Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 424.37 425 426 428 429 433
Indeks Giełdowy 2587.10 2526 2481 2436 2392 2303

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 -2.3 3.5 3.7 3.7 3.8
Stopa Bezrobocia 5.00 5 5 5 5 5
Inflacja 7.10 8 7.5 7 6.5 6
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Bilans Handlowy -142.70 3380 3530 3530 3530 3380
Saldo Obrotów Bieżących -5500.10 1140 1140 1140 1140 950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Dług Publiczny do PKB 21.90 25 25.5 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -1.80 -3 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Koniunktura w Przemyśle 5.00 2 3 3 3 5
Optymizm Konsumentów 83.00 79 82 82 82 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -13.30 -25 5.5 2.5 15 15
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 -2.3 3.5 3.7 3.7 3.8
PKB 180.16 164 166 166 166 166
Pkb W Cenach Stałych 44821.56 63094 67061 14806 28763 65492
Środki Trwałe Brutto 5887.00 8246 15642 2747 2752 8559
Pkb Per Capita 11518.40 11250 11500 11500 11500 11500
Pkb Per Capita Ppp 26351.40 24800 25700 25700 25700 25700
Produkt Narodowy Brutto 59613707.50 55775569 58242592 61700187 61819415 57895041
Rolnictwo w PKB 466856.20 1781536 3021292 3200652 3206837 1849235
Budownictwo w PKB 939167.10 2289228 3691500 3910647 3918204 2376218
Przemysł w PKB 5164537.70 4993765 5045753 5345297 5355626 5183528
Górnictwo w PKB 6944960.40 6712520 6785226 7188034 7201924 6967596
Administracja Publiczna w PKB 329158.30 942200 790560 837492 839110 978004
Usługi w PKB 23425450.70 22928148 22886665 24245341 24292192 23799418
Transport w PKB 906892.10 3234755 3335649 3533671 3540500 3357675
Media w PKB 708187.00 865770 691899 732974 734390 898670

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 5.00 5 5 5 5 5
Bezrobotni Zarejestrowani 454.80 445 445 445 445 445
Bezrobocie Długoterminowe 2.10 1.9 2.2 1.7 1.7 1.7
Przeciętne Wynagrodzenia 209818.00 174000 174000 174000 174000 174000
Płaca Minimalna 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
Populacja 18.63 18.64 18.88 18.88 18.88 18.88
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Kobiet 59.00 58 59 59 59 58
Wynagrodzenia w Przemyśle 231880.00 200000 200000 200000 200000 200000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.90 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 7.10 8 7.5 7 6.5 6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 836.10 830 856 871 883 869
Inflacja Bazowa 6.89 6 5.5 4.5 5.8 5.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1072.90 1190 1192 1121 1184 1238
Deflator Pkb 6.40 113 6.91 6.88 6.85 7.33
Inflacja Żywności 10.70 4 4.5 4.5 4.5 5
Cpi Transport 104.20 116 109 113 112 121
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.40 3.5 5.5 19 8 4

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Stopa Międzybankowa 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Podaż Pieniądza M2 18792360.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
Rezerwy Walutowe 33581.00 35100 35100 35100 35100 35100
Bilans Banków 30215954522.00 27240679991 27523359798 27523359798 27523359798 28371399216
Bilans Banku Centralnego 10520642.00 8842046 8996439 8996439 8996439 9459617

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -142.70 3380 3530 3530 3530 3380
Saldo Obrotów Bieżących -5500.10 1140 1140 1140 1140 950
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Import 3706.20 2850 2850 2850 2850 2990
Eksport 3563.50 6380 6380 6380 6380 6510
Dług Zagraniczny 159813.00 154251 153441 152631 151821 151011
Rezerwy Złota 383.33 349 349 349 349 349
Wydobycie Ropy Naftowej 1638.00 1920 1920 1920 1920 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4497.51 4300 4300 4300 4300 4300

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 21.90 25 25.5 25.5 25.5 25.5
Budżet Państwa do PKB -1.80 -3 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Bilans Budżetu -1901413.88 11830879 11830879 11830879 11830879 11824003
Wydatki Rządowe 4272502.40 3898664 6203786 1905609 1909291 4046813
Dług Publiczny 20729146.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
Wydatki Wojskowe 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 10.00 10 10 10 10 10
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 5.00 2 3 3 3 5
Produkcja Przemysłowa -6.20 -2.5 5.5 6.5 4.5 4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.70 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.90 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Zmiany Zapasów 1000560.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.10 1.5 2.5 5.5 4.5 5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.70 46 47 49 51 49
Rejestracje nowych samochodów 3892300.00 3656800 3634335 3634335 3634335 3866942
Produkcja Miedzi 39695.00 32200 32200 32200 32200 32200
PMI dla Usług 49.60 46 48 48 48 49
Produkcja Stali 340.00 450 450 450 450 450
Produkcja w Górnictwie -11.00 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Przemysłowy PMI 50.80 51 49 53 55 51

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 83.00 79 82 82 82 83
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -13.30 -25 5.5 2.5 15 15
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.50 6 7.5 5 3.5 3
Wydatki Konsumpcyjne 13387600.80 20793050 34560686 7454941 7469347 21583186
Kredyt Konsumencki 7157677.00 5691260 6508117 7109284 7037220 5907527
Cena Benzyny 0.40 0.43 0.39 0.37 0.35 0.41

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105.50 106 106 106 106 106
Produkcja Budowlana 22.50 5.5 8.5 8.5 8.5 5.5


Kazachstan - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.