Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 428 2021-06
Indeks Giełdowy 3349 2021-06

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2021-03
Stopa Bezrobocia 4.9 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 24.56 2021-06
Inflacja 7.2 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 4611224 2021-06
Stopa Procentowa 9 2021-06
Bilans Handlowy 1774 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -1200 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 23.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 6 2021-03
Optymizm Konsumentów 79 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.4 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Przypadki koronawirusa 468398 2021-06
Śmierć koronawirusa 4261 2021-06
Odzyskany koronawirus 387295 2021-06

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2021-03
PKB 180 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 15798 2021-03
Środki Trwałe Brutto 17445 2020-12
Pkb Per Capita 11518 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 26351 2019-12
Rolnictwo w PKB 392702 2021-03
Budownictwo w PKB 682290 2021-03
Przemysł w PKB 2344444 2021-03
Górnictwo w PKB 2185173 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 351848 2021-03
Usługi w PKB 8951548 2021-03
Transport w PKB 998819 2021-03
Media w PKB 378147 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 70714084 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 451 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 2 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 232347 2021-05
Płaca Minimalna 42500 2021-01
Populacja 18.88 2020-12
Pracujący 8781 2021-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 257891 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.7 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 24.56 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 4611224 2021-06
Przypadki koronawirusa 468398 2021-06
Śmierć koronawirusa 4261 2021-06
Odzyskany koronawirus 387295 2021-06
Łóżka OIOM 419 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.2 2021-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 881 2021-05
Inflacja Bazowa 7.24 2021-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1372 2021-05
Cpi Transport 107 2021-05
Wskaźnik Cen Importowych 106 2021-03
Inflacja Żywności 9.3 2021-05
Deflator Pkb 104 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 48.2 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2021-06
Stopa Międzybankowa 10.5 2021-06
Podaż Pieniądza M0 2884383 2021-04
Podaż Pieniądza M1 7514189 2021-04
Podaż Pieniądza M2 20814132 2021-04
Podaż Pieniądza M3 26853866 2021-04
Bilans Banków 32996357839 2021-04
Rezerwy Walutowe 36444 2021-05
Bilans Banku Centralnego 10417374 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1774 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -1200 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4 2019-12
Eksport 5188 2021-04
Import 3414 2021-04
Dług Zagraniczny 163361 2020-12
Rachunek kapitałowy -5234 2020-12
Rezerwy Złota 396 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1818 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4446 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 95.93 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.9 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4 2020-12
Bilans Budżetu -1233293 2021-04
Wydatki Rządowe 9002131 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 4627802 2021-04
Dług Publiczny 21438426 2020-09
Rating Kredytowy 56 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 5189068 2021-04
Wydatki Wojskowe 1752 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 6 2021-03
Produkcja Przemysłowa 3.6 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.6 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.3 2021-05
Zmiany Zapasów 2702989 2020-12
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3828527 2021-04
Produkcja Cementu 1383 2021-05
Index Konkurencyjności 62.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 55 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.2 2021-05
Produkcja Miedzi 43552 2021-05
Indeks Percepcji Korupcji 38 2020-12
Ranking Korupcji 94 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5 2021-05
Przemysłowy PMI 50.6 2021-05
Produkcja w Górnictwie 0.9 2021-05
PMI dla Usług 52.8 2021-05
Produkcja Stali 355 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 79 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.4 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.3 2021-05
Wydatki Konsumpcyjne 36619843 2020-12
Kredyt Konsumencki 7949733 2021-04
Cena Benzyny 0.44 2021-05

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2021-05
Produkcja Budowlana 11 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.