Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 17.2 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.5 2021-06
Stopa Bezrobocia 3.6 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 36.02 2021-10
Inflacja 6.7 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1449528 2021-10
Stopa Procentowa 5.5 2021-10
Bilans Handlowy -339 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -507 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 32.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 12 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2021-12
Przypadki koronawirusa 312442 2021-10
Śmierć koronawirusa 7137 2021-10
Odzyskany koronawirus 249643 2021-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.5 2021-06
PKB 11.91 2020-12
Środki Trwałe Brutto 16630214 2021-06
Pkb Per Capita 3514 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 12325 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 52951574 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 31.4 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 41.2 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 9044 2021-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 7459 2021-06
Populacja 2.61 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59.5 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2021-12
Pracujący 843 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 39.7 2021-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.3 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 36.02 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1449528 2021-10
Przypadki koronawirusa 312442 2021-10
Śmierć koronawirusa 7137 2021-10
Odzyskany koronawirus 249643 2021-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.7 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2726 2021-08
Inflacja Bazowa 4.9 2021-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 146 2021-08
Inflacja Żywności 8.3 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.7 2021-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.7 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2021-10
Podaż Pieniądza M0 32740 2021-08
Podaż Pieniądza M3 116119 2021-08
Stopa Depozytowa 3.5 2021-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 26 2021-07
Rezerwy Walutowe 3731540 2021-09
Stopa Pożyczkowa 7.15 2021-09
Podaż Pieniądza M1 59912 2021-08
Podaż Pieniądza M2 81592 2021-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -339 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -507 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2020-12
Eksport 236 2021-08
Import 575 2021-08
Rachunek kapitałowy -380 2020-09
Dług Zagraniczny 8505 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 26.81 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 257 2021-03
Indeks Terroryzmu 0.06 2019-12
Przyjazdy Turystów 12301 2021-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 32.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 62949 2019-12
Rating Kredytowy 25 2021-10
Wydatki Budżetu Państwa 65976 2019-12
Bilans Budżetu -3026 2019-12
Wydatki Rządowe 14050762 2021-06
Wydatki Wojskowe 43.1 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 33 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9 2021-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 16.2 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 18.2 2021-07
Zmiany Zapasów 2820481 2021-06
Index Konkurencyjności 56.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 86 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2020-12
Ranking Korupcji 115 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 48 2019-12
Produkcja w Górnictwie -3.9 2021-07
Produkcja Stali 45 2020-12

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.1 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 42059781 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mołdawia - Wskaźniki ekonomiczne.