Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 739 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.38 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 8.7 2019-12
Inflacja 2.7 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy -81.9 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 223 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -8.7 2019-12
Optymizm Konsumentów 1 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.8 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-09
PKB 53.25 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 10742 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 43811 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2619 2019-09
Pkb Per Capita 17670 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 31065 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.7 2019-12
Pracujący 1378 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 150 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.7 2019-11
Koszty Pracy 134 2019-09
Wolne Etaty 18259 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1318 2019-09
Płaca Minimalna 555 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1318 2019-09
Populacja 2.81 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 73.2 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1246 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 81.1 2019-09
Wydajność 137 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 2019-12
Inflacja Bazowa 3.1 2019-12
Deflator Pkb 112 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 97.3 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.9 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-12
Cpi Transport 108 2019-12
Inflacja Żywności 3.5 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.39 2019-12
Podaż Pieniądza M0 6513 2019-11
Podaż Pieniądza M1 19096 2019-11
Podaż Pieniądza M2 29594 2019-11
Podaż Pieniądza M3 29594 2019-11
Bilans Banków 31130 2019-11
Rezerwy Walutowe 4527 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 8638 2019-11
Bilans Banku Centralnego 19712 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -81.9 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 223 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Eksport 2555 2019-11
Import 2637 2019-11
Dług Zagraniczny 33858 2019-09
Rachunek kapitałowy 526 2019-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 284 2019-06
Rezerwy Złota 5.82 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 419 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.46 2018-12
Dochody z Turystyki 219 2018-12
Przyjazdy Turystów 384 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Bilans Budżetu 445 2019-06
Wydatki Rządowe 1513 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 34 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4571 2019-06
Dług Publiczny 16845 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 4126 2019-06
Wnioski o Azyl 55 2019-10
Rating Kredytowy 72 2020-01
Wydatki Wojskowe 956 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -8.7 2019-12
Produkcja Przemysłowa -0.4 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.9 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.7 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 77.2 2019-12
Zmiany Zapasów 20.9 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 3268 2019-12
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 2090 2018-12
Index Konkurencyjności 68.35 2019-12
Ranking Konkurencyjności 39 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 334 2019-10
Produkcja w Górnictwie 5.5 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.8 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.9 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 6957 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.23 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18895 2019-11
Kredyt Konsumencki 734 2019-11
Cena Benzyny 1.3 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 23.08 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 37.32 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 1696 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.9 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.