Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3685 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2018-12
Stopa Bezrobocia 1.8 2017-12
Inflacja 5.8 2019-04
Stopa Procentowa 9.5 2019-06
Bilans Handlowy -426616 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 44.2 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 2017-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2018-12
PKB 12.1 2018-12
Pkb Per Capita 433 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1453 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.8 2017-12
Populacja 25.6 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 672000 2018-12
Koszty Utrzymania 351100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 829600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 324900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.8 2019-04
Inflacja Żywności 5.2 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 130 2019-07
Cpi Transport 117 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.5 2019-06
Podaż Pieniądza M3 11714 2019-01
Stopa Depozytowa 13 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -426616 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 44.2 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 2017-12
Eksport 333238 2019-03
Import 759854 2019-03
Indeks Terroryzmu 2.61 2017-12
Przyjazdy Turystów 2310 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 72.9 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Rejestracje nowych samochodów 1214 2019-03
Szybkość Internetu 3320 2017-03
Adresy IP 34386 2017-03
Index Konkurencyjności 3.4 2018-12
Ranking Konkurencyjności 121 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 161 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 150 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Madagaskar - Wskaźniki ekonomiczne.