Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.31 2021-02
Indeks Giełdowy 1608 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.18 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.4 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 6.3 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-01
Inflacja -0.4 2021-01
Stopa Procentowa 0.1 2021-02
Bilans Handlowy -1863 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 6363 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -11.7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 12.6 2021-01
Optymizm Konsumentów -8.8 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Przypadki koronawirusa 764791 2021-02
Śmierć koronawirusa 5669 2021-02
Odzyskany koronawirus 718782 2021-02
Łóżka szpitalne 2.95 2019-12
Szpitale 9.57 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.4 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 6.3 2020-12
PKB 395 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 339070 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 354701 2020-12
Środki Trwałe Brutto 73361 2020-12
Pkb Per Capita 35293 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40162 2019-12
Rolnictwo w PKB 3632 2020-09
Budownictwo w PKB 18014 2020-09
Przemysł w PKB 43418 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 46647 2020-12
Usługi w PKB 35983 2020-09
Transport w PKB 8965 2020-09
Media w PKB 4126 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-01
Pracujący 3849 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 181 2021-01
Wolne Etaty 60307 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 11868 2020-11
Płaca Minimalna 5300 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 120 2020-11
Populacja 9.29 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 57.6 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.3 2021-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.7 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.8 2021-01
Inflacja Bazowa 0.1 2021-01
Deflator Pkb 104 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 88.9 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 93.7 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.7 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2021-01
Cpi Transport 100 2021-01
Inflacja Żywności -0.2 2021-01
Oczekiwania inflacyjne 1.1 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-02
Stopa Międzybankowa 0.1 2021-02
Podaż Pieniądza M1 564367 2021-01
Podaż Pieniądza M2 1106227 2020-12
Podaż Pieniądza M3 1499598 2021-01
Bilans Banków 1888296 2020-11
Rezerwy Walutowe 179507 2021-01
Stopa Depozytowa 0.1 2021-01
Bilans Banku Centralnego 620020 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1863 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 6363 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Eksport 4669 2021-01
Import 6532 2021-01
Dług Zagraniczny 123810 2020-09
Terms of Trade 93.98 2020-09
Rachunek kapitałowy 9267 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 64226 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1266 2020-09
Przyjazdy Turystów 7.4 2021-01
Wydobycie Ropy Naftowej 0.3 2020-10
Indeks Terroryzmu 4.52 2019-12
Bronie Sprzedaży 369 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -11.7 2020-12
Bilans Budżetu -128 2021-01
Wydatki Rządowe 82559 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 34629 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 34682 2021-01
Rating Kredytowy 81 2021-02
Wydatków Rządowych W Pkb 39.7 2019-12
Wydatki Wojskowe 15690 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 12.6 2021-01
Produkcja Przemysłowa 9.7 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2020-12
Zmiany Zapasów 909 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.16 2021-01
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 20 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2020-12
Ranking Korupcji 35 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2019-12
Przemysłowy PMI 49.5 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.1 2020-12
Produkcja w Górnictwie 58.6 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.8 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 176184 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1048343 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.22 2020-11
Kredyt Konsumencki 597 2020-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 136 2021-01
Cena Benzyny 1.73 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 42.7 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.5 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 436 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 5562 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 11695 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 764791 2021-02
Śmierć koronawirusa 5669 2021-02
Odzyskany koronawirus 718782 2021-02
Łóżka szpitalne 2.95 2019-12
Szpitale 9.57 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5 2018-12
Łóżka OIOM 237 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.