Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 2623.97 2623 2603 2584 2564 2525
Waluta 101.45 103 104 104 104 105
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.95 11.75 11.96 12.16 12.37 12.81
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.25 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 5.7 5.3 5.4 5.6 5.8
Stopa Bezrobocia 9.30 9.1 9 9 9 9
Inflacja 4.95 6.4 5.1 5.3 5.4 5.3
Stopa Procentowa 9.00 9 8.5 8.5 8 8
Bilans Handlowy -83197.00 -92500 -83000 -83000 -93900 -85500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.20 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Dług Publiczny do PKB 57.00 62 64 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -6.70 -5.6 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.25 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 5.7 5.3 5.4 5.6 5.8
PKB 87.91 89 91 91 91 91
Pkb W Cenach Stałych 1280181.00 1255944 1361038 1349311 1351871 1328789
Środki Trwałe Brutto 898016.90 949204 945612 946510 948306 1004258
Pkb Per Capita 1202.10 1250 1280 1280 1280 1280
Pkb Per Capita Ppp 3076.84 3120 3240 3240 3240 3240
Rolnictwo w PKB 295458.00 208902 357028 311413 312004 221019
Budownictwo w PKB 70120.00 79053 67655 73906 74047 83638
Przemysł w PKB 124418.00 115380 128703 131137 131385 122072
Górnictwo w PKB 12085.00 13241 13885 12738 12762 14009
Administracja Publiczna w PKB 55424.00 50610 49052 58417 58528 53546
Usługi w PKB 31026.00 28393 27044 32701 32763 30040
Transport w PKB 88340.00 101063 85043 93110 93287 106925
Media w PKB 35777.00 31410 34154 37709 37781 33232
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 9.30 9.1 9 9 9 9
Populacja 47.80 48.18 48.56 48.56 48.56 48.56
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 60500.00 65900 65900 65900 65900 68000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 17500.00 23100 23100 23100 23100 24100
Koszty Utrzymania Rodziny 48500.00 47492 47505 47519 47519 44000
Płaca Minimalna 13572.00 14300 15000 15000 15000 15000
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 4.95 6.4 5.1 5.3 5.4 5.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 202.12 206 209 215 212 217
Inflacja Żywności 8.70 6.9 6.7 6.5 6.6 6.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.75 120 121 124 124 123
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.49 -0.5 1.4 2.3 3 2.7
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 9.00 9 8.5 8.5 8 8
Stopa Międzybankowa 2.28 2.98 2.48 2.48 1.98 1.98
Stopa Depozytowa 8.30 8.3 7.8 7.8 7.3 7.3
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -83197.00 -92500 -83000 -83000 -93900 -85500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.20 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 57.00 62 64 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -6.70 -5.6 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Wydatki Rządowe 677726.60 716357 713646 714324 715679 757906
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Przemysłowy PMI 53.20 53.2 54 52.2 53 53.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.39 12.47 11.97 11.97 11.47 11.47
Cena Benzyny 1.05 1 0.97 0.95 0.92 0.86


Kenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.