Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 35.92 2019-08
Indeks Giełdowy 2168 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.9 2019-03
Inflacja 0.8 2019-07
Stopa Procentowa 3.35 2019-08
Bilans Handlowy -7418 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -4997 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 160 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2019-03
PKB 14.22 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 117718 2019-03
Środki Trwałe Brutto 21621 2019-03
Pkb Per Capita 10579 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 21075 2018-12
Rolnictwo w PKB 2727 2019-03
Budownictwo w PKB 4911 2019-03
Przemysł w PKB 10441 2019-03
Górnictwo w PKB 208 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 5948 2019-03
Transport w PKB 7178 2019-03
Media w PKB 2180 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2019-03
Pracujący 546 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 40.4 2019-03
Koszty Pracy 135 2018-12
Wydajność 132 2018-12
Wolne Etaty 4124 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 29841 2018-12
Populacja 1.26 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 93.1 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 120 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-07
Inflacja Bazowa 1.4 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-04
Inflacja Żywności 3.1 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 97.56 2019-07
Cpi Transport 104 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 96.8 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 89 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.35 2019-08
Rezerwy Walutowe 7219 2019-07
Stopa Depozytowa 3.3 2018-12
Bilans Banków 1382124 2019-03
Bilans Banku Centralnego 260006 2019-06
Stopa Pożyczkowa 8.5 2019-05
Podaż Pieniądza M3 572096 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -7418 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -4997 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.8 2018-12
Eksport 6837 2019-06
Import 14255 2019-06
Dług Zagraniczny 42078 2018-09
Dochody z Turystyki 4915 2019-05
Przyjazdy Turystów 115448 2019-07
Rezerwy Złota 12.4 2019-06
Rachunek kapitałowy 9900 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17370 2018-12
Terms of Trade 109 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Bilans Budżetu -1478 2019-05
Wydatki Rządowe 18231 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 8131 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 9609 2019-05
Rating Kredytowy 65
Wydatki Wojskowe 22 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 160 2019-03
Produkcja Przemysłowa 2.2 2019-03
Zmiany Zapasów -300 2019-03
Szybkość Internetu 5741 2017-03
Adresy IP 289734 2017-03
Index Konkurencyjności 63.74 2018-12
Ranking Konkurencyjności 49 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 51 2018-12
Ranking Korupcji 56 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 2019-03
Produkcja w Górnictwie 3.2 2019-03
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 88014 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.5 2019-05
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 99.1 2011-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mauritius - Wskaźniki ekonomiczne.