Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1186 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2018-12
Stopa Bezrobocia 14.8 2017-12
Inflacja -1.6 2019-07
Stopa Procentowa 4 2019-08
Bilans Handlowy 41524 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 13954 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 6.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2018-12
PKB 226 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 224153529 2014-12
Pkb Per Capita 5511 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15565 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.8 2017-12
Populacja 38.4 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.6 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-07
Inflacja Bazowa -0.9 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-07
Cpi Transport 97.5 2019-07
Inflacja Żywności -0.7 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-08
Podaż Pieniądza M0 73475 2019-06
Podaż Pieniądza M1 78479 2019-05
Podaż Pieniądza M2 96087 2019-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 41524 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 13954 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 2018-12
Eksport 87260 2018-12
Import 45736 2018-12
Rezerwy Złota 96.27 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 4650 2019-08
Indeks Terroryzmu 9.75 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 6.2 2018-12
Bilans Budżetu 3306774 2019-04
Dochody Budżetu Państwa 27935886 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 24629112 2019-04
Rating Kredytowy 25
Wydatki Wojskowe 6200 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.8 2018-12
Szybkość Internetu 4080 2017-03
Adresy IP 200240 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 18 2018-12
Ranking Korupcji 168 2018-12
Platformy wiertnicze 77 2019-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 171 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irak - Wskaźniki ekonomiczne.