Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 423.28 432 437 442 447 458
Indeks Giełdowy 2654.40 2638 2567 2498 2430 2301

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 2.5 2.3 2.1 3 4
Stopa Bezrobocia 4.90 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8
Inflacja 13.20 12 10.5 8 6 4.5
Stopa Procentowa 14.00 14.5 13.5 12 12 10.25
Bilans Handlowy 3594.90 3520 3520 3520 3520 3520
Saldo Obrotów Bieżących 2194.00 -800 -800 -950 -950 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Dług Publiczny do PKB 27.40 26 26 26 26 26
Budżet Państwa do PKB -4.00 -2 -2 -2 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 2.00 4 4 7 7 7
Optymizm Konsumentów 101.00 83 83 83 83 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -10.40 15 15 5 5 5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 2.5 2.3 2.1 3 4
PKB 169.84 166 166 177 177 177
Pkb W Cenach Stałych 18801.50 32845 53888 82976 19366 86295
Środki Trwałe Brutto 19276.00 6759 12463 19681 19854 20468
PKB Per Capita 10963.71 11600 11600 11600 11600 11600
PKB Per Capita PPP 25337.15 26400 26400 26400 26400 26400
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 4.00 1.5 1.5 1.5 3.8 3.8
Rolnictwo w PKB 4202632.90 962052 2716195 4290888 4328712 4462524
Budownictwo w PKB 4785542.90 1788793 3122433 4886039 4929109 5081481
Przemysł w PKB 11417950.70 4619844 7217261 11657728 11760489 12124037
Górnictwo w PKB 11436623.60 2641283 7691230 11676793 11779722 12143864
Administracja Publiczna w PKB 1567615.30 751414 1056410 1600535 1614644 1664557
Usługi w PKB 10610224.10 8254417 10854259 10833039 10928531 11266360
Transport w PKB 5399916.00 1030979 3276134 5513314 5561913 5733847
Media w PKB 429392.60 268381 466055 438410 442274 455946
Produkt Narodowy Brutto 70714083.60 72481936 72340508 72199079 72835506 75087043

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 4.90 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8
Bezrobotni Zarejestrowani 453.10 445 445 446 446 446
Bezrobocie Długoterminowe 2.20 2.1 2 2 2 2
Przeciętne Wynagrodzenia 284420.00 174000 174000 174000 174000 174000
Płaca Minimalna 60000.00 44000 44000 44000 44000 44000
Populacja 19.12 18.88 18.88 19.12 19.12 19.12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 60.50 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5
Wynagrodzenia w Przemyśle 326454.00 200000 200000 200000 200000 200000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.70 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 13.20 12 10.5 8 6 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 990.60 997 999 997 1029 1042
Inflacja Bazowa 12.49 5.8 5.8 5.8 5.8 5.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1879.80 1981 2197 2158 2332 3194
Deflator Pkb 110.60 117 115 119 117 125
Inflacja Żywności 17.90 10 9.5 9 9 8
Cpi Transport 101.80 103 103 104 104 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 41.30 40 48 34 25 48
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.00 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 14.00 14.5 13.5 12 12 10.25
Stopa Międzybankowa 10.50 11 10 8.5 8.5 8.5
Podaż Pieniądza M2 23174386.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
Bilans Banków 37770118765.00 28371399216 28371399216 29502118441 29502118441 29502118441
Rezerwy Walutowe 33527.00 35100 35100 35100 35100 35100
Bilans Banku Centralnego 10813203.00 9459617 9459617 10077189 10077189 10077189

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 3594.90 3520 3520 3520 3520 3520
Saldo Obrotów Bieżących 2194.00 -800 -800 -950 -950 -700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Import 3423.80 2990 2990 2990 2990 2990
Eksport 7018.70 6510 6510 6510 6510 6510
Dług Zagraniczny 165057.00 151011 151011 147772 147772 147772
Rezerwy Złota 368.12 349 349 349 349 349
Wydobycie Ropy Naftowej 1918.58 1870 1920 1980 1980 1850
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4981.37 4300 4300 4300 4300 4300

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 27.40 26 26 26 26 26
Budżet Państwa do PKB -4.00 -2 -2 -2 -2 -2
Bilans Budżetu -143906.20 11824003 11824003 11824003 11824003 11824003
Wydatki Rządowe 9592758.30 4662607 7006891 9794206 9880541 10185974
Dług Publiczny 25012430.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
Wydatki Wojskowe 1752.00 1500 1500 1500 1500 1500

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 5.50 5.5 5.5 9.5 9.5 5.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 3.50 3.5 3.5 9.5 9.5 3.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 2.00 4 4 7 7 7
Produkcja Przemysłowa 1.20 -3.5 -3.5 4 4 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -8.00 -10 5 6 8 12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.60 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Zmiany Zapasów 2700996.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.40 53.5 49 50 50 50
Rejestracje nowych samochodów 3833286.00 3866942 3866942 3877084 3877084 3877084
Produkcja Miedzi 42120.00 32200 32200 32200 32200 32200
PMI dla Usług 51.40 50 50 50 50 50
Przemysłowy PMI 49.00 50.5 51 52 52 50
Produkcja w Górnictwie 0.80 3.8 3.8 3.8 4 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 101.00 83 83 83 83 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -10.40 15 15 5 5 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.30 -11 -5 5 3.3 8
Wydatki Konsumpcyjne 41439914.50 15597308 25665649 42310153 42683112 44002559
Kredyt Konsumencki 11168187.00 8766252 9814143 10964364 11503233 11402938
Cena Benzyny 0.46 0.48 0.49 0.51 0.53 0.53

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120.30 106 106 106 106 106
Produkcja Budowlana 13.90 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Kazachstan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.