IRLANDIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 2018-06
Stopa Bezrobocia 5.4 2018-09
Inflacja 0.9 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy 4386300 2018-08
Dług Publiczny do PKB 68 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.15 2018-10
Indeks Giełdowy 5997 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.02 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.5 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9 % 2018-06
PKB 334 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 78200 W Mln Eur 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 59578 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 15204 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 74433 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 67335 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 608 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 1957 W Mln Eur 2018-06
Przemysł w PKB 24736 W Mln Eur 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 7768 W Mln Eur 2018-06
Transport w PKB 8828 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 % 2018-09
Pracujący 2256 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 144 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1805 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 457 Tysiąc 2018-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych -19428 Osoby 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 % 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.9 % 2018-09
Koszty Pracy 78.4 Punkty Indeksowe 2018-06
Płaca Minimalna 1614 Eur / Miesiąc 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 866 EUR / Tydzień 2018-06
Populacja 4.84 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 22.89 EUR 2018-06
Zmiana Zatrudnienia 0.7 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68.5 % 2018-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 32258 Osoby 2018-09
Wydajność 134 Punkty Indeksowe 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 744 EUR / Tydzień 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.3 % 2018-09
Deflator Pkb 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.7 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 94.5 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności -2.2 % 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 % 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-09
Podaż Pieniądza M1 169995 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M2 211706 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M3 233254 W Mln Eur 2018-08
Rezerwy Walutowe 3923 W Mln Eur 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 40733 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banku Centralnego 103139 W Mln Eur 2018-09
Prywatna długu do PKB 407 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4386300 Eur-Tysiąc 2018-08
Eksport 11558500 Eur-Tysiąc 2018-08
Import 7172200 Eur-Tysiąc 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 10162 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 12.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 2260705 W Mln Eur 2018-06
Terms of Trade 93.7 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy 14187 W Mln Eur 2018-06
Przyjazdy Turystów 2952 Tysiąc 2018-06
Rezerwy Złota 6 Ton 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -44020 W Mln Eur 2018-06
Indeks Terroryzmu 3.14 2016-12
Bronie Sprzedaży 13 W Mln Usd 2014-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 1477 W Mln Eur 2018-06
Wydatki Rządowe 7462 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 26.1 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 15358 W Mln Eur 2018-06
Dług Publiczny 210221 W Mln Eur 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 15066 W Mln Eur 2018-06
Wnioski o Azyl 235 Osoby 2018-06
Rating Kredytowy 70.38
Wydatki Wojskowe 1096 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 21 % 2018-06
Przemysłowy PMI 56.3 2018-09
PMI dla Usług 58.7 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 13.3 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.9 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.4 % 2018-08
Zmiany Zapasów 926 W Mln Eur 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 4397 2018-09
Szybkość Internetu 15614 KBps 2017-03
Adresy IP 1663376 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 75.68 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 23 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 19 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 17 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 2343 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie 9.6 % 2018-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 96.4 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.3 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.6 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 25411 W Mln Eur 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 233013 W Mln Eur 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.7 % 2018-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 171255 W Mln Eur 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 % 2018-08
Kredyt Konsumencki 12957 W Mln Eur 2018-08
Cena Benzyny 1.7 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 46.3 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 147 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 Punkty Indeksowe 2018-08
Pozwolenia Na Budowę 1639 2018-06
Produkcja Budowlana 13.9 % 2018-06
PMI dla Budownictwa 56.2 2018-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3290 dwellings 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.8 % 2016-12
Sprzedaż Nowych Domów 814 dwellings 2018-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 273 mm 2015-12
Temperatura 7.77 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irlandia - Wskaźniki ekonomiczne.