Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-05
Indeks Giełdowy 8290 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.18 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2020-12
Stopa Bezrobocia 5.8 2021-03
Inflacja 0 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-04
Bilans Handlowy 5884964 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 7113 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 59.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle -58 2020-06
Przemysłowy PMI 60.8 2021-04
PMI dla Usług 57.7 2021-04
Optymizm Konsumentów 77.9 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Przypadki koronawirusa 250672 2021-05
Śmierć koronawirusa 4908 2021-05
Odzyskany koronawirus 23364 2021-05
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2020-12
PKB 389 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 89871 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 69655 2020-12
Środki Trwałe Brutto 23681 2020-12
Pkb Per Capita 79703 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 86781 2019-12
Rolnictwo w PKB 944 2020-12
Budownictwo w PKB 2173 2020-12
Przemysł w PKB 33942 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 8494 2020-12
Transport w PKB 8088 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2021-03
Pracujący 2298 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 139 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 1868 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 438 2020-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych -3606 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.3 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.7 2021-01
Koszty Pracy 100 2020-12
Płaca Minimalna 10.2 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 949 2020-12
Populacja 4.96 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 25.56 2020-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 33.1 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 67.8 2020-12
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 36431 2021-03
Wydajność 118 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 7.5 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 845 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2021-03
Inflacja Bazowa -0.1 2021-03
Deflator Pkb 104 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 82.2 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 96.1 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.7 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2021-03
Cpi Transport 103 2021-03
Inflacja Żywności -0.8 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.1 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 32.85 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1621870 2021-05
Przypadki koronawirusa 250672 2021-05
Śmierć koronawirusa 4908 2021-05
Odzyskany koronawirus 23364 2021-05
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12
Łóżka OIOM 240 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-04
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-03
Podaż Pieniądza M1 255392 2021-03
Podaż Pieniądza M2 298408 2021-03
Podaż Pieniądza M3 341073 2021-03
Rezerwy Walutowe 6584 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 36180 2021-03
Bilans Banku Centralnego 143363 2021-03
Prywatna długu do PKB 388 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5884964 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 7113 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2020-12
Eksport 12352337 2021-02
Import 6467372 2021-02
Dług Zagraniczny 2570369 2020-12
Terms of Trade 106 2020-12
Rachunek kapitałowy 9217 2020-12
Przyjazdy Turystów 2425 2019-12
Rezerwy Złota 6 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -19372 2020-09
Indeks Terroryzmu 2.85 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5 2020-12
Bilans Budżetu -2041 2020-09
Wydatki Rządowe 9696 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 24.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 13022 2020-09
Dług Publiczny 227466 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 17064 2020-09
Wnioski o Azyl 110 2020-08
Rating Kredytowy 78 2021-05
Wydatki Wojskowe 1159 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -58 2020-06
Przemysłowy PMI 60.8 2021-04
PMI dla Usług 57.7 2021-04
Produkcja Przemysłowa 40.3 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 42.8 2021-02
Zmiany Zapasów 1869 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 10672 2021-03
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 72 2020-12
Ranking Korupcji 20 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2604 2021-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.9 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.5 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 25281 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 266155 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 23.2 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 150066 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.7 2021-02
Kredyt Konsumencki 11359 2021-03
Cena Benzyny 1.72 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.5 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 112 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 138 2021-02
Pozwolenia Na Budowę 1842 2020-12
Produkcja Budowlana 2.7 2020-12
PMI dla Budownictwa 30.9 2021-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3907 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.7 2019-12
Sprzedaż Nowych Domów 1081 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.