Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 3.21 3.22 3.23 3.25 3.27 3.3
Indeks Giełdowy 1860.11 1811 1768 1726 1685 1606
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.06 1.11 1.16 1.2 1.24 1.34

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.92 1 1 0.7 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 15.00 4.3 3.8 3.3 2 4.3
Wzrost PKP (Kwartalny) 16.60 3.5 5 3.5 4.2 4.5
Stopa Bezrobocia 5.00 4.7 4.7 4.5 4.5 4.5
Inflacja 2.20 1.6 2 1.7 1.5 1.5
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Bilans Handlowy -3117.50 -2080 -1590 -2160 -2160 -2160
Saldo Obrotów Bieżących 6498.10 1980 2150 2150 2150 2150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.90 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Dług Publiczny do PKB 71.10 80 80 80 80 81
Budżet Państwa do PKB -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
Koniunktura w Przemyśle 21.87 15 20 22 22 25
Optymizm Konsumentów 1.80 5 8 5 5 5
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.92 1 1 0.7 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 15.00 4.3 3.8 3.3 2 4.3
Wzrost PKP (Kwartalny) 16.60 3.5 5 3.5 4.2 4.5
PKB 401.95 380 380 380 380 420
Pkb W Cenach Stałych 359215.00 347719 351486 343623 366399 366600
Produkt Narodowy Brutto 381698.30 364298 382264 354993 389332 384012
Środki Trwałe Brutto 73570.60 67413 71315 72988 75042 79021
Pkb Per Capita 33817.42 34185 34185 34185 34185 35766
Pkb Per Capita Ppp 38341.31 39100 39100 39100 39100 40000
Rolnictwo w PKB 3393.00 3788 3843 3505 3461 4030
Budownictwo w PKB 18471.90 18789 19438 19081 18841 21007
Przemysł w PKB 42173.20 45285 42856 43565 43017 47860
Administracja Publiczna w PKB 49270.50 47422 52391 47413 50256 50502
Usługi w PKB 36064.80 37530 38666 37255 36786 37047
Transport w PKB 8834.10 9350 12271 9126 9011 9693
Media w PKB 4424.10 4303 6741 4570 4513 5316

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 5.00 4.7 4.7 4.5 4.5 4.5
Przeciętne Wynagrodzenia 11678.30 113000 113000 113000 113000 113000
Wynagrodzenia w Przemyśle 126.00 128 128 128 128 128
Płaca Minimalna 5300.00 5500 5500 5500 5500 5500
Populacja 9.29 9.45 9.45 9.45 9.45 9.61
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.20 1.6 2 1.7 1.5 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.10 101 102 102 103 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.80 102 102 102 103 103
Inflacja Bazowa 1.90 2 1.7 1.7 1.7 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.20 91.54 91.54 91.54 91.54 91.52
Oczekiwania inflacyjne 1.90 2.3 1.9 1.9 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5
Inflacja Żywności 1.80 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.80 102 102 103 102 103
Cpi Transport 104.60 102 102 104 104 104

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Stopa Międzybankowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Podaż Pieniądza M1 646089.00 580581 582896 585211 587526 592156
Rezerwy Walutowe 205912.00 188230 189500 190770 192041 194581
Stopa Depozytowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -3117.50 -2080 -1590 -2160 -2160 -2160
Saldo Obrotów Bieżących 6498.10 1980 2150 2150 2150 2150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.90 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Import 7379.60 6750 6970 6970 6970 6970
Eksport 4262.10 4670 4810 4810 4810 4810
Przyjazdy Turystów 52.90 80 100 150 200 300

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 71.10 80 80 80 80 81
Budżet Państwa do PKB -11.70 -7 -7 -7 -7 -3
Bilans Budżetu -1100.00 -13000 -5500 -5500 -4500 -4500
Wydatki Rządowe 78902.50 81058 81501 79377 80481 89051
Wydatków Rządowych W Pkb 46.90 43 43 43 43 40

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 23.00 24 24 24 24 24
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 50.00 50 50 50 50 50
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 21.87 15 20 22 22 25
Produkcja Przemysłowa 9.48 5.5 5.5 3.3 3.3 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.10 1.5 1 1 1 2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.21 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Przemysłowy PMI 46.79 55 55 55 55 56

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 1.80 5 8 5 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 191803.50 176181 203502 180167 195640 190386
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.11 3.11 4.34 3.11 3.11 3.11
Cena Benzyny 1.97 1.87 1.78 1.69 1.6 1.52
Kredyt Konsumencki 623.17 616 602 632 636 651


Izrael - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.