Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2021-10
Indeks Giełdowy 8489 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.24 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.6 2021-06
Stopa Bezrobocia 6.4 2021-09
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 146 2021-10
Inflacja 3.7 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 7285321 2021-10
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy 5904102 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 14993 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 59.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 49 2021-06
Przemysłowy PMI 60.3 2021-09
PMI dla Usług 63.7 2021-09
Optymizm Konsumentów 86.4 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2021-12
Przypadki koronawirusa 413734 2021-10
Śmierć koronawirusa 5306 2021-10
Odzyskany koronawirus 23364 2021-10
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.6 2021-06
PKB 419 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 109378 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 78562 2021-06
Środki Trwałe Brutto 19546 2021-06
Pkb Per Capita 81297 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 89689 2020-12
Rolnictwo w PKB 736 2021-06
Budownictwo w PKB 1795 2021-06
Przemysł w PKB 44399 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 9094 2021-06
Transport w PKB 7653 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2021-09
Pracujący 2352 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 184 2021-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1875 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 478 2021-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych -16863 2021-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.1 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.4 2021-09
Koszty Pracy 86.8 2021-06
Płaca Minimalna 10.2 2021-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 930 2021-06
Populacja 4.96 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2021-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 26.14 2021-06
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.5 2021-06
Zmiana Zatrudnienia 3.7 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 68.6 2021-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 31919 2021-09
Wydajność 139 2021-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.9 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 850 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 146 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 7285321 2021-10
Przypadki koronawirusa 413734 2021-10
Śmierć koronawirusa 5306 2021-10
Odzyskany koronawirus 23364 2021-10
Łóżka szpitalne 2.96 2017-12
Szpitale 17.89 2017-12
Lekarze 3.3 2018-12
Pielęgniarki 12.16 2017-12
Łóżka OIOM 240 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.7 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2021-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-09
Inflacja Bazowa 2.7 2021-09
Deflator Pkb 94.8 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 83.3 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 92.1 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.6 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 2021-09
Cpi Transport 111 2021-09
Inflacja Żywności 0.4 2021-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.55 2021-09
Podaż Pieniądza M1 280418 2021-08
Podaż Pieniądza M2 322769 2021-08
Podaż Pieniądza M3 365194 2021-08
Rezerwy Walutowe 10769 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 35819 2021-08
Bilans Banku Centralnego 192689 2021-09
Prywatna długu do PKB 388 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5904102 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 14993 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.6 2020-12
Eksport 13096997 2021-08
Import 7192895 2021-08
Dług Zagraniczny 2710932 2021-06
Terms of Trade 97.4 2021-08
Rachunek kapitałowy 20702 2021-06
Rezerwy Złota 6 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -18325 2021-03
Indeks Terroryzmu 2.85 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5 2020-12
Bilans Budżetu -1931 2020-12
Wydatki Rządowe 10357 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 28.4 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 25818 2020-12
Dług Publiczny 218157 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 27750 2020-12
Wnioski o Azyl 135 2021-03
Rating Kredytowy 78 2021-10
Wydatki Wojskowe 1126 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 23 2021-03
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 49 2021-06
Przemysłowy PMI 60.3 2021-09
PMI dla Usług 63.7 2021-09
Produkcja Przemysłowa 24.3 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.8 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 26.1 2021-08
Zmiany Zapasów 1297 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 6354 2021-09
Szybkość Internetu 15614 2017-03
Adresy IP 1663376 2017-03
Index Konkurencyjności 75.12 2019-12
Ranking Konkurencyjności 24 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 72 2020-12
Ranking Korupcji 20 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2346 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 86.4 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 26569 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 286059 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.1 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 148280 2021-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.7 2021-09
Kredyt Konsumencki 11474 2021-08
Cena Benzyny 1.82 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.6 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 112 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 149 2021-08
Pozwolenia Na Budowę 2142 2021-06
Produkcja Budowlana 26.3 2021-06
PMI dla Budownictwa 56.3 2021-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2949 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.7 2019-12
Sprzedaż Nowych Domów 524 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.