Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 3.59 3.64 3.66 3.67 3.69 3.72
Indeks Giełdowy 1465.44 1420 1405 1390 1376 1347
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.51 1.74 1.78 1.81 1.85 1.93
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 1.1 1 1.1 0.9 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 3.2 3.5 3.2 3.4 3.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.80 3.8 3.86 3.2 3.2 3.6
Stopa Bezrobocia 3.80 3.7 3.6 3.5 3.5 3.8
Inflacja 1.50 1.2 1.3 1.3 1.4 1.6
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 1
Bilans Handlowy -1534.30 -2280 -2250 -1500 -1500 -1590
Saldo Obrotów Bieżących 2607.00 1950 3200 3400 1510 1980
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 1.9 1.9 1.9 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 61.00 64 64 64 62 62
Budżet Państwa do PKB -1.90 -3.7 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6
Koniunktura w przemyśle 25.30 25.3 26.5 26 22 24.5
Optymizm Konsumentów -9.00 -9.5 -12 -14 -11 -16
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 1.1 1 1.1 0.9 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 3.2 3.5 3.2 3.4 3.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.80 3.8 3.86 3.2 3.2 3.6
PKB 350.85 386 386 386 386 386
Pkb W Cenach Stałych 332647.30 333424 336625 338152 338807 349987
Produkt Narodowy Brutto 347077.10 338971 344797 357192 357885 369694
Środki Trwałe Brutto 67924.70 67404 66283 66638 66767 68970
Pkb Per Capita 34134.81 35023 35023 35023 35304 35304
Pkb Per Capita Ppp 33132.32 33900 33900 33900 34000 34000
Rolnictwo w PKB 3553.10 4122 3602 3591 3598 3717
Budownictwo w PKB 19135.80 17328 18216 18163 18198 18799
Przemysł w PKB 40980.60 41455 40162 40046 40123 41447
Administracja Publiczna w PKB 48505.70 47896 46033 48955 49050 50668
Usługi w PKB 34216.10 35237 36235 36130 36200 37395
Transport w PKB 11280.30 11139 11500 11466 11489 11868
Media w PKB 4926.40 5380 6317 6299 6311 6519
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 3.7 3.6 3.5 3.5 3.8
Przeciętne Wynagrodzenia 10789.40 10722 10782 109000 109000 113000
Wynagrodzenia w Przemyśle 129.90 115 115 124 124 128
Płaca Minimalna 5300.00 5300 5300 5300 5500 5500
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.50 1.2 1.3 1.3 1.4 1.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.70 102 102 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.70 102 102 102 102 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.50 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Oczekiwania inflacyjne 1.30 1.1 1.2 1.4 1.4 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 -0.1 0.1 -0.2 0.3 0.1
Inflacja Żywności 3.60 1.4 1.2 1.2 1.2 2.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.70 101 102 103 102 104
Cpi Transport 101.50 102 102 99.58 99.68 101
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 1
Stopa Międzybankowa 0.26 0.26 0.26 0.26 0.51 0.76
Rezerwy Walutowe 118124.00 108945 114121 108425 108425 108218
Stopa Depozytowa 0.52 0.52 0.52 0.52 0.77 1.02
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -1534.30 -2280 -2250 -1500 -1500 -1590
Saldo Obrotów Bieżących 2607.00 1950 3200 3400 1510 1980
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 1.9 1.9 1.9 1.5 1.5
Import 5843.50 6510 4910 6420 7250 6750
Eksport 4309.20 4450 3820 4480 5590 4670
Przyjazdy Turystów 439.90 12.6 330 340 400 380
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 61.00 64 64 64 62 62
Budżet Państwa do PKB -1.90 -3.7 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6
Wydatki Rządowe 73884.80 74557 76251 76156 76303 78821
Wydatków Rządowych W Pkb 39.50 39.3 39.3 39.3 39 39
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 25.30 25.3 26.5 26 22 24.5
Produkcja Przemysłowa 4.50 2.7 3.75 3.8 3.8 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.40 1.4 0.31 1.5 1.5 1.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.28 0.4 0.28 0.4 0.4 0.3
Przemysłowy PMI 50.40 52.4 52.7 53.2 52.9 53.7
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -9.00 -9.5 -12 -14 -11 -16
Wydatki Konsumpcyjne 188233.20 185918 188063 190155 190524 196811
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.56 3.59 3.59 3.59 3.84 4.09
Cena Benzyny 1.81 1.64 1.59 1.55 1.52 1.52


Izrael - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.