Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1186 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2018-12
Stopa Bezrobocia 14.8 2017-12
Inflacja -0.8 2019-05
Stopa Procentowa 4 2019-06
Bilans Handlowy 18793 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących 13954 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 6.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2018-12
PKB 226 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 224153529 2014-12
Pkb Per Capita 5511 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15565 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.8 2017-12
Populacja 38.3 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.8 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-05
Inflacja Bazowa -0.9 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2019-05
Cpi Transport 97.9 2019-05
Inflacja Żywności 0.4 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-06
Podaż Pieniądza M0 71412 2019-04
Podaż Pieniądza M1 77006 2019-03
Podaż Pieniądza M2 94851 2019-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 18793 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących 13954 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 2018-12
Eksport 57559 2017-12
Import 38766 2017-12
Rezerwy Złota 96.3 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4600 2019-06
Indeks Terroryzmu 9.75 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 6.2 2018-12
Bilans Budżetu 25696645 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 106569834 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 80873189 2018-12
Rating Kredytowy 25
Wydatki Wojskowe 6200 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.8 2018-12
Szybkość Internetu 4080 2017-03
Adresy IP 200240 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 18 2018-12
Ranking Korupcji 168 2018-12
Platformy wiertnicze 75 2019-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 171 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irak - Wskaźniki ekonomiczne.