Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 739.59 714 711 708 705 699
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.40 0.46 0.49 0.53 0.57 0.65
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 2.8 2.3 2.7 2.6 2.3
Stopa Bezrobocia 8.70 8.8 8 8.1 8.5 8.4
Inflacja 2.70 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -81.90 -220 60 -60 -140 -200
Saldo Obrotów Bieżących 222.90 50 120 90 190 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
Dług Publiczny do PKB 34.20 36.4 36.4 36.4 36.4 36
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.80 7 7 7 5 5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.70 2.8 2.3 2.7 2.6 2.3
PKB 53.25 57.5 57.5 57.5 57.5 60.5
Pkb W Cenach Stałych 10741.70 9645 9706 10838 11021 11274
Produkt Narodowy Brutto 43810.70 44219 44147 44205 44950 45984
Środki Trwałe Brutto 2618.80 1693 2127 2642 2687 2749
Pkb Per Capita 17669.70 19300 19300 19300 19300 20400
Pkb Per Capita Ppp 31065.06 33200 33200 33200 33200 34800
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 8.70 8.8 8 8.1 8.5 8.4
Przeciętne Wynagrodzenia 1317.60 990 990 990 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1317.60 960 960 960 990 990
Płaca Minimalna 555.00 600 600 600 600 640
Populacja 2.81 2.76 2.76 2.76 2.73 2.69
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 64 64 64 64 64
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.70 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.6 0.6 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.02 112 113 113 113 116
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.62 109 109 109 113 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.70 109 111 112 112 114
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.70 107 109 109 110 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 2.5 2.3 2.7 3.2 3.3
Inflacja Żywności 3.50 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.89 102 102 102 103 103
Cpi Transport 108.06 108 108 108 109 109
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.39 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -81.90 -220 60 -60 -140 -200
Saldo Obrotów Bieżących 222.90 50 120 90 190 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
Import 2636.70 2740 2550 2680 2720 2950
Eksport 2554.90 2580 2500 2620 2480 2750
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 34.20 36.4 36.4 36.4 36.4 36
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Bilans Budżetu 444.80 -66.23 -66.23 -66.23 -116 -136
Wydatki Rządowe 1512.90 1554 1486 1527 1552 1588
Wydatków Rządowych W Pkb 34.00 34.8 34.8 34.8 34.8 34.7
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa 1.60 4.5 4.2 3.9 3.7 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.00 1.8 0.5 0.5 0.8 0.5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.80 7 7 7 5 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.90 4.8 4.8 4.8 4 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 6956.63 5945 6476 7019 7138 7302
Cena Benzyny 1.30 1.43 1.46 1.5 1.54 1.54
Kredyt Konsumencki 733.90 663 668 748 758 776


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.