Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 69.85 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-09
Inflacja 2.6 2019-10
Stopa Procentowa 4.25 2019-11
Bilans Handlowy -270 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -237 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-06
PKB 8.09 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 557113 2018-12
Środki Trwałe Brutto 38852 2019-06
Pkb Per Capita 1087 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3447 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 83.2 2019-09
Płaca Minimalna 1200 2018-12
Populacja 6.32 2018-12
Pracujący 543367 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 16411 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 16696 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2019-10
Inflacja Bazowa 1.8 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 262 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 298 2019-10
Cpi Transport 213 2019-10
Inflacja Żywności 4.6 2019-10
Deflator Pkb 98.8 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 164 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-11
Podaż Pieniądza M0 93994 2019-09
Rezerwy Walutowe 2286 2019-09
Stopa Depozytowa 2.42 2018-12
Podaż Pieniądza M1 133802 2019-09
Podaż Pieniądza M2 172895 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -270 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -237 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Eksport 157 2019-09
Import 427 2019-09
Rezerwy Złota 14.37 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-07
Dług Zagraniczny 8442 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 118 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 210 2019-09
Indeks Terroryzmu 1.47 2018-12
Przyjazdy Turystów 1380 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 111720203 2019-09
Dług Publiczny 3793 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 113783525 2019-09
Rating Kredytowy 30 2019-12
Bilans Budżetu -3.59 2019-09
Wydatki Rządowe 11726 2019-06
Wydatki Wojskowe 118 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -5.1 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.5 2019-10
Szybkość Internetu 3814 2017-03
Adresy IP 125795 2017-03
Zmiany Zapasów 1836 2019-06
Index Konkurencyjności 54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 96 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2018-12
Ranking Korupcji 132 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 80 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.7 2019-10
Produkcja w Górnictwie -14.2 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 26.5 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 110122 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 1965 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kirgistan - Wskaźniki ekonomiczne.