Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Indeks Giełdowy 2204.15 2198 2168 2138 2108 2050
Waluta 42.95 43.41 43.88 44.36 44.84 45.81

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -9.00 1.5 2 2 2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 5.4 6.3 7.2 4.4 5
Stopa Bezrobocia 8.10 8.3 8 8 8 7.8
Inflacja 11.00 14 10 8 7 6
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2 2
Bilans Handlowy -16596.00 -14400 -15800 -16600 -12100 -14600
Saldo Obrotów Bieżących -21732.00 -18500 -16400 -18000 -16800 -7468
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.10 -7 -7 -7 -7 -4.6
Dług Publiczny do PKB 73.40 67 67 67 67 63
Budżet Państwa do PKB -5.00 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -9.00 1.5 2 2 2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 5.4 6.3 7.2 4.4 5
PKB 10.91 13.5 13.5 14.3 14.3 14.3
Pkb W Cenach Stałych 138553.00 113113 104498 127046 148529 155955
Środki Trwałe Brutto 27799.00 23608 18091 27806 29801 31291
PKB Per Capita 9061.28 9800 9800 9800 9800 10300
PKB Per Capita PPP 19469.52 21200 21200 21980 21980 21980
Budownictwo w PKB 7338.00 5115 3707 7029 7866 8260
Przemysł w PKB 17266.00 10511 12769 16698 18509 19435
Górnictwo w PKB 392.00 230 305 325 420 441
Transport w PKB 6801.00 5925 3876 6507 7291 7655
Media w PKB 1771.00 1903 1455 1581 1899 1993

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 8.10 8.3 8 8 8 7.8
Bezrobotni Zarejestrowani 44.90 43 43 43 43 43
Pracujący 509.90 560 560 560 560 560
Przeciętne Wynagrodzenia 33259.00 32400 32400 32400 32400 32400
Populacja 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28
Wynagrodzenia w Przemyśle 128.00 120 120 120 120 120
Wskaźnik Zatrudnienia 91.90 93 93 93 93 93

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 11.00 14 10 8 7 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120.98 127 123 122 129 130
Inflacja Bazowa 5.80 7 6 5 4 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 134.20 105 105 105 105 105
Inflacja Żywności 17.20 20 16 13 10 8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.5 -0.1 0.4 0.3 0.3
Cpi Transport 128.51 129 129 130 130 130

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2 2
Rezerwy Walutowe 7278.90 7850 7900 8010 7750 7600
Stopa Depozytowa 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Stopa Pożyczkowa 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
Bilans Banków 1970590.20 2050000 1985000 1957000 1855000 1900000
Bilans Banku Centralnego 426307.07 320000 320000 325000 325000 325000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -16596.00 -14400 -15800 -16600 -12100 -14600
Saldo Obrotów Bieżących -21732.00 -18500 -16400 -18000 -16800 -7468
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.10 -7 -7 -7 -7 -4.6
Import 25408.00 21200 23000 24100 18900 22000
Eksport 8812.00 6800 7200 7500 6800 7400
Dochody z Turystyki 3556.00 500 500 1000 1000 2300
Przyjazdy Turystów 84268.00 45000 50000 65000 47000 51000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9080.00 19000 19000 19000 19000 19000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 73.40 67 67 67 67 63
Budżet Państwa do PKB -5.00 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Bilans Budżetu -1580163048.36 -489 -489 -489 -489 -489
Wydatki Rządowe 21356.00 20263 23598 21191 22894 24038
Wydatki Wojskowe 19.00 26 26 26 26 26

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 9.00 9 9 9 9 9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa -0.70 1.6 1.6 2.4 3.2 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.60 -1.8 1.5 1.7 2 1.51
Produkcja w Górnictwie 22.40 -2.8 -1.8 3 1.6 2.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 106510.00 85369 61762 95643 114179 119888
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85


Mauritius - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.