Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Indeks Giełdowy 1680.53 1660 1639 1619 1599 1559
Waluta 116.35 116 116 116 116 116
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.56 13.83 14.1 14.37 14.65 15.23

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.99 1.7 2.1 1.8 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.40 6.2 5.8 6 5.3 5.6
Stopa Bezrobocia 6.60 7 7.4 7.5 7.3 8
Inflacja 6.47 7 5.4 4.6 4.3 4
Stopa Procentowa 7.00 7 8 8 8 8
Bilans Handlowy -133864.00 -122000 -141000 -132200 -157000 -162000
Saldo Obrotów Bieżących -5911.30 -4400 -4700 -4600 -4600 -5700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -5.9 -5.9 -5.9 -5.7 -5.7
Dług Publiczny do PKB 68.40 70 70 70 72 72
Budżet Państwa do PKB -8.10 -6.5 -6.5 -6.5 -5.6 -5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.99 1.7 2.1 1.8 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.40 6.2 5.8 6 5.3 5.6
PKB 98.84 107 107 107 107 110
Pkb W Cenach Stałych 2415426.00 2516595 2416144 2560352 2543444 2703731
Środki Trwałe Brutto 2079760.10 2208705 2200386 2204546 2189987 2328000
PKB Per Capita 1475.19 1550 1550 1550 1550 1600
PKB Per Capita PPP 4220.44 4320 4320 4450 4450 4450
Rolnictwo w PKB 387264.00 524867 376827 410500 407789 433488
Budownictwo w PKB 143546.00 140427 150806 152159 151154 160680
Przemysł w PKB 210910.00 210435 210009 223565 222088 236084
Górnictwo w PKB 29805.00 26532 24943 31593 31385 33363
Administracja Publiczna w PKB 145087.00 155321 149932 153792 152777 162405
Usługi w PKB 65967.00 60501 63718 69925 69463 73841
Transport w PKB 225732.00 235274 246237 239276 237696 252675
Media w PKB 59184.00 57333 61138 62735 62321 66248

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.60 7 7.4 7.5 7.3 8
Populacja 53.70 51.4 51.4 52.6 52.6 52.6
Płaca Minimalna 13572.00 14900 14900 14900 14900 14900

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 6.47 7 5.4 4.6 4.3 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122.17 123 122 124 125 129
Inflacja Żywności 12.15 14 12 9.5 7.5 6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.70 115 116 116 118 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.64 7 5.5 4 3.7 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.69 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 7.00 7 8 8 8 8
Stopa Międzybankowa 4.72 4.72 5.72 5.72 5.72 5.72
Podaż Pieniądza M1 1796.33 1850 1845 1820 1745 1800
Podaż Pieniądza M2 3410.16 3400 3500 3200 3180 3150
Podaż Pieniądza M3 4221242.78 4250000 4280000 4260000 4260000 4050000
Rezerwy Walutowe 12590.00 14000 13800 14100 14080 14200
Stopa Depozytowa 6.97 6.97 6.97 7.97 7.97 7.97
Bilans Banku Centralnego 1471985.56 1420000 1405000 1425000 1425000 1300000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -133864.00 -122000 -141000 -132200 -157000 -162000
Saldo Obrotów Bieżących -5911.30 -4400 -4700 -4600 -4600 -5700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -5.9 -5.9 -5.9 -5.7 -5.7
Import 194273.00 185000 205000 195000 220000 225000
Eksport 60408.00 63000 64000 62800 63000 63000
Dług Zagraniczny 4174.37 4600 4780 4800 4800 5300
Rachunek kapitałowy -6754.70 -3500 -4000 -3800 -3800 -4500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 363581.66 280000 310000 340000 315000 330000
Rezerwy Złota 0.02 0 0 0 0 0
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 55787.00 95000 95000 95000 95000 130000
Terms of Trade 76.30 78 78 87 87 76
Przyjazdy Turystów 90504.00 73000 70500 68700 70200 74000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 68.40 70 70 70 72 72
Budżet Państwa do PKB -8.10 -6.5 -6.5 -6.5 -5.6 -5
Bilans Budżetu -26357.00 120 -100 -690 -600 -700
Wydatki Rządowe 1214499.10 1289798 1284940 1287369 1278868 1359462
Dochody Budżetu Państwa 1540.96 1300 890 1100 1100 1300
Dług Publiczny 8206.74 8550 8700 8800 8900 9200
Wydatki Budżetu Państwa 2069.11 1400 1580 1700 1700 2000
Wydatki Wojskowe 1097.00 940 940 960 960 960

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Przemysłowy PMI 49.50 52.3 51.5 52 53 52
Produkcja Samochodów 1198.00 720 780 750 670 800
Rejestracje nowych samochodów 23869.00 28500 29100 29500 29500 32000
Produkcja Cementu 838215.00 830000 850000 870000 855000 850000
Produkcja Energii Elektrycznej 1092.22 1045 1060 1100 1050 1200

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 6406639.50 6803851 6778225 6791038 6746191 7171336
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 12.17 12.17 13.17 13.17 13.17 13.17
Cena Benzyny 1.13 1.17 1.21 1.25 1.3 1.3
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9604.30 10200 10161 10181 10113 10751

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Pozwolenia Na Budowę 11844.36 12000 13200 13700 12800 14000


Kenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.