Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 7078 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.07 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-09
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-12
Inflacja 1.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy 5976900 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 11160 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -26 2019-09
Przemysłowy PMI 49.5 2019-12
PMI dla Usług 55.9 2019-12
Optymizm Konsumentów 81.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-09
PKB 376 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 85514 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 66353 2019-09
Środki Trwałe Brutto 20424 2019-09
Pkb Per Capita 78765 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 70361 2018-12
Rolnictwo w PKB 839 2019-09
Budownictwo w PKB 2132 2019-09
Przemysł w PKB 29216 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 8153 2019-09
Transport w PKB 9095 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-12
Pracujący 2317 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 128 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1845 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 470 2019-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych 4442 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.6 2019-12
Koszty Pracy 93.7 2019-09
Płaca Minimalna 9.8 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 862 2019-09
Populacja 4.84 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.53 2019-09
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.6 2019-09
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 69.6 2019-09
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 37427 2019-12
Wydajność 147 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 768 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-12
Inflacja Bazowa 1.5 2019-12
Deflator Pkb 102 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 91.2 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 96.3 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.6 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2019-12
Cpi Transport 104 2019-12
Inflacja Żywności -1 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.2 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-12
Podaż Pieniądza M1 199438 2019-11
Podaż Pieniądza M2 241333 2019-11
Podaż Pieniądza M3 257888 2019-11
Rezerwy Walutowe 5108 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 39723 2019-11
Bilans Banku Centralnego 117875 2019-12
Prywatna długu do PKB 374 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5976900 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 11160 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 2018-12
Eksport 12684800 2019-11
Import 6707900 2019-11
Dług Zagraniczny 2537774 2019-09
Terms of Trade 106 2019-11
Rachunek kapitałowy -6995 2019-09
Przyjazdy Turystów 3334 2019-09
Rezerwy Złota 6 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12705 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.69 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Bilans Budżetu 1524 2019-09
Wydatki Rządowe 8094 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 25.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 14295 2019-09
Dług Publiczny 213784 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 14517 2019-09
Wnioski o Azyl 430 2019-10
Rating Kredytowy 77 2020-01
Wydatki Wojskowe 1140 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -26 2019-09
Przemysłowy PMI 49.5 2019-12
PMI dla Usług 55.9 2019-12
Produkcja Przemysłowa -2.6 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.9 2019-11
Zmiany Zapasów 260 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 729 2019-12
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 2019-12
Ranking Korupcji 18 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2742 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 81.4 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.6 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.8 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 27312 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.7 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 164684 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.9 2019-09
Kredyt Konsumencki 13853 2019-11
Cena Benzyny 1.59 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.2 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 121 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2019-11
Pozwolenia Na Budowę 1922 2019-09
Produkcja Budowlana 3.1 2019-09
PMI dla Budownictwa 52 2019-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3123 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.3 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 868 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.