Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2715 2020-02
Indeks Giełdowy 19163 2020-02

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 8.1 2019-12
Inflacja 5.6 2020-01
Stopa Procentowa 11 2019-12
Bilans Handlowy -14.3 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -319 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 66 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.1 2019-12
PKB 13.01 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1826716 2019-12
Pkb Per Capita 4198 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12209 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 5383315 2019-12
Rolnictwo w PKB 601899 2019-12
Budownictwo w PKB 336902 2019-12
Przemysł w PKB 547603 2019-12
Górnictwo w PKB 1073578 2019-12
Usługi w PKB 958247 2019-12
Transport w PKB 564840 2019-12
Media w PKB 109162 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 28564175 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 105139 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.7 2019-12
Populacja 3.24 2018-12
Pracujący 1188440 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.2 2019-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1161 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1187 2019-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.6 2020-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 123 2020-01
Inflacja Bazowa 5 2020-01
Inflacja Żywności 7.8 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2020-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 149 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 23.9 2019-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11 2019-12
Stopa Międzybankowa 11.11 2019-09
Bilans Banków 35859341 2019-12
Stopa Depozytowa 10.5 2019-12
Bilans Banku Centralnego 3525393 2019-12
Rezerwy Walutowe 4016 2019-11
Podaż Pieniądza M1 3904158 2019-12
Podaż Pieniądza M2 20833778 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -14.3 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -319 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.6 2018-12
Eksport 459 2020-01
Import 473 2020-01
Rachunek kapitałowy -713 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21184 2019-06
Rezerwy Złota 17.92 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 20 2019-09
Dług Zagraniczny 29933779 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 15.6 2019-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 11936638 2019-12
Rating Kredytowy 26 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 11429392 2019-12
Bilans Budżetu 627771 2019-12
Wydatki Rządowe 812408 2019-12
Wydatki Wojskowe 90 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -17.5 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 2019-12
Szybkość Internetu 6626 2017-03
Adresy IP 31363 2017-03
Zmiany Zapasów 411317 2019-09
Index Konkurencyjności 52.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 102 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 81 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 651 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -15.1 2019-12
Produkcja w Górnictwie -29.3 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 3179374 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.09 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mongolia - Wskaźniki ekonomiczne.