Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Indeks Giełdowy 5598.72 6424 6322 6322 6322 6221
Waluta 0.30 0.3 0.35 0.35 0.35 0.36
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 2.3 2.3 2.3 2.8 2.8
Stopa Bezrobocia 2.06 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3
Inflacja 0.70 1.8 1.6 2 2 3.5
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy 2789.60 2558 2539 2512 2512 2411
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.70 10.8 10.8 10.8 9 9
Dług Publiczny do PKB 14.80 25 25 25 27 27
Budżet Państwa do PKB 11.40 9.6 9.6 9.6 7.5 7.5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 2.3 2.3 2.3 2.8 2.8
PKB 120.13 136 136 136 142 142
Pkb W Cenach Stałych 10269.50 10158 10158 10158 10208 10442
Środki Trwałe Brutto 10541.90 10784 10784 10784 10837 11086
Pkb Per Capita 33545.60 34777 34777 34777 35000 35000
Pkb Per Capita Ppp 65530.50 69651 69651 69651 70000 70000
Tempo Wzrostu Pkb 3.70 -1 0.7 2.7 2.7 2.5
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 2.06 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.70 1.8 1.6 2 2 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 136.90 135 135 135 135 135
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.30 115 115 116 116 120
Cpi Transport 121.10 122 122 123 124 128
Inflacja Żywności 0.90 0.8 1.2 2 2 3
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
Stopa Depozytowa 1.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 2789.60 2558 2539 2512 2512 2411
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.70 10.8 10.8 10.8 9 9
Wydobycie Ropy Naftowej 2690.00 2700 2700 2650 2550 2450
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 14.80 25 25 25 27 27
Budżet Państwa do PKB 11.40 9.6 9.6 9.6 7.5 7.5
Wydatki Rządowe 9114.90 9325 9325 9325 9370 9586
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 22.00 22 22 22 22 22
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wydatki Konsumpcyjne 15760.50 16123 16123 16123 16202 16574
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.83 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82
Cena Benzyny 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25


Kuwejt - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.