Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 4.76 4.81 4.82 4.83 4.84 4.86

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -60.30 6 6 6 6 8
Stopa Bezrobocia 18.63 18.7 18.7 18.7 18.7 18.5
Inflacja 5.70 8 7 5 4 3.5
Stopa Procentowa 3.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy 3168.60 -5220 -5220 -5220 -5220 -5220
Saldo Obrotów Bieżących -5514.00 -3800 -3800 -3800 -4200 -4200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.90 25 25 25 18 18
Dług Publiczny do PKB 155.00 130 130 130 130 125
Budżet Państwa do PKB -103.00 -8 -8 -8 -10 -10
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -60.30 6 6 6 6 8
PKB 25.42 51 51 52 52 52
PKB Per Capita 4046.63 7200 6000 7350 7350 7350
PKB Per Capita PPP 10282.29 12550 13000 13000 13000 13000

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 18.63 18.7 18.7 18.7 18.7 18.5
Populacja 6.87 6.98 6.98 7.08 7.08 7.08

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 5.70 8 7 5 4 3.5
Inflacja Żywności 5.53 8 7 6.5 6 5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.09 1 0.5 0.4 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 287.50 288 296 297 295 305
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 189.50 187 191 190 190 196
Cpi Transport 208.10 210 211 212 213 213

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 3.00 4 4 4 4 4
Bilans Banków 135977.20 130000 130000 126000 126000 126000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 3168.60 -5220 -5220 -5220 -5220 -5220
Saldo Obrotów Bieżących -5514.00 -3800 -3800 -3800 -4200 -4200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.90 25 25 25 18 18
Import 11125.80 22370 22370 22370 22370 22370
Eksport 14294.50 17150 17150 17150 17150 17150
Wydobycie Ropy Naftowej 1166.00 1260 1270 1250 1250 1200

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 155.00 130 130 130 130 125
Budżet Państwa do PKB -103.00 -8 -8 -8 -10 -10

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


Libia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.