Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.41 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 17.3 2018-12
Inflacja -6.5 2019-07
Stopa Procentowa 3 2019-09
Bilans Handlowy 22268 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 15198 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 16.5 2016-12
Budżet Państwa do PKB 3.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.9 2018-12
PKB 48.32 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 20388 2014-12
Pkb Per Capita 7529 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 18406 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.3 2018-12
Populacja 6.68 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -6.5 2019-07
Deflator Pkb 211 2014-12
Inflacja Żywności -3.7 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 251 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 173 2019-02
Cpi Transport 214 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-09
Podaż Pieniądza M0 61860 2019-06
Stopa Depozytowa 2.5 2014-12
Bilans Banków 117621 2019-06
Podaż Pieniądza M1 109132 2019-06
Podaż Pieniądza M2 111753 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 22268 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 15198 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.5 2018-12
Eksport 26222 2017-12
Import 14673 2017-12
Rachunek kapitałowy -5993 2018-12
Rezerwy Złota 117 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1164 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -192 2018-12
Indeks Terroryzmu 6.99 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 16.5 2016-12
Budżet Państwa do PKB 3.9 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 16897 2018-12
Bilans Budżetu -10354 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 16705 2018-12
Wydatki Wojskowe 6320 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.75 2019-12
Biznes Ostatni okres
Indeks Percepcji Korupcji 17 2018-12
Ranking Korupcji 170 2018-12
Platformy wiertnicze 15 2019-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 186 2018-12
Produkcja Stali 30.83 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Libia - Wskaźniki ekonomiczne.