Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 385 2019-07
Indeks Giełdowy 2259 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-06
Inflacja 5.4 2019-06
Stopa Procentowa 9 2019-07
Bilans Handlowy 1534 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 835 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle 9 2019-06
Optymizm Konsumentów 79 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.6 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2019-03
PKB 171 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 13155 2019-03
Środki Trwałe Brutto 2376 2019-03
Pkb Per Capita 11166 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24738 2018-12
Rolnictwo w PKB 2455882 2018-12
Budownictwo w PKB 3176597 2018-12
Przemysł w PKB 6834679 2018-12
Górnictwo w PKB 8909459 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 888538 2018-12
Usługi w PKB 32023586 2018-12
Transport w PKB 4871974 2018-12
Media w PKB 1108182 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 51966817 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 443 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 177963 2019-06
Płaca Minimalna 42500 2019-01
Populacja 18.16 2018-12
Pracujący 8732 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 128600 2018-12
Koszty Utrzymania 85600 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 137400 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 189242 2019-03
Płace Nisko Wykwalifikowanych 73200 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.6 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.4 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 771 2019-06
Inflacja Bazowa 6.16 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1180 2019-06
Cpi Transport 102 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 99.9 2019-02
Inflacja Żywności 8.1 2019-06
Deflator Pkb 6.4 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.9 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.2 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2019-07
Stopa Międzybankowa 10 2019-07
Podaż Pieniądza M0 2245869 2019-05
Podaż Pieniądza M1 5760725 2019-05
Podaż Pieniądza M2 15132426 2019-05
Podaż Pieniądza M3 19737465 2019-05
Bilans Banków 24551829877 2019-04
Rezerwy Walutowe 28185 2019-06
Bilans Banku Centralnego 7806307 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1534 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 835 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2018-12
Eksport 5068 2019-05
Import 3534 2019-05
Dług Zagraniczny 157648 2019-03
Rachunek kapitałowy -730 2019-03
Rezerwy Złota 353 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1878 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5964 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 124 2019-03
Indeks Terroryzmu 2.23 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2018-12
Bilans Budżetu -383640 2019-05
Wydatki Rządowe 1140647 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 5345104 2019-05
Dług Publiczny 16585400 2019-03
Rating Kredytowy 61.25
Wydatki Budżetu Państwa 5207064 2019-05
Wydatki Wojskowe 1607 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 9 2019-06
Produkcja Przemysłowa 5.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 2019-06
Zmiany Zapasów 424624 2019-03
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3774908 2019-05
Produkcja Cementu 1147 2019-06
Index Konkurencyjności 61.8 2018-12
Ranking Konkurencyjności 59 2018-12
Produkcja Miedzi 38913 2019-06
Indeks Percepcji Korupcji 31 2018-12
Ranking Korupcji 124 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7.2 2019-06
Produkcja w Górnictwie 8.6 2019-06
Produkcja Stali 395 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 79 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.6 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.3 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 6396443 2019-03
Kredyt Konsumencki 5659278 2019-05
Cena Benzyny 0.46 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2019-06
Produkcja Budowlana 15.6 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.