Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 688.66 687 684 680 676 669
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.35 0.56 0.58 0.59 0.6 0.63
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 3 2.5 2.8 2.7 2
Stopa Bezrobocia 8.00 7.8 7.7 7.7 7.7 7.2
Inflacja 2.70 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 1 0.1 0.3 0.6 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -29.80 -320 -200 -220 60 -140
Saldo Obrotów Bieżących 246.59 160 200 200 200 190
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.60 1 1 0.5 0.5 0.5
Dług Publiczny do PKB 34.20 37 37 36.4 36.4 36.4
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.60 -8.1 16 7 7 5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 3 2.5 2.8 2.7 2
PKB 53.25 54.3 54.3 57.5 57.5 57.5
Pkb W Cenach Stałych 9646.20 9586 9665 9805 9907 9858
Produkt Narodowy Brutto 40334.10 41544 41342 41463 41423 42169
Środki Trwałe Brutto 1677.80 2131 2127 1725 1723 2170
Pkb Per Capita 17669.70 18000 18000 19300 19300 19300
Pkb Per Capita Ppp 31065.06 32000 32000 33200 33200 33200
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 8.00 7.8 7.7 7.7 7.7 7.2
Przeciętne Wynagrodzenia 1262.70 995 990 990 990 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1262.70 995 960 960 960 990
Płaca Minimalna 555.00 555 555 600 600 600
Populacja 2.81 2.77 2.77 2.73 2.73 2.73
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 62.33 62.67 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 63.67 63.83 64 64 64
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.70 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 1 0.1 0.3 0.6 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.01 111 111 112 113 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.82 109 109 108 109 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.50 110 107 107 109 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.60 0.5 2.4 2.5 2.3 3.2
Inflacja Żywności 4.60 2.6 2.9 2.9 2.9 2.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.26 102 102 102 102 103
Cpi Transport 108.14 108 108 108 108 109
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.36 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -29.80 -320 -200 -220 60 -140
Saldo Obrotów Bieżących 246.59 160 200 200 200 190
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.60 1 1 0.5 0.5 0.5
Import 2447.50 2590 2560 2660 2620 2620
Eksport 2417.70 2320 2360 2440 2680 2480
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 34.20 37 37 36.4 36.4 36.4
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Wydatki Rządowe 1532.90 1361 1419 1576 1574 1447
Wydatków Rządowych W Pkb 34.00 34.4 34.4 34.8 34.8 34.8
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 41.98 41.98 41.98 21.27 41.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 30.98 30.98 30.98 1.77 30.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 11 11 11 19.5 11
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 5.20 5.5 5.2 5.2 5.2 3.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 -1.4 1.1 1.8 0.5 0.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.60 -8.1 16 7 7 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.30 5 4.4 4.8 4.8 4
Wydatki Konsumpcyjne 5927.80 6514 6545 6094 6088 6676
Cena Benzyny 1.32 1.29 1.25 1.22 1.19 1.19


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.