Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2019-10
Indeks Giełdowy 695 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.28 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 8 2019-09
Inflacja 2.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -100 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 197 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -1.3 2019-09
Optymizm Konsumentów 4 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2019-06
PKB 53.25 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 9632 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 40334 2017-12
Środki Trwałe Brutto 2111 2019-06
Pkb Per Capita 17670 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 31065 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8 2019-09
Pracujący 1382 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 137 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.8 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.3 2019-08
Koszty Pracy 123 2019-06
Wolne Etaty 18683 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1289 2019-06
Płaca Minimalna 555 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1289 2019-06
Populacja 2.81 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.5 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 73 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1241 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 84.4 2019-06
Wydajność 124 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-08
Inflacja Bazowa 2.2 2019-08
Deflator Pkb 127 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.8 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-09
Cpi Transport 108 2019-09
Inflacja Żywności 3.7 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.4 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-09
Podaż Pieniądza M0 6409 2019-08
Podaż Pieniądza M1 18038 2019-08
Podaż Pieniądza M2 28513 2019-08
Podaż Pieniądza M3 28513 2019-08
Bilans Banków 29860 2019-08
Rezerwy Walutowe 4691 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 8810 2019-08
Bilans Banku Centralnego 19140 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -100 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 197 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Eksport 2495 2019-08
Import 2598 2019-08
Dług Zagraniczny 34109 2019-06
Rachunek kapitałowy 305 2019-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 284 2019-06
Rezerwy Złota 5.82 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 419 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Dochody z Turystyki 219 2018-12
Przyjazdy Turystów 384 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Bilans Budżetu -234 2019-03
Wydatki Rządowe 1474 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 34 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3501 2019-03
Dług Publiczny 16597 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 3736 2019-03
Wnioski o Azyl 45 2019-06
Rating Kredytowy 69
Wydatki Wojskowe 956 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.3 2019-09
Produkcja Przemysłowa -0.4 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.5 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.8 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 77.5 2019-09
Zmiany Zapasów -242 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 3688 2019-08
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 2973 2017-12
Index Konkurencyjności 68.35 2019-12
Ranking Konkurencyjności 39 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 305 2019-07
Produkcja w Górnictwie -12.6 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 4 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 6426 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.48 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18918 2019-08
Kredyt Konsumencki 734 2019-08
Cena Benzyny 1.25 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 22.79 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 36.18 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1696 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.9 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.