Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 69.8 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-06
Inflacja 1.5 2019-07
Stopa Procentowa 4.25 2019-07
Bilans Handlowy -198 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 27.8 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.3 2019-03
PKB 8.09 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 557113 2018-12
Środki Trwałe Brutto 69960 2018-12
Pkb Per Capita 1087 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3447 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 79.4 2019-03
Płaca Minimalna 1200 2018-12
Populacja 6.14 2017-12
Pracujący 540456 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 16612 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 15963 2019-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-07
Inflacja Bazowa 0.8 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 259 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 287 2019-07
Cpi Transport 214 2019-07
Inflacja Żywności 1.3 2019-06
Deflator Pkb 97 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 160 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.8 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-07
Podaż Pieniądza M0 90093 2019-06
Rezerwy Walutowe 2170 2019-01
Stopa Depozytowa 2.75 2017-12
Podaż Pieniądza M1 119505 2019-03
Podaż Pieniądza M2 154856 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -198 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 27.8 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Eksport 164 2019-06
Import 362 2019-06
Rezerwy Złota 11.8 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-04
Dług Zagraniczny 8290 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 29.79 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 196 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.72 2017-12
Przyjazdy Turystów 1375 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 72416176 2019-06
Dług Publiczny 3826 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 72114497 2019-06
Rating Kredytowy 30
Bilans Budżetu 0.72 2019-05
Wydatki Rządowe 6754 2019-03
Wydatki Wojskowe 118 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 17.7 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.1 2019-07
Szybkość Internetu 3814 2017-03
Adresy IP 125795 2017-03
Zmiany Zapasów -7933 2018-12
Index Konkurencyjności 53.02 2018-12
Ranking Konkurencyjności 97 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2018-12
Ranking Korupcji 132 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 70 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.9 2019-07
Produkcja w Górnictwie 173 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 25.2 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 124367 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 776 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kirgistan - Wskaźniki ekonomiczne.