Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 101 2020-01
Indeks Giełdowy 2630 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.5 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.3 2018-12
Inflacja 5.82 2019-12
Stopa Procentowa 8.25 2020-01
Bilans Handlowy -107479 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -3783 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.1 2019-09
PKB 87.91 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1230750 2019-09
Środki Trwałe Brutto 898017 2018-12
Pkb Per Capita 1202 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3077 2018-12
Rolnictwo w PKB 224717 2019-09
Budownictwo w PKB 72122 2019-09
Przemysł w PKB 118715 2019-09
Górnictwo w PKB 12842 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 46938 2019-09
Usługi w PKB 27899 2019-09
Transport w PKB 93923 2019-09
Media w PKB 32539 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.3 2018-12
Populacja 47.8 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 48500 2018-12
Koszty Utrzymania 22300 2018-12
Płaca Minimalna 13572 2019-05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 60500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 17500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.82 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 205 2019-12
Inflacja Żywności 10.02 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.51 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.25 2020-01
Stopa Międzybankowa 6.86 2019-10
Podaż Pieniądza M1 1479 2019-10
Podaż Pieniądza M2 2892 2019-10
Podaż Pieniądza M3 3517540 2019-10
Rezerwy Walutowe 13344 2019-10
Stopa Depozytowa 8.3 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -107479 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -3783 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Eksport 51935 2019-11
Import 159414 2019-11
Dług Zagraniczny 3112 2019-09
Rachunek kapitałowy -6123 2019-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 218845 2019-11
Rezerwy Złota 0 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 164708 2018-12
Terms of Trade 68 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.76 2018-12
Przyjazdy Turystów 132019 2019-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2019-12
Bilans Budżetu -134890 2019-10
Wydatki Rządowe 677727 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 568 2019-10
Rating Kredytowy 35 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 703 2019-10
Dług Publiczny 5968 2019-09
Wydatki Wojskowe 1023 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 12160 2017-03
Adresy IP 500853 2017-03
Produkcja Samochodów 614 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 26281 2019-09
Produkcja Cementu 453092 2019-11
Index Konkurencyjności 54.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 95 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 940 2019-12
Przemysłowy PMI 53.3 2019-12
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.47 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8031 2018-12
Cena Benzyny 1.09 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 22624 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kenia - Wskaźniki ekonomiczne.