Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-04
Indeks Giełdowy 6540 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.53 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.4 2019-03
Inflacja 1.1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy 6258300 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 178 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 68 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
Koniunktura w przemyśle 1 2018-09
Przemysłowy PMI 53.9 2019-03
PMI dla Usług 55.3 2019-03
Optymizm Konsumentów 93.1 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.1 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2018-12
PKB 334 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 78828 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 61823 2018-12
Środki Trwałe Brutto 21807 2018-12
Pkb Per Capita 74433 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 67335 2017-12
Rolnictwo w PKB 567 2018-12
Budownictwo w PKB 2075 2018-12
Przemysł w PKB 25008 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 8025 2018-12
Transport w PKB 8760 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2019-03
Pracujący 2272 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 129 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1815 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 461 2018-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych -4527 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.4 2019-03
Koszty Pracy 74.2 2018-12
Płaca Minimalna 9.8 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 877 2018-12
Populacja 4.84 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.46 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 69.1 2018-12
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 34563 2019-03
Wydajność 147 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.1 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 762 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Inflacja Bazowa 0.9 2019-03
Deflator Pkb 101 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.6 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 96.3 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.9 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2019-03
Cpi Transport 104 2019-03
Inflacja Żywności -0.6 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -6.8 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-03
Podaż Pieniądza M1 176082 2019-02
Podaż Pieniądza M2 217335 2019-02
Podaż Pieniądza M3 234101 2019-02
Rezerwy Walutowe 4628 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 40883 2019-02
Bilans Banku Centralnego 103558 2019-03
Prywatna długu do PKB 382 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6258300 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 178 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Eksport 12614300 2019-02
Import 6355900 2019-02
Dług Zagraniczny 2331985 2018-12
Terms of Trade 97.3 2018-12
Rachunek kapitałowy -33300 2018-12
Przyjazdy Turystów 2413 2018-12
Rezerwy Złota 6 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19711 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.05 2017-12
Bronie Sprzedaży 13 2014-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2017-12
Bilans Budżetu 4425 2018-12
Wydatki Rządowe 7817 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 26.1 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 19214 2018-12
Dług Publiczny 206214 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 17638 2018-12
Wnioski o Azyl 400 2019-01
Rating Kredytowy 70.38
Wydatki Wojskowe 1096 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 1 2018-09
Przemysłowy PMI 53.9 2019-03
PMI dla Usług 55.3 2019-03
Produkcja Przemysłowa 0.8 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.2 2019-02
Zmiany Zapasów -48 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 14404 2019-03
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.68 2018-12
Ranking Konkurencyjności 23 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2617 2019-01
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93.1 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.1 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.1 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 25664 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 233013 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.3 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 167329 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2019-02
Kredyt Konsumencki 13417 2019-02
Cena Benzyny 1.53 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.8 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 133 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 2019-02
Pozwolenia Na Budowę 1678 2018-12
Produkcja Budowlana 10.1 2018-12
PMI dla Budownictwa 55.9 2019-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2491 2019-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.5 2017-12
Sprzedaż Nowych Domów 516 2019-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.