Ostatni Poprzedni
Waluta 1.07 1.07
Indeks Giełdowy 921 923 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 1.3 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 5.3 Procent
Stopa Bezrobocia 9.5 9.7 Procent
Inflacja 16.8 15.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.9 2.4 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -758 542 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -343 -131 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.3 3.3 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 44.3 46.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -1 -7.3 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 1.9 -0.4 Punkty
Optymizm Konsumentów -8 -8 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 16.8 -3.4 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 15 15 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 20 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 1.3 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.4 5.3 Procent
PKB 55.89 54.64 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 11667 11508 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 53393 47412 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 2735 2676 W Mln Eur
PKB Per Capita 17033 17186 USD
PKB Per Capita PPP 36732 37063 USD
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 9.5 9.7 Procent
Pracujący 1381 1376 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 166 168 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.7 62.9 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2.7 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.5 11.5 Procent
Koszty Pracy 154 153 Punkty
Wolne Etaty 24416 26733
Przeciętne Wynagrodzenia 1679 1598 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 730 642 Eur / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 1679 1598 Eur / Miesiąc
Populacja 2.79 2.79 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 63 62.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 63.83
Zmiana Zatrudnienia 2.1 0 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 73.2 73.2 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 1241 1252 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 77.6 70.7 Tysiąc
Wydajność 122 124 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 16.8 15.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.9 2.4 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134 131 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 132 130 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 120 119 Punkty
Inflacja Bazowa 9.4 9 Procent
Deflator Pkb 125 123 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130 124 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 108 108 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 116 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 1.9 2.4 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 16.6 15.6 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 4.3 5.5 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 142 141 Punkty
Cpi Transport 135 125 Punkty
Inflacja Żywności 21.7 17.1 Procent
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 28 23.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 167 167 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 4483712 4483424 dawki
Zakażenia Koronawirusem 1061549 1061535 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 9134 9133 Osoby
Łóżka szpitalne 6.35 6.43 na 1000 osób
Szpitale 33.64 33.91 na jeden milion osób
Lekarze 4.83 4.88 na 1000 osób
Pielęgniarki 7.77 7.81 na 1000 osób
Łóżka OIOM 5.2 5.3 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.45 -0.5 Procent
Podaż Pieniądza M0 7887 7479 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M1 30236 29928 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 41838 41349 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 41838 41349 W Mln Eur
Bilans Banków 44375 42033 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 5492 5317 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 9264 9105 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 38230 32840 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -758 542 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -343 -131 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.3 3.3 Procent Pkb
Eksport 3686 2951 W Mln Eur
Import 4444 3446 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 42448 38608 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy -785 -349 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 155 149 W Mln Eur
Rezerwy Złota 5.82 5.82 Ton
Crude Oil Imports from Russia 599 699 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 10092 4185 Teradżul
Wydobycie Ropy Naftowej 0.7 0.7 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 147 267 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 0.23 0.46
Dochody z Turystyki 33.6 136 W Mln Eur
Przyjazdy Turystów 865 545 Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 44.3 46.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -1 -7.3 Procent Pkb
Bilans Budżetu -516 93.1 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 1581 1474 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 43.5 34.6 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 5945 4984 W Mln Eur
Dług Publiczny 22797 23042 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 6462 4891 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 90 105 Osoby
Rating Kredytowy 76
Wydatki Wojskowe 1135 1094 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 15 15 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 20 Procent
Podatek od Towarów i Usług 21 21 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 21.27 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 1.77 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 19.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 1.9 -0.4 Punkty
Produkcja Przemysłowa 18.4 27.4 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.1 12.4 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 35.3 25.5 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 77.5 77.5 Procent
Zmiany Zapasów -523 563 W Mln Eur
Rejestracje nowych samochodów 2349 2350
Szybkość Internetu 14620 14565 KBps
Adresy IP 1350900 1301324 IP
Bankructwa 205 195 Firmy
Index Konkurencyjności 68.35 67.12 Punkty
Ranking Konkurencyjności 39 40
Indeks Percepcji Korupcji 61 60 Punkty
Ranking Korupcji 34 35
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 14
Produkcja Energii Elektrycznej 395 428 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -5.1 -5.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -8 -8 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 16.8 -3.4 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.7 12.9 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 7428 7486 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.23 3.48 Procent
Kredyt dla Sectora Prywatnego 21829 21716 W Mln Eur
Kredyt Konsumencki 814 875 W Mln Eur
Cena Benzyny 1.79 1.68 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 24.13 24.23 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 36.34 36.42 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 175 167 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 2144 2390
Odsetek Mieszkań Własnościowych 88.6 90.3 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.