Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 17.15 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.1 2020-03
Inflacja 4.1 2020-05
Stopa Procentowa 3.25 2020-06
Bilans Handlowy -136 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -225 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.2 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Przypadki koronawirusa 16357 2020-06
Śmierć koronawirusa 541 2020-06
Odzyskany koronawirus 9594 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2020-03
PKB 12 2019-12
Środki Trwałe Brutto 9252132 2020-03
Pkb Per Capita 2684 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6490 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 199162184 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 34.2 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 39.1 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 7634 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 7112 2019-12
Populacja 3.55 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Pracujący 806 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 37.5 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.1 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2632 2020-05
Inflacja Bazowa 3.1 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 135 2020-05
Inflacja Żywności 7.8 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.9 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.25 2020-06
Podaż Pieniądza M0 24412 2020-05
Podaż Pieniądza M3 93227 2020-05
Stopa Depozytowa 0.25 2020-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 34 2020-04
Rezerwy Walutowe 3196418 2020-06
Stopa Pożyczkowa 6.25 2020-06
Podaż Pieniądza M1 43778 2020-05
Podaż Pieniądza M2 63746 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -136 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -225 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.9 2018-12
Eksport 150 2020-04
Import 286 2020-04
Rachunek kapitałowy -366 2019-09
Dług Zagraniczny 7546 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 101 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 214 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12
Przyjazdy Turystów 18475 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 53378 2017-12
Rating Kredytowy 25 2020-06
Bilans Budżetu -1145 2017-12
Wydatki Rządowe 54522 2017-12
Wydatki Wojskowe 29.8 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 18 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6 2018-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -25 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.4 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.7 2020-03
Zmiany Zapasów 412057 2020-03
Index Konkurencyjności 56.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 86 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 32 2019-12
Ranking Korupcji 120 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 48 2019-12
Produkcja w Górnictwie -20.9 2020-03
Produkcja Stali 30 2020-05

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.2 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 37070599 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 16357 2020-06
Śmierć koronawirusa 541 2020-06
Odzyskany koronawirus 9594 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mołdawia - Wskaźniki ekonomiczne.