Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Indeks Giełdowy 1919.12 1890 1843 1797 1752 1666
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.64 2.64 2.74 2.85 2.95 3.19

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.02 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5
Wzrost PKP (Kwartalny) -1.60 4.2 4.2 4.5 4.5 4
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.2 3.5 3.6 3.2
Inflacja 4.00 2 1.6 1.8 2.5 2.9
Stopa Procentowa 0.75 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75
Bilans Handlowy -3569.90 -3290 -3490 -3490 -3490 -4190
Saldo Obrotów Bieżących 6605.40 5650 6000 5900 5900 6000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.5
Dług Publiczny do PKB 68.80 80 80 81 81 81
Budżet Państwa do PKB -11.70 -7 -3 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 26.54 22 22 25 25 25
Optymizm Konsumentów -16.47 -3 3 2 2 4
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.02 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5
Wzrost PKP (Kwartalny) -1.60 4.2 4.2 4.5 4.5 4
PKB 401.95 410 410 410 410 410
Pkb W Cenach Stałych 376863.90 381147 387939 402646 400983 428818
Produkt Narodowy Brutto 401695.40 402461 409514 444011 427404 472872
Środki Trwałe Brutto 80309.60 78073 81774 84881 85449 90399
PKB Per Capita 36563.94 34185 35766 35766 35766 35766
PKB Per Capita PPP 38341.31 39100 40000 40000 40000 40000
Rolnictwo w PKB 3393.00 3946 3603 3600 3607 4198
Budownictwo w PKB 18471.90 20567 19617 19599 19636 21884
Przemysł w PKB 42173.20 46859 44788 44746 44830 49858
Administracja Publiczna w PKB 51267.80 52276 50023 53940 54549 57446
Usługi w PKB 36064.80 36272 38301 38265 38337 38593
Transport w PKB 8834.10 9491 9382 9373 9391 10098
Media w PKB 4424.10 5205 4698 4694 4703 5538

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.2 3.5 3.6 3.2
Przeciętne Wynagrodzenia 11815.10 113000 113000 113000 113000 113000
Wynagrodzenia w Przemyśle 127.10 128 128 128 128 128
Płaca Minimalna 5300.00 5500 5500 5500 5500 5500
Populacja 9.29 9.45 9.45 9.61 9.61 9.61
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.60 64.2 64.8 64.9 64.9 64

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 4.00 2 1.6 1.8 2.5 2.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.90 103 104 104 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.30 103 104 105 106 107
Inflacja Bazowa 2.80 2.1 2.3 2.4 2.4 2.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.10 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Inflacja Żywności 4.70 2.6 2.6 2.9 2.9 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.20 103 104 105 107 108
Cpi Transport 110.70 111 111 112 112 113
Oczekiwania inflacyjne 3.50 2.7 2.2 2.1 2.4 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.3 0.3 0.5 0.1 0.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.75 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75
Stopa Międzybankowa 0.78 0.53 0.78 0.78 0.78 0.78
Podaż Pieniądza M1 716694.00 664000 650000 650000 650000 664000
Rezerwy Walutowe 197630.00 237524 246090 252900 252900 293833
Stopa Depozytowa 0.10 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -3569.90 -3290 -3490 -3490 -3490 -4190
Saldo Obrotów Bieżących 6605.40 5650 6000 5900 5900 6000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.90 5.2 5.2 5.2 5.2 5.5
Import 8611.40 8100 8300 8300 8300 9000
Eksport 5041.50 4810 4810 4810 4810 4810
Przyjazdy Turystów 207.40 200 200 300 300 300

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 68.80 80 80 81 81 81
Budżet Państwa do PKB -11.70 -7 -3 -3 -3 -3
Bilans Budżetu 8000.00 -500 1100 700 700 -2000
Wydatki Rządowe 80279.10 83112 84230 87455 85417 93139
Wydatków Rządowych W Pkb 46.90 43 43 40 40 40

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 26.54 22 22 25 25 25
Produkcja Przemysłowa 13.40 8 6 6 6 12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 1 1 2 1.1 2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.19 0.09 0.2 0.2 0.2 0.3
Przemysłowy PMI 47.40 55 55 56 56 56

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -16.47 -3 3 2 2 4
Wydatki Konsumpcyjne 201136.10 202897 205366 215083 214009 229064
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.98 3.13 3.38 3.38 3.38 3.38
Cena Benzyny 2.08 2.15 2.23 2.3 2.38 2.38
Kredyt Konsumencki 694.22 670 695 724 739 771


Izrael - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.