Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3642 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2018-12
Stopa Bezrobocia 1.7 2018-12
Inflacja 5.5 2019-07
Stopa Procentowa 9.5 2019-09
Bilans Handlowy -426616 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 89.2 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 2017-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2017-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2018-12
PKB 12.1 2018-12
Pkb Per Capita 433 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1453 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.7 2018-12
Populacja 26.26 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 672000 2018-12
Koszty Utrzymania 351100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 829600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 324900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.5 2019-07
Inflacja Żywności 4.9 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 130 2019-08
Cpi Transport 116 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.5 2019-09
Podaż Pieniądza M3 11889 2019-03
Stopa Depozytowa 13 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -426616 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 89.2 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 2017-12
Eksport 333238 2019-03
Import 759854 2019-03
Indeks Terroryzmu 2.61 2017-12
Przyjazdy Turystów 2310 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.9 2017-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 72.9 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Rejestracje nowych samochodów 1214 2019-03
Szybkość Internetu 3320 2017-03
Adresy IP 34386 2017-03
Index Konkurencyjności 42.86 2019-12
Ranking Konkurencyjności 132 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 161 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 150 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Madagaskar - Wskaźniki ekonomiczne.