Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-02
Indeks Giełdowy 7341 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.08 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 11.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.1 2020-09
Stopa Bezrobocia 5.8 2021-01
Inflacja -0.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-01
Stopa Procentowa 0 2021-02
Bilans Handlowy 3579000 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 12700 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 58.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -58 2020-06
Przemysłowy PMI 51.8 2021-01
PMI dla Usług 36.2 2021-01
Optymizm Konsumentów 70.8 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.3 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Przypadki koronawirusa 217478 2021-02
Śmierć koronawirusa 4271 2021-02
Odzyskany koronawirus 23364 2021-02
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 11.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.1 2020-09
PKB 389 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 93649 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 63580 2020-09
Środki Trwałe Brutto 18550 2020-09
Pkb Per Capita 79703 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 86781 2019-12
Rolnictwo w PKB 969 2020-09
Budownictwo w PKB 1852 2020-09
Przemysł w PKB 34487 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 8397 2020-09
Transport w PKB 8257 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2021-01
Pracujący 2298 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 139 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1868 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 438 2020-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych -1317 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.3 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.7 2021-01
Koszty Pracy 84.3 2020-09
Płaca Minimalna 10.2 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 871 2020-09
Populacja 4.9 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 24.44 2020-09
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.6 2020-09
Zmiana Zatrudnienia 3.3 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 67.8 2020-12
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 38990 2021-01
Wydajność 127 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.7 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 798 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2021-01
Inflacja Bazowa 0.7 2021-01
Deflator Pkb 101 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 80.8 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 96.1 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.7 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2021-01
Cpi Transport 99.5 2021-01
Inflacja Żywności -1.6 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -12.6 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-02
Stopa Międzybankowa -0.55 2021-01
Podaż Pieniądza M1 254358 2021-01
Podaż Pieniądza M2 297291 2021-01
Podaż Pieniądza M3 350652 2021-01
Rezerwy Walutowe 6357 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 36101 2021-01
Bilans Banku Centralnego 141275 2021-01
Prywatna długu do PKB 374 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3579000 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 12700 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.4 2019-12
Eksport 11760000 2020-12
Import 8181000 2020-12
Dług Zagraniczny 2569734 2020-06
Terms of Trade 106 2020-12
Rachunek kapitałowy 1123 2020-09
Przyjazdy Turystów 2425 2019-12
Rezerwy Złota 6 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 64428 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.85 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 58.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Bilans Budżetu -2041 2020-09
Wydatki Rządowe 9537 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 24.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 13022 2020-09
Dług Publiczny 227466 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 17064 2020-09
Wnioski o Azyl 110 2020-08
Rating Kredytowy 78 2021-02
Wydatki Wojskowe 1140 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -58 2020-06
Przemysłowy PMI 51.8 2021-01
PMI dla Usług 36.2 2021-01
Produkcja Przemysłowa 28.8 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -24.8 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 30.3 2020-12
Zmiany Zapasów -343 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 16948 2021-01
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 72 2020-12
Ranking Korupcji 20 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2926 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 70.8 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.3 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.2 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 25846 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 266155 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.6 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 151507 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.8 2020-11
Kredyt Konsumencki 11461 2021-01
Cena Benzyny 1.62 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 36.2 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 112 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 2196 2020-09
Produkcja Budowlana -10 2020-09
PMI dla Budownictwa 21.2 2021-01
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3907 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.3 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 1081 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 217478 2021-02
Śmierć koronawirusa 4271 2021-02
Odzyskany koronawirus 23364 2021-02
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12
Łóżka OIOM 240 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.