Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Indeks Giełdowy 20534.69 20234 19850 19473 19102 18359
Waluta 2823.00 2836 2846 2857 2868 2890

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.30 7.5 6.5 6.5 5.1 5.1
Stopa Bezrobocia 7.30 10 10.2 10.2 10.5 10.5
Inflacja 3.50 1.5 4 4.5 4 4
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 7
Bilans Handlowy 419.40 35 31 31 350 350
Saldo Obrotów Bieżących 240.34 -200 -150 -150 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.40 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -9.5
Dług Publiczny do PKB 55.00 82 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB 1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.30 7.5 6.5 6.5 5.1 5.1
PKB 13.85 13.7 13.7 13.7 13.7 14
Środki Trwałe Brutto 1825944.80 1781048 1379193 1528110 1993432 1871881
Pkb Per Capita 4350.20 4777 4777 4777 4777 4970
Pkb Per Capita Ppp 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
Produkt Narodowy Brutto 32738370.90 31919912 35193749 34866365 28248101 33547827
Pkb W Cenach Stałych 4953102.50 5329672 3564157 4743452 6112420 5601486
Rolnictwo w PKB 775072.00 586851 647041 641022 566778 616781
Budownictwo w PKB 132867.40 328479 362169 358800 315486 345231
Przemysł w PKB 328350.80 533913 588673 583197 547786 561143
Górnictwo w PKB 988358.60 1046738 1154096 1143360 1487973 1100122
Usługi w PKB 1065468.10 934291 1030116 1020533 1046774 981940
Transport w PKB 318445.70 550719 607203 601555 664861 578806
Media w PKB 109161.50 106432 117349 116257 116072 111861

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 7.30 10 10.2 10.2 10.5 10.5
Bezrobotni Zarejestrowani 92616.00 120000 120000 120000 120000 120000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Populacja 3.24 3.42 3.42 3.42 3.42 3.48
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Wskaźnik Zatrudnienia 54.70 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1269.10 1110 1110 1110 1110 1110
Wynagrodzenia w Przemyśle 1243.00 1250 1250 1250 1250 1250

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 3.50 1.5 4 4.5 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 144.60 161 158 124 185 185
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.80 10 9.5 9.5 9.5 8.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125.50 126 127 130 141 131
Inflacja Żywności 7.70 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 7
Stopa Międzybankowa 7.17 8.95 8.95 8.95 8.79 8.95
Bilans Banków 35912619.40 39475786 39475786 39475786 41628653 44499143
Stopa Depozytowa 10.20 10 10 10 10.96 10
Rezerwy Walutowe 3869.90 4606 4606 4606 5022 5522
Bilans Banku Centralnego 5516625.10 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Podaż Pieniądza M2 23271625.90 22333872 22333872 22333872 23287448 24558882

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 419.40 35 31 31 350 350
Saldo Obrotów Bieżących 240.34 -200 -150 -150 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.40 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -9.5
Import 449.60 515 515 515 522 522
Eksport 869.00 546 546 546 557 557
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 23802.30 25350 25350 25350 29017 29629
Rezerwy Złota 15.37 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 55.00 82 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB 1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Wydatki Rządowe 667695.10 792098 666402 833115 768333 832494
Bilans Budżetu -3711095.10 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Wydatki Wojskowe 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 23 26 26 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.50 13 14.5 14.5 13 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.50 10 11.5 11.5 10 10

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -9.60 11 7.5 4.5 5 5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Produkcja Energii Elektrycznej 592.70 683 683 683 701 726
Zmiany Zapasów -778502.50 302000 335000 335000 355000 355000
Produkcja w Górnictwie -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 3238353.90 3099890 3154131 3298890 2849115 3257984

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.09 1.12 1.12 1.12 1.14 1.16


Mongolia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.