Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 3.31 3.33 3.34 3.35 3.36 3.39
Indeks Giełdowy 1601.54 1571 1541 1512 1483 1426
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.12 1.17 1.23 1.29 1.36 1.48

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 0.3 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.40 3.2 6.3 6.3 4.3 4.3
Wzrost PKP (Kwartalny) 6.30 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2
Stopa Bezrobocia 4.50 4.9 4.6 4.6 4.4 4
Inflacja -0.40 -0.2 0.9 1.1 1 1.5
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Bilans Handlowy -1862.60 -1350 -2080 -2080 -1590 -1590
Saldo Obrotów Bieżących 6362.90 1980 1980 1980 2150 2150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Dług Publiczny do PKB 59.90 80 80 80 80 81
Budżet Państwa do PKB -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
Koniunktura w Przemyśle 12.60 18 16 15 20 25
Optymizm Konsumentów -8.80 -5 -5 -8 -10 5
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 24 23 23 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 0.3 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.40 3.2 6.3 6.3 4.3 4.3
Wzrost PKP (Kwartalny) 6.30 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2
PKB 395.10 380 380 380 380 420
Pkb W Cenach Stałych 339070.00 344217 345202 326412 361886 359018
Produkt Narodowy Brutto 354701.30 369170 360195 332298 382264 385044
Środki Trwałe Brutto 73361.40 71197 70684 66216 71315 74258
Pkb Per Capita 35293.40 34185 34185 34185 34185 35766
Pkb Per Capita Ppp 40161.90 39100 39100 39100 39100 40000
Rolnictwo w PKB 3632.10 3621 3340 4073 3843 3777
Budownictwo w PKB 18014.20 19605 18331 17562 19438 20448
Przemysł w PKB 43417.60 40133 42491 41089 42856 41859
Administracja Publiczna w PKB 46647.20 47268 49112 45096 52391 49301
Usługi w PKB 35983.00 37079 36449 33907 38666 38673
Transport w PKB 8964.60 11624 10711 9304 12271 12124
Media w PKB 4125.80 4590 4310 3512 6741 4787

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 4.50 4.9 4.6 4.6 4.4 4
Przeciętne Wynagrodzenia 11868.50 113000 113000 113000 113000 113000
Wynagrodzenia w Przemyśle 120.00 128 128 128 128 128
Płaca Minimalna 5300.00 5300 5500 5500 5500 5500
Populacja 9.29 9.45 9.45 9.45 9.45 9.61
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.40 -0.2 0.9 1.1 1 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.70 100 101 101 101 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.80 104 103 103 105 105
Inflacja Bazowa 0.10 2 2 2 1.7 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 88.90 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Oczekiwania inflacyjne 1.10 1 2.1 2.5 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.1 0.3 0.5 0.5 0.5
Inflacja Żywności -0.20 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.10 104 104 105 104 106
Cpi Transport 100.30 97.9 96.66 97.66 97.57 99.03

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Stopa Międzybankowa 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Podaż Pieniądza M1 564367.00 593636 624054 654472 684890 736772
Rezerwy Walutowe 179507.00 184900 197518 210060 222603 272631
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -1862.60 -1350 -2080 -2080 -1590 -1590
Saldo Obrotów Bieżących 6362.90 1980 1980 1980 2150 2150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Import 6531.80 6750 6750 6750 6970 6970
Eksport 4669.20 4670 4670 4670 4810 4810
Przyjazdy Turystów 2.50 90 100 100 150 300

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 59.90 80 80 80 80 81
Budżet Państwa do PKB -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
Bilans Budżetu -128.00 -9800 -9800 -9800 -5500 -4500
Wydatki Rządowe 82559.40 77840 75489 82251 81501 81187
Wydatków Rządowych W Pkb 39.70 43 43 43 43 40

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 24 23 23 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 19.60 19.5 19.6 19.6 19.5 19.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.60 7.5 7.6 7.6 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 12.60 18 16 15 20 25
Produkcja Przemysłowa 9.70 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 1 1.5 1.5 1 2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.16 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Przemysłowy PMI 49.50 53 54 55 55 56

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -8.80 -5 -5 -8 -10 5
Wydatki Konsumpcyjne 176183.50 193943 184116 164516 203502 202282
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
Cena Benzyny 1.73 1.6 1.52 1.44 1.37 1.3
Kredyt Konsumencki 596.51 583 599 621 602 608


Izrael - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.