Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Indeks Giełdowy 1931.29 1914 1881 1849 1817 1753
Waluta 106.30 107 107 107 108 108
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.20 12.41 12.63 12.85 13.08 13.53

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 -2 0.8 1.4 1.6 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.50 1.9 2.1 2.3 3.4 5.2
Stopa Bezrobocia 4.90 5.6 5.4 6 6.2 7
Inflacja 5.47 5.7 4.6 5.2 5 5.3
Stopa Procentowa 7.00 7 6.75 6.75 6.5 6.5
Bilans Handlowy -76549.00 -97500 -82800 -73000 -77700 -86500
Saldo Obrotów Bieżących -4663.50 -4300 -3500 -3800 -4200 -3620
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 57.00 64 64 64 62 62
Budżet Państwa do PKB -5.60 -7.2 -7.2 -7.2 -5.6 -5.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 -2 0.8 1.4 1.6 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.50 1.9 2.1 2.3 3.4 5.2
PKB 89.00 105 105 105 115 115
Pkb W Cenach Stałych 1259160.00 1282242 1246588 1288121 1301971 1355103
Środki Trwałe Brutto 900252.20 887457 888337 920958 930861 968848
Pkb Per Capita 1202.10 1320 1320 1320 1365 1365
Pkb Per Capita Ppp 3076.84 3240 3240 3240 3088 3320
Rolnictwo w PKB 204265.00 292607 224026 208963 211210 219829
Budownictwo w PKB 79320.00 70827 73032 81144 82017 85364
Przemysł w PKB 113288.00 124816 120978 115894 117140 121920
Górnictwo w PKB 12402.00 12161 12845 12687 12824 13347
Administracja Publiczna w PKB 50673.00 56587 48158 51838 52396 54534
Usługi w PKB 29142.00 28049 28126 29812 30133 31363
Transport w PKB 106123.00 89179 94909 108564 109731 114209
Media w PKB 31872.00 36644 33444 32605 32956 34301

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 4.90 5.6 5.4 6 6.2 7
Populacja 47.60 49.6 49.6 50.2 50.35 51.4
Koszty Utrzymania Rodziny 48500.00 47492 47505 44000 44000 44800
Płaca Minimalna 13572.00 15000 15000 15000 15000 15700
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 60500.00 65900 65900 68000 68000 67000

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 5.47 5.7 4.6 5.2 5 5.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.60 110 108 110 112 116
Inflacja Żywności 10.55 10.2 9.7 9.8 8.5 11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.07 122 124 119 119 118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.07 0.7 2.5 -1 -1 -1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.63 1.6 0.9 1.3 1 1.4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 7.00 7 6.75 6.75 6.5 6.5
Stopa Międzybankowa 4.40 4.4 4.15 4.15 3.9 3.9
Rezerwy Walutowe 12766.30 12725 13800 12600 12600 12750
Stopa Depozytowa 8.30 8.3 8.05 8.05 7.8 7.8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -76549.00 -97500 -82800 -73000 -77700 -86500
Saldo Obrotów Bieżących -4663.50 -4300 -3500 -3800 -4200 -3620
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
Import 119762.42 147000 128000 145000 127000 155000
Eksport 43213.00 49500 45200 39700 49300 43100
Dług Zagraniczny 3106.82 3300 3100 3200 3200 3500
Rachunek kapitałowy -5674.90 -6200 -6800 -6500 -4700 -7000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 218991.93 268000 225000 265000 265000 270000
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 164708.40 175000 175000 175000 220000 220000
Terms of Trade 68.00 72.1 72.1 72.1 72.1 73.4
Przyjazdy Turystów 132019.00 117000 124000 130000 114000 175000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 57.00 64 64 64 62 62
Budżet Państwa do PKB -5.60 -7.2 -7.2 -7.2 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu -164190.00 -815 -815 -460 -460 -465
Wydatki Rządowe 734790.80 707098 707798 751691 759774 790779
Dochody Budżetu Państwa 892.39 1715 1715 920 920 960
Wydatki Wojskowe 1023.00 890 890 890 890 1100
Dług Publiczny 6116.60 5670 5400 5700 5700 6000
Wydatki Budżetu Państwa 1436.86 2530 2530 1380 1380 1425

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Przemysłowy PMI 34.80 45 51 51 51.8 52
Produkcja Energii Elektrycznej 968.71 970 840 980 980 1100
Produkcja Samochodów 742.00 560 575 380 650 460
Rejestracje nowych samochodów 26753.00 24000 23700 26351 26351 27000
Produkcja Cementu 559424.00 462000 470000 575000 575000 575000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.19 12.19 11.94 11.94 11.69 11.69
Cena Benzyny 1.07 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8031.20 8107 8116 8216 8304 8643

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Pozwolenia Na Budowę 15959.14 19900 19200 20600 20600 22200


Kenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.