Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.08 2020-04
Indeks Giełdowy 601 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.4 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 9.4 2020-02
Inflacja 2.8 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy -122 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 106 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 0.1 2020-02
Optymizm Konsumentów 0 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Przypadki koronawirusa 696 2020-04
Śmierć koronawirusa 9 2020-04
Odzyskany koronawirus 7 2020-04
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2019-12
PKB 54.3 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10897 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 43811 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2519 2019-12
Pkb Per Capita 17670 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 31065 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.4 2020-02
Pracujący 1379 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 162 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.2 2020-02
Koszty Pracy 128 2019-12
Wolne Etaty 17271 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1359 2019-12
Płaca Minimalna 555 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1359 2019-12
Populacja 2.79 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -1.2 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 73.2 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1246 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 81.1 2019-09
Wydajność 130 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.8 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2020-02
Inflacja Bazowa 3 2020-02
Deflator Pkb 113 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 98.7 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.5 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2020-02
Cpi Transport 108 2020-02
Inflacja Żywności 4 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.1 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.42 2020-03
Podaż Pieniądza M0 6514 2020-02
Podaż Pieniądza M1 20208 2020-02
Podaż Pieniądza M2 30865 2020-02
Podaż Pieniądza M3 30865 2020-02
Bilans Banków 31130 2019-11
Rezerwy Walutowe 4318 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 8490 2020-02
Bilans Banku Centralnego 19712 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -122 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 106 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Eksport 2214 2020-01
Import 2335 2020-01
Dług Zagraniczny 32940 2019-12
Rachunek kapitałowy 108 2020-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 284 2019-09
Rezerwy Złota 5.82 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 573 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.46 2018-12
Dochody z Turystyki 219 2018-12
Przyjazdy Turystów 384 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Bilans Budżetu 20.3 2019-09
Wydatki Rządowe 1594 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 34 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3996 2019-09
Dług Publiczny 17304 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 3976 2019-09
Wnioski o Azyl 35 2019-11
Rating Kredytowy 73 2020-03
Wydatki Wojskowe 956 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0.1 2020-02
Produkcja Przemysłowa 0.1 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.9 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 76.4 2020-03
Zmiany Zapasów -672 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 4254 2020-02
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 2090 2018-12
Index Konkurencyjności 68.35 2019-12
Ranking Konkurencyjności 39 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 369 2019-12
Produkcja w Górnictwie 22.4 2020-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 0 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.6 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 6971 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.23 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 19025 2020-02
Kredyt Konsumencki 780 2020-02
Cena Benzyny 1.16 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 23.08 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 37.32 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 1631 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.9 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 696 2020-04
Śmierć koronawirusa 9 2020-04
Odzyskany koronawirus 7 2020-04
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.