Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Indeks Giełdowy 6154.53 6004 5930 5857 5784 5641
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.30 0.45 0.47 0.49 0.52 0.56
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 1 1.5 1.6 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.8 3.5 5 4.9 1.6
Stopa Bezrobocia 4.40 4.5 4.4 4.4 5.1 4.6
Inflacja 1.00 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 -0.3 0.5 0.4 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 5510600.00 4900000 5200000 3600000 5900000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 178.00 5400 12500 4750 4440 3560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 9 9 9 8.5 8.5
Dług Publiczny do PKB 64.80 61.5 61.5 61.5 55.9 55.9
Budżet Państwa do PKB 0.00 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Koniunktura w przemyśle -4.00 -12 -16 -14 -12 -6
PMI dla Usług 57.00 55.8 52.6 53.4 53.8 54
Przemysłowy PMI 50.40 50.9 52.5 53.6 54 54.5
Optymizm Konsumentów 89.90 91 94 97 99 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.10 0.5 -0.4 0.4 -0.4 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 1 1.5 1.6 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.8 3.5 5 4.9 1.6
PKB 333.73 360 360 360 390 390
Pkb W Cenach Stałych 78828.00 79168 80142 82769 82691 84094
Produkt Narodowy Brutto 61823.00 61400 64400 64900 64900 66000
Środki Trwałe Brutto 21807.00 15778 19284 22897 22876 23264
Pkb Per Capita 74433.46 79000 79000 79000 82000 82000
Pkb Per Capita Ppp 67335.29 73100 73100 73100 74800 74800
Rolnictwo w PKB 567.00 589 573 595 595 605
Budownictwo w PKB 2075.00 2096 2163 2179 2177 2214
Przemysł w PKB 25008.00 25090 25977 26258 26233 26679
Administracja Publiczna w PKB 8025.00 7904 8042 8426 8418 8561
Transport w PKB 8760.00 8850 8954 9198 9189 9345
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 4.40 4.5 4.4 4.4 5.1 4.6
Bezrobotni Zarejestrowani 114.40 138 137 139 139 141
Zmiana Liczby Bezrobotnych 711.00 4750 -12100 1830 1830 1040
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.50 63.4 63.6 64 64 64.5
Bezrobocie Długoterminowe 2.10 1.5 1.6 1.9 1.9 2.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.00 10.2 11.7 11.5 11.5 12.7
Koszty Pracy 74.20 81.54 74.7 76.57 76.28 78.64
Wynagrodzenia w Przemyśle 910.39 900 886 910 936 934
Płaca Minimalna 9.80 9.8 9.8 9.8 10.2 10.2
Populacja 4.84 4.88 4.88 4.9 4.96 4.96
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 33224.00 32600 35038 30800 30800 30200
Przeciętne Wynagrodzenia 769.98 775 769 781 792 803
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.93 24.5 24.4 25.1 25.1 26.6
Zmiana Zatrudnienia 0.60 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 69.30 69.2 69.1 69 69 68.6
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.00 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 -0.3 0.5 0.4 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.30 103 103 103 103 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.70 102 102 102 102 103
Inflacja Bazowa 0.60 0.8 0.9 1 1 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.80 99.06 96.11 94.67 95.55 96.09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.90 -2.6 -0.3 0.5 1 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.50 107 110 110 111 112
Cpi Transport 103.30 105 105 103 102 105
Inflacja Żywności -0.20 0.5 1.1 1.2 1.4 1.9
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Podaż Pieniądza M2 223273.00 213000 223084 215000 215000 221000
Kredyty dla Sektora prywatnego 40070.00 51800 41748 55100 55100 65600
Prywatna długu do PKB 382.27 365 365 365 341 341
Bilans Banku Centralnego 101611.00 111200 100963 116900 116900 122500
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 5510600.00 4900000 5200000 3600000 5900000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 178.00 5400 12500 4750 4440 3560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 9 9 9 8.5 8.5
Import 7006300.00 7800000 6700000 7900000 7900000 8900000
Eksport 12516900.00 12700000 11900000 11500000 13800000 11900000
Dług Zagraniczny 2331985.00 2590000 2610000 2620000 2620000 2740000
Przyjazdy Turystów 2026.70 4980 3020 3280 3280 3600
Rezerwy Złota 6.00 6 6 6 6 6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19711.00 21500 4400 5200 5200 4500
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 64.80 61.5 61.5 61.5 55.9 55.9
Budżet Państwa do PKB 0.00 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Wydatki Rządowe 7817.00 7645 7808 8208 8200 8339
Wydatków Rządowych W Pkb 25.70 26 26 26 26.5 26.5
Dług Publiczny 206214.00 227000 228000 229000 229000 236000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle -4.00 -12 -16 -14 -12 -6
PMI dla Usług 57.00 55.8 52.6 53.4 53.8 54
Przemysłowy PMI 50.40 50.9 52.5 53.6 54 54.5
Produkcja Przemysłowa 7.50 -3.2 -2 9.5 -6.4 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.70 -3.4 2.5 -6.2 1.9 -2.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.10 -3.6 -2.2 9.9 -7.2 4.7
Zmiany Zapasów -48.00 700 610 470 470 340
Rejestracje nowych samochodów 9126.00 4700 5500 800 800 950
Produkcja Energii Elektrycznej 2402.00 2500 2366 2560 2560 2600
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 89.90 91 94 97 99 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.10 0.5 -0.4 0.4 -0.4 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.00 3.6 3.4 3.2 3.6 2.9
Wydatki Konsumpcyjne 25664.00 25643 25989 26947 26922 27378
Rozporządzalny Dochód Osobisty 233013.00 236275 237091 244664 244431 248578
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.30 11.7 11.6 11.1 11.5 9
Kredyt dla Sectora Prywatnego 166263.00 195000 176995 207000 207000 229000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.00 1 1 1 1.25 1.25
Kredyt Konsumencki 13468.00 13017 13196 13987 13977 14211
Cena Benzyny 1.63 1.48 1.44 1.41 1.37 1.37
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 43.20 41.5 41.5 41.5 41.5 38.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 133.22 134 134 134 125 125
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106.80 112 114 117 117 125
Sprzedaż Nowych Domów 572.00 720 680 750 750 800
Pozwolenia Na Budowę 1678.00 1650 1750 1850 1850 2200
Produkcja Budowlana 5.90 6.8 5.1 4.5 4.5 4
PMI dla Budownictwa 54.90 54.9 54.5 54.2 54.2 52.9
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2623.00 3600 3220 3510 3510 3580
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.50 71 71 71 71.2 71.2


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.