Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 84.48 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 3 2020-10
Inflacja 8.2 2020-11
Stopa Procentowa 5 2020-12
Bilans Handlowy -214 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 227 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 54.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Przypadki koronawirusa 82857 2021-01
Śmierć koronawirusa 1381 2021-01
Odzyskany koronawirus 78715 2021-01

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.6 2020-12
PKB 8.45 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 590042 2019-12
Środki Trwałe Brutto 46716 2019-09
Pkb Per Capita 1116 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5253 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 77.8 2020-04
Płaca Minimalna 1750 2019-12
Populacja 6.5 2019-12
Pracujący 538000 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 17443 2020-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 18469 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.2 2020-11
Inflacja Bazowa 5.7 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 286 2020-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 306 2020-10
Cpi Transport 213 2020-10
Inflacja Żywności 13.4 2020-10
Deflator Pkb 103 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.3 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 211 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.2 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2020-12
Podaż Pieniądza M0 124985 2020-10
Rezerwy Walutowe 2398 2020-04
Stopa Depozytowa 1.54 2019-12
Podaż Pieniądza M1 161047 2020-06
Podaż Pieniądza M2 204416 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -214 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 227 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Eksport 136 2020-10
Import 350 2020-10
Rezerwy Złota 16.77 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2020-09
Dług Zagraniczny 8614 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -57.3 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 144 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.95 2019-12
Przyjazdy Turystów 1779 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 54.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 116155075 2020-10
Dług Publiczny 3772 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 132193043 2020-10
Rating Kredytowy 30 2021-01
Bilans Budżetu -16.98 2020-11
Wydatki Rządowe 25472 2020-06
Wydatki Wojskowe 118 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -20.9 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -23.8 2020-11
Szybkość Internetu 3814 2017-03
Adresy IP 125795 2017-03
Zmiany Zapasów 14248 2019-09
Index Konkurencyjności 54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 96 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 80 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -8.6 2020-12
Produkcja w Górnictwie -56.9 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 27.8 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 170200 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -11.2 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 1004 2020-04

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 82857 2021-01
Śmierć koronawirusa 1381 2021-01
Odzyskany koronawirus 78715 2021-01
Łóżka OIOM 354 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kirgistan - Wskaźniki ekonomiczne.