Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-02
Indeks Giełdowy 5969 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.86 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2018-09
Stopa Bezrobocia 5.3 2019-01
Inflacja 0.7 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.7 2019-01
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy 3601000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 9104 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 68 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
Koniunktura w przemyśle 1 2018-09
Przemysłowy PMI 52.6 2019-01
PMI dla Usług 54.2 2019-01
Optymizm Konsumentów 98.8 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2018-09
PKB 334 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 78476 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 63140 2018-09
Środki Trwałe Brutto 18952 2018-09
Pkb Per Capita 74433 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 67335 2017-12
Rolnictwo w PKB 584 2018-09
Budownictwo w PKB 2141 2018-09
Przemysł w PKB 25593 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 7879 2018-09
Transport w PKB 8844 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2019-01
Pracujący 2265 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 144 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1796 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 456 2018-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych -42 2019-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.4 2019-01
Koszty Pracy 72.1 2018-09
Płaca Minimalna 9.8 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 854 2018-09
Populacja 4.84 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 22.62 2018-09
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 69.1 2018-09
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 36758 2019-01
Wydajność 145 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 740 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.7 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-01
Inflacja Bazowa 0.8 2019-01
Deflator Pkb 100 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.2 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 96.3 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.9 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-01
Cpi Transport 98.7 2019-01
Inflacja Żywności -1.5 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9.9 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-01
Podaż Pieniądza M1 172643 2018-12
Podaż Pieniądza M2 213258 2018-12
Podaż Pieniądza M3 243644 2018-12
Rezerwy Walutowe 4565 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 40885 2018-12
Bilans Banku Centralnego 97722 2019-01
Prywatna długu do PKB 407 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3601000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 9104 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.5 2017-12
Eksport 12213400 2018-12
Import 8612700 2018-12
Dług Zagraniczny 2293949 2018-09
Terms of Trade 97.3 2018-12
Rachunek kapitałowy 9276 2018-09
Przyjazdy Turystów 2413 2018-12
Rezerwy Złota 6 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -9079 2018-09
Indeks Terroryzmu 3.05 2017-12
Bronie Sprzedaży 13 2014-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
Bilans Budżetu 4425 2018-12
Wydatki Rządowe 7674 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 26.1 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 19214 2018-12
Dług Publiczny 214945 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 17638 2018-12
Wnioski o Azyl 235 2018-06
Rating Kredytowy 70.38
Wydatki Wojskowe 1096 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 1 2018-09
Przemysłowy PMI 52.6 2019-01
PMI dla Usług 54.2 2019-01
Produkcja Przemysłowa -17.8 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.5 2018-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -18.9 2018-12
Zmiany Zapasów -246 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 22279 2019-01
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.68 2018-12
Ranking Konkurencyjności 23 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2512 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 98.8 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 25542 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 233013 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.6 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 169938 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2019-01
Kredyt Konsumencki 13321 2018-12
Cena Benzyny 1.46 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 44.3 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 147 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 1813 2018-09
Produkcja Budowlana 12 2018-09
PMI dla Budownictwa 54.6 2019-01
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3438 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.8 2016-12
Sprzedaż Nowych Domów 869 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.