Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Indeks Giełdowy 43124.59 41210 39363 37599 35916 32770
Waluta 2825.00 2830 2844 2859 2873 2902

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.30 6.5 5.1 6.5 5.5 7.5
Stopa Bezrobocia 8.40 8.5 8.5 7.5 7.5 7.5
Inflacja 8.90 5.9 6.7 4.5 4.5 4.5
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6.25 6.5 7
Bilans Handlowy 249.40 31 35 35 35 35
Saldo Obrotów Bieżących -382.15 -150 -200 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.30 -13 -13 -10 -10 -10
Dług Publiczny do PKB 66.00 82 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -11.50 -11 -11 -5 -5 -5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.30 6.5 5.1 6.5 5.5 7.5
PKB 13.14 13.7 13.7 13.7 13.7 14
Środki Trwałe Brutto 1402597.70 1944631 1993432 1493767 1479741 1459176
Pkb Per Capita 4053.63 4777 4777 4777 4777 4970
Pkb Per Capita Ppp 11470.67 12970 12970 12970 11996 12332
Produkt Narodowy Brutto 33912487.90 34866365 28248101 36116800 35777675 38315177
Pkb W Cenach Stałych 3830293.50 5275054 5691113 4079263 4040960 6117946
Rolnictwo w PKB 143189.70 825452 566778 152497 151065 609714
Budownictwo w PKB 44252.30 141504 315486 47129 46686 356495
Przemysł w PKB 252631.70 349694 547786 269053 266526 691415
Górnictwo w PKB 861972.10 1052602 1487973 918000 909381 1468107
Usługi w PKB 960722.80 1134724 1046774 1023170 1013563 994495
Transport w PKB 177991.90 339145 664861 189561 187781 537461
Media w PKB 117810.20 63174 116072 125468 124290 123767

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 8.40 8.5 8.5 7.5 7.5 7.5
Bezrobotni Zarejestrowani 101278.00 120000 120000 120000 120000 120000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.80 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Populacja 3.27 3.42 3.42 3.48 3.48 3.48
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Wskaźnik Zatrudnienia 52.10 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1314.90 1110 1110 1110 1110 1110
Wynagrodzenia w Przemyśle 1302.20 1250 1250 1250 1250 1250

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 8.90 5.9 6.7 4.5 4.5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 164.10 142 185 145 173 172
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.50 9.5 9.5 5.5 5.5 8.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133.60 132 133 134 140 139
Inflacja Żywności 12.90 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6.25 6.5 7
Stopa Międzybankowa 6.04 6.04 6.04 6.29 6.54 7.04
Bilans Banków 39739621.09 39475786 41628653 42689312 42689312 44499143
Stopa Depozytowa 6.70 6.7 6.7 6.95 7.2 7.7
Rezerwy Walutowe 4576.70 4606 5022 5022 5022 5522
Bilans Banku Centralnego 4512457.94 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Podaż Pieniądza M2 26917763.60 22333872 23287448 23287448 23287448 24558882

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 249.40 31 35 35 35 35
Saldo Obrotów Bieżących -382.15 -150 -200 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.30 -13 -13 -10 -10 -10
Import 635.80 515 522 522 522 522
Eksport 885.20 546 557 557 557 557
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 24205.70 25350 29017 29017 29017 29629
Rezerwy Złota 13.16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 66.00 82 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -11.50 -11 -11 -5 -5 -5
Wydatki Rządowe 616331.80 711095 768333 656393 650230 1104971
Bilans Budżetu -1069473.40 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Wydatki Wojskowe 107.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 28.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.50 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.50 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa 19.60 4.5 5 5 5 5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Produkcja Energii Elektrycznej 464.50 683 701 701 701 726
Zmiany Zapasów 95204.30 335000 355000 355000 355000 355000
Produkcja w Górnictwie -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wydatki Konsumpcyjne 2638839.70 3448847 2849115 2810364 2783976 3294536


Mongolia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.