Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 108.60 109 109 109 110 110
Indeks Giełdowy 1812.42 1780 1749 1719 1689 1630
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.90 12.11 12.32 12.54 12.76 13.2

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.10 1.4 1.6 1.8 1.4 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.70 3 3.4 4.3 4.5 4.3
Stopa Bezrobocia 10.40 6 6.2 5.7 6.1 7
Inflacja 4.20 5 4.7 5.1 5.2 5.2
Stopa Procentowa 7.00 7 6.75 6.75 6.5 6.5
Bilans Handlowy -86761.00 -73000 -87000 -103700 -92000 -86500
Saldo Obrotów Bieżących -4946.20 -4100 -3800 -4000 -5000 -4200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
Dług Publiczny do PKB 57.00 68 62 62 62 62
Budżet Państwa do PKB -5.60 -8.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.10 1.4 1.6 1.8 1.4 1.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.70 3 3.4 4.3 4.5 4.3
PKB 95.50 70 85 85 85 85
Pkb W Cenach Stałych 1197679.00 1344373 1296751 1396873 1409031 1430412
Środki Trwałe Brutto 900252.20 1651173 927260 930861 938963 1761801
Pkb Per Capita 1237.50 1090 1230 1230 1230 1230
Pkb Per Capita Ppp 4329.90 4100 4320 4320 4320 4320
Rolnictwo w PKB 308367.00 250628 210379 363344 366507 267420
Budownictwo w PKB 72888.00 76337 81700 70238 70849 81452
Przemysł w PKB 118767.00 127682 116687 130000 131131 136237
Górnictwo w PKB 13248.00 14865 12774 14902 15032 15861
Administracja Publiczna w PKB 59272.00 49238 52193 51650 52100 52537
Usługi w PKB 23418.00 29642 30016 28391 28638 31628
Transport w PKB 77264.00 97271 109307 87179 87937 103788
Media w PKB 36080.00 34812 32828 36082 36397 37144

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 10.40 6 6.2 5.7 6.1 7
Populacja 47.60 50.2 50.35 50.35 50.35 51.4
Płaca Minimalna 13572.00 13572 13572 15000 15000 15000

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 4.20 5 4.7 5.1 5.2 5.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.57 110 112 114 114 116
Inflacja Żywności 5.18 4 4.3 5 6 5.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.07 127 104 102 100 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.19 1.2 0.7 -1.3 1.8 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 1.2 1 0.8 -0.1 0.8

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 7.00 7 6.75 6.75 6.5 6.5
Stopa Międzybankowa 2.63 3.82 2.12 1.87 1.87 3.82
Rezerwy Walutowe 13805.70 12400 12400 13200 13180 12750
Stopa Depozytowa 8.30 8.2 8.3 8.05 8.05 8.2

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -86761.00 -73000 -87000 -103700 -92000 -86500
Saldo Obrotów Bieżących -4946.20 -4100 -3800 -4000 -5000 -4200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.60 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
Import 138761.00 145000 153000 147000 150000 152000
Eksport 52000.00 58000 49300 55000 60000 54000
Dług Zagraniczny 3496.43 4400 3880 4200 4350 4200
Rachunek kapitałowy -4169.50 -6000 -4700 -5200 -6500 -6100
Transfery Pieniężne od Emigrantów 276987.67 275000 255000 280000 265000 270000
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 0 0
Terms of Trade 68.00 72.1 72.1 72.1 72.1 73.4
Przyjazdy Turystów 13919.00 30000 45000 90000 125000 118000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 135897.00 85000 120000 120000 120000 120000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 57.00 68 62 62 62 62
Budżet Państwa do PKB -5.60 -8.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Bilans Budżetu -164190.00 -460 -1350 -1800 -1350 -465
Wydatki Rządowe 734790.80 802851 756835 759774 766387 856642
Dochody Budżetu Państwa 1739.45 1400 1200 1500 1100 1250
Wydatki Wojskowe 1023.00 890 940 940 940 940
Dług Publiczny 6282.82 6580 6650 6500 6700 6700
Wydatki Budżetu Państwa 2217.76 2750 3000 2850 2940 3000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Przemysłowy PMI 56.30 50.2 49.5 51 53 52
Produkcja Energii Elektrycznej 977.09 1000 985 950 970 965
Produkcja Samochodów 560.00 570 700 620 650 630
Rejestracje nowych samochodów 27116.00 21800 23400 24800 26000 25800
Produkcja Cementu 628496.00 530000 550000 525000 530000 545000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.94 13.05 11.95 11.7 11.7 13.05
Cena Benzyny 0.94 1.01 0.71 0.68 0.64 0.95
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8591.30 8055 8849 8883 8961 8595

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Pozwolenia Na Budowę 6013.02 10000 18000 25000 23000 23000


Kenia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.