Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 387.46 391 393 394 396 400
Indeks Giełdowy 2325.62 2229 2208 2188 2167 2127
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 3.4 3.6 3.5 3.2 3.3
Stopa Bezrobocia 4.80 4.8 5 5 5 5
Inflacja 5.50 5.3 5.1 5.2 5 4.9
Stopa Procentowa 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Bilans Handlowy 1831.80 3094 3094 2300 2700 3380
Saldo Obrotów Bieżących -2793.20 1250 -280 -460 -460 1140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Dług Publiczny do PKB 21.90 20 18 18 18 18
Budżet Państwa do PKB -1.40 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Koniunktura w Przemyśle 7.00 8 8 8 8 10
Optymizm Konsumentów 77.00 85 85 85 85 87
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.90 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 3.4 3.6 3.5 3.2 3.3
PKB 170.54 168 177 177 177 177
Pkb W Cenach Stałych 27696.95 60784 60902 13629 28666 63094
Środki Trwałe Brutto 5682.00 7944 7960 2462 2459 8246
Pkb Per Capita 11165.50 10935 11047 11047 11047 11047
Pkb Per Capita Ppp 24738.40 24483 24563 24563 24563 24563
Produkt Narodowy Brutto 59613707.50 53733689 53837623 61759801 61700187 55775569
Rolnictwo w PKB 6789118.00 1716316 1719636 284466 284191 1781536
Budownictwo w PKB 13020451.00 2205422 2209688 460052 459608 2289228
Przemysł w PKB 3318029.40 4810949 4820254 1690153 1688521 4993765
Górnictwo w PKB 47837518.00 6466782 6479291 2202239 2200113 6712520
Administracja Publiczna w PKB 525930.40 907707 909463 334500 334177 942200
Usługi w PKB 15006504.90 22088775 22131500 7576469 7569155 22928148
Transport w PKB 22397386.00 3116334 3122362 1123781 1122696 3234755
Media w PKB 4683750.00 834076 835689 318057 317750 865770
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 4.80 4.8 5 5 5 5
Bezrobotni Zarejestrowani 443.20 436 436 436 436 434
Bezrobocie Długoterminowe 2.20 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9
Przeciętne Wynagrodzenia 188634.00 168000 168000 168000 168000 174000
Płaca Minimalna 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Populacja 18.16 18.24 18.32 18.32 18.32 18.32
Koszty Utrzymania Rodziny 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
Koszty Utrzymania 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
Wynagrodzenia w Przemyśle 209170.00 188800 188800 188800 188800 200000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.60 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 5.50 5.3 5.1 5.2 5 4.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 780.80 793 794 800 812 830
Inflacja Bazowa 6.09 5.9 5.9 5.9 5.9 5.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1158.67 1248 1259 1287 1241 1329
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5
Inflacja Żywności 9.70 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7
Cpi Transport 101.50 110 107 107 107 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.40 10 9.5 9 9 6.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Stopa Międzybankowa 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Podaż Pieniądza M2 15200475.00 16496000 16496000 16496000 16496000 17599000
Rezerwy Walutowe 29501.00 32400 32400 32400 32400 35100
Bilans Banków 26118294045.00 25200000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
Bilans Banku Centralnego 7879416.00 7000000 7000000 7000000 7000000 8080000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 1831.80 3094 3094 2300 2700 3380
Saldo Obrotów Bieżących -2793.20 1250 -280 -460 -460 1140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Import 3323.60 2720 2940 2980 3080 2850
Eksport 5155.40 6250 5240 5680 5690 6380
Dług Zagraniczny 158309.00 168550 164186 163323 163166 165774
Rezerwy Złota 377.48 343 343 343 343 349
Wydobycie Ropy Naftowej 1940.00 1800 1820 1870 1900 1920
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1833.00 6100 6100 6100 6100 4300
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 21.90 20 18 18 18 18
Budżet Państwa do PKB -1.40 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 2822380.10 3755938 3763203 1181711 1180570 3898664
Dług Publiczny 18079072.00 19090000 19090000 19090000 19090000 19120000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 7.00 8 8 8 8 10
Produkcja Przemysłowa 5.40 6.2 5.5 1.9 0.7 5.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.50 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
Zmiany Zapasów 1288867.00 2620000 2620000 2620000 2620000 2700000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.40 5.5 5.5 5.2 5.7 6.5
Rejestracje nowych samochodów 3709639.00 3750000 3750000 3750000 3750000 3745000
Produkcja Miedzi 41571.00 30900 30900 30900 30900 32200
Produkcja w Górnictwie 9.40 5.1 5.1 5.1 5.1 3.8
Produkcja Stali 360.00 439 439 439 439 450
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 77.00 85 85 85 85 87
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.90 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.10 7.1 6.2 6.2 6 6
Wydatki Konsumpcyjne 13607441.10 20031840 20070587 6626715 6620318 20793050
Kredyt Konsumencki 6236333.00 5482909 5549546 5632008 6039676 5691260
Cena Benzyny 0.45 0.4 0.39 0.38 0.37 0.34
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105.70 105 105 105 105 106
Produkcja Budowlana 20.50 1.3 1.3 1.3 1.3 10.1


Kazachstan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.