Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 378 2020-02
Indeks Giełdowy 2336 2020-02
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-01
Inflacja 5.6 2020-01
Stopa Procentowa 9.25 2020-02
Bilans Handlowy 1615 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1279 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 5 2019-12
Optymizm Konsumentów 84 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-12
PKB 171 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 68639 2019-12
Środki Trwałe Brutto 10275 2019-09
Pkb Per Capita 11166 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24738 2018-12
Rolnictwo w PKB 1885812 2019-09
Budownictwo w PKB 2430991 2019-09
Przemysł w PKB 3318029 2019-06
Górnictwo w PKB 47837518 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 525930 2019-06
Usługi w PKB 15006505 2019-06
Transport w PKB 22397386 2019-06
Media w PKB 4683750 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 59613708 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 441 2020-01
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 208585 2019-12
Płaca Minimalna 42500 2019-01
Populacja 18.63 2019-12
Pracujący 8773 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 128600 2018-12
Koszty Utrzymania 85600 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 137400 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 234375 2019-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 73200 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.8 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.6 2020-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 798 2020-01
Inflacja Bazowa 6.03 2020-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1172 2020-01
Cpi Transport 103 2020-01
Wskaźnik Cen Importowych 98.4 2019-06
Inflacja Żywności 9.2 2020-01
Deflator Pkb 6.4 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.6 2020-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.25 2020-02
Stopa Międzybankowa 10.25 2020-02
Podaż Pieniądza M0 2300505 2019-12
Podaż Pieniądza M1 5928085 2019-12
Podaż Pieniądza M2 16054722 2019-12
Podaż Pieniądza M3 21322452 2019-12
Bilans Banków 26113749910 2019-11
Rezerwy Walutowe 29310 2020-01
Bilans Banku Centralnego 8224474 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1615 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -1279 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.5 2018-12
Eksport 4939 2019-12
Import 3324 2019-12
Dług Zagraniczny 157750 2019-09
Rachunek kapitałowy -1669 2019-09
Rezerwy Złota 377 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1872 2019-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6118 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 126 2019-09
Indeks Terroryzmu 1.57 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 21.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.4 2018-12
Bilans Budżetu -1296266 2019-12
Wydatki Rządowe 4258345 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 12758479 2019-12
Dług Publiczny 18079072 2019-12
Rating Kredytowy 56 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 13535581 2019-12
Wydatki Wojskowe 1607 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 5 2019-12
Produkcja Przemysłowa 4.1 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -11.2 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.8 2020-01
Zmiany Zapasów 2073373 2019-09
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3776900 2019-12
Produkcja Cementu 570 2019-12
Index Konkurencyjności 62.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 55 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.2 2020-01
Produkcja Miedzi 39615 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2019-12
Ranking Korupcji 113 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.6 2020-01
Przemysłowy PMI 47.1 2020-01
Produkcja w Górnictwie 2.8 2020-01
PMI dla Usług 45 2020-01
Produkcja Stali 350 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 84 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.4 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 21758916 2019-09
Kredyt Konsumencki 6661328 2019-12
Cena Benzyny 0.46 2020-01
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 2019-12
Produkcja Budowlana 17.7 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.