IZRAEL - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2018-03
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-06
Inflacja 1.4 2018-07
Stopa Procentowa 0.1 2018-07
Bilans Handlowy -3247 2018-07
Dług Publiczny do PKB 60.9 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.68 2018-08
Indeks Giełdowy 1404 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 % 2018-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.7 % 2018-03
PKB 351 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 320070 Ils - Milion 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 316156 Ils - Milion 2018-03
Środki Trwałe Brutto 66953 Ils - Milion 2018-03
Pkb Per Capita 34135 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 33132 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 3849 Ils - Milion 2017-12
Budownictwo w PKB 16190 Ils - Milion 2017-12
Przemysł w PKB 35801 Ils - Milion 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 46894 Ils - Milion 2018-03
Usługi w PKB 32968 Ils - Milion 2017-12
Transport w PKB 9619 Ils - Milion 2017-12
Media w PKB 4454 Ils - Milion 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 % 2018-06
Pracujący 3902 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 156 Tysiąc 2018-06
Wolne Etaty 105005 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 10369 Ils / Miesiąc 2018-05
Płaca Minimalna 5300 Ils / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 Punkty Indeksowe 2018-05
Populacja 8.81 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.6 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64 % 2018-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 1 % 2018-07
Deflator Pkb 100 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.2 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 110 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 2.8 % 2018-07
Oczekiwania inflacyjne 1.5 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 0.1 % 2018-08
Podaż Pieniądza M1 397549 Ils - Milion 2018-07
Podaż Pieniądza M2 822597 Ils - Milion 2018-05
Podaż Pieniądza M3 1097172 Ils - Milion 2018-05
Bilans Banków 1544289 Nis - Milion 2018-05
Rezerwy Walutowe 115782 W Mln Usd 2018-07
Stopa Depozytowa 0.52 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 421014 Nis - Milion 2018-04
Prywatna długu do PKB 124 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3247 W Mln Usd 2018-07
Eksport 4164 W Mln Usd 2018-07
Import 7411 W Mln Usd 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących 1881 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 % 2017-12
Dług Zagraniczny 91241 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 108 Punkty Indeksowe 2018-03
Rachunek kapitałowy -2198 W Mln Usd 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 32238 W Mln Usd 2018-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1252 W Mln Usd 2018-03
Przyjazdy Turystów 293 Tysiąc 2018-07
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 5.06 2016-12
Bronie Sprzedaży 1263 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.15 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -3407 Ils - Milion 2018-07
Wydatki Rządowe 71624 Ils - Milion 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 30508 Ils - Milion 2018-07
Wydatki Budżetu Państwa 33820 Ils - Milion 2018-07
Rating Kredytowy 75.69
Wydatków Rządowych W Pkb 39.55 % 2016-12
Wydatki Wojskowe 15501 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 22.5 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 8.1 % 2018-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.2 % 2018-05
Zmiany Zapasów 397 Ils - Milion 2018-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.35 % 2018-06
Szybkość Internetu 13669 KBps 2017-03
Adresy IP 2363587 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.31 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 16 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 62 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 32 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2017-12
Przemysłowy PMI 52.6 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.7 % 2018-05
Produkcja w Górnictwie 13.6 % 2018-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8 Punkty Indeksowe 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 181420 Ils - Milion 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 918270 Ils - Milion 2018-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.45 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 525 Ils - Miliard 2018-04
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 129 Punkty Indeksowe 2018-06
Cena Benzyny 1.77 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 42 Procent 2017-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.5 % 2018-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.9 % 2018-05
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 407 Punkty Indeksowe 2018-05
Pozwolenia Na Budowę 4285 2018-03
Rozpoczęte Budowy Domów 9290 Jednostki 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 39.7 mm 2015-12
Temperatura 12.19 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.