Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2020-09
Indeks Giełdowy 6491 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.14 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3 2020-06
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-08
Inflacja -1 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy 4995600 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 11663 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 58.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -58 2020-06
Przemysłowy PMI 52.3 2020-08
PMI dla Usług 52.4 2020-08
Optymizm Konsumentów 58.9 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Przypadki koronawirusa 31799 2020-09
Śmierć koronawirusa 1788 2020-09
Odzyskany koronawirus 23364 2020-09
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -6.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3 2020-06
PKB 389 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 82356 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 62973 2020-06
Środki Trwałe Brutto 15825 2020-06
Pkb Per Capita 79703 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 86781 2019-12
Rolnictwo w PKB 365 2020-06
Budownictwo w PKB 1368 2020-06
Przemysł w PKB 33246 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 8465 2020-06
Transport w PKB 6284 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-08
Pracujący 2222 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 119 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1818 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 407 2020-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych -18718 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.9 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.5 2020-08
Koszty Pracy 97.4 2020-06
Płaca Minimalna 10.1 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 891 2020-06
Populacja 4.9 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 25.57 2020-06
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32 2020-06
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 65.7 2020-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 54706 2020-08
Wydajność 121 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 6.2 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 819 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2020-08
Inflacja Bazowa -0.5 2020-08
Deflator Pkb 102 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 86.2 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 99.1 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.6 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2020-08
Cpi Transport 101 2020-08
Inflacja Żywności -1.8 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.4 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.48 2020-08
Podaż Pieniądza M1 224804 2020-07
Podaż Pieniądza M2 273628 2020-07
Podaż Pieniądza M3 307023 2020-07
Rezerwy Walutowe 5607 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 38087 2020-07
Bilans Banku Centralnego 137221 2020-07
Prywatna długu do PKB 374 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4995600 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 11663 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.4 2019-12
Eksport 13422000 2020-07
Import 8426400 2020-07
Dług Zagraniczny 2645560 2020-03
Terms of Trade 104 2020-06
Rachunek kapitałowy -9930 2020-06
Przyjazdy Turystów 2425 2019-12
Rezerwy Złota 6 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 64428 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.69 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 58.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 2019-12
Bilans Budżetu -2324 2020-03
Wydatki Rządowe 9475 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 24.8 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 13994 2020-03
Dług Publiczny 204044 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 16529 2020-03
Wnioski o Azyl 15 2020-05
Rating Kredytowy 78 2020-09
Wydatki Wojskowe 1140 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -58 2020-06
Przemysłowy PMI 52.3 2020-08
PMI dla Usług 52.4 2020-08
Produkcja Przemysłowa 12.9 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.3 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.4 2020-07
Zmiany Zapasów 1843 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 7360 2020-08
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 2019-12
Ranking Korupcji 18 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2691 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 58.9 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.4 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 21188 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 266155 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.4 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 158425 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2020-04
Kredyt Konsumencki 12042 2020-07
Cena Benzyny 1.52 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 38.5 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 121 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 135 2020-07
Pozwolenia Na Budowę 867 2020-06
Produkcja Budowlana -35.7 2020-06
PMI dla Budownictwa 44 2020-08
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 1995 2020-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.3 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 566 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 31799 2020-09
Śmierć koronawirusa 1788 2020-09
Odzyskany koronawirus 23364 2020-09
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12
Łóżka OIOM 240 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.