 1066 1245 1273 1311
Pkb Per Capita 8545.48 8000 8000 8000 8000 8300
Pkb Per Capita Ppp 21378.60 21100 21100 21100 21100 21400
Środki Trwałe Brutto 305781.00 273759 327620 346525 323516 333222

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 22.60 22 23 19 17.5 17
Przeciętne Wynagrodzenia 790.00 800 800 800 800 800
Płaca Minimalna 331.33 331 331 331 331 331
Populacja 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Wynagrodzenia w Przemyśle 629.00 690 690 690 690 690

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.80 0.9 1.5 1.6 1.4 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.50 106 106 113 106 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 169.00 169 171 178 178 173
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.40 111 111 114 114 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.70 1.8 2.2 2.5 2.5 2.5
Inflacja Żywności 1.70 1.8 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -113998.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.00 -16.1 -16.1 -16.1 -13.5 -13.5
Import 148896.00 236200 236200 236200 236200 236200
Eksport 34898.00 42500 42500 42500 42500 42500
Przyjazdy Turystów 13532.00 75000 108000 29000 29000 38500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 74.91 95.2 95.2 95.2 85.8 85.8
Budżet Państwa do PKB -2.00 -3.6 -3.6 -3.6 0.1 0.1
Bilans Budżetu -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Wydatki Rządowe 210719.00 163423 247373 214156 222941 229629

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24.00 24 24 24 24 24

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -7.90 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.80 4.3 4.3 6.1 6.1 5.7
Wydatki Konsumpcyjne 770100.00 772260 893316 921435 814766 839209
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 18.40 9 -11 14.4 14.4 14.4
Cena Benzyny 1.52 1.3 1.24 1.18 1.12 1.06
Kredyt Konsumencki 1391356.00 1315497 1613559 1361596 1475031 1519282


Czarnogóra - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.