Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2021-08
Indeks Giełdowy 8389 2021-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.1 2021-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.8 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.8 2021-03
Stopa Bezrobocia 7.6 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 120 2021-08
Inflacja 1.6 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 5948704 2021-08
Stopa Procentowa 0 2021-07
Bilans Handlowy 5176234 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 18400 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 59.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 49 2021-06
Przemysłowy PMI 63.3 2021-07
PMI dla Usług 63.1 2021-06
Optymizm Konsumentów 84.9 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2021-12
Przypadki koronawirusa 304310 2021-08
Śmierć koronawirusa 5035 2021-08
Odzyskany koronawirus 23364 2021-08
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.8 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.8 2021-03
PKB 419 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 97389 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 69379 2021-03
Środki Trwałe Brutto 19030 2021-03
Pkb Per Capita 81376 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 89689 2020-12
Rolnictwo w PKB 886 2021-03
Budownictwo w PKB 1685 2021-03
Przemysł w PKB 38798 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 8346 2021-03
Transport w PKB 7212 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.6 2021-06
Pracujący 2250 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 170 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1805 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 434 2021-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych 3582 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.4 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.1 2021-05
Koszty Pracy 88.6 2021-03
Płaca Minimalna 10.2 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 977 2021-03
Populacja 4.96 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 26.89 2021-03
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.3 2021-03
Zmiana Zatrudnienia -1.8 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 65.6 2021-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 34012 2021-06
Wydajność 134 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 8.4 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 868 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 120 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 5948704 2021-08
Przypadki koronawirusa 304310 2021-08
Śmierć koronawirusa 5035 2021-08
Odzyskany koronawirus 23364 2021-08
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12
Łóżka OIOM 240 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2021-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2021-06
Inflacja Bazowa 0.9 2021-06
Deflator Pkb 100 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 82 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 84.5 2021-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.4 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113 2021-06
Cpi Transport 106 2021-06
Inflacja Żywności -0.3 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.3 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-07
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-07
Podaż Pieniądza M1 270214 2021-06
Podaż Pieniądza M2 307713 2021-06
Podaż Pieniądza M3 352760 2021-06
Rezerwy Walutowe 6595 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 36310 2021-06
Bilans Banku Centralnego 173681 2021-06
Prywatna długu do PKB 388 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5176234 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 18400 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2020-12
Eksport 13560765 2021-05
Import 8384532 2021-05
Dług Zagraniczny 2722783 2021-03
Terms of Trade 90.5 2021-04
Rachunek kapitałowy 22364 2021-03
Przyjazdy Turystów 2425 2019-12
Rezerwy Złota 6 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -18325 2021-03
Indeks Terroryzmu 2.85 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5 2020-12
Bilans Budżetu -1931 2020-12
Wydatki Rządowe 9807 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 28.4 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 25818 2020-12
Dług Publiczny 218157 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 27750 2020-12
Wnioski o Azyl 135 2021-03
Rating Kredytowy 78 2021-08
Wydatki Wojskowe 1126 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2021-03
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 49 2021-06
Przemysłowy PMI 63.3 2021-07
PMI dla Usług 63.1 2021-06
Produkcja Przemysłowa 29.9 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.6 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 31.3 2021-05
Zmiany Zapasów 628 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 4980 2021-06
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 72 2020-12
Ranking Korupcji 20 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2267 2021-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 84.9 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.6 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 23761 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 286059 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 31 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 151658 2021-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.8 2021-06
Kredyt Konsumencki 11316 2021-06
Cena Benzyny 1.75 2021-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.3 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 112 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142 2021-05
Pozwolenia Na Budowę 1963 2021-03
Produkcja Budowlana -27.3 2021-03
PMI dla Budownictwa 66.5 2021-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2676 2021-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.7 2019-12
Sprzedaż Nowych Domów 462 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.