Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2654 2019-09
Indeks Giełdowy 19147 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 10.1 2019-06
Inflacja 8.9 2019-08
Stopa Procentowa 11 2019-09
Bilans Handlowy 232 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -93.88 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 66 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.3 2019-06
PKB 13.01 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1689312 2019-06
Pkb Per Capita 4198 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 12209 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 5123997 2019-06
Rolnictwo w PKB 1083025 2019-06
Budownictwo w PKB 168876 2019-06
Przemysł w PKB 288824 2019-06
Górnictwo w PKB 922761 2019-06
Usługi w PKB 950825 2019-06
Transport w PKB 239299 2019-06
Media w PKB 71444 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 28564175 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.1 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 131100 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.8 2019-06
Populacja 3.24 2018-12
Pracujący 1162200 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 54.6 2019-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1158 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1197 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.9 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 2019-07
Inflacja Bazowa 8.1 2019-07
Inflacja Żywności 13.3 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 134 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11 2019-09
Stopa Międzybankowa 11.05 2019-07
Bilans Banków 34254187 2019-07
Stopa Depozytowa 11.1 2019-04
Bilans Banku Centralnego 8765448 2018-10
Rezerwy Walutowe 4101 2019-06
Podaż Pieniądza M1 4104473 2019-06
Podaż Pieniądza M2 20229410 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 232 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -93.88 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.6 2018-12
Eksport 816 2019-08
Import 584 2019-08
Rachunek kapitałowy 273 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21184 2019-06
Rezerwy Złota 20.08 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 20 2019-05
Dług Zagraniczny 29692865 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6.4 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 6785946 2019-07
Rating Kredytowy 36.25
Wydatki Budżetu Państwa 5499756 2019-07
Bilans Budżetu 535290 2019-07
Wydatki Rządowe 739949 2019-06
Wydatki Wojskowe 90 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 11.5 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.7 2019-08
Szybkość Internetu 6626 2017-03
Adresy IP 31363 2017-03
Zmiany Zapasów 573327 2019-06
Index Konkurencyjności 52.74 2018-12
Ranking Konkurencyjności 99 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2018-12
Ranking Korupcji 93 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 74 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 403 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.5 2019-08
Produkcja w Górnictwie 17.4 2019-08
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2715087 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.05 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mongolia - Wskaźniki ekonomiczne.