Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2820 2020-10
Indeks Giełdowy 17503 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 8.1 2019-12
Inflacja 1.7 2020-09
Stopa Procentowa 8 2020-09
Bilans Handlowy 193 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -86.81 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 55 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 339 2020-10
Śmierć koronawirusa 0 2020-10
Odzyskany koronawirus 312 2020-10

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.7 2020-06
PKB 13.85 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1434845 2020-06
Pkb Per Capita 4350 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 12310 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4453946 2020-06
Rolnictwo w PKB 601899 2019-12
Budownictwo w PKB 336902 2019-12
Przemysł w PKB 547603 2019-12
Górnictwo w PKB 1073578 2019-12
Usługi w PKB 958247 2019-12
Transport w PKB 564840 2019-12
Media w PKB 109162 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 32738371 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 105139 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.7 2019-12
Populacja 3.24 2019-12
Pracujący 1188440 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 55.7 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1166 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1196 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 124 2020-09
Inflacja Bazowa 2 2020-07
Inflacja Żywności 2.4 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8 2020-09
Stopa Międzybankowa 8.95 2020-06
Bilans Banków 34689861 2020-04
Stopa Depozytowa 10 2020-09
Bilans Banku Centralnego 3525393 2019-12
Rezerwy Walutowe 3652 2020-08
Podaż Pieniądza M1 3426464 2020-04
Podaż Pieniądza M2 20231823 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 193 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -86.81 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.4 2019-12
Eksport 668 2020-09
Import 475 2020-09
Rachunek kapitałowy -31.92 2020-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 22312 2019-12
Rezerwy Złota 17.7 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 18 2020-06
Dług Zagraniczny 30814014 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 11.5 2020-04
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 55 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 2866962 2020-04
Rating Kredytowy 28 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 3320250 2020-04
Bilans Budżetu -643488 2020-04
Wydatki Rządowe 782267 2020-06
Wydatki Wojskowe 90 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -9.6 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.6 2020-06
Szybkość Internetu 6626 2017-03
Adresy IP 31363 2017-03
Zmiany Zapasów 27957 2020-06
Index Konkurencyjności 52.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 102 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 81 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 484 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.1 2020-06
Produkcja w Górnictwie -7.6 2020-06

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 3097549 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.09 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 339 2020-10
Śmierć koronawirusa 0 2020-10
Odzyskany koronawirus 312 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mongolia - Wskaźniki ekonomiczne.