Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 426 2021-09
Indeks Giełdowy 3386 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2021-06
Stopa Bezrobocia 4.9 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 70.87 2021-09
Inflacja 8.7 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 13461216 2021-09
Stopa Procentowa 9.5 2021-09
Bilans Handlowy 1651 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -381 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 23.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 7 2021-06
Optymizm Konsumentów 97 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 15.1 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Przypadki koronawirusa 936954 2021-09
Śmierć koronawirusa 10810 2021-09
Odzyskany koronawirus 395262 2021-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2021-06
PKB 170 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 32044 2021-06
Środki Trwałe Brutto 2935 2021-03
Pkb Per Capita 11075 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 25337 2020-12
Rolnictwo w PKB 938587 2021-06
Budownictwo w PKB 1745164 2021-06
Przemysł w PKB 4507165 2021-06
Górnictwo w PKB 2576862 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 381239 2021-06
Usługi w PKB 8053090 2021-06
Transport w PKB 1005833 2021-06
Media w PKB 261835 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 70714084 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 451 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 252766 2021-07
Płaca Minimalna 42500 2021-01
Populacja 18.88 2020-12
Pracujący 8805 2021-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 257668 2021-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.7 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 70.87 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 13461216 2021-09
Przypadki koronawirusa 936954 2021-09
Śmierć koronawirusa 10810 2021-09
Odzyskany koronawirus 395262 2021-09
Łóżka OIOM 419 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.7 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 901 2021-08
Inflacja Bazowa 8.2 2021-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1489 2021-08
Cpi Transport 108 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 104 2021-06
Inflacja Żywności 11.4 2021-08
Deflator Pkb 104 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 39.2 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.5 2021-09
Stopa Międzybankowa 10.5 2021-09
Podaż Pieniądza M0 3034440 2021-07
Podaż Pieniądza M1 7991971 2021-07
Podaż Pieniądza M2 22155383 2021-07
Podaż Pieniądza M3 28239533 2021-07
Bilans Banków 34856685040 2021-07
Rezerwy Walutowe 36800 2021-08
Bilans Banku Centralnego 11361265 2021-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1651 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -381 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.7 2020-12
Eksport 5010 2021-07
Import 3359 2021-07
Dług Zagraniczny 164113 2021-03
Rachunek kapitałowy -2751 2021-06
Rezerwy Złota 386 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1773 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4442 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 77.56 2021-03
Indeks Terroryzmu 0.9 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4 2020-12
Bilans Budżetu -1944453 2021-07
Wydatki Rządowe 2132968 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 8438233 2021-07
Dług Publiczny 24089209 2021-06
Rating Kredytowy 56 2021-09
Wydatki Budżetu Państwa 9713617 2021-07
Wydatki Wojskowe 1752 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 9.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 7 2021-06
Produkcja Przemysłowa 1.9 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.7 2021-08
Zmiany Zapasów 503455 2021-03
Szybkość Internetu 10582 2017-03
Adresy IP 1522517 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 3833317 2021-07
Produkcja Cementu 1376 2021-07
Index Konkurencyjności 62.94 2019-12
Ranking Konkurencyjności 55 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.7 2021-08
Produkcja Miedzi 22797 2021-07
Indeks Percepcji Korupcji 38 2020-12
Ranking Korupcji 94 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 25 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.7 2021-08
Przemysłowy PMI 49.2 2021-08
Produkcja w Górnictwie -2.2 2021-08
PMI dla Usług 51.4 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 15.1 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.8 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 8065549 2021-03
Kredyt Konsumencki 8864736 2021-07
Cena Benzyny 0.44 2021-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114 2021-08
Produkcja Budowlana 10.8 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kazachstan - Wskaźniki ekonomiczne.