Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3611 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2018-12
Stopa Bezrobocia 1.7 2018-12
Inflacja 5.3 2019-09
Stopa Procentowa 9.5 2019-11
Bilans Handlowy -426616 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -109 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2018-12
PKB 12.1 2018-12
Pkb Per Capita 433 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1453 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.7 2018-12
Populacja 26.26 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 672000 2018-12
Koszty Utrzymania 351100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 829600 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 324900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.3 2019-09
Inflacja Żywności 4.5 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 130 2019-09
Cpi Transport 117 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.5 2019-11
Podaż Pieniądza M3 11899 2019-07
Stopa Depozytowa 13 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -426616 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -109 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2 2018-12
Eksport 333238 2019-03
Import 759854 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.96 2018-12
Przyjazdy Turystów 22450 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 35.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 72.9 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1 2019-12
Biznes Ostatni okres
Rejestracje nowych samochodów 1067 2019-09
Szybkość Internetu 3320 2017-03
Adresy IP 34386 2017-03
Index Konkurencyjności 42.86 2019-12
Ranking Konkurencyjności 132 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 25 2018-12
Ranking Korupcji 152 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 161 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 160 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Madagaskar - Wskaźniki ekonomiczne.