Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 42000 2020-07
Indeks Giełdowy 1753643 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2018-06
Stopa Bezrobocia 10.4 2019-09
Inflacja 22.5 2020-06
Stopa Procentowa 18 2020-06
Bilans Handlowy 12983 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 11061 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 44.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Przypadki koronawirusa 252720 2020-07
Śmierć koronawirusa 12447 2020-07
Odzyskany koronawirus 215015 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2018-06
PKB 445 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1677000 2018-06
Środki Trwałe Brutto 197000 2018-06
Pkb Per Capita 6949 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 14536 2017-12
Rolnictwo w PKB 103000 2018-06
Górnictwo w PKB 370000 2018-06
Usługi w PKB 844000 2018-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.4 2019-09
Pracujący 24750884 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.1 2019-09
Populacja 82.1 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 22.5 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 214 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 175 2019-01
Inflacja Żywności 14.9 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 173 2020-06
Cpi Transport 265 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 52.88 2019-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 18 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12983 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 11061 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Eksport 29336 2018-06
Import 16353 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1978 2020-05
Dług Zagraniczny 10910 2017-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2430 2017-12
Eksport poza ropą naftową 32655 2018-12
Eksport ropy naftowej 60735 2018-12
Indeks Terroryzmu 4.72 2018-12
Bronie Sprzedaży 20 2017-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 44.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.4 2019-12
Bilans Budżetu -778100 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2161900 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2429400 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Rządowe 256990 2018-06
Wydatki Wojskowe 12612 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 8 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -0.5 2018-09
Szybkość Internetu 4704 2017-03
Adresy IP 6878918 2017-03
Produkcja Samochodów 955923 2019-03
Index Konkurencyjności 52.97 2019-12
Ranking Konkurencyjności 99 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Platformy wiertnicze 157 2020-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 127 2019-12
Produkcja Stali 2350 2020-05

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 706000 2018-06
Cena Benzyny 0.36 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 252720 2020-07
Śmierć koronawirusa 12447 2020-07
Odzyskany koronawirus 215015 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Iran - Wskaźniki ekonomiczne.