Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 5681 2021-01
Waluta 0.3 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8 2020-03
Stopa Bezrobocia 2.17 2019-12
Inflacja 2.78 2020-11
Stopa Procentowa 1.5 2020-12
Bilans Handlowy 90.1 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 1325 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 11.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Przypadki koronawirusa 158244 2021-01
Śmierć koronawirusa 948 2021-01
Odzyskany koronawirus 151936 2021-01

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8 2020-03
PKB 135 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 9998 2019-12
Środki Trwałe Brutto 10706 2018-12
Pkb Per Capita 32697 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49846 2019-12
Tempo Wzrostu Pkb -2.5 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.17 2019-12
Populacja 4.2 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.8 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.78 2020-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 118 2020-11
Cpi Transport 129 2020-11
Inflacja Żywności 8.38 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2020-12
Stopa Międzybankowa 1.56 2021-01
Podaż Pieniądza M1 12661 2020-11
Podaż Pieniądza M2 40068 2020-11
Podaż Pieniądza M3 40068 2020-11
Stopa Depozytowa 1.9 2019-12
Bilans Banków 73498 2020-11
Bilans Banku Centralnego 13817 2020-11
Rezerwy Walutowe 800 2019-12
Tempo Wzrostu Kredytów 4.85 2020-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 42140 2020-11
Stopa Reverse Repo 1 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 90.1 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 1325 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.9 2019-12
Eksport 1979 2020-06
Import 1889 2020-06
Rachunek kapitałowy -7469 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1057 2020-06
Przyjazdy Turystów 8508 2018-12
Rezerwy Złota 105 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2295 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 234 2019-09
Indeks Terroryzmu 1.8 2019-12
Dochody z Turystyki 936 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 11.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Wydatki Rządowe 9624 2018-12
Rating Kredytowy 88 2021-01
Wydatki Wojskowe 7211 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 7920 2017-03
Adresy IP 126534 2017-03
Index Konkurencyjności 65.1 2019-12
Ranking Konkurencyjności 46 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 2019-12
Ranking Korupcji 85 2019-12
Platformy wiertnicze 20 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 83 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 16643 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.04 2020-06
Cena Benzyny 0.28 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 158244 2021-01
Śmierć koronawirusa 948 2021-01
Odzyskany koronawirus 151936 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kuwejt - Wskaźniki ekonomiczne.