Ostatni Poprzedni
Waluta 3.35 3.34
Indeks Giełdowy 2005 2000 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 3.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.62 7.39 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) -1.6 15.6 Procent
Stopa Bezrobocia 3.8 3.9 Procent
Inflacja 4 3.5 Procent
Stopa Procentowa 0.35 0.1 Procent
Bilans Handlowy -3570 -3249 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 6605 4851 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 3.1 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 70.3 71.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -11.7 -3.7 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 26.54 23.42 Punkty
Optymizm Konsumentów -16.47 -21.23 Punkty
Podatek Dochodowy Firmy 23 23 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 50 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 3.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.62 7.39 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) -1.6 15.6 Procent
PKB 402 396 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 376864 378427 Ils - Milion
Produkt Narodowy Brutto 417304 385244 Ils - Milion
Środki Trwałe Brutto 79776 76928 Ils - Milion
PKB Per Capita 36564 38153 USD
PKB Per Capita PPP 38341 40007 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 8.2 -2.2 Procent
Rolnictwo w PKB 3393 3723 Ils - Milion
Budownictwo w PKB 18472 19403 Ils - Milion
Przemysł w PKB 42173 44207 Ils - Milion
Administracja Publiczna w PKB 50695 47058 Ils - Milion
Usługi w PKB 36065 34219 Ils - Milion
Transport w PKB 8834 8954 Ils - Milion
Media w PKB 4424 4910 Ils - Milion
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.8 3.9 Procent
Pracujący 4144 4140 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 164 168 Tysiąc
Wolne Etaty 146519 142717
Przeciętne Wynagrodzenia 11815 11851 Ils / Miesiąc
Płaca Minimalna 5300 5300 Ils / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 127 127 Punkty
Populacja 9.29 9.15 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 60.6 60.6 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.1 63.2 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 4 3.5 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 104 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 103 Punkty
Inflacja Bazowa 2.8 2.6 Procent
Deflator Pkb 107 108 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 115 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 104 100 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 113 Punkty
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 104 Punkty
Cpi Transport 111 108 Punkty
Inflacja Żywności 4.7 4.8 Procent
Oczekiwania inflacyjne 3.3 3.4 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 0.6 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 195 195 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 18145881 18143323 dawki
Zakażenia Koronawirusem 4111594 4109191 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 10806 10804 Osoby
Łóżka szpitalne 2.91 2.96 na 1000 osób
Szpitale 9.01 9.17 na jeden milion osób
Lekarze 3.41 3.37 na 1000 osób
Pielęgniarki 6.13 5.97 na 1000 osób
Łóżka OIOM 2.15 2.18 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0.35 0.1 Procent
Stopa Międzybankowa 0.75 0.75 Procent
Podaż Pieniądza M1 716694 720044 Ils - Milion
Podaż Pieniądza M2 1326696 1321142 Ils - Milion
Podaż Pieniądza M3 1717433 1731146 Ils - Milion
Bilans Banków 2168585 2115821 Ils - Milion
Rezerwy Walutowe 197630 206163 W Mln Usd
Stopa Depozytowa 0.1 0.1 Procent
Bilans Banku Centralnego 805611 789617 Ils - Milion
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -3570 -3249 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 6605 4851 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 3.1 Procent Pkb
Eksport 5042 6212 W Mln Usd
Import 8611 9461 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 160573 151829 W Mln Usd
Terms of Trade 89.61 88.94 Punkty
Rachunek kapitałowy 13050 1859 W Mln Usd
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 117947 112076 W Mln Usd
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1780 1543 W Mln Usd
Przyjazdy Turystów 207 167 Tysiąc
Wydobycie Ropy Naftowej 0 0 BBL/D/1K
Indeks Terroryzmu 4.52 4.53
Sprzedaż Broni 345 363 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 70.3 71.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -11.7 -3.7 Procent Pkb
Bilans Budżetu 8000 700 Ils - Milion
Wydatki Rządowe 82194 79238 Ils - Milion
Dochody Budżetu Państwa 40599 42680 Ils - Milion
Wydatki Budżetu Państwa 32427 41902 Ils - Milion
Rating Kredytowy 81
Wydatków Rządowych W Pkb 46.9 39.8 Procent Pkb
Wydatki Wojskowe 21065 20504 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 23 23 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 50 Procent
Podatek od Towarów i Usług 17 17 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 19.6 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 7.6 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 12 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 26.54 23.42 Punkty
Produkcja Przemysłowa 13.4 9.9 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 1.8 Procent
Zmiany Zapasów 5654 8066 Ils - Milion
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.19 0.1 Procent
Szybkość Internetu 13669 14389 KBps
Adresy IP 2363587 2271896 IP
Index Konkurencyjności 76.74 76.63 Punkty
Ranking Konkurencyjności 20 20
Indeks Percepcji Korupcji 59 60 Punkty
Ranking Korupcji 36 35
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 49
Przemysłowy PMI 47.4 49.7 Punkty
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.02 9.4 Procent
Produkcja w Górnictwie 15.85 12.33 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -16.47 -21.23 Punkty
Wydatki Konsumpcyjne 202146 193195 Ils - Milion
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1225640 1215198 Ils - Milion
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.98 2.95 Procent
Kredyt Konsumencki 694 687 Ils - Miliard
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 141 140 Punkty
Cena Benzyny 2.08 2.18 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.4 44 Procent Pkb
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.19 -1.23 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.13 0.77 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 506 495 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 6882 3877
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 66.5 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 19526 12782 Jednostki


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.