Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 16.57 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.2 2020-06
Inflacja 3.5 2020-08
Stopa Procentowa 2.75 2020-09
Bilans Handlowy -287 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -189 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 37.9 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Przypadki koronawirusa 46596 2020-09
Śmierć koronawirusa 1203 2020-09
Odzyskany koronawirus 35018 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14 2020-06
PKB 11.96 2019-12
Środki Trwałe Brutto 12752740 2020-06
Pkb Per Capita 3716 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 13034 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 199162184 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 34.2 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 39.9 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 7849 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 6564 2020-06
Populacja 3.55 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 806 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 38.2 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.5 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2605 2020-08
Inflacja Bazowa 2.8 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 135 2020-07
Inflacja Żywności 7.6 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.1 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2020-09
Podaż Pieniądza M0 25419 2020-07
Podaż Pieniądza M3 96749 2020-07
Stopa Depozytowa 0.25 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 34 2020-06
Rezerwy Walutowe 3387768 2020-08
Stopa Pożyczkowa 5.5 2020-08
Podaż Pieniądza M1 46500 2020-07
Podaż Pieniądza M2 66414 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -287 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -189 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Eksport 209 2020-07
Import 496 2020-07
Rachunek kapitałowy -254 2020-03
Dług Zagraniczny 7581 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 22.38 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 224 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 660 2020-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 53378 2017-12
Rating Kredytowy 25 2020-09
Bilans Budżetu -1145 2017-12
Wydatki Rządowe 54522 2017-12
Wydatki Wojskowe 29.8 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2018-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.4 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.5 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.7 2020-07
Zmiany Zapasów -2164828 2020-06
Index Konkurencyjności 56.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 86 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2019-12
Ranking Korupcji 120 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 48 2019-12
Produkcja w Górnictwie 15.7 2020-07
Produkcja Stali 20 2020-07

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 37.9 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.4 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 34058975 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 46596 2020-09
Śmierć koronawirusa 1203 2020-09
Odzyskany koronawirus 35018 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mołdawia - Wskaźniki ekonomiczne.