Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.12 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 721.99 716 710 704 698 686
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.45 0.48 0.52 0.56 0.6 0.68

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 -13.5 6.5 2.5 2.1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 -16 -9 -7 0.2 6.5
Stopa Bezrobocia 11.20 10.8 11.5 12 12.5 9.8
Inflacja 1.00 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -41.60 60 -60 -140 -240 -200
Saldo Obrotów Bieżących 263.80 120 90 190 190 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Dług Publiczny do PKB 36.30 41 41 41 42.5 42.5
Budżet Państwa do PKB 0.30 -4.7 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6
Koniunktura w Przemyśle -16.10 -42 -34 -32 -26 -17
Optymizm Konsumentów -11.00 -36 -32 -28 -22 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.60 7 7 5 5 5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 -13.5 6.5 2.5 2.1 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 -16 -9 -7 0.2 6.5
PKB 54.30 57.5 57.5 57.5 60.5 60.5
Pkb W Cenach Stałych 10878.10 9118 10419 10134 10900 10793
Produkt Narodowy Brutto 46912.40 41474 42496 43629 47006 46464
Środki Trwałe Brutto 2518.90 1998 2540 2343 2524 2495
Pkb Per Capita 17669.70 19300 19300 19300 20400 20400
Pkb Per Capita Ppp 31065.06 33200 33200 33200 27798 34800

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 11.20 10.8 11.5 12 12.5 9.8
Przeciętne Wynagrodzenia 1358.60 990 990 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1358.60 960 960 990 990 990
Płaca Minimalna 555.00 600 600 600 640 640
Populacja 2.79 2.76 2.76 2.73 2.71 2.69
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 64 64 64 64 64

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.00 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.86 109 109 113 113 116
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.50 113 113 113 114 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111.32 111 112 113 112 114
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 91.53 109 109 110 99.79 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -15.50 2.3 2.7 3.2 3.2 3.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.46 102 102 103 103 103
Cpi Transport 102.35 108 108 109 109 109
Inflacja Żywności 3.40 3.7 2.9 2.8 2.8 2.8

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.27 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -41.60 60 -60 -140 -240 -200
Saldo Obrotów Bieżących 263.80 120 90 190 190 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Import 2563.90 2550 2680 2720 2720 2950
Eksport 2522.30 2500 2620 2480 2480 2750

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 36.30 41 41 41 42.5 42.5
Budżet Państwa do PKB 0.30 -4.7 -4.7 -4.7 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -68.50 -66.23 -66.23 -116 -116 -136
Wydatki Rządowe 1593.60 1396 1468 1482 1597 1578
Wydatków Rządowych W Pkb 34.90 42.3 42.3 42.3 37.8 37.8

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -16.10 -42 -34 -32 -26 -17
Produkcja Przemysłowa -11.40 -22.5 -13 -3.7 1.5 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -8.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -11.00 -36 -32 -28 -22 -17
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.60 7 7 5 5 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -17.50 -20 -12 -5.5 1.5 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 6970.74 6084 6748 6483 6985 6904
Kredyt Konsumencki 748.50 628 719 669 767 712
Cena Benzyny 1.04 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.