Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 109 2020-10
Indeks Giełdowy 1798 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.75 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 10.4 2020-06
Inflacja 4.2 2020-09
Stopa Procentowa 7 2020-09
Bilans Handlowy -83612 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -4946 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 50833 2020-10
Śmierć koronawirusa 934 2020-10
Odzyskany koronawirus 34832 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.7 2020-06
PKB 95.5 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1197679 2020-06
Środki Trwałe Brutto 900252 2019-12
Pkb Per Capita 1238 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4330 2019-12
Rolnictwo w PKB 308367 2020-06
Budownictwo w PKB 72888 2020-06
Przemysł w PKB 118767 2020-06
Górnictwo w PKB 13248 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 59272 2020-06
Usługi w PKB 23418 2020-06
Transport w PKB 77264 2020-06
Media w PKB 36080 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.4 2020-06
Populacja 47.6 2019-12
Płaca Minimalna 13572 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.2 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-09
Inflacja Żywności 5.18 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.19 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2020-09
Stopa Międzybankowa 2.63 2020-09
Podaż Pieniądza M1 1684 2020-07
Podaż Pieniądza M2 3237 2020-07
Podaż Pieniądza M3 3905444 2020-07
Rezerwy Walutowe 13806 2020-05
Stopa Depozytowa 7.5 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -83612 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -4946 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Eksport 54163 2020-08
Import 137776 2020-08
Dług Zagraniczny 3496 2020-05
Rachunek kapitałowy -4170 2020-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 276988 2020-07
Rezerwy Złota 0 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 135897 2019-12
Terms of Trade 68 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.76 2018-12
Przyjazdy Turystów 13919 2020-08

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2019-12
Bilans Budżetu -164190 2019-11
Wydatki Rządowe 734791 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1739 2020-06
Rating Kredytowy 33 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 2218 2020-06
Dług Publiczny 6283 2020-05
Wydatki Wojskowe 1023 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 12160 2017-03
Adresy IP 500853 2017-03
Produkcja Samochodów 560 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 27116 2020-07
Produkcja Cementu 628496 2020-08
Index Konkurencyjności 54.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 95 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 977 2020-08
Przemysłowy PMI 56.3 2020-09

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.94 2020-08
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8591 2019-12
Cena Benzyny 0.97 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 6013 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 50833 2020-10
Śmierć koronawirusa 934 2020-10
Odzyskany koronawirus 34832 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kenia - Wskaźniki ekonomiczne.