Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 387 2019-09
Indeks Giełdowy 2187 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-08
Inflacja 5.2 2019-08
Stopa Procentowa 9.25 2019-09
Bilans Handlowy 530 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -2348 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2018-12
Koniunktura w przemyśle 9 2019-06
Optymizm Konsumentów 77 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.3 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2019-06
PKB 171 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 27697 2019-06
Środki Trwałe Brutto 2376 2019-03
Pkb Per Capita 11166 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24738 2018-12
Rolnictwo w PKB 274581 2019-03
Budownictwo w PKB 444065 2019-03
Przemysł w PKB 1631422 2019-03
Górnictwo w PKB 2125713 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 322876 2019-03
Usługi w PKB 7313194 2019-03
Transport w PKB 1084730 2019-03
Media w PKB 307005 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 59613708 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 442 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 186221 2019-07
Płaca Minimalna 42500 2019-01
Populacja 18.16 2018-12
Pracujący 8763 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 128600 2018-12
Koszty Utrzymania 85600 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 137400 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 201741 2019-06
Płace Nisko Wykwalifikowanych 73200 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.6 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.2 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 774 2019-08
Inflacja Bazowa 6.22 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1169 2019-08
Cpi Transport 102 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-05
Inflacja Żywności 9 2019-08
Deflator Pkb 6.4 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.25 2019-09
Stopa Międzybankowa 10.25 2019-09
Podaż Pieniądza M0 2236207 2019-07
Podaż Pieniądza M1 5586188 2019-07
Podaż Pieniądza M2 14923589 2019-07
Podaż Pieniądza M3 19847976 2019-07
Bilans Banków 25349972489 2019-06
Rezerwy Walutowe 28194 2019-08
Bilans Banku Centralnego 7542280 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 530 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -2348 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.5 2018-12
Eksport 4363 2019-07
Import 3833 2019-07
Dług Zagraniczny 157648 2019-03
Rachunek kapitałowy -730 2019-03
Rezerwy Złota 380 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1678 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5964 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 124 2019-03
Indeks Terroryzmu 2.23 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2018-12
Bilans Budżetu -747264 2019-07
Wydatki Rządowe 1140647 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 7075276 2019-07
Dług Publiczny 17517832 2019-06
Rating Kredytowy 61.25
Wydatki Budżetu Państwa 7224615 2019-07
Wydatki Wojskowe 1607 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 9 2019-06
Produkcja Przemysłowa 6.9 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.3 2019-08
Zmiany Zapasów 424624 2019-03
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3687597 2019-06
Produkcja Cementu 1142 2019-07
Index Konkurencyjności 61.8 2018-12
Ranking Konkurencyjności 59 2018-12
Produkcja Miedzi 42980 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 31 2018-12
Ranking Korupcji 124 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.1 2019-07
Produkcja w Górnictwie 8.3 2019-08
Produkcja Stali 350 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.3 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 6396443 2019-03
Kredyt Konsumencki 6012263 2019-07
Cena Benzyny 0.45 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2019-07
Produkcja Budowlana 16.8 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.