IRLANDIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2018-03
Stopa Bezrobocia 5.1 2018-07
Inflacja 0.8 2018-07
Stopa Procentowa 0 2018-07
Bilans Handlowy 4989100 2018-06
Dług Publiczny do PKB 68 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-08
Indeks Giełdowy 6699 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.86 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.1 % 2018-03
PKB 334 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 76269 W Mln Eur 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 59065 W Mln Eur 2018-03
Środki Trwałe Brutto 15902 W Mln Eur 2018-03
Pkb Per Capita 74433 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 67335 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 938 W Mln Eur 2018-03
Budownictwo w PKB 1566 W Mln Eur 2018-03
Przemysł w PKB 26131 W Mln Eur 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 7620 W Mln Eur 2018-03
Transport w PKB 8710 W Mln Eur 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 % 2018-07
Pracujący 2238 Tysiąc 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 133 Tysiąc 2018-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1785 Tysiąc 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 459 Tysiąc 2018-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych 6380 Osoby 2018-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 % 2018-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.4 % 2018-06
Koszty Pracy 77.7 Punkty Indeksowe 2018-03
Płaca Minimalna 1614 Eur / Miesiąc 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 890 EUR / Tydzień 2018-03
Populacja 4.84 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.31 EUR 2018-03
Zmiana Zatrudnienia 0.7 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 67.9 % 2018-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 44756 Osoby 2018-07
Wydajność 140 Punkty Indeksowe 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 742 EUR / Tydzień 2018-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 0.1 % 2018-07
Deflator Pkb 105 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 93.3 Punkty Indeksowe 2018-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.9 Punkty Indeksowe 2018-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 107 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności -2.1 % 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.2 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-07
Podaż Pieniądza M1 165762 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M2 209119 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M3 226284 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Walutowe 3842 W Mln Eur 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 40477 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banku Centralnego 105150 W Mln Eur 2018-07
Prywatna długu do PKB 407 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4989100 Eur-Tysiąc 2018-06
Eksport 12779800 Eur-Tysiąc 2018-06
Import 7790700 Eur-Tysiąc 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 9552 W Mln Eur 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 2186952 W Mln Eur 2018-03
Terms of Trade 100 Punkty Indeksowe 2018-05
Rachunek kapitałowy 13240 W Mln Eur 2018-03
Przyjazdy Turystów 2952 Tysiąc 2018-06
Rezerwy Złota 6 Ton 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -22818 W Mln Eur 2018-03
Indeks Terroryzmu 3.14 2016-12
Bronie Sprzedaży 13 W Mln Usd 2014-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 1477 W Mln Eur 2018-06
Wydatki Rządowe 7373 W Mln Eur 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 26.1 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 15358 W Mln Eur 2018-06
Dług Publiczny 210221 W Mln Eur 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 15066 W Mln Eur 2018-06
Wnioski o Azyl 375 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 70.38
Wydatki Wojskowe 1096 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 26 % 2018-03
Przemysłowy PMI 56.3 2018-07
PMI dla Usług 57.4 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 8 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -8.9 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.3 % 2018-06
Zmiany Zapasów 2383 W Mln Eur 2018-03
Rejestracje nowych samochodów 20743 2018-07
Szybkość Internetu 15614 KBps 2017-03
Adresy IP 1663376 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.16 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 24 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 19 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 17 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2410 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie 9.6 % 2018-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 108 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.4 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 24952 W Mln Eur 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 233013 W Mln Eur 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.1 % 2017-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 170452 W Mln Eur 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 12837 W Mln Eur 2018-06
Cena Benzyny 1.65 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 47.5 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 147 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 1718 2018-03
Produkcja Budowlana 20.6 % 2018-03
PMI dla Budownictwa 60.7 2018-07
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2670 dwellings 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.8 % 2016-12
Sprzedaż Nowych Domów 679 dwellings 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 273 mm 2015-12
Temperatura 7.77 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.