Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 413 2020-07
Indeks Giełdowy 2385 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-05
Inflacja 7 2020-06
Stopa Procentowa 9.5 2020-06
Bilans Handlowy 1752 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 1203 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 2 2020-03
Optymizm Konsumentów 81 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 58253 2020-07
Śmierć koronawirusa 264 2020-07
Odzyskany koronawirus 31815 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-06
PKB 180 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 14305 2020-03
Środki Trwałe Brutto 16010 2019-12
Pkb Per Capita 11518 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 26351 2019-12
Rolnictwo w PKB 3092418 2019-12
Budownictwo w PKB 3778403 2019-12
Przemysł w PKB 5164538 2019-09
Górnictwo w PKB 6944960 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 809171 2019-09
Usługi w PKB 23425451 2019-09
Transport w PKB 3414175 2019-09
Media w PKB 708187 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 59613708 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-05
Bezrobotni Zarejestrowani 442 2020-04
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 195272 2020-05
Płaca Minimalna 42500 2019-01
Populacja 18.63 2019-12
Pracujący 8794 2020-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 219407 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.8 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 7 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 825 2020-06
Inflacja Bazowa 6.87 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 942 2020-06
Cpi Transport 105 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 98.4 2019-06
Inflacja Żywności 11.1 2020-06
Deflator Pkb 6.4 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -20.2 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.5 2020-06
Stopa Międzybankowa 11.5 2020-07
Podaż Pieniądza M0 2766404 2020-05
Podaż Pieniądza M1 6414901 2020-05
Podaż Pieniądza M2 16797971 2020-05
Podaż Pieniądza M3 22438151 2020-05
Bilans Banków 28664186340 2020-03
Rezerwy Walutowe 32872 2020-06
Bilans Banku Centralnego 9294516 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1752 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 1203 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 4459 2020-04
Import 2707 2020-04
Dług Zagraniczny 152719 2020-03
Rachunek kapitałowy -1059 2020-03
Rezerwy Złota 388 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1941 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3571 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 98.3 2020-03
Indeks Terroryzmu 1.57 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2019-12
Bilans Budżetu -276520 2020-03
Wydatki Rządowe 6349832 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4548105 2020-04
Dług Publiczny 18079072 2019-12
Rating Kredytowy 56 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 4700443 2020-04
Wydatki Wojskowe 1607 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 2 2020-03
Produkcja Przemysłowa 0.5 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.7 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.7 2020-04
Zmiany Zapasów 2594937 2019-12
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3884421 2020-05
Produkcja Cementu 1012 2020-05
Index Konkurencyjności 62.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 55 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 15.3 2020-04
Produkcja Miedzi 43837 2020-05
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.3 2020-05
Przemysłowy PMI 52.9 2020-06
Produkcja w Górnictwie 9.1 2020-04
PMI dla Usług 48 2020-06
Produkcja Stali 250 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 81 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -30.8 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 35374295 2019-12
Kredyt Konsumencki 6687918 2020-05
Cena Benzyny 0.43 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 2020-06
Produkcja Budowlana 11.5 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 58253 2020-07
Śmierć koronawirusa 264 2020-07
Odzyskany koronawirus 31815 2020-07
Łóżka OIOM 419 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.