Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.2 2021-09
Indeks Giełdowy 1852 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.08 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.92 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 15 2021-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 16.6 2021-06
Stopa Bezrobocia 5 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 168 2021-09
Inflacja 2.2 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 14771682 2021-09
Stopa Procentowa 0.1 2021-08
Bilans Handlowy -3118 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 6498 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 71.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11.7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 21.87 2021-08
Optymizm Konsumentów -14.2 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 23 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Przypadki koronawirusa 1243374 2021-09
Śmierć koronawirusa 7577 2021-09
Odzyskany koronawirus 833208 2021-09
Łóżka szpitalne 2.95 2019-12
Szpitale 9.57 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.92 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 15 2021-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 16.6 2021-06
PKB 402 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 359215 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 381698 2021-06
Środki Trwałe Brutto 73571 2021-06
Pkb Per Capita 33817 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 38341 2020-12
Rolnictwo w PKB 3393 2021-03
Budownictwo w PKB 18472 2021-03
Przemysł w PKB 42173 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 49270 2021-06
Usługi w PKB 36065 2021-03
Transport w PKB 8834 2021-03
Media w PKB 4424 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2021-07
Pracujący 3955 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 207 2021-07
Wolne Etaty 138924 2021-07
Przeciętne Wynagrodzenia 11678 2021-06
Płaca Minimalna 5300 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 126 2021-06
Populacja 9.29 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 57.8 2021-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 2021-07

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 168 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 14771682 2021-09
Przypadki koronawirusa 1243374 2021-09
Śmierć koronawirusa 7577 2021-09
Odzyskany koronawirus 833208 2021-09
Łóżka szpitalne 2.95 2019-12
Szpitale 9.57 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12
Łóżka OIOM 237 2015-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2021-08
Inflacja Bazowa 1.9 2021-08
Deflator Pkb 106 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 97 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2021-08
Cpi Transport 105 2021-08
Inflacja Żywności 1.8 2021-08
Oczekiwania inflacyjne 1.9 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-08
Stopa Międzybankowa 0.1 2021-09
Podaż Pieniądza M1 646089 2021-08
Podaż Pieniądza M2 1225628 2021-07
Podaż Pieniądza M3 1631918 2021-07
Bilans Banków 2017844 2021-05
Rezerwy Walutowe 205912 2021-08
Stopa Depozytowa 0.1 2021-08
Bilans Banku Centralnego 764778 2021-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3118 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 6498 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 2020-12
Eksport 4262 2021-07
Import 7380 2021-07
Dług Zagraniczny 148106 2021-06
Terms of Trade 91.68 2021-03
Rachunek kapitałowy 4810 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 101776 2021-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1467 2021-06
Przyjazdy Turystów 52.9 2021-08
Wydobycie Ropy Naftowej 0 2021-05
Indeks Terroryzmu 4.52 2019-12
Bronie Sprzedaży 345 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 71.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11.7 2020-12
Bilans Budżetu -1100 2021-08
Wydatki Rządowe 78902 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 33496 2021-08
Wydatki Budżetu Państwa 34563 2021-08
Rating Kredytowy 81 2021-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.9 2020-12
Wydatki Wojskowe 21065 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 21.87 2021-08
Produkcja Przemysłowa 9.48 2021-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.1 2021-06
Zmiany Zapasów 4110 2021-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.21 2021-07
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 20 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2020-12
Ranking Korupcji 35 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2019-12
Przemysłowy PMI 46.79 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.3 2021-06
Produkcja w Górnictwie 47.8 2021-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.2 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 191804 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1087424 2021-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.11 2021-06
Kredyt Konsumencki 623 2021-05
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 138 2021-07
Cena Benzyny 1.97 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.1 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.6 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.5 2021-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 460 2021-07
Pozwolenia Na Budowę 5781 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 12522 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.