Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 6008 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.05 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2020-03
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-06
Inflacja -0.4 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy 5752500 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -15208 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 58.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 13 2019-12
Przemysłowy PMI 51 2020-06
PMI dla Usług 39.7 2020-06
Optymizm Konsumentów 61.6 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 29.5 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Przypadki koronawirusa 25542 2020-07
Śmierć koronawirusa 1743 2020-07
Odzyskany koronawirus 9233 2020-07
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 2020-03
PKB 389 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 87671 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 67974 2020-03
Środki Trwałe Brutto 50246 2020-03
Pkb Per Capita 79703 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 86781 2019-12
Rolnictwo w PKB 928 2020-03
Budownictwo w PKB 2251 2020-03
Przemysł w PKB 32502 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 8209 2020-03
Transport w PKB 8313 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-06
Pracujący 2372 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 114 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1880 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 483 2020-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -4791 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.7 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.8 2020-06
Koszty Pracy 101 2020-03
Płaca Minimalna 10.1 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 950 2020-03
Populacja 4.9 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 24.81 2020-03
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.3 2020-03
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 69.8 2020-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 56790 2020-06
Wydajność 114 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.9 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 802 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2020-06
Inflacja Bazowa 0.4 2020-06
Deflator Pkb 103 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 88.1 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 96.4 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.7 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2020-06
Cpi Transport 103 2020-06
Inflacja Żywności -1.5 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.4 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.42 2020-06
Podaż Pieniądza M1 218242 2020-05
Podaż Pieniądza M2 267346 2020-05
Podaż Pieniądza M3 297054 2020-05
Rezerwy Walutowe 5044 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 39511 2020-05
Bilans Banku Centralnego 128535 2020-06
Prywatna długu do PKB 374 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5752500 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -15208 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.4 2019-12
Eksport 11547400 2020-04
Import 5794900 2020-04
Dług Zagraniczny 2645560 2020-03
Terms of Trade 102 2020-04
Rachunek kapitałowy -27048 2020-03
Przyjazdy Turystów 2425 2019-12
Rezerwy Złota 6 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2409 2020-03
Indeks Terroryzmu 2.69 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 58.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Bilans Budżetu -2324 2020-03
Wydatki Rządowe 8293 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 24.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 13994 2020-03
Dług Publiczny 204044 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 16529 2020-03
Wnioski o Azyl 175 2020-03
Rating Kredytowy 78 2020-07
Wydatki Wojskowe 1140 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 13 2019-12
Przemysłowy PMI 51 2020-06
PMI dla Usług 39.7 2020-06
Produkcja Przemysłowa -11.3 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.8 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -11.6 2020-05
Zmiany Zapasów 1163 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 1490 2020-05
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 2019-12
Ranking Korupcji 18 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2691 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 61.6 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 29.5 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -26.6 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 25889 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.5 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 158834 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2020-04
Kredyt Konsumencki 12131 2020-05
Cena Benzyny 1.37 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 38.5 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 121 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 2020-04
Pozwolenia Na Budowę 1737 2020-03
Produkcja Budowlana 14.9 2020-03
PMI dla Budownictwa 19.9 2020-05
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 1914 2020-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.3 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 437 2020-04

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 25542 2020-07
Śmierć koronawirusa 1743 2020-07
Odzyskany koronawirus 9233 2020-07
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12
Łóżka OIOM 240 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.