Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 39.35 2021-01
Indeks Giełdowy 1652 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 10.9 2020-09
Inflacja 2.7 2020-12
Stopa Procentowa 1.85 2020-12
Bilans Handlowy -8454 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -13100 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 64.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 547 2021-01
Śmierć koronawirusa 10 2021-01
Odzyskany koronawirus 516 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.5 2020-09
PKB 14.18 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 107781 2020-09
Środki Trwałe Brutto 22944 2020-09
Pkb Per Capita 10949 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 22989 2019-12
Rolnictwo w PKB 3860 2020-09
Budownictwo w PKB 5399 2020-09
Przemysł w PKB 12843 2020-09
Górnictwo w PKB 306 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 7174 2020-09
Transport w PKB 5764 2020-09
Media w PKB 1436 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.9 2020-09
Pracujący 550 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 41.9 2020-03
Koszty Pracy 136 2019-12
Wydajność 135 2019-12
Wolne Etaty 13963 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 29841 2018-12
Populacja 1.27 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 92.92 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 123 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-12
Inflacja Bazowa 3.8 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2020-11
Inflacja Żywności 5.3 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 92.57 2020-12
Cpi Transport 107 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 119 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.85 2020-12
Rezerwy Walutowe 7292 2020-12
Stopa Depozytowa 3.7 2019-12
Bilans Banków 1732317 2020-09
Bilans Banku Centralnego 404706 2020-11
Stopa Pożyczkowa 6.85 2020-10
Podaż Pieniądza M3 694773 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -8454 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -13100 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2019-12
Eksport 7386 2020-10
Import 15840 2020-10
Dług Zagraniczny 43727 2020-06
Dochody z Turystyki 222 2020-10
Przyjazdy Turystów 1042 2020-12
Rezerwy Złota 12.44 2020-09
Rachunek kapitałowy 6302 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17370 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 591 2020-06
Terms of Trade 116 2020-09
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Bilans Budżetu -2540 2020-11
Wydatki Rządowe 18163 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 8042 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 10583 2020-11
Rating Kredytowy 65 2021-01
Wydatki Wojskowe 22 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -15.5 2020-09
Zmiany Zapasów -700 2020-09
Szybkość Internetu 5741 2017-03
Adresy IP 289734 2017-03
Index Konkurencyjności 64.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 52 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2019-12
Ranking Korupcji 56 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -16.8 2020-09
Produkcja w Górnictwie -3.7 2020-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 85403 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.85 2020-10

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 547 2021-01
Śmierć koronawirusa 10 2021-01
Odzyskany koronawirus 516 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mauritius - Wskaźniki ekonomiczne.