Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 410.27 412 413 415 416 419
Indeks Giełdowy 2379.41 2321 2279 2238 2197 2116

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 -2.5 3.5 3.5 3.7 3.8
Stopa Bezrobocia 4.80 5 5.5 5 5 5
Inflacja 7.00 6.4 4.9 4.9 4.7 4.9
Stopa Procentowa 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Bilans Handlowy 1752.00 2610 3380 3530 3530 3380
Saldo Obrotów Bieżących 1202.60 -500 1140 1140 1140 950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5
Dług Publiczny do PKB 21.90 25 25 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -2.40 -3 -3 -4.5 -4.5 -4.5
Koniunktura w Przemyśle 2.00 -1 2 3 3 5
Optymizm Konsumentów 81.00 76 79 82 82 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.10 1.8 2.9 2.9 2.9 2.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 -2.5 3.5 3.5 3.7 3.8
PKB 180.16 164 164 166 190 166
Pkb W Cenach Stałych 14305.00 43588 71042 14806 14834 73741
Środki Trwałe Brutto 16010.00 10147 16570 16570 16602 17200
Pkb Per Capita 11518.40 11250 11250 11500 11500 11500
Pkb Per Capita Ppp 26351.40 24800 24800 25700 25700 25700
Produkt Narodowy Brutto 59613707.50 58868536 61700187 61700187 61819415 64044794
Rolnictwo w PKB 3092417.60 1862239 3200652 3200652 3206837 3322277
Budownictwo w PKB 3778403.20 2400604 3910647 3910647 3918204 4059252
Przemysł w PKB 5164537.70 5099981 5345297 5345297 5355626 5548418
Górnictwo w PKB 6944960.40 6858148 7188034 7188034 7201924 7461179
Administracja Publiczna w PKB 809170.90 799056 837492 837492 839110 869317
Usługi w PKB 23425450.70 23132633 24245341 24245341 24292192 25166664
Transport w PKB 3414175.30 3371498 3533671 3533671 3540500 3667951
Media w PKB 708187.00 699335 732974 732974 734390 760827

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.80 5 5.5 5 5 5
Bezrobotni Zarejestrowani 442.40 445 445 445 445 445
Bezrobocie Długoterminowe 2.20 2.2 2.2 1.7 1.7 1.7
Przeciętne Wynagrodzenia 195272.00 168000 174000 174000 174000 174000
Płaca Minimalna 42500.00 44000 44000 44000 44000 45500
Populacja 18.63 18.64 18.64 18.88 18.88 18.88
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59
Wynagrodzenia w Przemyśle 219407.00 188800 200000 200000 200000 200000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.80 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 7.00 6.4 4.9 4.9 4.7 4.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 825.10 826 831 850 860 872
Inflacja Bazowa 6.77 5.9 5.3 5.3 5.3 5.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 942.00 1025 1190 1204 1031 1238
Deflator Pkb 6.40 6.81 6.71 6.71 6.7 7.04
Inflacja Żywności 11.10 4.5 4 4.5 4.5 5
Cpi Transport 104.70 108 106 110 110 111
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -20.20 -10 3.5 6.5 9.5 4

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Stopa Międzybankowa 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Podaż Pieniądza M2 16797971.00 16496000 17599000 17599000 17599000 17599000
Rezerwy Walutowe 31508.00 32400 35100 35100 35100 35100
Bilans Banków 28664186340.00 26958000185 27240679991 27523359798 27523359798 28371399216
Bilans Banku Centralnego 9294516.00 8687653 8842046 8996439 8996439 9459617

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 1752.00 2610 3380 3530 3530 3380
Saldo Obrotów Bieżących 1202.60 -500 1140 1140 1140 950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5
Import 2707.30 3080 2850 2850 2850 2990
Eksport 4459.30 5690 6380 6380 6380 6510
Dług Zagraniczny 156802.00 168550 165774 165774 165774 165774
Rezerwy Złota 388.30 343 349 349 349 349
Wydobycie Ropy Naftowej 1941.00 1900 1920 1920 1920 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5687.19 6100 4300 4300 4300 4300

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 21.90 25 25 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -2.40 -3 -3 -4.5 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -276520.50 9798376 11830879 11830879 11830879 11824003
Wydatki Rządowe 6349831.80 4205115 6572076 6572076 6584776 6821815
Dług Publiczny 18079072.00 19090000 19120000 19120000 19120000 19120000
Wydatki Wojskowe 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 2.00 -1 2 3 3 5
Produkcja Przemysłowa 0.50 0.7 5.7 5.7 5.7 5.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.70 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.70 5.1 4.5 4.5 4.5 4.5
Zmiany Zapasów 2594937.00 2620000 2700000 2700000 2700000 2700000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.30 1.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 15.30 41 46 47 49 49
Rejestracje nowych samochodów 3932437.00 3679264 3656800 3634335 3634335 3866942
Produkcja Miedzi 43837.00 30900 32200 32200 32200 32200
PMI dla Usług 48.00 45 46 48 48 49
Produkcja Stali 250.00 439 450 450 450 450
Produkcja w Górnictwie 9.10 5.1 3.8 3.8 3.8 3.8
Przemysłowy PMI 52.90 45 48 49 49 51

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 81.00 76 79 82 82 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.10 1.8 2.9 2.9 2.9 2.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -30.80 6 6 6 6 6
Wydatki Konsumpcyjne 35374295.00 21486930 36612395 36612395 36683144 38003666
Kredyt Konsumencki 6687918.00 6158379 6894474 7109284 6935371 7156465
Cena Benzyny 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105.70 105 106 106 106 106
Produkcja Budowlana 11.50 20 5.5 8.5 8.5 5.5


Kazachstan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.