Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2020-10
Indeks Giełdowy 750 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.12 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 14.1 2020-09
Inflacja 0.7 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-09
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy 92 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 338 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 36.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -7.5 2020-09
Optymizm Konsumentów 0 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.1 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Przypadki koronawirusa 11362 2020-10
Śmierć koronawirusa 141 2020-10
Odzyskany koronawirus 4502 2020-10
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.2 2020-06
PKB 54.22 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10312 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 46912 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2124 2020-06
Pkb Per Capita 18427 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 36975 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.1 2020-09
Pracujący 1352 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 243 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.4 2020-08
Koszty Pracy 138 2020-06
Wolne Etaty 17298 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1381 2020-06
Płaca Minimalna 607 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1381 2020-06
Populacja 2.79 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.7 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 71.4 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1214 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 78.7 2020-06
Wydajność 116 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2020-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2020-09
Inflacja Bazowa 2.3 2020-09
Deflator Pkb 115 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.04 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 91.2 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 89.5 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 97.94 2020-09
Cpi Transport 103 2020-09
Inflacja Żywności 1.6 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.2 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.49 2020-09
Podaż Pieniądza M0 7066 2020-08
Podaż Pieniądza M1 23413 2020-08
Podaż Pieniądza M2 34405 2020-08
Podaż Pieniądza M3 34405 2020-08
Bilans Banków 33739 2020-05
Rezerwy Walutowe 4242 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 7802 2020-08
Bilans Banku Centralnego 23756 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 92 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 338 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2019-12
Eksport 2466 2020-08
Import 2374 2020-08
Dług Zagraniczny 34240 2020-06
Rachunek kapitałowy 292 2020-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 138 2020-06
Rezerwy Złota 5.8 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -10.88 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.46 2018-12
Dochody z Turystyki 224 2019-12
Przyjazdy Turystów 384 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Bilans Budżetu -574 2020-03
Wydatki Rządowe 1635 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 34.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 3734 2020-03
Dług Publiczny 21825 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 4308 2020-03
Wnioski o Azyl 15 2020-07
Rating Kredytowy 75 2020-10
Wydatki Wojskowe 956 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7.5 2020-09
Produkcja Przemysłowa -1.3 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.7 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 71.9 2020-09
Zmiany Zapasów -898 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 4682 2020-09
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 2090 2018-12
Index Konkurencyjności 68.35 2019-12
Ranking Konkurencyjności 39 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 369 2019-12
Produkcja w Górnictwie -6.2 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 0 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.1 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.7 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 6294 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.23 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18613 2020-08
Kredyt Konsumencki 743 2020-08
Cena Benzyny 1.23 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 23.06 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 37.32 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 140 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 1860 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.9 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 11362 2020-10
Śmierć koronawirusa 141 2020-10
Odzyskany koronawirus 4502 2020-10
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12
Łóżka OIOM 634 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.