Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 18.12 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.9 2018-12
Inflacja 4.6 2019-05
Stopa Procentowa 7 2019-06
Bilans Handlowy -300 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -345 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2018-12
PKB 8.13 2017-12
Środki Trwałe Brutto 11417509 2018-12
Pkb Per Capita 2165 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 5190 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 183851602 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 34.2 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 40.2 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6923 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 5984 2019-03
Populacja 3.55 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 1164 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 39 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.5 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.6 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2529 2019-05
Inflacja Bazowa 5.5 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 131 2019-05
Inflacja Żywności 8 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.5 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2019-06
Podaż Pieniądza M0 22432 2019-04
Podaż Pieniądza M3 86468 2019-04
Stopa Depozytowa 3.5 2019-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 42.5 2018-12
Rezerwy Walutowe 2886716 2019-05
Stopa Pożyczkowa 9.5 2019-03
Podaż Pieniądza M1 39871 2019-04
Podaż Pieniądza M2 59110 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -300 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -345 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Eksport 216 2019-04
Import 515 2019-04
Rachunek kapitałowy -285 2018-12
Dług Zagraniczny 7302 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 51.02 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 229 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.23 2017-12
Przyjazdy Turystów 31008 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 53378 2017-12
Rating Kredytowy 25
Bilans Budżetu -1145 2017-12
Wydatki Rządowe 54522 2017-12
Wydatki Wojskowe 29.8 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 29 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 12.3 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.2 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 2019-02
Zmiany Zapasów -998167 2018-12
Index Konkurencyjności 55.53 2018-12
Ranking Konkurencyjności 88 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 33 2018-12
Ranking Korupcji 117 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 47 2018-12
Produkcja w Górnictwie 59.3 2019-02
Produkcja Stali 40 2019-04
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 44922940 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mołdawia - Wskaźniki ekonomiczne.