Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 39.6 2020-09
Indeks Giełdowy 1541 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2 2020-03
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-03
Inflacja 1.5 2020-08
Stopa Procentowa 1.85 2020-08
Bilans Handlowy -6061 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -4933 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 64.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 162 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 365 2020-09
Śmierć koronawirusa 10 2020-09
Odzyskany koronawirus 337 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2 2020-03
PKB 14.18 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 116233 2020-03
Środki Trwałe Brutto 20653 2020-03
Pkb Per Capita 10949 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 22989 2019-12
Rolnictwo w PKB 3117 2020-03
Budownictwo w PKB 4676 2020-03
Przemysł w PKB 10130 2020-03
Górnictwo w PKB 205 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 6345 2020-03
Transport w PKB 6807 2020-03
Media w PKB 1826 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-03
Pracujący 550 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 41.9 2020-03
Koszty Pracy 136 2019-12
Wydajność 135 2019-12
Wolne Etaty 13963 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 29841 2018-12
Populacja 1.27 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 92.92 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 123 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-08
Inflacja Bazowa 2.9 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2020-07
Inflacja Żywności 2.6 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 92.51 2020-08
Cpi Transport 106 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 109 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.4 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.85 2020-08
Rezerwy Walutowe 7269 2020-08
Stopa Depozytowa 3.7 2019-12
Bilans Banków 1686367 2020-06
Bilans Banku Centralnego 340076 2020-07
Stopa Pożyczkowa 6.85 2020-07
Podaż Pieniądza M3 645174 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6061 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -4933 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2019-12
Eksport 5650 2020-06
Import 11711 2020-06
Dług Zagraniczny 43727 2020-06
Dochody z Turystyki 748 2020-05
Przyjazdy Turystów 317 2020-08
Rezerwy Złota 12.4 2020-06
Rachunek kapitałowy 6302 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17370 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 738 2020-03
Terms of Trade 109 2020-03
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Bilans Budżetu -3744 2020-07
Wydatki Rządowe 18605 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 6204 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 9949 2020-07
Rating Kredytowy 65 2020-09
Wydatki Wojskowe 22 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 162 2019-06
Produkcja Przemysłowa -3.2 2020-03
Zmiany Zapasów 1240 2020-03
Szybkość Internetu 5741 2017-03
Adresy IP 289734 2017-03
Index Konkurencyjności 64.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 52 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2019-12
Ranking Korupcji 56 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -25.8 2020-03
Produkcja w Górnictwie -33.2 2020-03

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 86039 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.85 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 365 2020-09
Śmierć koronawirusa 10 2020-09
Odzyskany koronawirus 337 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mauritius - Wskaźniki ekonomiczne.