Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 8756.38 8495 8242 7996 7758 7303
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.17 0.16 0.18 0.19 0.21 0.26

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.30 4.4 1 0.5 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.60 12.4 4.8 7.5 6.2 3.6
Stopa Bezrobocia 6.40 6.4 6.6 7 6.8 6.2
Inflacja 2.80 2.5 2 1.5 1.4 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5131836.00 7200000 3000000 5300000 4600000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 14993.00 22100 16800 21500 17800 14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 4.5 4.5 4.2 4.2 4.2
Dług Publiczny do PKB 59.50 61.4 61.4 59.8 59.8 59.8
Budżet Państwa do PKB -5.00 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Koniunktura w Przemyśle 49.00 36 12 16 22 21
Przemysłowy PMI 62.80 60.9 57.9 54.5 54 53.8
PMI dla Usług 63.70 61.5 58 56.5 54 54
Optymizm Konsumentów 86.50 85.9 82 91 105 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.70 0.5 0.7 1 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.30 4.4 1 0.5 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 21.60 12.4 4.8 7.5 6.2 3.6
PKB 418.62 440 440 460 460 460
Pkb W Cenach Stałych 109378.00 111494 99198 110635 116159 102770
Produkt Narodowy Brutto 78562.00 77200 79500 79100 83400 82400
Środki Trwałe Brutto 19546.00 22160 26051 19862 20758 26989
Pkb Per Capita 81297.07 82500 82500 83800 83800 83800
Pkb Per Capita Ppp 89688.96 90900 90900 91700 91700 91700
Rolnictwo w PKB 736.00 898 817 820 782 847
Budownictwo w PKB 1795.00 2194 2226 1571 1906 2306
Przemysł w PKB 44399.00 41933 40552 46072 47152 42012
Administracja Publiczna w PKB 9094.00 9884 9266 9508 9658 9600
Transport w PKB 7653.00 8799 8260 8172 8127 8558

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 6.40 6.4 6.6 7 6.8 6.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.10 60.6 60.8 60.7 61 61.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.90 16.9 17.1 17.5 17.3 16.9
Koszty Pracy 88.70 87.28 105 92.78 92.43 108
Wynagrodzenia w Przemyśle 929.77 910 1002 1022 969 1031
Płaca Minimalna 10.20 10.2 10.2 10.7 10.7 10.7
Populacja 4.96 5.02 5.02 5.08 5.08 5.08
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 40329.00 39000 40000 38000 37000 37000
Wzrost Wynagrodzeń 3.90 4.4 5.1 4.6 4.2 2.9
Przeciętne Wynagrodzenia 849.69 833 890 907 885 916
Wskaźnik Zatrudnienia 68.60 66.6 67 67 67 67

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.80 2.5 2 1.5 1.4 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.70 104 103 104 105 105
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.20 104 106 106 106 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.10 103 103 104 105 105
Inflacja Bazowa 1.40 1.6 1.7 1.4 1.5 1.8
Deflator Pkb 94.80 99.9 100 102 96.13 102
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 83.30 83.71 81.1 85.98 88.97 85.24
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.40 -1.4 1.5 4.6 8.5 5.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.50 111 112 113 115 114
Cpi Transport 111.30 102 102 104 108 104
Inflacja Żywności 0.00 0.5 0.8 1 0.9 1.7

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.54 -0.54 0.44 -0.54 -0.54 -0.54
Kredyty dla Sektora prywatnego 36094.00 41909 38063 38894 38561 39434
Prywatna długu do PKB 387.70 396 396 394 394 394

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 5131836.00 7200000 3000000 5300000 4600000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 14993.00 22100 16800 21500 17800 14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 4.5 4.5 4.2 4.2 4.2
Import 7744061.00 7300000 9700000 9800000 10200000 10600000
Eksport 12875897.00 14500000 12700000 15100000 14800000 13600000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -18325.00 10200 6900 7800 6200 7200

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 59.50 61.4 61.4 59.8 59.8 59.8
Budżet Państwa do PKB -5.00 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Bilans Budżetu -1931.00 -7500 -2600 500 200 -1660
Wydatki Rządowe 10357.00 11363 10946 11040 10999 11340
Wydatków Rządowych W Pkb 28.40 28 28 26 26 26
Dochody Budżetu Państwa 25818.00 24500 28800 26900 30400 30400
Wydatki Budżetu Państwa 27750.00 32000 31400 26400 30200 32060

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 49.00 36 12 16 22 21
Przemysłowy PMI 62.80 60.9 57.9 54.5 54 53.8
PMI dla Usług 63.70 61.5 58 56.5 54 54
Produkcja Przemysłowa 15.60 14 -12.6 3.6 1.5 6.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.70 2.2 1 0.6 1.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.70 14.4 -13 4 1.9 6.9
Rejestracje nowych samochodów 8563.00 6200 1450 11200 5600 1680

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 86.50 85.9 82 91 105 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.70 0.5 0.7 1 0.6 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.20 2.9 4.7 5 4.6 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 26569.00 28632 26234 25375 28216 27178
Rozporządzalny Dochód Osobisty 286059.00 311019 299790 307513 303795 310582
Oszczędności Gospodarstw Domowych 31.00 18.9 16.1 14 13 10.6
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 33.60 39 39 41 41 41
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 111.60 126 126 124 124 124
Kredyt Konsumencki 11417.00 13607 12227 12211 12018 12667
Cena Benzyny 1.82 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 146.00 145 147 149 148 149
Sprzedaż Nowych Domów 524.00 620 980 600 560 1010
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.70 67.9 67.9 67.5 67.5 67.5
Pozwolenia Na Budowę 2142.00 2450 2200 2150 1500 2400
Produkcja Budowlana 26.30 16.5 9.5 28.5 -16 5.2
PMI dla Budownictwa 57.50 59.9 56.9 56 54.5 55
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2949.00 2680 3980 3600 3200 3890


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.