Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 18767.87 17951 17755 17562 17370 16993
Waluta 2660.00 2649 2657 2666 2675 2693
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
Stopa Bezrobocia 9.90 9 8.5 8.1 8.1 8.1
Inflacja 7.60 8.4 8 7.6 7.3 7.4
Stopa Procentowa 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
Bilans Handlowy 116.90 205 205 205 205 220
Saldo Obrotów Bieżących -122.27 -120 -120 -120 -120 -95
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
Dług Publiczny do PKB 66.00 83 80 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
PKB 13.01 13.5 15 15 15 15
Środki Trwałe Brutto 1689312.10 1813204 1405732 1782224 1788982 1927436
Pkb Per Capita 4197.80 4312 4459 4459 4459 4459
Pkb Per Capita Ppp 12209.20 12340 12970 12970 12970 12970
Produkt Narodowy Brutto 28564174.70 30449410 30220897 30135204 30249461 32367723
Pkb W Cenach Stałych 5123997.30 5603976 3729647 5405817 5426313 5957027
Rolnictwo w PKB 1083025.10 515535 142199 1142591 1146924 548014
Budownictwo w PKB 168876.20 286963 43439 178164 178840 305042
Przemysł w PKB 288823.50 498260 204603 304709 305864 529651
Górnictwo w PKB 922760.90 1353444 962541 973513 977204 1438711
Usługi w PKB 950824.90 952134 989213 1003120 1006924 1012119
Transport w PKB 239299.00 604750 256379 252460 253418 642849
Media w PKB 71444.00 105578 109906 75373 75659 112230
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 9.90 9 8.5 8.1 8.1 8.1
Bezrobotni Zarejestrowani 126582.00 119000 119000 119000 119000 120000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.10 62.1 62.1 62.1 62.1 62.5
Populacja 3.24 3.27 3.3 3.3 3.3 3.3
Przeciętne Wynagrodzenia 1161.20 1080 1080 1080 1080 1110
Wynagrodzenia w Przemyśle 1187.40 1190 1190 1190 1190 1250
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Wskaźnik Zatrudnienia 54.20 56.1 56.1 56.1 56.1 55.5
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 7.60 8.4 8 7.6 7.3 7.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 143.00 140 158 158 154 161
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.50 9 12.5 12.5 12.5 15
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.80 126 127 131 131 135
Inflacja Żywności 14.00 7.3 7.3 7.3 7.3 5.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
Stopa Międzybankowa 11.05 10.79 10.79 10.97 9.47 10.79
Bilans Banków 34953489.28 30880000 30880000 30880000 30880000 32000000
Stopa Depozytowa 11.10 12.96 12.96 11.1 9.6 12.96
Podaż Pieniądza M2 20432872.80 18500000 18500000 18500000 18500000 19400000
Rezerwy Walutowe 3985.60 3490 3490 3490 3490 3600
Bilans Banku Centralnego 8765448.00 7440000 7440000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 116.90 205 205 205 205 220
Saldo Obrotów Bieżących -122.27 -120 -120 -120 -120 -95
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
Eksport 582.60 538 685 715 715 546
Import 465.80 509 455 591 591 515
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21183.60 20000 20000 20000 20000 20100
Rezerwy Złota 17.92 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 66.00 83 80 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 739948.60 698867 578935 780646 783606 742896
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.50 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.50 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -8.20 3.5 3.5 3.5 4.1 4.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.40 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7
Produkcja w Górnictwie -11.70 10.9 10.9 10.9 10.9 12.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.70 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1
Produkcja Energii Elektrycznej 464.90 575 575 575 575 583
Zmiany Zapasów 573326.60 405000 405000 405000 405000 400200
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 2715087.30 2591524 2643294 2864417 2875277 2754790
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06


Mongolia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.