Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 69.79 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-08
Inflacja 2.3 2019-09
Stopa Procentowa 4.25 2019-09
Bilans Handlowy -306 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -237 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-06
PKB 8.09 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 557113 2018-12
Środki Trwałe Brutto 41556 2019-03
Pkb Per Capita 1087 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3447 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 83.1 2019-08
Płaca Minimalna 1200 2018-12
Populacja 6.32 2018-12
Pracujący 543790 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 17445 2019-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 16803 2019-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2019-09
Inflacja Bazowa 1.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 260 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 296 2019-09
Cpi Transport 213 2019-09
Inflacja Żywności 4.2 2019-09
Deflator Pkb 98.1 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 170 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.8 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-09
Podaż Pieniądza M0 95223 2019-08
Rezerwy Walutowe 2286 2019-09
Stopa Depozytowa 2.42 2018-12
Podaż Pieniądza M1 135591 2019-08
Podaż Pieniądza M2 173915 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -306 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -237 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Eksport 107 2019-08
Import 414 2019-08
Rezerwy Złota 13.59 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-06
Dług Zagraniczny 8442 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 0.5 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 225 2019-07
Indeks Terroryzmu 1.72 2017-12
Przyjazdy Turystów 1380 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 98400368 2019-08
Dług Publiczny 3793 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 98850043 2019-08
Rating Kredytowy 30
Bilans Budżetu -1.77 2019-08
Wydatki Rządowe 6754 2019-03
Wydatki Wojskowe 118 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 12.9 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 14.7 2019-09
Szybkość Internetu 3814 2017-03
Adresy IP 125795 2017-03
Zmiany Zapasów 20352 2019-03
Index Konkurencyjności 54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 96 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2018-12
Ranking Korupcji 132 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 70 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.1 2019-09
Produkcja w Górnictwie -45.9 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 26.5 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 105701 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 776 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kirgistan - Wskaźniki ekonomiczne.