Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 77.05 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.1 2020-04
Inflacja 5.8 2020-06
Stopa Procentowa 5 2020-06
Bilans Handlowy -90.7 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 2.9 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 54.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Przypadki koronawirusa 38659 2020-08
Śmierć koronawirusa 1451 2020-08
Odzyskany koronawirus 30764 2020-08

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-12
PKB 8.45 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 590042 2019-12
Środki Trwałe Brutto 46716 2019-09
Pkb Per Capita 1116 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5253 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2020-04
Bezrobotni Zarejestrowani 77.8 2020-04
Płaca Minimalna 1750 2019-12
Populacja 6.5 2019-12
Pracujący 538343 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 17529 2020-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 17848 2020-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.8 2020-06
Inflacja Bazowa 5.8 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 274 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 299 2020-05
Cpi Transport 205 2020-05
Inflacja Żywności 10.7 2020-06
Deflator Pkb 103 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 184 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 19 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2020-06
Podaż Pieniądza M0 101976 2020-04
Rezerwy Walutowe 2398 2020-04
Stopa Depozytowa 1.54 2019-12
Podaż Pieniądza M1 132708 2020-02
Podaż Pieniądza M2 177555 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -90.7 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 2.9 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Eksport 119 2020-05
Import 188 2020-04
Rezerwy Złota 14.4 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2020-04
Dług Zagraniczny 8333 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -57.3 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 144 2020-03
Indeks Terroryzmu 1.47 2018-12
Przyjazdy Turystów 1779 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 54.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 46886186 2020-05
Dług Publiczny 3772 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 60396042 2020-05
Rating Kredytowy 30 2020-08
Bilans Budżetu -14.29 2020-05
Wydatki Rządowe 50215 2019-12
Wydatki Wojskowe 118 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.7 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -23.3 2020-04
Szybkość Internetu 3814 2017-03
Adresy IP 125795 2017-03
Zmiany Zapasów 14248 2019-09
Index Konkurencyjności 54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 96 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 80 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.3 2020-06
Produkcja w Górnictwie -12.4 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 27.8 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 170200 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -19 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 1004 2020-04

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 38659 2020-08
Śmierć koronawirusa 1451 2020-08
Odzyskany koronawirus 30764 2020-08
Łóżka OIOM 354 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kirgistan - Wskaźniki ekonomiczne.