Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 104 2019-10
Indeks Giełdowy 2461 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.56 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.25 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-06
Stopa Bezrobocia 9.3 2018-12
Inflacja 3.83 2019-09
Stopa Procentowa 9 2019-09
Bilans Handlowy -83197 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -3887 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.25 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-06
PKB 87.91 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1280181 2019-06
Środki Trwałe Brutto 898017 2018-12
Pkb Per Capita 1202 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3077 2018-12
Rolnictwo w PKB 295458 2019-06
Budownictwo w PKB 70120 2019-06
Przemysł w PKB 124418 2019-06
Górnictwo w PKB 12085 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 55424 2019-06
Usługi w PKB 31026 2019-06
Transport w PKB 88340 2019-06
Media w PKB 35777 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.3 2018-12
Populacja 47.8 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 48500 2018-12
Koszty Utrzymania 22300 2018-12
Płaca Minimalna 13572 2019-05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 60500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 17500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.83 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 202 2019-09
Inflacja Żywności 6.3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.11 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.49 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2019-09
Stopa Międzybankowa 2.28 2019-07
Podaż Pieniądza M1 1476 2019-08
Podaż Pieniądza M2 2865 2019-08
Podaż Pieniądza M3 3472769 2019-08
Rezerwy Walutowe 13089 2019-07
Stopa Depozytowa 8.3 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -83197 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -3887 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.2 2018-12
Eksport 49604 2019-08
Import 132802 2019-08
Dług Zagraniczny 3134 2019-08
Rachunek kapitałowy -6776 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 214314 2019-08
Rezerwy Złota 0 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 68723 2017-12
Terms of Trade 68 2018-12
Indeks Terroryzmu 6.11 2017-12
Przyjazdy Turystów 136225 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -6.7 2018-12
Bilans Budżetu -709807 2019-05
Wydatki Rządowe 677727 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 117 2019-07
Rating Kredytowy 20.44
Wydatki Budżetu Państwa 113 2019-07
Dług Publiczny 5809 2019-06
Wydatki Wojskowe 1023 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 12160 2017-03
Adresy IP 500853 2017-03
Produkcja Samochodów 689 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 26991 2018-12
Produkcja Cementu 499945 2019-07
Index Konkurencyjności 54.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 95 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 27 2018-12
Ranking Korupcji 144 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 61 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 968 2019-08
Przemysłowy PMI 54.1 2019-09
Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.47 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8031 2018-12
Cena Benzyny 1.13 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 21247 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kenia - Wskaźniki ekonomiczne.