Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Indeks Giełdowy 16746.71 16429 16117 15811 15509 14906
Waluta 2728.00 2738 2749 2759 2770 2791

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.10 -1.1 3.5 5.4 5.1 5.1
Stopa Bezrobocia 8.10 8.7 9 9.3 10 10.5
Inflacja 6.40 5 6 7.5 3.5 7
Stopa Procentowa 10.00 10 10 10 11 11
Bilans Handlowy 35.00 124 124 31 31 35
Saldo Obrotów Bieżących -277.27 -120 -120 -95 -95 -95
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.60 -12.5 -12.5 -12.5 -11.1 -11.1
Dług Publiczny do PKB 55.00 80 80 80 82 82
Budżet Państwa do PKB -3.40 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -5.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.10 -1.1 3.5 5.4 5.1 5.1
PKB 13.50 14.6 14.6 14.6 15.3 15.3
Środki Trwałe Brutto 1826715.70 1680021 1856065 1925358 1919878 2023552
Pkb Per Capita 4197.80 4584 4584 4584 4777 4777
Pkb Per Capita Ppp 12209.20 11996 12970 12970 11996 12332
Produkt Narodowy Brutto 28564174.70 28407072 29064048 30106640 30020948 31642079
Pkb W Cenach Stałych 5383314.90 5095815 5097802 5674014 5657864 5963389
Rolnictwo w PKB 601898.60 1077068 728988 634401 632595 666756
Budownictwo w PKB 336901.50 167947 139958 355094 354083 373204
Przemysł w PKB 547603.20 287235 340130 577174 575531 606610
Górnictwo w PKB 1073577.50 917686 1061783 1131551 1128330 1189260
Usługi w PKB 958247.20 945595 1042060 1009993 1007118 1061502
Transport w PKB 564840.20 237983 377130 595342 593647 625704
Media w PKB 109161.50 71051 62874 115056 114729 120924

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 8.10 8.7 9 9.3 10 10.5
Bezrobotni Zarejestrowani 105139.00 119000 119000 120000 120000 120000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.70 62.1 62.1 62.5 62.5 62.5
Populacja 3.24 3.36 3.36 3.36 3.42 3.42
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Wskaźnik Zatrudnienia 54.20 56.1 56.1 55.5 55.5 55.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1166.40 1080 1080 1110 1110 1110
Wynagrodzenia w Przemyśle 1195.70 1190 1190 1250 1250 1250

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 6.40 5 6 7.5 3.5 7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.20 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 136.00 151 155 158 150 173
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.30 11.8 8.1 6.4 10.1 9.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 124.60 128 130 131 129 140
Inflacja Żywności 10.30 7.3 7.3 5.5 5.5 5.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 10.00 10 10 10 11 11
Stopa Międzybankowa 10.84 10.84 10.84 10.84 11.84 11.84
Bilans Banków 35859341.42 37322918 38040541 38758163 39475786 41628653
Stopa Depozytowa 10.50 10.5 10.5 12.96 10.5 10.96
Rezerwy Walutowe 4015.50 4232 4357 4482 4606 5022
Bilans Banku Centralnego 3525393.47 7440000 7440000 7510000 7510000 7510000
Podaż Pieniądza M2 20833777.90 21380296 21698154 22016013 22333872 23287448

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 35.00 124 124 31 31 35
Saldo Obrotów Bieżących -277.27 -120 -120 -95 -95 -95
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.60 -12.5 -12.5 -12.5 -11.1 -11.1
Import 276.70 591 591 515 515 522
Eksport 311.70 715 715 546 546 557
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 22311.90 23517 24128 24739 25350 29017
Rezerwy Złota 17.92 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 55.00 80 80 80 82 82
Budżet Państwa do PKB -3.40 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -5.6
Wydatki Rządowe 812407.70 735879 538382 856278 853840 899948
Bilans Budżetu 627770.70 -900000 -900000 -840000 -840000 -840000
Wydatki Wojskowe 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Przemysłowa -9.70 3.5 4.1 4.1 4.1 4.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.30 2.8 2.8 3.7 3.7 3.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1
Produkcja Energii Elektrycznej 651.40 600 600 676 683 701
Zmiany Zapasów 411317.10 405000 405000 400200 400200 400200
Produkcja w Górnictwie -29.30 10.9 10.9 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wydatki Konsumpcyjne 3179374.20 2700154 3134300 3351060 3341522 3521964

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.09 1.1 1.11 1.11 1.12 1.14


Mongolia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.