Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Indeks Giełdowy 10259.15 10118 9978 9841 9704 9431
Waluta 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 -4.8 -2.4 1.7 4 3
Stopa Bezrobocia 18.19 19.5 21 21.5 19 18
Inflacja -1.00 0.3 1 1 1.8 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
Bilans Handlowy -141542.75 -194000 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.50 -18.2 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1
Dług Publiczny do PKB 62.27 70 70 73 73 73
Budżet Państwa do PKB -2.00 -4.9 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 -4.8 -2.4 1.7 4 3
PKB 5.49 5.9 5.9 6 6 6
Pkb W Cenach Stałych 909.54 1564 1183 925 946 1218
Pkb Per Capita 8226.60 8900 8900 9200 9200 9200
Pkb Per Capita Ppp 17278.06 17800 17800 17800 16405 18000
Środki Trwałe Brutto 331525.00 323562 323568 337161 344786 333275

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 18.19 19.5 21 21.5 19 18
Przeciętne Wynagrodzenia 779.00 790 800 800 800 800
Populacja 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Wynagrodzenia w Przemyśle 632.00 670 690 690 690 690

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -1.00 0.3 1 1 1.8 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.30 105 107 106 107 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 168.50 172 172 170 170 174
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.20 108 111 111 111 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.30 1.3 1 1 1 1.3
Inflacja Żywności 1.30 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -141542.75 -194000 -193700 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.50 -18.2 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1
Import 160335.00 234100 236200 236200 236200 236200
Eksport 18792.00 40100 42500 42500 42500 42500
Przyjazdy Turystów 1658.00 38800 44500 44500 44500 44500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 62.27 70 70 73 73 73
Budżet Państwa do PKB -2.00 -4.9 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu 2963957.61 -124248618 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Wydatki Rządowe 196526.00 191805 191809 199867 204387 197564

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24.00 24 24 24 24 24

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa 12.90 -30 -11 5.5 6.8 6.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -19.10 -5 -3.5 2.8 4.3 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 883196.00 861982 861999 898210 918524 887859
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.20 -15 15.5 12 9 14.4
Cena Benzyny 1.21 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94
Kredyt Konsumencki 1366746.00 1287289 1325152 1393604 1421416 1364907


Czarnogóra - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.