Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 5717 2019-10
Waluta 0.3 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.06 2018-12
Inflacja 1.7 2019-09
Stopa Procentowa 2.75 2019-10
Bilans Handlowy 2673 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 1998 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 14.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-06
PKB 142 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 9716 2019-06
Środki Trwałe Brutto 10542 2017-12
Pkb Per Capita 33538 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 65515 2018-12
Tempo Wzrostu Pkb -1.3 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.06 2018-12
Populacja 4.6 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.8 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2019-09
Cpi Transport 125 2019-09
Inflacja Żywności 1.76 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.35 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-10
Stopa Międzybankowa 1.56 2019-11
Podaż Pieniądza M1 10633 2019-09
Podaż Pieniądza M2 38311 2019-09
Podaż Pieniądza M3 38311 2019-09
Stopa Depozytowa 1.7 2018-12
Bilans Banków 69891 2019-09
Bilans Banku Centralnego 11269 2019-09
Rezerwy Walutowe -1072 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów 4.4 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 40020 2019-09
Stopa Reverse Repo 2.25 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2673 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 1998 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.7 2018-12
Eksport 5217 2019-06
Import 2544 2019-06
Rachunek kapitałowy -7389 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1202 2019-06
Przyjazdy Turystów 7055 2016-12
Rezerwy Złota 78.97 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2633 2019-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -23 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.13 2017-12
Dochody z Turystyki 643 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 14.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Wydatki Rządowe 9115 2017-12
Rating Kredytowy 90
Wydatki Wojskowe 7211 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 7920 2017-03
Adresy IP 126534 2017-03
Index Konkurencyjności 65.1 2019-12
Ranking Konkurencyjności 46 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Platformy wiertnicze 31 2019-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 83 2019-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 15760 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.84 2019-06
Cena Benzyny 0.28 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kuwejt - Wskaźniki ekonomiczne.