Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Indeks Giełdowy 706.91 706 703 700 697 691
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.38 0.4 0.43 0.46 0.5 0.58
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 3.3 2.8 2.3 2.7 2.6
Stopa Bezrobocia 8.40 8.7 8.8 8 8.1 8.5
Inflacja 1.70 1.9 2.3 2.2 2.3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.3 0.3 0.6 0.6 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -52.00 -200 -220 60 -50 -140
Saldo Obrotów Bieżących 254.30 200 50 120 90 190
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.60 1 0.5 0.5 0.5 0.5
Dług Publiczny do PKB 34.20 37 36.4 36.4 36.4 36.4
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.10 16 7 7 7 5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 3.3 2.8 2.3 2.7 2.6
PKB 53.25 54.3 57.5 57.5 57.5 57.5
Pkb W Cenach Stałych 10741.70 9756 9823 9854 11032 10010
Produkt Narodowy Brutto 43810.70 45256 45037 44818 44994 46433
Środki Trwałe Brutto 2618.80 2144 1725 2159 2168 2200
Pkb Per Capita 17669.70 18000 19300 19300 19300 19300
Pkb Per Capita Ppp 31065.06 32000 33200 33200 33200 33200
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 8.40 8.7 8.8 8 8.1 8.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1317.60 990 990 990 990 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1317.60 960 960 960 960 990
Płaca Minimalna 555.00 555 600 600 600 600
Populacja 2.81 2.83 2.76 2.76 2.76 2.76
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 62.67 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 63.83 64 64 64 64
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.70 1.9 2.3 2.2 2.3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.3 0.3 0.6 0.6 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.66 110 112 113 113 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.33 109 108 108 109 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.00 103 109 109 109 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.50 -0.6 2.5 2.3 2.7 3.2
Inflacja Żywności 4.10 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.98 102 102 102 102 103
Cpi Transport 106.33 108 108 108 108 109
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.40 -0.31 -0.06 -0.33 -0.33 -0.06
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -52.00 -200 -220 60 -50 -140
Saldo Obrotów Bieżących 254.30 200 50 120 90 190
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.60 1 0.5 0.5 0.5 0.5
Import 2588.30 2590 2740 2550 2680 2720
Eksport 2536.30 2360 2580 2500 2620 2480
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 34.20 37 36.4 36.4 36.4 36.4
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Wydatki Rządowe 1512.90 1440 1583 1508 1514 1477
Wydatków Rządowych W Pkb 34.00 34.4 34.8 34.8 34.8 34.8
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 41.98 41.98 41.98 21.27 41.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 30.98 30.98 30.98 1.77 30.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 11 11 11 19.5 11
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -2.00 5.2 4.5 4.2 3.9 3.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.30 1.1 1.8 0.5 0.5 0.8
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.10 16 7 7 7 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.20 4.4 4.8 4.8 4.8 4
Wydatki Konsumpcyjne 6956.63 6589 6055 6574 6600 6760
Cena Benzyny 1.27 1.16 1.13 1.1 1.07 1.01


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.