Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Indeks Giełdowy 2247.73 2172 2165 2157 2149 2134
Waluta 36.48 36.58 36.76 36.95 37.14 37.51
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 3.5 4 3.6 4.1 4
Stopa Bezrobocia 6.70 6.7 6.3 6.4 6 6.2
Inflacja 0.90 0.8 1 1.3 1.5 1.7
Stopa Procentowa 3.35 3.35 3 3 3 3
Bilans Handlowy -12018.00 -6300 -13650 -14320 -10200 -10600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.80 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.1
Dług Publiczny do PKB 63.00 63 63 63 63 64
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3
Koniunktura w Przemyśle 161.50 190 180 185 180 193
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 3.5 4 3.6 4.1 4
PKB 14.22 15.5 15.5 15.5 15.5 16.3
Pkb W Cenach Stałych 123674.00 119506 126919 125900 128745 133894
Środki Trwałe Brutto 27988.00 22430 23710 28492 29136 30301
Pkb Per Capita 10578.60 11200 11200 11200 11200 11500
Pkb Per Capita Ppp 21074.81 21575 21345 21345 22052 22052
Budownictwo w PKB 5853.00 4984 5129 5958 6093 6337
Przemysł w PKB 14589.00 10514 13717 14852 15187 15795
Górnictwo w PKB 292.00 212 282 297 304 316
Transport w PKB 7198.00 7265 6949 7328 7493 7793
Media w PKB 1762.00 2037 1818 1794 1834 1908
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.70 6.7 6.3 6.4 6 6.2
Pracujący 545.70 552 552 552 554 560
Bezrobotni Zarejestrowani 39.30 40.3 40.3 40.3 40.5 43
Przeciętne Wynagrodzenia 29841.00 31800 31800 31800 31800 32400
Populacja 1.27 1.27 1.27 1.27 1.29 1.3
Wynagrodzenia w Przemyśle 127.50 115 115 115 120 120
Wskaźnik Zatrudnienia 93.28 93.2 93.1 93.3 93 93
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.90 0.8 1 1.3 1.5 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.34 105 104 105 105 106
Inflacja Bazowa 1.90 1 0.9 0.9 1 1.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.40 105 105 105 105 105
Inflacja Żywności 3.10 3.2 3.2 3.2 3 3
Cpi Transport 105.16 104 104 105 106 108
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 3.35 3.35 3 3 3 3
Stopa Depozytowa 3.30 2.85 3.3 2.95 2.85 2.85
Stopa Pożyczkowa 8.35 8.35 8 8 8 8
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -12018.00 -6300 -13650 -14320 -10200 -10600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.80 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.1
Import 17933.00 18000 20000 20500 17700 18000
Eksport 5915.00 6500 6350 6180 7450 7500
Dochody z Turystyki 5434.00 5000 4200 4600 6850 6950
Przyjazdy Turystów 152098.00 116000 100500 98500 165000 168000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17370.00 18600 18600 18600 18600 19000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 63.00 63 63 63 63 64
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3
Bilans Budżetu 680.03 -420 -420 -420 -486 -489
Wydatki Rządowe 18578.00 18519 20561 18912 19340 20113
Wydatki Wojskowe 22.00 23 23 23 23 26
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 9.00 9 9 9 9 9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 161.50 190 180 185 180 193
Produkcja Przemysłowa -0.20 -0.3 0.5 1.6 2 2.3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 96667.00 87773 92234 98407 100630 104656
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.35 8.35 8 8 8 8


Mauritius - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.