Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 447.61 450 451 453 454 458
Indeks Giełdowy 2175.54 2117 2078 2041 2004 1929

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 4.1 3.8 3.5 3.5 3.8
Stopa Bezrobocia 4.80 4.8 4.9 4.9 5 5
Inflacja 6.00 5.9 5.4 5 4.9 4.9
Stopa Procentowa 12.00 12 12 12 9.5 9.5
Bilans Handlowy 1902.10 3100 2700 2610 3380 3380
Saldo Obrotów Bieżących -1278.80 -1300 -500 -460 1140 950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
Dług Publiczny do PKB 21.90 18 18 18 18 17
Budżet Państwa do PKB -2.40 -3 -3 -3 -3 -4.5
Koniunktura w Przemyśle 5.00 1 -2 -1 2 5
Optymizm Konsumentów 84.00 72 73 76 79 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.10 1.8 1.8 1.65 2.9 2.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 4.1 3.8 3.5 3.5 3.8
PKB 168.50 150 150 150 150 183
Pkb W Cenach Stałych 68639.48 13425 28223 44912 71042 73741
Środki Trwałe Brutto 10275.00 2425 5790 10455 10635 11039
Pkb Per Capita 11165.50 11041 11041 11041 11041 11538
Pkb Per Capita Ppp 24738.40 24462 24462 24462 24462 25563
Produkt Narodowy Brutto 59613707.50 60835789 60746368 60656947 61700187 64044794
Rolnictwo w PKB 3092417.60 280210 6918111 1918814 1951815 2025984
Budownictwo w PKB 3778403.20 453169 1326784 2473533 2516076 2611687
Przemysł w PKB 5164537.70 1664866 3381072 3376095 3434160 3564659
Górnictwo w PKB 6944960.40 2169291 48746431 48674675 49511831 51393281
Administracja Publiczna w PKB 809170.90 329495 535923 535134 544338 565023
Usługi w PKB 23425450.70 7463114 15291628 15269119 15531733 16121938
Transport w PKB 3414175.30 1106967 22822936 22789340 23181295 24062184
Media w PKB 708187.00 313299 4772741 4765716 4847681 5031893

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 4.80 4.8 4.9 4.9 5 5
Bezrobotni Zarejestrowani 441.60 443 444 445 445 445
Bezrobocie Długoterminowe 2.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Przeciętne Wynagrodzenia 198200.00 168000 168000 168000 174000 174000
Płaca Minimalna 42500.00 44000 44000 44000 44000 45500
Populacja 18.63 18.64 18.64 18.64 18.64 18.88
Koszty Utrzymania Rodziny 128600.00 118000 118000 118000 120000 193900
Koszty Utrzymania 85600.00 86500 86500 86500 87000 87000
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 137400.00 152000 152000 152000 156100 160000
Wynagrodzenia w Przemyśle 234375.00 188800 188800 188800 200000 200000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.80 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 6.00 5.9 5.4 5 4.9 4.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 802.80 806 813 815 831 872
Inflacja Bazowa 6.52 5.9 5.9 5.9 5.3 5.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1149.20 1159 1287 1241 1225 1274
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5
Deflator Pkb 6.40 6.78 6.75 6.72 6.71 7.04
Inflacja Żywności 8.60 6.5 5 4.5 4 5
Cpi Transport 104.10 108 107 107 106 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.50 0.8 9 9 6.5 4

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 12.00 12 12 12 9.5 9.5
Stopa Międzybankowa 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Podaż Pieniądza M2 15507593.00 16496000 16496000 16496000 17599000 17599000
Rezerwy Walutowe 29891.00 32400 32400 32400 35100 35100
Bilans Banków 26113749910.00 26392640573 26675320379 26958000185 27240679991 28371399216
Bilans Banku Centralnego 8224474.00 8378867 8533260 8687653 8842046 9459617

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 1902.10 3100 2700 2610 3380 3380
Saldo Obrotów Bieżących -1278.80 -1300 -500 -460 1140 950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.50 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.9
Import 2428.50 2940 2980 3080 2850 2990
Eksport 4330.60 5240 5680 5690 6380 6510
Dług Zagraniczny 157750.00 168550 164186 163323 165774 165774
Rezerwy Złota 377.48 343 343 343 349 349
Wydobycie Ropy Naftowej 1949.00 1800 1870 1900 1920 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6118.02 6100 6100 6100 4300 4300

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 21.90 18 18 18 18 17
Budżet Państwa do PKB -2.40 -3 -3 -3 -3 -4.5
Bilans Budżetu -87644.66 9798376 9798376 9798376 11830879 11824003
Wydatki Rządowe 4258344.80 1164031 2876005 4332866 4407387 4574868
Dług Publiczny 18079072.00 19090000 19090000 19090000 19120000 19120000
Wydatki Wojskowe 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle 5.00 1 -2 -1 2 5
Produkcja Przemysłowa 7.50 5.5 1.9 0.7 5.7 5.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.70 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.80 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5
Zmiany Zapasów 2073373.00 2620000 2620000 2620000 2700000 2700000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.30 5.5 5.2 5.7 6.5 6.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.20 44 42 41 46 49
Rejestracje nowych samochodów 3907533.00 3724193 3701729 3679264 3656800 3866942
Produkcja Miedzi 39068.00 30900 30900 30900 32200 32200
PMI dla Usług 46.60 44 42 45 46 49
Produkcja Stali 330.00 439 439 439 450 450
Produkcja w Górnictwie 2.80 5.1 5.1 5.1 3.8 3.8
Przemysłowy PMI 49.20 49.5 43 45 48 51

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 84.00 72 73 76 79 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.10 1.8 1.8 1.65 2.9 2.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.40 3.1 6.2 6 6 6
Wydatki Konsumpcyjne 21758916.00 6527570 13865982 22139697 22520478 23376256
Kredyt Konsumencki 6785699.00 5547745 5946309 6345469 6894474 7156465
Cena Benzyny 0.39 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107.20 105 105 105 106 106
Produkcja Budowlana 17.70 10 15 20 5.5 5.5


Kazachstan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.