Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 5717.33 6322 6322 6322 6322 6221
Waluta 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 0.8 3.1 2.8 2.9 3.3
Stopa Bezrobocia 2.06 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3
Inflacja 1.70 2 2 2.2 2.5 3
Stopa Procentowa 2.75 2.75 3 3 3 3
Bilans Handlowy 2672.80 2512 2512 2512 2512 2411
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.70 10.8 9 9 9 9
Dług Publiczny do PKB 14.80 25 27 27 27 27
Budżet Państwa do PKB 11.40 9.6 7.5 7.5 7.5 7.5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 0.8 3.1 2.8 2.9 3.3
PKB 141.68 140 142 142 142 142
Pkb W Cenach Stałych 9715.60 10191 10144 9988 9997 10527
Środki Trwałe Brutto 10541.90 10626 10869 10837 10848 10977
Pkb Per Capita 33537.90 34777 35000 35000 35000 35000
Pkb Per Capita Ppp 65515.40 69651 70000 70000 70000 70000
Tempo Wzrostu Pkb -1.30 -0.5 2 2.3 2.7 2.5
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.06 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.70 2 2 2.2 2.5 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 137.50 135 135 135 135 135
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115.00 116 116 117 117 119
Cpi Transport 125.30 123 124 128 128 127
Inflacja Żywności 1.76 2 2 2.5 2.5 3
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.75 2.75 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 1.56 1.56 1.81 1.81 1.81 1.81
Stopa Depozytowa 1.70 1.7 1.95 1.95 1.95 1.95
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 2672.80 2512 2512 2512 2512 2411
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.70 10.8 9 9 9 9
Wydobycie Ropy Naftowej 2650.00 2650 2550 2500 2550 2450
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 14.80 25 27 27 27 27
Budżet Państwa do PKB 11.40 9.6 7.5 7.5 7.5 7.5
Wydatki Rządowe 9114.90 9188 9397 9370 9379 9491
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 15760.50 15887 16249 16202 16218 16411
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.84 4.83 5.08 5.08 5.08 5.08
Cena Benzyny 0.28 0.25 0.24 0.23 0.23 0.21


Kuwejt - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.