Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 17.57 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 4 2019-09
Inflacja 7.5 2019-12
Stopa Procentowa 5.5 2019-12
Bilans Handlowy -238 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -377 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 2019-09
PKB 11.31 2018-12
Środki Trwałe Brutto 17835755 2019-09
Pkb Per Capita 2684 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6490 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 183851602 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 37.8 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 43.6 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 7385 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 6765 2019-09
Populacja 3.55 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 910 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 41.8 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.9 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.5 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2603 2019-12
Inflacja Bazowa 6.9 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133 2019-12
Inflacja Żywności 12.4 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.6 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-12
Podaż Pieniądza M0 22579 2019-11
Podaż Pieniądza M3 87905 2019-11
Stopa Depozytowa 2.5 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 42.5 2019-11
Rezerwy Walutowe 3048974 2019-12
Stopa Pożyczkowa 8.5 2019-12
Podaż Pieniądza M1 41579 2019-11
Podaż Pieniądza M2 61358 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -238 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -377 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Eksport 267 2019-11
Import 504 2019-11
Rachunek kapitałowy -396 2019-06
Dług Zagraniczny 7317 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 294 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 238 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 51355 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 53378 2017-12
Rating Kredytowy 25 2020-01
Bilans Budżetu -1145 2017-12
Wydatki Rządowe 54522 2017-12
Wydatki Wojskowe 29.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 29 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -3.7 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.8 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-11
Zmiany Zapasów 3352259 2019-09
Index Konkurencyjności 56.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 86 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 48 2019-12
Produkcja w Górnictwie 10.6 2019-11
Produkcja Stali 25 2019-11
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.5 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 49512481 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mołdawia - Wskaźniki ekonomiczne.