Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.51 2019-08
Indeks Giełdowy 1508 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.99 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1 2019-06
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-06
Inflacja 0.5 2019-07
Stopa Procentowa 0.25 2019-07
Bilans Handlowy -2937 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 2607 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Koniunktura w przemyśle 23.89 2019-07
Optymizm Konsumentów -13 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1 2019-06
PKB 370 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 333687 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 345639 2019-06
Środki Trwałe Brutto 71166 2019-06
Pkb Per Capita 34789 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33661 2018-12
Rolnictwo w PKB 3257 2019-03
Budownictwo w PKB 18160 2019-03
Przemysł w PKB 40776 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 48506 2019-03
Usługi w PKB 34365 2019-03
Transport w PKB 10969 2019-03
Media w PKB 5577 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-06
Pracujący 3968 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 151 2019-06
Wolne Etaty 103354 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 10789 2019-05
Płaca Minimalna 5300 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 2019-05
Populacja 8.97 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.1 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.5 2019-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-07
Inflacja Bazowa 0.7 2019-07
Deflator Pkb 105 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 93.1 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-07
Cpi Transport 101 2019-07
Inflacja Żywności -0.1 2019-07
Oczekiwania inflacyjne 1.2 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2019-07
Stopa Międzybankowa 0.23 2019-08
Podaż Pieniądza M1 420987 2019-06
Podaż Pieniądza M2 857293 2019-05
Podaż Pieniądza M3 1169038 2019-05
Bilans Banków 1576411 2019-01
Rezerwy Walutowe 119994 2019-07
Stopa Depozytowa 0.56 2018-12
Bilans Banku Centralnego 433010 2019-04
Prywatna długu do PKB 124 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2937 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 2607 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Eksport 4296 2019-07
Import 7233 2019-07
Dług Zagraniczny 98231 2019-03
Terms of Trade 106 2018-12
Rachunek kapitałowy -1870 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 45086 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1275 2019-03
Przyjazdy Turystów 323 2019-07
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 2019-04
Indeks Terroryzmu 4.58 2017-12
Bronie Sprzedaży 707 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Bilans Budżetu -2000 2019-07
Wydatki Rządowe 75909 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 31299 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 33197 2019-07
Rating Kredytowy 75.69
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2017-12
Wydatki Wojskowe 15690 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 23.89 2019-07
Produkcja Przemysłowa 2.4 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2019-06
Zmiany Zapasów 1275 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.23 2019-06
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 20 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2018-12
Ranking Korupcji 34 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2018-12
Przemysłowy PMI 52.2 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 2019-06
Produkcja w Górnictwie -10.3 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 185692 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 982397 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.55 2019-05
Kredyt Konsumencki 553 2019-04
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 134 2019-06
Cena Benzyny 1.77 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.9 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.2 2019-02
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 413 2019-05
Pozwolenia Na Budowę 5851 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 11271 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.