Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3.43 3.48 3.49 3.5 3.52 3.54
Indeks Giełdowy 1344.86 1317 1292 1267 1243 1195
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.65 0.68 0.71 0.75 0.78 0.86

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.20 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.90 -1.2 2.1 3.2 4.3 4.3
Wzrost PKP (Kwartalny) -29.00 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2
Stopa Bezrobocia 4.60 4.7 5 4.9 4.6 4.4
Inflacja -0.80 0.2 1.3 1 0.9 1.8
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Bilans Handlowy -2170.80 -1960 -1590 -2080 -2080 -1590
Saldo Obrotów Bieżących 3806.40 2150 1980 1980 1980 2150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
Dług Publiczny do PKB 59.90 68 68 65 65 65
Budżet Państwa do PKB -4.50 -12 -12 -7 -7 -7
Koniunktura w Przemyśle 4.80 5 15 18 16 20
Optymizm Konsumentów -24.00 -18 -17 -16 -16 -14
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 23 23 23 23 23
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -8.20 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.90 -1.2 2.1 3.2 4.3 4.3
Wzrost PKP (Kwartalny) -29.00 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2
PKB 395.10 340 340 380 380 380
Pkb W Cenach Stałych 307406.00 333247 348256 345555 349239 363231
Produkt Narodowy Brutto 312603.80 354801 372034 363153 367023 388031
Środki Trwałe Brutto 62292.00 68369 71901 69295 70034 74993
Pkb Per Capita 35293.40 33042 33042 34185 34185 34185
Pkb Per Capita Ppp 40161.90 38000 38000 39100 39100 39100
Rolnictwo w PKB 3251.30 3406 3520 3558 3595 3671
Budownictwo w PKB 17762.90 18814 19442 19651 19861 20278
Przemysł w PKB 41173.50 38755 40050 40481 40913 41772
Administracja Publiczna w PKB 42423.30 45092 47969 49170 49694 50032
Usługi w PKB 35318.70 37346 38593 39009 39425 40253
Transport w PKB 10378.70 11083 11454 11577 11700 11946
Media w PKB 4176.80 6253 6462 6532 6601 6740

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.60 4.7 5 4.9 4.6 4.4
Przeciętne Wynagrodzenia 11063.50 109000 113000 113000 113000 113000
Wynagrodzenia w Przemyśle 122.20 124 128 128 128 128
Płaca Minimalna 5300.00 5300 5300 5300 5500 5500
Populacja 9.15 9.29 9.29 9.45 9.45 9.45
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.80 0.2 1.3 1 0.9 1.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.20 101 102 102 101 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.80 102 103 103 103 104
Inflacja Bazowa -0.10 1.1 1.6 2 2 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 88.00 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Oczekiwania inflacyjne 0.10 0.2 1.5 1.7 2.1 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1
Inflacja Żywności 0.20 0.5 1 0.5 0.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.30 103 105 105 104 107
Cpi Transport 96.80 99.5 99.78 99.08 96.66 102

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Stopa Międzybankowa 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Podaż Pieniądza M1 521946.00 512458 531850 551242 570635 609419
Rezerwy Walutowe 161688.00 159400 171514 183603 195693 219872
Stopa Depozytowa 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -2170.80 -1960 -1590 -2080 -2080 -1590
Saldo Obrotów Bieżących 3806.40 2150 1980 1980 1980 2150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
Import 5837.30 6740 6750 6750 6750 6970
Eksport 3666.50 4780 4670 4670 4670 4810
Przyjazdy Turystów 20.10 100 200 350 380 430

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 59.90 68 68 65 65 65
Budżet Państwa do PKB -4.50 -12 -12 -7 -7 -7
Bilans Budżetu -17300.00 -7100 -11900 -9800 -9800 -5500
Wydatki Rządowe 77376.00 76051 78610 77323 78148 81990
Wydatków Rządowych W Pkb 39.50 47 47 43 43 43

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 23 23 23 23 23
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 19.60 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.60 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 4.80 5 15 18 16 20
Produkcja Przemysłowa 8.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.15 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Przemysłowy PMI 49.80 47 50 51 51 54

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -24.00 -18 -17 -16 -16 -14
Wydatki Konsumpcyjne 154766.00 184900 195861 187061 189055 204283
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.26 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
Cena Benzyny 1.63 1.44 1.37 1.3 1.24 1.18
Kredyt Konsumencki 582.54 563 589 598 605 614


Izrael - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.