Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 5749.46 5742 5668 5596 5524 5384
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.04 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.40 1.5 1.6 0.3 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.30 3.5 5 4.9 4.3 1.6
Stopa Bezrobocia 4.60 4.4 4.4 5.1 4.6 4.6
Inflacja 0.50 0.7 1 1.2 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 -0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 4653000.00 5200000 3600000 5900000 5900000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 10990.00 12500 4750 4440 10100 3560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 9 9 8.5 8.5 8.5
Dług Publiczny do PKB 64.80 61.5 61.5 55.9 55.9 55.9
Budżet Państwa do PKB 0.00 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Koniunktura w przemyśle -4.00 -16 -14 -12 -10 -6
PMI dla Usług 55.00 56.3 55.8 56.2 56.5 56
Przemysłowy PMI 48.70 52.5 53.6 53 53.7 54.5
Optymizm Konsumentów 85.50 84 87 88 89 97
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 -0.4 0.4 -0.4 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.40 1.5 1.6 0.3 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.30 3.5 5 4.9 4.3 1.6
PKB 375.90 381 381 381 404 404
Pkb W Cenach Stałych 83580.00 84185 85675 87675 87174 87046
Produkt Narodowy Brutto 62561.00 64605 64358 64172 64900 66739
Środki Trwałe Brutto 16417.00 19331 22701 22636 22876 23541
Pkb Per Capita 78764.60 79500 79500 81000 81000 81000
Pkb Per Capita Ppp 70361.05 72000 72000 73500 73500 73500
Rolnictwo w PKB 828.00 745 828 869 864 842
Budownictwo w PKB 2212.00 2207 2200 2320 2307 2235
Przemysł w PKB 26988.00 28733 28229 28310 28148 28681
Administracja Publiczna w PKB 7811.00 8092 8256 8194 8147 8388
Transport w PKB 9259.00 9613 9727 9713 9657 9883
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.60 4.4 4.4 5.1 4.6 4.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.50 63.6 64 64 64.2 64.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.30 11.7 11.5 11.5 10.5 12.7
Koszty Pracy 80.20 74.7 76.57 76.28 76.28 78.64
Wynagrodzenia w Przemyśle 910.39 886 905 902 936 930
Płaca Minimalna 9.80 9.8 9.8 10.2 10.2 10.2
Populacja 4.84 4.9 4.9 4.96 4.96 4.96
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 45185.00 32600 30800 32800 31500 30200
Przeciętne Wynagrodzenia 769.98 769 786 783 792 807
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.93 24.4 25.1 25.5 26 26.6
Wskaźnik Zatrudnienia 69.30 69.1 69 69 68.8 68.6
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.50 0.7 1 1.2 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 -0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.30 102 102 103 104 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.00 102 102 103 103 103
Inflacja Bazowa 0.60 0.9 1 1 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.10 96.88 95.61 94.7 94.7 97.24
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.90 -0.3 0.5 1 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.80 109 109 111 112 111
Cpi Transport 105.80 104 103 105 106 104
Inflacja Żywności -0.50 0.1 0.5 0.5 1 1.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
Kredyty dla Sektora prywatnego 41087.00 41610 55100 42929 42194 65600
Prywatna długu do PKB 382.27 365 365 341 341 341
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 4653000.00 5200000 3600000 5900000 5900000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 10990.00 12500 4750 4440 10100 3560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 9 9 8.5 8.5 8.5
Import 7450500.00 6700000 7900000 7900000 8100000 8900000
Eksport 12103500.00 11900000 11500000 13800000 13200000 11900000
Dług Zagraniczny 2328683.00 2610000 2620000 2448584 2446252 2740000
Przyjazdy Turystów 3021.80 3020 3280 3280 3300 3600
Rezerwy Złota 6.00 6 6 6 6 6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5281.00 4400 5200 8500 16000 4500
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 64.80 61.5 61.5 55.9 55.9 55.9
Budżet Państwa do PKB 0.00 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Wydatki Rządowe 7845.00 7827 8138 8114 8200 8439
Wydatków Rządowych W Pkb 25.70 26 26 26.5 26.5 26.5
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 14.75 14.75 14.75 14.95 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 10.75 10.75 10.75 10.95 10.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -4.00 -16 -14 -12 -10 -6
PMI dla Usług 55.00 56.3 55.8 56.2 56.5 56
Przemysłowy PMI 48.70 52.5 53.6 53 53.7 54.5
Produkcja Przemysłowa -1.70 -2 9.5 -6.4 2.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -8.80 2.5 -6.2 1.9 -2.6 -2.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.10 -2.2 9.9 -7.2 3.2 4.7
Rejestracje nowych samochodów 18741.00 5500 800 15000 5000 950
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 85.50 84 87 88 89 97
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 -0.4 0.4 -0.4 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.10 3.4 3.2 3.6 3.1 2.9
Wydatki Konsumpcyjne 26782.00 26053 26716 26639 26922 27705
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186.00 237673 242567 241867 244431 251541
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.40 12.5 12.6 12.7 12.7 13
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.00 1 1 1 1 1
Kredyt Konsumencki 13514.00 13228 13867 13887 13977 14380
Cena Benzyny 1.55 1.51 1.47 1.43 1.39 1.4
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.20 42.5 42.5 42.5 41.5 41.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 133.22 134 134 125 125 125
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107.40 114 117 117 120 125
Sprzedaż Nowych Domów 608.00 680 750 650 770 800
Pozwolenia Na Budowę 1823.00 1750 1850 1750 1730 2000
Produkcja Budowlana 5.90 10.5 4.5 5.1 8.3 4
PMI dla Budownictwa 51.40 54.5 54.2 53.5 53 52.9
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2783.00 3220 3510 3510 3510 3580


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.