Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2660 2019-11
Indeks Giełdowy 18768 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.9 2019-09
Inflacja 7.6 2019-10
Stopa Procentowa 11 2019-10
Bilans Handlowy 117 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -122 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 66 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.3 2019-09
PKB 13.01 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1689312 2019-06
Pkb Per Capita 4198 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12209 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 5123997 2019-06
Rolnictwo w PKB 1083025 2019-06
Budownictwo w PKB 168876 2019-06
Przemysł w PKB 288824 2019-06
Górnictwo w PKB 922761 2019-06
Usługi w PKB 950825 2019-06
Transport w PKB 239299 2019-06
Media w PKB 71444 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 28564175 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.9 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 126582 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.1 2019-09
Populacja 3.24 2018-12
Pracujący 1155945 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 54.2 2019-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1161 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1187 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.6 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2019-10
Inflacja Bazowa 6 2019-10
Inflacja Żywności 14 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 143 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.5 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11 2019-10
Stopa Międzybankowa 11.05 2019-07
Bilans Banków 34953489 2019-09
Stopa Depozytowa 11.1 2019-04
Bilans Banku Centralnego 8765448 2018-10
Rezerwy Walutowe 3986 2019-09
Podaż Pieniądza M1 3804339 2019-09
Podaż Pieniądza M2 20432873 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 117 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -122 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.6 2018-12
Eksport 583 2019-10
Import 466 2019-10
Rachunek kapitałowy -443 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21184 2019-06
Rezerwy Złota 17.92 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 20 2019-07
Dług Zagraniczny 29692865 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 8.2 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 8656662 2019-09
Rating Kredytowy 36.25
Wydatki Budżetu Państwa 7264374 2019-09
Bilans Budżetu 484636 2019-09
Wydatki Rządowe 739949 2019-06
Wydatki Wojskowe 90 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -8.2 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.4 2019-10
Szybkość Internetu 6626 2017-03
Adresy IP 31363 2017-03
Zmiany Zapasów 573327 2019-06
Index Konkurencyjności 52.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 102 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 81 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 465 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.7 2019-10
Produkcja w Górnictwie -11.7 2019-10
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2715087 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.04 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mongolia - Wskaźniki ekonomiczne.