Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 5197.90 4889 4765 4643 4524 4288
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.32 0.32 0.35 0.39 0.43 0.5

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.80 -7.2 -4.7 2 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 -16 -8.8 -4 1 2.2
Stopa Bezrobocia 4.80 25 28 22 18 9.5
Inflacja 1.10 0.9 1 1.2 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 -0.2 0.6 0.6 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 7554600.00 5100000 3700000 3000000 3000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących -28441.00 10100 12300 3560 3560 2960
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.60 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9
Dług Publiczny do PKB 63.60 68 68 68 75 75
Budżet Państwa do PKB 0.10 -6 -6 -6 -7.2 7.2
Koniunktura w Przemyśle -26.00 -40 -36 -30 -28 -20
Przemysłowy PMI 45.10 43 46 50.4 51.1 52.7
PMI dla Usług 32.50 42 46 49 51 52
Optymizm Konsumentów 77.30 59 55 58 62 67
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.30 0.6 -0.1 0.5 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.80 -7.2 -4.7 2 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 -16 -8.8 -4 1 2.2
PKB 381.30 404 404 404 428 428
Pkb W Cenach Stałych 86759.00 76779 81436 83289 87627 85121
Produkt Narodowy Brutto 67583.00 55500 63100 64900 68300 66300
Środki Trwałe Brutto 47572.00 42820 20405 45669 48048 46674
Pkb Per Capita 78764.60 81000 81000 81000 84000 84000
Pkb Per Capita Ppp 70361.05 73500 73500 73500 67630 75000
Rolnictwo w PKB 974.00 856 871 935 984 956
Budownictwo w PKB 2315.00 1943 2114 2222 2338 2271
Przemysł w PKB 27950.00 26469 27728 26832 28230 27422
Administracja Publiczna w PKB 8225.00 7396 7793 7896 8307 8070
Transport w PKB 9505.00 8521 8896 9125 9600 9326

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 4.80 25 28 22 18 9.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.60 64.2 64.4 64.5 64.5 64.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.40 17.4 17.4 17.4 13.4 7.9
Koszty Pracy 97.50 104 96.28 100 100 103
Wynagrodzenia w Przemyśle 905.14 907 886 930 930 953
Płaca Minimalna 9.80 10.2 10.2 10.2 10.2 10.7
Populacja 4.90 4.96 4.96 4.96 5.02 5.02
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 53992.00 251000 275000 245000 195000 115000
Wzrost Wynagrodzeń 3.50 3 2.8 2.7 2.7 2.5
Przeciętne Wynagrodzenia 783.62 795 789 805 805 825
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 24.17 26 26 26.6 26.6 26.6
Zmiana Zatrudnienia 1.30 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Wskaźnik Zatrudnienia 70.20 68.8 68.7 68.6 68.6 68.6

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.10 0.9 1 1.2 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 -0.2 0.6 0.6 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.30 103 104 104 104 105
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.70 0.2 103 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.00 103 104 104 104 105
Inflacja Bazowa 1.00 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5
Deflator Pkb 102.08 104 104 103 103 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 92.60 96.22 95.89 92.57 93.99 93.96
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.80 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.80 111 113 113 113 115
Cpi Transport 103.40 106 104 105 105 107
Inflacja Żywności -1.00 1 1.4 1.3 1.3 1.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.36 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Kredyty dla Sektora prywatnego 37900.00 37800 38567 37027 38498 37842
Prywatna długu do PKB 374.10 341 341 341 341 341

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 7554600.00 5100000 3700000 3000000 3000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących -28441.00 10100 12300 3560 3560 2960
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.60 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9
Import 7104700.00 8100000 8000000 8900000 8900000 9500000
Eksport 14659300.00 13200000 11700000 11900000 11900000 11900000
Przyjazdy Turystów 2424.60 3300 3450 3600 3600 3600
Rezerwy Złota 6.00 6 6 6 6 6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 45287.00 16000 3600 4500 4500 4500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 63.60 68 68 68 75 75
Budżet Państwa do PKB 0.10 -6 -6 -6 -7.2 7.2
Bilans Budżetu 1524.00 400 400 350 350 350
Wydatki Rządowe 8292.00 7458 7861 7960 8375 8135
Wydatków Rządowych W Pkb 25.70 26.5 26.5 26.5 26.5 26.8

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -26.00 -40 -36 -30 -28 -20
Przemysłowy PMI 45.10 43 46 50.4 51.1 52.7
PMI dla Usług 32.50 42 46 49 51 52
Produkcja Przemysłowa -1.10 2.5 3.6 4.5 4.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.30 -2.6 2.8 -2.4 -2.4 -1.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.30 3.2 1.5 4.7 4.7 3.6
Rejestracje nowych samochodów 13263.00 5000 6200 950 950 950

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 77.30 59 55 58 62 67
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.30 0.6 -0.1 0.5 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.30 3.3 3.1 2.9 2.9 2.9
Wydatki Konsumpcyjne 27169.00 24824 25973 26082 27441 26656
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186.00 231091 240134 241139 253698 246444
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.70 11.7 12.2 12.1 12.1 13.2
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 39.70 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 120.66 125 125 125 125 125
Kredyt Konsumencki 13791.00 12433 13255 13302 13957 13594
Cena Benzyny 1.41 1.34 1.27 1.21 1.15 1.09

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108.40 120 123 125 125 125
Sprzedaż Nowych Domów 1006.00 770 700 800 800 850
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.30 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2
Pozwolenia Na Budowę 1598.00 1730 1910 2000 2000 2000
Produkcja Budowlana 14.60 8.3 6.9 4.4 4.4 3.2
PMI dla Budownictwa 28.90 43 47 50.2 52.9 53.4
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3385.00 2950 3270 3580 3580 3580


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.