Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.20 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 7224.70 7034 6855 6680 6510 6169
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.27 0.03 0.06 0.09 0.12 0.19

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -6.10 -1.8 1.6 2.3 1.4 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.00 -2.6 -1.6 2.8 2.5 1.8
Stopa Bezrobocia 7.30 6.2 7.3 7.1 7 6.8
Inflacja -1.50 -0.1 0.2 1.2 1.4 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 7698100.00 3600000 9800000 6200000 5100000 3500000
Saldo Obrotów Bieżących 11663.00 3560 4500 6800 9500 2960
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.40 4 3.2 3.2 3.2 3.2
Dług Publiczny do PKB 58.80 68 66 66 66 66
Budżet Państwa do PKB 0.40 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Koniunktura w Przemyśle -58.00 -30 -28 -24 -18 -12
Przemysłowy PMI 50.30 50.4 51.1 52.6 52 52.7
PMI dla Usług 48.30 50 51 53.6 52.8 52
Optymizm Konsumentów 65.50 58 62 65 66 67
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 -1 0.6 0.3 0.5 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -6.10 -1.8 1.6 2.3 1.4 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.00 -2.6 -1.6 2.8 2.5 1.8
PKB 388.70 340 370 370 370 370
Pkb W Cenach Stałych 82356.00 85096 87183 86268 84662 87819
Produkt Narodowy Brutto 62973.00 66739 67600 66900 64700 68875
Środki Trwałe Brutto 15825.00 23541 58498 51572 16268 24294
Pkb Per Capita 79703.40 77000 78500 78500 78500 78500
Pkb Per Capita Ppp 86781.40 84500 85400 85400 85400 85400
Rolnictwo w PKB 365.00 612 1026 911 375 632
Budownictwo w PKB 1368.00 2146 2181 1406 1402 2184
Przemysł w PKB 33246.00 29191 32232 34177 34077 29716
Administracja Publiczna w PKB 8465.00 8663 8355 8282 8702 8940
Transport w PKB 6284.00 9457 9037 8868 6460 9759

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 7.30 6.2 7.3 7.1 7 6.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.70 56.5 57 57.4 57.9 58.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.00 18.9 20 19.8 19.7 19.5
Koszty Pracy 97.40 98.31 104 98.18 98.96 99.98
Wynagrodzenia w Przemyśle 871.35 891 936 898 905 906
Płaca Minimalna 10.10 10.1 10.7 10.7 10.7 10.7
Populacja 4.90 4.96 5.02 5.02 5.02 5.02
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 45719.00 60000 58000 54000 51000 45000
Wzrost Wynagrodzeń 3.70 -1.2 -0.6 0.8 1.6 1.7
Przeciętne Wynagrodzenia 797.83 777 797 826 832 790
Zmiana Zatrudnienia -6.10 -1 0.3 0.3 0.4 0.2
Wskaźnik Zatrudnienia 67.70 64 64.5 65.1 66.6 67

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -1.50 -0.1 0.2 1.2 1.4 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.80 102 103 103 103 103
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100.30 104 104 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.90 103 102 103 103 105
Inflacja Bazowa -1.00 0.1 0.6 0.8 0.7 1.1
Deflator Pkb 102.35 104 106 104 104 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 85.70 97.24 92.77 89.37 88.3 98.89
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.10 -3.2 1.5 3.2 4 4.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.10 112 111 109 110 113
Cpi Transport 98.00 104 106 104 101 105
Inflacja Żywności -1.60 -0.6 0.3 1.4 1.3 1.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.52 -0.06 -0.48 -0.48 -0.48 0.44
Kredyty dla Sektora prywatnego 37286.00 51900 49800 47600 49200 54600
Prywatna długu do PKB 374.10 390 387 387 387 387

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 7698100.00 3600000 9800000 6200000 5100000 3500000
Saldo Obrotów Bieżących 11663.00 3560 4500 6800 9500 2960
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.40 4 3.2 3.2 3.2 3.2
Import 6275300.00 7500000 6600000 7600000 7700000 8800000
Eksport 13973400.00 11100000 16400000 13800000 12800000 12300000
Przyjazdy Turystów 2424.60 1500 1650 2600 2870 2750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 64428.00 -2300 1590 1590 3600 6900

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 58.80 68 66 66 66 66
Budżet Państwa do PKB 0.40 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Bilans Budżetu -2041.00 350 -6950 -5470 690 350
Wydatki Rządowe 9475.00 8439 8410 8677 9740 8709
Wydatków Rządowych W Pkb 24.80 32 28 28 28 28
Dochody Budżetu Państwa 13022.00 17450 12980 16290 13700 18800
Wydatki Budżetu Państwa 17064.00 24400 24400 15600 17890 21200

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 10.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -58.00 -30 -28 -24 -18 -12
Przemysłowy PMI 50.30 50.4 51.1 52.6 52 52.7
PMI dla Usług 48.30 50 51 53.6 52.8 52
Produkcja Przemysłowa -13.20 -2.3 -11.7 2 1.5 1.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -13.40 -2.4 1.5 -1.3 2.2 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.30 -2.7 -12 2.3 1.8 1.5
Rejestracje nowych samochodów 4189.00 650 8600 2980 3400 780

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 65.50 58 62 65 66 67
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 -1 0.6 0.3 0.5 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.10 -3.8 7.5 3.2 2.9 4.7
Wydatki Konsumpcyjne 21188.00 27705 26504 25938 21781 28591
Rozporządzalny Dochód Osobisty 266155.00 251541 259235 261897 273607 259591
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.40 13.4 11.8 12 11.9 11.1
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.80 1.25 1.1 1.1 1.1 1.75
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 36.70 48 45 45 45 45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 111.60 129 126 126 126 126
Kredyt Konsumencki 12106.00 14380 13496 12357 12510 14840
Cena Benzyny 1.47 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134.80 125 129 130 134 132
Sprzedaż Nowych Domów 609.00 650 580 610 510 740
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.30 70 68.7 68.7 68.7 68.7
Pozwolenia Na Budowę 867.00 980 1500 1680 1780 1480
Produkcja Budowlana -35.70 -3.8 -6 18.9 6.5 5.2
PMI dla Budownictwa 48.60 50.2 52 51 52.4 53.4
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 2584.00 2200 2680 2500 3200 2970


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.