Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2816 2021-09
Indeks Giełdowy 43143 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.3 2021-06
Stopa Bezrobocia 8.4 2021-06
Inflacja 8.9 2021-08
Stopa Procentowa 6 2021-08
Bilans Handlowy 249 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -382 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.3 2020-12
Dług Publiczny do PKB 55 2018-12
Budżet Państwa do PKB -11.5 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Przypadki koronawirusa 288734 2021-09
Śmierć koronawirusa 1023 2021-09
Odzyskany koronawirus 76654 2021-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.3 2021-06
PKB 13.14 2020-12
Środki Trwałe Brutto 1402598 2021-03
Pkb Per Capita 4054 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 11471 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 3830294 2021-03
Rolnictwo w PKB 143190 2021-03
Budownictwo w PKB 44252 2021-03
Przemysł w PKB 252632 2021-03
Górnictwo w PKB 861972 2021-03
Usługi w PKB 960723 2021-03
Transport w PKB 177992 2021-03
Media w PKB 117810 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 33912488 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.4 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 101278 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.8 2021-06
Populacja 3.27 2020-12
Pracujący 1105720 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 52.1 2021-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1315 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1302 2021-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.9 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134 2021-06
Inflacja Bazowa 5.3 2021-06
Inflacja Żywności 12.9 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 164 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.5 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2021-08
Stopa Międzybankowa 6.04 2021-07
Bilans Banków 39739621 2021-07
Stopa Depozytowa 6.7 2021-07
Bilans Banku Centralnego 4512458 2021-05
Rezerwy Walutowe 4577 2021-07
Podaż Pieniądza M1 5761264 2021-05
Podaż Pieniądza M2 26917764 2021-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 249 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -382 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.3 2020-12
Eksport 885 2021-08
Import 636 2021-08
Rachunek kapitałowy -57.72 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 24206 2020-12
Rezerwy Złota 13.16 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 17 2021-05
Dług Zagraniczny 32487000 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 11.6 2021-05
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 55 2018-12
Budżet Państwa do PKB -11.5 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 7106131 2021-06
Rating Kredytowy 28 2021-09
Wydatki Budżetu Państwa 7498164 2021-06
Bilans Budżetu -1069473 2021-06
Wydatki Rządowe 616332 2021-03
Wydatki Wojskowe 107 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 28 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 19.6 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.6 2020-06
Szybkość Internetu 6626 2017-03
Adresy IP 31363 2017-03
Zmiany Zapasów 95204 2021-03
Index Konkurencyjności 52.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 102 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2020-12
Ranking Korupcji 111 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 81 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 464 2021-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.1 2020-06
Produkcja w Górnictwie -7.6 2020-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2638840 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 288734 2021-09
Śmierć koronawirusa 1023 2021-09
Odzyskany koronawirus 76654 2021-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mongolia - Wskaźniki ekonomiczne.