Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.62 2020-04
Indeks Giełdowy 1242 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.05 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2019-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.4 2020-02
Inflacja 0.1 2020-02
Stopa Procentowa 0.25 2020-02
Bilans Handlowy -1306 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 3455 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 60 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 23.43 2020-02
Optymizm Konsumentów -6 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2019-12
Przypadki koronawirusa 8611 2020-04
Śmierć koronawirusa 51 2020-04
Odzyskany koronawirus 477 2020-04
Łóżka szpitalne 2.99 2018-12
Szpitale 9.58 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.8 2019-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.2 2019-12
PKB 375 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 340714 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 364382 2019-12
Środki Trwałe Brutto 70059 2019-12
Pkb Per Capita 34789 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33661 2018-12
Rolnictwo w PKB 3447 2019-09
Budownictwo w PKB 19042 2019-09
Przemysł w PKB 39226 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 46983 2019-12
Usługi w PKB 37799 2019-09
Transport w PKB 11218 2019-09
Media w PKB 6329 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2020-02
Pracujący 3963 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 156 2019-12
Wolne Etaty 91674 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 10933 2019-12
Płaca Minimalna 5300 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 122 2019-12
Populacja 9.15 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.7 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 2020-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-02
Inflacja Bazowa 0.2 2020-02
Deflator Pkb 105 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 91.1 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 99.7 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-02
Cpi Transport 97.4 2020-02
Inflacja Żywności -0.8 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 0.4 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-02
Stopa Międzybankowa 0.22 2020-04
Podaż Pieniądza M1 431512 2020-02
Podaż Pieniądza M2 878155 2019-12
Podaż Pieniądza M3 1188688 2019-11
Bilans Banków 1622240 2019-11
Rezerwy Walutowe 131151 2020-02
Stopa Depozytowa 0.56 2018-12
Bilans Banku Centralnego 429666 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1306 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 3455 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Eksport 4390 2020-02
Import 5696 2020-02
Dług Zagraniczny 103427 2019-12
Terms of Trade 96.89 2019-12
Rachunek kapitałowy 4265 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 55845 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1280 2019-12
Przyjazdy Turystów 344 2020-02
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 2019-11
Indeks Terroryzmu 4.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 707 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2019-12
Bilans Budżetu -3338 2020-02
Wydatki Rządowe 76993 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 25296 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 28593 2020-02
Rating Kredytowy 80 2020-04
Wydatków Rządowych W Pkb 40.3 2018-12
Wydatki Wojskowe 15690 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 23.43 2020-02
Produkcja Przemysłowa 7.6 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4 2020-01
Zmiany Zapasów 5526 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.26 2020-02
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 20 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2019-12
Przemysłowy PMI 45.3 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.3 2020-01
Produkcja w Górnictwie -6.4 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 191494 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1001362 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.49 2019-11
Kredyt Konsumencki 576 2019-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 138 2020-02
Cena Benzyny 1.66 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.8 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2019-11

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 421 2020-01
Pozwolenia Na Budowę 5098 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 12774 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 8611 2020-04
Śmierć koronawirusa 51 2020-04
Odzyskany koronawirus 477 2020-04
Łóżka szpitalne 2.99 2018-12
Szpitale 9.58 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12
ICU Beds 237 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.