Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Indeks Giełdowy 34151.37 33152 31876 30649 29470 27245
Waluta 3103.00 3117 3130 3142 3155 3180

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.80 1.5 4 5.5 5.5 6
Stopa Bezrobocia 8.10 7.5 7.8 7.5 7.5 7
Inflacja 14.40 12 10.5 7.5 7 7
Stopa Procentowa 9.00 6.5 6.5 7 7 7
Bilans Handlowy 198.60 35 35 35 35 35
Saldo Obrotów Bieżących -400.15 -200 -200 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.30 -10 -10 -10 -10 -5.5
Dług Publiczny do PKB 66.00 82 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -11.50 -5 -5 -5 -5 -4
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.80 1.5 4 5.5 5.5 6
PKB 13.14 13.7 13.7 14 14 14
Środki Trwałe Brutto 2294725.10 1572718 1920274 2177715 2420935 2566191
PKB Per Capita 4077.74 4970 4970 4970 4970 4970
PKB Per Capita PPP 11470.67 12332 12332 12332 12332 12332
Produkt Narodowy Brutto 33912487.90 34760300 34421175 35268987 35777675 37924335
Pkb W Cenach Stałych 7524485.88 5554506 7237897 7238091 7938333 8414633
Rolnictwo w PKB 733319.40 223577 1771654 1144285 773652 820071
Budownictwo w PKB 381767.60 67798 130460 149840 402765 426931
Przemysł w PKB 894012.70 410520 444688 521925 943183 999774
Górnictwo w PKB 1132962.60 915519 741910 1010786 1195276 1266992
Usługi w PKB 2093419.00 1901454 1914841 2063596 2208557 2341070
Transport w PKB 391994.30 211849 165314 303618 413554 438367
Media w PKB 236636.80 228027 152479 132346 249652 264631

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 8.10 7.5 7.8 7.5 7.5 7
Bezrobotni Zarejestrowani 99393.00 120000 120000 120000 120000 120000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.30 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Populacja 3.27 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Wskaźnik Zatrudnienia 53.60 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1335.10 1110 1110 1110 1110 1110
Wynagrodzenia w Przemyśle 1307.90 1250 1250 1250 1250 1250

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 14.40 12 10.5 7.5 7 7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.40 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 220.50 181 180 217 239 236
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 56.80 10.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Inflacja Żywności 16.80 12 12 12 12 10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 150.70 150 150 152 158 163

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 9.00 6.5 6.5 7 7 7
Stopa Międzybankowa 7.36 4.86 4.86 5.36 5.36 5.36
Bilans Banków 40022594.55 42689312 42689312 44499143 44499143 44499143
Stopa Depozytowa 6.70 4 4 4.5 4.5 4.5
Rezerwy Walutowe 3684.90 5022 5022 5522 5522 5522
Bilans Banku Centralnego 12902784.90 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Podaż Pieniądza M2 26807326.90 23287448 23287448 24558882 24558882 24558882

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 198.60 35 35 35 35 35
Saldo Obrotów Bieżących -400.15 -200 -200 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.30 -10 -10 -10 -10 -5.5
Import 658.70 522 522 522 522 522
Eksport 878.60 557 557 557 557 557
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 24205.70 29017 29017 29629 29629 29629
Rezerwy Złota 9.67 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 66.00 82 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -11.50 -5 -5 -5 -5 -4
Wydatki Rządowe 2066072.80 972563 1195126 1024463 2179707 2310489
Bilans Budżetu -254654.30 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Wydatki Wojskowe 107.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 28.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.50 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.50 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa -32.50 5 5 5 5 5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -18.80 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -11.80 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Produkcja Energii Elektrycznej 684.80 701 701 726 726 726
Zmiany Zapasów 121634.50 355000 355000 355000 355000 355000
Produkcja w Górnictwie -39.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 4228249.40 4201124 4285278 4586290 4460803 4728451


Mongolia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.