Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 110.00 110 111 111 111 112
Indeks Giełdowy 1889.74 1856 1824 1792 1761 1699
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.85 12.06 12.27 12.48 12.7 13.14

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -9.10 0.9 1.3 1 1.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.70 3.4 4.3 5.4 6.5 6.2
Stopa Bezrobocia 10.40 12 13.6 12.9 12.3 9.8
Inflacja 5.62 5.4 5.1 5.2 5.2 5.3
Stopa Procentowa 7.00 6.75 6.75 6.5 6.5 6.25
Bilans Handlowy -92076.00 -73000 -103700 -92000 -86500 -86500
Saldo Obrotów Bieżących -4819.60 -3800 -4000 -5000 -4200 -4400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.3
Dług Publiczny do PKB 62.40 69 69 69 69 73
Budżet Państwa do PKB -5.60 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.4
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb -9.10 0.9 1.3 1 1.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.70 3.4 4.3 5.4 6.5 6.2
PKB 95.50 85 85 85 85 97
Pkb W Cenach Stałych 1197679.00 1396812 1249179 1262354 1275528 1354611
Środki Trwałe Brutto 900252.20 930861 938963 948866 958769 1018212
Pkb Per Capita 1237.50 1230 1230 1230 1230 1350
Pkb Per Capita Ppp 4329.90 4320 4320 4320 4320 4450
Rolnictwo w PKB 308367.00 363465 321627 325019 328411 348772
Budownictwo w PKB 72888.00 70238 76022 76824 77626 82439
Przemysł w PKB 118767.00 130000 123874 125180 126487 134329
Górnictwo w PKB 13248.00 14902 13818 13963 14109 14984
Administracja Publiczna w PKB 59272.00 51650 61821 62473 63125 67038
Usługi w PKB 23418.00 28391 24425 24683 24940 26486
Transport w PKB 77264.00 87087 80586 81436 82286 87388
Media w PKB 36080.00 36082 37631 38028 38425 40808

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 10.40 12 13.6 12.9 12.3 9.8
Populacja 47.60 50.35 50.35 50.35 51.4 52.6
Płaca Minimalna 13572.00 13572 15000 15000 15000 15000

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 5.62 5.4 5.1 5.2 5.2 5.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.87 113 114 114 118 124
Inflacja Żywności 7.19 4.3 5 6 5.5 5.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.07 102 100 104 104 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.19 0.7 -1.3 1.8 1.4 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.98 1 0.8 -0.1 0.8 1

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 7.00 6.75 6.75 6.5 6.5 6.25
Stopa Międzybankowa 3.27 2.69 2.44 2.44 3.82 2.19
Rezerwy Walutowe 12603.40 12400 13200 13180 12750 13300
Stopa Depozytowa 7.50 7.5 7.25 7.25 8.2 7

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -92076.00 -73000 -103700 -92000 -86500 -86500
Saldo Obrotów Bieżących -4819.60 -3800 -4000 -5000 -4200 -4400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.3
Import 145238.00 153000 147000 150000 152000 160000
Eksport 53162.00 49300 55000 60000 54000 57000
Dług Zagraniczny 3663.49 3880 4200 4350 4200 4300
Rachunek kapitałowy -3073.60 -4700 -5200 -6500 -6100 -7200
Transfery Pieniężne od Emigrantów 257685.65 255000 280000 265000 270000 275000
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Terms of Trade 68.00 72.1 72.1 72.1 73.4 73.4
Przyjazdy Turystów 20164.00 45000 90000 125000 118000 145000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 135897.00 120000 120000 120000 120000 140000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 62.40 69 69 69 69 73
Budżet Państwa do PKB -5.60 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -6.4
Bilans Budżetu -478312.20 -460 -1350 -1800 -465 -465
Wydatki Rządowe 734790.80 759774 766387 774470 782552 831070
Dochody Budżetu Państwa 509.71 1200 1500 1100 1250 1500
Wydatki Wojskowe 1023.00 940 940 940 940 960
Dług Publiczny 7120.60 6650 6500 6700 6700 6580
Wydatki Budżetu Państwa 721.74 3000 2850 2940 3000 3200

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Przemysłowy PMI 51.40 49.5 51 53 52 54
Produkcja Energii Elektrycznej 1034.97 985 950 970 965 1050
Produkcja Samochodów 560.00 700 620 650 630 700
Rejestracje nowych samochodów 27116.00 23400 24800 26000 25800 27500
Produkcja Cementu 628496.00 550000 525000 530000 545000 550000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.92 11.75 11.5 11.5 13.05 11.25
Cena Benzyny 0.99 1.01 0.71 0.68 0.95 0.95
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8591.30 8883 8961 9055 9150 9717

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Pozwolenia Na Budowę 6013.02 18000 25000 23000 23000 35000


Kenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.