Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 107 2021-05
Indeks Giełdowy 1867 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.8 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-09
Stopa Bezrobocia 7.2 2020-09
Inflacja 5.76 2021-04
Stopa Procentowa 7 2021-03
Bilans Handlowy -92232 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -4441 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2020-12
Dług Publiczny do PKB 65.6 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 163554 2021-05
Śmierć koronawirusa 2907 2021-05
Odzyskany koronawirus 112298 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-09
PKB 95.5 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1226025 2020-09
Środki Trwałe Brutto 900252 2019-12
Pkb Per Capita 1238 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4330 2019-12
Rolnictwo w PKB 241335 2020-09
Budownictwo w PKB 83989 2020-09
Przemysł w PKB 116390 2020-09
Górnictwo w PKB 15023 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 52254 2020-09
Usługi w PKB 24418 2020-09
Transport w PKB 96705 2020-09
Media w PKB 34659 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.2 2020-09
Populacja 47.6 2019-12
Płaca Minimalna 13572 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.76 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2021-04
Inflacja Żywności 6.42 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.82 2021-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.19 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 1.59 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 853081 2021-05
Przypadki koronawirusa 163554 2021-05
Śmierć koronawirusa 2907 2021-05
Odzyskany koronawirus 112298 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2021-03
Stopa Międzybankowa 5.23 2021-03
Podaż Pieniądza M1 1735 2021-02
Podaż Pieniądza M2 3263 2021-02
Podaż Pieniądza M3 4042989 2021-02
Rezerwy Walutowe 12886 2021-01
Stopa Depozytowa 6.97 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -92232 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -4441 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.8 2020-12
Eksport 67492 2021-02
Import 159723 2021-02
Dług Zagraniczny 3820 2021-01
Rachunek kapitałowy -2558 2021-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 278347 2021-03
Rezerwy Złota 0.02 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 135897 2019-12
Terms of Trade 68 2019-12
Indeks Terroryzmu 5.64 2019-12
Przyjazdy Turystów 47038 2021-01

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 65.6 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 2020-12
Bilans Budżetu -433593 2021-02
Wydatki Rządowe 734791 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1094 2021-02
Rating Kredytowy 33 2021-05
Wydatki Budżetu Państwa 1527 2021-02
Dług Publiczny 7352 2021-01
Wydatki Wojskowe 1095 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 12160 2017-03
Adresy IP 500853 2017-03
Produkcja Samochodów 561 2021-02
Rejestracje nowych samochodów 35180 2020-11
Produkcja Cementu 612980 2021-02
Index Konkurencyjności 54.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 95 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 31 2020-12
Ranking Korupcji 124 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 947 2021-02
Przemysłowy PMI 41.5 2021-04

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.02 2021-02
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8591 2019-12
Cena Benzyny 1.05 2021-01

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 19299 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kenia - Wskaźniki ekonomiczne.