Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 5124 2020-07
Waluta 0.31 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 2.17 2019-12
Inflacja 1.9 2020-05
Stopa Procentowa 1.5 2020-06
Bilans Handlowy 1760 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 1325 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 14.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 46195 2020-07
Śmierć koronawirusa 354 2020-07
Odzyskany koronawirus 37715 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2019-12
PKB 140 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 9998 2019-12
Środki Trwałe Brutto 10706 2018-12
Pkb Per Capita 33538 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 65515 2018-12
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.17 2019-12
Populacja 4.2 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.8 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2020-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 2020-05
Cpi Transport 125 2020-04
Inflacja Żywności 1.9 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.26 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2020-06
Stopa Międzybankowa 1.56 2020-07
Podaż Pieniądza M1 12127 2020-04
Podaż Pieniądza M2 38767 2020-04
Podaż Pieniądza M3 38767 2020-04
Stopa Depozytowa 1.9 2019-12
Bilans Banków 72435 2020-04
Bilans Banku Centralnego 12146 2020-04
Rezerwy Walutowe -1072 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów 5.51 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 41136 2020-04
Stopa Reverse Repo 1 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1760 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 1325 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.9 2019-12
Eksport 4010 2020-03
Import 2250 2020-03
Rachunek kapitałowy -7389 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1247 2019-12
Przyjazdy Turystów 7055 2016-12
Rezerwy Złota 79 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2191 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 234 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.49 2018-12
Dochody z Turystyki 936 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 14.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Wydatki Rządowe 9624 2018-12
Rating Kredytowy 88 2020-06
Wydatki Wojskowe 7211 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 7920 2017-03
Adresy IP 126534 2017-03
Index Konkurencyjności 65.1 2019-12
Ranking Konkurencyjności 46 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2019-12
Ranking Korupcji 85 2019-12
Platformy wiertnicze 34 2020-05
Łatwość Prowadzenia Biznesu 83 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 16643 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.82 2019-09
Cena Benzyny 0.28 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 46195 2020-07
Śmierć koronawirusa 354 2020-07
Odzyskany koronawirus 37715 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kuwejt - Wskaźniki ekonomiczne.