Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.62 2019-02
Indeks Giełdowy 1435 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.98 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.3 2018-12
Inflacja 1.2 2019-01
Stopa Procentowa 0.25 2019-01
Bilans Handlowy -1922 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 1764 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 2017-12
Dług Publiczny do PKB 60.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.15 2016-12
Koniunktura w przemyśle 24.24 2019-01
Optymizm Konsumentów -10.3 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.1 2018-12
PKB 351 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 325673 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 339542 2018-12
Środki Trwałe Brutto 64465 2018-12
Pkb Per Capita 34135 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 33132 2017-12
Rolnictwo w PKB 3480 2018-09
Budownictwo w PKB 17600 2018-09
Przemysł w PKB 38804 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 47437 2018-12
Usługi w PKB 35010 2018-09
Transport w PKB 11111 2018-09
Media w PKB 6103 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.3 2018-12
Pracujący 3923 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 175 2018-12
Wolne Etaty 101702 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 10630 2018-11
Płaca Minimalna 5300 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 111 2018-11
Populacja 8.81 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.7 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.7 2018-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-01
Inflacja Bazowa 1.4 2019-01
Deflator Pkb 103 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.2 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 109 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-01
Cpi Transport 98.2 2019-01
Inflacja Żywności 4 2019-01
Oczekiwania inflacyjne 1 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2019-01
Stopa Międzybankowa 0.25 2019-02
Podaż Pieniądza M1 414633 2019-01
Podaż Pieniądza M2 827009 2018-11
Podaż Pieniądza M3 1095951 2018-10
Bilans Banków 1558266 2018-08
Rezerwy Walutowe 118151 2019-01
Stopa Depozytowa 0.52 2017-12
Bilans Banku Centralnego 425794 2018-09
Prywatna długu do PKB 124 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1922 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 1764 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 2017-12
Eksport 4600 2019-01
Import 6521 2019-01
Dług Zagraniczny 92912 2018-09
Terms of Trade 106 2018-09
Rachunek kapitałowy -2301 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 37190 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1192 2018-09
Przyjazdy Turystów 286 2019-01
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 2018-08
Indeks Terroryzmu 4.58 2017-12
Bronie Sprzedaży 1263 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.15 2016-12
Bilans Budżetu -781 2019-01
Wydatki Rządowe 74609 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 30219 2019-01
Wydatki Budżetu Państwa 30893 2019-01
Rating Kredytowy 75.69
Wydatków Rządowych W Pkb 39.55 2016-12
Wydatki Wojskowe 15501 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 24.24 2019-01
Produkcja Przemysłowa 2 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2018-12
Zmiany Zapasów 942 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.24 2018-12
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 20 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2018-12
Ranking Korupcji 34 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2018-12
Przemysłowy PMI 57 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.1 2018-09
Produkcja w Górnictwie 19.6 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.3 2019-01
Wydatki Konsumpcyjne 183838 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 958021 2018-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.58 2018-12
Kredyt Konsumencki 541 2018-10
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 131 2018-12
Cena Benzyny 1.59 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 42 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.4 2018-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 406 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 2928 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 10442 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.