Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Indeks Giełdowy 786.62 782 776 769 763 750
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.50 2.5 2.1 2 2.1 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.20 -7 0.2 3.7 7 5.5
Stopa Bezrobocia 14.10 12 12.5 11 11 9.8
Inflacja 0.70 1.1 1.4 1.5 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 92.00 -140 -140 -240 -240 -200
Saldo Obrotów Bieżących 338.50 190 190 190 190 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Dług Publiczny do PKB 36.30 41 42.5 42.5 42.5 42.5
Budżet Państwa do PKB 0.30 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Koniunktura w Przemyśle -7.50 -32 -26 -26 -26 -17
Optymizm Konsumentów 0.00 -5 -1 -7 -3 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 5 5 5 5 5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.50 2.5 2.1 2 2.1 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.20 -7 0.2 3.7 7 5.5
PKB 54.22 42.5 46.8 46.8 46.8 46.8
Pkb W Cenach Stałych 10312.20 9945 10134 10900 10694 10194
Produkt Narodowy Brutto 46912.40 42541 43629 47006 48648 43605
Środki Trwałe Brutto 2124.30 2189 2343 1988 2203 2244
Pkb Per Capita 18427.15 15300 16000 16000 16000 16000
Pkb Per Capita Ppp 36974.90 33200 35800 35800 35800 35800

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 14.10 12 12.5 11 11 9.8
Przeciętne Wynagrodzenia 1381.00 1050 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1381.00 990 990 990 990 990
Płaca Minimalna 607.00 600 640 640 640 640
Populacja 2.79 2.73 2.71 2.71 2.71 2.69
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63.33 63.33 63.33 63.33
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64 64.17 64.17 64.17 64.17

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.70 1.1 1.4 1.5 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.66 113 113 113 113 116
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.40 112 113 113 113 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.44 111 113 112 113 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.04 110 99.79 97.01 99.12 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 97.94 103 103 103 103 103
Cpi Transport 102.95 109 109 109 109 109
Inflacja Żywności 1.60 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.49 -0.06 -0.38 -0.38 -0.38 0.44

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 92.00 -140 -140 -240 -240 -200
Saldo Obrotów Bieżących 338.50 190 190 190 190 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Import 2374.10 2720 2720 2720 2720 2950
Eksport 2466.10 2480 2480 2480 2480 2750

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 36.30 41 42.5 42.5 42.5 42.5
Budżet Państwa do PKB 0.30 -4.7 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -574.10 -116 -116 -116 -116 -136
Wydatki Rządowe 1635.30 1460 1482 1751 1696 1497
Wydatków Rządowych W Pkb 34.90 42.3 37.8 37.8 37.8 37.8

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 41.98 21.27 21.27 21.27 41.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 30.98 1.77 1.77 1.77 30.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 11 19.5 19.5 19.5 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -7.50 -32 -26 -26 -26 -17
Produkcja Przemysłowa 2.10 -1 1.5 3.8 3 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.30 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 0.00 -5 -1 -7 -3 -4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 5 5 5 5 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.80 3.5 5 2.8 3.2 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 6294.27 6735 6483 6365 6527 6903
Kredyt Konsumencki 743.10 715 669 767 771 733
Cena Benzyny 1.23 1.15 1.02 0.97 0.92 1.09


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.