Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 419.52 421 423 424 426 429
Indeks Giełdowy 2939.33 2886 2834 2783 2732 2631

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.60 2.5 3.2 3.2 2.8 3.6
Stopa Bezrobocia 4.90 5.8 6 5.9 5.5 5.1
Inflacja 7.40 8 7 6.5 6 5
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Bilans Handlowy 149.20 3380 3530 3530 3380 3380
Saldo Obrotów Bieżących -1728.70 -500 1150 1500 950 950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 18.48 25.5 25.5 25.5 25.5 26
Budżet Państwa do PKB -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Koniunktura w Przemyśle 2.00 3 3 3 5 7
Optymizm Konsumentów 83.00 82 82 82 83 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -46.60 5.5 2.5 15 15 5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.60 2.5 3.2 3.2 2.8 3.6
PKB 180.16 166 166 166 166 177
Pkb W Cenach Stałych 70134.10 68490 15471 29308 65492 70407
Środki Trwałe Brutto 11096.00 15770 2720 6075 8559 16211
Pkb Per Capita 11518.40 11500 11500 11500 11500 11600
Pkb Per Capita Ppp 26351.40 25700 25700 25700 25700 26400
Produkt Narodowy Brutto 69532626.50 58719502 61104050 61521346 57895041 60363648
Rolnictwo w PKB 1523635.10 3046031 345173 481796 1849235 3131320
Budownictwo w PKB 1238343.10 3721727 617430 969220 2376218 3825936
Przemysł w PKB 2134496.90 5087070 5293651 5329803 5183528 5229508
Górnictwo w PKB 2035926.40 6840786 7118584 7167199 6967596 7032328
Administracja Publiczna w PKB 314985.00 797033 294330 339691 978004 819350
Usługi w PKB 9073439.90 23074069 24011087 24175065 23799418 23720143
Transport w PKB 967068.80 3362963 1218393 935913 3357675 3457126
Media w PKB 330452.60 697564 725892 730849 898670 717096

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 4.90 5.8 6 5.9 5.5 5.1
Bezrobotni Zarejestrowani 453.00 445 445 445 445 446
Bezrobocie Długoterminowe 2.20 1.9 2.2 1.7 1.7 1.7
Przeciętne Wynagrodzenia 222261.00 174000 174000 174000 174000 174000
Płaca Minimalna 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Populacja 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 19.12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 58 59 59 58 58
Wynagrodzenia w Przemyśle 261410.00 200000 200000 200000 200000 200000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.60 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 7.40 8 7 6.5 6 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 861.90 852 875 883 869 903
Inflacja Bazowa 7.14 5.5 4.5 5.8 5.8 5.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1194.30 1147 1083 1168 1135 1169
Deflator Pkb 103.60 6.88 6.91 6.85 6.82 7.29
Inflacja Żywności 11.60 4.5 4.5 4.5 5 5
Cpi Transport 101.90 108 114 112 121 115
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.40 1.5 15 6.5 3 3

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Stopa Międzybankowa 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Podaż Pieniądza M2 19607153.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
Rezerwy Walutowe 35595.00 35100 35100 35100 35100 35100
Bilans Banków 31298903354.00 27523359798 27523359798 27523359798 28371399216 29502118441
Bilans Banku Centralnego 10417374.00 8996439 8996439 8996439 9459617 10077189

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 149.20 3380 3530 3530 3380 3380
Saldo Obrotów Bieżących -1728.70 -500 1150 1500 950 950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
Import 3517.10 2850 2850 2850 2990 2990
Eksport 3666.30 6380 6380 6380 6510 6510
Dług Zagraniczny 160912.00 153441 152631 151821 151011 147772
Rezerwy Złota 387.86 349 349 349 349 349
Wydobycie Ropy Naftowej 1728.00 1920 1920 1920 1970 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4087.77 4300 4300 4300 4300 4300

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 18.48 25.5 25.5 25.5 25.5 26
Budżet Państwa do PKB -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Bilans Budżetu -2185253.32 11830879 11830879 11830879 11824003 11824003
Wydatki Rządowe 4272502.40 6254584 1887197 4312853 4046813 6429713
Dług Publiczny 21438426.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
Wydatki Wojskowe 1863.00 1500 1500 1500 1500 1500

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 2.00 3 3 3 5 7
Produkcja Przemysłowa -4.10 5.5 6.5 4.5 -3.5 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -17.20 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Zmiany Zapasów 2469807.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.80 0.5 5.5 4.5 5 5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.40 47 49 51 49 50
Rejestracje nowych samochodów 3870318.00 3634335 3634335 3634335 3866942 3877084
Produkcja Miedzi 40952.00 32200 32200 32200 32200 32200
PMI dla Usług 50.30 48 48 48 49 50
Produkcja Stali 355.00 450 450 450 450 450
Produkcja w Górnictwie -10.20 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Przemysłowy PMI 48.50 49 53 55 51 50

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 83.00 82 82 82 83 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -46.60 5.5 2.5 15 15 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.60 5.5 7 4.5 3 5
Wydatki Konsumpcyjne 22247080.20 34843681 7382913 13816004 21583186 35819304
Kredyt Konsumencki 7600137.00 6561408 7040595 7003289 5907527 6745128
Cena Benzyny 0.41 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107.30 106 106 106 106 106
Produkcja Budowlana 7.00 8.5 8.5 8.5 5.5 5.5


Kazachstan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.