Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-01
Indeks Giełdowy 866 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.01 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2020-09
Stopa Bezrobocia 16.1 2020-12
Inflacja 0.2 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-12
Stopa Procentowa 0 2020-12
Bilans Handlowy -130 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 86.26 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 36.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -10.4 2020-12
Optymizm Konsumentów -3 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.7 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Przypadki koronawirusa 167516 2021-01
Śmierć koronawirusa 2445 2021-01
Odzyskany koronawirus 100495 2021-01
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.1 2020-09
PKB 54.22 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10680 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 46912 2019-12
Środki Trwałe Brutto 2620 2020-09
Pkb Per Capita 18427 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 36975 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.1 2020-12
Pracujący 1342 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 277 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.4 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.6 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.4 2020-11
Koszty Pracy 140 2020-09
Wolne Etaty 18396 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1455 2020-09
Płaca Minimalna 607 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1455 2020-09
Populacja 2.79 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.7 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 70.7 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1205 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 75.4 2020-09
Wydajność 117 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2020-11
Inflacja Bazowa 2 2020-11
Deflator Pkb 114 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 97.39 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 95.2 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.1 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2020-12
Cpi Transport 104 2020-12
Inflacja Żywności 0.2 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.9 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-12
Stopa Międzybankowa -0.54 2020-12
Podaż Pieniądza M0 7166 2020-11
Podaż Pieniądza M1 25628 2020-11
Podaż Pieniądza M2 36550 2020-11
Podaż Pieniądza M3 36550 2020-11
Bilans Banków 36967 2020-09
Rezerwy Walutowe 3951 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 7586 2020-11
Bilans Banku Centralnego 27771 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -130 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 86.26 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2019-12
Eksport 2557 2020-11
Import 2687 2020-11
Dług Zagraniczny 36308 2020-09
Rachunek kapitałowy 366 2020-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 138 2020-06
Rezerwy Złota 5.82 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -10.88 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.23 2019-12
Dochody z Turystyki 224 2019-12
Przyjazdy Turystów 384 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Bilans Budżetu -574 2020-03
Wydatki Rządowe 1479 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 34.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 3734 2020-03
Dług Publiczny 22418 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 4308 2020-03
Wnioski o Azyl 25 2020-08
Rating Kredytowy 75 2021-01
Wydatki Wojskowe 956 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -10.4 2020-12
Produkcja Przemysłowa 0.1 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 73.4 2020-12
Zmiany Zapasów -542 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 4306 2020-11
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 2090 2018-12
Index Konkurencyjności 68.35 2019-12
Ranking Konkurencyjności 39 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 399 2020-10
Produkcja w Górnictwie 11 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.7 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.8 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 7060 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.23 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18577 2020-11
Kredyt Konsumencki 729 2020-11
Cena Benzyny 1.33 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 23.06 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 36.42 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 141 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 1860 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.9 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 167516 2021-01
Śmierć koronawirusa 2445 2021-01
Odzyskany koronawirus 100495 2021-01
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12
Łóżka OIOM 634 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.