Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 6029 2021-04
Waluta 0.3 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8 2020-03
Stopa Bezrobocia 2.3 2020-12
Inflacja 3.03 2021-02
Stopa Procentowa 1.5 2021-02
Bilans Handlowy 1094 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2475 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2020-12
Dług Publiczny do PKB 11.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.4 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Przypadki koronawirusa 261307 2021-04
Śmierć koronawirusa 1482 2021-04
Odzyskany koronawirus 245824 2021-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8 2020-03
PKB 135 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 8622 2020-09
Środki Trwałe Brutto 10706 2018-12
Pkb Per Capita 32697 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49846 2019-12
Tempo Wzrostu Pkb -2.5 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2020-12
Populacja 4.21 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.36 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.03 2021-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119 2021-02
Cpi Transport 130 2021-02
Inflacja Żywności 9.78 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 14.16 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 604861 2021-04
Przypadki koronawirusa 261307 2021-04
Śmierć koronawirusa 1482 2021-04
Odzyskany koronawirus 245824 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2021-02
Stopa Międzybankowa 1.56 2021-04
Podaż Pieniądza M1 12782 2021-02
Podaż Pieniądza M2 38950 2021-02
Podaż Pieniądza M3 38950 2021-02
Stopa Depozytowa 1.9 2019-12
Bilans Banków 73735 2021-02
Bilans Banku Centralnego 13606 2021-02
Rezerwy Walutowe 800 2019-12
Tempo Wzrostu Kredytów 3.73 2021-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 42061 2021-02
Stopa Reverse Repo 0.88 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1094 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2475 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2020-12
Eksport 3131 2020-09
Import 2038 2020-09
Rachunek kapitałowy -7469 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1404 2020-09
Przyjazdy Turystów 8565 2019-12
Rezerwy Złota 78.97 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2327 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -116 2020-03
Indeks Terroryzmu 1.8 2019-12
Dochody z Turystyki 1176 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 11.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -9.4 2020-12
Wydatki Rządowe 9624 2018-12
Rating Kredytowy 85 2021-04
Wydatki Wojskowe 7638 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 7920 2017-03
Adresy IP 126534 2017-03
Index Konkurencyjności 65.1 2019-12
Ranking Konkurencyjności 46 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2020-12
Ranking Korupcji 78 2020-12
Platformy wiertnicze 20 2021-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 83 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 16643 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.92 2020-09
Cena Benzyny 0.28 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kuwejt - Wskaźniki ekonomiczne.