Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Indeks Giełdowy 2172.98 2158 2151 2143 2136 2122
Waluta 35.95 36.25 36.45 36.65 36.85 37.26
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 3.7 3.9 4.1 3.8 4
Stopa Bezrobocia 6.90 6.5 6.3 6.6 6.4 6.5
Inflacja 0.80 0.6 0.5 0.8 1 1.5
Stopa Procentowa 3.35 3.25 3.25 3.25 3 2.75
Bilans Handlowy -11390.00 -8800 -10600 -6300 -6300 -10200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.80 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6
Dług Publiczny do PKB 63.00 62.8 62.8 63 63 63
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Koniunktura w przemyśle 159.60 161 155 155 155 155
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 3.7 3.9 4.1 3.8 4
PKB 14.22 14.7 14.7 15.5 15.5 15.5
Pkb W Cenach Stałych 117718.00 122799 136473 122544 122191 141931
Środki Trwałe Brutto 21621.00 24932 25334 22507 22443 26347
Pkb Per Capita 10578.60 10830 10830 11200 11200 11200
Pkb Per Capita Ppp 21074.81 21575 21345 21345 22052 22052
Budownictwo w PKB 4911.00 5508 5538 5112 5098 5759
Przemysł w PKB 10441.00 15015 17298 10869 10838 17990
Górnictwo w PKB 208.00 285 317 217 216 330
Transport w PKB 7178.00 7156 7312 7472 7451 7605
Media w PKB 2180.00 1925 2104 2269 2263 2188
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.90 6.5 6.3 6.6 6.4 6.5
Przeciętne Wynagrodzenia 29841.00 30700 30700 31800 31800 31800
Wynagrodzenia w Przemyśle 119.70 136 115 115 115 120
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.80 0.6 0.5 0.8 1 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.40 103 103 105 104 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.40 105 105 105 105 105
Inflacja Żywności 3.10 3.8 3.2 3.2 3.2 3
Cpi Transport 103.83 106 108 104 104 109
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.35 3.25 3.25 3.25 3 2.75
Stopa Depozytowa 3.30 3.3 3.3 3.3 3.05 2.8
Stopa Pożyczkowa 8.50 8.5 8.5 8.5 8.25 8
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -11390.00 -8800 -10600 -6300 -6300 -10200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.80 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6
Dochody z Turystyki 4915.00 3740 6700 5400 5150 6650
Przyjazdy Turystów 115448.00 112000 114000 113000 113000 112000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 63.00 62.8 62.8 63 63 63
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Wydatki Rządowe 18231.00 18486 19331 18978 18924 20104
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 9.00 9 9 9 9 9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 159.60 161 155 155 155 155
Produkcja Przemysłowa 2.20 2 2.4 0.6 0.6 2.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 88014.00 96322 105230 91623 91359 109439
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.50 8.5 8.5 8.5 8.25 8


Mauritius - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.