IZRAEL - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-06
Stopa Bezrobocia 4 2018-08
Inflacja 1.2 2018-09
Stopa Procentowa 0.1 2018-10
Bilans Handlowy -1807 2018-09
Dług Publiczny do PKB 60.9 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.65 2018-10
Indeks Giełdowy 1460 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.37 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 % 2018-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.8 % 2018-06
PKB 351 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 324584 Ils - Milion 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 324112 Ils - Milion 2018-06
Środki Trwałe Brutto 65578 Ils - Milion 2018-06
Pkb Per Capita 34135 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 33132 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 3843 Ils - Milion 2018-03
Budownictwo w PKB 14815 Ils - Milion 2018-03
Przemysł w PKB 38386 Ils - Milion 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 46684 Ils - Milion 2018-06
Usługi w PKB 33050 Ils - Milion 2018-03
Transport w PKB 9216 Ils - Milion 2018-03
Media w PKB 6159 Ils - Milion 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 % 2018-08
Pracujący 3902 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 156 Tysiąc 2018-06
Wolne Etaty 105986 2018-08
Przeciętne Wynagrodzenia 10543 Ils / Miesiąc 2018-07
Płaca Minimalna 5300 Ils / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 118 Punkty Indeksowe 2018-07
Populacja 8.81 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.6 % 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64 % 2018-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.9 % 2018-09
Deflator Pkb 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 112 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 1.7 % 2018-08
Oczekiwania inflacyjne 1.3 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 0.12 % 2018-10
Podaż Pieniądza M1 400564 Ils - Milion 2018-08
Podaż Pieniądza M2 832036 Ils - Milion 2018-07
Podaż Pieniądza M3 1087439 Ils - Milion 2018-08
Bilans Banków 1546071 Nis - Milion 2018-06
Rezerwy Walutowe 115459 W Mln Usd 2018-09
Stopa Depozytowa 0.52 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 424834 Nis - Milion 2018-08
Prywatna długu do PKB 124 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1807 W Mln Usd 2018-09
Eksport 3278 W Mln Usd 2018-09
Import 5085 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 795 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 % 2017-12
Dług Zagraniczny 93284 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy -1194 W Mln Usd 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 36925 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1237 W Mln Usd 2018-06
Przyjazdy Turystów 282 Tysiąc 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 5.06 2016-12
Bronie Sprzedaży 1263 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.15 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -8412 Ils - Milion 2018-09
Wydatki Rządowe 72804 Ils - Milion 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 24321 Ils - Milion 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 32645 Ils - Milion 2018-09
Rating Kredytowy 75.69
Wydatków Rządowych W Pkb 39.55 % 2016-12
Wydatki Wojskowe 15501 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 23.4 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 7.8 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.7 % 2018-07
Zmiany Zapasów 2658 Ils - Milion 2018-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.36 % 2018-08
Szybkość Internetu 13669 KBps 2017-03
Adresy IP 2363587 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.31 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 16 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 32 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2017-12
Przemysłowy PMI 50 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.1 % 2018-07
Produkcja w Górnictwie 6.4 % 2018-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.3 Punkty Indeksowe 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 180716 Ils - Milion 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 938465 Ils - Milion 2018-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.49 % 2018-07
Kredyt Konsumencki 531 Ils - Miliard 2018-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 131 Punkty Indeksowe 2018-08
Cena Benzyny 1.82 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.8 % of GDP 2018-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.4 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.1 % 2018-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 411 Punkty Indeksowe 2018-07
Pozwolenia Na Budowę 2928 2018-06
Rozpoczęte Budowy Domów 11228 Jednostki 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 39.7 mm 2015-12
Temperatura 12.19 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.