Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.21 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 881.35 870 862 855 848 834
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.15

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.5 3.2 0.6 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.00 3.7 1 2.5 2.5 2.8
Stopa Bezrobocia 15.10 16.2 15.4 15.2 15 14
Inflacja 1.60 2.1 2.5 2.3 2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 3.30 -140 -240 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących 244.10 190 190 120 120 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9
Dług Publiczny do PKB 36.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
Budżet Państwa do PKB 0.30 -5.6 -5.6 -5.6 -1.9 -1.9
Koniunktura w Przemyśle 1.10 -26 -26 -17 -17 -13
Optymizm Konsumentów 0.00 -7 -3 -4 -4 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.50 -1.5 -6.8 10.5 10.5 7
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.5 3.2 0.6 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.00 3.7 1 2.5 2.5 2.8
PKB 54.22 46.8 46.8 46.8 46.8 52
Pkb W Cenach Stałych 10813.00 10900 10694 10194 11083 11394
Produkt Narodowy Brutto 47412.40 47006 48648 43605 48085 49432
Środki Trwałe Brutto 2779.80 1988 2203 2244 2686 2761
Pkb Per Capita 18427.15 16000 16000 16000 16000 18000
Pkb Per Capita Ppp 36974.90 35800 35800 35800 35800 37300

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 15.10 16.2 15.4 15.2 15 14
Przeciętne Wynagrodzenia 1524.20 1050 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1524.20 990 990 990 990 990
Płaca Minimalna 642.00 642 642 642 690 690
Populacja 2.79 2.71 2.71 2.69 2.69 2.65
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63.33 63.33 63.33 63.33 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64.17 64.17 64.17 64.17 64.33

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.60 2.1 2.5 2.3 2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.43 113 113 116 116 116
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.20 113 114 116 114 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.56 111 113 113 113 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.10 97.57 99.07 114 104 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.60 3.8 4.2 4.5 4.5 4.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.55 103 103 103 103 103
Cpi Transport 110.26 109 109 109 109 109
Inflacja Żywności -0.10 0.8 1.6 1.6 2 2.8

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 3.30 -140 -240 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących 244.10 190 190 120 120 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.30 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9
Import 2457.50 2720 2720 2950 2950 2950
Eksport 2431.20 2480 2480 2750 2750 2750

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 36.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
Budżet Państwa do PKB 0.30 -5.6 -5.6 -5.6 -1.9 -1.9
Bilans Budżetu -925.50 -116 -116 -136 -136 -136
Wydatki Rządowe 1564.50 1751 1696 1497 1516 1559
Wydatków Rządowych W Pkb 34.90 37.8 37.8 37.8 37.8 35

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 41.98 21.27 41.98 41.98 41.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 30.98 1.77 30.98 30.98 30.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 11 19.5 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 1.10 -26 -26 -17 -17 -13
Produkcja Przemysłowa 9.60 8.5 5.2 7.7 4 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.40 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 0.00 -7 -3 -4 -4 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.50 -1.5 -6.8 10.5 10.5 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.10 2.8 3.2 4.5 4.5 4.9
Wydatki Konsumpcyjne 7041.42 6365 6527 6903 7237 7440
Kredyt Konsumencki 697.90 767 771 733 728 748
Cena Benzyny 1.44 1.27 1.21 1.09 1.09 1.04


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.