Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-06
Indeks Giełdowy 6108 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.17 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.4 2019-05
Inflacja 1 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy 5510600 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 178 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 64.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0 2018-12
Koniunktura w przemyśle -4 2018-12
Przemysłowy PMI 50.4 2019-05
PMI dla Usług 57 2019-05
Optymizm Konsumentów 89.9 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.1 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2018-12
PKB 334 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 78828 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 61823 2018-12
Środki Trwałe Brutto 21807 2018-12
Pkb Per Capita 74433 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 67335 2017-12
Rolnictwo w PKB 567 2018-12
Budownictwo w PKB 2075 2018-12
Przemysł w PKB 25008 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 8025 2018-12
Transport w PKB 8760 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 2019-05
Pracujący 2316 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 114 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1844 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 475 2019-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -3251 2019-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.5 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10 2019-05
Koszty Pracy 74.2 2018-12
Płaca Minimalna 9.8 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 910 2019-03
Populacja 4.84 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.93 2019-03
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.2 2019-03
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 69.3 2019-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 33224 2019-05
Wydajność 147 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 770 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Inflacja Bazowa 0.6 2019-05
Deflator Pkb 101 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 95.1 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 105 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.6 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-05
Cpi Transport 103 2019-05
Inflacja Żywności -0.2 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.3 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.32 2019-05
Podaż Pieniądza M1 180553 2019-04
Podaż Pieniądza M2 223273 2019-04
Podaż Pieniądza M3 227102 2019-04
Rezerwy Walutowe 4733 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 40070 2019-04
Bilans Banku Centralnego 100294 2019-05
Prywatna długu do PKB 382 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5510600 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 178 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Eksport 12516900 2019-04
Import 7006300 2019-04
Dług Zagraniczny 2331985 2018-12
Terms of Trade 107 2019-03
Rachunek kapitałowy -33300 2018-12
Przyjazdy Turystów 2027 2019-03
Rezerwy Złota 6 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19711 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.05 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0 2018-12
Bilans Budżetu -1297 2019-03
Wydatki Rządowe 7817 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 25.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 14164 2019-03
Dług Publiczny 206214 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 15130 2019-03
Wnioski o Azyl 340 2019-02
Rating Kredytowy 70.38
Wydatki Wojskowe 1140 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -4 2018-12
Przemysłowy PMI 50.4 2019-05
PMI dla Usług 57 2019-05
Produkcja Przemysłowa 7.5 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.7 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.1 2019-04
Zmiany Zapasów -48 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 9126 2019-05
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.68 2018-12
Ranking Konkurencyjności 23 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2402 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 89.9 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.1 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 25664 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 233013 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.3 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 166263 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2019-05
Kredyt Konsumencki 13468 2019-04
Cena Benzyny 1.63 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.2 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 133 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2019-04
Pozwolenia Na Budowę 1823 2019-03
Produkcja Budowlana 5.9 2019-03
PMI dla Budownictwa 54.9 2019-05
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2623 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.5 2017-12
Sprzedaż Nowych Domów 572 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.