Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Indeks Giełdowy 11149.15 12000 11900 11800 11600 11200
Waluta 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 -6.5 -4.8 -2.4 1.7 2
Stopa Bezrobocia 15.35 18.3 19.5 21 21.5 18
Inflacja 0.90 1 1.4 1.5 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4
Bilans Handlowy -162000.00 -194000 -194000 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.50 -18.2 -18.2 -18.2 -16.1 -16.1
Dług Publiczny do PKB 62.27 70 70 70 73 73
Budżet Państwa do PKB -2.00 -4.9 -4.9 -4.9 -5.6 -5.6
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 -6.5 -4.8 -2.4 1.7 2
PKB 5.60 5.9 5.9 5.9 6 6
Pkb W Cenach Stałych 1211.88 1093 1564 1183 1232 1206
Pkb Per Capita 8226.60 8900 8900 8900 9200 9200
Pkb Per Capita Ppp 17278.06 17800 17800 17800 16405 18000
Środki Trwałe Brutto 331525.00 365057 323562 323568 337161 330040

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 15.35 18.3 19.5 21 21.5 18
Przeciętne Wynagrodzenia 781.00 790 790 800 800 800
Populacja 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Wynagrodzenia w Przemyśle 604.00 670 670 690 690 690

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.90 1 1.4 1.5 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.60 106 106 107 107 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 169.00 174 172 172 171 174
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.10 108 108 111 111 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.00 2 1.3 1 1 1.3
Inflacja Żywności 2.10 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -162000.00 -194000 -194000 -193700 -193700 -193700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -18.50 -18.2 -18.2 -18.2 -16.1 -16.1
Import 191546.40 234100 234100 236200 236200 236200
Eksport 29939.10 40100 40100 42500 42500 42500
Przyjazdy Turystów 43754.00 38800 38800 44500 44500 44500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 62.27 70 70 70 73 73
Budżet Państwa do PKB -2.00 -4.9 -4.9 -4.9 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu 2963957.61 -124248618 -124248618 -124249431 -124249431 -124249431
Wydatki Rządowe 196526.00 217119 191805 191809 199867 195646

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 9.00 9 9 9 9 9
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 9.00 9 9 9 9 9
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 24.00 24 24 24 24 24

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa 10.00 2.5 2.5 2.8 2.8 2.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.10 4.5 5 4.3 4.8 5.2
Wydatki Konsumpcyjne 883196.00 875443 861982 861999 898210 879239
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.00 10.8 -15 15.5 12 14.4
Cena Benzyny 1.27 1.21 1.15 1.09 1.04 0.98
Kredyt Konsumencki 1357738.00 1253185 1287289 1325152 1380820 1351655


Czarnogóra - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.