Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 4723 2020-04
Waluta 0.31 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.17 2019-12
Inflacja 1.7 2020-02
Stopa Procentowa 1.5 2020-03
Bilans Handlowy 2244 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 1325 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 14.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 743 2020-04
Śmierć koronawirusa 1 2020-04
Odzyskany koronawirus 105 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-09
PKB 140 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 9773 2019-09
Środki Trwałe Brutto 10706 2018-12
Pkb Per Capita 33538 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 65515 2018-12
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.17 2019-12
Populacja 4.2 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.8 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2020-02
Cpi Transport 121 2020-02
Inflacja Żywności 2.79 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2020-03
Stopa Międzybankowa 1.56 2020-04
Podaż Pieniądza M1 10393 2020-01
Podaż Pieniądza M2 38057 2020-01
Podaż Pieniądza M3 38057 2020-01
Stopa Depozytowa 1.7 2018-12
Bilans Banków 71348 2020-01
Bilans Banku Centralnego 11801 2020-01
Rezerwy Walutowe -1072 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów 4.4 2020-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 40486 2020-01
Stopa Reverse Repo 2.25 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2244 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 1325 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.7 2018-12
Eksport 4739 2019-09
Import 2496 2019-09
Rachunek kapitałowy -7389 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1071 2019-09
Przyjazdy Turystów 7055 2016-12
Rezerwy Złota 78.97 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2665 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 234 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.49 2018-12
Dochody z Turystyki 936 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 14.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Wydatki Rządowe 9624 2018-12
Rating Kredytowy 88 2020-04
Wydatki Wojskowe 7211 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 7920 2017-03
Adresy IP 126534 2017-03
Index Konkurencyjności 65.1 2019-12
Ranking Konkurencyjności 46 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2019-12
Ranking Korupcji 85 2019-12
Platformy wiertnicze 29 2020-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 83 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 16643 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.82 2019-09
Cena Benzyny 0.27 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 743 2020-04
Śmierć koronawirusa 1 2020-04
Odzyskany koronawirus 105 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kuwejt - Wskaźniki ekonomiczne.