Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 7060 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.02 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-11
Inflacja 0.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-10
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy 5772100 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -26538 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 63.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -26 2019-09
Przemysłowy PMI 49.7 2019-11
PMI dla Usług 53.7 2019-11
Optymizm Konsumentów 77.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-06
PKB 376 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 84556 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 61522 2019-06
Środki Trwałe Brutto 48690 2019-06
Pkb Per Capita 78765 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 70361 2018-12
Rolnictwo w PKB 861 2019-06
Budownictwo w PKB 2212 2019-06
Przemysł w PKB 28826 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 7970 2019-06
Transport w PKB 9210 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2019-11
Pracujący 2317 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 128 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 1845 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 470 2019-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych -2905 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.5 2019-11
Koszty Pracy 101 2019-06
Płaca Minimalna 9.8 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 862 2019-09
Populacja 4.84 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.53 2019-09
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.6 2019-09
Zmiana Zatrudnienia -0.6 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 69.6 2019-09
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 34071 2019-11
Wydajność 138 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 768 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-10
Inflacja Bazowa 1.1 2019-10
Deflator Pkb 102 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 86.7 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 98.5 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 89.7 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2019-10
Cpi Transport 102 2019-10
Inflacja Żywności -1.1 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.9 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-11
Podaż Pieniądza M1 197334 2019-10
Podaż Pieniądza M2 242041 2019-10
Podaż Pieniądza M3 248379 2019-10
Rezerwy Walutowe 5060 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 39820 2019-10
Bilans Banku Centralnego 107226 2019-10
Prywatna długu do PKB 374 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5772100 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -26538 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 2018-12
Eksport 12378700 2019-09
Import 6606600 2019-09
Dług Zagraniczny 2386930 2019-06
Terms of Trade 110 2019-08
Rachunek kapitałowy -54879 2019-06
Przyjazdy Turystów 3334 2019-09
Rezerwy Złota 6 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12705 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.69 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Bilans Budżetu 1524 2019-09
Wydatki Rządowe 7978 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 25.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 14295 2019-09
Dług Publiczny 213784 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 14517 2019-09
Wnioski o Azyl 665 2019-09
Rating Kredytowy 77 2019-12
Wydatki Wojskowe 1140 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -26 2019-09
Przemysłowy PMI 49.7 2019-11
PMI dla Usług 53.7 2019-11
Produkcja Przemysłowa 5.4 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.1 2019-10
Zmiany Zapasów -893 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 3214 2019-10
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2194 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 26919 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.1 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 164799 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.9 2019-09
Kredyt Konsumencki 13858 2019-10
Cena Benzyny 1.56 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.7 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 121 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 1774 2019-06
Produkcja Budowlana 3.1 2019-09
PMI dla Budownictwa 48.2 2019-11
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3353 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.5 2017-12
Sprzedaż Nowych Domów 750 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.