Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 697.27 687 683 680 676 669
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.28 0.29 0.31 0.34 0.36 0.41
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 3.3 2.8 2.7 2.3 2
Stopa Bezrobocia 8.00 8.7 8.8 8 8.1 8.5
Inflacja 2.20 2.5 2.3 2.2 2.3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.1 0.3 0.6 0.6 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -100.00 -200 -220 60 -50 -140
Saldo Obrotów Bieżących 196.70 200 50 120 90 190
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.60 1 0.5 0.5 0.5 0.5
Dług Publiczny do PKB 34.20 37 36.4 36.4 36.4 36.4
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 16 7 7 7 5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 3.3 2.8 2.7 2.3 2
PKB 53.25 54.3 57.5 57.5 57.5 57.5
Pkb W Cenach Stałych 9632.00 9703 9646 9823 9892 9945
Produkt Narodowy Brutto 40334.10 41504 41262 41463 41423 42541
Środki Trwałe Brutto 2110.60 2136 2123 1725 2168 2189
Pkb Per Capita 17669.70 18000 19300 19300 19300 19300
Pkb Per Capita Ppp 31065.06 32000 33200 33200 33200 33200
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 8.00 8.7 8.8 8 8.1 8.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1289.00 990 990 990 990 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1289.00 960 960 960 960 990
Płaca Minimalna 555.00 555 600 600 600 600
Populacja 2.81 2.83 2.76 2.76 2.76 2.76
Wiek Emerytalny Kobiet 62.33 62.67 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.67 63.83 64 64 64 64
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.20 2.5 2.3 2.2 2.3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.1 0.3 0.6 0.6 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.59 111 112 113 112 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.66 109 108 108 109 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.70 107 107 109 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.40 1.7 2.5 2.3 2.7 3.2
Inflacja Żywności 3.70 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.75 102 102 102 102 103
Cpi Transport 107.95 108 108 108 108 109
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.31 -0.06 -0.33 -0.33 -0.06
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -100.00 -200 -220 60 -50 -140
Saldo Obrotów Bieżących 196.70 200 50 120 90 190
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.60 1 0.5 0.5 0.5 0.5
Import 2597.50 2590 2740 2550 2680 2720
Eksport 2495.30 2360 2580 2500 2620 2480
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 34.20 37 36.4 36.4 36.4 36.4
Budżet Państwa do PKB 0.70 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Wydatki Rządowe 1474.50 1425 1416 1583 1514 1460
Wydatków Rządowych W Pkb 34.00 34.4 34.8 34.8 34.8 34.8
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 41.98 41.98 41.98 21.27 41.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 30.98 30.98 30.98 1.77 30.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 11 11 11 19.5 11
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -0.40 5.2 4.5 4.2 3.9 3.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.50 1.1 1.8 0.5 0.5 0.8
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 16 7 7 7 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 4.4 4.8 4.8 4.8 4
Wydatki Konsumpcyjne 6426.31 6570 6532 6055 6600 6735
Cena Benzyny 1.25 1.18 1.15 1.08 1.05 1.15


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.