Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-12
Indeks Giełdowy 708 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.38 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 8.4 2019-11
Inflacja 1.7 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-11
Stopa Procentowa 0 2019-12
Bilans Handlowy -100 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 254 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -8.1 2019-11
Optymizm Konsumentów 3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.1 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-09
PKB 53.25 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 10742 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 43811 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2619 2019-09
Pkb Per Capita 17670 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 31065 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.4 2019-11
Pracujący 1378 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 144 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11 2019-10
Koszty Pracy 123 2019-06
Wolne Etaty 18259 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1318 2019-09
Płaca Minimalna 555 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1318 2019-09
Populacja 2.81 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 73 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1241 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 84.4 2019-06
Wydajność 137 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2019-10
Inflacja Bazowa 2.7 2019-10
Deflator Pkb 112 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 97.3 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.9 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-11
Cpi Transport 106 2019-11
Inflacja Żywności 4.1 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-12
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-11
Podaż Pieniądza M0 6450 2019-10
Podaż Pieniądza M1 18794 2019-10
Podaż Pieniądza M2 29286 2019-10
Podaż Pieniądza M3 29286 2019-10
Bilans Banków 30882 2019-10
Rezerwy Walutowe 4017 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 8732 2019-10
Bilans Banku Centralnego 18380 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -100 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 254 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Eksport 2536 2019-09
Import 2588 2019-09
Dług Zagraniczny 34109 2019-06
Rachunek kapitałowy 110 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 284 2019-06
Rezerwy Złota 5.82 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 419 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.46 2018-12
Dochody z Turystyki 219 2018-12
Przyjazdy Turystów 384 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Bilans Budżetu 445 2019-06
Wydatki Rządowe 1513 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 34 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4571 2019-06
Dług Publiczny 16733 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 4126 2019-06
Wnioski o Azyl 75 2019-09
Rating Kredytowy 72 2019-12
Wydatki Wojskowe 956 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -8.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa -2 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.3 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.9 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 77.2 2019-12
Zmiany Zapasów 20.9 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 4103 2019-10
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 2090 2018-12
Index Konkurencyjności 68.35 2019-12
Ranking Konkurencyjności 39 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 340 2019-09
Produkcja w Górnictwie -1.8 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.1 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 6957 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.23 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18960 2019-10
Kredyt Konsumencki 739 2019-10
Cena Benzyny 1.27 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 22.89 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 37.32 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1696 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.9 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.