Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
Indeks Giełdowy 772.90 768 761 755 748 736
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.20 0.21 0.23 0.25 0.27 0.3

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.10 6.5 2.5 2.1 1.3 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.80 -9 -7 0.2 16.8 6.5
Stopa Bezrobocia 12.80 11.5 12 12.5 11 9.8
Inflacja 1.00 0.3 1.1 1.4 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -49.20 -60 -140 -240 -240 -200
Saldo Obrotów Bieżących 249.20 90 190 190 190 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Dług Publiczny do PKB 36.30 41 41 42.5 42.5 42.5
Budżet Państwa do PKB 0.30 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6
Koniunktura w Przemyśle -9.40 -34 -32 -26 -26 -17
Optymizm Konsumentów -3.00 -32 -28 -22 -22 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.60 7 5 5 5 5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.10 6.5 2.5 2.1 1.3 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.80 -9 -7 0.2 16.8 6.5
PKB 54.22 42.5 42.5 46.8 46.8 46.8
Pkb W Cenach Stałych 10312.20 10419 10134 10900 12706 10793
Produkt Narodowy Brutto 46912.40 42496 43629 47006 54794 46464
Środki Trwałe Brutto 1983.90 2540 2343 1988 2317 2495
Pkb Per Capita 18427.15 15300 15300 16000 16000 16000
Pkb Per Capita Ppp 36974.90 33200 33200 35800 35800 35800

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 12.80 11.5 12 12.5 11 9.8
Przeciętne Wynagrodzenia 1381.00 990 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1381.00 960 990 990 990 990
Płaca Minimalna 555.00 600 600 640 640 640
Populacja 2.79 2.76 2.73 2.71 2.71 2.69
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 64 64 64 64 64

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.00 0.3 1.1 1.4 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.81 109 113 113 113 116
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.20 111 112 113 113 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.46 112 113 112 113 114
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.80 109 110 99.79 97.11 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.10 2.7 3.2 3.2 3.2 3.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.10 102 103 103 103 103
Cpi Transport 103.62 108 109 109 109 109
Inflacja Żywności 1.10 3.7 2.8 2.8 2.8 2.8

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.44 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -49.20 -60 -140 -240 -240 -200
Saldo Obrotów Bieżących 249.20 90 190 190 190 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Import 2246.70 2680 2720 2720 2720 2950
Eksport 2197.50 2620 2480 2480 2480 2750

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 36.30 41 41 42.5 42.5 42.5
Budżet Państwa do PKB 0.30 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -68.50 -66.23 -116 -116 -116 -136
Wydatki Rządowe 1747.70 1468 1482 1751 2041 1578
Wydatków Rządowych W Pkb 34.90 42.3 42.3 37.8 37.8 37.8

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -9.40 -34 -32 -26 -26 -17
Produkcja Przemysłowa -4.10 -3 -1 1.5 3.8 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 0.5 0.8 0.8 0.8 0.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -3.00 -32 -28 -22 -22 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.60 7 5 5 5 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.10 3 3.5 5 2.8 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 6352.39 6748 6483 6365 7420 6904
Kredyt Konsumencki 743.60 719 669 767 866 712
Cena Benzyny 1.23 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.