Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Indeks Giełdowy 1621.92 1603 1590 1578 1565 1540
Waluta 40.55 40.39 40.58 40.77 40.96 41.34

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -4.20 1.6 1.3 1.7 1.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.90 20 8.5 7.5 3.3 7
Stopa Bezrobocia 10.40 15 14.2 12 11.6 9.5
Inflacja 1.00 1.6 1.8 2.5 2.3 2.8
Stopa Procentowa 1.85 1.5 1.35 1.35 1.35 1.35
Bilans Handlowy -8215.00 -10200 -6700 -10600 -10600 -10600
Saldo Obrotów Bieżących -14800.00 -7000 -8500 -8500 -8500 -7468
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.50 -6 -6 -6 -6 -5.3
Dług Publiczny do PKB 64.60 66 66 66 66 65
Budżet Państwa do PKB -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -4.20 1.6 1.3 1.7 1.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.90 20 8.5 7.5 3.3 7
PKB 14.18 13.5 13.5 13.5 13.5 14.3
Pkb W Cenach Stałych 121000.00 121038 100657 148302 115865 123975
Środki Trwałe Brutto 25703.00 22270 9053 27615 24665 26391
Pkb Per Capita 10949.20 9500 9500 9500 9500 10800
Pkb Per Capita Ppp 22989.30 21200 21200 21200 21200 21980
Budownictwo w PKB 6138.00 4876 660 6024 5804 6210
Przemysł w PKB 15375.00 10953 8670 18878 13806 14773
Górnictwo w PKB 314.00 215 176 344 329 352
Transport w PKB 6064.00 6835 3458 7940 6196 6630
Media w PKB 1728.00 1802 1478 2284 1544 1652

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 10.40 15 14.2 12 11.6 9.5
Bezrobotni Zarejestrowani 41.90 40.5 40.5 43 43 43
Pracujący 549.90 554 554 560 560 560
Przeciętne Wynagrodzenia 31856.00 31800 31800 32400 32400 32400
Populacja 1.27 1.27 1.27 1.3 1.3 1.31
Wskaźnik Zatrudnienia 92.92 93 93 93 93 93
Wynagrodzenia w Przemyśle 125.40 120 120 120 120 120

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.00 1.6 1.8 2.5 2.3 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.54 107 108 109 111 112
Inflacja Bazowa 3.20 3 2.5 2 2 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.70 105 105 105 105 105
Inflacja Żywności -1.60 2.8 3 3 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Cpi Transport 107.52 106 108 110 110 113

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 1.85 1.5 1.35 1.35 1.35 1.35
Stopa Depozytowa 3.70 3.35 3.35 2.85 3.2 3.2
Stopa Pożyczkowa 6.85 6.5 6.5 8.25 6.35 6.35
Bilans Banków 1732317.40 1647000 1647000 1646500 1646500 1638000
Bilans Banku Centralnego 412751.50 315000 315000 320000 320000 325000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -8215.00 -10200 -6700 -10600 -10600 -10600
Saldo Obrotów Bieżących -14800.00 -7000 -8500 -8500 -8500 -7468
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.50 -6 -6 -6 -6 -5.3
Import 13514.00 14000 14000 16000 16000 16000
Eksport 5299.00 6000 6000 6300 6300 6700
Dochody z Turystyki 243.00 370 250 450 700 2000
Przyjazdy Turystów 311.00 520 600 1000 3000 5200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21337.00 18600 18600 19000 19000 19000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 64.60 66 66 66 66 65
Budżet Państwa do PKB -3.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Bilans Budżetu -3129.00 -486 -486 -489 -489 -489
Wydatki Rządowe 20096.00 19276 26566 20988 19525 20892
Wydatki Wojskowe 22.70 23 23 26 26 26

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 9.00 9 9 9 9 9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -11.50 -3 0.8 1.6 2 1.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 99648.00 86732 62124 114255 91808 98235
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.85 6.5 6.5 8.25 6.35 6.35


Mauritius - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.