Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 2131.94 2119 2112 2104 2097 2082
Waluta 36.25 36.3 36.5 36.7 36.9 37.31
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 4 4.1 3.8 3.8 4
Stopa Bezrobocia 6.60 6.9 6.6 6.4 6.2 6.4
Inflacja 1.30 0.5 0.8 1 1.3 1.5
Stopa Procentowa 3.35 3.35 3.35 3.25 3.25 3.25
Bilans Handlowy -10348.00 -10600 -6300 -6300 -6300 -10200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.80 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Dług Publiczny do PKB 63.00 62.8 63 63 63 63
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Koniunktura w Przemyśle 161.50 175 190 180 185 180
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 4 4.1 3.8 3.8 4
PKB 14.22 14.7 15.5 15.5 15.5 15.5
Pkb W Cenach Stałych 7476.00 136588 136851 122544 122191 142188
Środki Trwałe Brutto 23321.00 25434 25483 22507 22443 26476
Pkb Per Capita 10578.60 10830 11200 11200 11200 11200
Pkb Per Capita Ppp 21074.81 21575 21345 21345 22052 22052
Budownictwo w PKB 5011.00 5548 5559 5112 5098 5776
Przemysł w PKB 13446.00 17387 17420 10869 10838 18099
Górnictwo w PKB 276.00 317 318 217 216 330
Transport w PKB 6813.00 7312 7327 7472 7451 7612
Media w PKB 1796.00 2104 2108 2269 2263 2190
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.60 6.9 6.6 6.4 6.2 6.4
Przeciętne Wynagrodzenia 29841.00 30700 31800 31800 31800 31800
Wynagrodzenia w Przemyśle 123.90 115 115 115 115 120
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.30 0.5 0.8 1 1.3 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.28 103 105 104 105 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.10 105 105 105 105 105
Inflacja Żywności 4.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Cpi Transport 103.74 108 104 104 105 109
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 3.35 3.35 3.35 3.25 3.25 3.25
Stopa Depozytowa 3.30 2.85 2.85 3.3 3.2 2.85
Stopa Pożyczkowa 8.50 8.25 8.25 8.5 8.4 8.25
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -10348.00 -10600 -6300 -6300 -6300 -10200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.80 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Dochody z Turystyki 4937.00 6900 5400 5150 4000 6650
Przyjazdy Turystów 100837.00 162000 118000 98000 112000 110000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 63.00 62.8 63 63 63 63
Budżet Państwa do PKB -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Wydatki Rządowe 20135.00 19331 19368 18978 18924 20123
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 9.00 9 9 9 9 9
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.00 6 6 6 6 6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.00 3 3 3 3 3
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 161.50 175 190 180 185 180
Produkcja Przemysłowa 2.00 2.4 -0.5 1.2 1.6 2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 90880.00 105230 105432 91623 91359 109544
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.50 8.25 8.25 8.5 8.4 8.25


Mauritius - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.