Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 42000 2019-12
Indeks Giełdowy 337905 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2018-06
Stopa Bezrobocia 10.9 2019-06
Inflacja 27 2019-11
Stopa Procentowa 18 2019-10
Bilans Handlowy 12983 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 11061 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 44.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2018-06
PKB 454 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1677000 2018-06
Środki Trwałe Brutto 197000 2018-06
Pkb Per Capita 6952 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 19098 2017-12
Rolnictwo w PKB 103000 2018-06
Górnictwo w PKB 370000 2018-06
Usługi w PKB 844000 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.9 2019-06
Pracujący 23317664 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.3 2018-06
Populacja 82.1 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 27 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 188 2019-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 175 2019-01
Inflacja Żywności 29.8 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 163 2019-11
Cpi Transport 190 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.6 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 52.88 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 18 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12983 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 11061 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2018-12
Eksport 29336 2018-06
Import 16353 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2102 2019-11
Dług Zagraniczny 10910 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2430 2017-12
Indeks Terroryzmu 4.72 2018-12
Bronie Sprzedaży 20 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 44.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 2018-12
Bilans Budżetu -778100 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2161900 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2429400 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 256990 2018-06
Wydatki Wojskowe 12612 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 8 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -0.5 2018-09
Szybkość Internetu 4704 2017-03
Adresy IP 6878918 2017-03
Produkcja Samochodów 955923 2019-03
Index Konkurencyjności 52.97 2019-12
Ranking Konkurencyjności 99 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Platformy wiertnicze 157 2019-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 127 2019-12
Produkcja Stali 2200 2019-10
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 706000 2018-06
Cena Benzyny 0.36 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Iran - Wskaźniki ekonomiczne.