Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2020-11
Indeks Giełdowy 7225 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.27 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3 2020-06
Stopa Bezrobocia 7.3 2020-10
Inflacja -1.5 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-10
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy 7698100 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 11663 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 58.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -58 2020-06
Przemysłowy PMI 50.3 2020-10
PMI dla Usług 48.3 2020-10
Optymizm Konsumentów 65.5 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Przypadki koronawirusa 71494 2020-11
Śmierć koronawirusa 2036 2020-11
Odzyskany koronawirus 23364 2020-11
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3 2020-06
PKB 389 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 82356 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 62973 2020-06
Środki Trwałe Brutto 15825 2020-06
Pkb Per Capita 79703 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 86781 2019-12
Rolnictwo w PKB 365 2020-06
Budownictwo w PKB 1368 2020-06
Przemysł w PKB 33246 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 8465 2020-06
Transport w PKB 6284 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.3 2020-10
Pracujący 2289 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 175 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1847 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 440 2020-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych -8320 2020-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19 2020-10
Koszty Pracy 97.4 2020-06
Płaca Minimalna 10.1 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 871 2020-09
Populacja 4.9 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 24.44 2020-09
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.6 2020-09
Zmiana Zatrudnienia -6.1 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 67.7 2020-09
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 45719 2020-10
Wydajność 121 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.7 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 798 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.5 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-10
Inflacja Bazowa -1 2020-10
Deflator Pkb 102 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 85.7 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 93.8 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.2 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2020-10
Cpi Transport 98 2020-10
Inflacja Żywności -1.6 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.1 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Stopa Międzybankowa -0.52 2020-10
Podaż Pieniądza M1 230874 2020-09
Podaż Pieniądza M2 276173 2020-09
Podaż Pieniądza M3 310961 2020-09
Rezerwy Walutowe 6088 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 37286 2020-09
Bilans Banku Centralnego 146628 2020-10
Prywatna długu do PKB 374 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7698100 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 11663 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.4 2019-12
Eksport 13973400 2020-09
Import 6275300 2020-09
Dług Zagraniczny 2645560 2020-03
Terms of Trade 96.6 2020-09
Rachunek kapitałowy -9930 2020-06
Przyjazdy Turystów 2425 2019-12
Rezerwy Złota 6 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 64428 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.69 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 58.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Bilans Budżetu -2041 2020-09
Wydatki Rządowe 9475 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 24.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 13022 2020-09
Dług Publiczny 204044 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 17064 2020-09
Wnioski o Azyl 110 2020-08
Rating Kredytowy 78 2020-11
Wydatki Wojskowe 1140 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -58 2020-06
Przemysłowy PMI 50.3 2020-10
PMI dla Usług 48.3 2020-10
Produkcja Przemysłowa -13.2 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -13.4 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.3 2020-08
Zmiany Zapasów 1843 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 4189 2020-10
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 2019-12
Ranking Korupcji 18 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2691 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 65.5 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.7 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.1 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 21188 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 266155 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.4 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 156605 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.8 2020-09
Kredyt Konsumencki 12106 2020-09
Cena Benzyny 1.47 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 36.7 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 112 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 135 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 867 2020-06
Produkcja Budowlana -35.7 2020-06
PMI dla Budownictwa 48.6 2020-10
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2584 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.3 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 609 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 71494 2020-11
Śmierć koronawirusa 2036 2020-11
Odzyskany koronawirus 23364 2020-11
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12
Łóżka OIOM 240 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.