Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 69.80 69.77 69.95 70.12 70.3 70.65
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 4.8 3.8 4.4 4.1 3.9
Stopa Bezrobocia 3.30 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5
Inflacja 1.50 1.5 1.9 2.2 2.9 4.7
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.25
Bilans Handlowy -197.70 -260 -220 -220 -220 -192
Saldo Obrotów Bieżących 27.80 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.70 -11.9 -11.9 -12.1 -12.1 -12.1
Dług Publiczny do PKB 48.00 60 60 60 60 58
Budżet Państwa do PKB -1.10 -3.4 -3.4 -3.1 -3.1 -3.1
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.30 4.8 3.8 4.4 4.1 3.9
PKB 8.09 8.35 8.35 8.8 8.8 8.8
Pkb W Cenach Stałych 557113.30 545965 578284 580512 580512 603728
Środki Trwałe Brutto 69959.60 66534 65899 66153 66153 68799
Pkb Per Capita 1087.20 1105 1105 1118 1118 1118
Pkb Per Capita Ppp 3447.00 3484 3484 3540 3540 3540
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.30 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5
Bezrobotni Zarejestrowani 79.40 61.2 62.5 62.5 62.5 63.3
Płaca Minimalna 1200.00 1250 1250 1300 1300 1300
Populacja 6.14 6.34 6.26 6.38 6.38 6.38
Przeciętne Wynagrodzenia 16612.00 19800 22400 22400 22400 23000
Wynagrodzenia w Przemyśle 15963.18 16510 16700 16700 16700 17400
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.50 1.5 1.9 2.2 2.9 4.7
Inflacja Bazowa 0.80 2.6 2.9 2.9 2.9 2.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 160.50 153 157 162 159 165
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.80 2.4 3.6 3.6 3 4.7
Inflacja Żywności 1.30 1.8 2 2 2 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 259.20 258 263 264 267 276
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.25
Rezerwy Walutowe 2170.44 2310 2350 2350 2350 2400
Stopa Depozytowa 2.75 2.75 2.75 3 3 3
Podaż Pieniądza M2 154856.00 143900 144000 144000 144000 145000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -197.70 -260 -220 -220 -220 -192
Saldo Obrotów Bieżących 27.80 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.70 -11.9 -11.9 -12.1 -12.1 -12.1
Rezerwy Złota 11.80 12.1 12.7 12.7 12.7 13.2
Przyjazdy Turystów 1375.10 1298 1298 1298 1298 1298
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 29.79 -38.9 48.8 48.8 48.8 -50.6
Dług Zagraniczny 8290.00 8430 8460 8401 8449 8600
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 48.00 60 60 60 60 58
Budżet Państwa do PKB -1.10 -3.4 -3.4 -3.1 -3.1 -3.1
Dług Publiczny 3825.70 4357 4391 4391 4391 4550
Wydatki Rządowe 6753.90 33519 33200 33327 33327 34660
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 17.70 -26 -2 -14 -6.8 2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.10 5.4 5.5 5.5 5.5 5.1
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.90 5.3 4 3.1 2.2 5.2
Produkcja w Górnictwie 173.30 -24.6 -22.3 -22.3 -22.3 -18.4
Zmiany Zapasów -7932.70 3093 3093 3093 3093 -2378
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.70 4.9 5.1 5.1 5.1 5.5
Optymizm Konsumentów 25.20 36.2 36.7 36.7 36.7 37.3
Wydatki Konsumpcyjne 124366.70 106546 105530 105936 105936 110173
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rozpoczęte Budowy Domów 776.00 644 629 629 629 690


Kirgistan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.