Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Indeks Giełdowy 961.99 939 925 911 897 869
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.53 0.59 0.64 0.71 0.78 0.94

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.03 0.6 0.9 1 1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 5.1 4.2 2.7 2.6 2.8
Stopa Bezrobocia 10.90 11.6 11.4 11.3 11.5 11.8
Inflacja 8.00 8.5 6.2 3.9 2.6 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.70 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.1
Bilans Handlowy -238.50 -200 -200 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących 182.15 120 120 120 120 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.30 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Dług Publiczny do PKB 47.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
Budżet Państwa do PKB -7.40 -5.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Koniunktura w Przemyśle -0.80 -17 -17 -17 -17 -13
Optymizm Konsumentów -2.00 -4 -4 -4 -4 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 10.5 10.5 10.5 10.5 7
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.03 0.6 0.9 1 1 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 5.1 4.2 2.7 2.6 2.8
PKB 55.89 46.8 46.8 46.8 46.8 52
Pkb W Cenach Stałych 11447.10 10194 11557 11439 11745 11725
Produkt Narodowy Brutto 47412.40 43605 49404 48693 48645 51226
Środki Trwałe Brutto 2699.00 2244 2235 2772 2769 3003
Pkb Per Capita 17032.99 16000 16000 16000 16000 18000
Pkb Per Capita Ppp 36732.03 35800 35800 35800 35800 37300

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 10.90 11.6 11.4 11.3 11.5 11.8
Przeciętne Wynagrodzenia 1566.40 1050 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1566.40 990 990 990 990 990
Płaca Minimalna 642.00 642 690 690 690 690
Populacja 2.79 2.69 2.69 2.69 2.69 2.65
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63.33 63.33 63.33 63.33 63.67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.00 64.17 64.17 64.17 64.17 64.33

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 8.00 8.5 6.2 3.9 2.6 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.70 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120.40 116 120 120 122 123
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 119.69 116 116 116 116 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117.15 113 119 120 120 120
Inflacja Bazowa 5.20 4.5 5.7 3.4 2.8 2.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.90 114 114 115 117 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.40 14.9 13.1 10 7.1 5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.50 103 103 103 103 103
Cpi Transport 119.03 120 120 120 121 121
Inflacja Żywności 5.90 1.6 2 2 2 2.8

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.1
Stopa Międzybankowa -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.47

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -238.50 -200 -200 -200 -200 -200
Saldo Obrotów Bieżących 182.15 120 120 120 120 120
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.30 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Import 3347.20 2950 2950 2950 2950 2950
Eksport 3108.70 2750 2750 2750 2750 2750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 266.83 89.53 281 1791 179 75.78

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 47.30 42.5 42.5 42.5 42.5 43.8
Budżet Państwa do PKB -7.40 -5.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Bilans Budżetu 153.60 -136 -136 -136 -136 -136
Wydatki Rządowe 1669.30 1497 1792 1714 1713 1718
Wydatków Rządowych W Pkb 43.50 37.8 37.8 37.8 37.8 35

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 21.00 21 21 21 21 21
Składki Ubezpieczeniowe 21.27 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 1.77 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.50 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle -0.80 -17 -17 -17 -17 -13
Produkcja Przemysłowa 22.60 7.7 7.7 3.5 3.5 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów -2.00 -4 -4 -4 -4 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 10.5 10.5 10.5 10.5 7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.10 2.5 -18 -5.5 2 3
Wydatki Konsumpcyjne 6990.57 6903 6612 7179 7172 7458
Kredyt Konsumencki 775.80 733 734 753 796 767
Cena Benzyny 1.69 1.09 1.53 1.45 1.38 1.31


Litwa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.