Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 108 2020-08
Indeks Giełdowy 1751 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.65 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-03
Inflacja 4.36 2020-07
Stopa Procentowa 7 2020-07
Bilans Handlowy -61722 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -5987 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Przypadki koronawirusa 26928 2020-08
Śmierć koronawirusa 456 2020-08
Odzyskany koronawirus 14610 2020-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2020-03
PKB 95.5 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1350941 2020-03
Środki Trwałe Brutto 900252 2019-12
Pkb Per Capita 1238 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 4330 2019-12
Rolnictwo w PKB 351397 2020-03
Budownictwo w PKB 67928 2020-03
Przemysł w PKB 125725 2020-03
Górnictwo w PKB 14412 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 49952 2020-03
Usługi w PKB 27457 2020-03
Transport w PKB 84312 2020-03
Media w PKB 34896 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-03
Populacja 47.6 2019-12
Płaca Minimalna 13572 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.36 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-07
Inflacja Żywności 6.62 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.08 2020-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.89 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2020-07
Stopa Międzybankowa 5.13 2020-04
Podaż Pieniądza M1 1602 2020-05
Podaż Pieniądza M2 3081 2020-05
Podaż Pieniądza M3 3752781 2020-05
Rezerwy Walutowe 12447 2020-03
Stopa Depozytowa 8.3 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -61722 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -5987 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.6 2019-12
Eksport 47199 2020-05
Import 108921 2020-05
Dług Zagraniczny 3496 2020-05
Rachunek kapitałowy -6289 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 258150 2020-05
Rezerwy Złota 0 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 135897 2019-12
Terms of Trade 68 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.76 2018-12
Przyjazdy Turystów 12 2020-04

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 57 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.6 2019-12
Bilans Budżetu -164190 2019-11
Wydatki Rządowe 734791 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1482 2020-04
Rating Kredytowy 33 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 1724 2020-04
Dług Publiczny 6283 2020-03
Wydatki Wojskowe 1023 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 12160 2017-03
Adresy IP 500853 2017-03
Produkcja Samochodów 669 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 12756 2020-05
Produkcja Cementu 509947 2020-05
Index Konkurencyjności 54.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 95 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 56 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 913 2020-06
Przemysłowy PMI 54.2 2020-07

Konsument Ostatni okres
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.95 2020-05
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8591 2019-12
Cena Benzyny 0.85 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 54874 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 26928 2020-08
Śmierć koronawirusa 456 2020-08
Odzyskany koronawirus 14610 2020-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kenia - Wskaźniki ekonomiczne.