Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3698.00 3682 3715 3747 3780 3847
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 5.4 5.4 5.2 5.2 5.2
Stopa Bezrobocia 1.80 2 2 2.5 2.5 2.5
Inflacja 5.50 6.2 6.5 6.4 6.6 7.3
Stopa Procentowa 9.50 9 9 9 9 9
Bilans Handlowy -426616.00 -317275 -317278 -317278 -317278 -317269
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.10 -2.8 -2.8 -3.9 -3.9 -3.9
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 39 39 39
Budżet Państwa do PKB -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 5.4 5.4 5.2 5.2 5.2
PKB 12.10 12.8 12.8 13.2 13.2 13.2
Pkb Per Capita 432.70 430 430 440 440 440
Pkb Per Capita Ppp 1452.60 1951 1951 2020 2020 2020
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 1.80 2 2 2.5 2.5 2.5
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 829600.00 823004 820000 820000 820000 830000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 324900.00 288030 376500 376500 376500 380000
Koszty Utrzymania Rodziny 672000.00 672000 672000 672000 672000 593900
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 5.50 6.2 6.5 6.4 6.6 7.3
Inflacja Żywności 4.90 5.4 5.2 5.4 5.6 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 124.70 126 128 131 132 137
Cpi Transport 116.90 122 124 124 125 133
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 9.50 9 9 9 9 9
Stopa Depozytowa 13.00 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -426616.00 -317275 -317278 -317278 -317278 -317269
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.10 -2.8 -2.8 -3.9 -3.9 -3.9
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 41.90 40 40 39 39 39
Budżet Państwa do PKB -2.90 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 1.00 1 1 1 1 1


Madagaskar - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.