Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
Indeks Giełdowy 6053.42 5899 5749 5602 5459 5173
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.02 0 0.01 0.01 0.01 0.02

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 4.7 2 2.6 1.8 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.60 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 9.8
Stopa Bezrobocia 5.30 7.5 7.6 7.3 7.1 6.8
Inflacja -0.40 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 -0.2 0.4 0.3 0.5 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5752500.00 3800000 3600000 8500000 4000000 3100000
Saldo Obrotów Bieżących -15208.00 12300 3560 4500 6800 2960
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
Dług Publiczny do PKB 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
Budżet Państwa do PKB 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Koniunktura w Przemyśle 13.00 -36 -30 -28 -24 -12
Przemysłowy PMI 51.00 52 50.4 51.1 52.6 52.7
PMI dla Usług 39.70 49 50 51 53.6 52
Optymizm Konsumentów 61.60 55 58 62 65 67
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 29.50 -0.1 -1 0.6 0.3 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 4.7 2 2.6 1.8 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.60 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 9.8
PKB 388.70 340 340 370 370 370
Pkb W Cenach Stałych 87671.00 80589 80074 84603 96876 87921
Produkt Narodowy Brutto 67974.00 63000 62700 65600 75100 68900
Środki Trwałe Brutto 50246.00 18704 46430 48487 55522 50980
Pkb Per Capita 79703.40 77000 77000 78500 78500 78500
Pkb Per Capita Ppp 86781.40 84500 84500 85400 85400 85400
Rolnictwo w PKB 928.00 864 899 896 1025 987
Budownictwo w PKB 2251.00 2091 2115 2172 2487 2322
Przemysł w PKB 32502.00 27671 26018 31364 35915 28568
Administracja Publiczna w PKB 8209.00 7697 7570 7922 9071 8312
Transport w PKB 8313.00 8803 8794 8022 9186 9655

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.30 7.5 7.6 7.3 7.1 6.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.70 61.1 61.5 61.9 62.2 62.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.80 12.8 12.8 12.5 12.3 12.1
Koszty Pracy 101.40 93.56 96.33 103 104 98.74
Wynagrodzenia w Przemyśle 950.34 853 891 965 975 914
Płaca Minimalna 10.10 10.1 10.1 10.7 10.7 10.7
Populacja 4.90 4.96 4.96 5.02 5.02 5.02
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 56790.00 59000 60000 58000 54000 45000
Wzrost Wynagrodzeń 3.90 -1 -1.2 1.5 2.6 2.5
Przeciętne Wynagrodzenia 801.83 761 777 814 823 796
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.6 -1 0.3 0.2 0.2
Wskaźnik Zatrudnienia 69.80 64.2 65 65.1 66 67

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.40 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 -0.2 0.4 0.3 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.10 102 102 103 103 103
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.50 0.3 104 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.50 103 102 104 104 104
Inflacja Bazowa 0.40 0.5 0.4 1 1.4 1.5
Deflator Pkb 102.75 102 102 103 104 103
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 88.10 91.2 89.74 90.78 88.98 91
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.40 -3.8 -1.6 0.2 1 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.00 111 112 111 109 113
Cpi Transport 103.20 102 104 106 104 105
Inflacja Żywności -1.50 -1.2 -0.1 0.5 1.4 1.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Kredyty dla Sektora prywatnego 39511.00 46200 51900 49800 47600 54600
Prywatna długu do PKB 374.10 390 390 387 387 387

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 5752500.00 3800000 3600000 8500000 4000000 3100000
Saldo Obrotów Bieżących -15208.00 12300 3560 4500 6800 2960
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
Import 5794900.00 6800000 6500000 6600000 7900000 8800000
Eksport 11547400.00 10600000 10100000 15100000 11900000 11900000
Przyjazdy Turystów 2424.60 1270 1500 1650 2600 2750
Rezerwy Złota 6.00 6 6 6 6 6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2409.00 -6200 -2300 1590 4500 6900

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
Budżet Państwa do PKB 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Bilans Budżetu -2324.00 -7400 -6950 -5470 690 -2400
Wydatki Rządowe 8293.00 7768 7628 8003 9164 8375
Wydatków Rządowych W Pkb 24.80 32 32 28 28 28
Dochody Budżetu Państwa 13994.00 12800 17450 12980 16290 18800
Wydatki Budżetu Państwa 16529.00 20200 24400 18450 15600 21200

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 13.00 -36 -30 -28 -24 -12
Przemysłowy PMI 51.00 52 50.4 51.1 52.6 52.7
PMI dla Usług 39.70 49 50 51 53.6 52
Produkcja Przemysłowa -11.30 -7.3 -2.3 -11.7 8.6 4.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.80 2.8 -2.4 1.5 -1.3 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -11.60 -7.6 -2.3 -12 8.5 4.5
Rejestracje nowych samochodów 2189.00 2600 650 8600 2980 780

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 61.60 55 58 62 65 67
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 29.50 -0.1 -1 0.6 0.3 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -26.60 -9.2 -3.8 7.5 17.6 4.7
Wydatki Konsumpcyjne 25889.00 25697 25102 24983 28607 27562
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186.00 237622 232096 242394 277561 254841
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.50 12.2 12.1 11.8 12 11.1
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 38.50 48 48 45 45 45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 120.66 129 129 126 126 126
Kredyt Konsumencki 12131.00 13116 12803 12118 13405 14058
Cena Benzyny 1.37 1.29 1.23 1.17 1.11 1.05

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 133.90 127 125 129 130 132
Sprzedaż Nowych Domów 437.00 320 650 580 610 740
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.30 70 70 68.7 68.7 68.7
Pozwolenia Na Budowę 1737.00 1200 980 1500 1680 1480
Produkcja Budowlana 14.90 -7.3 -3.8 -12 18.9 5.2
PMI dla Budownictwa 19.90 51.5 50.2 52 51 53.4
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 1914.00 1870 2200 2680 2500 2970


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.