Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 5617 2019-09
Waluta 0.3 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.06 2018-12
Inflacja 1.2 2019-07
Stopa Procentowa 3 2019-09
Bilans Handlowy 2384 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 1998 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 14.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2019-03
PKB 142 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 10048 2019-03
Środki Trwałe Brutto 10542 2017-12
Pkb Per Capita 33538 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 65515 2018-12
Tempo Wzrostu Pkb -1.9 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.06 2018-12
Populacja 4.6 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.8 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 137 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2019-07
Cpi Transport 125 2019-07
Inflacja Żywności 1 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-09
Stopa Międzybankowa 1.56 2019-09
Podaż Pieniądza M1 10984 2019-07
Podaż Pieniądza M2 38421 2019-07
Podaż Pieniądza M3 38421 2019-07
Stopa Depozytowa 1.7 2018-12
Bilans Banków 68713 2019-07
Bilans Banku Centralnego 11031 2019-07
Rezerwy Walutowe -1072 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów 4.3 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 39711 2019-07
Stopa Reverse Repo 2.5 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2384 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 1998 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.7 2018-12
Eksport 4946 2019-03
Import 2562 2019-03
Rachunek kapitałowy -7389 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 948 2019-03
Przyjazdy Turystów 7055 2016-12
Rezerwy Złota 78.97 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2605 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -23 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.13 2017-12
Dochody z Turystyki 643 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 14.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Wydatki Rządowe 9115 2017-12
Rating Kredytowy 90
Wydatki Wojskowe 7211 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 7920 2017-03
Adresy IP 126534 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2018-12
Ranking Konkurencyjności 54 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Platformy wiertnicze 35 2019-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 97 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 15760 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.83 2019-03
Cena Benzyny 0.28 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kuwejt - Wskaźniki ekonomiczne.