Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 7156.32 7109 7018 6928 6840 6666
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4.1 3.6 3.8 4 3.2
Stopa Bezrobocia 4.80 4.6 4.5 4.8 5.1 5.2
Inflacja 1.30 1.1 0.9 1 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.4 0.5 -0.2 0.6 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 5976900.00 5900000 5100000 3700000 3000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 11160.00 4440 10100 12300 3560 2960
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9
Dług Publiczny do PKB 63.60 55.9 55.9 55.9 55.9 52.7
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Koniunktura w Przemyśle -26.00 -12 -10 -8 -6 5
PMI dla Usług 55.90 56.2 56.5 55.2 56 56.5
Przemysłowy PMI 49.50 53 53.7 54 54.5 54
Optymizm Konsumentów 81.40 88 89 91 97 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.30 -0.4 0.6 -0.1 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4.1 3.6 3.8 4 3.2
PKB 375.90 381 404 404 404 428
Pkb W Cenach Stałych 85514.00 85877 85616 87139 88935 91780
Produkt Narodowy Brutto 66353.00 65700 62000 67600 69000 71200
Środki Trwałe Brutto 20424.00 17596 46470 20812 21241 21921
Pkb Per Capita 78764.60 81000 81000 81000 81000 84000
Pkb Per Capita Ppp 70361.05 73500 73500 73500 73500 75000
Rolnictwo w PKB 839.00 856 883 855 873 900
Budownictwo w PKB 2132.00 2184 2142 2173 2217 2288
Przemysł w PKB 29216.00 27888 29432 29771 30385 31357
Administracja Publiczna w PKB 8153.00 7976 8180 8308 8479 8750
Transport w PKB 9095.00 9420 9350 9268 9459 9761
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.80 4.6 4.5 4.8 5.1 5.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.10 64 64.2 64.4 64.5 64.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.60 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Koszty Pracy 93.70 102 104 96.28 96.23 98.64
Wynagrodzenia w Przemyśle 862.30 937 907 886 886 908
Płaca Minimalna 9.80 10.2 10.2 10.2 10.2 10.7
Populacja 4.84 4.96 4.96 4.96 4.96 5.02
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 37427.00 32800 31500 32000 30200 30200
Wzrost Wynagrodzeń 3.40 2.8 3 2.8 2.7 2.5
Przeciętne Wynagrodzenia 768.14 793 795 789 789 809
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 23.53 25.5 26 26 26.6 26.6
Zmiana Zatrudnienia 0.80 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2
Wskaźnik Zatrudnienia 69.60 69 68.8 68.7 68.6 68.6
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.30 1.1 0.9 1 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.4 0.5 -0.2 0.6 0.6
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.80 103 103 103 104 106
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.40 103 103 104 103 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.00 103 103 104 103 105
Inflacja Bazowa 1.50 1 1.2 1.4 1.5 1.5
Deflator Pkb 102.02 102 103 103 103 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 91.00 95.55 96.22 95.89 92.37 93.75
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.90 1 1.5 1.2 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112.00 111 111 113 113 115
Cpi Transport 104.20 105 106 104 103 104
Inflacja Żywności -1.00 0.5 1 1.4 1.3 1.5
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Kredyty dla Sektora prywatnego 39723.00 41048 41827 41108 41413 42738
Prywatna długu do PKB 374.10 341 341 341 341 341
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 5976900.00 5900000 5100000 3700000 3000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 11160.00 4440 10100 12300 3560 2960
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9
Import 6707900.00 7900000 8100000 8000000 8900000 9500000
Eksport 12684800.00 13800000 13200000 11700000 11900000 11900000
Przyjazdy Turystów 3334.40 3280 3300 3450 3600 3600
Rezerwy Złota 6.00 6 6 6 6 6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -12705.00 8500 16000 3600 4500 4500
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 63.60 55.9 55.9 55.9 55.9 52.7
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Bilans Budżetu 1524.00 400 400 400 350 350
Wydatki Rządowe 8094.00 8071 8141 8248 8418 8687
Wydatków Rządowych W Pkb 25.70 26.5 26.5 26.5 26.5 26.8
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -26.00 -12 -10 -8 -6 5
PMI dla Usług 55.90 56.2 56.5 55.2 56 56.5
Przemysłowy PMI 49.50 53 53.7 54 54.5 54
Produkcja Przemysłowa -2.60 -6.4 2.5 3.6 4.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.00 1.9 -2.6 2.8 -2.4 -1.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.90 -7.2 3.2 1.5 4.7 3.6
Rejestracje nowych samochodów 729.00 15000 5000 6200 950 950
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 81.40 88 89 91 97 105
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.30 -0.4 0.6 -0.1 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.40 3.6 3.3 3.1 2.9 2.9
Wydatki Konsumpcyjne 27312.00 27432 27556 27831 28404 29313
Rozporządzalny Dochód Osobisty 251186.00 256335 255707 255959 261233 269593
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.70 11.4 11.7 12.2 12.1 13.2
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Kredyt Konsumencki 13853.00 13597 13757 14128 14412 14874
Cena Benzyny 1.59 1.75 1.79 1.83 1.88 1.88
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 41.20 42.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 120.66 125 125 125 125 125
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109.00 117 120 123 125 125
Sprzedaż Nowych Domów 868.00 650 770 700 800 850
Pozwolenia Na Budowę 1922.00 1750 1730 1910 2000 2000
Produkcja Budowlana 3.10 7.6 8.3 6.9 4.4 3.2
PMI dla Budownictwa 52.00 50.2 53 52.7 52.9 52.9
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3123.00 2750 2950 3270 3580 3580
Odsetek Mieszkań Własnościowych 69.50 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.