Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 17.36 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 4.5 2019-06
Inflacja 6.3 2019-09
Stopa Procentowa 7.5 2019-09
Bilans Handlowy -258 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -312 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
PKB 11.31 2018-12
Środki Trwałe Brutto 14787996 2019-06
Pkb Per Capita 2684 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6490 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 183851602 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 34.2 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 40.2 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 7303 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 6558 2019-06
Populacja 3.55 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 1164 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 39 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.5 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2539 2019-09
Inflacja Bazowa 6.1 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133 2019-08
Inflacja Żywności 9.3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.7 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 2019-09
Podaż Pieniądza M0 23234 2019-08
Podaż Pieniądza M3 87773 2019-08
Stopa Depozytowa 4.5 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 42.5 2019-08
Rezerwy Walutowe 2900099 2019-09
Stopa Pożyczkowa 10.5 2019-09
Podaż Pieniądza M1 41693 2019-08
Podaż Pieniądza M2 61383 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -258 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -312 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Eksport 206 2019-08
Import 464 2019-08
Rachunek kapitałowy -285 2018-12
Dług Zagraniczny 7352 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 51.02 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 229 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.23 2017-12
Przyjazdy Turystów 47932 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 53378 2017-12
Rating Kredytowy 25
Bilans Budżetu -1145 2017-12
Wydatki Rządowe 54522 2017-12
Wydatki Wojskowe 29.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 29 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 5.9 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.6 2019-07
Zmiany Zapasów -349068 2019-06
Index Konkurencyjności 56.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 86 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 47 2018-12
Produkcja w Górnictwie -9.7 2019-07
Produkcja Stali 35 2019-08
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.1 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 39601964 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mołdawia - Wskaźniki ekonomiczne.