Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 691 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.35 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 8 2019-07
Inflacja 2.7 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy -29.8 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 247 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -5.4 2019-07
Optymizm Konsumentów 6 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-06
PKB 53.25 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 9646 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 40334 2017-12
Środki Trwałe Brutto 1678 2019-03
Pkb Per Capita 17670 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 31065 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8 2019-07
Pracujący 1382 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 137 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.1 2019-06
Koszty Pracy 118 2019-03
Wolne Etaty 19130 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1263 2019-03
Płaca Minimalna 555 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1263 2019-03
Populacja 2.81 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 72.5 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1225 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 92.9 2019-03
Wydajność 124 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-06
Inflacja Bazowa 2.1 2019-06
Deflator Pkb 119 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-07
Cpi Transport 108 2019-07
Inflacja Żywności 4.6 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.6 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.36 2019-07
Podaż Pieniądza M0 6334 2019-06
Podaż Pieniądza M1 17456 2019-06
Podaż Pieniądza M2 27892 2019-06
Podaż Pieniądza M3 27892 2019-06
Bilans Banków 29499 2019-03
Rezerwy Walutowe 3965 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 8708 2019-06
Bilans Banku Centralnego 19952 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -29.8 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 247 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.6 2018-12
Eksport 2418 2019-06
Import 2448 2019-06
Dług Zagraniczny 33983 2019-03
Rachunek kapitałowy 119 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 286 2018-09
Rezerwy Złota 5.8 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 85.13 2018-09
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Dochody z Turystyki 219 2018-12
Przyjazdy Turystów 384 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 34.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.7 2018-12
Bilans Budżetu 178 2018-09
Wydatki Rządowe 1533 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 34 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3834 2018-09
Dług Publiczny 16469 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 3656 2018-09
Wnioski o Azyl 35 2019-04
Rating Kredytowy 69
Wydatki Wojskowe 956 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -5.4 2019-07
Produkcja Przemysłowa 1.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.5 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 77.5 2019-09
Zmiany Zapasów -237 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 4546 2019-06
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 2973 2017-12
Index Konkurencyjności 67.12 2018-12
Ranking Konkurencyjności 40 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 292 2019-06
Produkcja w Górnictwie -10.1 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 6 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 5928 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.48 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18623 2019-06
Kredyt Konsumencki 663 2019-06
Cena Benzyny 1.32 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 22.84 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 36.18 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 1383 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.