Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 2133.17 2119 2112 2104 2097 2082
Waluta 36.36 36.89 37.09 37.29 37.49 37.88
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 3.7 3.5 4 3.6 3.9
Stopa Bezrobocia 6.60 6.9 6.6 6.4 6.2 6.4
Inflacja 0.30 0.5 0.8 1 1.3 1.5
Stopa Procentowa 3.35 3.35 3.35 3 3 3
Bilans Handlowy -10736.00 -10100 -11500 -13650 -14320 -10250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.80 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Dług Publiczny do PKB 63.00 62.8 63 63 63 63
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Koniunktura w Przemyśle 161.50 175 190 180 185 180
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 3.7 3.5 4 3.6 3.9
PKB 14.22 14.7 15.5 15.5 15.5 15.5
Pkb W Cenach Stałych 7476.00 6080 6692 7775 7745 6318
Środki Trwałe Brutto 23321.00 24985 22397 24254 24161 25959
Pkb Per Capita 10578.60 10830 11200 11200 11200 11200
Pkb Per Capita Ppp 21074.81 21575 21345 21345 22052 22052
Budownictwo w PKB 5011.00 5461 4984 5211 5191 5674
Przemysł w PKB 13446.00 17060 10512 13984 13930 17725
Górnictwo w PKB 276.00 313 212 287 286 325
Transport w PKB 6813.00 7158 7265 7086 7058 7438
Media w PKB 1796.00 1894 2057 1868 1861 1967
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.60 6.9 6.6 6.4 6.2 6.4
Przeciętne Wynagrodzenia 29841.00 30700 31800 31800 31800 31800
Wynagrodzenia w Przemyśle 123.90 115 115 115 115 120
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.30 0.5 0.8 1 1.3 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.07 103 105 104 105 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.20 105 105 105 105 105
Inflacja Żywności 0.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Cpi Transport 104.80 108 104 104 105 109
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 3.35 3.35 3.35 3 3 3
Stopa Depozytowa 3.30 3.3 3.3 2.95 2.95 2.95
Stopa Pożyczkowa 8.35 8.35 8.35 8 8 8
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -10736.00 -10100 -11500 -13650 -14320 -10250
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.80 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Dochody z Turystyki 4362.00 6900 5400 5150 4000 6650
Przyjazdy Turystów 128730.00 162000 118000 98000 112000 110000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 63.00 62.8 63 63 63 63
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Wydatki Rządowe 20135.00 19055 18521 20940 20860 19798
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 9.00 9 9 9 9 9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 161.50 175 190 180 185 180
Produkcja Przemysłowa 2.00 2.4 -0.3 0.5 1.6 2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 90880.00 103644 88214 94515 94152 107686
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.35 8.35 8.35 8 8 8


Mauritius - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.