Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.46 2020-01
Indeks Giełdowy 1644 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.91 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.33 2019-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-11
Inflacja 0.6 2019-12
Stopa Procentowa 0.25 2020-01
Bilans Handlowy -3039 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 3932 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 60 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 23.96 2019-12
Optymizm Konsumentów -10 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.33 2019-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.1 2019-09
PKB 370 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 336774 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 359111 2019-09
Środki Trwałe Brutto 68896 2019-09
Pkb Per Capita 34789 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33661 2018-12
Rolnictwo w PKB 3263 2019-03
Budownictwo w PKB 18160 2019-03
Przemysł w PKB 40776 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 45580 2019-09
Usługi w PKB 34365 2019-03
Transport w PKB 10969 2019-03
Media w PKB 5577 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-11
Pracujący 3970 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 160 2019-09
Wolne Etaty 98760 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 10891 2019-10
Płaca Minimalna 5300 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 115 2019-10
Populacja 8.97 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.8 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.7 2019-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-12
Inflacja Bazowa 0.5 2019-12
Deflator Pkb 106 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.2 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 100 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-12
Cpi Transport 98.5 2019-12
Inflacja Żywności 0.4 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 0.9 2020-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-01
Stopa Międzybankowa 0.23 2020-01
Podaż Pieniądza M1 433002 2019-12
Podaż Pieniądza M2 867102 2019-10
Podaż Pieniądza M3 1188688 2019-11
Bilans Banków 1616392 2019-10
Rezerwy Walutowe 126023 2019-12
Stopa Depozytowa 0.56 2018-12
Bilans Banku Centralnego 429666 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3039 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 3932 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Eksport 4071 2019-12
Import 7110 2019-12
Dług Zagraniczny 98329 2019-09
Terms of Trade 98.05 2019-09
Rachunek kapitałowy 1306 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 49899 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1164 2019-09
Przyjazdy Turystów 358 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 2019-08
Indeks Terroryzmu 4.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 707 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2019-12
Bilans Budżetu -14878 2019-12
Wydatki Rządowe 77071 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 31773 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 46563 2019-12
Rating Kredytowy 80 2020-01
Wydatków Rządowych W Pkb 40.3 2018-12
Wydatki Wojskowe 15690 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 23.96 2019-12
Produkcja Przemysłowa 3.4 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.7 2019-11
Zmiany Zapasów 2990 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.24 2019-11
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 20 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2019-12
Przemysłowy PMI 51.8 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.5 2019-11
Produkcja w Górnictwie -11.6 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 187056 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 993063 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.49 2019-11
Kredyt Konsumencki 570 2019-10
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 136 2019-11
Cena Benzyny 1.78 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 420 2019-11
Pozwolenia Na Budowę 4789 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 12584 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.