Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Indeks Giełdowy 20631.76 20557 20330 20108 19885 19450
Waluta 2648.00 2644 2652 2661 2670 2688
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.60 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
Stopa Bezrobocia 11.80 8.6 8.8 8.8 8.8 8.3
Inflacja 8.10 8.1 8.4 8 7.6 7.4
Stopa Procentowa 11.00 11 11 11 9.5 9.5
Bilans Handlowy 96.80 63 205 205 205 220
Saldo Obrotów Bieżących -46.98 -103 -120 -120 -120 -95
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
Dług Publiczny do PKB 66.00 83 83 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.60 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
PKB 13.01 13.5 13.5 15 15 15
Środki Trwałe Brutto 1328669.50 1432305 1808102 1799597 1799597 1898507
Pkb Per Capita 4197.80 4312 4312 4459 4459 4459
Pkb Per Capita Ppp 12209.20 12340 12340 12970 12970 12970
Produkt Narodowy Brutto 24103349.30 24838501 25621860 25501344 25501344 26902953
Pkb W Cenach Stałych 3527558.70 4944174 5544145 5518067 5518067 5821352
Rolnictwo w PKB 134404.00 715438 514084 511666 511666 539788
Budownictwo w PKB 1242977.60 120534 286155 284809 284809 300463
Przemysł w PKB 193901.22 327928 496858 494521 494521 521701
Górnictwo w PKB 907175.16 1084126 1349635 1343287 1343287 1417117
Usługi w PKB 942127.17 1051298 949455 944989 944989 996927
Transport w PKB 241278.77 328925 603048 600212 600212 633201
Media w PKB 103853.03 59452 105281 104786 104786 110545
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 11.80 8.6 8.8 8.8 8.8 8.3
Bezrobotni Zarejestrowani 153592.00 119900 119000 119000 119000 120000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.70 62.5 62.1 62.1 62.1 62.5
Populacja 3.24 3.25 3.24 3.3 3.3 3.3
Przeciętne Wynagrodzenia 1120.30 1063 1080 1080 1080 1110
Wynagrodzenia w Przemyśle 1183.80 1083 1190 1190 1190 1250
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 55 55 55 55 55
Wskaźnik Zatrudnienia 53.50 55.7 56.1 56.1 56.1 55.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 8.10 8.1 8.4 8 7.6 7.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 137.50 158 140 158 154 161
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.10 6.5 9 12.5 12.5 15
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.90 121 126 118 116 135
Inflacja Żywności 10.80 8.6 7.3 7.3 7.3 5.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 11.00 11 11 11 9.5 9.5
Stopa Międzybankowa 10.97 10.97 10.97 10.97 9.47 9.47
Bilans Banków 33516075.15 30600000 30880000 30880000 30880000 32000000
Stopa Depozytowa 11.10 11.1 11.1 11.1 9.6 9.6
Podaż Pieniądza M2 19699594.60 18300000 18500000 18500000 18500000 19400000
Rezerwy Walutowe 3660.40 3420 3490 3490 3490 3600
Bilans Banku Centralnego 8765448.00 7420000 7440000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 96.80 63 205 205 205 220
Saldo Obrotów Bieżących -46.98 -103 -120 -120 -120 -95
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
Eksport 675.62 619 538 685 715 546
Import 578.74 556 509 455 591 515
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19955.50 19900 20000 20000 20000 20100
Rezerwy Złota 15.80 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 66.00 83 83 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
Wydatki Rządowe 547197.80 515335 696900 693622 693622 731745
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 26.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.50 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.50 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -6.70 2.9 3.5 3.5 3.5 4.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -9.80 17.4 2.8 2.8 2.8 3.7
Produkcja w Górnictwie -7.40 3.4 10.9 10.9 10.9 12.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.80 1.9 2.2 2.2 2.2 1.1
Produkcja Energii Elektrycznej 531.60 397 575 575 575 583
Zmiany Zapasów 444404.70 424000 405000 405000 405000 400200
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 2291696.10 2496683 2584231 2572076 2572076 2713442
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.05 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06


Mongolia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.