Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 103.10 103 103 103 103 104
Indeks Giełdowy 2676.71 2611 2589 2567 2546 2503
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.65 11.98 12.21 12.44 12.68 13.18
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.66 1 1.6 1.4 1.4 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 4.8 6.2 5.3 5.5 5.9
Stopa Bezrobocia 9.30 10.5 10.5 10 10 10
Inflacja 5.70 5.4 5.3 5.1 5.6 5.8
Stopa Procentowa 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
Bilans Handlowy -108443.00 -115000 -92500 -83000 -83000 -85500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.20 -5.1 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9
Dług Publiczny do PKB 57.00 63 63 65 65 65
Budżet Państwa do PKB -6.70 -5.6 -5.6 -5.3 -5.3 -5.3
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.66 1 1.6 1.4 1.4 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 4.8 6.2 5.3 5.5 5.9
PKB 87.91 89 89 91 91 91
Pkb W Cenach Stałych 1291996.00 1226366 1265888 1269480 1251935 1344373
Środki Trwałe Brutto 898016.90 1505824 1551854 1548931 1538703 1651173
Pkb Per Capita 1202.10 1250 1250 1280 1280 1280
Pkb Per Capita Ppp 3076.84 3120 3120 3240 3240 3240
Rolnictwo w PKB 339399.00 228566 235553 235109 208175 250628
Budownictwo w PKB 64250.00 69617 71746 71610 78754 76337
Przemysł w PKB 122225.00 116442 120002 119776 114341 127682
Górnictwo w PKB 13186.00 13556 13971 13944 13191 14865
Administracja Publiczna w PKB 46584.00 44904 46277 46190 50419 49238
Usługi w PKB 25683.00 27033 27859 27807 29258 29642
Transport w PKB 80763.00 88709 91420 91248 100680 97271
Media w PKB 32435.00 31748 32718 32656 31291 34812
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 9.30 10.5 10.5 10 10 10
Populacja 46.60 49 47.8 49 49 49
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 60500.00 65900 65900 65900 65900 68000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 17500.00 23100 23100 23100 23100 24100
Koszty Utrzymania Rodziny 48500.00 47492 47505 47519 47519 44000
Płaca Minimalna 13572.00 14300 14300 15000 15000 15000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 5.70 5.4 5.3 5.1 5.6 5.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 204.34 203 205 210 209 218
Inflacja Żywności 6.98 6.5 6.3 2.5 3.4 4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.95 118 124 124 123 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.36 -1.9 2.3 3 1.5 2.8
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
Stopa Międzybankowa 5.61 3.82 3.82 3.82 5.11 3.82
Stopa Depozytowa 7.70 8.2 8.2 8.2 7.2 8.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -108443.00 -115000 -92500 -83000 -83000 -85500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.20 -5.1 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 57.00 63 63 65 65 65
Budżet Państwa do PKB -6.70 -5.6 -5.6 -5.3 -5.3 -5.3
Wydatki Rządowe 677726.60 702955 719746 713646 715002 762211
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Przemysłowy PMI 54.30 53.3 52.6 54 52.2 54.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.51 13.05 13.05 13.05 12.01 13.05
Cena Benzyny 1.01 1.06 1.03 1.01 0.91 1.01


Kenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.