Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.54 2019-10
Indeks Giełdowy 1568 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.93 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-08
Inflacja 0.3 2019-09
Stopa Procentowa 0.25 2019-10
Bilans Handlowy -1714 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 4207 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 25.65 2019-09
Optymizm Konsumentów -10 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1 2019-06
PKB 370 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 333687 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 345639 2019-06
Środki Trwałe Brutto 71166 2019-06
Pkb Per Capita 34789 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33661 2018-12
Rolnictwo w PKB 3257 2019-03
Budownictwo w PKB 18160 2019-03
Przemysł w PKB 40776 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 46677 2019-06
Usługi w PKB 34365 2019-03
Transport w PKB 10969 2019-03
Media w PKB 5577 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-08
Pracujący 3951 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 150 2019-07
Wolne Etaty 99244 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 10847 2019-07
Płaca Minimalna 5300 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 122 2019-07
Populacja 8.97 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.9 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.1 2019-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-09
Inflacja Bazowa 0.8 2019-08
Deflator Pkb 105 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.7 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-09
Cpi Transport 99.3 2019-09
Inflacja Żywności 0.2 2019-09
Oczekiwania inflacyjne 1 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2019-10
Stopa Międzybankowa 0.2 2019-10
Podaż Pieniądza M1 422339 2019-07
Podaż Pieniądza M2 862518 2019-07
Podaż Pieniądza M3 1167898 2019-07
Bilans Banków 1613146 2019-07
Rezerwy Walutowe 119473 2019-09
Stopa Depozytowa 0.56 2018-12
Bilans Banku Centralnego 424170 2019-07
Prywatna długu do PKB 124 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1714 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 4207 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Eksport 4367 2019-08
Import 6080 2019-08
Dług Zagraniczny 97464 2019-06
Terms of Trade 106 2018-12
Rachunek kapitałowy 616 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 46870 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1225 2019-06
Przyjazdy Turystów 405 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 2019-06
Indeks Terroryzmu 4.58 2017-12
Bronie Sprzedaży 707 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Bilans Budżetu -1897 2019-09
Wydatki Rządowe 75909 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 30247 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 32100 2019-09
Rating Kredytowy 75.69
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2017-12
Wydatki Wojskowe 15690 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 25.65 2019-09
Produkcja Przemysłowa 7.4 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.5 2019-07
Zmiany Zapasów 1275 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.23 2019-08
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 20 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2018-12
Ranking Korupcji 34 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2018-12
Przemysłowy PMI 44.3 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.9 2019-07
Produkcja w Górnictwie -3.2 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 185692 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 985897 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.52 2019-07
Kredyt Konsumencki 560 2019-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 135 2019-08
Cena Benzyny 1.75 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.6 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.7 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.5 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 413 2019-08
Pozwolenia Na Budowę 3578 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 11617 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.