Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 6509 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.02 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.3 2019-09
Inflacja 0.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy 5270600 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -26538 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 64.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 1 2019-06
Przemysłowy PMI 48.7 2019-09
PMI dla Usług 53.1 2019-09
Optymizm Konsumentów 75.3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.7 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
PKB 376 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 84556 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 61522 2019-06
Środki Trwałe Brutto 48690 2019-06
Pkb Per Capita 78765 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 70361 2018-12
Rolnictwo w PKB 861 2019-06
Budownictwo w PKB 2212 2019-06
Przemysł w PKB 28826 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 7970 2019-06
Transport w PKB 9210 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2019-09
Pracujący 2300 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 131 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1838 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 464 2019-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych -7303 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.8 2019-09
Koszty Pracy 80.8 2019-06
Płaca Minimalna 9.8 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 893 2019-06
Populacja 4.84 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.81 2019-06
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.4 2019-06
Zmiana Zatrudnienia -0.6 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 69.1 2019-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 40137 2019-08
Wydajność 138 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.5 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 771 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-09
Inflacja Bazowa 1 2019-09
Deflator Pkb 102 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.4 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 95.4 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.4 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2019-09
Cpi Transport 103 2019-09
Inflacja Żywności -0.8 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.4 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-09
Podaż Pieniądza M1 190687 2019-08
Podaż Pieniądza M2 234175 2019-08
Podaż Pieniądza M3 245497 2019-08
Rezerwy Walutowe 5006 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 40298 2019-08
Bilans Banku Centralnego 106437 2019-08
Prywatna długu do PKB 382 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5270600 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -26538 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.1 2018-12
Eksport 11824200 2019-08
Import 6553600 2019-08
Dług Zagraniczny 2386930 2019-06
Terms of Trade 103 2019-07
Rachunek kapitałowy -54879 2019-06
Przyjazdy Turystów 3022 2019-06
Rezerwy Złota 6 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12705 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.05 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0 2018-12
Bilans Budżetu 2621 2019-06
Wydatki Rządowe 7978 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 25.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 16541 2019-06
Dług Publiczny 215483 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 15315 2019-06
Wnioski o Azyl 385 2019-06
Rating Kredytowy 70.38
Wydatki Wojskowe 1140 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1 2019-06
Przemysłowy PMI 48.7 2019-09
PMI dla Usług 53.1 2019-09
Produkcja Przemysłowa -6.3 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.2 2019-08
Zmiany Zapasów -893 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 4104 2019-09
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2156 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 75.3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.7 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.1 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 26919 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.1 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 165371 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.9 2019-08
Kredyt Konsumencki 13685 2019-08
Cena Benzyny 1.58 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.7 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 133 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2019-08
Pozwolenia Na Budowę 1774 2019-06
Produkcja Budowlana 11.3 2019-06
PMI dla Budownictwa 48.3 2019-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3277 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.5 2017-12
Sprzedaż Nowych Domów 670 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.