Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 386.36 388 390 392 395 399
Indeks Giełdowy 2192.94 2169 2149 2128 2107 2067
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
Stopa Bezrobocia 4.80 4.9 5 5 5 4.7
Inflacja 5.20 4.9 5.3 5.1 5.2 4.9
Stopa Procentowa 9.25 9.25 9.5 9.5 9.5 9.5
Bilans Handlowy 530.00 2520 3530 2300 2700 3530
Saldo Obrotów Bieżących -2347.60 200 1250 -280 -460 1140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
Dług Publiczny do PKB 21.90 20 20 18 18 18
Budżet Państwa do PKB -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Koniunktura w przemyśle 9.00 11 8 8 8 10
Optymizm Konsumentów 77.00 83 85 85 85 87
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.30 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.10 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
PKB 170.54 168 168 177 177 177
Pkb W Cenach Stałych 27696.95 41310 60784 13629 28666 62790
Środki Trwałe Brutto 2376.00 7960 13189 2462 2459 13624
Pkb Per Capita 11165.50 10935 10935 11047 11047 11047
Pkb Per Capita Ppp 24738.40 24483 24483 24563 24563 24563
Produkt Narodowy Brutto 59613707.50 55012928 61640574 61759801 61700187 63674712
Rolnictwo w PKB 274580.60 1718682 2615202 284466 284191 2701503
Budownictwo w PKB 444065.40 2198907 3382128 460052 459608 3493738
Przemysł w PKB 1631421.70 4867910 7297949 1690153 1688521 7538781
Górnictwo w PKB 2125713.40 6565614 9342509 2202239 2200113 9650812
Administracja Publiczna w PKB 322876.20 685394 1406634 334500 334177 1453053
Usługi w PKB 7313193.70 21903026 33602087 7576469 7569155 34710956
Transport w PKB 1084730.30 3166929 5039180 1123781 1122696 5205473
Media w PKB 307004.90 831045 1147874 318057 317750 1185754
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.80 4.9 5 5 5 4.7
Bezrobotni Zarejestrowani 441.70 436 436 436 436 434
Bezrobocie Długoterminowe 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Przeciętne Wynagrodzenia 188032.00 163000 168000 168000 168000 174000
Płaca Minimalna 42500.00 42500 42500 44000 44000 44000
Populacja 18.16 18.8 18.17 18.42 18.42 18.42
Koszty Utrzymania Rodziny 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
Koszty Utrzymania 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
Wynagrodzenia w Przemyśle 201741.00 187500 188800 188800 188800 200000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.60 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 5.20 4.9 5.3 5.1 5.2 4.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 774.30 773 791 800 812 830
Inflacja Bazowa 6.22 6.2 5.9 5.9 5.9 5.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1169.12 1276 1248 1259 1287 1329
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.7 0.7 0.7 0.5
Inflacja Żywności 9.00 3.2 2.9 2.9 2.9 2.7
Cpi Transport 101.50 112 110 107 107 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.60 10.5 10 9.5 9 6.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 9.25 9.25 9.5 9.5 9.5 9.5
Stopa Międzybankowa 10.25 10 10.25 10.25 10.25 10.25
Podaż Pieniądza M2 14923589.00 16215000 16496000 16496000 16496000 17599000
Rezerwy Walutowe 28194.00 31470 32400 32400 32400 35100
Bilans Banków 25349972489.00 24100000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
Bilans Banku Centralnego 7542280.00 6850000 7000000 7000000 7000000 8080000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 530.00 2520 3530 2300 2700 3530
Saldo Obrotów Bieżących -2347.60 200 1250 -280 -460 1140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
Import 3832.90 2950 2720 2940 2980 2850
Eksport 4362.90 5470 6250 5240 5680 6380
Dług Zagraniczny 157648.00 167087 164186 163323 163166 169604
Rezerwy Złota 379.97 340 343 343 343 349
Wydobycie Ropy Naftowej 1678.00 1830 1800 1820 1870 1920
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5964.13 5858 6100 6100 6100 4300
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 21.90 20 20 18 18 18
Budżet Państwa do PKB -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 1140647.30 3763203 5340126 1181711 1180570 5516350
Dług Publiczny 17517832.00 19100000 19090000 19090000 19090000 19120000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 9.00 11 8 8 8 10
Produkcja Przemysłowa 6.90 4.2 6.2 5.5 1.9 5.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 -2.6 0.2 0.2 0.2 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.30 4.7 5.1 5.1 5.1 4.5
Zmiany Zapasów 424624.00 2220000 2620000 2620000 2620000 2700000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.10 4 5.5 4.2 5.2 6.5
Rejestracje nowych samochodów 3698309.00 3760000 3750000 3750000 3750000 3745000
Produkcja Miedzi 43187.00 31150 30900 30900 30900 32200
Produkcja w Górnictwie 8.30 4.8 5.1 5.1 5.1 3.8
Produkcja Stali 350.00 426 439 439 439 450
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 77.00 83 85 85 85 87
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.30 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.30 6.2 7.1 6.2 6.8 6
Wydatki Konsumpcyjne 6396442.70 20070587 30004473 6626715 6620318 30994620
Kredyt Konsumencki 6012263.00 5279546 5482909 5632008 6039676 5663845
Cena Benzyny 0.45 0.43 0.42 0.41 0.39 0.39
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104.10 104 105 105 105 106
Produkcja Budowlana 16.80 -0.8 1.3 1.3 1.3 10.1


Kazachstan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.