Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2648 2019-07
Indeks Giełdowy 20612 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 11.8 2019-03
Inflacja 8.1 2019-06
Stopa Procentowa 11 2019-06
Bilans Handlowy 96.8 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -46.98 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 66 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.6 2019-03
PKB 13.01 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1328670 2019-03
Pkb Per Capita 4198 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12209 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 3527559 2019-03
Rolnictwo w PKB 134404 2019-03
Budownictwo w PKB 1242978 2019-03
Przemysł w PKB 193901 2019-03
Górnictwo w PKB 907175 2019-03
Usługi w PKB 942127 2019-03
Transport w PKB 241279 2019-03
Media w PKB 103853 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 24103349 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.8 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 153592 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.7 2019-03
Populacja 3.24 2018-12
Pracujący 1143129 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 53.5 2019-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1120 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1184 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.1 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-05
Inflacja Żywności 10.8 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.1 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11 2019-06
Stopa Międzybankowa 10.97 2019-03
Bilans Banków 33516075 2019-03
Stopa Depozytowa 11.1 2019-04
Bilans Banku Centralnego 8765448 2018-10
Rezerwy Walutowe 3660 2019-03
Podaż Pieniądza M1 3666645 2019-03
Podaż Pieniądza M2 19699595 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 96.8 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -46.98 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.6 2018-12
Eksport 676 2019-06
Import 579 2019-06
Rachunek kapitałowy -47.95 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19956 2018-12
Rezerwy Złota 15.8 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 20 2019-03
Dług Zagraniczny 29521757 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6.7 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3506735 2019-04
Rating Kredytowy 36.25
Wydatki Budżetu Państwa 1969076 2019-03
Bilans Budżetu 194346 2019-03
Wydatki Rządowe 547198 2019-03
Wydatki Wojskowe 90 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -6.7 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -9.8 2019-06
Szybkość Internetu 6626 2017-03
Adresy IP 31363 2017-03
Zmiany Zapasów 444405 2019-03
Index Konkurencyjności 52.74 2018-12
Ranking Konkurencyjności 99 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 74 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 532 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.8 2019-06
Produkcja w Górnictwie -7.4 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2291696 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.05 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mongolia - Wskaźniki ekonomiczne.