Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 17.72 17.81 17.89 17.98 18.06 18.23

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 2 1.6 1.1 1.1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.30 12.5 6 3 3 3
Stopa Bezrobocia 3.60 6.4 6.2 6 5.7 5.2
Inflacja 1.50 2.3 2.3 4 4.5 5.5
Stopa Procentowa 2.65 2.5 2.5 2.5 2.75 3
Bilans Handlowy -294.50 -280 -280 -280 -280 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.70 -7.3 -7.3 -7.3 -8 -8
Dług Publiczny do PKB 25.00 36 36 36 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB -1.40 -5.6 -5.6 -5.6 -4.1 -4.1
Podatek Dochodowy Firmy 12.00 12 12 12 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 12 12 12 12 12

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 2 1.6 1.1 1.1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.30 12.5 6 3 3 3
PKB 11.96 11.89 11.89 11.89 12.61 12.61
Środki Trwałe Brutto 11945675.00 9381662 14346833 12367487 19640493 20229708
Pkb Per Capita 3715.77 3600 3600 3600 3600 3800
Pkb Per Capita Ppp 13033.90 13000 13000 13000 13000 13800
Pkb W Cenach Stałych 52951573.90 201950455 224057457 199148718 205137050 211291161

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 3.60 6.4 6.2 6 5.7 5.2
Przeciętne Wynagrodzenia 8859.90 7000 7000 7000 7000 7000
Wynagrodzenia w Przemyśle 7422.70 6300 6300 6300 6300 6300
Populacja 3.55 3.54 3.54 3.55 3.55 3.55
Wiek Emerytalny Kobiet 59.50 59.5 59.5 59.5 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.50 2.3 2.3 4 4.5 5.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 2660.65 2642 2692 2816 2718 2868
Inflacja Bazowa 2.00 3.6 3.9 4.3 4.5 4.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 143.30 143 143 145 147 150
Inflacja Żywności 3.00 3.6 4.2 5 5.3 6.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.20 5.6 5.3 5.1 4.2 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 2.65 2.5 2.5 2.5 2.75 3
Stopa Depozytowa 0.15 0.15 0 3.5 0 0.25
Stopa Pożyczkowa 5.15 5.15 5 9.5 5 5.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -294.50 -280 -280 -280 -280 -280
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.70 -7.3 -7.3 -7.3 -8 -8
Import 521.50 545 545 565 565 565
Eksport 227.00 265 265 285 285 285

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 25.00 36 36 36 39.5 39.5
Budżet Państwa do PKB -1.40 -5.6 -5.6 -5.6 -4.1 -4.1
Wydatki Rządowe 10619267.00 8270124 9199362 59059 8475882 8730159

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 12.00 12 12 12 12 12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12.00 12 12 12 12 12
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 33.00 33 33 29 33 33
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 24.00 24 24 23 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.00 9 9 6 9 9

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa 2.40 5 3 2 1.4 0.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 49339914.00 37589587 38316347 48660691 48535915 49991993


Mołdawia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.