Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2019-06
Indeks Giełdowy 667 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.7 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2019-03
Stopa Bezrobocia 8.3 2019-04
Inflacja 2.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -232 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -117 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -1.2 2019-05
Optymizm Konsumentów 6 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.1 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2019-03
PKB 47.17 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 9538 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 40334 2017-12
Środki Trwałe Brutto 1678 2019-03
Pkb Per Capita 16793 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 29524 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.3 2019-04
Pracujący 1374 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 143 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.8 2019-04
Koszty Pracy 118 2019-03
Wolne Etaty 19130 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1263 2019-03
Płaca Minimalna 555 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1263 2019-03
Populacja 2.81 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 72.9 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1236 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 91.6 2018-12
Wydajność 116 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-05
Inflacja Bazowa 1.9 2019-05
Deflator Pkb 119 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-05
Cpi Transport 109 2019-05
Inflacja Żywności 2.9 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.7 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-05
Podaż Pieniądza M0 6268 2019-04
Podaż Pieniądza M1 17733 2019-04
Podaż Pieniądza M2 28019 2019-04
Podaż Pieniądza M3 28019 2019-04
Bilans Banków 29499 2019-03
Rezerwy Walutowe 3892 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 8567 2019-04
Bilans Banku Centralnego 19952 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -232 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -117 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Eksport 2418 2019-04
Import 2650 2019-04
Dług Zagraniczny 33983 2019-03
Rachunek kapitałowy 78 2019-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 286 2018-09
Rezerwy Złota 5.8 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 85.13 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Dochody z Turystyki 207 2017-12
Przyjazdy Turystów 347 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Bilans Budżetu 178 2018-09
Wydatki Rządowe 1533 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 34 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3834 2018-09
Dług Publiczny 14972 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 3656 2018-09
Wnioski o Azyl 40 2019-03
Rating Kredytowy 69
Wydatki Wojskowe 956 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1.2 2019-05
Produkcja Przemysłowa 0.8 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.9 2019-06
Zmiany Zapasów -237 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 4245 2019-05
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 2973 2017-12
Index Konkurencyjności 67.12 2018-12
Ranking Konkurencyjności 40 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 300 2019-04
Produkcja w Górnictwie 24 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 6 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.1 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.5 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 5928 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.48 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18361 2019-04
Kredyt Konsumencki 663 2019-04
Cena Benzyny 1.35 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 22.84 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 36.18 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 1383 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.