Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 420 2021-03
Indeks Giełdowy 2939 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Inflacja 7.4 2021-02
Stopa Procentowa 9 2021-01
Bilans Handlowy 149 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -1729 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 18.48 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 2 2020-12
Optymizm Konsumentów 83 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -46.6 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Przypadki koronawirusa 266783 2021-03
Śmierć koronawirusa 2805 2021-03
Odzyskany koronawirus 201182 2021-03

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.6 2020-12
PKB 180 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 70134 2020-12
Środki Trwałe Brutto 11096 2020-09
Pkb Per Capita 11518 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 26351 2019-12
Rolnictwo w PKB 1523635 2020-09
Budownictwo w PKB 1238343 2020-09
Przemysł w PKB 2134497 2020-09
Górnictwo w PKB 2035926 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 314985 2020-09
Usługi w PKB 9073440 2020-09
Transport w PKB 967069 2020-09
Media w PKB 330453 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 69532626 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 453 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 222261 2021-01
Płaca Minimalna 42500 2021-01
Populacja 18.88 2020-12
Pracujący 8744 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 261410 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.6 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.4 2021-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 862 2021-02
Inflacja Bazowa 7.14 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1194 2021-02
Cpi Transport 102 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 105 2020-12
Inflacja Żywności 11.6 2021-02
Deflator Pkb 104 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.4 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2021-01
Stopa Międzybankowa 10.5 2021-03
Podaż Pieniądza M0 2716272 2021-01
Podaż Pieniądza M1 6927993 2021-01
Podaż Pieniądza M2 19607153 2021-01
Podaż Pieniądza M3 25391985 2021-01
Bilans Banków 31298903354 2021-01
Rezerwy Walutowe 35595 2021-01
Bilans Banku Centralnego 10417374 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 149 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -1729 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4 2019-12
Eksport 3666 2020-12
Import 3517 2020-12
Dług Zagraniczny 160912 2020-09
Rachunek kapitałowy -5234 2020-12
Rezerwy Złota 388 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1728 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4088 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 98.42 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.9 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.48 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4 2020-12
Bilans Budżetu -2185253 2020-12
Wydatki Rządowe 4272502 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 14521191 2020-12
Dług Publiczny 21438426 2020-09
Rating Kredytowy 56 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 16725097 2020-12
Wydatki Wojskowe 1607 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 2 2020-12
Produkcja Przemysłowa -4.1 2021-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -17.2 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3 2021-01
Zmiany Zapasów 2469807 2020-09
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3870318 2020-12
Produkcja Cementu 506 2021-01
Index Konkurencyjności 62.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 55 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.4 2021-02
Produkcja Miedzi 40952 2021-01
Indeks Percepcji Korupcji 38 2020-12
Ranking Korupcji 94 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.8 2021-01
Przemysłowy PMI 48.5 2021-02
Produkcja w Górnictwie -10.2 2021-01
PMI dla Usług 50.3 2021-02
Produkcja Stali 355 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -46.6 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.6 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 22247080 2020-09
Kredyt Konsumencki 7600137 2021-01
Cena Benzyny 0.41 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2021-01
Produkcja Budowlana 7 2021-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 266783 2021-03
Śmierć koronawirusa 2805 2021-03
Odzyskany koronawirus 201182 2021-03
Łóżka OIOM 419 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.