Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 17.6 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.9 2018-12
Inflacja 5.4 2019-07
Stopa Procentowa 7.5 2019-07
Bilans Handlowy -243 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -242 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.4 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 2019-03
PKB 11.31 2018-12
Środki Trwałe Brutto 8487289 2019-03
Pkb Per Capita 2684 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6490 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 183851602 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 34.2 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 40.2 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6923 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 5984 2019-03
Populacja 3.55 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 1164 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 39 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.5 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.4 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2519 2019-07
Inflacja Bazowa 5.7 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133 2019-07
Inflacja Żywności 8.6 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.7 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 2019-07
Podaż Pieniądza M0 23160 2019-06
Podaż Pieniądza M3 87293 2019-06
Stopa Depozytowa 4.5 2019-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 42.5 2019-04
Rezerwy Walutowe 2939011 2019-07
Stopa Pożyczkowa 10.5 2019-07
Podaż Pieniądza M1 41270 2019-06
Podaż Pieniądza M2 60641 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -243 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -242 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Eksport 202 2019-06
Import 446 2019-06
Rachunek kapitałowy -285 2018-12
Dług Zagraniczny 7234 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 51.02 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 229 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.23 2017-12
Przyjazdy Turystów 47932 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 53378 2017-12
Rating Kredytowy 25
Bilans Budżetu -1145 2017-12
Wydatki Rządowe 54522 2017-12
Wydatki Wojskowe 29.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 29 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.2 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.9 2019-06
Zmiany Zapasów -691431 2019-03
Index Konkurencyjności 55.53 2018-12
Ranking Konkurencyjności 88 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 47 2018-12
Produkcja w Górnictwie -19.8 2019-06
Produkcja Stali 45 2019-06
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.4 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 17.9 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 35833535 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mołdawia - Wskaźniki ekonomiczne.