Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 1.05 1.03 1.02 1.01 1.01 0.99
Indeks Giełdowy 6277.99 5987 5755 5533 5533 5113
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.15 2.51 2.76 3.03 3.03 3.67

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 10.80 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.00 5.1 3.6 3.3 3.3 2
Stopa Bezrobocia 4.70 5.3 5.1 5.3 5.3 5.3
Inflacja 7.80 6.5 5.7 4.5 4 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Bilans Handlowy 6426995.00 4600000 7100000 3000000 3000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 17360.00 20900 14600 14600 13500 9800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 4.2 4.2 4.2 4 4
Dług Publiczny do PKB 56.00 50.8 50.8 46 46 46
Budżet Państwa do PKB -0.10 -3.2 -3.2 -3.2 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 17.00 17 21 21 20.7 19
Przemysłowy PMI 53.10 54.2 53.8 53.8 53.7 53.6
PMI dla Usług 60.20 54.6 54 54 53.6 53.4
Optymizm Konsumentów 57.70 91 95 98 97 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.4 0.6 0.3 0.4 0.3
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 10.80 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 11.00 5.1 3.6 3.3 3.3 2
PKB 425.89 460 460 460 460 480
Pkb W Cenach Stałych 115482.00 116159 115881 108167 119293 110330
Produkt Narodowy Brutto 80810.00 83200 87700 84000 83500 85700
Środki Trwałe Brutto 20500.00 20758 20285 35292 21177 35998
PKB Per Capita 78558.30 83800 83800 83800 83800 84700
PKB Per Capita PPP 89688.96 91700 91700 91700 91700 92900
Rolnictwo w PKB 804.00 782 932 780 831 796
Budownictwo w PKB 1924.00 1906 2015 2110 1987 2153
Przemysł w PKB 48814.00 47152 51460 44518 50425 45408
Administracja Publiczna w PKB 9175.00 9658 9627 9665 9478 9858
Transport w PKB 9536.00 8127 8729 8825 9851 9001

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 4.70 5.3 5.1 5.3 5.3 5.3
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.20 61.2 61.5 61.5 61.5 62
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.60 13.6 13.2 13 13.2 13.2
Koszty Pracy 90.80 90.45 86.82 101 93.43 103
Wynagrodzenia w Przemyśle 1017.28 969 962 1007 1047 1036
Płaca Minimalna 10.50 10.7 10.7 10.7 10.7 11.5
Populacja 4.96 5.08 5.08 5.08 5.08 5.15
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 50660.00 36500 37000 37000 37000 36000
Wzrost Wynagrodzeń 2.30 3.6 2.9 2.9 2.9 2.9
Przeciętne Wynagrodzenia 880.37 885 868 890 906 915
Wskaźnik Zatrudnienia 72.80 67 67 67 67 67

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 7.80 6.5 5.7 4.5 4 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.60 112 113 115 116 116
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111.50 106 106 106 106 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.10 107 108 109 109 111
Inflacja Bazowa 4.60 3.4 3.1 2.4 2.4 1.9
Deflator Pkb 102.18 106 107 107 106 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 87.20 89.05 85.13 85.34 86.92 85.93
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.30 2.2 2.2 1.3 1.3 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 137.00 126 130 137 142 134
Cpi Transport 121.90 122 123 124 124 125
Inflacja Żywności 4.40 1.4 1.7 1.5 1.5 1.7

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
Stopa Międzybankowa -0.34 -0.34 0.41 0.91 1.16 1.16
Kredyty dla Sektora prywatnego 31990.00 38561 57800 36840 32468 37577
Prywatny dług do PKB 322.50 394 394 394 394 386

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy 6426995.00 4600000 7100000 3000000 3000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 17360.00 20900 14600 14600 13500 9800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.60 4.2 4.2 4.2 4 4
Import 11253414.00 8100000 10600000 10600000 10750000 11200000
Eksport 17680410.00 15200000 13600000 13600000 13900000 14200000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 47.00 8600 7200 7200 7200 7200

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 56.00 50.8 50.8 46 46 46
Budżet Państwa do PKB -0.10 -3.2 -3.2 -3.2 -2 -2
Bilans Budżetu 3541.00 200 -2100 -1660 -1660 -900
Wydatki Rządowe 10488.00 10999 10976 10946 10834 11165
Wydatków Rządowych W Pkb 28.40 26 26 26 26 25
Dochody Budżetu Państwa 31119.00 28900 30400 30400 30400 33700
Wydatki Budżetu Państwa 27668.00 31000 32060 32060 32060 34600

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 15.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 11.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 17.00 17 21 21 20.7 19
Przemysłowy PMI 53.10 54.2 53.8 53.8 53.7 53.6
PMI dla Usług 60.20 54.6 54 54 53.6 53.4
Produkcja Przemysłowa -28.70 2.3 6.5 6.5 6.5 6.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.60 1.6 0.6 0.6 0.6 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -31.60 2.6 6.9 6.9 6.9 6.9
Rejestracje nowych samochodów 7120.00 6670 1680 1680 1680 2020

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów 57.70 91 95 98 97 101
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.4 0.6 0.3 0.4 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.30 4.3 3.6 2.9 2.9 3.6
Wydatki Konsumpcyjne 26890.00 28216 28600 28111 27777 28673
Rozporządzalny Dochód Osobisty 286059.00 303795 300648 296357 295499 302284
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.90 11.5 10.6 10.6 10.6 10.6
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 0.90 0.9 1.65 2.15 2.4 2.4
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 31.30 41 41 41 41 36
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 107.03 124 124 124 124 120
Kredyt Konsumencki 11666.00 12018 12098 12000 11988 12240
Cena Benzyny 1.70 1.79 1.85 1.92 1.99 1.99

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 160.20 150 149 149 149 154
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.30 67.5 67.5 67.5 67.5 67
Sprzedaż Nowych Domów 630.00 660 1010 1010 1010 990
Pozwolenia Na Budowę 2430.00 2670 2400 2400 2400 2450
Produkcja Budowlana 23.00 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 5.2
PMI dla Budownictwa 51.50 55.1 55 55 55 54
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3288.00 2740 3890 3890 3890 3900


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.