Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.40 1.4 1.4 1.41 1.41 1.42
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.90 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Bezrobocia 17.30 16.5 16.5 16.5 16.5 15.7
Inflacja -6.00 -3.8 -2.5 -1.4 1 4
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy 22268.30 -4259 -5220 -5220 -4740 -5220
Saldo Obrotów Bieżących 15198.30 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Dług Publiczny do PKB 16.50 11 11 11 11 10
Budżet Państwa do PKB 3.90 -5 -5 -5 -5 -10
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.90 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
PKB 48.32 54.1 54.1 54.1 54.1 60
Pkb Per Capita 7529.00 6800 6800 6800 6800 7200
Pkb Per Capita Ppp 18405.50 19800 19800 19800 19800 20600
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 17.30 16.5 16.5 16.5 16.5 15.7
Populacja 6.68 6.85 6.85 6.85 6.88 6.98
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja -6.00 -3.8 -2.5 -1.4 1 4
Inflacja Żywności -8.98 -6.9 -4 2 3.5 4.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 262.20 254 258 259 265 275
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 173.50 150 169 171 175 182
Cpi Transport 181.70 176 182 179 184 191
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 22268.30 -4259 -5220 -5220 -4740 -5220
Saldo Obrotów Bieżących 15198.30 -4000 -4000 -4000 -4000 -3.6
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.50 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -4
Import 14673.10 22993 22370 22370 22370 22370
Eksport 26221.70 18733 17150 17150 17150 17150
Wydobycie Ropy Naftowej 1188.00 875 875 875 825 825
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 16.50 11 11 11 11 10
Budżet Państwa do PKB 3.90 -5 -5 -5 -5 -10
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75


Libia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.