Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 423 2020-11
Indeks Giełdowy 2573 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-06
Stopa Bezrobocia 5 2020-09
Inflacja 7.1 2020-10
Stopa Procentowa 9 2020-10
Bilans Handlowy -143 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -5500 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 5 2020-09
Optymizm Konsumentów 83 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -13.3 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 168083 2020-11
Śmierć koronawirusa 1990 2020-11
Odzyskany koronawirus 114821 2020-11

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-06
PKB 180 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 44822 2020-09
Środki Trwałe Brutto 5887 2020-06
Pkb Per Capita 11518 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 26351 2019-12
Rolnictwo w PKB 466856 2020-06
Budownictwo w PKB 939167 2020-06
Przemysł w PKB 5164538 2019-09
Górnictwo w PKB 6944960 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 329158 2020-06
Usługi w PKB 23425451 2019-09
Transport w PKB 906892 2020-06
Media w PKB 708187 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 59613708 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 455 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 209818 2020-10
Płaca Minimalna 42500 2020-01
Populacja 18.63 2019-12
Pracujący 8713 2020-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 231880 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.9 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.1 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 836 2020-10
Inflacja Bazowa 6.89 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1073 2020-10
Cpi Transport 104 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 98.4 2020-06
Inflacja Żywności 10.7 2020-10
Deflator Pkb 6.4 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.7 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.4 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2020-10
Stopa Międzybankowa 10.5 2020-11
Podaż Pieniądza M0 2808870 2020-09
Podaż Pieniądza M1 6700333 2020-09
Podaż Pieniądza M2 18379007 2020-09
Podaż Pieniądza M3 24180061 2020-09
Bilans Banków 30215954522 2020-10
Rezerwy Walutowe 33581 2020-10
Bilans Banku Centralnego 10520642 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -143 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -5500 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 3564 2020-09
Import 3706 2020-09
Dług Zagraniczny 159813 2020-06
Rachunek kapitałowy -4161 2020-09
Rezerwy Złota 378 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1598 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4498 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 77.86 2020-06
Indeks Terroryzmu 1.57 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Bilans Budżetu -1901414 2020-09
Wydatki Rządowe 4272502 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 10242778 2020-09
Dług Publiczny 20729146 2020-06
Rating Kredytowy 56 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 11577740 2020-09
Wydatki Wojskowe 1607 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 5 2020-09
Produkcja Przemysłowa -6.2 2020-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.7 2020-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.9 2020-10
Zmiany Zapasów 1000560 2020-06
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3892300 2020-09
Produkcja Cementu 1049 2020-10
Index Konkurencyjności 62.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 55 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.7 2020-10
Produkcja Miedzi 39695 2020-10
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.1 2020-10
Przemysłowy PMI 50.8 2020-10
Produkcja w Górnictwie -11 2020-10
PMI dla Usług 49.6 2020-10
Produkcja Stali 325 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -13.3 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.5 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 13387601 2020-06
Kredyt Konsumencki 7042654 2020-09
Cena Benzyny 0.4 2020-10

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 2020-10
Produkcja Budowlana 22.5 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 168083 2020-11
Śmierć koronawirusa 1990 2020-11
Odzyskany koronawirus 114821 2020-11
Łóżka OIOM 419 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.