Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 17.20 17.26 17.32 17.38 17.44 17.56

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 1.1 0.6 0.6 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.50 6 4.2 2.6 3 3.1
Stopa Bezrobocia 3.60 3.6 5.2 3.6 3.2 3.8
Inflacja 6.70 5 3.5 3 3 5.5
Stopa Procentowa 5.50 6 6.25 6.25 6.5 6.5
Bilans Handlowy -338.90 -280 -280 -280 -280 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -7.3 -8 -8 -8 -8
Dług Publiczny do PKB 32.90 36 39.5 39.5 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB -8.00 -5.6 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1
Podatek Dochodowy Firmy 12.00 12 12 12 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 18 18 12 12 12

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.50 1.1 0.6 0.6 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.50 6 4.2 2.6 3 3.1
PKB 11.91 11.89 12.61 12.61 12.61 12.61
Środki Trwałe Brutto 16630214.00 12367487 12662416 11356581 17062600 13054950
Pkb Per Capita 3513.60 3600 3600 3600 3600 3800
Pkb Per Capita Ppp 12324.74 13000 13000 13000 13000 13800
Pkb W Cenach Stałych 52951573.90 199148718 56128668 55175540 54328315 57868657

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 3.60 3.6 5.2 3.6 3.2 3.8
Przeciętne Wynagrodzenia 9044.50 7000 7000 7000 7000 7000
Wynagrodzenia w Przemyśle 7459.10 6300 6300 6300 6300 6300
Populacja 2.61 2.6 2.57 2.57 2.57 2.57
Wiek Emerytalny Kobiet 59.50 59.5 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 6.70 5 3.5 3 3 5.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2725.68 2744 2754 2796 2807 2895
Inflacja Bazowa 4.90 6.7 8 7.6 6.3 6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 145.80 150 157 157 156 159
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.70 8.7 9.5 7.6 7.2 6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Inflacja Żywności 8.30 5 5.3 5.3 5.3 6.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 5.50 6 6.25 6.25 6.5 6.5
Stopa Depozytowa 3.50 4 4.25 4.25 4.5 4.5
Stopa Pożyczkowa 7.15 7.65 7.9 7.9 8.15 8.15

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -338.90 -280 -280 -280 -280 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -7.3 -8 -8 -8 -8
Import 575.20 565 565 565 565 565
Eksport 236.30 285 285 285 285 285

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 32.90 36 39.5 39.5 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB -8.00 -5.6 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1
Wydatki Rządowe 14050762.00 59059 11256423 10195169 14416082 11605372

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 12.00 12 12 12 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 18 18 12 12 12
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 33.00 29 29 29 33 33
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.00 23 23 23 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 6 6 6 9 9

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Produkcja Przemysłowa 16.20 2 1.4 1 1 0.8

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 42059781.00 48660691 52300309 40172819 43153335 53921618


Mołdawia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.