Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 18.4 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.3 2019-12
Inflacja 6.4 2020-02
Stopa Procentowa 4.5 2020-03
Bilans Handlowy -160 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -225 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Przypadki koronawirusa 965 2020-04
Śmierć koronawirusa 19 2020-04
Odzyskany koronawirus 37 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.2 2019-12
PKB 12 2019-12
Środki Trwałe Brutto 12253806 2019-12
Pkb Per Capita 2684 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6490 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 199162184 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.3 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 38.1 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 40.8 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 7813 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 7112 2019-12
Populacja 3.55 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 850 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 39.1 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.3 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.4 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2619 2020-02
Inflacja Bazowa 4.5 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133 2020-01
Inflacja Żywności 11 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.8 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2020-03
Podaż Pieniądza M0 22704 2020-02
Podaż Pieniądza M3 90887 2020-02
Stopa Depozytowa 1.5 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 42.5 2019-11
Rezerwy Walutowe 2958559 2020-03
Stopa Pożyczkowa 8.5 2019-12
Podaż Pieniądza M1 42770 2020-02
Podaż Pieniądza M2 63311 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -160 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -225 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Eksport 219 2020-01
Import 380 2020-01
Rachunek kapitałowy -366 2019-09
Dług Zagraniczny 7546 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 101 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 214 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 43726 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 53378 2017-12
Rating Kredytowy 25 2020-04
Bilans Budżetu -1145 2017-12
Wydatki Rządowe 54522 2017-12
Wydatki Wojskowe 29.8 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2018-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 7.5 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -23.8 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.9 2020-01
Zmiany Zapasów -759560 2019-12
Index Konkurencyjności 56.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 86 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2019-12
Ranking Korupcji 120 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 48 2019-12
Produkcja w Górnictwie 113 2020-01
Produkcja Stali 20 2020-02

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.2 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.6 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 50108442 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 965 2020-04
Śmierć koronawirusa 19 2020-04
Odzyskany koronawirus 37 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mołdawia - Wskaźniki ekonomiczne.