Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.42 2020-09
Indeks Giełdowy 1356 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.67 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.9 2020-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -29 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.6 2020-07
Inflacja -0.8 2020-08
Stopa Procentowa 0.1 2020-08
Bilans Handlowy -2171 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 3806 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 4.8 2020-08
Optymizm Konsumentów -24 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2019-12
Przypadki koronawirusa 175256 2020-09
Śmierć koronawirusa 1139 2020-09
Odzyskany koronawirus 129394 2020-09
Łóżka szpitalne 2.99 2018-12
Szpitale 9.58 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.9 2020-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -29 2020-06
PKB 395 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 307406 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 312604 2020-06
Środki Trwałe Brutto 62292 2020-06
Pkb Per Capita 35293 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40162 2019-12
Rolnictwo w PKB 3251 2020-03
Budownictwo w PKB 17763 2020-03
Przemysł w PKB 41174 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 42423 2020-06
Usługi w PKB 35319 2020-03
Transport w PKB 10379 2020-03
Media w PKB 4177 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.6 2020-07
Pracujący 3905 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 161 2020-06
Wolne Etaty 52501 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 11064 2020-02
Płaca Minimalna 5300 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 122 2020-06
Populacja 9.15 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.7 2020-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.8 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-07
Inflacja Bazowa -0.1 2020-07
Deflator Pkb 107 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 87.8 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 98.2 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-08
Cpi Transport 96.8 2020-08
Inflacja Żywności 0.2 2020-08
Oczekiwania inflacyjne 0 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2020-08
Stopa Międzybankowa 0.08 2020-09
Podaż Pieniądza M1 521946 2020-08
Podaż Pieniądza M2 1019175 2020-06
Podaż Pieniądza M3 1368803 2020-07
Bilans Banków 1797126 2020-05
Rezerwy Walutowe 161688 2020-08
Stopa Depozytowa 0.1 2020-07
Bilans Banku Centralnego 529664 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2171 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 3806 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Eksport 3666 2020-08
Import 5837 2020-08
Dług Zagraniczny 104732 2020-03
Terms of Trade 96.37 2020-03
Rachunek kapitałowy 5379 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 51235 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1257 2020-03
Przyjazdy Turystów 20.1 2020-08
Wydobycie Ropy Naftowej 0.3 2020-05
Indeks Terroryzmu 4.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 369 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Bilans Budżetu -17300 2020-08
Wydatki Rządowe 77376 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 26861 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 44121 2020-08
Rating Kredytowy 81 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2019-12
Wydatki Wojskowe 15690 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 4.8 2020-08
Produkcja Przemysłowa 8.5 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2020-02
Zmiany Zapasów 4672 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.15 2020-07
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 20 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2019-12
Przemysłowy PMI 49.8 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.7 2020-06
Produkcja w Górnictwie 6.4 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -24 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 154766 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1019296 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.29 2020-05
Kredyt Konsumencki 583 2020-05
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 131 2020-07
Cena Benzyny 1.63 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.7 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.6 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.8 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 422 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 5098 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 11500 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 175256 2020-09
Śmierć koronawirusa 1139 2020-09
Odzyskany koronawirus 129394 2020-09
Łóżka szpitalne 2.99 2018-12
Szpitale 9.58 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12
Łóżka OIOM 237 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.