Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 104 2020-03
Indeks Giełdowy 1918 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.35 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.3 2019-12
Inflacja 6.37 2020-02
Stopa Procentowa 7.25 2020-03
Bilans Handlowy -102176 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -3931 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Przypadki koronawirusa 31 2020-03
Śmierć koronawirusa 1 2020-03
Odzyskany koronawirus 1 2020-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.1 2019-09
PKB 89 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1230750 2019-09
Środki Trwałe Brutto 898017 2018-12
Pkb Per Capita 1202 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3077 2018-12
Rolnictwo w PKB 224717 2019-09
Budownictwo w PKB 72122 2019-09
Przemysł w PKB 118715 2019-09
Górnictwo w PKB 12842 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 46938 2019-09
Usługi w PKB 27899 2019-09
Transport w PKB 93923 2019-09
Media w PKB 32539 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.3 2019-12
Populacja 47.6 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 48500 2018-12
Koszty Utrzymania 22300 2018-12
Płaca Minimalna 13572 2019-05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 60500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 17500 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.37 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 208 2020-02
Inflacja Żywności 10.58 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.38 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.51 2019-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.25 2020-03
Stopa Międzybankowa 4.24 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1460 2019-11
Podaż Pieniądza M2 2849 2019-11
Podaż Pieniądza M3 3462000 2019-11
Rezerwy Walutowe 12874 2019-11
Stopa Depozytowa 8.3 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -102176 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -3931 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Eksport 53126 2020-01
Import 155302 2020-01
Dług Zagraniczny 3115 2019-11
Rachunek kapitałowy -6425 2019-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 250308 2019-12
Rezerwy Złota 0 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 164708 2018-12
Terms of Trade 68 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.76 2018-12
Przyjazdy Turystów 132019 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2019-12
Bilans Budżetu -164190 2019-11
Wydatki Rządowe 677727 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 743 2019-11
Rating Kredytowy 35 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 907 2019-11
Dług Publiczny 6032 2019-11
Wydatki Wojskowe 1023 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 12160 2017-03
Adresy IP 500853 2017-03
Produkcja Samochodów 614 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 26281 2019-09
Produkcja Cementu 496517 2019-12
Index Konkurencyjności 54.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 95 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 986 2020-01
Przemysłowy PMI 49 2020-02

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.38 2019-11
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8031 2018-12
Cena Benzyny 1.1 2020-01

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 22624 2019-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 31 2020-03
Śmierć koronawirusa 1 2020-03
Odzyskany koronawirus 1 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kenia - Wskaźniki ekonomiczne.