Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 80.74 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.1 2020-08
Inflacja 5.4 2020-09
Stopa Procentowa 5 2020-09
Bilans Handlowy -143 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 2.9 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 54.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Przypadki koronawirusa 54006 2020-10
Śmierć koronawirusa 1122 2020-10
Odzyskany koronawirus 46726 2020-10

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-12
PKB 8.45 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 590042 2019-12
Środki Trwałe Brutto 46716 2019-09
Pkb Per Capita 1116 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5253 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 77.8 2020-04
Płaca Minimalna 1750 2019-12
Populacja 6.5 2019-12
Pracujący 539574 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 18102 2020-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 18362 2020-07

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.4 2020-09
Inflacja Bazowa 5.7 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 274 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 305 2020-09
Cpi Transport 203 2020-09
Inflacja Żywności 10 2020-09
Deflator Pkb 103 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 205 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 23.3 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2020-09
Podaż Pieniądza M0 122636 2020-08
Rezerwy Walutowe 2398 2020-04
Stopa Depozytowa 1.54 2019-12
Podaż Pieniądza M1 161047 2020-06
Podaż Pieniądza M2 204416 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -143 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 2.9 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Eksport 135 2020-08
Import 278 2020-08
Rezerwy Złota 11.8 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2020-06
Dług Zagraniczny 8614 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -57.3 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 144 2020-03
Indeks Terroryzmu 1.47 2018-12
Przyjazdy Turystów 1779 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 54.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 76871406 2020-07
Dług Publiczny 3772 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 90956060 2020-07
Rating Kredytowy 30 2020-10
Bilans Budżetu -14.82 2020-07
Wydatki Rządowe 10281 2020-03
Wydatki Wojskowe 118 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -15.1 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.9 2020-07
Szybkość Internetu 3814 2017-03
Adresy IP 125795 2017-03
Zmiany Zapasów 14248 2019-09
Index Konkurencyjności 54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 96 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 80 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6 2020-09
Produkcja w Górnictwie -12.4 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 27.8 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 170200 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.5 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 1004 2020-04

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 54006 2020-10
Śmierć koronawirusa 1122 2020-10
Odzyskany koronawirus 46726 2020-10
Łóżka OIOM 354 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kirgistan - Wskaźniki ekonomiczne.