Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2021-09
Indeks Giełdowy 1004 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.09 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.8 2021-06
Stopa Bezrobocia 12.2 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 123 2021-09
Inflacja 5.3 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 3306744 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -465 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -81 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.3 2020-12
Dług Publiczny do PKB 47.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 6.5 2021-08
Optymizm Konsumentów 1 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 15 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2021-12
Przypadki koronawirusa 313692 2021-09
Śmierć koronawirusa 4763 2021-09
Odzyskany koronawirus 267636 2021-09
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.8 2021-06
PKB 55.89 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 11138 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 47412 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2699 2021-06
Pkb Per Capita 18391 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 36732 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.2 2021-08
Pracujący 1360 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 211 2021-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.2 2021-07
Koszty Pracy 148 2021-06
Wolne Etaty 24760 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1566 2021-06
Płaca Minimalna 642 2021-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1566 2021-06
Populacja 2.79 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 71.4 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1225 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 76.5 2021-06
Wydajność 120 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 123 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 3306744 2021-09
Przypadki koronawirusa 313692 2021-09
Śmierć koronawirusa 4763 2021-09
Odzyskany koronawirus 267636 2021-09
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12
Łóżka OIOM 634 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.3 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 116 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116 2021-07
Inflacja Bazowa 3.3 2021-08
Deflator Pkb 119 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 108 2021-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2021-08
Cpi Transport 114 2021-08
Inflacja Żywności 2.7 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.3 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.55 2021-08
Podaż Pieniądza M0 7657 2021-07
Podaż Pieniądza M1 29816 2021-07
Podaż Pieniądza M2 41287 2021-07
Podaż Pieniądza M3 41287 2021-07
Bilans Banków 40729 2021-06
Rezerwy Walutowe 5000 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 7819 2021-07
Bilans Banku Centralnego 31544 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -465 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -81 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.3 2020-12
Eksport 2736 2021-07
Import 3201 2021-07
Dług Zagraniczny 35592 2021-03
Rachunek kapitałowy 302 2021-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 149 2021-03
Rezerwy Złota 5.82 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -25.68 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.23 2019-12
Dochody z Turystyki 33.6 2020-12
Przyjazdy Turystów 219 2021-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.4 2020-12
Bilans Budżetu -409 2021-03
Wydatki Rządowe 1669 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 43.5 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 4418 2021-03
Dług Publiczny 23531 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 4827 2021-03
Wnioski o Azyl 30 2021-02
Rating Kredytowy 76 2021-09
Wydatki Wojskowe 1135 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 6.5 2021-08
Produkcja Przemysłowa 15 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 21.2 2021-06
Stopa Utylizacji Surowców 78 2021-09
Zmiany Zapasów -717 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 2371 2021-08
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 154 2021-03
Index Konkurencyjności 68.35 2019-12
Ranking Konkurencyjności 39 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2020-12
Ranking Korupcji 35 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 332 2021-06
Produkcja w Górnictwie 21.2 2021-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.1 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 6991 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.13 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 19549 2021-07
Kredyt Konsumencki 748 2021-07
Cena Benzyny 1.53 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 24.52 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 36.42 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 154 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 2539 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.3 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.