Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 35.7 2019-06
Indeks Giełdowy 2111 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Inflacja 0.8 2019-05
Stopa Procentowa 3.5 2019-05
Bilans Handlowy -9750 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -8273 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 64.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 160 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2018-12
PKB 13.34 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 131461 2018-12
Środki Trwałe Brutto 24479 2018-12
Pkb Per Capita 10186 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 20293 2017-12
Budownictwo w PKB 5340 2018-12
Przemysł w PKB 16734 2018-12
Górnictwo w PKB 305 2018-12
Transport w PKB 7038 2018-12
Media w PKB 2025 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2018-12
Pracujący 553 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 38.1 2018-12
Koszty Pracy 135 2018-12
Wydajność 132 2018-12
Wolne Etaty 4124 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 27574 2017-12
Populacja 1.26 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 93.6 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 118 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-05
Inflacja Bazowa 1.4 2019-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-04
Inflacja Żywności 0.2 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.21 2019-05
Cpi Transport 104 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 96.5 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 91.9 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2019-05
Rezerwy Walutowe 6794 2019-05
Stopa Depozytowa 3.1 2017-12
Bilans Banków 1382124 2019-03
Bilans Banku Centralnego 236575 2019-04
Stopa Pożyczkowa 8.5 2019-03
Podaż Pieniądza M3 565359 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -9750 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -8273 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.8 2018-12
Eksport 6893 2019-03
Import 16643 2019-03
Dług Zagraniczny 42078 2018-09
Dochody z Turystyki 5200 2019-03
Przyjazdy Turystów 96814 2019-05
Rezerwy Złota 12.4 2019-06
Rachunek kapitałowy 8867 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12330 2017-12
Terms of Trade 105 2018-12
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Bilans Budżetu -891 2019-04
Wydatki Rządowe 18605 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 8948 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 9839 2019-04
Rating Kredytowy 65
Wydatki Wojskowe 22 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 160 2019-03
Produkcja Przemysłowa 2.2 2018-12
Zmiany Zapasów 484 2018-12
Szybkość Internetu 5741 2017-03
Adresy IP 289734 2017-03
Index Konkurencyjności 63.74 2018-12
Ranking Konkurencyjności 49 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 51 2018-12
Ranking Korupcji 56 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.3 2018-12
Produkcja w Górnictwie 2.6 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 101280 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.5 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 99.1 2011-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mauritius - Wskaźniki ekonomiczne.