Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3.51 3.53 3.54 3.56 3.57 3.6
Indeks Giełdowy 1461.30 1483 1467 1451 1435 1404
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.88 1.23 1.27 1.31 1.35 1.43
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 3.5 3.2 3.4 3.6 3.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.00 3.8 3.2 3.2 3.2 3.6
Stopa Bezrobocia 4.10 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8
Inflacja 0.50 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
Stopa Procentowa 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 1
Bilans Handlowy -2936.90 -2250 -1500 -1500 -1500 -1590
Saldo Obrotów Bieżących 2607.00 3200 3400 1510 2150 1980
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 61.00 64 64 62 62 62
Budżet Państwa do PKB -1.90 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6
Koniunktura w przemyśle 23.89 26.5 26 22 22 24.5
Optymizm Konsumentów -13.00 -12 -14 -11 -11 -16
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 1.1 1.1 0.9 0.9 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 3.5 3.2 3.4 3.6 3.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.00 3.8 3.2 3.2 3.2 3.6
PKB 369.69 375 375 386 386 386
Pkb W Cenach Stałych 333686.90 336625 338152 338807 338807 349987
Produkt Narodowy Brutto 345639.40 344797 357192 357885 357885 369694
Środki Trwałe Brutto 71165.50 66283 66638 66767 66767 68970
Pkb Per Capita 34788.70 35023 35023 35304 35304 35304
Pkb Per Capita Ppp 33661.00 33900 33900 34000 34000 34000
Rolnictwo w PKB 3257.10 3602 3591 3598 3598 3717
Budownictwo w PKB 18159.90 18216 18163 18198 18198 18799
Przemysł w PKB 40775.70 40162 40046 40123 40123 41447
Administracja Publiczna w PKB 46677.30 46033 48955 49050 49050 50668
Usługi w PKB 34365.00 36235 36130 36200 36200 37395
Transport w PKB 10968.80 11500 11466 11489 11489 11868
Media w PKB 5576.60 6317 6299 6311 6311 6519
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.10 3.6 3.5 3.5 3.6 3.8
Przeciętne Wynagrodzenia 10789.00 10722 109000 109000 109000 113000
Wynagrodzenia w Przemyśle 112.80 115 124 124 124 128
Płaca Minimalna 5300.00 5300 5300 5500 5500 5500
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.50 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.80 102 102 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.90 102 102 102 102 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 93.10 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Oczekiwania inflacyjne 1.20 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.1 -0.2 0.3 0.1 0.1
Inflacja Żywności -0.10 1.2 1.2 1.2 1.2 2.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.20 102 103 102 102 104
Cpi Transport 100.70 102 99.58 99.68 99.68 101
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 1
Stopa Międzybankowa 0.23 0.51 0.51 0.76 0.76 0.76
Rezerwy Walutowe 119994.00 108945 108425 108425 108425 108218
Stopa Depozytowa 0.56 0.77 0.77 1.02 1.02 1.02
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -2936.90 -2250 -1500 -1500 -1500 -1590
Saldo Obrotów Bieżących 2607.00 3200 3400 1510 2150 1980
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5
Import 7232.70 4910 6420 7250 6740 6750
Eksport 4295.80 3820 4480 5590 4780 4670
Przyjazdy Turystów 322.80 330 340 400 400 380
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 61.00 64 64 62 62 62
Budżet Państwa do PKB -1.90 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6
Wydatki Rządowe 75909.20 76251 76156 76303 76303 78821
Wydatków Rządowych W Pkb 39.50 39.3 39.3 39 39 39
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 23.89 26.5 26 22 22 24.5
Produkcja Przemysłowa 2.40 2.7 3.8 3.8 3.8 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.23 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Przemysłowy PMI 52.20 52.7 53.2 52.9 53.6 53.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -13.00 -12 -14 -11 -11 -16
Wydatki Konsumpcyjne 185691.90 188063 190155 190524 190524 196811
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.52 3.8 3.8 4.05 4.05 4.05
Cena Benzyny 1.77 1.72 1.68 1.64 1.59 1.59


Izrael - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.