Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Indeks Giełdowy 17396.36 17066 16742 16424 16111 15484
Waluta 2795.00 2801 2811 2822 2833 2854

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.70 5.4 5.1 6.5 6.5 5.1
Stopa Bezrobocia 8.10 9.3 10 10.2 10.2 10.5
Inflacja 1.70 5.5 3.5 4 4.5 4
Stopa Procentowa 8.00 7.5 7 7 7 7
Bilans Handlowy 193.00 35 35 31 31 220
Saldo Obrotów Bieżących -86.81 -350 -200 -150 -150 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.40 -12.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Dług Publiczny do PKB 55.00 80 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB 1.30 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.70 5.4 5.1 6.5 6.5 5.1
PKB 13.85 13.2 13.7 13.7 13.7 13.7
Środki Trwałe Brutto 1434845.00 1898507 1925358 1919878 1945452 1993432
Pkb Per Capita 4350.20 4584 4777 4777 4777 4777
Pkb Per Capita Ppp 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
Produkt Narodowy Brutto 32738370.90 26902953 34506243 34408028 34866365 28248101
Pkb W Cenach Stałych 4453946.00 5821352 5674014 5657864 5733230 6112420
Rolnictwo w PKB 601898.60 539788 634401 632595 641022 566778
Budownictwo w PKB 336901.50 300463 355094 354083 358800 315486
Przemysł w PKB 547603.20 521701 577174 575531 583197 547786
Górnictwo w PKB 1073577.50 1417117 1131551 1128330 1143360 1487973
Usługi w PKB 958247.20 996927 1009993 1007118 1020533 1046774
Transport w PKB 564840.20 633201 595342 593647 601555 664861
Media w PKB 109161.50 110545 115056 114729 116257 116072

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 8.10 9.3 10 10.2 10.2 10.5
Bezrobotni Zarejestrowani 105139.00 120000 120000 120000 120000 120000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.70 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Populacja 3.24 3.36 3.42 3.42 3.42 3.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Wskaźnik Zatrudnienia 55.70 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1166.40 1110 1110 1110 1110 1110
Wynagrodzenia w Przemyśle 1195.70 1250 1250 1250 1250 1250

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.70 5.5 3.5 4 4.5 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130.00 161 158 124 129 185
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9.00 6.5 10 9.5 9.5 9.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 124.30 129 130 130 132 134
Inflacja Żywności 2.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 8.00 7.5 7 7 7 7
Stopa Międzybankowa 8.95 10.79 9.34 8.84 8.84 8.79
Bilans Banków 34689860.97 38758163 39475786 39475786 39475786 41628653
Stopa Depozytowa 10.00 12.96 9 8.5 8.5 10.96
Rezerwy Walutowe 3844.20 4482 4606 4606 4606 5022
Bilans Banku Centralnego 3525393.47 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Podaż Pieniądza M2 20231822.80 22016013 22333872 22333872 22333872 23287448

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 193.00 35 35 31 31 220
Saldo Obrotów Bieżących -86.81 -350 -200 -150 -150 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.40 -12.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Import 474.90 515 515 515 515 522
Eksport 668.20 546 546 546 546 557
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 22311.90 24739 25350 25350 25350 29017
Rezerwy Złota 17.70 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 55.00 80 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB 1.30 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Wydatki Rządowe 782267.20 731745 856278 853840 865214 768333
Bilans Budżetu -643487.50 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Wydatki Wojskowe 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 23 26 26 26 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.50 13 14.5 14.5 14.5 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.50 10 11.5 11.5 11.5 10

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -9.60 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Produkcja Energii Elektrycznej 483.90 676 683 683 683 701
Zmiany Zapasów 27957.30 33700 302000 335000 335000 355000
Produkcja w Górnictwie -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wydatki Konsumpcyjne 3097549.00 2713442 3351060 3341522 3386034 2849115

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.09 1.11 1.12 1.12 1.12 1.14


Mongolia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.