Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.46 2020-07
Indeks Giełdowy 1341 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2020-03
Wzrost PKP (Kwartalny) -6.8 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.2 2020-05
Inflacja -1.6 2020-05
Stopa Procentowa 0.1 2020-07
Bilans Handlowy -1134 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 3806 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -0.5 2020-06
Optymizm Konsumentów -8.74 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2019-12
Przypadki koronawirusa 32543 2020-07
Śmierć koronawirusa 342 2020-07
Odzyskany koronawirus 18392 2020-07
Łóżka szpitalne 2.99 2018-12
Szpitale 9.58 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2020-03
Wzrost PKP (Kwartalny) -6.8 2020-03
PKB 395 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 334841 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 351892 2020-03
Środki Trwałe Brutto 67147 2020-03
Pkb Per Capita 35293 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40162 2019-12
Rolnictwo w PKB 3447 2019-09
Budownictwo w PKB 19042 2019-09
Przemysł w PKB 39226 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 47645 2020-03
Usługi w PKB 37799 2019-09
Transport w PKB 11218 2019-09
Media w PKB 6329 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2020-05
Pracujący 3991 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 139 2020-03
Wolne Etaty 42747 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 11064 2020-02
Płaca Minimalna 5300 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 124 2020-04
Populacja 9.15 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.9 2020-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.7 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.6 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-05
Inflacja Bazowa -0.6 2020-05
Deflator Pkb 106 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 85.7 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 98.2 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-05
Cpi Transport 94.4 2020-05
Inflacja Żywności -0.2 2020-05
Oczekiwania inflacyjne 0.5 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2020-07
Stopa Międzybankowa 0.08 2020-07
Podaż Pieniądza M1 501093 2020-05
Podaż Pieniądza M2 991257 2020-04
Podaż Pieniądza M3 1340342 2020-05
Bilans Banków 1622240 2019-11
Rezerwy Walutowe 147337 2020-06
Stopa Depozytowa 0.15 2020-05
Bilans Banku Centralnego 429666 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1134 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 3806 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Eksport 3621 2021-05
Import 4755 2020-05
Dług Zagraniczny 104732 2020-03
Terms of Trade 96.37 2020-03
Rachunek kapitałowy 5379 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 51235 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1257 2020-03
Przyjazdy Turystów 5.8 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0.3 2020-02
Indeks Terroryzmu 4.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 707 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Bilans Budżetu -12167 2020-06
Wydatki Rządowe 74926 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 22714 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 40610 2020-05
Rating Kredytowy 81 2020-07
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2019-12
Wydatki Wojskowe 15690 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -0.5 2020-06
Produkcja Przemysłowa -14.9 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2020-02
Zmiany Zapasów 8164 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.8 2020-05
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 20 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2019-12
Przemysłowy PMI 38.5 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -17.9 2020-04
Produkcja w Górnictwie 9.6 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.74 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 181261 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1024983 2020-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.46 2020-01
Kredyt Konsumencki 581 2020-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 132 2020-05
Cena Benzyny 1.52 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.7 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.4 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.5 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 425 2020-04
Pozwolenia Na Budowę 5098 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 11500 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 32543 2020-07
Śmierć koronawirusa 342 2020-07
Odzyskany koronawirus 18392 2020-07
Łóżka szpitalne 2.99 2018-12
Szpitale 9.58 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12
Łóżka OIOM 237 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.