Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 383.76 383 385 388 390 395
Indeks Giełdowy 2274.93 2267 2245 2224 2202 2160
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.80 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
Stopa Bezrobocia 4.80 4.9 5 5 5 4.7
Inflacja 5.40 5.2 5.3 5.1 5.2 4.9
Stopa Procentowa 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9
Bilans Handlowy 1534.20 2500 3094 3094 3094 3380
Saldo Obrotów Bieżących 834.80 200 1250 -280 -460 1140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
Dług Publiczny do PKB 21.90 20 20 18 18 18
Budżet Państwa do PKB -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Koniunktura w przemyśle 9.00 11 8 8 8 10
Optymizm Konsumentów 79.00 83 85 85 85 87
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.60 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.80 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
PKB 170.54 168 168 177 177 177
Pkb W Cenach Stałych 13155.37 41389 60784 60902 13629 63094
Środki Trwałe Brutto 2376.00 7975 7944 7960 13214 8246
Pkb Per Capita 11165.50 10935 10935 11047 11047 11047
Pkb Per Capita Ppp 24738.40 24483 24483 24563 24563 24563
Produkt Narodowy Brutto 51966817.40 53941556 53733689 53837623 53837623 55775569
Rolnictwo w PKB 2455882.10 1722956 1716316 1719636 2544294 1781536
Budownictwo w PKB 3176597.00 2213953 2205422 2209688 3290954 2289228
Przemysł w PKB 6834679.40 4829560 4810949 4820254 7080728 4993765
Górnictwo w PKB 8909458.60 6491799 6466782 6479291 9230199 6712520
Administracja Publiczna w PKB 888538.50 911219 907707 909463 920526 942200
Usługi w PKB 32023586.20 22174225 22088775 22131500 33176435 22928148
Transport w PKB 4871974.20 3128389 3116334 3122362 5047365 3234755
Media w PKB 1108182.10 837302 834076 835689 1148077 865770
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.80 4.9 5 5 5 4.7
Bezrobotni Zarejestrowani 442.10 436 436 436 436 434
Bezrobocie Długoterminowe 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 1.9
Przeciętne Wynagrodzenia 173499.00 163000 168000 168000 168000 174000
Płaca Minimalna 42500.00 42500 42500 44000 44000 44000
Populacja 18.16 18.8 18.17 18.42 18.42 18.42
Koszty Utrzymania Rodziny 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
Koszty Utrzymania 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
Wynagrodzenia w Przemyśle 189242.00 187500 188800 188800 188800 200000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.60 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 58.00 58 58 58 58 58
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 5.40 5.2 5.3 5.1 5.2 4.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 771.40 775 793 794 800 830
Inflacja Bazowa 6.16 6.2 5.9 5.9 5.9 5.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1180.29 1395 1352 1337 1259 1451
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.7 0.7 0.7 0.5
Inflacja Żywności 8.10 3.2 2.9 2.9 2.9 2.7
Cpi Transport 101.90 113 110 107 107 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.20 10.5 10 9.5 9 6.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9
Stopa Międzybankowa 10.00 10 10.5 10.5 10.5 10
Podaż Pieniądza M2 15132426.00 16215000 16496000 16496000 16496000 17599000
Rezerwy Walutowe 28185.00 31470 32400 32400 32400 35100
Bilans Banków 24551829877.00 24100000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
Bilans Banku Centralnego 7806307.00 6850000 7000000 7000000 7000000 8080000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 1534.20 2500 3094 3094 3094 3380
Saldo Obrotów Bieżących 834.80 200 1250 -280 -460 1140
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
Import 3534.30 2950 2720 2940 2980 2850
Eksport 5068.50 5470 6250 5240 5680 6380
Dług Zagraniczny 157648.00 168000 168550 164186 164503 165774
Rezerwy Złota 353.30 340 343 343 343 349
Wydobycie Ropy Naftowej 1878.00 1837 1859 1859 1859 1870
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5964.13 5858 6100 6100 6100 4300
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 21.90 20 20 18 18 18
Budżet Państwa do PKB -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Wydatki Rządowe 1140647.30 3770468 3755938 3763203 5350455 3898664
Dług Publiczny 16585400.00 19100000 19090000 19090000 19090000 19120000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 11.00 11 11 11 11 11
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 9.00 11 8 8 8 10
Produkcja Przemysłowa 5.90 4.5 6.2 6.2 6.2 5.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.80 -2.6 0.2 0.2 0.2 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.50 4.7 5.1 5.1 5.1 4.5
Zmiany Zapasów 424624.00 2220000 2620000 2620000 2620000 2700000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7.20 4 4.2 4.2 4.2 6.5
Rejestracje nowych samochodów 3942146.00 3760000 3750000 3750000 3750000 3745000
Produkcja Miedzi 38686.00 31150 30900 30900 30900 32200
Produkcja w Górnictwie 8.60 4.8 5.1 5.1 5.1 3.8
Produkcja Stali 395.00 426 439 439 439 450
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 79.00 83 85 85 85 87
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.60 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.30 6.2 6.8 6.8 6.8 6
Wydatki Konsumpcyjne 6396442.70 20109333 20031840 20070587 30062509 20793050
Kredyt Konsumencki 5659278.00 5289738 5482909 5549546 5632008 5691260
Cena Benzyny 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.43
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.40 104 105 105 105 106
Produkcja Budowlana 15.60 -0.8 1.3 1.3 1.3 10.1


Kazachstan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.