Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 36.25 2019-10
Indeks Giełdowy 2118 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.6 2019-06
Inflacja 1.3 2019-09
Stopa Procentowa 3.35 2019-10
Bilans Handlowy -10348 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -4913 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 162 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2019-06
PKB 14.22 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7476 2019-06
Środki Trwałe Brutto 23321 2019-06
Pkb Per Capita 10579 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 21075 2018-12
Rolnictwo w PKB 3168 2019-06
Budownictwo w PKB 5011 2019-06
Przemysł w PKB 13446 2019-06
Górnictwo w PKB 276 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 7187 2019-06
Transport w PKB 6813 2019-06
Media w PKB 1796 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.6 2019-06
Pracujący 554 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 39.1 2019-06
Koszty Pracy 135 2018-12
Wydajność 132 2018-12
Wolne Etaty 4124 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 29841 2018-12
Populacja 1.27 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 93.41 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 124 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-09
Inflacja Bazowa 2 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2019-08
Inflacja Żywności 4.2 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 97.55 2019-09
Cpi Transport 104 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 99.1 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.9 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.35 2019-10
Rezerwy Walutowe 7217 2019-09
Stopa Depozytowa 3.3 2018-12
Bilans Banków 1458049 2019-07
Bilans Banku Centralnego 265910 2019-07
Stopa Pożyczkowa 8.5 2019-07
Podaż Pieniądza M3 573864 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -10348 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -4913 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.8 2018-12
Eksport 7061 2019-07
Import 17409 2019-07
Dług Zagraniczny 42078 2018-09
Dochody z Turystyki 4937 2019-07
Przyjazdy Turystów 100837 2019-09
Rezerwy Złota 12.44 2019-09
Rachunek kapitałowy 8408 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17370 2018-12
Terms of Trade 107 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2018-12
Bilans Budżetu -1989 2019-08
Wydatki Rządowe 20135 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 7278 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 9266 2019-08
Rating Kredytowy 65
Wydatki Wojskowe 22 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 162 2019-06
Produkcja Przemysłowa 2 2019-06
Zmiany Zapasów 163 2019-06
Szybkość Internetu 5741 2017-03
Adresy IP 289734 2017-03
Index Konkurencyjności 64.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 52 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 51 2018-12
Ranking Korupcji 56 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.3 2019-06
Produkcja w Górnictwie 3.8 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 90880 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.5 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 99.1 2011-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mauritius - Wskaźniki ekonomiczne.