Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 40.55 2021-04
Indeks Giełdowy 1636 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.9 2020-12
Stopa Bezrobocia 10.4 2020-12
Inflacja 1 2021-03
Stopa Procentowa 1.85 2021-02
Bilans Handlowy -8679 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -14800 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 64.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 1203 2021-04
Śmierć koronawirusa 15 2021-04
Odzyskany koronawirus 934 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.9 2020-12
PKB 14.18 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 121000 2020-12
Środki Trwałe Brutto 25703 2020-12
Pkb Per Capita 10949 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 22989 2019-12
Rolnictwo w PKB 4583 2020-12
Budownictwo w PKB 6138 2020-12
Przemysł w PKB 15375 2020-12
Górnictwo w PKB 314 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 7255 2020-12
Transport w PKB 6064 2020-12
Media w PKB 1728 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.4 2020-12
Pracujący 550 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 41.9 2020-03
Koszty Pracy 136 2019-12
Wydajność 135 2019-12
Wolne Etaty 13963 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 31856 2019-12
Populacja 1.27 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 92.92 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 125 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2021-03
Inflacja Bazowa 3.2 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2021-02
Inflacja Żywności -1.6 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 92.72 2021-03
Cpi Transport 108 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 124 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.8 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 9.23 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 117323 2021-04
Przypadki koronawirusa 1203 2021-04
Śmierć koronawirusa 15 2021-04
Odzyskany koronawirus 934 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.85 2021-02
Rezerwy Walutowe 7329 2021-03
Stopa Depozytowa 3.7 2019-12
Bilans Banków 1732317 2020-09
Bilans Banku Centralnego 412752 2021-02
Stopa Pożyczkowa 6.85 2021-01
Podaż Pieniądza M3 710613 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -8679 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -14800 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.5 2019-12
Eksport 6205 2021-02
Import 14884 2021-02
Dług Zagraniczny 43727 2020-06
Dochody z Turystyki 243 2021-01
Przyjazdy Turystów 311 2021-03
Rezerwy Złota 12.44 2020-12
Rachunek kapitałowy 6302 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21337 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 591 2020-06
Terms of Trade 125 2020-12
Indeks Terroryzmu 0 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Bilans Budżetu -3129 2021-02
Wydatki Rządowe 20096 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 7590 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 10719 2021-02
Rating Kredytowy 65 2021-04
Wydatki Wojskowe 22.7 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -11.5 2020-12
Zmiany Zapasów 1222 2020-12
Szybkość Internetu 5741 2017-03
Adresy IP 289734 2017-03
Index Konkurencyjności 64.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 52 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 53 2020-12
Ranking Korupcji 52 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -16.8 2020-09
Produkcja w Górnictwie -3.7 2020-09

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 99648 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.85 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mauritius - Wskaźniki ekonomiczne.