Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.47 2019-12
Indeks Giełdowy 1613 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.85 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.33 2019-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-10
Inflacja 0.4 2019-10
Stopa Procentowa 0.25 2019-11
Bilans Handlowy -2510 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 4207 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 20.37 2019-11
Optymizm Konsumentów -10 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.33 2019-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.1 2019-09
PKB 370 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 336644 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 359111 2019-09
Środki Trwałe Brutto 68739 2019-09
Pkb Per Capita 34789 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33661 2018-12
Rolnictwo w PKB 3257 2019-03
Budownictwo w PKB 18160 2019-03
Przemysł w PKB 40776 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 45580 2019-09
Usługi w PKB 34365 2019-03
Transport w PKB 10969 2019-03
Media w PKB 5577 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2019-10
Pracujący 3970 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 160 2019-09
Wolne Etaty 98348 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 10810 2019-09
Płaca Minimalna 5300 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 116 2019-09
Populacja 8.97 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.1 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.8 2019-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-10
Inflacja Bazowa 0.4 2019-10
Deflator Pkb 106 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.8 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-10
Cpi Transport 99.6 2019-10
Inflacja Żywności 1 2019-10
Oczekiwania inflacyjne 1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2019-11
Stopa Międzybankowa 0.17 2019-12
Podaż Pieniądza M1 428683 2019-10
Podaż Pieniądza M2 859848 2019-08
Podaż Pieniądza M3 1174924 2019-09
Bilans Banków 1610440 2019-08
Rezerwy Walutowe 122383 2019-11
Stopa Depozytowa 0.56 2018-12
Bilans Banku Centralnego 420186 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2510 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 4207 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2018-12
Eksport 3609 2019-10
Import 6120 2019-10
Dług Zagraniczny 97464 2019-06
Terms of Trade 96.68 2019-06
Rachunek kapitałowy 616 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 46870 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1225 2019-06
Przyjazdy Turystów 451 2019-11
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 2019-07
Indeks Terroryzmu 4.53 2018-12
Bronie Sprzedaży 707 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2018-12
Bilans Budżetu 500 2019-11
Wydatki Rządowe 76840 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 28883 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 28379 2019-11
Rating Kredytowy 80 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2017-12
Wydatki Wojskowe 15690 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 20.37 2019-11
Produkcja Przemysłowa 22.4 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2019-09
Zmiany Zapasów 2772 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 2019-10
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 20 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2018-12
Ranking Korupcji 34 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2019-12
Przemysłowy PMI 51.8 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 28.3 2019-09
Produkcja w Górnictwie -12.2 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 187147 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 992058 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.49 2019-08
Kredyt Konsumencki 564 2019-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 135 2019-10
Cena Benzyny 1.76 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.6 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.7 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 415 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 4817 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 11617 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.