Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Indeks Giełdowy 671.69 674 671 667 664 657
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.75 0.86 0.88 0.89 0.91 0.94
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 2.7 3 2.5 2.8 2
Stopa Bezrobocia 8.30 8.1 7.8 7.7 7.7 7.2
Inflacja 2.70 2.5 2.4 2.5 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 1 0.1 0.3 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -231.70 -270 -320 -200 -220 -140
Saldo Obrotów Bieżących -116.79 120 160 200 200 190
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.60 1 1 1 0.5 0.5
Dług Publiczny do PKB 34.20 37 37 37 36.4 36.4
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.10 -0.5 -8.1 16 7 5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 2.7 3 2.5 2.8 2
PKB 47.17 49 49 49 52 52
Pkb W Cenach Stałych 9538.30 9355 9400 9665 9805 9858
Produkt Narodowy Brutto 40334.10 40697 40737 41342 41463 42169
Środki Trwałe Brutto 1677.80 1970 2090 2127 2134 2170
Pkb Per Capita 16793.25 18000 18000 18000 18700 18700
Pkb Per Capita Ppp 29524.26 30900 30900 30900 31000 31000
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 8.30 8.1 7.8 7.7 7.7 7.2
Przeciętne Wynagrodzenia 1262.70 995 1001 990 990 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1262.70 995 1001 960 960 990
Płaca Minimalna 555.00 555 555 555 600 600
Populacja 2.81 2.77 2.76 2.77 2.73 2.73
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 62.33 62.33 62.67 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 63.67 63.67 63.83 64 64
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.70 2.5 2.4 2.5 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 1 0.1 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.60 110 111 111 111 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.80 109 109 109 109 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.30 109 111 107 109 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.70 1.9 1.8 2.4 2.5 3.2
Inflacja Żywności 2.90 2.8 2.6 2.9 2.9 2.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.20 102 102 102 102 103
Cpi Transport 108.76 108 108 108 108 109
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -231.70 -270 -320 -200 -220 -140
Saldo Obrotów Bieżących -116.79 120 160 200 200 190
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.60 1 1 1 0.5 0.5
Import 2649.70 2540 2590 2560 2660 2620
Eksport 2418.00 2590 2320 2360 2440 2480
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 34.20 37 37 37 36.4 36.4
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Wydatki Rządowe 1532.90 1472 1335 1419 1423 1447
Wydatków Rządowych W Pkb 34.00 34.4 34.4 34.4 34.8 34.8
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27 21.27
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa 13.80 5.34 5.5 5.2 5.2 3.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30 0.6 -1.4 1.1 1.8 0.8
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.10 -0.5 -8.1 16 7 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.50 5.1 5 4.4 4.8 4
Wydatki Konsumpcyjne 5927.80 6254 6388 6545 6564 6676
Cena Benzyny 1.35 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.