Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1184.06 1188 1188 1188 1188 1188

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
Stopa Bezrobocia 7.90 8 8 8 8.3 8.3
Inflacja 0.90 2 1.5 1.3 1.5 1.5
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy 41524.00 30259 30259 31398 30259 30259
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.90 -3.5 -3.5 -3.5 -4.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 48.40 55 55 55 62 62
Budżet Państwa do PKB 6.20 -3.5 -3.5 -3.5 -12.5 -12.5
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
PKB 225.50 244 244 244 254 254
Pkb Per Capita 5510.80 5877 5877 5877 5986 5986
Pkb Per Capita Ppp 15564.60 15725 17000 17000 15725 16189

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 7.90 8 8 8 8.3 8.3
Populacja 39.40 38.6 38.6 38.6 38.7 38.7

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.90 2 1.5 1.3 1.5 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.40 106 106 106 107 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.30 107 108 108 109 111
Inflacja Bazowa 1.00 2.1 2.1 2.5 2.5 2.5
Inflacja Żywności -2.80 1 2.5 1.5 1 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.30 116 116 116 118 117
Cpi Transport 97.50 99.76 98.66 97.96 98.96 99.43

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4 4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 41524.00 30259 30259 31398 30259 30259
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.90 -3.5 -3.5 -3.5 -4.5 -4.5
Import 45736.00 35841 35841 35841 35841 35841
Eksport 87260.00 66100 66100 66100 66100 66100
Wydobycie Ropy Naftowej 4500.00 4900 5100 5200 5100 4800

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 48.40 55 55 55 62 62
Budżet Państwa do PKB 6.20 -3.5 -3.5 -3.5 -12.5 -12.5
Bilans Budżetu -853060.00 6367093 6367093 6257318 6257318 6256638

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Składki Ubezpieczeniowe 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5


Irak - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.