Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Indeks Giełdowy 36784.27 34748 34090 33441 32804 31529
Waluta 2820.00 2836 2846 2857 2868 2890

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.30 6.5 6.5 5.1 5.1 5.1
Stopa Bezrobocia 7.60 10 8.5 8.5 7.5 7.5
Inflacja 2.50 4 4.5 4 3.6 4
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6.25 7
Bilans Handlowy 412.30 35 31 350 350 350
Saldo Obrotów Bieżących -28.77 -150 -150 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.30 -13 -13 -13 -10 -10
Dług Publiczny do PKB 55.00 82 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -11.50 -11 -11 -11 -5 -5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.30 6.5 6.5 5.1 5.1 5.1
PKB 13.85 13.7 13.7 13.7 13.7 14
Środki Trwałe Brutto 1291506.60 1781048 1379193 1993432 1993432 1871881
Pkb Per Capita 4350.20 4777 4777 4777 4777 4970
Pkb Per Capita Ppp 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
Produkt Narodowy Brutto 32738370.90 31919912 35193749 28248101 28248101 33547827
Pkb W Cenach Stałych 5414950.20 5329672 3564157 6112420 6112420 5601486
Rolnictwo w PKB 775072.00 586851 647041 566778 566778 616781
Budownictwo w PKB 132867.40 328479 362169 315486 315486 345231
Przemysł w PKB 328350.80 533913 588673 547786 547786 561143
Górnictwo w PKB 988358.60 1046738 1154096 1487973 1487973 1100122
Usługi w PKB 1065468.10 934291 1030116 1046774 1046774 981940
Transport w PKB 318445.70 550719 607203 664861 664861 578806
Media w PKB 59317.96 106432 117349 116072 116072 111861

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 7.60 10 8.5 8.5 7.5 7.5
Bezrobotni Zarejestrowani 92616.00 120000 120000 120000 120000 120000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Populacja 3.24 3.42 3.42 3.42 3.48 3.48
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Wskaźnik Zatrudnienia 54.70 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1269.10 1110 1110 1110 1110 1110
Wynagrodzenia w Przemyśle 1243.00 1250 1250 1250 1250 1250

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.50 4 4.5 4 3.6 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 146.80 124 140 185 158 172
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.00 9.5 9.5 9.5 5.5 8.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 127.80 129 130 141 130 135
Inflacja Żywności 8.90 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6.25 7
Stopa Międzybankowa 7.17 7.17 7.17 8.79 7.17 7.92
Bilans Banków 36685492.14 39475786 39475786 41628653 42689312 44499143
Stopa Depozytowa 8.40 8.4 8.4 10.96 8.4 9.15
Rezerwy Walutowe 3869.90 4606 4606 5022 5022 5522
Bilans Banku Centralnego 5516625.10 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Podaż Pieniądza M2 24220049.10 22333872 22333872 23287448 23287448 24558882

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 412.30 35 31 350 350 350
Saldo Obrotów Bieżących -28.77 -150 -150 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.30 -13 -13 -13 -10 -10
Import 922.30 515 515 522 522 522
Eksport 1334.60 546 546 557 557 557
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 23802.30 25350 25350 29017 29017 29629
Rezerwy Złota 8.16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 55.00 82 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -11.50 -11 -11 -11 -5 -5
Wydatki Rządowe 978001.90 792098 666402 768333 768333 832494
Bilans Budżetu -112769.80 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Wydatki Wojskowe 97.10 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 23 26 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.50 13 14.5 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.50 10 11.5 10 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -9.60 7.5 4.5 5 5 5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Produkcja Energii Elektrycznej 679.50 683 683 701 701 726
Zmiany Zapasów -144379.30 335000 335000 355000 355000 355000
Produkcja w Górnictwie -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 2915970.30 3099890 3154131 2849115 2849115 3257984


Mongolia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.