Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.40 1.42 1.42 1.43 1.43 1.44
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.90 10.7 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Bezrobocia 17.30 17 16.5 16.5 16.5 16.5
Inflacja -6.50 -5.5 -4.2 -4 3 -1
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy 22268.30 -4055 -5220 -5220 -5220 -5220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 -0.3 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Dług Publiczny do PKB 16.50 13 11 11 11 11
Budżet Państwa do PKB 3.90 -43 -43 -43 -43 -43
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.90 10.7 1.5 1.5 1.5 1.5
PKB 48.32 56.3 59.1 59.1 59.1 59.1
Pkb W Cenach Stałych 20388.20 23446 22427 20694 20694 25791
Pkb Per Capita 7529.00 7100 6800 6800 6800 6800
Pkb Per Capita Ppp 18405.50 19100 19800 19800 19800 19800
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 17.30 17 16.5 16.5 16.5 16.5
Populacja 6.68 6.71 6.74 6.74 6.74 6.74
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -6.50 -5.5 -4.2 -4 3 -1
Inflacja Żywności -3.70 -4.8 -3.9 -4 2 3.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 251.40 337 331 241 249 353
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 173.30 184 183 166 166 193
Cpi Transport 213.80 232 232 205 205 244
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Stopa Depozytowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 22268.30 -4055 -5220 -5220 -5220 -5220
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 -0.3 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 16.50 13 11 11 11 11
Budżet Państwa do PKB 3.90 -43 -43 -43 -43 -43
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


Libia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.