Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 422 2020-09
Indeks Giełdowy 2470 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-06
Stopa Bezrobocia 5 2020-08
Inflacja 7 2020-08
Stopa Procentowa 9 2020-09
Bilans Handlowy -979 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 94.6 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -1 2020-06
Optymizm Konsumentów 83 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 58.7 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Przypadki koronawirusa 137058 2020-09
Śmierć koronawirusa 1671 2020-09
Odzyskany koronawirus 101610 2020-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-06
PKB 180 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 27737 2020-06
Środki Trwałe Brutto 2654 2020-03
Pkb Per Capita 11518 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 26351 2019-12
Rolnictwo w PKB 3092418 2019-12
Budownictwo w PKB 3778403 2019-12
Przemysł w PKB 5164538 2019-09
Górnictwo w PKB 6944960 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 809171 2019-09
Usługi w PKB 23425451 2019-09
Transport w PKB 3414175 2019-09
Media w PKB 708187 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 59613708 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 442 2020-04
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 208395 2020-07
Płaca Minimalna 42500 2019-01
Populacja 18.63 2019-12
Pracujący 8704 2020-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 59 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 218325 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.8 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 7 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 828 2020-08
Inflacja Bazowa 6.84 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1070 2020-08
Cpi Transport 104 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 98.4 2020-06
Inflacja Żywności 10.9 2020-08
Deflator Pkb 6.4 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.7 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.5 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2020-09
Stopa Międzybankowa 10.5 2020-09
Podaż Pieniądza M0 2885316 2020-07
Podaż Pieniądza M1 6758204 2020-07
Podaż Pieniądza M2 17930660 2020-07
Podaż Pieniądza M3 23570723 2020-07
Bilans Banków 28585845941 2020-06
Rezerwy Walutowe 35394 2020-08
Bilans Banku Centralnego 9294516 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -979 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 94.6 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 2624 2020-07
Import 3602 2020-07
Dług Zagraniczny 152719 2020-03
Rachunek kapitałowy -1059 2020-03
Rezerwy Złota 378 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1738 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3571 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 98.3 2020-03
Indeks Terroryzmu 1.57 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.4 2019-12
Bilans Budżetu -1032533 2020-06
Wydatki Rządowe 1841168 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 7069555 2020-06
Dług Publiczny 16686700 2020-03
Rating Kredytowy 56 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 7399204 2020-06
Wydatki Wojskowe 1607 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1 2020-06
Produkcja Przemysłowa -5.6 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.9 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.5 2020-07
Zmiany Zapasów 366065 2020-03
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3888915 2020-06
Produkcja Cementu 1141 2020-07
Index Konkurencyjności 62.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 55 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.6 2020-08
Produkcja Miedzi 38730 2020-07
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4 2020-08
Przemysłowy PMI 49.9 2020-08
Produkcja w Górnictwie 9.1 2020-04
PMI dla Usług 46 2020-08
Produkcja Stali 240 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 58.7 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.6 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 7202842 2020-03
Kredyt Konsumencki 6800004 2020-07
Cena Benzyny 0.41 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 2020-08
Produkcja Budowlana 22.5 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 137058 2020-09
Śmierć koronawirusa 1671 2020-09
Odzyskany koronawirus 101610 2020-09
Łóżka OIOM 419 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.