Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.4 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 17.3 2018-12
Inflacja -6 2019-09
Stopa Procentowa 3 2019-11
Bilans Handlowy 22268 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 15198 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 16.5 2016-12
Budżet Państwa do PKB 3.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.9 2018-12
PKB 48.32 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 20388 2014-12
Pkb Per Capita 7529 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18406 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.3 2018-12
Populacja 6.68 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -6 2019-09
Deflator Pkb 211 2014-12
Inflacja Żywności -8.98 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 262 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 174 2019-09
Cpi Transport 182 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-11
Podaż Pieniądza M0 60118 2019-10
Stopa Depozytowa 2.5 2014-12
Bilans Banków 118094 2019-10
Podaż Pieniądza M1 106567 2019-10
Podaż Pieniądza M2 110218 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 22268 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 15198 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.5 2018-12
Eksport 26222 2017-12
Import 14673 2017-12
Rachunek kapitałowy -5993 2018-12
Rezerwy Złota 117 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1188 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -192 2018-12
Indeks Terroryzmu 6.77 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 16.5 2016-12
Budżet Państwa do PKB 3.9 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 16897 2018-12
Bilans Budżetu -10354 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 16705 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.75 2019-12
Biznes Ostatni okres
Indeks Percepcji Korupcji 17 2018-12
Ranking Korupcji 170 2018-12
Platformy wiertnicze 15 2019-11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 186 2019-12
Produkcja Stali 68.32 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Libia - Wskaźniki ekonomiczne.