Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Indeks Giełdowy 1844.80 1792 1756 1720 1685 1615
Waluta 40.85 41.04 41.34 41.64 41.94 42.53

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 30.70 1.6 1.3 1.7 1.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.90 20 8.5 4.5 3.3 6
Stopa Bezrobocia 10.40 15 14.2 12 11.6 9.5
Inflacja 2.40 1.6 1.8 2.5 2.3 2.8
Stopa Procentowa 1.85 1.5 1.35 1.35 1.35 1.35
Bilans Handlowy -8079.00 -10200 -6700 -10600 -10600 -10600
Saldo Obrotów Bieżących -18600.00 -7000 -8500 -8500 -8500 -7468
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.90 -14 -14 -14 -7 -7
Dług Publiczny do PKB 64.60 66 66 66 66 65
Budżet Państwa do PKB -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 30.70 1.6 1.3 1.7 1.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.90 20 8.5 4.5 3.3 6
PKB 14.18 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
Pkb W Cenach Stałych 121000.00 100657 116942 126445 124993 134032
Środki Trwałe Brutto 25703.00 9053 24894 26860 26551 28471
Pkb Per Capita 10949.20 9500 9500 9500 9500 10800
Pkb Per Capita Ppp 22989.30 21200 21200 21200 21200 21980
Budownictwo w PKB 6138.00 660 5858 6414 6341 6799
Przemysł w PKB 15375.00 8670 13935 16067 15882 17031
Górnictwo w PKB 314.00 176 332 328 324 348
Transport w PKB 6064.00 3458 6254 6337 6264 6717
Media w PKB 1728.00 1478 1558 1806 1785 1914

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 10.40 15 14.2 12 11.6 9.5
Bezrobotni Zarejestrowani 61.00 40.5 40.5 43 43 43
Pracujący 523.70 554 554 560 560 560
Przeciętne Wynagrodzenia 31856.00 31800 31800 32400 32400 32400
Populacja 1.27 1.27 1.27 1.3 1.3 1.31
Wskaźnik Zatrudnienia 89.60 93 93 93 93 93
Wynagrodzenia w Przemyśle 125.40 120 120 120 120 120

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.40 1.6 1.8 2.5 2.3 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.77 107 108 109 111 112
Inflacja Bazowa 4.30 4 2.5 2 2 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.50 105 105 105 105 105
Inflacja Żywności 2.30 2.8 3 3 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Cpi Transport 110.90 106 108 110 110 113

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 1.85 1.5 1.35 1.35 1.35 1.35
Stopa Depozytowa 1.70 1.35 1.2 1.2 1.2 1.2
Stopa Pożyczkowa 6.85 6.5 6.35 6.35 6.35 6.35
Bilans Banków 1813310.10 1647000 1647000 1646500 1646500 1638000
Bilans Banku Centralnego 434544.37 315000 315000 320000 320000 325000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -8079.00 -10200 -6700 -10600 -10600 -10600
Saldo Obrotów Bieżących -18600.00 -7000 -8500 -8500 -8500 -7468
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.90 -14 -14 -14 -7 -7
Import 13958.00 14000 14000 16000 16000 16000
Eksport 5879.00 6000 6000 6300 6300 6700
Dochody z Turystyki 103.00 370 250 450 700 2000
Przyjazdy Turystów 115.00 520 600 1000 3000 5200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21337.00 18600 18600 19000 19000 19000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 64.60 66 66 66 66 65
Budżet Państwa do PKB -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Bilans Budżetu -3600.00 -486 -486 -489 -489 -489
Wydatki Rządowe 20096.00 26566 19707 21000 20759 22260
Wydatki Wojskowe 19.00 23 23 26 26 26

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 9.00 9 9 9 9 9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -5.60 -3 0.8 1.6 2 1.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 99648.00 62124 92662 104132 102936 110380
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.85 6.5 6.35 6.35 6.35 6.35


Mauritius - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.