Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.31 2020-11
Indeks Giełdowy 1539 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.81 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 37.9 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.7 2020-10
Inflacja -0.8 2020-10
Stopa Procentowa 0.1 2020-10
Bilans Handlowy -1554 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 3806 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -0.1 2020-10
Optymizm Konsumentów -26.41 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2019-12
Przypadki koronawirusa 332192 2020-11
Śmierć koronawirusa 2831 2020-11
Odzyskany koronawirus 321346 2020-11
Łóżka szpitalne 38.5 2019-12
Szpitale 9.58 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.5 2020-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 37.9 2020-09
PKB 395 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 331759 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 340783 2020-09
Środki Trwałe Brutto 62773 2020-09
Pkb Per Capita 35293 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40162 2019-12
Rolnictwo w PKB 3831 2020-06
Budownictwo w PKB 16521 2020-06
Przemysł w PKB 38654 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 45343 2020-09
Usługi w PKB 31898 2020-06
Transport w PKB 8752 2020-06
Media w PKB 3304 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 2020-10
Pracujący 3892 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 208 2020-09
Wolne Etaty 54899 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 11509 2020-08
Płaca Minimalna 5300 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 124 2020-08
Populacja 9.15 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.2 2020-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.8 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-10
Inflacja Bazowa -0.3 2020-09
Deflator Pkb 106 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 87.8 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 93.5 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.7 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-10
Cpi Transport 96.6 2020-10
Inflacja Żywności 0 2020-10
Oczekiwania inflacyjne -0.3 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2020-10
Stopa Międzybankowa 0.08 2020-11
Podaż Pieniądza M1 536819 2020-10
Podaż Pieniądza M2 1058799 2020-09
Podaż Pieniądza M3 1425710 2020-10
Bilans Banków 1780678 2020-06
Rezerwy Walutowe 160749 2020-10
Stopa Depozytowa 0.1 2020-09
Bilans Banku Centralnego 590525 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1554 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 3806 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Eksport 4161 2020-10
Import 5715 2020-10
Dług Zagraniczny 115918 2020-06
Terms of Trade 96.69 2020-06
Rachunek kapitałowy 6596 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 62473 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1029 2020-06
Przyjazdy Turystów 20.3 2020-10
Wydobycie Ropy Naftowej 0.3 2020-07
Indeks Terroryzmu 4.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 369 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.9 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2019-12
Bilans Budżetu -20300 2020-10
Wydatki Rządowe 77664 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 24719 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 44996 2020-10
Rating Kredytowy 81 2020-11
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2019-12
Wydatki Wojskowe 15690 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -0.1 2020-10
Produkcja Przemysłowa 10.6 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.9 2020-09
Zmiany Zapasów 2481 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.06 2020-10
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 20 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2019-12
Ranking Korupcji 35 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2019-12
Przemysłowy PMI 54.9 2020-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 17.5 2020-09
Produkcja w Górnictwie 72.5 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -26.41 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 168792 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1022836 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.26 2020-07
Kredyt Konsumencki 590 2020-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 136 2020-10
Cena Benzyny 1.6 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.7 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 424 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 5098 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 9445 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 332192 2020-11
Śmierć koronawirusa 2831 2020-11
Odzyskany koronawirus 321346 2020-11
Łóżka szpitalne 38.5 2019-12
Szpitale 9.58 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12
Łóżka OIOM 237 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.