Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.39 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 55 2017-12
Stopa Bezrobocia 17.7 2017-12
Inflacja -1.6 2019-02
Stopa Procentowa 3 2019-05
Bilans Handlowy 11549 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących 6153 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 16.5 2016-12
Budżet Państwa do PKB -7.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 55 2017-12
PKB 50.98 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 20388 2014-12
Pkb Per Capita 7315 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 17882 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.7 2017-12
Populacja 6.37 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.6 2019-02
Deflator Pkb 211 2014-12
Inflacja Żywności -3.7 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 314 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 174 2018-12
Cpi Transport 220 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-05
Podaż Pieniądza M0 61399 2018-12
Stopa Depozytowa 2.5 2014-12
Bilans Banków 117175 2018-12
Podaż Pieniądza M1 109559 2018-12
Podaż Pieniądza M2 110804 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 11549 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących 6153 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.5 2018-12
Eksport 26222 2017-12
Import 14673 2017-12
Rachunek kapitałowy -530 2017-12
Rezerwy Złota 117 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 928 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -153 2017-12
Indeks Terroryzmu 6.99 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 16.5 2016-12
Budżet Państwa do PKB -7.4 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Budżetu Państwa 16897 2018-12
Bilans Budżetu -10354 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 16705 2018-12
Wydatki Wojskowe 6320 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 15 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.25 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.75 2019-12
Biznes Ostatni okres
Indeks Percepcji Korupcji 17 2018-12
Ranking Korupcji 170 2018-12
Platformy wiertnicze 14 2019-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 186 2018-12
Produkcja Stali 57.21 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Libia - Wskaźniki ekonomiczne.