Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 4.1 2018-10
Inflacja 1.2 2018-10
Stopa Procentowa 0.25 2018-11
Bilans Handlowy -3004 2018-10
Dług Publiczny do PKB 60.9 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.74 2018-12
Indeks Giełdowy 1430 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.38 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 % 2018-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.3 % 2018-09
PKB 351 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 325673 Ils - Milion 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 331110 Ils - Milion 2018-09
Środki Trwałe Brutto 64165 Ils - Milion 2018-09
Pkb Per Capita 34135 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 33132 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 3995 Ils - Milion 2018-06
Budownictwo w PKB 16791 Ils - Milion 2018-06
Przemysł w PKB 40170 Ils - Milion 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 43828 Ils - Milion 2018-09
Usługi w PKB 34145 Ils - Milion 2018-06
Transport w PKB 10793 Ils - Milion 2018-06
Media w PKB 5213 Ils - Milion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 % 2018-10
Pracujący 3917 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 175 Tysiąc 2018-09
Wolne Etaty 109546 2018-10
Przeciętne Wynagrodzenia 10603 Ils / Miesiąc 2018-09
Płaca Minimalna 5300 Ils / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 110 Punkty Indeksowe 2018-09
Populacja 8.81 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.1 % 2018-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.7 % 2018-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 1 % 2018-10
Deflator Pkb 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.8 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Importowych 112 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 101 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 1.8 % 2018-10
Oczekiwania inflacyjne 1.1 % 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 % 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 % 2018-11
Stopa Międzybankowa 0.27 % 2018-12
Podaż Pieniądza M1 402173 Ils - Milion 2018-10
Podaż Pieniądza M2 823486 Ils - Milion 2018-10
Podaż Pieniądza M3 1095951 Ils - Milion 2018-10
Bilans Banków 1558266 Nis - Milion 2018-08
Rezerwy Walutowe 115056 W Mln Usd 2018-11
Stopa Depozytowa 0.52 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 425794 Nis - Milion 2018-09
Prywatna długu do PKB 124 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3004 W Mln Usd 2018-10
Eksport 4534 W Mln Usd 2018-10
Import 7538 W Mln Usd 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 795 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 % 2017-12
Dług Zagraniczny 93284 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy -1194 W Mln Usd 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 36925 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1237 W Mln Usd 2018-06
Przyjazdy Turystów 388 Tysiąc 2018-11
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 BBL/D/1K 2018-08
Indeks Terroryzmu 5.06 2016-12
Bronie Sprzedaży 1263 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.15 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -100 Ils - Milion 2018-11
Wydatki Rządowe 74374 Ils - Milion 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 25912 Ils - Milion 2018-11
Wydatki Budżetu Państwa 25928 Ils - Milion 2018-11
Rating Kredytowy 75.69
Wydatków Rządowych W Pkb 39.55 % 2016-12
Wydatki Wojskowe 15501 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 22.55 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa -8.1 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.4 % 2018-09
Zmiany Zapasów 1623 Ils - Milion 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.28 % 2018-10
Szybkość Internetu 13669 KBps 2017-03
Adresy IP 2363587 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 76.63 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 20 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 32 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2018-12
Przemysłowy PMI 52.7 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.1 % 2018-09
Produkcja w Górnictwie 19.6 % 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6 Punkty Indeksowe 2018-11
Wydatki Konsumpcyjne 181452 Ils - Milion 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 946613 Ils - Milion 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.41 % 2018-09
Kredyt Konsumencki 536 Ils - Miliard 2018-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 131 Punkty Indeksowe 2018-10
Cena Benzyny 1.73 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.8 % of GDP 2018-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.4 % 2018-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 408 Punkty Indeksowe 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 2928 2018-06
Rozpoczęte Budowy Domów 11228 Jednostki 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 39.7 mm 2015-12
Temperatura 12.19 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.