Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 6125 2019-07
Waluta 0.3 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.06 2018-12
Inflacja 0.8 2019-05
Stopa Procentowa 3 2019-06
Bilans Handlowy 2790 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 1643 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 14.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.6 2019-03
PKB 142 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 10048 2019-03
Środki Trwałe Brutto 10542 2017-12
Pkb Per Capita 33538 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 65515 2018-12
Tempo Wzrostu Pkb -1.9 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.06 2018-12
Populacja 4.6 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.8 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 137 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2019-05
Cpi Transport 121 2019-05
Inflacja Żywności 1.03 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.18 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-06
Stopa Międzybankowa 1.56 2019-07
Podaż Pieniądza M1 11418 2019-05
Podaż Pieniądza M2 38242 2019-05
Podaż Pieniądza M3 38242 2019-05
Stopa Depozytowa 1.6 2017-12
Bilans Banków 67392 2019-05
Bilans Banku Centralnego 11383 2019-05
Rezerwy Walutowe -610 2017-12
Tempo Wzrostu Kredytów 6 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 39476 2019-05
Stopa Reverse Repo 2.5 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2790 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 1643 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.7 2018-12
Eksport 5411 2018-12
Import 2622 2018-12
Rachunek kapitałowy -7389 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1034 2018-12
Przyjazdy Turystów 7055 2016-12
Rezerwy Złota 79 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2643 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -25 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.13 2017-12
Dochody z Turystyki 643 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 14.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 11.4 2018-12
Wydatki Rządowe 9115 2017-12
Rating Kredytowy 90
Wydatki Wojskowe 7211 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 7920 2017-03
Adresy IP 126534 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2018-12
Ranking Konkurencyjności 54 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Platformy wiertnicze 33 2019-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 97 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 15760 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.83 2018-12
Cena Benzyny 0.28 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kuwejt - Wskaźniki ekonomiczne.