Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 3.48 3.48 3.5 3.51 3.53 3.56
Indeks Giełdowy 1618.79 1607 1589 1572 1554 1519
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.78 0.86 0.9 0.94 0.98 1.08
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.1 0.9 0.9 0.9 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.33 3.2 3.4 3.6 3.1 3.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.10 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Stopa Bezrobocia 3.40 3.5 3.5 3.6 3.8 3.8
Inflacja 0.30 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.1 0.1 0.1 0.25
Bilans Handlowy -978.20 -1350 -1500 -1500 -1500 -1590
Saldo Obrotów Bieżących 3932.00 3400 1510 2150 2150 1980
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 61.00 64 62 62 62 62
Budżet Państwa do PKB -1.90 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Koniunktura w Przemyśle 20.37 22.5 22 22 22 24.5
Optymizm Konsumentów -14.00 -11 -11 -11 -11 -16
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.1 0.9 0.9 0.9 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.33 3.2 3.4 3.6 3.1 3.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.10 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
PKB 369.69 375 386 386 386 386
Pkb W Cenach Stałych 336644.00 338152 338807 344169 345700 349987
Produkt Narodowy Brutto 359110.70 357192 357885 356510 358082 369694
Środki Trwałe Brutto 68739.00 66638 66767 74175 73727 68970
Pkb Per Capita 34788.70 35023 35304 35304 35304 35304
Pkb Per Capita Ppp 33661.00 33900 34000 34000 34000 34000
Rolnictwo w PKB 3257.10 3591 3598 3368 3374 3717
Budownictwo w PKB 18159.90 18163 18198 18777 18814 18799
Przemysł w PKB 40775.70 40046 40123 42162 42244 41447
Administracja Publiczna w PKB 45579.50 48955 49050 50155 48358 50668
Usługi w PKB 34365.00 36130 36200 35533 35602 37395
Transport w PKB 10968.80 11466 11489 11342 11364 11868
Media w PKB 5576.60 6299 6311 5766 5777 6519
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.40 3.5 3.5 3.6 3.8 3.8
Przeciętne Wynagrodzenia 10809.70 109000 109000 109000 109000 113000
Wynagrodzenia w Przemyśle 115.60 124 124 124 124 128
Płaca Minimalna 5300.00 5300 5500 5500 5500 5500
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.30 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.80 101 101 102 102 102
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.40 102 102 102 102 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.80 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Oczekiwania inflacyjne 1.00 1.2 1.4 1.5 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 -0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
Inflacja Żywności 1.10 1.2 1.2 1.2 1.2 2.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.70 102 103 103 104 103
Cpi Transport 98.10 99.01 100 102 100 100
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.1 0.1 0.1 0.25
Stopa Międzybankowa 0.18 0.17 0.02 0.02 0.02 0.17
Rezerwy Walutowe 122383.00 122100 123367 122983 124834 125710
Stopa Depozytowa 0.56 0.56 0.41 0.41 0.41 0.56
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -978.20 -1350 -1500 -1500 -1500 -1590
Saldo Obrotów Bieżących 3932.00 3400 1510 2150 2150 1980
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5
Import 5611.00 6420 7250 6740 6740 6750
Eksport 4632.80 4480 5590 4780 4780 4670
Przyjazdy Turystów 451.20 15.9 450 400 400 500
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 61.00 64 62 62 62 62
Budżet Państwa do PKB -1.90 -3.7 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Wydatki Rządowe 76840.00 76156 76303 76645 78642 78821
Wydatków Rządowych W Pkb 39.50 39.3 39 39 39 39
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 24.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 20.37 22.5 22 22 22 24.5
Produkcja Przemysłowa 22.40 3.8 3.8 3.8 3.8 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3
Przemysłowy PMI 51.80 53.2 52.9 53.6 53.6 53.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -14.00 -11 -11 -11 -11 -16
Wydatki Konsumpcyjne 187147.00 190155 190524 192617 192377 196811
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.49 3.49 3.34 3.34 3.34 3.49
Cena Benzyny 1.76 1.61 1.57 1.52 1.48 1.39


Izrael - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.