Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 426.52 428 430 431 433 436
Indeks Giełdowy 2435.47 2411 2367 2324 2282 2198

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 -2.5 -2.3 3.5 3.7 3.8
Stopa Bezrobocia 5.00 5 5.5 5 5 5
Inflacja 7.00 7.2 8 7.5 7 6
Stopa Procentowa 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Bilans Handlowy -978.60 2610 3380 3530 3530 3380
Saldo Obrotów Bieżących 94.60 -500 1140 1140 1140 950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5
Dług Publiczny do PKB 21.90 25 25 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -2.40 -3 -3 -4.5 -4.5 -4.5
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -1 2 3 3 5
Optymizm Konsumentów 83.00 76 79 82 82 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 58.70 1.8 2.9 2.9 2.9 2.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 -2.5 -2.3 3.5 3.7 3.8
PKB 180.16 164 164 166 190 166
Pkb W Cenach Stałych 27737.11 43588 67061 14806 28763 69609
Środki Trwałe Brutto 2654.00 10147 15642 2747 2752 16236
Pkb Per Capita 11518.40 11250 11250 11500 11500 11500
Pkb Per Capita Ppp 26351.40 24800 24800 25700 25700 25700
Produkt Narodowy Brutto 59613707.50 58868536 58242592 61700187 61819415 60455811
Rolnictwo w PKB 3092417.60 1862239 3021292 3200652 3206837 3136101
Budownictwo w PKB 3778403.20 2400604 3691500 3910647 3918204 3831777
Przemysł w PKB 5164537.70 5099981 5045753 5345297 5355626 5237492
Górnictwo w PKB 6944960.40 6858148 6785226 7188034 7201924 7043065
Administracja Publiczna w PKB 809170.90 799056 790560 837492 839110 820601
Usługi w PKB 23425450.70 23132633 22886665 24245341 24292192 23756359
Transport w PKB 3414175.30 3371498 3335649 3533671 3540500 3462404
Media w PKB 708187.00 699335 691899 732974 734390 718191

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.00 5 5.5 5 5 5
Bezrobotni Zarejestrowani 442.40 445 445 445 445 445
Bezrobocie Długoterminowe 2.10 2.2 2.2 1.7 1.7 1.7
Przeciętne Wynagrodzenia 208395.00 168000 174000 174000 174000 174000
Płaca Minimalna 42500.00 44000 44000 44000 44000 45500
Populacja 18.63 18.64 18.64 18.88 18.88 18.88
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 59 59 59 59 59
Wynagrodzenia w Przemyśle 218325.00 188800 200000 200000 200000 200000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.80 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 7.00 7.2 8 7.5 7 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 828.40 832 856 871 883 907
Inflacja Bazowa 6.84 6.5 6 5.5 4.5 5.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1070.30 1025 1190 1204 1031 1238
Deflator Pkb 6.40 6.86 6.91 6.88 6.85 7.33
Inflacja Żywności 10.90 4.5 4 4.5 4.5 5
Cpi Transport 104.30 109 109 113 112 115
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.50 -10 3.5 6.5 9.5 4

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Stopa Międzybankowa 10.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Podaż Pieniądza M2 17930660.00 16496000 17599000 17599000 17599000 17599000
Rezerwy Walutowe 35394.00 32400 35100 35100 35100 35100
Bilans Banków 28585845941.00 26958000185 27240679991 27523359798 27523359798 28371399216
Bilans Banku Centralnego 9294516.00 8687653 8842046 8996439 8996439 9459617

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -978.60 2610 3380 3530 3530 3380
Saldo Obrotów Bieżących 94.60 -500 1140 1140 1140 950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5
Import 3602.10 3080 2850 2850 2850 2990
Eksport 2623.50 5690 6380 6380 6380 6510
Dług Zagraniczny 152719.00 168550 165774 165774 165774 165774
Rezerwy Złota 378.50 343 349 349 349 349
Wydobycie Ropy Naftowej 1738.00 1900 1920 1920 1920 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3570.63 6100 4300 4300 4300 4300

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 21.90 25 25 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -2.40 -3 -3 -4.5 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -1535218.32 9798376 11830879 11830879 11830879 11824003
Wydatki Rządowe 1841168.00 4205115 6203786 1905609 1909291 6439530
Dług Publiczny 16686700.00 19090000 19120000 19120000 19120000 19120000
Wydatki Wojskowe 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -1.00 -1 2 3 3 5
Produkcja Przemysłowa -5.60 0.7 5.7 5.7 5.7 5.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.90 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.50 5.1 4.5 4.5 4.5 4.5
Zmiany Zapasów 366065.00 2620000 2700000 2700000 2700000 2700000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.00 1.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.60 48 46 47 49 49
Rejestracje nowych samochodów 3909831.00 3679264 3656800 3634335 3634335 3866942
Produkcja Miedzi 38730.00 30900 32200 32200 32200 32200
PMI dla Usług 46.00 47 46 48 48 49
Produkcja Stali 240.00 439 450 450 450 450
Produkcja w Górnictwie 9.10 5.1 3.8 3.8 3.8 3.8
Przemysłowy PMI 49.90 50.8 51 49 53 51

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 83.00 76 79 82 82 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 58.70 1.8 2.9 2.9 2.9 2.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.60 3.5 6 6 6 6
Wydatki Konsumpcyjne 7202841.80 21486930 34560686 7454941 7469347 35873992
Kredyt Konsumencki 6800004.00 6158379 6508117 7109284 7037220 6755426
Cena Benzyny 0.41 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105.80 105 106 106 106 106
Produkcja Budowlana 22.50 20 5.5 8.5 8.5 5.5


Kazachstan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.