Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2825 2021-04
Indeks Giełdowy 37885 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.3 2020-12
Stopa Bezrobocia 7.6 2020-12
Inflacja 2.5 2021-03
Stopa Procentowa 6 2021-02
Bilans Handlowy 477 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -28.77 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.3 2020-12
Dług Publiczny do PKB 55 2018-12
Budżet Państwa do PKB -11.5 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 25364 2021-04
Śmierć koronawirusa 61 2021-04
Odzyskany koronawirus 12199 2021-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.3 2020-12
PKB 13.85 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1291507 2020-12
Pkb Per Capita 4350 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12310 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5414950 2020-12
Rolnictwo w PKB 775072 2020-09
Budownictwo w PKB 132867 2020-09
Przemysł w PKB 328351 2020-09
Górnictwo w PKB 988359 2020-09
Usługi w PKB 1065468 2020-09
Transport w PKB 318446 2020-09
Media w PKB 59318 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 32738371 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.6 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 92616 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59 2021-09
Populacja 3.24 2019-12
Pracujący 1175986 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 54.7 2020-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1269 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1243 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 128 2021-02
Inflacja Bazowa 0 2021-01
Inflacja Żywności 8.9 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 147 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2021-02
Stopa Międzybankowa 7.17 2020-11
Bilans Banków 36685492 2020-12
Stopa Depozytowa 8.4 2020-12
Bilans Banku Centralnego 5516625 2020-11
Rezerwy Walutowe 3870 2020-11
Podaż Pieniądza M1 4197435 2020-12
Podaż Pieniądza M2 24220049 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 477 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -28.77 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.3 2020-12
Eksport 2000 2021-03
Import 1524 2021-03
Rachunek kapitałowy -242 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 23802 2020-09
Rezerwy Złota 8.16 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 17 2020-12
Dług Zagraniczny 32161914 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9.8 2020-11
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 55 2018-12
Budżet Państwa do PKB -11.5 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 1720551 2021-02
Rating Kredytowy 28 2021-04
Wydatki Budżetu Państwa 1734074 2021-02
Bilans Budżetu -112770 2021-02
Wydatki Rządowe 978002 2020-12
Wydatki Wojskowe 97.1 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -9.6 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.6 2020-06
Szybkość Internetu 6626 2017-03
Adresy IP 31363 2017-03
Zmiany Zapasów -144379 2020-12
Index Konkurencyjności 52.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 102 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2020-12
Ranking Korupcji 111 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 81 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 680 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.1 2020-06
Produkcja w Górnictwie -7.6 2020-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2915970 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 25364 2021-04
Śmierć koronawirusa 61 2021-04
Odzyskany koronawirus 12199 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mongolia - Wskaźniki ekonomiczne.