Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Indeks Giełdowy 7915.78 8034 7809 7590 7378 6970
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.43 0.45 0.49 0.54 0.6 0.72

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.40 7.5 6.2 5.1 3.6 2
Stopa Bezrobocia 5.10 5.4 5.7 5.3 5.1 5.3
Inflacja 5.50 5.5 5.2 4.7 4.5 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Bilans Handlowy 5393039.00 5300000 4600000 7100000 3000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 23259.00 21500 17800 20900 14600 9800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 4.2 4.2 4.2 4.2 4
Dług Publiczny do PKB 59.50 59.8 59.8 59.8 59.8 57
Budżet Państwa do PKB -5.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2
Koniunktura w Przemyśle 49.00 16 22 17 21 19
Przemysłowy PMI 58.30 54.5 54 54.2 53.8 53.6
PMI dla Usług 55.40 56.5 54 54.6 54 53.4
Optymizm Konsumentów 74.90 77 82 91 95 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 1 0.6 0.4 0.6 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.40 7.5 6.2 5.1 3.6 2
PKB 425.89 460 460 460 460 480
Pkb W Cenach Stałych 110258.00 99198 110635 116159 115881 102770
Produkt Narodowy Brutto 82704.00 79100 79700 83600 86900 81900
Środki Trwałe Brutto 18733.00 26051 19862 20758 19688 26989
PKB Per Capita 78558.30 83800 83800 83800 83800 84700
PKB Per Capita PPP 89688.96 91700 91700 91700 91700 92900
Rolnictwo w PKB 936.00 817 820 782 984 847
Budownictwo w PKB 1844.00 2226 1571 1906 1938 2306
Przemysł w PKB 48707.00 40552 46072 47152 51191 42012
Administracja Publiczna w PKB 9121.00 9266 9508 9658 9586 9600
Transport w PKB 8297.00 8260 8172 8127 8720 8558

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 5.10 5.4 5.7 5.3 5.1 5.3
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.20 60.7 61 61.2 61.5 62
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.40 17.7 18 17.6 17.4 17.4
Koszty Pracy 83.80 105 92.78 90.45 86.82 108
Wynagrodzenia w Przemyśle 928.79 1002 1022 969 962 1031
Płaca Minimalna 10.20 10.7 10.7 10.7 10.7 11.5
Populacja 4.96 5.08 5.08 5.08 5.08 5.15
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 37286.00 38000 37000 36500 37000 36000
Wzrost Wynagrodzeń 5.40 4.6 4.2 3.6 2.9 2.9
Przeciętne Wynagrodzenia 837.42 890 907 885 868 916
Wskaźnik Zatrudnienia 72.20 67 67 67 67 67

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 5.50 5.5 5.2 4.7 4.5 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.2 0.4 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.00 108 109 110 112 115
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.50 106 106 106 106 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.60 107 107 108 109 111
Inflacja Bazowa 3.80 3.9 3.7 3.4 3.1 1.9
Deflator Pkb 98.87 106 99.73 104 103 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 83.50 86.8 88.97 89.38 87.76 90.83
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.50 5.6 8.5 7.3 5.1 3.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122.90 118 119 124 128 132
Cpi Transport 117.90 118 119 119 120 120
Inflacja Żywności 1.60 1.8 1.6 1.4 1.7 1.7

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Stopa Międzybankowa -0.57 -0.57 -0.57 -0.47 -0.32 -0.07
Kredyty dla Sektora prywatnego 35915.00 38894 38561 38002 37208 37952
Prywatny dług do PKB 387.70 394 394 394 394 386

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy 5393039.00 5300000 4600000 7100000 3000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 23259.00 21500 17800 20900 14600 9800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 4.2 4.2 4.2 4.2 4
Import 9865073.00 9800000 10200000 8100000 10600000 11200000
Eksport 15258112.00 15100000 14800000 15200000 13600000 14200000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2454.00 7800 6200 8600 7200 7200

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 59.50 59.8 59.8 59.8 59.8 57
Budżet Państwa do PKB -5.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2
Bilans Budżetu -2512.00 500 200 -2100 -1660 -900
Wydatki Rządowe 10443.00 10946 11040 10999 10976 11340
Wydatków Rządowych W Pkb 28.40 26 26 26 26 25
Dochody Budżetu Państwa 23650.00 26900 30400 28900 30400 33700
Wydatki Budżetu Państwa 26162.00 26400 30200 31000 32060 34600

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 15.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 11.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 49.00 16 22 17 21 19
Przemysłowy PMI 58.30 54.5 54 54.2 53.8 53.6
PMI dla Usług 55.40 56.5 54 54.6 54 53.4
Produkcja Przemysłowa -29.20 3.6 1.5 2.3 6.5 6.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 37.40 0.6 1.4 1.6 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 46.80 4 1.9 2.6 6.9 6.9
Rejestracje nowych samochodów 832.00 11200 5600 6670 1680 2020

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów 74.90 77 82 91 95 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 1 0.6 0.4 0.6 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 16.30 5 4.6 4.3 3.6 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 27104.00 26234 25375 28216 28486 27178
Rozporządzalny Dochód Osobisty 286059.00 259591 299790 307513 303795 310582
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.10 14 13 11.5 10.6 10.6
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 0.70 0.7 0.7 0.8 0.95 1.2
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 32.00 41 41 41 41 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 107.03 124 124 124 124 120
Kredyt Konsumencki 11658.00 12211 12018 12098 12078 12319
Cena Benzyny 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41 1.34

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 155.30 149 148 150 149 154
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.70 67.5 67.5 67.5 67.5 67
Sprzedaż Nowych Domów 605.00 600 560 660 1010 990
Pozwolenia Na Budowę 2355.00 2150 1500 2670 2400 2450
Produkcja Budowlana -1.40 28.5 -16 -4.6 -4.6 5.2
PMI dla Budownictwa 53.70 56 54.5 55.1 55 54
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3159.00 3600 3200 2740 3890 3900


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.