Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Indeks Giełdowy 1646.40 1635 1622 1609 1596 1570
Waluta 39.30 39.53 39.72 39.91 40.09 40.46

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -4.20 0.8 1.6 1.3 1.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.50 3.5 20 8.5 7.5 7
Stopa Bezrobocia 10.90 12.6 15 14.2 12 8
Inflacja 2.70 2.6 2.3 1.8 2.5 2.3
Stopa Procentowa 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Bilans Handlowy -9528.00 -10200 -6700 -8000 -10600 -10600
Saldo Obrotów Bieżących -14800.00 -3500 -7000 -8500 -8500 -7468
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.3
Dług Publiczny do PKB 64.60 66 66 66 66 65
Budżet Państwa do PKB -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -4.20 0.8 1.6 1.3 1.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.50 3.5 20 8.5 7.5 7
PKB 14.18 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
Pkb W Cenach Stałych 107781.00 124265 121038 100657 148302 133585
Środki Trwałe Brutto 22944.00 23845 22271 9066 27615 25634
Pkb Per Capita 10949.20 9500 9500 9500 9500 10800
Pkb Per Capita Ppp 22989.30 21200 21200 21200 21200 21980
Budownictwo w PKB 5399.00 5469 4879 666 6024 5880
Przemysł w PKB 12843.00 15168 10958 8680 18878 16306
Górnictwo w PKB 306.00 285 215 176 344 306
Transport w PKB 5764.00 6804 7045 3118 7940 7314
Media w PKB 1436.00 1594 1802 1478 2284 1714

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 10.90 12.6 15 14.2 12 8
Bezrobotni Zarejestrowani 41.90 40.5 40.5 40.5 43 43
Pracujący 549.90 554 554 554 560 560
Przeciętne Wynagrodzenia 29841.00 31800 31800 31800 32400 32400
Populacja 1.27 1.27 1.27 1.27 1.3 1.31
Wskaźnik Zatrudnienia 92.92 93 93 93 93 93
Wynagrodzenia w Przemyśle 123.40 120 120 120 120 120

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 2.70 2.6 2.3 1.8 2.5 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.14 110 108 108 109 111
Inflacja Bazowa 3.70 3.2 3 2.5 2 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.30 105 105 105 105 105
Inflacja Żywności 5.30 2.5 2.8 3 3 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.7 0.5 0.5 0.5 0.3
Cpi Transport 106.93 107 107 108 109 112

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 1.85 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Stopa Depozytowa 3.70 3.7 3.2 3.2 2.85 3.2
Stopa Pożyczkowa 6.85 6.85 6.35 6.35 8.25 6.35
Bilans Banków 1732317.40 1642000 1647000 1647000 1646500 1638000
Bilans Banku Centralnego 407009.20 300000 315000 315000 320000 325000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -9528.00 -10200 -6700 -8000 -10600 -10600
Saldo Obrotów Bieżących -14800.00 -3500 -7000 -8500 -8500 -7468
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.3
Import 15322.00 12000 14000 14000 16000 16000
Eksport 5724.00 5300 6000 6000 6300 6700
Dochody z Turystyki 222.00 500 370 250 450 2000
Przyjazdy Turystów 1042.00 470 520 600 1000 5200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17370.00 18600 18600 18600 19000 19000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 64.60 66 66 66 66 65
Budżet Państwa do PKB -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Bilans Budżetu -2540.00 -486 -486 -486 -489 -489
Wydatki Rządowe 18163.00 18081 19265 26566 20988 19437
Wydatki Wojskowe 22.00 23 23 23 26 26

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 9.00 9 9 9 9 9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -15.50 2 1.7 2.5 2.3 2.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 85403.00 97564 89579 64603 114255 104882
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.85 6.85 6.35 6.35 8.25 6.35


Mauritius - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.