Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.26 2021-05
Indeks Giełdowy 1729 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.1 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.4 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 6.5 2020-12
Stopa Bezrobocia 5.4 2021-03
Inflacja 0.2 2021-03
Stopa Procentowa 0.1 2021-04
Bilans Handlowy -2935 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 5106 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 71.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11.7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 18.59 2021-04
Optymizm Konsumentów 7.3 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Przypadki koronawirusa 838739 2021-05
Śmierć koronawirusa 6369 2021-05
Odzyskany koronawirus 831036 2021-05
Łóżka szpitalne 2.95 2019-12
Szpitale 9.57 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.4 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 6.5 2020-12
PKB 395 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 338619 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 354701 2020-12
Środki Trwałe Brutto 72990 2020-12
Pkb Per Capita 35293 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 40162 2019-12
Rolnictwo w PKB 3632 2020-09
Budownictwo w PKB 18014 2020-09
Przemysł w PKB 43418 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 46647 2020-12
Usługi w PKB 35983 2020-09
Transport w PKB 8965 2020-09
Media w PKB 4126 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2021-03
Pracujący 3845 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 219 2021-03
Wolne Etaty 112516 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 12145 2021-01
Płaca Minimalna 5300 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 125 2021-01
Populacja 9.29 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 57.4 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.7 2021-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2021-03
Inflacja Bazowa -0.7 2021-03
Deflator Pkb 104 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 94.7 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2021-03
Cpi Transport 102 2021-03
Inflacja Żywności -0.1 2021-03
Oczekiwania inflacyjne 1.5 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 121 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10476094 2021-05
Przypadki koronawirusa 838739 2021-05
Śmierć koronawirusa 6369 2021-05
Odzyskany koronawirus 831036 2021-05
Łóżka szpitalne 2.95 2019-12
Szpitale 9.57 2018-12
Lekarze 3.33 2018-12
Pielęgniarki 5.89 2018-12
Łóżka OIOM 237 2015-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.1 2021-05
Podaż Pieniądza M1 591867 2021-03
Podaż Pieniądza M2 1143566 2021-02
Podaż Pieniądza M3 1531236 2021-03
Bilans Banków 1921467 2020-12
Rezerwy Walutowe 185690 2021-03
Stopa Depozytowa 0.1 2021-03
Bilans Banku Centralnego 620020 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2935 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 5106 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 2020-12
Eksport 4327 2021-03
Import 7262 2021-03
Dług Zagraniczny 132489 2020-12
Terms of Trade 93.3 2020-12
Rachunek kapitałowy 6154 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 71857 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1255 2020-12
Przyjazdy Turystów 30.2 2021-04
Wydobycie Ropy Naftowej 0.3 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.52 2019-12
Bronie Sprzedaży 345 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 71.1 2020-12
Budżet Państwa do PKB -11.7 2020-12
Bilans Budżetu -11356 2021-03
Wydatki Rządowe 82254 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 35652 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 46981 2021-03
Rating Kredytowy 81 2021-05
Wydatków Rządowych W Pkb 46.9 2020-12
Wydatki Wojskowe 20102 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 18.59 2021-04
Produkcja Przemysłowa -1.4 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2021-02
Zmiany Zapasów 646 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.4 2021-02
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 20 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 60 2020-12
Ranking Korupcji 35 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2019-12
Przemysłowy PMI 49.4 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3 2021-02
Produkcja w Górnictwie 7.9 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 7.3 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 175854 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 1055968 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.22 2020-11
Kredyt Konsumencki 603 2021-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 138 2021-03
Cena Benzyny 1.86 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.3 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.9 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 2021-01

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 440 2021-02
Pozwolenia Na Budowę 5562 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 14186 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.