Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Indeks Giełdowy 19036.20 19275 19074 18876 18679 18292
Waluta 2654.00 2669 2679 2688 2698 2716
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.30 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
Stopa Bezrobocia 10.10 9.1 9 8.5 8.1 8.1
Inflacja 8.90 8.1 8.4 8 7.6 7.4
Stopa Procentowa 11.00 11 11 11 9.5 9.5
Bilans Handlowy 231.60 63 205 205 205 220
Saldo Obrotów Bieżących -93.88 -103 -120 -120 -120 -95
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
Dług Publiczny do PKB 66.00 83 83 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.30 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
PKB 13.01 13.5 13.5 15 15 15
Środki Trwałe Brutto 1689312.10 1474002 1813204 1405732 1782224 1927436
Pkb Per Capita 4197.80 4312 4312 4459 4459 4459
Pkb Per Capita Ppp 12209.20 12340 12340 12970 12970 12970
Produkt Narodowy Brutto 28564174.70 25400430 30449410 30220897 30135204 32367723
Pkb W Cenach Stałych 5123997.30 5088109 5603976 3729647 5405817 5957027
Rolnictwo w PKB 1083025.10 736265 515535 142199 1142591 548014
Budownictwo w PKB 168876.20 124043 286963 43439 178164 305042
Przemysł w PKB 288823.50 337475 498260 204603 304709 529651
Górnictwo w PKB 922760.90 1115687 1353444 962541 973513 1438711
Usługi w PKB 950824.90 1081904 952134 989213 1003120 1012119
Transport w PKB 239299.00 338501 604750 256379 252460 642849
Media w PKB 71444.00 61183 105578 109906 75373 112230
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 10.10 9.1 9 8.5 8.1 8.1
Bezrobotni Zarejestrowani 131100.00 119900 119000 119000 119000 120000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.80 62.5 62.1 62.1 62.1 62.5
Populacja 3.24 3.25 3.24 3.3 3.3 3.3
Przeciętne Wynagrodzenia 1157.90 1063 1080 1080 1080 1110
Wynagrodzenia w Przemyśle 1196.80 1083 1190 1190 1190 1250
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Wskaźnik Zatrudnienia 54.60 55.7 56.1 56.1 56.1 55.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 8.90 8.1 8.4 8 7.6 7.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133.90 158 140 158 154 161
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.80 6.5 9 12.5 12.5 15
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.50 121 126 127 131 135
Inflacja Żywności 13.30 8.6 7.3 7.3 7.3 5.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 11.00 11 11 11 9.5 9.5
Stopa Międzybankowa 11.05 10.97 10.97 10.97 9.47 9.47
Bilans Banków 34254187.25 30600000 30880000 30880000 30880000 32000000
Stopa Depozytowa 11.10 11.1 11.1 11.1 9.6 9.6
Podaż Pieniądza M2 20229409.50 18300000 18500000 18500000 18500000 19400000
Rezerwy Walutowe 4101.40 3420 3490 3490 3490 3600
Bilans Banku Centralnego 8765448.00 7420000 7440000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 231.60 63 205 205 205 220
Saldo Obrotów Bieżących -93.88 -103 -120 -120 -120 -95
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
Eksport 815.60 619 538 685 715 546
Import 584.02 556 509 455 591 515
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21183.60 19900 20000 20000 20000 20100
Rezerwy Złota 20.08 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 66.00 83 83 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 739948.60 530337 698867 578935 780646 742896
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.50 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.50 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 11.50 6.3 3.5 3.5 3.5 4.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.70 17.4 2.8 2.8 2.8 3.7
Produkcja w Górnictwie 17.40 3.4 10.9 10.9 10.9 12.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.50 1.9 2.2 2.2 2.2 1.1
Produkcja Energii Elektrycznej 402.70 397 575 575 575 583
Zmiany Zapasów 573326.60 424000 405000 405000 405000 400200
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 2715087.30 2569367 2591524 2643294 2864417 2754790
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.05 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06


Mongolia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.