Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 39.7 2020-07
Indeks Giełdowy 1660 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2 2020-03
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-03
Inflacja 1.7 2020-06
Stopa Procentowa 1.85 2020-05
Bilans Handlowy -8714 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -10762 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 64.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 162 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 341 2020-07
Śmierć koronawirusa 10 2020-07
Odzyskany koronawirus 330 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2 2020-03
PKB 14.18 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 116233 2020-03
Środki Trwałe Brutto 20653 2020-03
Pkb Per Capita 10949 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 22989 2019-12
Rolnictwo w PKB 3117 2020-03
Budownictwo w PKB 4676 2020-03
Przemysł w PKB 10130 2020-03
Górnictwo w PKB 205 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 6345 2020-03
Transport w PKB 6807 2020-03
Media w PKB 1826 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-03
Pracujący 550 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 41.9 2020-03
Koszty Pracy 136 2019-12
Wydajność 135 2019-12
Wolne Etaty 13963 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 29841 2018-12
Populacja 1.27 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 92.92 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 123 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-06
Inflacja Bazowa 3 2020-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2020-05
Inflacja Żywności 7.5 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 94.56 2020-06
Cpi Transport 105 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.85 2020-05
Rezerwy Walutowe 6864 2020-05
Stopa Depozytowa 3.7 2019-12
Bilans Banków 1569150 2020-02
Bilans Banku Centralnego 297923 2020-05
Stopa Pożyczkowa 6.85 2020-04
Podaż Pieniądza M3 640639 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -8714 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -10762 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.3 2019-12
Eksport 2439 2020-04
Import 11153 2020-04
Dług Zagraniczny 39632 2019-12
Dochody z Turystyki 3250 2020-03
Przyjazdy Turystów 20 2020-05
Rezerwy Złota 12.4 2020-03
Rachunek kapitałowy 6302 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17370 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 734 2019-12
Terms of Trade 110 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 2019-12
Bilans Budżetu -4784 2020-05
Wydatki Rządowe 18605 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 4918 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 9702 2020-05
Rating Kredytowy 65 2020-07
Wydatki Wojskowe 22 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 162 2019-06
Produkcja Przemysłowa -3.2 2020-03
Zmiany Zapasów 1240 2020-03
Szybkość Internetu 5741 2017-03
Adresy IP 289734 2017-03
Index Konkurencyjności 64.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 52 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 52 2019-12
Ranking Korupcji 56 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.5 2019-12
Produkcja w Górnictwie 1.5 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 86039 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.85 2020-04

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 341 2020-07
Śmierć koronawirusa 10 2020-07
Odzyskany koronawirus 330 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Mauritius - Wskaźniki ekonomiczne.