Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 388 2019-11
Indeks Giełdowy 2332 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-10
Inflacja 5.5 2019-10
Stopa Procentowa 9.25 2019-10
Bilans Handlowy 1832 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -2793 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 7 2019-09
Optymizm Konsumentów 77 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.9 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-06
PKB 171 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 27697 2019-06
Środki Trwałe Brutto 5682 2019-06
Pkb Per Capita 11166 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24738 2018-12
Rolnictwo w PKB 6789118 2019-06
Budownictwo w PKB 13020451 2019-06
Przemysł w PKB 3318029 2019-06
Górnictwo w PKB 47837518 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 525930 2019-06
Usługi w PKB 15006505 2019-06
Transport w PKB 22397386 2019-06
Media w PKB 4683750 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 59613708 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 443 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 188634 2019-09
Płaca Minimalna 42500 2019-01
Populacja 18.16 2018-12
Pracujący 8763 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 128600 2018-12
Koszty Utrzymania 85600 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 137400 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 209170 2019-09
Płace Nisko Wykwalifikowanych 73200 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.6 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.5 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 781 2019-10
Inflacja Bazowa 6.11 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1159 2019-10
Cpi Transport 102 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 98.4 2019-06
Inflacja Żywności 9.7 2019-10
Deflator Pkb 6.4 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.25 2019-10
Stopa Międzybankowa 10.25 2019-11
Podaż Pieniądza M0 2232862 2019-09
Podaż Pieniądza M1 5568288 2019-09
Podaż Pieniądza M2 15200475 2019-09
Podaż Pieniądza M3 20341711 2019-09
Bilans Banków 26118294045 2019-09
Rezerwy Walutowe 29501 2019-10
Bilans Banku Centralnego 7879416 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1832 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -2793 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2018-12
Eksport 5155 2019-09
Import 3324 2019-09
Dług Zagraniczny 158309 2019-06
Rachunek kapitałowy -2493 2019-09
Rezerwy Złota 377 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1940 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1833 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 132 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.23 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2018-12
Bilans Budżetu -813122 2019-09
Wydatki Rządowe 2822380 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 9238898 2019-09
Dług Publiczny 18079072 2019-09
Rating Kredytowy 61.25
Wydatki Budżetu Państwa 9412207 2019-09
Wydatki Wojskowe 1607 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 7 2019-09
Produkcja Przemysłowa 5.4 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.5 2019-10
Zmiany Zapasów 1288867 2019-06
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3686193 2019-08
Produkcja Cementu 991 2019-09
Index Konkurencyjności 62.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 55 2019-12
Produkcja Miedzi 41571 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 31 2018-12
Ranking Korupcji 124 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.4 2019-10
Produkcja w Górnictwie 9.4 2019-10
Produkcja Stali 360 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.9 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.1 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 13607441 2019-06
Kredyt Konsumencki 6236333 2019-09
Cena Benzyny 0.45 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2019-09
Produkcja Budowlana 20.5 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.