Ostatni Poprzedni
Waluta 1.05 1.04
Indeks Giełdowy 7158 7069 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -5.4 0.9 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.6 11.4 Procent
Stopa Bezrobocia 4.8 5.1 Procent
Inflacja 7 6.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 1.9 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy 7093704 7001252 Eur-Tysiąc
Saldo Obrotów Bieżących 1500 23259 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 -11.3 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 56 58.4 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -0.1 -5.1 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 17 50 Punkty
Przemysłowy PMI 59.1 59.4 Punkty
PMI dla Usług 61.7 63.4 Punkty
Optymizm Konsumentów 57.7 67 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 0.9 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 12.5 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 48 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -5.4 0.9 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.6 11.4 Procent
PKB 426 399 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 104408 110258 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 81134 82837 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 34066 19301 W Mln Eur
PKB Per Capita 78558 75113 USD
PKB Per Capita PPP 89689 87786 USD
Rolnictwo w PKB 753 887 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 2037 1917 W Mln Eur
Przemysł w PKB 42971 48963 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 9329 9160 W Mln Eur
Transport w PKB 8518 8305 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 4.8 5.1 Procent
Pracujący 2484 2466 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 127 149 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 1956 1923 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 550 531 Tysiąc
Zmiana Liczby Bezrobotnych -1992 15748 Osoby
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.9 65.2 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 1.9 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.6 13 Procent
Koszty Pracy 97.7 83.8 Punkty
Płaca Minimalna 10.2 10.1 EUR / Godzina
Wynagrodzenia w Przemyśle 979 929 EUR / Tydzień
Populacja 4.96 4.9 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 66
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 26.22 25.31 EUR
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 33 33.1
Zmiana Zatrudnienia 4 4.9 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 73 72.2 Procent
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 54372 55137 Osoby
Wydajność 124 132 Punkty
Wzrost Wynagrodzeń 2 5.4 Procent
Przeciętne Wynagrodzenia 865 837 EUR / Tydzień
Ostatni Poprzedni
Inflacja 7 6.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 1.9 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 110 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 109 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 106 Punkty
Inflacja Bazowa 4.5 3.8 Procent
Deflator Pkb 101 99.11 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 85.8 83.7 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 93.3 93.7 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.7 99.3 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 0.9 2.1 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 7.3 6.9 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 2.5 0.1 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 132 131 Punkty
Cpi Transport 124 122 Punkty
Inflacja Żywności 3.5 3.1 Procent
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.4 2.8 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 219 219 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10895575 10893660 dawki
Zakażenia Koronawirusem 1535451 1535161 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 7203 7197 Osoby
Łóżka szpitalne 2.88 2.97 na 1000 osób
Szpitale 17.43 17.67 na jeden milion osób
Lekarze 3.3 3.26 na 1000 osób
Pielęgniarki 12.88 12.16 na 1000 osób
Łóżka OIOM 2.69 2.79 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.43 -0.46 Procent
Podaż Pieniądza M1 283696 281449 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 323709 324800 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 369802 380596 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 11911 11643 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 31431 30907 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 204018 208534 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 388 391 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 7093704 7001252 Eur-Tysiąc
Saldo Obrotów Bieżących 1500 23259 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 -11.3 Procent Pkb
Eksport 15791632 16301589 Eur-Tysiąc
Import 8697928 9300337 Eur-Tysiąc
Dług Zagraniczny 2886281 2779318 W Mln Eur
Terms of Trade 96.6 94.3 Punkty
Rachunek kapitałowy 8697 12640 W Mln Eur
Rezerwy Złota 9.52 7.03 Ton
Import gazu ziemnego 13207 12896 Teradżul
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2454 6217 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 2.85 2.69
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 56 58.4 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -0.1 -5.1 Procent Pkb
Bilans Budżetu -2898 -2114 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 10566 10443 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 28.4 24.6 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 23209 23619 W Mln Eur
Dług Publiczny 236264 234501 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 26108 25734 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 455 385 Osoby
Rating Kredytowy 80
Wydatki Wojskowe 1126 1113 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 12.5 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 48 Procent
Podatek od Towarów i Usług 23 21 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 15.05 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 11.05 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 4 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 17 50 Punkty
Przemysłowy PMI 59.1 59.4 Punkty
PMI dla Usług 61.7 63.4 Punkty
Produkcja Przemysłowa -6.6 -15.7 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.4 -6.5 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.7 -16.2 Procent
Zmiany Zapasów -785 1655 W Mln Eur
Rejestracje nowych samochodów 10045 11872
Szybkość Internetu 15614 15285 KBps
Adresy IP 1663376 1600356 IP
Index Konkurencyjności 75.12 75.68 Punkty
Ranking Konkurencyjności 24 23
Indeks Percepcji Korupcji 74 72 Punkty
Ranking Korupcji 13 20
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 23
Produkcja Energii Elektrycznej 2767 2783 Gigawatogodzina
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 57.7 67 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 0.9 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2.2 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 27134 27212 W Mln Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 286059 276707 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.9 17.1 Procent
Kredyt dla Sectora Prywatnego 164191 164406 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 0.8 0.8 Procent
Kredyt Konsumencki 11605 11634 W Mln Eur
Cena Benzyny 1.91 1.82 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 31.3 32 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 107 112 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 159 158 Punkty
Indeks Cen Domów m/m 0.6 0.7 Procent
Indeks Cen Domów (Roczne) 15.2 15.1 Procent
Pozwolenia Na Budowę 2355 2355
Produkcja Budowlana 0.1 -0.5 Procent
PMI dla Budownictwa 52.5 53.9 Punkty
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 4010 3798 Jednostki
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.3 68.7 Procent
Sprzedaż Nowych Domów 1160 786 Jednostki


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.