Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 5749 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.04 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.3 2019-03
Stopa Bezrobocia 4.6 2019-07
Inflacja 0.5 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy 4653000 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 10990 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 64.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0 2018-12
Koniunktura w przemyśle -4 2018-12
Przemysłowy PMI 48.7 2019-07
PMI dla Usług 55 2019-07
Optymizm Konsumentów 85.5 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.3 2019-03
PKB 376 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 83580 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 62561 2019-03
Środki Trwałe Brutto 16417 2019-03
Pkb Per Capita 78765 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 70361 2018-12
Rolnictwo w PKB 828 2019-03
Budownictwo w PKB 2212 2019-03
Przemysł w PKB 26988 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 7811 2019-03
Transport w PKB 9259 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.6 2019-07
Pracujący 2316 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 114 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 1844 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 475 2019-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych 9288 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.5 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.3 2019-07
Koszty Pracy 80.2 2019-03
Płaca Minimalna 9.8 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 910 2019-03
Populacja 4.84 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.93 2019-03
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.2 2019-03
Zmiana Zatrudnienia 1.4 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 69.3 2019-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 45185 2019-07
Wydajność 139 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 770 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Inflacja Bazowa 0.6 2019-07
Deflator Pkb 102 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.1 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 94.5 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.4 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2019-07
Cpi Transport 106 2019-07
Inflacja Żywności -0.5 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.9 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-07
Podaż Pieniądza M1 185830 2019-06
Podaż Pieniądza M2 228566 2019-06
Podaż Pieniądza M3 237900 2019-06
Rezerwy Walutowe 4790 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 41087 2019-06
Bilans Banku Centralnego 105474 2019-07
Prywatna długu do PKB 382 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4653000 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 10990 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Eksport 12103500 2019-06
Import 7450500 2019-06
Dług Zagraniczny 2328683 2019-03
Terms of Trade 100 2019-06
Rachunek kapitałowy 4932 2019-03
Przyjazdy Turystów 3022 2019-06
Rezerwy Złota 6 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5281 2019-03
Indeks Terroryzmu 3.05 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0 2018-12
Bilans Budżetu 2621 2019-06
Wydatki Rządowe 7845 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 25.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 16541 2019-06
Dług Publiczny 215483 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 15315 2019-06
Wnioski o Azyl 340 2019-04
Rating Kredytowy 70.38
Wydatki Wojskowe 1140 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -4 2018-12
Przemysłowy PMI 48.7 2019-07
PMI dla Usług 55 2019-07
Produkcja Przemysłowa -1.7 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -8.8 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.1 2019-06
Zmiany Zapasów 840 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 18741 2019-07
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.68 2018-12
Ranking Konkurencyjności 23 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2316 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 85.5 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.1 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 26782 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.4 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 166133 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2019-06
Kredyt Konsumencki 13514 2019-06
Cena Benzyny 1.55 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.2 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 133 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1823 2019-03
Produkcja Budowlana 5.9 2019-03
PMI dla Budownictwa 51.4 2019-07
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2783 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.5 2017-12
Sprzedaż Nowych Domów 608 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.