Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 103 2019-08
Indeks Giełdowy 2488 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.5 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.66 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 9.3 2018-12
Inflacja 6.27 2019-07
Stopa Procentowa 9 2019-08
Bilans Handlowy -93470 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -3725 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.66 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-03
PKB 87.91 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1291996 2019-03
Środki Trwałe Brutto 898017 2018-12
Pkb Per Capita 1202 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3077 2018-12
Rolnictwo w PKB 339399 2019-03
Budownictwo w PKB 64250 2019-03
Przemysł w PKB 122225 2019-03
Górnictwo w PKB 13186 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 46584 2019-03
Usługi w PKB 25683 2019-03
Transport w PKB 80763 2019-03
Media w PKB 32435 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.3 2018-12
Populacja 46.6 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 48500 2018-12
Koszty Utrzymania 22300 2018-12
Płaca Minimalna 13572 2018-05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 60500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 17500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.27 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 204 2019-07
Inflacja Żywności 8.47 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.36 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.36 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2019-08
Stopa Międzybankowa 2.98 2019-06
Podaż Pieniądza M1 1499 2019-06
Podaż Pieniądza M2 2867 2019-06
Podaż Pieniądza M3 3487469 2019-06
Rezerwy Walutowe 13369 2019-05
Stopa Depozytowa 7.7 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -93470 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -3725 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2018-12
Eksport 51144 2019-06
Import 144614 2019-06
Dług Zagraniczny 2722 2019-03
Rachunek kapitałowy -8332 2019-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 295317 2019-06
Rezerwy Złota 0 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 68723 2017-12
Terms of Trade 68 2018-12
Indeks Terroryzmu 6.11 2017-12
Przyjazdy Turystów 136225 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.7 2018-12
Bilans Budżetu -709807 2019-05
Wydatki Rządowe 677727 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1675 2019-05
Rating Kredytowy 20.44
Wydatki Budżetu Państwa 2385 2019-05
Dług Publiczny 2773 2019-05
Wydatki Wojskowe 1023 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 12160 2017-03
Adresy IP 500853 2017-03
Produkcja Samochodów 327 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 26991 2018-12
Produkcja Cementu 507037 2019-03
Index Konkurencyjności 53.67 2018-12
Ranking Konkurencyjności 93 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 27 2018-12
Ranking Korupcji 144 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 61 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 996 2019-03
Przemysłowy PMI 54.1 2019-07
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.47 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8031 2018-12
Cena Benzyny 1.01 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11 2014-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 21247 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kenia - Wskaźniki ekonomiczne.