Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.17 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 6204.96 6080 5925 5774 5626 5332
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.16 0.02 0.03 0.05 0.07 0.12

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -6.10 4.7 2 2.6 1.8 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.00 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 9.8
Stopa Bezrobocia 5.20 5.5 6.2 7.3 7.1 6.8
Inflacja -1.00 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.2 0.4 0.3 0.5 0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 4995600.00 3800000 3000000 8500000 4000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 11663.00 12300 3560 4500 6800 2960
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
Dług Publiczny do PKB 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
Budżet Państwa do PKB 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Koniunktura w Przemyśle -58.00 -36 -30 -28 -24 -12
Przemysłowy PMI 52.30 52.8 50.4 51.1 52.6 52.7
PMI dla Usług 52.40 49 50 51 53.6 52
Optymizm Konsumentów 58.90 55.1 58 62 65 67
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 -0.1 -1 0.6 0.3 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -6.10 4.7 2 2.6 1.8 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.00 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 9.8
PKB 388.70 340 340 370 370 370
Pkb W Cenach Stałych 82356.00 82501 80910 85540 97949 88839
Produkt Narodowy Brutto 62973.00 63000 66739 65600 75100 68875
Środki Trwałe Brutto 15825.00 28385 48717 68701 78668 53491
Pkb Per Capita 79703.40 77000 77000 78500 78500 78500
Pkb Per Capita Ppp 86781.40 84500 84500 85400 85400 85400
Rolnictwo w PKB 365.00 850 971 898 1029 1066
Budownictwo w PKB 1368.00 2063 2024 2081 2382 2222
Przemysł w PKB 33246.00 29386 27550 31432 35992 30250
Administracja Publiczna w PKB 8465.00 8094 7969 8330 9538 8749
Transport w PKB 6284.00 8763 8581 8695 9956 9422

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.20 5.5 6.2 7.3 7.1 6.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 58.90 61.1 61.5 61.9 62.2 62.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.50 17.8 17.8 18.9 18.7 18.5
Koszty Pracy 97.40 93.56 96.33 103 104 98.74
Wynagrodzenia w Przemyśle 890.53 853 891 965 975 914
Płaca Minimalna 10.10 10.1 10.1 10.7 10.7 10.7
Populacja 4.90 4.96 4.96 5.02 5.02 5.02
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 54706.00 59000 60000 58000 54000 45000
Wzrost Wynagrodzeń 6.20 -1 -1.2 1.5 2.6 2.5
Przeciętne Wynagrodzenia 819.13 761 777 814 823 796
Zmiana Zatrudnienia -6.10 0.6 -1 0.3 0.2 0.2
Wskaźnik Zatrudnienia 65.70 64.2 65 65.1 66 67

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -1.00 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.2 0.4 0.3 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.80 102 102 103 103 103
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.20 0.3 104 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.00 103 102 104 104 104
Inflacja Bazowa -0.50 0.5 0.4 1 1.4 1.5
Deflator Pkb 102.35 102 104 106 107 105
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 86.20 91.2 89.74 90.78 87.87 91
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.40 -3.8 -1.6 0.2 1 1.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.60 111 112 111 109 113
Cpi Transport 101.00 102 104 106 104 105
Inflacja Żywności -1.80 -1.2 -0.1 0.5 1.4 1.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.48 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Kredyty dla Sektora prywatnego 38087.00 46200 51900 49800 47600 54600
Prywatna długu do PKB 374.10 390 390 387 387 387

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 4995600.00 3800000 3000000 8500000 4000000 3000000
Saldo Obrotów Bieżących 11663.00 12300 3560 4500 6800 2960
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
Import 8426400.00 6800000 6500000 6600000 7900000 8800000
Eksport 13422000.00 10600000 10100000 15100000 11900000 11900000
Przyjazdy Turystów 2424.60 1270 1500 1650 2600 2750
Rezerwy Złota 6.00 6 6 6 6 6
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 64428.00 -6200 -2300 1590 4500 6900

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
Budżet Państwa do PKB 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Bilans Budżetu -2324.00 -7400 -6950 -5470 690 -2400
Wydatki Rządowe 9475.00 8153 7939 8332 9541 8717
Wydatków Rządowych W Pkb 24.80 32 32 28 28 28
Dochody Budżetu Państwa 13994.00 12800 17450 12980 16290 18800
Wydatki Budżetu Państwa 16529.00 20200 24400 18450 15600 21200

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 48.00 48 48 48 48 48
Podatek od Towarów i Usług 23.00 23 23 23 23 23
Składki Ubezpieczeniowe 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -58.00 -36 -30 -28 -24 -12
Przemysłowy PMI 52.30 52.8 50.4 51.1 52.6 52.7
PMI dla Usług 52.40 49 50 51 53.6 52
Produkcja Przemysłowa 12.90 -7.3 -2.3 -11.7 8.6 4.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.30 2.8 -2.4 1.5 -1.3 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 13.40 -7.6 -2.3 -12 8.5 4.5
Rejestracje nowych samochodów 7360.00 2600 650 8600 2980 780

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 58.90 55.1 58 62 65 67
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.50 -0.1 -1 0.6 0.3 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.40 -9.2 -3.8 7.5 17.6 4.7
Wydatki Konsumpcyjne 21188.00 25852 25144 25437 29128 27608
Rozporządzalny Dochód Osobisty 266155.00 237622 232096 242394 277561 254841
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.40 16.5 13.4 11.8 12 11.1
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 36.70 48 48 45 45 45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 120.66 129 129 126 126 126
Kredyt Konsumencki 12042.00 13116 12803 12118 13405 14058
Cena Benzyny 1.52 1.29 1.23 1.17 1.11 1.05

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134.60 127 125 129 130 132
Sprzedaż Nowych Domów 566.00 320 650 580 610 740
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.30 70 70 68.7 68.7 68.7
Pozwolenia Na Budowę 867.00 1200 980 1500 1680 1480
Produkcja Budowlana -35.70 -7.3 -3.8 -12 18.9 5.2
PMI dla Budownictwa 44.00 51.5 50.2 52 51 53.4
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 1995.00 1870 2200 2680 2500 2970


Irlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.