Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 103.75 104 104 104 105 105
Indeks Giełdowy 2432.79 2411 2392 2372 2353 2314
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.87 12.06 12.26 12.47 12.69 13.12
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.66 1.4 1.6 1.7 1.4 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 5.8 6 5.3 5.5 5.8
Stopa Bezrobocia 9.30 9.1 9.1 9 9 9
Inflacja 5.00 6.4 5.7 5.4 5.4 5.7
Stopa Procentowa 9.00 9 9 8.5 8.5 8
Bilans Handlowy -93469.50 -115000 -92500 -83000 -93900 -85500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.20 -5.1 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9
Dług Publiczny do PKB 57.00 62 62 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -6.70 -5.6 -5.6 -4.8 -4.8 -4.8
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.66 1.4 1.6 1.7 1.4 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 5.8 6 5.3 5.5 5.8
PKB 87.91 89 89 91 91 91
Pkb W Cenach Stałych 1291996.00 1237964 1259663 1360472 1363056 1332723
Środki Trwałe Brutto 898016.90 902060 951898 945612 947408 1007108
Pkb Per Capita 1202.10 1250 1250 1280 1280 1280
Pkb Per Capita Ppp 3076.84 3120 3120 3240 3240 3240
Rolnictwo w PKB 339399.00 230278 209495 357387 358066 221646
Budownictwo w PKB 64250.00 71560 79277 67655 67784 83875
Przemysł w PKB 122225.00 121849 115707 128703 128947 122419
Górnictwo w PKB 13186.00 13027 13279 13885 13911 14049
Administracja Publiczna w PKB 46584.00 46943 50754 49053 49146 53698
Usługi w PKB 25683.00 28104 29452 27044 27096 31160
Transport w PKB 80763.00 92761 101350 85043 85205 107228
Media w PKB 32435.00 32817 31499 34154 34219 33326
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 9.30 9.1 9.1 9 9 9
Populacja 47.80 48.7 48.7 49.6 49.6 49.6
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 60500.00 65900 65900 65900 65900 68000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 17500.00 23100 23100 23100 23100 24100
Koszty Utrzymania Rodziny 48500.00 47492 47505 47519 47519 44000
Płaca Minimalna 13572.00 14300 14300 15000 15000 15000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 5.00 6.4 5.7 5.4 5.4 5.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 201.78 207 205 210 215 216
Inflacja Żywności 7.13 7.2 6.9 6.7 6.5 6.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.99 122 120 122 124 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.35 1.8 -0.3 2.3 2.5 2.8
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 9.00 9 9 8.5 8.5 8
Stopa Międzybankowa 2.98 2.98 2.98 2.48 2.48 2.48
Stopa Depozytowa 7.70 7.7 7.7 7.2 7.2 7.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -93469.50 -115000 -92500 -83000 -93900 -85500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.20 -5.1 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 57.00 62 62 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -6.70 -5.6 -5.6 -4.8 -4.8 -4.8
Wydatki Rządowe 677726.60 709662 718390 713646 715002 760057
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Przemysłowy PMI 52.90 54 53.2 54 52.2 53.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 12.47 12.47 12.47 11.97 11.97 11.97
Cena Benzyny 1.13 1.08 1.05 1.02 0.99 0.99


Kenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.