Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-05
Indeks Giełdowy 908 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.2 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2021-03
Stopa Bezrobocia 14.3 2021-04
Inflacja 2.5 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-04
Stopa Procentowa 0 2021-04
Bilans Handlowy -359 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -79.7 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 47.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 3.1 2021-04
Optymizm Konsumentów 1 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 21.8 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Przypadki koronawirusa 263475 2021-05
Śmierć koronawirusa 4084 2021-05
Odzyskany koronawirus 237431 2021-05
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2021-03
PKB 54.22 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 11051 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 47412 2020-12
Środki Trwałe Brutto 2780 2020-12
Pkb Per Capita 18427 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 36975 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.3 2021-04
Pracujący 1352 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 246 2021-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.4 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.6 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.6 2021-03
Koszty Pracy 137 2020-12
Wolne Etaty 15648 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1524 2020-12
Płaca Minimalna 642 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1524 2020-12
Populacja 2.79 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1.9 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 71.4 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1214 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 79.2 2020-12
Wydajność 121 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 114 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 2021-03
Inflacja Bazowa 1.8 2021-03
Deflator Pkb 115 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2021-04
Wskaźnik Cen Importowych 100 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2021-04
Cpi Transport 110 2021-03
Inflacja Żywności -0.1 2021-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.7 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 46.68 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1270898 2021-05
Przypadki koronawirusa 263475 2021-05
Śmierć koronawirusa 4084 2021-05
Odzyskany koronawirus 237431 2021-05
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12
Łóżka OIOM 634 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-04
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-04
Podaż Pieniądza M0 7379 2021-03
Podaż Pieniądza M1 28305 2021-03
Podaż Pieniądza M2 39570 2021-03
Podaż Pieniądza M3 39570 2021-03
Bilans Banków 39224 2021-02
Rezerwy Walutowe 4349 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 7530 2021-03
Bilans Banku Centralnego 29241 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -359 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -79.7 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2019-12
Eksport 2738 2021-03
Import 3098 2021-03
Dług Zagraniczny 36309 2020-12
Rachunek kapitałowy 244 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 153 2020-12
Rezerwy Złota 5.82 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2021-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -25.68 2021-12
Indeks Terroryzmu 0.23 2019-12
Dochody z Turystyki 224 2019-12
Przyjazdy Turystów 384 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.3 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.4 2020-12
Bilans Budżetu -926 2020-09
Wydatki Rządowe 1564 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 34.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4310 2020-09
Dług Publiczny 22096 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 5235 2020-09
Wnioski o Azyl 25 2020-08
Rating Kredytowy 75 2021-05
Wydatki Wojskowe 1117 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 3.1 2021-04
Produkcja Przemysłowa 14.5 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.5 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.4 2021-01
Stopa Utylizacji Surowców 77 2021-06
Zmiany Zapasów -1524 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 3073 2021-03
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 165 2020-12
Index Konkurencyjności 68.35 2019-12
Ranking Konkurencyjności 39 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2020-12
Ranking Korupcji 35 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 363 2021-02
Produkcja w Górnictwie -15.3 2021-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 21.8 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 20.9 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 7041 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.13 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18792 2021-03
Kredyt Konsumencki 704 2021-03
Cena Benzyny 1.4 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 24.3 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 36.42 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 146 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 2417 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90.3 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.