Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 17.25 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 4 2019-09
Inflacja 6.8 2019-10
Stopa Procentowa 7.5 2019-10
Bilans Handlowy -263 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -312 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.7 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
PKB 11.31 2018-12
Środki Trwałe Brutto 14787996 2019-06
Pkb Per Capita 2684 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6490 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 183851602 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 37.8 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 43.6 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 7385 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 6765 2019-09
Populacja 3.55 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 910 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 41.8 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.9 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.8 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2561 2019-10
Inflacja Bazowa 6.3 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 133 2019-10
Inflacja Żywności 10.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.5 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 2019-10
Podaż Pieniądza M0 22745 2019-10
Podaż Pieniądza M3 88242 2019-10
Stopa Depozytowa 4.5 2019-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 42.5 2019-11
Rezerwy Walutowe 3054637 2019-11
Stopa Pożyczkowa 10.5 2019-10
Podaż Pieniądza M1 41549 2019-10
Podaż Pieniądza M2 61091 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -263 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -312 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Eksport 239 2019-09
Import 502 2019-09
Rachunek kapitałowy -396 2019-06
Dług Zagraniczny 7352 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 294 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 238 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 51355 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 53378 2017-12
Rating Kredytowy 25 2019-12
Bilans Budżetu -1145 2017-12
Wydatki Rządowe 54522 2017-12
Wydatki Wojskowe 29.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 29 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 9.3 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 15.8 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.9 2019-09
Zmiany Zapasów -349068 2019-06
Index Konkurencyjności 56.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 86 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 48 2019-12
Produkcja w Górnictwie -14.5 2019-09
Produkcja Stali 40 2019-10
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.7 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.1 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 39601964 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mołdawia - Wskaźniki ekonomiczne.