Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19 1.18
Indeks Giełdowy 7908.85 7868 7668 7471 7281 6900
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.32 0.32 0.35 0.39 0.42 0.5

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -5.10 0.2 2.2 0.7 0.9 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.50 2.8 2.5 1.8 1.8 3.6
Stopa Bezrobocia 5.80 6.2 7.8 7.4 7 6.6
Inflacja 0.00 0.6 1 1.1 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5884964.00 3000000 9800000 3000000 3000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 7113.00 6800 9500 2960 2960 1620
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 3.2 3.2 3.2 3.2 2
Dług Publiczny do PKB 59.50 66 66 66 65 65
Budżet Państwa do PKB -5.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -0.6
Koniunktura w Przemyśle -58.00 -24 -18 -12 -12 -7
Przemysłowy PMI 60.80 52.6 52 52.7 52.7 53.8
PMI dla Usług 57.70 53.6 52.8 52 52 54
Optymizm Konsumentów 77.90 65 66 67 67 76
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.90 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -5.10 0.2 2.2 0.7 0.9 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.50 2.8 2.5 1.8 1.8 3.6
PKB 388.70 370 370 370 370 410
Pkb W Cenach Stałych 89871.00 92649 88510 87819 87819 94317
Produkt Narodowy Brutto 69655.00 72000 68400 68875 68875 73200
Środki Trwałe Brutto 23681.00 63317 50722 24294 24294 64456
Pkb Per Capita 79703.40 78500 78500 78500 78500 80000
Pkb Per Capita Ppp 86781.40 85400 85400 85400 85400 86600
Rolnictwo w PKB 944.00 1081 953 632 632 1101
Budownictwo w PKB 2173.00 2260 2248 2312 2312 2301
Przemysł w PKB 33942.00 30789 33305 27860 27860 31343
Administracja Publiczna w PKB 8494.00 8785 8539 8940 8940 8943
Transport w PKB 8088.00 9516 9077 9759 9759 9687

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.80 6.2 7.8 7.4 7 6.6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.30 57.4 57.9 58.9 58.9 61
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.70 16.1 17.7 17.3 16.9 16.9
Koszty Pracy 100.40 104 98.18 80.61 85.73 87.62
Wynagrodzenia w Przemyśle 949.27 936 891 953 886 906
Płaca Minimalna 10.20 10.2 10.2 10.2 10.7 10.7
Populacja 4.96 5.02 5.02 5.02 5.08 5.08
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 36431.00 54000 51000 45000 45000 37000
Wzrost Wynagrodzeń 7.50 0.8 1.6 1.7 1.7 2.2
Przeciętne Wynagrodzenia 844.98 796 824 827 811 829
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2
Wskaźnik Zatrudnienia 67.80 65.1 66.6 67 67 67

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.00 0.6 1 1.1 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.70 103 102 103 104 104
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.20 104 104 106 106 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.60 102 103 105 105 103
Inflacja Bazowa -0.10 0.8 0.7 1.1 1.1 1.4
Deflator Pkb 104.30 103 102 105 106 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 82.20 89.37 88.3 98.89 85.06 87.25
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.10 3.2 4 4.5 4.5 4.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.80 109 110 111 113 113
Cpi Transport 102.70 104 100 101 104 102
Inflacja Żywności -0.80 -0.5 0.5 0.8 1 1.9

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Kredyty dla Sektora prywatnego 36180.00 47600 49200 54600 54600 57800
Prywatna długu do PKB 387.70 387 387 387 387 384

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 5884964.00 3000000 9800000 3000000 3000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 7113.00 6800 9500 2960 2960 1620
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 3.2 3.2 3.2 3.2 2
Import 6467372.00 7600000 7700000 8800000 8800000 10200000
Eksport 12352337.00 13800000 12800000 12300000 12300000 12900000
Przyjazdy Turystów 2424.60 2600 2870 2750 2750 2750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -19372.00 1590 3600 6900 6900 6900

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 59.50 66 66 66 65 65
Budżet Państwa do PKB -5.00 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -0.6
Bilans Budżetu -2041.00 350 -6950 350 350 350
Wydatki Rządowe 9696.00 8842 8832 8709 8709 9001
Wydatków Rządowych W Pkb 24.80 28 28 28 28 26
Dochody Budżetu Państwa 13022.00 16290 13700 13700 13700 19800
Wydatki Budżetu Państwa 17064.00 15600 17890 21200 21200 17100

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 14.75 15.05 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 10.75 11.05 10.75 10.75 10.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle -58.00 -24 -18 -12 -12 -7
Przemysłowy PMI 60.80 52.6 52 52.7 52.7 53.8
PMI dla Usług 57.70 53.6 52.8 52 52 54
Produkcja Przemysłowa 2.30 2 1.5 1.4 1.4 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.00 -1.3 2.2 1 1 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 42.80 2.3 1.8 1.5 1.5 1.5
Rejestracje nowych samochodów 10672.00 2980 3400 780 780 1050

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 77.90 65 66 67 67 76
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.90 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.50 3.2 2.9 4.7 4.7 4.7
Wydatki Konsumpcyjne 25281.00 28018 26743 28591 28591 28522
Rozporządzalny Dochód Osobisty 266155.00 273075 270413 259591 259591 277990
Oszczędności Gospodarstw Domowych 23.20 15.1 12.9 11.5 14 10.6
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.50 45 45 45 45 43
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 111.60 126 126 126 126 122
Kredyt Konsumencki 11359.00 14216 12759 14840 14840 14472
Cena Benzyny 1.72 1.5 1.43 1.3 1.29 1.22

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 139.30 130 134 132 132 138
Sprzedaż Nowych Domów 1081.00 610 510 740 740 740
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.70 68.7 68.7 68.7 68.7 68.4
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3907.00 2500 3200 2970 2970 2970
Pozwolenia Na Budowę 1842.00 1680 1780 1480 1480 2000
Produkcja Budowlana 2.70 18.9 6.5 5.2 5.2 5.2
PMI dla Budownictwa 30.90 51 52.4 53.4 53.4 52.5


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.