Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 110 2021-01
Indeks Giełdowy 1882 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.85 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 10.4 2020-06
Inflacja 5.62 2020-12
Stopa Procentowa 7 2020-12
Bilans Handlowy -92076 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -4820 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 62.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 99983 2021-01
Śmierć koronawirusa 1744 2021-01
Odzyskany koronawirus 83418 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.7 2020-06
PKB 95.5 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1197679 2020-06
Środki Trwałe Brutto 900252 2019-12
Pkb Per Capita 1238 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4330 2019-12
Rolnictwo w PKB 308367 2020-06
Budownictwo w PKB 72888 2020-06
Przemysł w PKB 118767 2020-06
Górnictwo w PKB 13248 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 59272 2020-06
Usługi w PKB 23418 2020-06
Transport w PKB 77264 2020-06
Media w PKB 36080 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.4 2020-06
Populacja 47.6 2019-12
Płaca Minimalna 13572 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.62 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-12
Inflacja Żywności 7.19 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.98 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.19 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2020-12
Stopa Międzybankowa 3.27 2020-11
Podaż Pieniądza M1 1760 2020-11
Podaż Pieniądza M2 3238 2020-11
Podaż Pieniądza M3 3952313 2020-11
Rezerwy Walutowe 12603 2020-10
Stopa Depozytowa 7.5 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -92076 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -4820 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Eksport 53162 2020-10
Import 145238 2020-10
Dług Zagraniczny 3663 2020-09
Rachunek kapitałowy -3074 2020-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 257686 2020-11
Rezerwy Złota 0 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 135897 2019-12
Terms of Trade 68 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.64 2019-12
Przyjazdy Turystów 20164 2020-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2019-12
Bilans Budżetu -478312 2020-06
Wydatki Rządowe 734791 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 510 2020-10
Rating Kredytowy 33 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 722 2020-10
Dług Publiczny 7121 2020-09
Wydatki Wojskowe 1023 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 12160 2017-03
Adresy IP 500853 2017-03
Produkcja Samochodów 560 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 27116 2020-07
Produkcja Cementu 628496 2020-08
Index Konkurencyjności 54.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 95 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 1035 2020-10
Przemysłowy PMI 51.4 2020-12

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.92 2020-10
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8591 2019-12
Cena Benzyny 0.99 2020-10

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 6013 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 99983 2021-01
Śmierć koronawirusa 1744 2021-01
Odzyskany koronawirus 83418 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kenia - Wskaźniki ekonomiczne.