Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 6463.55 6157 6071 5986 5902 5738
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.02 0 0.01 0.01 0.01 0.02
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 1.6 0.9 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 5 4.9 4.3 3.4 1.6
Stopa Bezrobocia 5.30 4.7 4.6 4.5 4.8 5.1
Inflacja 0.90 1 1.2 1.2 1.4 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.5 0.4 0.5 -0.2 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5270600.00 3600000 5900000 5900000 5100000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących -26538.00 4750 4440 10100 12300 3560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Dług Publiczny do PKB 64.80 61.5 55.9 55.9 55.9 55.9
Budżet Państwa do PKB 0.00 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -14 -12 -10 -8 -6
PMI dla Usług 53.10 55.8 56.2 56.5 55.2 56
Przemysłowy PMI 48.70 51 53 53.7 54 54.5
Optymizm Konsumentów 75.30 87 88 89 91 97
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.70 0.4 -0.4 0.6 -0.1 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 1.6 0.9 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 5 4.9 4.3 3.4 1.6
PKB 375.90 381 381 404 404 404
Pkb W Cenach Stałych 84556.00 82060 81823 88098 88192 85096
Produkt Narodowy Brutto 61522.00 64358 64172 66400 64200 66739
Środki Trwałe Brutto 48690.00 22701 22636 18114 50784 23541
Pkb Per Capita 78764.60 79500 81000 81000 81000 81000
Pkb Per Capita Ppp 70361.05 72000 73500 73500 73500 73500
Rolnictwo w PKB 861.00 590 589 869 864 612
Budownictwo w PKB 2212.00 2160 2154 2320 2307 2240
Przemysł w PKB 28826.00 26033 25958 28310 28148 26997
Administracja Publiczna w PKB 7970.00 8354 8330 8194 8147 8663
Transport w PKB 9210.00 9119 9093 9713 9657 9457
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.30 4.7 4.6 4.5 4.8 5.1
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.10 64 64 64.2 64.4 64.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.80 11.5 11.5 10.5 14.3 12.7
Koszty Pracy 80.80 76.57 76.28 82.45 82.61 78.64
Wynagrodzenia w Przemyśle 893.45 905 902 938 920 930
Płaca Minimalna 9.80 9.8 10.2 10.2 10.2 10.2
Populacja 4.84 4.86 4.88 4.88 4.88 4.88
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 33891.00 30800 32800 31500 32000 30200
Przeciętne Wynagrodzenia 771.12 786 783 793 794 807
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.81 25.1 25.5 26 26 26.6
Wskaźnik Zatrudnienia 69.10 69 69 68.8 68.7 68.6
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.90 1 1.2 1.2 1.4 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.5 0.4 0.5 -0.2 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.60 103 103 103 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.30 102 102 103 103 103
Inflacja Bazowa 1.00 1 1 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 94.40 95.61 94.7 94.7 96.22 97.24
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.40 0.5 1 1.5 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.70 110 111 111 112 112
Cpi Transport 103.00 103 102 105 106 105
Inflacja Żywności -0.80 0.5 0.5 1 1.4 1.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.31 -0.06 -0.35 -0.35 -0.06
Kredyty dla Sektora prywatnego 40298.00 55100 42929 42194 42854 65600
Prywatna długu do PKB 382.27 365 341 341 341 341
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 5270600.00 3600000 5900000 5900000 5100000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących -26538.00 4750 4440 10100 12300 3560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 9.10 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Import 6553600.00 7900000 7900000 8100000 8000000 8900000
Eksport 11824200.00 11500000 13800000 13200000 11700000 11900000
Przyjazdy Turystów 3021.80 3280 3280 3300 3450 3600
Rezerwy Złota 6.00 6 6 6 6 6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12705.00 5200 8500 16000 3600 4500
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 64.80 61.5 55.9 55.9 55.9 55.9
Budżet Państwa do PKB 0.00 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Wydatki Rządowe 7978.00 8138 8114 8283 8321 8439
Wydatków Rządowych W Pkb 25.70 26 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 14.75 14.75 14.95 14.95 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 10.75 10.75 10.95 10.95 10.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 1.00 -14 -12 -10 -8 -6
PMI dla Usług 53.10 55.8 56.2 56.5 55.2 56
Przemysłowy PMI 48.70 51 53 53.7 54 54.5
Produkcja Przemysłowa -6.30 9.5 -6.4 2.5 3.6 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 -6.2 1.9 -2.6 2.8 -2.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.20 9.9 -7.2 3.2 1.5 4.7
Rejestracje nowych samochodów 4104.00 800 15000 5000 6200 950
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 75.30 87 88 89 91 97
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.70 0.4 -0.4 0.6 -0.1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.10 3.2 3.6 3.3 3.1 2.9
Wydatki Konsumpcyjne 26919.00 26716 26639 28025 28077 27705
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186.00 242567 241867 263494 261987 251541
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.10 10.9 11.4 11.7 12.2 12.1
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.90 1 1.25 1 1 1.25
Kredyt Konsumencki 13685.00 13867 13887 13977 14095 14380
Cena Benzyny 1.58 1.41 1.37 1.37 1.33 1.37
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.70 42.5 42.5 41.5 41.5 41.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 133.22 134 125 125 125 125
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108.70 117 117 120 123 125
Sprzedaż Nowych Domów 670.00 750 650 770 700 800
Pozwolenia Na Budowę 1774.00 1850 1750 1730 1910 2000
Produkcja Budowlana 11.30 9.1 7.6 8.3 6.9 4.4
PMI dla Budownictwa 48.30 54.2 53.5 53 52.7 52.9
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3277.00 3510 2750 2950 3270 3580


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.