Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.59 2019-06
Indeks Giełdowy 1465 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.52 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-04
Inflacja 1.5 2019-05
Stopa Procentowa 0.25 2019-05
Bilans Handlowy -1534 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 2607 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Koniunktura w przemyśle 25.3 2019-05
Optymizm Konsumentów -9 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.8 2019-03
PKB 351 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 332647 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 347077 2019-03
Środki Trwałe Brutto 67925 2019-03
Pkb Per Capita 34135 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 33132 2017-12
Rolnictwo w PKB 3553 2018-12
Budownictwo w PKB 19136 2018-12
Przemysł w PKB 40981 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 48506 2019-03
Usługi w PKB 34216 2018-12
Transport w PKB 11280 2018-12
Media w PKB 4926 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-04
Pracujący 3967 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 160 2019-03
Wolne Etaty 100197 2019-04
Przeciętne Wynagrodzenia 10789 2019-03
Płaca Minimalna 5300 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 130 2019-03
Populacja 8.97 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.5 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.2 2019-02
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Inflacja Bazowa 1.5 2019-05
Deflator Pkb 103 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.5 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 105 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 99 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-05
Cpi Transport 102 2019-05
Inflacja Żywności 3.6 2019-05
Oczekiwania inflacyjne 1.3 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2019-05
Stopa Międzybankowa 0.26 2019-06
Podaż Pieniądza M1 418797 2019-04
Podaż Pieniądza M2 850403 2019-03
Podaż Pieniądza M3 1152545 2019-03
Bilans Banków 1576411 2019-01
Rezerwy Walutowe 118124 2019-05
Stopa Depozytowa 0.52 2017-12
Bilans Banku Centralnego 433010 2019-04
Prywatna długu do PKB 124 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1534 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 2607 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Eksport 4309 2019-05
Import 5844 2019-05
Dług Zagraniczny 92081 2018-12
Terms of Trade 106 2018-12
Rachunek kapitałowy -1870 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 44443 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1285 2018-12
Przyjazdy Turystów 440 2019-05
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 2019-02
Indeks Terroryzmu 4.58 2017-12
Bronie Sprzedaży 707 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Bilans Budżetu -980 2019-05
Wydatki Rządowe 73885 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 29863 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 30843 2019-05
Rating Kredytowy 75.69
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2017-12
Wydatki Wojskowe 15690 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 25.3 2019-05
Produkcja Przemysłowa 4.5 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2019-03
Zmiany Zapasów -209 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.28 2019-04
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 20 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2018-12
Ranking Korupcji 34 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2018-12
Przemysłowy PMI 50.4 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.7 2019-03
Produkcja w Górnictwie 0 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 188233 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 975417 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.56 2019-04
Kredyt Konsumencki 545 2018-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 134 2019-04
Cena Benzyny 1.81 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.9 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.2 2019-02
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 411 2019-04
Pozwolenia Na Budowę 5851 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 13838 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.