Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 39.35 2020-03
Indeks Giełdowy 1571 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 6.7 2019-09
Inflacja 2.2 2020-02
Stopa Procentowa 2.85 2020-03
Bilans Handlowy -8668 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -7957 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 162 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Przypadki koronawirusa 107 2020-03
Śmierć koronawirusa 2 2020-03
Odzyskany koronawirus 0 2020-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2019-09
PKB 14.7 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 123674 2019-09
Środki Trwałe Brutto 27988 2019-09
Pkb Per Capita 10579 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 21075 2018-12
Rolnictwo w PKB 3909 2019-09
Budownictwo w PKB 5853 2019-09
Przemysł w PKB 14589 2019-09
Górnictwo w PKB 292 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 6947 2019-09
Transport w PKB 7198 2019-09
Media w PKB 1762 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 2019-09
Pracujący 546 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 39.3 2019-09
Koszty Pracy 135 2018-12
Wydajność 132 2018-12
Wolne Etaty 13963 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 29841 2018-12
Populacja 1.27 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 93.28 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 125 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2020-02
Inflacja Bazowa 2.2 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2020-01
Inflacja Żywności 6.1 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.27 2020-02
Cpi Transport 105 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.85 2020-03
Rezerwy Walutowe 7295 2020-02
Stopa Depozytowa 3.3 2018-12
Bilans Banków 1527168 2019-12
Bilans Banku Centralnego 280698 2020-02
Stopa Pożyczkowa 8.35 2020-01
Podaż Pieniądza M3 604264 2020-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -8668 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -7957 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.8 2018-12
Eksport 6902 2020-01
Import 15570 2020-01
Dług Zagraniczny 39242 2019-09
Dochody z Turystyki 5434 2019-10
Przyjazdy Turystów 111560 2020-02
Rezerwy Złota 12.43 2019-12
Rachunek kapitałowy 6302 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17370 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 671 2019-09
Terms of Trade 110 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Bilans Budżetu -1464 2020-01
Wydatki Rządowe 18578 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 9419 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 10883 2020-01
Rating Kredytowy 60 2020-03
Wydatki Wojskowe 22 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 162 2019-06
Produkcja Przemysłowa 0.4 2019-12
Zmiany Zapasów 177 2019-09
Szybkość Internetu 5741 2017-03
Adresy IP 289734 2017-03
Index Konkurencyjności 64.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 52 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2019-12
Ranking Korupcji 56 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.5 2019-12
Produkcja w Górnictwie 1.5 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 96667 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.35 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 107 2020-03
Śmierć koronawirusa 2 2020-03
Odzyskany koronawirus 0 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mauritius - Wskaźniki ekonomiczne.