Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 3645.00 3763 3792 3820 3849 3908
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 5.4 5.2 5.2 5.2 5.2
Stopa Bezrobocia 1.70 1.8 2 2 2 2
Inflacja 5.50 6 6.4 6.6 6.8 7
Stopa Procentowa 9.50 9 9 9 9 8.5
Bilans Handlowy -426616.00 -317278 -317278 -317278 -317278 -317269
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.10 -2.8 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 39 39 39 39
Budżet Państwa do PKB -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 5.4 5.2 5.2 5.2 5.2
PKB 12.10 12.8 13.2 13.2 13.2 13.2
Pkb Per Capita 432.70 430 440 440 440 440
Pkb Per Capita Ppp 1452.60 1951 2020 2020 2020 2020
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 1.70 1.8 2 2 2 2
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 829600.00 820000 820000 820000 820000 830000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 324900.00 376500 376500 376500 376500 380000
Koszty Utrzymania Rodziny 672000.00 672000 672000 672000 672000 593900
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 5.50 6 6.4 6.6 6.8 7
Inflacja Żywności 4.90 5.2 5.4 5.6 5.8 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125.20 500 502 131 132 548
Cpi Transport 116.50 409 411 124 125 448
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 9.50 9 9 9 9 8.5
Stopa Depozytowa 13.00 12 11.5 12.5 12.5 11.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -426616.00 -317278 -317278 -317278 -317278 -317269
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.10 -2.8 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 39 39 39 39
Budżet Państwa do PKB -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1


Madagaskar - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.