Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.59 2019-04
Indeks Giełdowy 1460 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.84 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2018-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-02
Inflacja 1.4 2019-03
Stopa Procentowa 0.25 2019-04
Bilans Handlowy -1564 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 4187 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 2017-12
Dług Publiczny do PKB 60.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.15 2016-12
Koniunktura w przemyśle 24.53 2019-03
Optymizm Konsumentów -8 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2018-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.1 2018-12
PKB 351 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 327804 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 346117 2018-12
Środki Trwałe Brutto 65872 2018-12
Pkb Per Capita 34135 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 33132 2017-12
Rolnictwo w PKB 3480 2018-09
Budownictwo w PKB 17600 2018-09
Przemysł w PKB 38804 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 47437 2018-12
Usługi w PKB 35010 2018-09
Transport w PKB 11111 2018-09
Media w PKB 6103 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-02
Pracujący 3923 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 175 2018-12
Wolne Etaty 96426 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 10618 2019-01
Płaca Minimalna 5300 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 115 2019-01
Populacja 8.97 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.33 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 68.33 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.6 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64 2019-01
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-03
Inflacja Bazowa 1.5 2019-03
Deflator Pkb 103 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 93.9 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 105 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 99 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-03
Cpi Transport 99.4 2019-03
Inflacja Żywności 4.5 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 1 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2019-04
Stopa Międzybankowa 0.26 2019-04
Podaż Pieniądza M1 415362 2019-03
Podaż Pieniądza M2 847548 2019-02
Podaż Pieniądza M3 1147334 2019-02
Bilans Banków 1558266 2018-08
Rezerwy Walutowe 118208 2019-03
Stopa Depozytowa 0.52 2017-12
Bilans Banku Centralnego 425794 2018-09
Prywatna długu do PKB 124 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1564 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 4187 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.1 2017-12
Eksport 5378 2019-03
Import 6942 2019-03
Dług Zagraniczny 92081 2018-12
Terms of Trade 106 2018-12
Rachunek kapitałowy 1464 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 44443 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1285 2018-12
Przyjazdy Turystów 426 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 0.39 2018-12
Indeks Terroryzmu 4.58 2017-12
Bronie Sprzedaży 1263 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.15 2016-12
Bilans Budżetu -3600 2019-03
Wydatki Rządowe 73818 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 35090 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 38599 2019-03
Rating Kredytowy 75.69
Wydatków Rządowych W Pkb 39.55 2016-12
Wydatki Wojskowe 15501 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 24 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 24.53 2019-03
Produkcja Przemysłowa 3.3 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.9 2019-01
Zmiany Zapasów 4530 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.31 2019-02
Szybkość Internetu 13669 2017-03
Adresy IP 2363587 2017-03
Index Konkurencyjności 76.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 20 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2018-12
Ranking Korupcji 34 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 49 2018-12
Przemysłowy PMI 49.6 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4 2019-01
Produkcja w Górnictwie 2 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 184307 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 964757 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.59 2019-02
Kredyt Konsumencki 545 2018-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 132 2019-02
Cena Benzyny 1.69 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.9 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.4 2018-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 405 2019-01
Pozwolenia Na Budowę 2928 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 13838 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Izrael - Wskaźniki ekonomiczne.