Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1188 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2018-12
Stopa Bezrobocia 14.8 2017-12
Inflacja -0.9 2019-09
Stopa Procentowa 4 2019-09
Bilans Handlowy 41524 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 13954 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 6.2 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2018-12
PKB 226 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 224153529 2014-12
Pkb Per Capita 5511 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15565 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.8 2017-12
Populacja 38.4 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.9 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-09
Inflacja Bazowa -0.3 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-09
Cpi Transport 97.2 2019-09
Inflacja Żywności -1.4 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-09
Podaż Pieniądza M0 76071 2019-08
Podaż Pieniądza M1 83138 2019-08
Podaż Pieniądza M2 99837 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 41524 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 13954 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.9 2018-12
Eksport 87260 2018-12
Import 45736 2018-12
Rezerwy Złota 96.27 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 4620 2019-09
Indeks Terroryzmu 9.75 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB 6.2 2018-12
Bilans Budżetu 8537096 2019-08
Dochody Budżetu Państwa 66163584 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 57626488 2019-08
Rating Kredytowy 25
Wydatki Wojskowe 6200 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.8 2018-12
Szybkość Internetu 4080 2017-03
Adresy IP 200240 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 18 2018-12
Ranking Korupcji 168 2018-12
Platformy wiertnicze 77 2019-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 172 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Irak - Wskaźniki ekonomiczne.