Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 752 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.23 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 11.8 2020-05
Inflacja 1 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy 2.7 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 302 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 36.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -11.4 2020-06
Optymizm Konsumentów -4 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 20.4 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Przypadki koronawirusa 1854 2020-07
Śmierć koronawirusa 79 2020-07
Odzyskany koronawirus 1564 2020-07
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2020-03
PKB 54.22 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10878 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 46912 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1984 2020-03
Pkb Per Capita 18427 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 36975 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.8 2020-05
Pracujący 1386 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 204 2020-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.5 2020-05
Koszty Pracy 132 2020-03
Wolne Etaty 15011 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1381 2020-03
Płaca Minimalna 555 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1381 2020-03
Populacja 2.79 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1.6 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 73.2 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1247 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 79.5 2019-12
Wydajność 115 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 2020-04
Inflacja Bazowa 2.5 2020-05
Deflator Pkb 111 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.1 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 97.7 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.9 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2020-06
Cpi Transport 101 2020-06
Inflacja Żywności 3 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -11.4 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.38 2020-06
Podaż Pieniądza M0 6933 2020-05
Podaż Pieniądza M1 21988 2020-05
Podaż Pieniądza M2 32757 2020-05
Podaż Pieniądza M3 32757 2020-05
Bilans Banków 32734 2020-03
Rezerwy Walutowe 4162 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 8002 2020-05
Bilans Banku Centralnego 18937 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2.7 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 302 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.3 2019-12
Eksport 1954 2020-05
Import 1951 2020-05
Dług Zagraniczny 30932 2020-03
Rachunek kapitałowy 438 2020-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 281 2019-12
Rezerwy Złota 5.8 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -102 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.46 2018-12
Dochody z Turystyki 224 2019-12
Przyjazdy Turystów 384 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.3 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.3 2019-12
Bilans Budżetu -68.5 2019-12
Wydatki Rządowe 1748 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 34.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4976 2019-12
Dług Publiczny 19459 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 5045 2019-12
Wnioski o Azyl 0 2020-04
Rating Kredytowy 75 2020-07
Wydatki Wojskowe 956 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 21 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -11.4 2020-06
Produkcja Przemysłowa -6.2 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.9 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 70 2020-06
Zmiany Zapasów -750 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 2041 2020-05
Szybkość Internetu 14620 2017-03
Adresy IP 1350900 2017-03
Bankructwa 2090 2018-12
Index Konkurencyjności 68.35 2019-12
Ranking Konkurencyjności 39 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 11 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 369 2019-12
Produkcja w Górnictwie -8.3 2020-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 20.4 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.7 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 6352 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -1.23 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 18643 2020-05
Kredyt Konsumencki 742 2020-05
Cena Benzyny 1.13 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 23.06 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 37.32 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 1710 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89.9 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1854 2020-07
Śmierć koronawirusa 79 2020-07
Odzyskany koronawirus 1564 2020-07
Łóżka szpitalne 6.56 2017-12
Szpitale 32.88 2017-12
Lekarze 4.85 2017-12
Pielęgniarki 7.74 2017-12
Łóżka OIOM 634 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Litwa - Wskaźniki ekonomiczne.