Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 69.85 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-11
Inflacja 3.1 2019-12
Stopa Procentowa 4.25 2020-01
Bilans Handlowy -242 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -173 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-12
PKB 8.09 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 557113 2018-12
Środki Trwałe Brutto 38852 2019-06
Pkb Per Capita 1087 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3447 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 83.3 2019-10
Płaca Minimalna 1200 2018-12
Populacja 6.32 2018-12
Pracujący 543367 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 16586 2019-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 16443 2019-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 2019-12
Inflacja Bazowa 2.4 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 266 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 304 2019-12
Cpi Transport 211 2019-12
Inflacja Żywności 5.7 2019-12
Deflator Pkb 99.1 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 164 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.5 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2020-01
Podaż Pieniądza M0 91864 2019-11
Rezerwy Walutowe 2424 2019-12
Stopa Depozytowa 2.42 2018-12
Podaż Pieniądza M1 132194 2019-11
Podaż Pieniądza M2 173246 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -242 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -173 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.7 2018-12
Eksport 171 2019-11
Import 414 2019-11
Rezerwy Złota 14.37 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1 2019-08
Dług Zagraniczny 8442 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 118 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 210 2019-09
Indeks Terroryzmu 1.47 2018-12
Przyjazdy Turystów 1380 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 142886677 2019-11
Dług Publiczny 3793 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1191616909 2019-11
Rating Kredytowy 30 2020-01
Bilans Budżetu -0.2 2019-11
Wydatki Rządowe 11726 2019-06
Wydatki Wojskowe 118 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -13.4 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -16.9 2019-12
Szybkość Internetu 3814 2017-03
Adresy IP 125795 2017-03
Zmiany Zapasów 1836 2019-06
Index Konkurencyjności 54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 96 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2019-12
Ranking Korupcji 126 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 80 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.5 2019-12
Produkcja w Górnictwie 18.2 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 26.5 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 110122 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.2 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 1965 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kirgistan - Wskaźniki ekonomiczne.