Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 425.93 427 429 430 432 435
Indeks Giełdowy 3343.53 3288 3228 3170 3112 2997

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.60 2.5 3.5 3 2.8 4.5
Stopa Bezrobocia 4.90 6 5.9 5.5 5.4 5.1
Inflacja 7.20 7.4 7.1 6 5.5 5
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Bilans Handlowy 1774.10 3380 3530 3380 3380 3380
Saldo Obrotów Bieżących -1200.00 -1500 -850 -950 -900 -950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 23.40 25.5 25.5 25.5 25.5 26
Budżet Państwa do PKB -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Koniunktura w Przemyśle 6.00 3 3 5 5 7
Optymizm Konsumentów 79.00 82 82 83 83 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.40 2.5 15 15 15 5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.60 2.5 3.5 3 2.8 4.5
PKB 180.16 166 166 166 166 177
Pkb W Cenach Stałych 15798.32 29110 46390 72238 72098 75489
Środki Trwałe Brutto 17445.00 6034 11484 11429 11407 11943
Pkb Per Capita 11518.40 11500 11500 11500 11500 11600
Pkb Per Capita Ppp 26351.40 25700 25700 25700 25700 26400
Produkt Narodowy Brutto 70714083.60 71270942 71966268 71618605 71479540 74841443
Rolnictwo w PKB 392701.90 478528 1576962 1569344 1566297 1639965
Budownictwo w PKB 682289.80 962646 1281685 1275493 1273017 1332891
Przemysł w PKB 2344444.30 1845834 2209204 2198532 2194263 2297466
Górnictwo w PKB 2185173.20 2165600 2107184 2097004 2092932 2191369
Administracja Publiczna w PKB 351847.60 337387 326009 324435 323805 339034
Usługi w PKB 8951548.20 7195256 9391010 9345643 9327496 9766197
Transport w PKB 998819.40 929564 1000916 996081 994147 1040905
Media w PKB 378146.80 284837 342018 340366 339705 355683

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.90 6 5.9 5.5 5.4 5.1
Bezrobotni Zarejestrowani 451.30 445 445 445 445 446
Bezrobocie Długoterminowe 2.00 1.9 2.2 1.7 1.7 1.7
Przeciętne Wynagrodzenia 231319.00 174000 174000 174000 174000 174000
Płaca Minimalna 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Populacja 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 19.12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 58 59 58 58 58
Wynagrodzenia w Przemyśle 257891.00 200000 200000 200000 200000 200000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.70 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 7.20 7.4 7.1 6 5.5 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 880.90 886 890 902 915 948
Inflacja Bazowa 7.24 4.5 5.8 5.8 5.8 5.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1372.00 1206 1250 1234 1281 1271
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 48.20 28 14 12 1 3
Deflator Pkb 103.60 116 115 110 109 115
Inflacja Żywności 9.30 8.5 6.5 5 5 5
Cpi Transport 106.60 112 112 110 108 116

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Stopa Międzybankowa 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Podaż Pieniądza M2 20814132.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
Bilans Banków 32996357839.00 27523359798 27523359798 28371399216 28371399216 29502118441
Rezerwy Walutowe 36444.00 35100 35100 35100 35100 35100
Bilans Banku Centralnego 10417374.00 8996439 8996439 9459617 9459617 10077189

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 1774.10 3380 3530 3380 3380 3380
Saldo Obrotów Bieżących -1200.00 -1500 -850 -950 -900 -950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.00 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 3413.90 2850 2850 2990 2990 2990
Eksport 5188.00 6380 6380 6510 6510 6510
Dług Zagraniczny 163361.00 152631 151821 151011 151011 147772
Rezerwy Złota 395.85 349 349 349 349 349
Wydobycie Ropy Naftowej 1817.56 1920 1920 1970 1970 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4445.80 4300 4300 4300 4300 4300

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 23.40 25.5 25.5 25.5 25.5 26
Budżet Państwa do PKB -4.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Bilans Budżetu -957248.03 11830879 11830879 11824003 11824003 11824003
Wydatki Rządowe 9002130.90 4283599 4422040 4400677 4392132 4598708
Dług Publiczny 21438426.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
Wydatki Wojskowe 1752.00 1500 1500 1500 1500 1500

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 6.00 3 3 5 5 7
Produkcja Przemysłowa 3.60 6.5 4.5 4.5 2.5 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.60 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Zmiany Zapasów 2702989.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.00 5.5 4.5 5 5 5
Przemysłowy PMI 50.60 53 55 51 51 50
Produkcja w Górnictwie 0.90 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
PMI dla Usług 52.80 51 51 50 50 50
Produkcja Stali 355.00 450 450 450 450 450
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.20 51 51 49 49 50
Rejestracje nowych samochodów 3849901.00 3634335 3634335 3866942 3866942 3877084
Produkcja Miedzi 41041.00 32200 32200 32200 32200 32200

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 79.00 82 82 83 83 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.40 2.5 15 15 15 5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.30 7 4.5 3 3 5
Wydatki Konsumpcyjne 36619843.40 13722291 23025728 22914493 22869998 23945645
Kredyt Konsumencki 7949733.00 6955786 7289147 7751840 7777785 8100673
Cena Benzyny 0.44 0.38 0.36 0.41 0.33 0.31

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 111.80 106 106 106 106 106
Produkcja Budowlana 11.00 8.5 8.5 5.5 5.5 5.5


Kazachstan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.