Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99
Indeks Giełdowy 891.05 874 853 833 813 775
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.00 3.3 3.63 3.99 4.39 5.31

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 -1.5 -0.2 0.9 1.2 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.60 1 0.5 0.1 0.7 3.9
Stopa Bezrobocia 8.80 10 9.7 9.8 9.6 9.5
Inflacja 18.90 17.5 14.5 11.4 9.4 4.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.30 0.2 1 1.5 1.5 1
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Bilans Handlowy -815.20 -200 -200 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących -468.50 100 100 120 150 100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.30 3.2 3.2 3.2 2.6 2.6
Dług Publiczny do PKB 44.30 45 45 45 43 43.8
Budżet Państwa do PKB -1.00 -4.8 -4.8 -4.8 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 2.80 -8 -1 -0.5 1 -1
Optymizm Konsumentów -8.00 -12 -10 -6 -2 -1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 -5 1 1.5 5 7
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 -1.5 -0.2 0.9 1.2 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.60 1 0.5 0.1 0.7 3.9
PKB 55.89 46.8 46.8 52 52 52
Pkb W Cenach Stałych 11666.60 11250 11504 11520 11748 11969
Produkt Narodowy Brutto 53392.60 47887 47649 53446 53766 55530
Środki Trwałe Brutto 2217.80 2726 2689 2738 2233 2845
PKB Per Capita 17032.99 16000 16000 18000 18000 18000
PKB Per Capita PPP 36732.03 35800 35800 37300 37300 37300

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 8.80 10 9.7 9.8 9.6 9.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1729.90 1050 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1729.90 990 990 990 990 990
Płaca Minimalna 730.00 690 690 690 690 740
Populacja 2.79 2.69 2.69 2.65 2.65 2.65
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63.33 63.33 63.67 63.67 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64.17 64.17 64.33 64.33 64.33

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 18.90 17.5 14.5 11.4 9.4 4.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.30 0.2 1 1.5 1.5 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136.60 136 136 137 143 143
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 135.30 116 116 116 116 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 124.59 120 120 122 126 123
Inflacja Bazowa 9.90 3.4 2.8 2.3 2.3 0.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 134.10 115 117 119 131 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 30.90 10 7.1 5 5 4.5
Inflacja Żywności 24.80 2 2 2.8 2.8 2.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147.62 103 103 103 103 103
Cpi Transport 140.49 141 142 144 146 148

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Stopa Międzybankowa -0.39 -0.39 0.36 0.86 1.11 1.11

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -815.20 -200 -200 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących -468.50 100 100 120 150 100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.30 3.2 3.2 3.2 2.6 2.6
Import 4282.00 2950 2950 2950 2950 2950
Eksport 3466.80 2750 2750 2750 2750 2750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 635.84 1791 1791 75.78 75.78 75.78

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 44.30 45 45 45 43 43.8
Budżet Państwa do PKB -1.00 -4.8 -4.8 -4.8 -2.5 -2.5
Bilans Budżetu -516.34 -136 -136 -136 -136 -136
Wydatki Rządowe 1709.30 1686 1481 1583 1721 1645
Wydatków Rządowych W Pkb 43.50 37.8 37.8 35 35 35

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 2.80 -8 -1 -0.5 1 -1
Produkcja Przemysłowa 7.20 3.5 3.5 2.3 2.3 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -8.00 -12 -10 -6 -2 -1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 -5 1 1.5 5 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.10 -5.5 2 3 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 6696.97 7060 7523 7435 6744 7725
Cena Benzyny 1.92 1.99 2.06 2.13 2.21 2.21
Kredyt Konsumencki 826.10 741 780 776 819 806


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.