Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.08 2020-04
Indeks Giełdowy 4913 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.24 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-02
Inflacja 1.1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy 7554600 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -28441 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -26 2019-09
Przemysłowy PMI 45.1 2020-03
PMI dla Usług 32.5 2020-03
Optymizm Konsumentów 77.3 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.3 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Przypadki koronawirusa 4994 2020-04
Śmierć koronawirusa 158 2020-04
Odzyskany koronawirus 25 2020-04
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.2 2019-12
PKB 381 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 86759 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 67583 2019-12
Środki Trwałe Brutto 47572 2019-12
Pkb Per Capita 78765 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 70361 2018-12
Rolnictwo w PKB 974 2019-12
Budownictwo w PKB 2315 2019-12
Przemysł w PKB 27950 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 8225 2019-12
Transport w PKB 9505 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-02
Pracujący 2351 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 111 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1865 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 490 2019-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych 22593 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.4 2020-02
Koszty Pracy 97.5 2019-12
Płaca Minimalna 9.8 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 905 2019-12
Populacja 4.9 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 24.17 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.4 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 1.3 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 70.2 2019-12
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 53992 2020-03
Wydajność 147 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.5 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 784 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2020-02
Inflacja Bazowa 1 2020-02
Deflator Pkb 102 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.6 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 98.9 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.4 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2020-02
Cpi Transport 103 2020-02
Inflacja Żywności -1 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.36 2020-03
Podaż Pieniądza M1 203969 2020-02
Podaż Pieniądza M2 248536 2020-02
Podaż Pieniądza M3 256085 2020-02
Rezerwy Walutowe 5261 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 37900 2020-02
Bilans Banku Centralnego 116640 2020-01
Prywatna długu do PKB 374 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7554600 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -28441 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 2018-12
Eksport 14659300 2020-01
Import 7104700 2020-01
Dług Zagraniczny 2537774 2019-09
Terms of Trade 105 2019-12
Rachunek kapitałowy -43904 2019-12
Przyjazdy Turystów 2425 2019-12
Rezerwy Złota 6 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 45287 2019-12
Indeks Terroryzmu 2.69 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Bilans Budżetu 1524 2019-09
Wydatki Rządowe 8292 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 25.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 14295 2019-09
Dług Publiczny 212935 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 14517 2019-09
Wnioski o Azyl 285 2019-11
Rating Kredytowy 78 2020-04
Wydatki Wojskowe 1140 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -26 2019-09
Przemysłowy PMI 45.1 2020-03
PMI dla Usług 32.5 2020-03
Produkcja Przemysłowa 1.2 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.8 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 2020-01
Zmiany Zapasów 791 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 13263 2020-02
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 2019-12
Ranking Korupcji 18 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2691 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.3 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.3 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.3 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 27169 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.7 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 160687 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.9 2019-09
Kredyt Konsumencki 13791 2020-02
Cena Benzyny 1.41 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 39.7 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 121 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108 2020-01
Pozwolenia Na Budowę 1598 2019-12
Produkcja Budowlana 14.6 2019-12
PMI dla Budownictwa 28.9 2020-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3385 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.3 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 1006 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 4994 2020-04
Śmierć koronawirusa 158 2020-04
Odzyskany koronawirus 25 2020-04
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12
ICU Beds 240 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.