Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 3.25 3.28 3.29 3.3 3.31 3.34
Indeks Giełdowy 1734.15 1678 1647 1615 1585 1523
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.19 1.34 1.41 1.48 1.55 1.7

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.70 1 1 1 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 6.3 6.3 4.3 4.3 4.3
Wzrost PKP (Kwartalny) -6.50 6.5 3.5 5 3.5 4.5
Stopa Bezrobocia 5.40 5 4.7 4.7 4.5 4.5
Inflacja 0.80 1.3 1.6 2 1.7 1.5
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Bilans Handlowy -2799.90 -2080 -2080 -1590 -2160 -2160
Saldo Obrotów Bieżących 5105.70 1980 1980 2150 2150 2150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.90 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Dług Publiczny do PKB 71.10 80 80 80 80 81
Budżet Państwa do PKB -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
Koniunktura w Przemyśle 18.59 16 15 20 22 25
Optymizm Konsumentów 15.10 5 5 8 5 5
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 24 23 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.70 1 1 1 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.50 6.3 6.3 4.3 4.3 4.3
Wzrost PKP (Kwartalny) -6.50 6.5 3.5 5 3.5 4.5
PKB 395.10 380 380 380 380 420
Pkb W Cenach Stałych 338618.70 344217 345202 361886 361886 359018
Produkt Narodowy Brutto 354701.30 369170 360195 382264 382264 385044
Środki Trwałe Brutto 72989.70 71197 70684 71315 71315 74258
Pkb Per Capita 35293.40 34185 34185 34185 34185 35766
Pkb Per Capita Ppp 40161.90 39100 39100 39100 39100 40000
Rolnictwo w PKB 3632.10 3621 3340 3843 3843 3777
Budownictwo w PKB 18014.20 19605 18331 19438 19438 20448
Przemysł w PKB 43417.60 40133 42491 42856 42856 41859
Administracja Publiczna w PKB 46647.20 47268 49112 52391 52391 49301
Usługi w PKB 35983.00 37079 36449 38666 38666 38673
Transport w PKB 8964.60 11624 10711 12271 12271 12124
Media w PKB 4125.80 4590 4310 6741 6741 4787

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.40 5 4.7 4.7 4.5 4.5
Przeciętne Wynagrodzenia 12150.00 113000 113000 113000 113000 113000
Wynagrodzenia w Przemyśle 126.00 128 128 128 128 128
Płaca Minimalna 5300.00 5500 5500 5500 5500 5500
Populacja 9.29 9.45 9.45 9.45 9.45 9.61
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.80 1.3 1.6 2 1.7 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.90 101 101 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.80 104 103 105 105 105
Inflacja Bazowa 0.40 2 2 1.7 1.7 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.60 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.80 105 105 105 103 107
Cpi Transport 102.50 97.05 98.15 98.53 103 100
Inflacja Żywności -0.80 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5
Oczekiwania inflacyjne 1.50 2.1 2.5 1.9 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Stopa Międzybankowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Podaż Pieniądza M1 600703.00 578267 580581 582896 585211 592156
Rezerwy Walutowe 193996.00 186960 188230 189500 190770 194581
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -2799.90 -2080 -2080 -1590 -2160 -2160
Saldo Obrotów Bieżących 5105.70 1980 1980 2150 2150 2150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.90 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Import 7012.80 6750 6750 6970 6970 6970
Eksport 4212.90 4670 4670 4810 4810 4810
Przyjazdy Turystów 30.20 50 80 100 150 300

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 71.10 80 80 80 80 81
Budżet Państwa do PKB -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
Bilans Budżetu -3483.00 -13000 -9800 -5500 -5500 -4500
Wydatki Rządowe 82254.10 77840 75489 81501 81501 81187
Wydatków Rządowych W Pkb 46.90 43 43 43 43 40

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 24 23 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 19.60 19.5 19.6 19.5 19.5 19.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.60 7.5 7.6 7.5 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 18.59 16 15 20 22 25
Produkcja Przemysłowa -1.40 5.5 5.5 4.5 3.3 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.10 1.5 1.5 1 1 2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Przemysłowy PMI 48.57 54 55 55 55 56

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 15.10 5 5 8 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 175854.20 193943 184116 203502 203502 202282
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.37
Kredyt Konsumencki 603.20 583 599 602 602 608
Cena Benzyny 1.86 1.6 1.52 1.44 1.37 1.3


Izrael - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.