Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Indeks Giełdowy 7089.49 6903 6809 6717 6625 6446
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.04 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 1 0.9 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 5 4.1 3.6 3.8 4
Stopa Bezrobocia 4.80 4.7 4.6 4.5 4.8 5.1
Inflacja 0.70 0.8 1.1 0.9 1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.5 0.4 0.5 -0.2 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5772100.00 3600000 5900000 5900000 5100000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących -26538.00 4750 4440 10100 12300 3560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.60 1 1.5 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 63.60 61.5 55.9 55.9 55.9 55.9
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Koniunktura w Przemyśle -26.00 -14 -12 -10 -8 -6
PMI dla Usług 53.70 55.8 56.2 56.5 55.2 56
Przemysłowy PMI 49.70 51 53 53.7 54 54.5
Optymizm Konsumentów 77.10 87 88 89 91 97
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.4 -0.4 0.6 -0.1 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 1 0.9 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 5 4.1 3.6 3.8 4
PKB 375.90 381 381 404 404 404
Pkb W Cenach Stałych 84556.00 85890 87426 87600 87769 89326
Produkt Narodowy Brutto 61522.00 64900 65900 63700 63900 67500
Środki Trwałe Brutto 48690.00 23471 17976 50443 50540 24409
Pkb Per Capita 78764.60 79500 81000 81000 81000 81000
Pkb Per Capita Ppp 70361.05 72000 73500 73500 73500 73500
Rolnictwo w PKB 861.00 828 862 892 894 862
Budownictwo w PKB 2212.00 2200 2303 2292 2296 2288
Przemysł w PKB 28826.00 28229 28095 29864 29921 29358
Administracja Publiczna w PKB 7970.00 8256 8131 8257 8273 8586
Transport w PKB 9210.00 9727 9639 9542 9560 10116
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 4.80 4.7 4.6 4.5 4.8 5.1
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.10 64 64 64.2 64.4 64.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.50 12.2 12.1 12 12.3 12.6
Koszty Pracy 101.10 76.57 76.28 82.45 82.61 78.64
Wynagrodzenia w Przemyśle 862.30 905 902 938 920 930
Płaca Minimalna 9.80 9.8 10.2 10.2 10.2 10.2
Populacja 4.84 4.86 4.88 4.88 4.88 4.88
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 34071.00 30800 32800 31500 32000 30200
Przeciętne Wynagrodzenia 768.14 786 783 793 794 807
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.53 25.1 25.5 26 26 26.6
Wskaźnik Zatrudnienia 69.60 69 69 68.8 68.7 68.6
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.70 0.8 1.1 0.9 1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.5 0.4 0.5 -0.2 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.30 102 103 103 104 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.90 102 102 103 103 103
Inflacja Bazowa 1.10 1 1 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 86.70 95.61 94.7 94.7 96.22 97.24
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.90 0.5 1 1.5 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112.00 109 111 111 113 111
Cpi Transport 102.40 103 105 106 104 104
Inflacja Żywności -1.10 0.5 0.5 1 1.4 1.3
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.40 -0.31 -0.06 -0.35 -0.35 -0.06
Kredyty dla Sektora prywatnego 39820.00 42929 41872 42566 41875 44646
Prywatna długu do PKB 374.10 365 341 341 341 341
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 5772100.00 3600000 5900000 5900000 5100000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących -26538.00 4750 4440 10100 12300 3560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.60 1 1.5 1.5 1.5 1.5
Import 6606600.00 7900000 7900000 8100000 8000000 8900000
Eksport 12378700.00 11500000 13800000 13200000 11700000 11900000
Przyjazdy Turystów 3334.40 3280 3280 3300 3450 3600
Rezerwy Złota 6.00 6 6 6 6 6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12705.00 5200 8500 16000 3600 4500
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 63.60 61.5 55.9 55.9 55.9 55.9
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Wydatki Rządowe 7978.00 8209 8220 8265 8281 8537
Wydatków Rządowych W Pkb 25.70 26 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 14.75 14.75 14.95 14.95 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 10.75 10.75 10.95 10.95 10.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -26.00 -14 -12 -10 -8 -6
PMI dla Usług 53.70 55.8 56.2 56.5 55.2 56
Przemysłowy PMI 49.70 51 53 53.7 54 54.5
Produkcja Przemysłowa 5.40 9.5 -6.4 2.5 3.6 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 -6.2 1.9 -2.6 2.8 -2.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.10 9.9 -7.2 3.2 1.5 4.7
Rejestracje nowych samochodów 3214.00 800 15000 5000 6200 950
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 77.10 87 88 89 91 97
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.4 -0.4 0.6 -0.1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 3.2 3.6 3.3 3.1 2.9
Wydatki Konsumpcyjne 26919.00 27874 27811 27888 27942 28989
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186.00 263745 261485 260229 260731 274295
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.10 10.9 11.4 11.7 12.2 12.1
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.90 1 1.25 1 1 1.25
Kredyt Konsumencki 13858.00 13987 13870 14001 14392 14547
Cena Benzyny 1.56 1.43 1.39 1.35 1.31 1.24
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.70 42.5 42.5 41.5 41.5 41.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 120.66 134 125 125 125 125
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108.80 117 117 120 123 125
Sprzedaż Nowych Domów 750.00 750 650 770 700 800
Pozwolenia Na Budowę 1774.00 1850 1750 1730 1910 2000
Produkcja Budowlana 3.10 9.1 7.6 8.3 6.9 4.4
PMI dla Budownictwa 48.20 54.2 53.5 53 52.7 52.9
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3353.00 3510 2750 2950 3270 3580


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.