Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 444 2020-04
Indeks Giełdowy 2217 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-02
Inflacja 6.4 2020-03
Stopa Procentowa 9.5 2020-04
Bilans Handlowy 1902 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -1279 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 5 2019-12
Optymizm Konsumentów 84 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 460 2020-04
Śmierć koronawirusa 6 2020-04
Odzyskany koronawirus 29 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-12
PKB 168 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 68639 2019-12
Środki Trwałe Brutto 10275 2019-09
Pkb Per Capita 11166 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24738 2018-12
Rolnictwo w PKB 3092418 2019-12
Budownictwo w PKB 3778403 2019-12
Przemysł w PKB 5164538 2019-09
Górnictwo w PKB 6944960 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 809171 2019-09
Usługi w PKB 23425451 2019-09
Transport w PKB 3414175 2019-09
Media w PKB 708187 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 59613708 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 442 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 198200 2020-02
Płaca Minimalna 42500 2019-01
Populacja 18.63 2019-12
Pracujący 8773 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 128600 2018-12
Koszty Utrzymania 85600 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 137400 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 234375 2019-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 73200 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.8 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.4 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 803 2020-02
Inflacja Bazowa 6.52 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1149 2020-02
Cpi Transport 104 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 98.4 2019-06
Inflacja Żywności 8.6 2020-02
Deflator Pkb 6.4 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.5 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.5 2020-04
Stopa Międzybankowa 13.5 2020-04
Podaż Pieniądza M0 2215110 2020-02
Podaż Pieniądza M1 5687711 2020-02
Podaż Pieniądza M2 15507593 2020-02
Podaż Pieniądza M3 20793931 2020-02
Bilans Banków 26113749910 2019-11
Rezerwy Walutowe 29891 2020-02
Bilans Banku Centralnego 8224474 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1902 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -1279 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2018-12
Eksport 4331 2020-01
Import 2428 2020-01
Dług Zagraniczny 157750 2019-09
Rachunek kapitałowy -1669 2019-09
Rezerwy Złota 377 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1949 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6118 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 126 2019-09
Indeks Terroryzmu 1.57 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2019-12
Bilans Budżetu -87645 2020-01
Wydatki Rządowe 4258345 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 1123263 2020-01
Dług Publiczny 18079072 2019-12
Rating Kredytowy 56 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 1022653 2020-01
Wydatki Wojskowe 1607 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 5 2019-12
Produkcja Przemysłowa 7.5 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.7 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.8 2020-01
Zmiany Zapasów 2073373 2019-09
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3907533 2020-01
Produkcja Cementu 608 2020-02
Index Konkurencyjności 62.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 55 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.2 2020-01
Produkcja Miedzi 39068 2020-02
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.3 2020-02
Przemysłowy PMI 48.8 2020-03
Produkcja w Górnictwie 2.8 2020-01
PMI dla Usług 46.6 2020-02
Produkcja Stali 330 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 84 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.4 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 21758916 2019-09
Kredyt Konsumencki 6785699 2020-02
Cena Benzyny 0.39 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2020-02
Produkcja Budowlana 17.7 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 460 2020-04
Śmierć koronawirusa 6 2020-04
Odzyskany koronawirus 29 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.